open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.05.2006 N 514
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2006 р.

за N 708/12582

Про затвердження Положення

про навігаційно-гідрографічне забезпечення

мореплавства у внутрішніх морських водах,

територіальному морі та виключній (морській)

економічній зоні України

Згідно з вимогами глави 5 Міжнародної Конвенції СОЛАС-74
( 995_251 ), Положення про Міністерство транспорту та зв'язку
України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004
N 1009 ( 1009/2004 ), та з метою вдосконалення функціонування
системи навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в
зоні відповідальності України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про навігаційно-гідрографічне
забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах,
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні
України (далі - Положення), що додається.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В):
2.1. Подати в установленому порядку на державну реєстрацію
цей наказ до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести даний наказ до відома зацікавлених підприємств
та організацій, підпорядкованих Укрморрічфлоту, та забезпечити
контроль за його виконанням.
3. Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання
торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових
суден на морях та внутрішніх водних шляхах України" від 23.05.2001
N 308 ( z0475-01 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
01.06.2001 за N 475/5666, визнати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
Міністр В.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

29.05.2006 N 514
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2006 р.

за N 708/12582

ПОЛОЖЕННЯ

про навігаційно-гідрографічне забезпечення

мореплавства у внутрішніх морських водах,

територіальному морі та виключній (морській)

економічній зоні України

1. Загальні положення
1.1. Навігаційно-гідрографічне забезпечення (далі - НГЗ)
мореплавства - це створення сприятливих у навігаційному відношенні
умов плавання суден шляхом установлення й утримання засобів
навігаційного обладнання, яких потребує інтенсивність руху суден і
ступінь небезпеки, проведення гідрографічних зйомок, публікації,
розповсюдження і підтримки на рівні сучасності
навігаційно-гідрографічної інформації згідно з вимогами
Міжнародної Морської Організації (далі - ММО).
1.2. Навігаційно-гідрографічне забезпечення - це
спеціалізована послуга, пов'язана з організацією безпеки
мореплавства та надається суднам відповідно до міжнародних
зобов'язань України.
1.3. Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства
здійснюється шляхом: оснащення морів береговими і плавучими засобами навігаційного
обладнання (далі - ЗНО), забезпечення їх безперебійної дії згідно
з установленими режимами роботи відповідно до рекомендацій
Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення і маякових служб
(далі - МАМС); проведення гідрографічних зйомок Чорного й Азовського морів з
метою підготовки і видання офіційних морських навігаційних карт,
керівництв і посібників для плавання відповідно до стандартів
Міжнародної гідрографічної організації (далі - МГО); збору та доведення до суден інформації про зміни навігаційних
умов та режиму плавання на морях.
1.4. Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства
організовується і проводиться державною установою
"Держгідрографія" та фінансується згідно чинного законодавства. Держгідрографія відповідно до покладених завдань з НГЗ
мореплавства: бере участь у розробці програм розвитку й удосконалення
національної системи НГЗ; ініціює розробку стандартів і нормативно-правової бази, які
регламентують НГЗ мореплавства; здійснює оснащення морів України засобами навігаційного
обладнання, забезпечення їх розвитку, змісту, ремонту і
безперебійної роботи в заданому режимі; проводить гідрографічні зйомки і океанографічні дослідження у
Чорному та Азовському морях; проводить топографо-геодезичні роботи у п'ятикілометровій
зоні узбережжя України; здійснює комплексне управління в галузі картографування
морів; створює морські навігаційні карти, керівництва і посібники
для плавання в аналоговій, цифровій та інших формах та реалізовує
їх мореплавцям; здійснює організацію банку даних гідрографічних і
океанографічних матеріалів; здійснює розробку і представлення за даними гідрографічних
зйомок проектів шляхів руху суден, морських коридорів і систем
розподілу руху в територіальному морі; доводить до мореплавців інформацію про зміни навігаційних
умов та режиму плавання шляхом публікації Повідомлень мореплавцям
і передачі навігаційних попереджень по радіо; виконує функції Національного координатора навігаційних
попереджень України в рамках Всесвітньої служби навігаційних
попереджень; представляє Україну в Міжнародній гідрографічній організації
і Міжнародній асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і
маякових служб, співпрацює з гідрографічними і маячними службами
інших держав; забезпечує виконання офіційних міжнародних правил і
стандартів з питань НГЗ, бере участь у розробці нових документів з
урахуванням інтересів України; узгоджує в межах повноважень будівництво об'єктів на
українському узбережжі та акваторіях Чорного й Азовського морів,
що можуть вплинути на встановлений режим роботи ЗНО або створювати
навігаційну небезпеку; узгоджує в межах повноважень проектну документацію стосовно
зведення гідротехнічних споруд, проведення гідротехнічних робіт,
прокладання підводних кабелів і нафтогазопроводів на морях і
узбережжі України.
2. Проведення гідрографічних зйомок морів України
2.1. Гідрографічні зйомки морів - це комплекс заходів з
оцінки вивченості та проведення гідрографічних робіт з метою
створення навігаційних карт, порадників і посібників для плавання,
а також для розробки і встановлення шляхів руху суден, морських
коридорів, систем розподілу руху в територіальному морі,
визначення потреб у засобах навігаційного обладнання морських
шляхів і акваторій.
2.2. Гідрографічні зйомки морів здійснюються шляхом
проведення промірних, топогеодезичних, гідрологічних,
магнітологічних та інших видів робіт, виконання яких необхідно для
створення навігаційних карт. Гідрографічні зйомки виконуються
відповідно до стандартів МГО.
2.3. Промірні роботи виконуються з навігаційною і
будівельно-експлуатаційною метою.
2.4. Промірними роботами з навігаційною метою є сукупність
робіт, що виконуються для отримання відомостей про характер
рельєфу дна і стан глибин з метою створення картографічного
зображення морських і річкових акваторій.
2.5. Промірні роботи з будівельно-експлуатаційною метою
виконуються для виявлення стану габаритів судноплавних морських
шляхів, визначення обсягів запланованих і виконаних
днопоглиблювальних робіт, виявлення величини й інтенсивності
замуленості судноплавних шляхів, забезпечення проектних робіт з
будівництва або реконструкції гідротехнічних споруд промірними
матеріалами.
2.6. Промірні роботи з навігаційною метою виконуються
Держгідрографією: на акваторіях портів, підхідних каналах до портів,
терміналів, морських каналах, основних судноплавних шляхах,
якірних стоянках, перевантажувальних рейдах та інших морських
районах - за заявками відповідних адміністрацій; на морях (від глибин 30 метрів до межі виключної (морської)
економічної зони України) - у плановому порядку для видання і
коректури морських навігаційних карт.
2.7. Промірні роботи з будівельно-експлуатаційною метою
виконуються в залежності від величини й інтенсивності замулювання
морських об'єктів. Періодичність проведення промірів
установлюється організаціями, які експлуатують відповідні морські
шляхи і гідротехнічні споруди.
2.8. При виконанні промірних робіт неспеціалізованими
підприємствами матеріали вивчення повинні бути подані до
Держгідрографії для експертної оцінки і тільки після такої оцінки
вони можуть бути використані в подальшому для коректури карт,
керівництв і посібників.
2.9. Адміністрації портів, терміналів і каналів України
відповідають за своєчасне проведення промірних робіт з
навігаційною метою підвідомчих акваторій портів, терміналів і
суднохідних каналів, забезпечують підтримку гарантованих глибин на
цих акваторіях.
3. Складання та видання морських та річкових карт,

керівництв і посібників для плавання суден
3.1. З метою забезпечення мореплавства у водах України
картографічними матеріалами, керівництвами і посібниками для
плавання Держгідрографія: за матеріалами проведених гідрографічних зйомок складає,
видає, друкує та підтримує на сучасному рівні морські і річкові
навігаційні карти, керівництва і посібники для плавання з
урахуванням потреб суден; створює і підтримує на рівні сучасності навігаційні карти
внутрішніх водних шляхів України за участю державного підприємства
"Укрводшлях"; визначає придатність для використання у територіальних водах
України карт і посібників для плавання, які видані іншими
державами; видає каталоги карт і книг, які складаються за морськими
картами, керівництвами та посібниками для плавання.
3.2. Порядок забезпечення суден, підприємств та організацій
України й інших держав морськими і річковими картами,
керівництвами та посібниками для плавання визначається у першому
щорічному випуску Повідомлень мореплавцям.
3.3. Порядок обліку, використання і зберігання карт та
посібників для плавання визначається Держгідрографією.
3.4. У Повідомленнях мореплавцям публікуються відомості про
вихід нових або про непридатність з навігаційною метою існуючих
морських і річкових карт, керівництв та посібників для плавання,
що видаються Держгідрографією.
4. Навігаційне обладнання морів України
4.1. Навігаційне обладнання морів - це національна система
забезпечення ефективної і безпечної навігації суден у морських
водах України, яка складається з комплексного функціонування
наземних і надводних споруд, конструкцій і будов, які обладнані
спеціальними технічними засобами і призначені для орієнтування або
визначення місцеположення суден у морі, а також для огородження
каналів, фарватерів, рекомендованих шляхів та навігаційних
небезпек згідно з рекомендаціями МАМС.
4.2. Утримання і розвиток системи навігаційного обладнання
морів здійснюється шляхом виконання заходів щодо проектування,
будівництва, оснащення апаратурою, уведення в дію нових,
модернізації і підтримання безперебійної роботи діючих засобів
навігаційного обладнання.
4.3. Засоби навігаційного обладнання загальнодержавного
значення, які забезпечують безпеку міжнародного і внутрішнього
мореплавства в морській зоні відповідальності України, перебувають
у віданні Держгідрографії.
4.4. У віданні інших підприємств та організацій за
узгодженням з Держгідрографією можуть бути окремі спеціальні ЗНО
портів, портових пунктів, терміналів, підхідних каналів та інших
об'єктів, які належать цим організаціям. Місця встановлення,
режими роботи і зони дії цих ЗНО узгоджуються з Держгідрографією.
4.5. Підприємства й організації України при будівництві і
реконструкції морських портів, портових пунктів, терміналів,
підхідних каналів, гідротехнічних і підводних споруд, прокладанні
трубопроводів і кабельних ліній зв'язку на акваторіях морів,
уведенні в дію нових судноплавних трас повинні передбачати
оснащення цих об'єктів необхідними ЗНО із забезпеченням
першочергового їх будівництва і введення в дію в повному обсязі. Проекти навігаційного обладнання вказаних об'єктів повинні
обов'язково узгоджуватися з Держгідрографією.
4.6. Режими роботи берегових і плавучих ЗНО оголошуються в
описах вогнів і знаків, описах радіотехнічних засобів,
Повідомленнях мореплавцям.
4.7. Держгідрографія з питань навігаційного обладнання морів
здійснює: виконання робіт з розвитку та реконструкції загальнодержавної
системи ЗНО згідно із сучасними вимогами до забезпечення безпеки
мореплавства, виробничої діяльності та базування суден; обслуговування, ремонт і забезпечення дії берегових і
плавучих ЗНО загальнодержавного значення, своєчасне встановлення
та зняття плавучих ЗНО; узгодження встановлення окремих спеціальних ЗНО на акваторіях
портів, портових пунктів, терміналів, підхідних каналів, які
використовуються для плавання і діяльності суден; проектування встановлення та обладнання ЗНО судноплавних
фарватерів; систематичний контроль за дією берегових і плавучих ЗНО; позначення плавучими застережними знаками виявлених
навігаційних небезпек; розгляд претензій судноводіїв до навігаційного обладнання та
вживання необхідних заходів для усунення цих претензій.
4.8. Для забезпечення цілісності та безперебійної дії засобів
навігаційного обладнання капітани суден зобов'язані: не допускати пошкоджень суднами засобів навігаційного
обладнання, оскільки будь-яке порушення, навіть на короткий час,
встановленого режиму роботи цих засобів може призвести до
навігаційних аварій суден. Якщо при непередбачених обставинах
судно завдасть плавучому засобу навігаційного обладнання
пошкодження, про цей випадок капітан судна повинен негайно
сповістити в найближчий український порт, указавши дату, час,
місце, характер та причину пошкодження; у найстисліші строки сповіщати структурні підрозділи (райони)
Держгідрографії про всі помічені несправності ЗНО (пошкодження
буя, віхи, знака, невідповідність їх положення штатному місцю,
відсутність засобів огородження на штатному місці, погане
пофарбування, невідповідна характеристика роботи і таке інше).
4.9. Судновласники несуть відповідальність за пошкодження
плавучих і стаціонарних ЗНО згідно з чинним законодавством
України.
5. Інформування суден про зміни навігаційних

умов та режиму плавання
5.1. Збір відомостей про зміни навігаційних умов плавання
здійснюють: Держгідрографія (Центр навігаційно-гідрографічної інформації
за участю інших підрозділів Держгідрографії); в організаціях Міністерства транспорту та зв'язку,
Міністерства аграрної політики та інших центральних органів
виконавчої влади, що мають судна, - начальники служб, які
відповідають за безпеку мореплавства; у портах - капітани портів.
5.2. Доведення до мореплавців інформації про зміни
навігаційних умов та режиму плавання на Чорному та Азовському
морях здійснює Держгідрографія шляхом: передачі прибережних попереджень (далі - ПРИП) по радіо через
міжнародну автоматизовану службу передачі на судна навігаційних та
метеорологічних попереджень і термінової інформації (далі -
НАВТЕКС); передачі по радіо навігаційних попереджень для забезпечення
безпеки мореплавства у відкритому морі, оголошених англійською
мовою координаторам морського географічного району (м.Кадіс,
Іспанія) у рамках Всесвітньої Служби Навігаційних Попереджень
(далі - ВСНП); передачі ПРИП через центр супутникового зв'язку "Інмарсат"; видання Держгідрографією та доведення до відома мореплавців
Повідомлень мореплавцям; передачі судновласникам і мореплавцям текстів ПРИП, а також
іншої інформації про безпеку мореплавства електронною мережею
Інтернет.
5.3. Сповіщення суден про зміни навігаційних умов і режиму
плавання в інших районах Світового океану відповідно до вимог
глави 5 Міжнародної Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) здійснюється
згідно з Керівництвом із Всесвітної Служби Навігаційних
Попереджень. Держгідрографія є національним координатором
навігаційних попереджень України в рамках ВСНП відповідно до
наказу Мінтрансу України від 09.07.2001 N 420 ( z0870-01 ) "Про
визначення національного координатора навігаційних попереджень та
затвердження Положення про нього", зареєстрованого в Мін'юсті
України 09.10.2001 за N 870/6061.
5.4. Навігаційна інформація, що публікується у Повідомленнях
мореплавцям, ПРИП, інформаційних та радіобюлетнях, містить в собі
офіційні відомості про зміни навігаційних умов та режиму плавання
в морському регіоні України.
5.5. Повідомлення мореплавцям, ПРИП, інформаційні та
радіобюлетені є офіційними документами. Використання навігаційних
відомостей, що публікуються у цих документах, є обов'язковим.
5.6. Передачу ПРИП в певні строки в системі НАВТЕКС
забезпечує Держгідрографія. Строки передачі ПРИП і робочі частоти
радіостанції, які їх передають, установлюються Держгідрографією з
урахуванням інтересів усіх відомств і організацій, пов'язаних з
мореплавством, а також вимог служби НАВТЕКС і оголошуються в
Повідомленнях мореплавцям.
Директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту А.Кушніренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: