open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо відшкодування шкоди,

завданої громадянинові незаконними діями

органів дізнання, досудового слідства,

прокуратури і суду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.102 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,

N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. Частину другу статті 1176 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356) викласти у такій редакції:
"2. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом".
3. У Законі України "Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8,
ст. 66):
1) у статті 2:
частину першу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому
рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи
на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту
незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і
тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування
чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки,
незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення
від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи
порушують права та свободи громадян, незаконного проведення
оперативно-розшукових заходів";
частину другу після слова "виникає" доповнити словами і
цифрами "у випадках, передбачених пунктом 1-1 частини першої цієї
статті, або";
2) у статті 11:
частину першу викласти у такій редакції:
"Стаття 11. У разі виникнення права на відшкодування завданої
шкоди відповідно до статті 2 цього Закону орган дізнання, слідчий,
прокурор або суд зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення
її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі постановлення виправдувального вироку, закриття
кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у
діянні складу злочину або недоведеністю участі особи у вчиненні
злочину, а також у разі закриття справи про адміністративне
правопорушення орган дізнання, слідчий, прокурор або суд
зобов'язані на прохання особи в місячний строк письмово повідомити
про своє рішення трудовий колектив, в якому працює особа, або за
її місцем проживання";
у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою,
виклавши її у такій редакції:
"Якщо відомості про засудження або притягнення громадянина до
кримінальної відповідальності, застосування до нього як
запобіжного заходу взяття під варту чи накладення на нього
адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт
були поширені в засобах масової інформації, то на вимогу цього
громадянина, а в разі його смерті на вимогу його родичів чи органу
дізнання, слідчого, прокурора або суду засоби масової
інформації протягом одного місяця роблять повідомлення про
рішення, що реабілітує громадянина, відповідно до чинного
законодавства України".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року

N 3165-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: