open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
04.01.2003 N 2-221/41

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист та повідомляє.
Відповідно до абзацу 4 статті 16 Закону України від 26.11.93
N 3659-XII ( 3659-12 ) "Про Антимонопольний комітет України" (далі
- Закон) державний уповноважений Антимонопольного комітету України
(голова територіального відділення, особа, яка виконує його
обов'язки (частина 3 цієї статті) для реалізації завдань,
покладених на Комітет, має право вимагати для перевірки дотримання
антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу
інформацію.
А в частинах 3 та 4 статті 22 Закону ( 3659-12 )
зазначається, що документи, статистична та інша інформація,
необхідні для здійснення контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства та розгляду справ про його порушення, надаються на
вимогу державного уповноваженого, голови територіального
відділення Антимонопольного комітету України безкоштовно.
Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана
державним уповноваженим, головою територіального відділення
Антимонопольного комітету України, використовується ним відповідно
до законодавства.
Згідно з пунктом 34 Положення про порядок проведення
перевірок додержання законодавства про захист економічної
конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 25.12.2001 N 182-р ( z0139-02 ), який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 за
N 139/6427, (далі - Положення), перед проведенням перевірки
структурні підрозділи Комітету, відділення здійснюють попередній
аналіз відповідного ринку товарів, вивчають нормативні акти, що
регулюють діяльність об'єкта перевірки, при потребі готують та
направляють в установленому порядку запити про надання інформації
щодо діяльності суб'єкта господарювання. Як зазначається в пункті
47 Положення, під час підготовки до перевірки запит щодо надання
інформації може бути направлений поштою з повідомленням про його
вручення адресату.
Повноваження, права та обов'язки посадових осіб
Антимонопольного комітету України під час витребування документів
та інформації для перевірки дотримання антимонопольного
законодавства, передбачені Законом України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ), Положенням про територіальне
відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001
N 32-р ( z0291-01 ), яке зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 30.03.2001 за N 291/5482, та Положенням про порядок
проведення перевірок додержання законодавства про захист
економічної конкуренції. Нормативно-правового акта, який би
визначав саме порядок витребування документів та інформації для
перевірки дотримання антимонопольного законодавства, нема.
Як зазначається в частині 1 статті 22 Закону ( 3659-12 ),
вимоги державних уповноважених та голів територіальних відділень
Антимонопольного комітету України в межах їх повноважень є
обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не
передбачено законодавством.
Виходячи із вищевикладеного, на думку Держпідприємництва
України, вимога державного уповноваженого або голови
територіального відділення Антимонопольного комітету України про
надання інформації для перевірки дотримання антимонопольного
законодавства, у формі запиту, оформленого в установленому
порядку, правомірна, а отже - обов'язкова до виконання у визначені
державним уповноваженим або головою територіального відділення
строки.
В абзаці 4 статті 16 Закону ( 3659-12 ) не зазначається, у
кого саме можуть вимагатись необхідні для перевірки дотримання
антимонопольного законодавства документи та інформація, а в пункті
34 Положення ( z0139-02 ) йдеться про запити щодо діяльності
суб'єкта господарювання.
Відповідно до статті 1 Закону України від 11.01.2001
N 2210-III ( 2210-14 ) "Про захист економічної конкуренції"
суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа,
що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання
товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює
контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів
господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль
над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи
адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх
діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої
господарської діяльності.
Тому Держпідприємництво України вважає, що вимога державного
уповноваженого чи голови територіального відділення
Антимонопольного комітету України щодо надання документів та
інформації може бути пред'явлена будь-якому суб'єкту
господарювання, визначеному статтею 1 Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ), щодо їх діяльності, а також
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо
діяльності інших суб'єктів господарювання, яка стала їм відома під
час здійснення діяльності, щодо якої вони не вважаються суб'єктами
господарювання. Разом з тим, на думку Держпідприємництва України,
державний уповноважений чи голова територіального відділення
Антимонопольного комітету України може вимагати не всі документи
та інформацію щодо діяльності суб'єкта господарювання, а лише ті,
які необхідні і достатні для перевірки дотримання антимонопольного
законодавства.
Відповідно до частини 2 статті 22 Закону ( 3659-12 )
невиконання законних вимог державного уповноваженого або голови
територіального відділення Комітету тягне за собою передбачену
законом відповідальність.
В абзаці 4 частини 2 статті 52 Закону України від 11.01.2001
N 2210-III ( 2210-14 ) "Про захист економічної конкуренції"
передбачена відповідальність за неподання інформації, подання
інформації в неповному обсязі та подання недостовірної інформації
Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню
у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою
його територіального відділення чи нормативно-правовими актами
строки (пункти 13 - 15 статті 50 цього Закону) у вигляді штрафу у
розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається
штраф.
На думку Держпідприємництва України, під поданням інформації
в неповному обсязі (порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону ( 2210-14 )
необхідно розуміти подання інформації не в тому обсязі, який
визначений в запиті Антимонопольного комітету України, його
територіального відділення, а під поданням недостовірної
інформації (порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону) -
подання Антимонопольному комітету України, його територіальному
відділенню такої інформації, що не відповідає дійсності.
Разом з тим, Держпідприємництво України вважає, що при
прийнятті рішення про накладення штрафів за вищезазначені
порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
Антимонопольний комітет України, його територіальне відділення
повинно довести вину (умисел чи необережність) суб'єкта
господарювання, як необхідний елемент складу правопорушення.
В. о. Голови В.Загородній

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: