open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.12.2012 N 1034

Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 30 грудня 2011 року N 1019

З метою досягнення результативних показників державних
цільових програм, забезпечення ефективного і раціонального
використання бюджетних коштів державного бюджету, приведення
нормативно-правових актів МОЗ України у відповідність до норм
діючого законодавства України (в зв'язку зі зміною організаційної
структури Міністерства охорони здоров'я України) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про Комісію МОЗ України з розробки
вихідних даних, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 30 грудня 2011 року N 1019 ( v1019282-11 )
"Про забезпечення планування та виконання бюджетних програм,
головним розпорядником бюджетних коштів за якими є МОЗ України"
(далі - Положення), такі зміни:
1.1. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти у такій редакції: "2.1. До складу Комісії входять голова, заступник голови,
секретар (перелічені особи призначаються з числа штатних
співробітників МОЗ України та Державної служби України з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань, що є державними службовцями) та члени Комісії. Головою Комісії повинен бути керівник або заступник керівника
самостійного структурного підрозділу або начальник відділу від
структурного підрозділу Міністерства за напрямком, відповідно до
розподілу державних програм, керівник Державної служби України з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань. Заступником голови Комісії має бути представник Управління
моніторингу державних цільових програм та державних закупівель. Членами Комісії мають бути: головні позаштатні спеціалісти МОЗ України за профілем; представник Управління лікарських засобів та медичної
продукції; представник Державної служби України з лікарських засобів (за
згодою); представник Сектору з питань запобігання та виявлення
корупції або Відділу внутрішнього аудиту; радник Міністра; представники професійних асоціацій медичних працівників,
громадських об'єднань (не більше двох уповноважених представників
за згодою); представники державних установ, закладів охорони здоров'я,
Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь (головних
управлінь) охорони здоров'я обласних та у містах Києві і
Севастополі державних адміністрацій, НАМН України (за згодою). Секретарем Комісії має бути представник структурного
підрозділу Міністерства, підзвітний та підпорядкований голові
Комісії за основним місцем роботи. Голова Комісії має право залучати спеціалістів з правом
дорадчого голосу з числа фахівців, що не входять до складу
Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник голови Комісії. У випадку відсутності одночасно голови
Комісії та його заступника засідання Комісії не проводяться. У разі відсутності секретаря, за рішенням голови Комісії
(заступника голови) обов'язки секретаря покладаються на іншого
члена Комісії".
1.2. Викласти додаток до Положення про Комісію МОЗ України з
розробки вихідних даних (форму протоколу) в редакції, що
додається.
2. Унести до Порядку підготовки та погодження рішення Комісії
МОЗ України з розробки вихідних даних, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 30 грудня 2011 року
N 1019 ( v1019282-11 ) "Про забезпечення планування та виконання
бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за
якими є МОЗ України" (далі - Порядок), такі зміни:
2.1. Пункт 2 Порядку доповнити абзацом тринадцятим такого
змісту: "Постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року
N 794 ( 794-2012-п ) "Питання декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які
закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" в
частині задекларованих цін на лікарські засоби (крім наркотичних,
психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів) і
вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесені
до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків до
задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням мита,
податку на додану вартість, за умови оподаткування такої
продукції.".
2.2. Пункт 4 Порядку викласти у такій редакції: "Ціна на лікарські засоби та вироби медичні визначається
Комісією на основі інформації, наданої Управлінням лікарських
засобів та медичної продукції згідно з даними, що містяться у
Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, за результатами конкурсних торгів
попереднього року та інформації уповноважених підприємств, установ
і організацій або інформації із загальновідомих та доступних
джерел".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до
розподілу функціональних обов'язків.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр Р.Богатирьова

Додаток

до пункту 1

Положення про Комісію

МОЗ України з розробки

вихідних даних,

затвердженого наказом

МОЗ України

10.12.2012 N 1034
ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник/

заступник Міністра

підпис (прізвище)

"___" ____ 201_ р.

ПРОТОКОЛ N

Комісії _____________________________________________________
I. Обґрунтування визначення номенклатури ____________________
II. Мета закупівлі __________________________________________
III. Основні положення ______________________________________
Номенклатура лікарських засобів,

передбачених для закупівлі у 201_ році
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Міжнародна | Форма | Наявність | Наявність |Відповідність|Відповідність|Ціна відповідно| |п/п|непатентована|випуску, |реєстрації |затвердження|постанові КМУ| Державному | до Реєстру | | | назва |дозування| (номер | протоколу |від 05.09.96 | формуляру | оптово- | | | | | свідоцтва | лікування | N 1071 | лікарських |відпускних цін | | | | | про | (наказ МОЗ | (код АТХ) | засобів або | на лікарські | | | | | державну | України | | інших |засоби і вироби| | | | |реєстрацію)| від N) | | доказових | медичного | | | | | | | | джерел |призначення або| | | | | | | | | інформації | | | | | | | | | уповноважених | | | | | | | | | підприємств, | | | | | | | | | установ і | | | | | | | | | організацій, | | | | | | | | |або інформація | | | | | | | | | із | | | | | | | | |загальновідомих| | | | | | | | | та доступних | | | | | | | | | джерел, або | | | | | | | | |ціна закупівлі | | | | | | | | |за результатами| | | | | | | | | процедури у | | | | | | | | | попередньому | | | | | | | | | бюджетному | | | | | | | | | періоді (якщо | | | | | | | | |такі закупівлі | | | | | | | | | проводились) | |---+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------+---------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комісії підпис прізвище
Члени Комісії підпис прізвище

Додаток

до пункту 1

Положення про Комісію

МОЗ України з розробки

вихідних даних,

затвердженого наказом

МОЗ України

10.12.2012 N 1034
ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник/

заступник Міністра

підпис (прізвище)

"___" ____ 201_ р.

ПРОТОКОЛ N

Комісії _____________________________________________________
I. Обґрунтування визначення номенклатури ____________________
II. Мета закупівлі __________________________________________
III. Основні положення ______________________________________
Номенклатура виробів медичних

передбачених для закупівлі у 201_ році
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Одиниця |Наявність |Відповідність|Ціна відповідно| |п/п|медичного| виміру |реєстрації|постанові КМУ| до Реєстру | | | виробу | | |від 05.09.96 | оптово- | | | | | | N 1071 |відпускних цін | | | | | | | на лікарські | | | | | | |засоби і вироби| | | | | | | медичного | | | | | | |призначення або| | | | | | | інформації | | | | | | | уповноважених | | | | | | | підприємств, | | | | | | | установ і | | | | | | | організацій, | | | | | | |або інформація | | | | | | | із | | | | | | |загальновідомих| | | | | | | та доступних | | | | | | | джерел, або | | | | | | |ціна закупівлі | | | | | | |за результатами| | | | | | | процедури у | | | | | | | попередньому | | | | | | | бюджетному | | | | | | | періоді (якщо | | | | | | |такі закупівлі | | | | | | | проводились) | |---+---------+---------+----------+-------------+---------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Комісії підпис прізвище
Члени Комісії підпис прізвище

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: