open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 березня 2005 р. № 179
Київ

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1030 від 26.10.2005
№ 268 від 09.03.2006
№ 984 від 19.07.2006
№ 1208 від 15.08.2006
№ 146 від 07.02.2007
№ 156 від 07.02.2007
№ 441 від 14.03.2007
№ 869 від 26.06.2007
№ 943 від 18.07.2007
№ 781 від 03.09.2008
№ 1156 від 16.09.2009
№ 1205 від 11.11.2009
№ 846 від 15.09.2010
№ 20 від 17.01.2011
№ 380 від 04.04.2011
№ 511 від 18.05.2011
№ 536 від 25.05.2011
№ 821 від 01.08.2011
№ 1084 від 26.10.2011
№ 142 від 22.02.2012
№ 137 від 06.03.2013
№ 217 від 20.03.2013
№ 237 від 21.05.2014
№ 17 від 21.01.2015
№ 313 від 20.04.2016
№ 545 від 23.08.2016
№ 866 від 30.11.2016
№ 1040 від 28.12.2016
№ 644 від 18.08.2017
№ 669 від 30.08.2017
№ 56 від 07.02.2018
№ 235 від 14.03.2018
№ 493 від 20.06.2018
№ 56 від 30.01.2019
№ 826 від 21.08.2019}

{У тексті Постанови слова “чисельність працівників” в усіх відмінках і слово “чисельністю” замінено словами “штатна чисельність” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 545 від 23.08.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли штатна чисельність департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати не більше двох заступників - начальників відділів. У разі коли штатна чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління). У складі департаменту Національної поліції та департаменту Державної фіскальної служби з штатною чисельністю понад 150 одиниць можуть утворюватися головні управління з штатною чисельністю не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. У головному управлінні департаменту можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення;

{На часткову зміну абзацу другого пункту 1 установити, що директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції може мати п’ять заступників, у тому числі одного першого заступника та одного заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень, згідно з Постановою КМ № 545 від 23.08.2016}

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 146 від 07.02.2007, № 1156 від 16.09.2009, № 1205 від 11.11.2009, № 846 від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ № 20 від 17.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 01.08.2011, № 237 від 21.05.2014, № 313 від 20.04.2016, № 545 від 23.08.2016}

управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Управління (самостійний відділ) очолює керівник (начальник). Начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників - начальників відділів. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту. Начальники головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної фіскальної служби, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Начальники органів досудового розслідування головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Керівники управлінь Державного бюро розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати не більше чотирьох заступників;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1030 від 26.10.2005, № 1208 від 15.08.2006; в редакції Постанови КМ № 20 від 17.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 380 від 04.04.2011, № 137 від 06.03.2013, № 237 від 21.05.2014, № 17 від 21.01.2015, № 313 від 20.04.2016, № 545 від 23.08.2016, № 56 від 07.02.2018, № 826 від 21.08.2019}

самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює завідувач;

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 23.08.2016}

відділ у складі департаменту (управління) - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з штатною чисельністю не менш як 4 одиниці. Відділ очолює начальник.

{Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 20 від 17.01.2011, № 545 від 23.08.2016}

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитися в разі, коли штатна чисельність відділу становить не менш як 5 одиниць. Начальники відділів у складі органів досудового розслідування Національної поліції, Державного бюро розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не більше двох заступників. Начальники відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць.

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 826 від 21.08.2019}

У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну штатну чисельність самостійного відділу. У складі департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів Національної поліції можуть утворюватися відділення штатною чисельністю не менш як три працівники. Відділення очолює начальник.

{Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 20 від 17.01.2011, № 821 від 01.08.2011, № 313 від 20.04.2016, № 545 від 23.08.2016}

У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

{Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 20 від 17.01.2011}

11. У складі апарату визначених Кабінетом Міністрів України міністерств, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються як структурні підрозділи:

директорати - для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства;

директорат стратегічного планування та європейської інтеграції - для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.

До складу директоратів входять експертні групи, до складу яких можуть входити експертні підгрупи.

{Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів в експертних групах та експертних підгрупах здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

В експертних групах із штатною чисельністю понад 12 осіб можуть утворюватися експертні підгрупи із штатною чисельністю не менш як п’ять осіб.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

У разі коли штатна чисельність працівників директорату становить понад 30 осіб, а кількість експертних груп у такому директораті перевищує шість, у такому директораті може бути введено посаду заступника керівника директорату.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора директорату, один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

{Абзац десятий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

{Постанову доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 644 від 18.08.2017}

12. У складі апарату Національного агентства з питань державної служби та Державного агентства з питань електронного урядування, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються генеральні департаменти - структурні підрозділи для виконання завдань, пов’язаних із підготовкою та реалізацією ключових національних реформ у відповідних сферах компетенції цих центральних органів виконавчої влади.

До складу генеральних департаментів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти. Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів генерального департаменту здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності генерального департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі генерального департаменту вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Генеральний департамент очолює директор. У разі відсутності директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу керівника центрального органу виконавчої влади.

Штатна чисельність генерального департаменту та експертних груп у його складі встановлюється керівником центрального органу виконавчої влади з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

{Постанову доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 644 від 18.08.2017}

13. У складі апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може утворюватися як самостійний (департамент, управління, відділ, сектор) структурний підрозділ з питань цифрового розвитку для виконання завдань високого ступеня складності, пов’язаних із цифровим розвитком органу виконавчої влади, а також координацією, розробленням і виконанням програм, проектів, завдань і заходів у відповідній сфері.

{Постанову доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 56 від 30.01.2019}

2. У центральних органах виконавчої влади у разі недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених у пунктах 1 і 13 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 30.01.2019}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ  № 142 від 22.02.2012}

31. У складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент - структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

{Абзац четвертий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 23.08.2016}

сектор - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

Кількість заступників керівників зазначених структурних підрозділів визначається за критеріями, установленими для апарату центрального органу виконавчої влади.

{Постанову доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ  № 142 від 22.02.2012}

4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 31 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, штатна чисельність яких може становити не менш як 3 одиниці.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 156 від 07.02.2007, № 943 від 18.07.2007, № 142 від 22.02.2012, № 217 від 20.03.2013}

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з штатною чисельністю не менш як 3 одиниці та сектори з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці.

У складі територіальних органів Міністерства юстиції (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

У складі територіальних органів Державного бюро розслідувань (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватися (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) самостійні структурні підрозділи з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватися заступником керівника територіального органу.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 21.08.2019}

У складі головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть утворюватися відділи (юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст (міст обласного значення) із штатною чисельністю не менш як 3 одиниці.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 21.08.2019}

У складі територіальних органів Державної фіскальної служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, а також відділення і митні пости (штатною чисельністю не менш як шість одиниць), до складу яких входять відділи і сектори. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1084 від 26.10.2011; в редакції Постанови КМ № 217 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 237 від 21.05.2014}

У складі головних управлінь Державної фіскальної служби та управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь Державної фіскальної служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу), можуть утворюватися державні податкові інспекції: управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади; самостійний відділ із штатною чисельністю не менш як три одиниці; самостійний сектор із штатною чисельністю не менш як дві одиниці.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 217 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 237 від 21.05.2014; в редакції Постанови КМ № 493 від 20.06.2018}

У разі коли виконання завдань за окремими напрямами діяльності державної податкової інспекції за обсягом може бути покладено на одного спеціаліста, у складі державної податкової інспекції, яка утворена як управління, можуть вводитись окремі посади відповідних спеціалістів.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 493 від 20.06.2018}

У складі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) може утворюватися департамент, з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 866 від 30.11.2016}

У складі міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного міжрегіонального територіального органу) управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1040 від 28.12.2016}

У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 31 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 156 від 07.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 142 від 22.02.2012}

У разі здійснення центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи, що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 511 від 18.05.2011}

{Пункт 5 втратив чинність в частині умов оплати праці на підставі Постанови КМ № 984 від 19.07.2006}

5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 09.03.2006}

6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та штатної чисельності структурних підрозділів.

7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні посадового окладу начальника відділу в складі управління.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1949);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 73 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст 130);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 365 "Про внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 737).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 40


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: