open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.263 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 93-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
1) у частині четвертій статті 18:
слова "народним депутатом" та "народний депутат" замінити
відповідно словами "депутатом місцевої ради" та "депутат місцевої
ради";
слова "Ради народних депутатів" замінити словами "відповідної
місцевої ради";
2) у частині п'ятій статті 24 слова "Рад народних депутатів"
замінити словами "сільських, селищних, міських рад";
3) у частині другій статті 26 слова "Ради народних депутатів"
замінити словами "місцеві ради";
4) у тексті Закону слова "Ради народних депутатів" у всіх
відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку.
2. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89;
1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23,
ст. 320) після слова "військовослужбовці" доповнити словами
"депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній
основі" та після слів "державної влади" доповнити словами "та
місцевого самоврядування".
3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190):
1) у статті 5:
у частині першій слова "Рад народних депутатів" замінити
словами "відповідних місцевих рад";
частину другу після слів "народні депутати" доповнити словами
"депутати місцевих рад";
частину третю викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих
рад, на яких вони працюють на постійній основі,
прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на
військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній
посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі,
зараховується до вислуги років на військовій службі. Після
закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець
направляється в розпорядження військового формування, де він
проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на
попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній
посаді";
2) в абзаці першому частини п'ятої та частині сьомій статті
18 слова "Ради народних депутатів", "Радами народних депутатів"
замінити відповідно словами "ради" та "радами".
4. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266;
1997 р., N 19, ст. 136):
1) у частині першій статті 3 слова "та дисциплінарну"
виключити;
2) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь
Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
за винятком осіб, зазначених у частині другій цієї статті,
будь-якого з передбачених у статті 1 цього Закону корупційних
діянь, якщо вони не містять складу злочину, тягне за собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти
п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення корупційних діянь, передбачених цим Законом,
народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним,
міським головою, головою районної, обласної, районної у місті ради
(у разі її створення), їх заступниками або секретарем відповідної
сільської, селищної, міської ради, у разі здійснення ними згідно
із законом повноважень сільського, селищного, міського голови,
якщо вони не містять складу злочину, тягне за собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у частині другій статті 8, статті 9, частині третій статті
10, статті 11 слова "і звільнення з посади чи інше усунення від
виконання функцій держави" виключити;
4) у частині шостій статті 12 слова "про звільнення особи з
посади або інше усунення від виконання нею функцій держави"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року

N 2459-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: