open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.234 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці першому частини другої статті 105 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "за погодженням з органом, який
здійснює державну реєстрацію" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., NN 46-47,
ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16,
ст. 114):
1) у статті 10:
у назві слово "реєстрації" замінити словами "взяття на
облік";
частини третю - п'яту замінити п'ятьма частинами такого
змісту:
"Взяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних
випадків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки,
наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня з дня отримання
зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду,
а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - в день отримання від них
відповідної заяви.
Роботодавці набувають статусу страхувальників:
юридичні особи - з дня взяття їх на облік;
фізичні особи - підприємці, які використовують найману
працю, - у день одержання робочим органом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків у
встановленому порядку від органу державної служби зайнятості
повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між
фізичною особою - підприємцем та найманим працівником;
фізичні особи, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - з дня взяття на облік.
Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника
страхових внесків та страхове свідоцтво надсилаються роботодавцю
наступного робочого дня з дня взяття на облік. Форма повідомлення
та страхового свідоцтва встановлюються Фондом соціального
страхування від нещасних випадків.
Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків
здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків
на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - за їх заявою після розірвання
останнього трудового договору з найманим працівником та проведення
передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення
розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку.
Внесення змін до особових справ страхувальників проводиться
на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв
роботодавців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання
зазначених відомостей або заяв";
2) у частині другій статті 21 слово "зареєстровано" замінити
словами "перебуває на обліку";
3) пункт 1 частини першої статті 24 викласти в такій
редакції:
"1) здійснювати облік та вести реєстр платників страхових
внесків";
4) у статті 45:
у частині другій:
пункт 1 виключити;
у пункті 3:
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) про зміну технології робіт або виду діяльності
підприємства для переведення його до відповідного класу
професійного ризику";
підпункт "в" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує
найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового
договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна
подати заяву про взяття на облік у Фонді соціального страхування
від нещасних випадків";
5) у частині першій статті 49 слово "реєстрацію" замінити
словами "взяття на облік";
6) абзац п'ятий пункту 3 розділу XI "Прикінцеві положення"
виключити.
4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) абзац другий частини другої статті 4 замінити сімома
абзацами такого змісту:
"Взяття на облік юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців здійснюється Фондом на підставі відомостей з
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня
з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої
дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців
та використовують найману працю, - у тижневий строк після
укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих
працівників.
Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття:
юридичні особи - з дня взяття їх на облік;
фізичні особи - підприємці, які використовують найману
працю, - з дня укладення трудового договору (контракту) з найманим
працівником;
фізичні особи, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - в день укладення трудового
договору (контракту) з першим із найманих працівників.
Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника
страхових внесків надсилається роботодавцю наступного робочого дня
з дня взяття на облік.
Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків
здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на підставі відомостей з
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних
осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману
працю, - після розірвання останнього трудового договору з найманим
працівником, після проведення передбачених законодавством
перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення
остаточного розрахунку";
2) абзац третій частини другої статті 12 викласти в такій
редакції:
"1) здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових
внесків";
3) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова "його
реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку"
замінити словами "здійснення його обліку як платника страхових
внесків для отримання довідки про відсутність заборгованості";
4) пункт 1 і абзац п'ятий пункту 3 частини другої статті 35
виключити;
5) у частині першій статті 38:
в абзаці першому слова "несвоєчасність реєстрації як платник
страхових внесків" виключити;
в абзаці другому слова "у тому числі через ухилення від
реєстрації як платника страхових внесків" виключити;
абзац п'ятий виключити.
5. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 16, ст. 114; 2005 р., N 2,
ст. 41, N 26, ст. 358):
1) у статті 22:
у назві слово "реєстрація" замінити словом "облік";
частину другу виключити;
доповнити частинами третьою - шостою такого змісту:
"3. Взяття на облік у виконавчих дирекціях відділень Фонду
здійснюється:
юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб) та
фізичних осіб - підприємців - на підставі відомостей з
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня
з дня отримання зазначених відомостей робочими органами відділень
Фонду;
фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - в день отримання від них
відповідної заяви.
4. Юридичні особи, фізичні особи, в тому числі підприємці,
які використовують найману працю, набувають статусу страхувальника
в такі строки:
юридичні особи - з дня взяття їх на облік у робочому органі
відділення Фонду;
відокремлені підрозділи юридичних осіб - з дня взяття їх на
облік у робочому органі відділення Фонду, за умови самостійного
здійснення розрахунків по оплаті праці;
фізичні особи - підприємці, які використовують найману
працю, - в день одержання робочим органом відділення Фонду в
установленому порядку від органу державної служби зайнятості
повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між
фізичною особою - підприємцем та найманим працівником;
фізичні особи - підприємці, які не використовують найману
працю, - з дня взяття їх на облік в робочому органі відділення
Фонду, за умови виявлення бажання брати участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з
тимчасової втрати працездатності на добровільних засадах;
фізичні особи, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - з дня отримання від них робочим
органом відділення Фонду відповідної заяви.
5. Повідомлення про взяття на облік надсилається
страхувальнику наступного робочого дня з дня набуття ним статусу
страхувальника.
6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється на підставі
відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором,
а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - за їх заявою після проведення
передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення
розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";
2) в абзаці сьомому частини першої статті 23 слова "його
реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку"
замінити словами "здійснення його обліку як страхувальника для
отримання довідки про відсутність заборгованості";
3) у статті 27:
пункт 1, абзаци другий і третій пункту 8 частини другої
виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення
трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників
повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді";
4) у статті 28:
у пункті 5 частини першої слова "від реєстрації у виконавчих
дирекціях відділень Фонду як платників страхових внесків або
відмови" виключити;
пункт 2 частини другої виключити;
5) абзаци перший - третій частини першої статті 30 викласти в
такій редакції:
"1. Страхувальник - роботодавець несе відповідальність за
несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому
числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через
рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання
страхових коштів. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, додатково несе відповідальність за
ухилення від взяття на облік як платника страхових внесків.
У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником
(у тому числі фізичною особою, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, через ухилення від подання заяви про
взяття на облік як платника страхових внесків) або неповної їх
сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим
органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
За несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків на
нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до
сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли
страхувальника було взято на облік";
6) у статті 50:
в абзаці другому частини першої слово "реєстрації" замінити
словами "здійснення обліку";
у частині другій слова "реєстрації їх" замінити словами
"здійснення їх обліку";
7) в абзаці першому частини третьої статті 51 слова "їх
реєстрації" замінити словами "здійснення їх обліку".
6. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257,
ст. 259, N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11):
1) частину другу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного
державного реєстру в порядку, встановленому спеціально
уповноваженим органом з питань державної реєстрації";
2) частину тринадцяту статті 9 доповнити абзацом такого
змісту:
"документи подано особою, яка не має на це повноважень";
3) частину третю статті 16 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих
реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно
абзацами шостим - одинадцятим;
4) у статті 17:
у частині другій:
в абзаці дев'ятому слово "основні" виключити;
після абзацу двадцять першого доповнити чотирма новими
абзацами такого змісту:
"дата затвердження передавального акта або розподільчого
балансу;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є
зареєстрована юридична особа;
дані про юридичних осіб - правонаступників;
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про
банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної
реєстрації припинення".
У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім;
доповнити абзацами такого змісту:
"дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та
номери записів про взяття на облік в органах статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування, дати та номери записів про зняття з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування, дані про види діяльності, в тому
числі про основний вид діяльності;
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості
щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його
наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну
особу;
дата створення юридичної особи;
дата державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення;
дата передачі реєстраційної справи до державної архівної
установи, її адреса".
У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою;
у частині четвертій:
в абзаці п'ятому слово "основні" виключити;
абзац одинадцятий доповнити словами "зокрема дата прийняття,
дата набрання законної сили та номер судового рішення про
оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання
безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності,
що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення)
провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом,
щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності";
доповнити абзацами такого змісту:
"дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з
відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та
номери записів про взяття на облік в органах статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування, дати та номери записів про зняття з обліку в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування, дані про види діяльності, у тому
числі про основний вид діяльності;
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною
особою - підприємцем";
5) абзац шостий частини четвертої статті 21 після слів "від
імені юридичної особи" доповнити словами "або від імені фізичної
особи - підприємця";
6) частину двадцяту статті 22 викласти в такій редакції:
"20. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах
п'ятій - сьомій та дванадцятій цієї статті, справляється плата в
розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в
частині тринадцятій цієї статті, - у розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка використовується
на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного
реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової
інформації";
7) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
"1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке
містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів
влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних
організацій, закладів та установ) та назву";
8) у статті 24:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення
засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної
особи у випадках, передбачених законом";
частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
"документи подано особою, яка не має на це повноважень";
9) у частині першій статті 26 слова "не пізніше наступного
робочого дня з дати" замінити словами "у день";
10) абзац дев'ятий частини першої статті 27 після слів
"використання у найменуванні юридичної особи" доповнити словами
"приватного права";
11) у статті 28:
у частині другій:
в абзаці шостому слово "основні" виключити;
в абзаці сьомому слова "без довіреності" замінити словами "на
підставі довіреності";
частину дев'яту після слів "Єдиного державного реєстру та"
доповнити словами "в той же день";
12) у статті 29:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення
про внесення змін до установчих документів";
частину третю після слів "про вихід зі складу засновників
(учасників)" доповнити словами "або нотаріально посвідчена копія
документа про перехід частки учасника у статутному капіталі
товариства";
частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
"документи подано особою, яка не має на це повноважень";
частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи повинен видати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник
оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками
державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до
установчих документів та в той же день передати відповідним
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної
картки на проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру";
13) частину другу статті 31 після слів "судовим рішенням, та"
доповнити словами "в той же день";
14) у статті 34:
в абзаці першому частини першої слова "засновники (учасники)
юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні"
замінити словами "заявник повинен";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються
особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи
без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється
паспорт.
Якщо такі документи подаються представником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та
подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що
посвідчує повноваження представника";
у частині шостій слова "засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова
"засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним
органу чи особі" замінити словом "заявнику";
частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
"рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про
склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи, у тому числі їх ідентифікаційних номерів";
у частині восьмій:
в абзаці першому слова "засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова
"засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним
органу чи особі" замінити словом "заявнику";
в абзаці другому слова "засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу" і "засновникам (учасникам)
юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;
частини дев'яту - одинадцяту виключити;
15) у частині першій статті 35 слова "направити відповідне
повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити
органи";
16) у статті 36:
у частині першій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах)";
в абзацах сьомому та восьмому слова "про зняття з обліку"
замінити словами "про відсутність заборгованості";
17) у частині першій статті 37:
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"документ про узгодження плану реорганізації з органом
державної податкової служби (за наявності податкового боргу);
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах)";
в абзацах дев'ятому та десятому слова "про зняття з обліку"
замінити словами "про відсутність заборгованості";
18) у статті 38:
частину третю після слів "судового рішення та" доповнити
словами "в той же день";
у частині шостій слова "керівника органу управління або
засновника (учасника) юридичної особи" замінити словами "керівника
органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними
до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від
імені юридичної особи без довіреності";
19) у статті 39:
частину другу після слів "рішення суду та" доповнити словами
"в той же день";
частину шосту після слів "юридичної особи та" доповнити
словами "в той же день";
у частині дев'ятій слова "направити відповідне повідомлення
органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";
20) у частині першій статті 40 слова "не пізніше наступного
робочого дня від дати" замінити словами "у день" та доповнити
словами "що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в
органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування";
21) у частині третій статті 41 слова "направити відповідне
повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити
органи";
22) у статті 47:
частину сьому після слів "підприємницької діяльності та"
доповнити словами "в той же день";
у частині дев'ятій:
абзац перший після слів "(надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення)" доповнити словами "або через уповноважену
особу";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових
платежах)";
в абзаці п'ятому слова "про зняття з обліку" замінити словами
"про відсутність заборгованості";
в абзаці шостому слова "про зняття з обліку" замінити словами
"про відсутність заборгованості або про те, що вона не перебувала
на обліку";
23) частину третю статті 49 після слів "фізичної особи -
підприємця та" доповнити словами "в той же день";
24) статтю 50 викласти в такій редакції:
"Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної

особи - підприємця за судовим рішенням

щодо визнання фізичної особи - підприємця

банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день
набрання рішенням законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця для
внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне
судове рішення.
Дата надходження судового рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про порушення провадження у справі про банкрутство
фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру
запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного
реєстру такого запису.
3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної особи -
підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає
його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації
фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу
обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести
до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо
визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той же день
повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також
фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду,
про внесення такого запису.
5. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у
день набрання ним законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для
внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного
судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити
реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.
7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
встановлюється статтею 51 цього Закону.
8. На свідоцтві про державну реєстрацію фізичної
особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити
відмітку про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності та видати (надіслати рекомендованим листом) його за
місцем проживання фізичної особи - підприємця, стосовно якої було
постановлено рішення про припинення державної реєстрації.
9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив
відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає
його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної
особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про
банкрутство.
Дата надходження судового рішення про припинення провадження
у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового
рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести
до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та в той же
день повідомити органи статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про
внесення такого запису";
25) у частині першій статті 51 слова "не пізніше наступного
робочого дня від дати" замінити словами "у день";
26) у частині третій статті 52 слова "направити відповідне
повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити
органи".
7. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376):
1) частини третю і четверту статті 15 замінити чотирма
частинами такого змісту:
"3. Страхувальники набувають статусу платників страхових
внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік
територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені
частиною першою статті 12 цього Закону, - з дня набрання чинності
договором про їх добровільну участь.
4. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників,
зазначених у статті 14 цього Закону, здійснюється у такому
порядку:
для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової
форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб -
підприємців, зазначених у пунктах 1-4 статті 14 цього Закону, на
яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), - на
підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених
відомостей територіальними органами Пенсійного фонду;
для страхувальників, зазначених у пунктах 1-5 статті 14 цього
Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), - у порядку, встановленому правлінням Пенсійного
фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них
відповідної заяви.
5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як
платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного
робочого дня з дня взяття на облік.
6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а
страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), - за їх заявою після проведення передбачених
законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з
ним і проведення остаточного розрахунку";
2) у частині другій статті 17:
пункт 1 виключити;
абзаци другий і третій пункту 11 виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3) страхувальники, зазначені у пунктах 1-5 статті 14 цього
Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), повинні подати заяву про взяття на облік в
територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному
правлінням Пенсійного фонду, як платників страхових внесків";
3) у частині восьмій статті 20 слово "реєстрації" замінити
словами "взяття на облік";
4) у статті 106:
пункт 1 частини дев'ятої викласти в такій редакції:
"1) у разі ухилення страхувальників, зазначених у пунктах 1-5
статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), від взяття на облік або
несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в територіальних
органах Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків
суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення
від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на
облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
пункт 3 частини шістнадцятої викласти в такій редакції:
"3) порушення порядку сплати ним страхових внесків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 лютого 2006 року

N 3456-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: