open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 9 лютого 2007 р. N 182

Київ
Про затвердження Порядку використання

у 2007 році коштів державного бюджету, що

виділяються для часткової компенсації вартості

мінеральних добрив вітчизняного виробництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 645 ( 645-2007-п ) від 20.04.2007 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів державного
бюджету, що виділяються для часткової компенсації вартості
мінеральних добрив вітчизняного виробництва (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 лютого 2007 р. N 182
ПОРЯДОК

використання у 2007 році коштів

державного бюджету ( 489-16 ), що

виділяються для часткової компенсації

вартості мінеральних добрив

вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів у сумі 150 млн. гривень, передбачених Мінагрополітики у
державному бюджеті за програмою "Бюджетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробництва продукції рослинництва, в тому
числі часткова компенсація вартості мінеральних добрив
вітчизняного виробництва" ( 489-16 ), які спрямовуються на
часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного
виробництва (далі - бюджетні кошти).
2. Компенсації підлягає вартість мінеральних добрив
вітчизняного виробництва (далі - добрива), закуплених
для використання у власному виробництві сільськогосподарськими
підприємствами у період з 1 січня по 1 грудня 2007 року. Розміри
компенсації наводяться у додатку 1 до цього Порядку. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 645
( 645-2007-п ) від 20.04.2007 }
3. Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів здійснює за
погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між Міністерством
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій пропорційно площі ріллі у
сільськогосподарських підприємств станом на 1 січня 2006 року.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики
відповідної інформації розподіляють бюджетні кошти між
управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій
пропорційно площі ріллі у сільськогосподарських підприємств станом
на 1 січня 2006 року.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
протягом трьох робочих днів після надходження інформації про
розподіл бюджетних коштів від Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим та головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
протягом трьох робочих днів після надходження відповідної
інформації від Мінагрополітики розміщують у засобах масової
інформації оголошення із зазначенням переліку необхідних для
компенсації вартості добрив документів, строків та умов їх
подання.
Після затвердження розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики
протягом трьох робочих днів подає Державному казначейству реєстр
змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань
у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких
коштів.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики
інформації про розподіл бюджетних коштів затверджують кошториси та
плани асигнувань в розрізі районів та передають їх регіональним
управлінням Державного казначейства.
4. Для визначення переліку сільськогосподарських підприємств,
яким компенсується вартість добрив, управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації утворює комісію, до складу якої
включаються начальник управління (голова комісії), представник
відповідного фінансового органу, органу державної
контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби, голова
асоціації фермерів, представник ради сільськогосподарських
підприємств (далі - комісія).
Відповідна комісія утворюється управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.
5. Заяву про компенсацію вартості добрив за формою згідно з
додатком 2 до цього Порядку мають право подавати до комісії
сільськогосподарські підприємства незалежно від
організаційно-правової форми і форми власності, що закупили
добрива, крім тих підприємств, що визнані банкрутами, проти яких
порушено справу про банкрутство, що перебувають в стадії
ліквідації або мають прострочену більше як півроку заборгованість
перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички
тощо) та Пенсійним фондом України.
До заяви сільськогосподарські підприємства додають завірені
належним чином копії документів, що підтверджують придбання
добрив, зокрема платіжного доручення або розрахункового чека,
видаткової накладної, а також довідок відповідних органів
державної податкової служби та Пенсійного фонду України щодо
відсутності (наявності) заборгованості за податковими
зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України,
зазначеними в абзаці першому цього пункту, документів, що
підтверджують право власності або користування земельною ділянкою,
а також письмове зобов'язання сільськогосподарського підприємства
повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у
разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного
одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення
коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за
кожний день прострочення).
При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому
сільськогосподарському підприємству припиняється надання будь-якої
державної підтримки протягом цього та трьох наступних бюджетних
періодів.
6. Комісія:
визначає середній показник розміру компенсації на один гектар
ріллі для району пропорційно площі ріллі у сільськогосподарських
підприємств станом на 1 січня 2007 року (без урахування зазначених
у першому абзаці пункту 5 цього Порядку сільськогосподарських
підприємств, які не мають права подавати заявку на виплату
компенсації) в межах доведеного до району річного ліміту бюджетних
коштів і на його основі визначає та доводить до відома кожного
підприємства річні ліміти компенсації;
розглядає до 5 числа кожного місяця подані матеріали,
встановлює достовірність наведених у них даних, визначає суму
компенсації для кожного підприємства і приймає рішення про
включення його в реєстр сільськогосподарських підприємств, що
мають право на компенсацію вартості добрив (далі - реєстр), за
формою згідно з додатком 3 до цього Порядку в межах визначених їм
річних лімітів;
має право вносити за результатами фактичного використання
бюджетних коштів у відповідному кварталі зміни до річних лімітів
компенсації по кожному підприємству з урахуванням критеріїв,
визначених в абзаці другому цього пункту. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 645 ( 645-2007-п ) від
20.04.2007 }
У разі відмови у компенсації вартості добрив комісія надсилає
сільськогосподарському підприємству у триденний строк після
прийняття відповідного рішення письмове повідомлення із
зазначенням причин відмови.
7. Заяви про компенсацію вартості добрив розглядаються
комісією в порядку їх надходження та реєструються в журналі
обліку, оформленому в установленому порядку.
Документи, подані сільськогосподарськими підприємствами,
реєстр та журнал обліку зберігаються в управлінні агропромислового
розвитку районної і управлінні промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом трьох
років.
8. Бюджетні кошти для компенсації вартості добрив
розподіляються протягом одного робочого дня Мінагрополітики
пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний
період, і перераховуються Міністерству аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового
розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Державне казначейство спрямовує зазначені кошти Міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
протягом одного робочого дня розподіляють бюджетні кошти
пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний
період, і перераховують їх управлінням агропромислового розвитку
райдержадміністрацій.
8-1. Мінагрополітики має право здійснювати за результатами
фактичного використання бюджетних коштів протягом дев'яти місяців
їх перерозподіл за погодженням з Мінфіном між Міністерством
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій пропорційно площі ріллі у
сільськогосподарських підприємств, які мають право на компенсацію
вартості добрив станом на 1 жовтня 2007 року.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
мають право вносити за результатами фактичного використання
бюджетних коштів протягом шести місяців зміни до розподілу
бюджетних коштів між управліннями агропромислового розвитку
райдержадміністрацій пропорційно площі ріллі у
сільськогосподарських підприємств, які мають право на компенсацію
вартості добрив станом на 1 липня 2007 року. Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 645
( 645-2007-п ) від 20.04.2007 }
9. Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій на підставі документів, поданих
сільськогосподарськими підприємствами згідно з пунктом 5 цього
Порядку, подають відповідним територіальним органам Державного
казначейства реєстри сільськогосподарських підприємств, які мають
право на компенсацію, та платіжні доручення для перерахування
бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських
підприємств у банках.
10. Управління агропромислового розвитку районних
держадміністрацій щомісяця до 5 числа наступного періоду подають
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій завірені копії реєстрів, на підставі яких
компенсовано вартість добрив.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних, управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій на підставі зазначених в абзаці першому
цього пункту реєстрів готують і подають Мінагрополітики:
щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію щодо
кількості сільськогосподарських підприємств, обсягу добрив,
вартість яких компенсовано, та суми компенсації за формою згідно з
додатком 4 до цього Порядку для узагальнення і надіслання Мінфіну
до 20 числа зазначеного місяця;
після закінчення бюджетного року звіт про використання
бюджетних коштів за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку
для узагальнення і надіслання Мінфіну до 1 лютого наступного року.

Додаток 1

до Порядку
РОЗМІР

компенсації вартості мінеральних добрив

вітчизняного виробництва

------------------------------------------------------------------ Вид добрив |Розмір компенсації,| |гривень за 1 тонну | --------------------------------------------+-------------------| Аміак рідкий | 140 | --------------------------------------------+-------------------| Амофос (моноамоній фосфат) | 250 | --------------------------------------------+-------------------| Вапняково-аміачна селітра | 90 | --------------------------------------------+-------------------| Вода аміачна | 70 | --------------------------------------------+-------------------| Калійно-магнієве добриво (калімагнезія) | 30 | --------------------------------------------+-------------------| Калімаг-30 | 20 | --------------------------------------------+-------------------| Карбамід | 110 | --------------------------------------------+-------------------| Комплексні мінеральні добрива (тукові | 75 | суміші) | | --------------------------------------------+-------------------| Нітроамофоска (суперагро) | 200 | --------------------------------------------+-------------------| Селітра аміачна | 100 | --------------------------------------------+-------------------| Суперфосфат | 110 | --------------------------------------------+-------------------| Сульфат амонію | 70 | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 645 ( 645-2007-п ) від
20.04.2007 }

Додаток 2

до Порядку
_________________________________________

(найменування комісії) _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
ЗАЯВА
Прошу компенсувати вартість закуплених мінеральних добрив
вітчизняного виробництва згідно з таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------- Вид |Кількість,| Вартість, | Сума | Дата |Наймену-| добрива| тонн | гривень |компенсації, |закупівлі| вання | | | | гривень | | поста- | | |-------------+-------------| |чальника| | | за |усього| за |усього| | добрив | | |тонну | |тонну | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Усього
_____________________ __________ ______________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника
сільськогосподарського

підприємства)
М.П.

Додаток 3

до Порядку
РЕЄСТР

сільськогосподарських підприємств, що мають право

на компенсацію вартості мінеральних добрив

вітчизняного виробництва,
_____________________________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

на ___ _____________ 2007 року
------------------------------------------------------------------ Поряд- |Наймену- | Код |Загальний| Обсяг | Сума | ковий | вання |згідно з| обсяг | добрив, |компенсації,| номер |підприєм-| ЄДРПОУ |закупівлі| вартість | тис. | | ства | | добрив, | яких | гривень | | | | тонн | підлягає | | | | | |компенсації,| | | | | | тонн | | -----------------------------------------------------------------
_______________
Усього
_____________________ __________ ______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
_______________
Примітка. Реєстр складається окремо за кожним видом добрив.

Додаток 4

до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ

Міністерства аграрної політики

Автономної Республіки Крим (Головного

управління агропромислового розвитку обласної,

управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій) про закупівлю

мінеральних добрив вітчизняного виробництва

на ____ ____________ 2007 року
------------------------------------------------------------------ Найменування | Кількість |Загальний|Обсяг добрив,| Сума | адміністративно-| сільсько- | обсяг |вартість яких|компенса-| територіальної |господарських|закупівлі|компенсовано,|ції, тис.| одиниці | підприємств | добрив, | тонн | гривень | | | тонн | | | -----------------------------------------------------------------
_______________
Усього
_____________________ __________ ______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Порядку
ЗВІТ

Міністерства аграрної політики

Автономної Республіки Крим, (Головного

управління агропромислового розвитку обласної,

управління промисловості та агропромислового розвитку

Севастопольської міської держадміністрацій) про

використання коштів державного бюджету, спрямованих

на компенсацію вартості мінеральних

добрив вітчизняного виробництва

------------------------------------------------------------------ Вид добрива |Загальний|Зага- | Вартість |Сума | Частка | | обсяг | льна | добрив, |ком- |компенсації| |закупівлі|варті- | закуплених |пен- |у загальній| | добрив, | сть | на умовах |сації,| вартості | | тис. |добрив,|компенсації,| тис. | добрив, | | тонн | тис. | тис. |гри- | відсотків | | |гривень| гривень | вень | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Амофос | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Вода аміачна | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Калійно- | | | | | | магнієве | | | | | | добриво | | | | | | (калімагнезія)| | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Калімаг-30 | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Карбамід | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Комплексні | | | | | | мінеральні | | | | | | добрива | | | | | | (тукові | | | | | | суміші) | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Нітроамофоска | | | | | | (суперагро) | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Селітра | | | | | | аміачна | | | | | | --------------+---------+-------+------------+------+-----------| Суперфосфат | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_____________________ __________ ______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: