open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 червня 2006 р. N 789

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 564 ( 564-2011-п ) від 01.06.2011 }
Про затвердження Положення

про Міністерство транспорту та зв'язку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 893 ( 893-2007-п ) від 11.07.2007

N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007

N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008

N 912 ( 912-2008-п ) від 16.10.2008

N 657 ( 657-2009-п ) від 01.07.2009

N 161 ( 161-2010-п ) від 17.02.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, що додається.
2. Міністерству транспорту та зв'язку:
разом з Державною службою з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації та Міністерством фінансів вирішити в установленому порядку
питання щодо передачі Міністерству транспорту та зв'язку частини
бюджетних призначень, передбачених на утримання у 2006 році
Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, з
урахуванням переданих йому повноважень щодо забезпечення безпеки
авіації;
подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом
Президента України про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України з питань безпеки авіації.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 червня 2006 р. N 789
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство транспорту та зв'язку України

1. Міністерство транспорту та зв'язку України
(Мінтрансзв'язку) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
Мінтрансзв'язку є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної
політики в галузі авіаційного, автомобільного, залізничного,
морського і річкового транспорту та у сфері використання
повітряного простору України, забезпечення безпеки руху,
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
торговельного мореплавства, надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій та інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України.
2. Мінтрансзв'язку у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Мінтрансзв'язку у межах своїх повноважень організовує
виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх
реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства,
розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому
порядку подає їх Кабінетові Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінтрансзв'язку є:
участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі
транспорту, у сфері використання та обслуговування повітряного
простору України, забезпечення безпеки руху,
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
торговельного мореплавства, надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій та інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України;
організація взаємодії та координації роботи автомобільного,
авіаційного, залізничного, морського, річкового транспорту;
забезпечення проведення державної політики з питань розвитку
всіх видів автомобільних доріг на території України;
участь в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації
державної тарифної політики і політики державних закупівель у
галузі транспорту, у сфері використання та обслуговування
повітряного простору України, навігаційно-гідрографічного
забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, надання
послуг поштового зв'язку, телекомунікацій та інформатизації;
здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення
телекомунікаційних мереж загального користування та мереж
поштового зв'язку загального користування, підвищення їх якості та
доступності, забезпечення сталого функціонування;
формування Національної програми інформатизації та
забезпечення її виконання;
здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції національної
транспортної системи України до європейської і світової
транспортної систем, а також сфери надання послуг поштового
зв'язку, телекомунікацій та інформатизації - до європейського і
світового інформаційного простору;
здійснення державного управління та регулювання у сфері
торговельного мореплавства;
організація і контроль відповідно до законодавства за
діяльністю морських і річкових портів;
виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних
функцій у сфері забезпечення безпеки руху, торговельного
мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
забезпечення в межах своєї компетенції захисту авіації від
актів незаконного втручання в її діяльність.
4. Мінтрансзв'язку відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює державне управління в галузі транспорту, у сфері
використання і обслуговування повітряного простору України,
забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного
забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, надання
послуг поштового зв'язку, телекомунікацій та інформатизації,
користування радіочастотним ресурсом України;
2) вживає заходів до розвитку національної транспортної
системи України, створення і функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів, інфраструктури транспортного
комплексу України;
3) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо
реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної,
науково-технічної, кадрової, соціальної політики та політики
державних закупівель в галузі транспорту, у сфері використання
повітряного простору України, забезпечення безпеки руху,
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
торговельного мореплавства, надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій та інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України;
4) розробляє і реалізує заходи щодо налагодження взаємодії та
координації діяльності всіх видів транспорту;
5) організовує і контролює відповідно до законодавства
роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних
засобів, вживає заходів до зменшення шкідливого впливу
функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну
безпеку на транспорті;
6) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за
додержанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення
безпеки торговельного мореплавства, руху відповідно на морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
7) контролює впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення національної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
8) забезпечує в межах своєї компетенції правове регулювання
перевезень пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху
транспортних засобів, технічної експлуатації рухомого складу,
функціонування морських та річкових портів, будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання аеропортів і шляхів
сполучення, навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства;
9) здійснює загальне керівництво проведенням державної
реєстрації суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту,
забезпечує діяльність лоцманської, гідрографічної служби та служби
регулювання руху суден;
10) виконує відповідно до законодавства функції із
забезпечення перевезення небезпечних вантажів залізничним,
автомобільним, повітряним, морським і річковим транспортом та
великовагових і негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
11) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) забезпечує ефективне використання державного майна
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери
його управління;
13) затверджує фінансові плани підприємств, що належать до
сфери його управління, та контролює їх виконання;
14) забезпечує в межах своєї компетенції формування і
реалізацію інноваційної та інвестиційної політики;

{ Підпункт 15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }

16) визначає перелік технічних засобів, які можуть
застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального
користування, та погоджує в установленому законодавством порядку
застосування технічних засобів телекомунікацій, не включених до
цього переліку;
17) визначає перелік засобів поштового зв'язку, що
застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування
і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до
законодавства;
18) вирішує в установленому порядку питання щодо забезпечення
зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку,
національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки,
оборони, охорони правопорядку;
19) здійснює державне регулювання у сфері фельд'єгерського і
спеціального поштового зв'язку;
20) установлює вимоги до надання послуг з пересилання
поштових відправлень та поштових переказів;
21) визначає склад, функції, права та обов'язки
редакційно-художньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових
марок, маркованих конвертів і карток;

{ Підпункт 22 пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 912 ( 912-2008-п ) від 16.10.2008 }

23) забезпечує координацію діяльності органів виконавчої
влади, пов'язаної із створенням та інтеграцією електронних
інформаційних систем і ресурсів в Єдиний веб-портал органів
виконавчої влади та наданням інформаційних та інших послуг через
електронну інформаційну систему "Електронний Уряд";
24) координує та контролює роботи, пов'язані із створенням,
веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів, визначає організаційні та
методичні засади ведення Національного реєстру та правила
користування ним;
25) здійснює відповідно до Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) повноваження щодо управління у сфері
користування радіочастотним ресурсом України;
виконує функції Морської адміністрації України, Авіаційної
адміністрації України, Адміністрації зв'язку та радіочастот
України; { Абзац другий підпункту 25 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 893 ( 893-2007-п ) від
11.07.2007 }
26) здійснює відповідно до законодавства повноваження щодо
регулювання цін (тарифів);
погоджує тарифи Укрзалізниці на перевезення транзитних
вантажів залізничним транспортом через територію України;
{ Підпункт 26 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
27) організовує реалізацію заходів, спрямованих на посилення
профілактики правопорушень у сфері фінансово-господарської
діяльності підприємств галузі транспорту та зв'язку;
28) організовує і виконує відповідно до законодавства роботи
із стандартизації, сертифікації, метрології та здійснює
ліцензування в галузі транспорту;
29) виконує відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
приймає у встановленому законодавством порядку рішення щодо
утворення, реорганізації та ліквідації підприємств, які належать
до сфери його управління;
30) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо
досудової санації підприємств, які належать до сфери його
управління, готує пропозиції щодо обсягів і напрямів державних
капітальних вкладень у галузь транспорту, у сферу інформатизації
та користування радіочастотним ресурсом України;
31) бере участь відповідно до закону у підготовці міжнародних
договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації
таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні
договори України та забезпечує дотримання і виконання зобов'язань,
взятих за міжнародними договорами України;
32) вживає в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів
українських товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток
внутрішнього ринку;
33) бере відповідно до законодавства участь у діяльності
міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що
випливають з членства в таких організаціях;
34) погоджує з відповідними органами іноземних держав квоти
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;
35) вживає заходів до реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень
забезпечує виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом, адаптацію законодавства України з питань функціонування
транспортного комплексу та галузі зв'язку, використання
повітряного простору України, забезпечення безпеки судноплавства,
торговельного мореплавства, надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій та інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України до законодавства Європейського Союзу та
євроатлантичних структур, здійснює інші заходи щодо інтеграції
України до Європейського Союзу;
36) здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
професійного рівня працівників Міністерства і підприємств галузі
транспорту та зв'язку;
37) у межах своїх повноважень бере участь у реалізації
державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо
задоволення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих
працівниках, у встановленому порядку координує діяльність
зазначених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі
транспорту та зв'язку;
38) координує здійснення заходів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій у галузі транспорту та зв'язку, у
сфері використання повітряного простору України,
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
39) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки і мобілізації, функціонування підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту в галузі транспорту та
зв'язку;
здійснює координацію та методичне забезпечення проведення
заходів з підготовки національної транспортної системи та
національної системи зв'язку до сталого функціонування, а також
забезпечення транспортних перевезень в особливий період, вирішує у
межах своєї компетенції питання готовності функціонування
телекомунікаційних мереж загального користування та мереж
поштового зв'язку в особливий період;
визначає порядок створення, підготовки та підтримання в стані
готовності спеціальних формувань підприємств галузі транспорту і
транспортної інфраструктури, які призначені для забезпечення
функціонування національної транспортної системи в умовах
надзвичайного стану та в особливий період;
забезпечує у разі запровадження в державі особливого періоду
переведення транспорту, транспортної інфраструктури, ліній і мереж
зв'язку на відповідний режим роботи, а також технічне прикриття та
відбудову шляхів сполучення та об'єктів зв'язку;
організовує будівництво та ремонт нових і забезпечує
збільшення строку експлуатації та пропускної спроможності діючих
транспортних об'єктів у мирний час та в особливий період;
40) бере участь у розслідуванні причин аварійних подій і
катастроф на транспорті, у межах своєї компетенції та в порядку,
визначеному законодавством, проводить службові розслідування;
веде облік авіаційних подій, актів незаконного втручання у
діяльність цивільної авіації та подає ці відомості відповідним
органам;
41) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Міністерства та на підприємствах галузі транспорту та
зв'язку;
42) бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони праці та пожежної безпеки, організовує та проводить
навчання і перевірку знань з цих питань;
43) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Мінтрансзв'язку має право:
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому законодавством порядку від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Мінтрансзв'язку під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами іноземних держав.
7. Мінтрансзв'язку в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінтрансзв'язку в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінтрансзв'язку підлягають реєстрації
в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінтрансзв'язку є обов'язковими для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності, а також
громадянами.
8. Мінтрансзв'язку очолює Міністр, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку Верховною
Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657
( 657-2009-п ) від 01.07.2009, N 161 ( 161-2010-п ) від
17.02.2010 }
Подання щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
пропозицією Міністра.
Міністр:
1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у
галузі транспорту та зв'язку;
2) здійснює керівництво Міністерством та на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні
пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставленої мети, в межах компетенції спрямовує та
координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень
із спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади;
4) погоджує проекти законів України, актів Президента України
і Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
5) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінтрансзв'язку та центральні органи виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
6) затверджує програми і плани роботи Мінтрансзв'язку,
розглядає та затверджує звіти про їх виконання;
7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінтрансзв'язку;
8) підписує накази та інші документи Мінтрансзв'язку;
9) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що
належать до компетенції Міністерства та центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких він спрямовує і координує;
10) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо:
утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
призначення на посаду та звільнення з посади керівників,
перших заступників і заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; { Підпункт
11 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101
( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра у разі
неналежного виконання ними своїх обов'язків;
13) утворює, реорганізує та ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Міністерства у межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для утримання Міністерства;
14) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи,
в яких визначаються їх завдання, функції, звітність та інші
питання діяльності;
15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства; { Підпункт 15 пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від
27.02.2008 }
16) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства, за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України,
якщо інше не передбачено актами Кабінету Міністрів України;
17) призначає перевірки фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
18) вносить у встановленому порядку подання про відзначення
державними нагородами України працівників галузі транспорту та
зв'язку;
19) організовує та контролює здійснення заходів з
мобілізаційної підготовки і мобілізації національної транспортної
системи та системи зв'язку;
20) організовує відповідно до закону функціонування
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в галузі
транспорту та зв'язку, здійснює контроль за її діяльністю;
21) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
У разі відсутності Міністра його обов'язки виконує перший
заступник Міністра. { Пункт 8 доповнено обзацом згідно з
Постановою КМ N 657 ( 657-2009-п ) від 01.07.2009 }
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від
14.11.2007 }
9. Для вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики, обговорення найважливіших напрямів
діяльності в Мінтрансзв'язку утворюється колегія.
До складу колегії входить Міністр (голова колегії), його
заступники, керівники інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств галузі транспорту та зв'язку, а також за згодою
представники відповідних комітетів Верховної Ради України, органів
державної влади, установ, громадських організацій, науковці та
інші особи. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр. { Абзац третій
пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від
14.11.2007 }
Колегія Мінтрансзв'язку є постійним консультативно-дорадчим
органом, засідання якого проводяться в міру потреби, але не рідше
ніж один раз на місяць.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінтрансзв'язку.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо основних напрямів діяльності Мінтрансзв'язку, обговорення
найважливіших проблем у Міністерстві може утворюватися
науково-технічна (наукова) рада, до складу якої входять учені і
висококваліфіковані спеціалісти.
Склад ради та положення про неї затверджує Міністр.
11. Гранична чисельність працівників Мінтрансзв'язку
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінтрансзв'язку затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення
про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства
затверджує Міністр. { Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови
КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
Штатний розпис і кошторис Мінтрансзв'язку затверджує Міністр
за погодженням з Мінфіном.
12. Мінтрансзв'язку є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: