open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2005 N 314
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2005 р.

за N 439/10719
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Порядку здійснення митного контролю

й митного оформлення товарів із застосуванням

вантажної митної декларації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Державної митної служби

N 1123 ( z1415-05 ) від 17.11.2005

N 322 ( z0522-06 ) від 25.04.2006

N 519 ( z0753-07 ) від 20.06.2007

N 671 ( z0957-07 ) від 08.08.2007

N 644 ( z0604-08 ) від 12.06.2008

N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010

N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 }

Відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ) та з метою
подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації
(далі - Порядок), що додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць:
2.1. Забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності про вимоги цього наказу й Порядку.
2.2. Вжити заходів щодо прискорення та оптимізації здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД
( 574-97-п ) шляхом: організації роботи підрозділів митного оформлення за
принципом "єдиного вікна"; мінімізації кількості посадових осіб, які беруть участь у
здійсненні митного контролю й митного оформлення, та їх
раціонального завантаження.
2.3. Наказом митного органу визначити підрозділи, посадові
особи яких проводитимуть митний контроль і митне оформлення
товарів у відповідному митному режимі і нестимуть відповідальність
за виконання установлених Порядком функцій.
2.4. Провести при потребі перерозподіл штатної чисельності й
засобів комп'ютерної техніки та зв'язку між підрозділами митниць.
3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної
статистики (Копосов С.А.) допрацювати програмно-інформаційний
комплекс "Автоматизована система митного оформлення вантажів" для
забезпечення реалізації вимог Порядку.
4. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Боженко І.Ф.):
4.1. Забезпечити приведення Порядку заповнення й використання
Картки відмови у пропуску на митну територію України чи митному
оформленні товарів та інших предметів, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 24.04.99 N 239 ( z0300-99 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.99 за
N 300/3593, у відповідність до Митного кодексу України ( 92-15 ).
4.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Управлінню інформаційного забезпечення та митної
статистики (Копосов С.А.) у двомісячний строк після державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України розробити й
подати на затвердження Голові Служби проект Порядку анулювання
вантажних митних декларацій.
6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів
та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації"
(зі змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 07.11.2002 за N 877/7165; інші нормативно-правові акти
Держмитслужби України застосовувати в частині, що не суперечить
Порядку.
7. Начальникам департаментів, управлінь у місячний строк
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього
наказу забезпечити в межах своєї компетенції внесення змін до
наказів Держмитслужби України з метою реалізації вимог цього
Порядку.
8. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Салагора М.М.
Голова Служби В.В.Скомаровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

20.04.2005 N 314
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2005 р.

за N 439/10719

ПОРЯДОК

здійснення митного контролю й митного оформлення

товарів із застосуванням вантажної митної декларації

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу
України ( 92-15 ), Положення про вантажну митну декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами та доповненнями), і з метою
спрощення та оптимізації порядку митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації
(далі - ВМД).
1.2. Цей Порядок застосовується при здійсненні митного
контролю й митного оформлення товарів, задекларованих із
використанням митних декларацій, визначених Класифікатором типів
декларацій ( v0159342-09 ), затвердженим Держмитслужбою, при
поміщенні товарів у будь-який митний режим (з урахуванням
особливостей, установлених для окремих митних режимів, способів
переміщення товарів, типів декларацій, а також для
підприємств-резидентів, щодо яких митними органами встановлено
високий (внесено до "білого списку") або достатній (внесено до
"зеленого списку") рівень довіри). Підпункт 1.2 пункту 1 в редакції Наказу Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях,
визначених законодавством України.
1.4. Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил митного органу беруть участь у митному
огляді за результатами оцінки ризику за ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), проведеної з використанням автоматизованої системи
аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР), а також за
письмовим рішенням керівника цього підрозділу або уповноваженої
ним особи у разі наявності інформації про можливе порушення
законодавства України з питань митної справи, у тому числі
отриманої в результаті аналітичної роботи, або при виявленні під
час перевірки документів чи митного огляду ознак, що вказують на
можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства
України. Якщо здійснення митного огляду проводилось за письмовим
рішенням керівника підрозділу боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил митного органу або уповноваженої ним
особи, то при виявленні порушень митних правил при митному огляді
обов'язок щодо складання протоколу про порушення митних правил
покладається на посадову особу підрозділу боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил, яка брала участь у митному огляді.
{ Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.5. Декларант подає документи митному органу та одержує
оформлені документи особисто. Присутність декларанта при
проведенні митного огляду обов'язкова.
1.6. ВМД ( 574-97-п ), подана митному органу, але ще не
прийнята до оформлення (відсутні відбиток штампа "Під митним
контролем" (далі - штамп ПМК) і реєстраційний номер), може бути
відкликана декларантом з дозволу митного органу. З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну
відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД.
Ця ВМД не може бути відкликана декларантом. Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) права на
розміщення товарів у заявлений митний режим і підтверджує права й
обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних
правових, фінансових, господарських та інших дій.
1.7. Митні органи здійснюють митні процедури, передбачені цим
Порядком, в зонах діяльності, визначених для таких митних органів
Держмитслужбою. У випадках, визначених Держмитслужбою, митні
органи можуть залучатися до здійснення митних процедур відносно
товарів, що знаходяться в зонах діяльності інших митниць. Пункт 1 доповнено підпунктом 1.7 згідно з Наказом Державної
митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.8. Митні процедури, передбачені цим Порядком, за винятком
випадків митного контролю та митного оформлення поза місцем
розташування митного органу, виконуються за місцем розташування
підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) та/або підрозділу
митного органу, до якого направлено запит згідно з підпунктом 29
пункту 3 цього Порядку. Пункт 1 доповнено підпунктом 1.8 згідно з Наказом Державної
митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
1.9. Митне оформлення товарів, що містять об'єкти права
інтелектуальної власності, може бути призупинено митним органом
відповідно до положень розділу X Митного кодексу України
( 92-15 ). У разі необхідності застосування заходів із захисту прав
інтелектуальної власності за ініціативою митного органу відповідно
до положень статті 257-1 Митного кодексу України ( 92-15 )
посадові особи підрозділу з питань захисту прав інтелектуальної
власності митного органу (уповноважені посадові особи - у разі
відсутності в митному органі окремого підрозділу) беруть участь у
митному огляді на підставі письмового рішення керівника цього
підрозділу (уповноваженої посадової особи), яке направляється
до ПМО та долучається до матеріалів митного оформлення. Пункт 1 доповнено підпунктом 1.9 згідно з Наказом Державної
митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
2. Документи, що застосовуються при здійсненні митних
процедур 2.1. Для здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів декларант подає до ПМО ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію і
такі документи (завірені в установленому порядку їх копії, якщо
законодавством не передбачено обов'язкового подання оригіналів
таких документів): а) що підтверджують повноваження декларанта на декларування
товарів; б) обов'язкові для подання згідно з Переліком документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) (далі - Перелік документів); в) необхідність подання яких визначається
нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети
переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів
розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури,
згідно з Переліком документів ( 80-2006-п ); г) які відповідно до законодавчих актів видаються державними
органами для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України. За рішенням декларанта також можуть подаватися: копії карток відмов у прийнятті митної декларації, митному
оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний
кордон України (за наявності фактів відмови у прийнятті ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) чи митному оформленні задекларованих
товарів); інформаційний аркуш, форма якого наведена у додатку 1 до
цього Порядку. На вимогу митного органу декларантом подаються й інші
документи, потрібні для здійснення митного контролю та митного
оформлення, подання яких визначено законодавством України. 2.2. Якщо відомості про документ, визначений підпунктами "в",
"г" пункту 2.1 цього Порядку, розміщені в електронному вигляді в
Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби
(далі - ЄАІС), то паперовий носій такого документа не подається, а
його реквізити наводяться у ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) згідно з
Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженою наказом Державної митної служби України від 09.07.97
N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247 (далі - Інструкція про порядок заповнення
вантажної митної декларації). 2.3. На вимогу митного органу декларантом надається переклад
на державну мову документів, поданих для оформлення товарів.
Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила
переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вірно",
проставленням особистого підпису та печатки підприємства
(для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за
наявності), співробітник якого зробив переклад. 2.4. Якщо документ є довгостроковим і його використання для
цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після
митного оформлення першої партії товарів, то при декларуванні
першої партії товарів декларант може подати митному органу
додаткову копію цього документа, завірену в установленому порядку.
При цьому один примірник цього документа зберігається разом з ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) та іншими документами, які були
підставою для митного оформлення, а інший - в окремій справі
суб'єкта ЗЕД у ПМО. При декларуванні наступних партій товарів
повторне подання документів довгострокової дії, які зберігаються в
окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО, не вимагається. Реквізити таких
документів зазначаються у відповідних графах ВМД згідно з
Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації
( z0443-97 ). Для здійснення митних процедур посадовими особами
митного органу використовуються документи довгострокової дії, що
зберігаються в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО. 2.5. Копії поданих до митного оформлення документів
засвідчуються записом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і
печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності - за наявності). 2.6. Після закінчення митного оформлення документи, що були
підставою для митного оформлення товарів, задекларованих за ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) (крім документів довгострокової дії, які
зберігаються в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО), разом з аркушем
з позначенням "1/6" цієї ВМД зберігаються у справах відповідного
ПМО протягом строку, визначеного керівником митного органу, а
після закінчення такого строку в установленому порядку передаються
до архіву митного органу. 2.7. Якщо після митного оформлення частини обсягу товару з
обсягу квоти, встановленої документом, виданим відповідно до
законодавчих актів державним органом для здійснення митного
контролю та митного оформлення цього товару, квота залишається
невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка завершила митне
оформлення, на зворотному боці оригіналу такого документа
зазначаються дата митного оформлення, номер ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), найменування товарів, зазначених у графі 31 ВМД, їх
кількість (в одиницях виміру, в яких встановлено квоту) та залишок
квоти. Запис засвідчується підписом посадової особи ПМО, яка
завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою.
Копія такого документа, завірена підписом і відбитком особистої
номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне
оформлення, зберігається у справах митного органу згідно з
підпунктом 2.6 цього Порядку, а оригінал повертається декларанту.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
3. Здійснення митних процедур ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) і документи, потрібні для
здійснення митного контролю й митного оформлення, а також носій
електронної інформації з електронними копіями визначених
законодавством документів подаються декларантом посадовій
особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює
розподіл ВМД між посадовими особами ПМО. Цією посадовою особою
здійснюється перевірка документів, що посвідчують особу
декларанта, та визначається посадова особа ПМО для здійснення
митних процедур за ВМД, інформація про яку наводиться у розділі І
Інформаційного аркуша, що виготовляється митним органом або
подається декларантом. На вимогу декларанта посадовою особою ПМО, яка здійснила
розподіл ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), заповнюється та видається
декларанту відривний талон Інформаційного аркуша. Якщо посадовій особі ПМО, визначеній для здійснення митних
процедур за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), в установленому порядку
надані повноваження на виконання функцій інших підрозділів митного
органу, такі функції за цією ВМД здійснюються зазначеною посадовою
особою, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами
Держмитслужби. Митні процедури здійснюються в такому порядку.
Прийняття ВМД для оформлення
При цьому здійснюються: 1) перевірка повноважень декларанта; 2) перевірка наявності доданих до ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) комерційних, супровідних та інших документів,
необхідних для здійснення митного оформлення товарів відповідно до
заявленого декларантом опису та коду товарів за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); 3) перевірка наявності вірусів на носії електронної
інформації; 4) перевірка за допомогою програмного забезпечення
правильності заповнення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) відповідно
до вимог, встановлених Положенням про вантажну митну декларацію,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ), та Інструкцією про порядок заповнення
вантажної митної декларації ( z0443-97 ); 5) перевірка відповідності відомостей, унесених декларантом
до електронної копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), відомостям, що
внесені декларантом до оригіналу; 6) у разі відмови у прийнятті ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
для оформлення відповідно до Порядку оформлення й використання
Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні
чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 N 1227
( z1562-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.12.2005 за N 1562/11842 (зі змінами), заповнюється Картка
відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи
пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України (далі - Картка відмови); 7) у разі відсутності встановлених законодавством підстав для
відмови в прийнятті митної декларації фіксування факту прийняття
ВМД для оформлення шляхом проставлення відбитка штампа ПМК на
першому аркуші ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) та: зазначення у графі А аркуша з позначенням "1/6" ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) форми МД-2 часу прийняття цієї
декларації, прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка прийняла
її для митного оформлення; проставлення згідно з Інструкцією про порядок заповнення
вантажної митної декларації ( z0443-97 ) відбитка штампа ПМК у
графі D/J кожного аркуша ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) форми МД-2,
в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень
форми МД-6 та специфікацій форми МД-8; проставлення відбитка штампа ПМК на товаросупровідних
документах; присвоєння ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) реєстраційного
номера в установленому порядку за допомогою автоматизованої
системи митного оформлення та проставлення його у графі А ВМД
форм МД-2, МД-3 та в правому верхньому кутку доповнень форми МД-6
та специфікацій форми МД-8; присвоєння ДМВ (за наявності) номера, що відповідає
реєстраційному номеру ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ); унесення до електронної копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
її реєстраційного номера та номера штампа ПМК; 8) унесення електронних копій ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
і ДМВ (за наявності) до бази даних митного органу; 9) надсилання електронної копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
до ЄАІС.
Митний контроль
При цьому здійснюються: 10) перевірка наявності відміток про завершення переміщення
(у випадках, визначених законодавством, у тому числі
нормативно-правовими актами Держмитслужби); 11) перевірка дотримання строків подання ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) (у випадках, визначених законодавством); 12) перевірка наявності виданих Карток відмови ( z1562-05 );
чинності листа про погодження (за наявності); встановленого
митними органами до підприємства рівня довіри; 13) перевірка наявності діючих (не скасованих) спеціальних
санкцій, застосованих до українського суб'єкта ЗЕД і/або
іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно зі статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); 14) перевірка відповідності заявленого декларантом митного
режиму та інших відомостей, внесених до ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), документам, поданим для митного контролю та митного
оформлення; 15) оцінка ризику за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) шляхом
перевірки електронної копії ВМД за допомогою АСАУР; 16) перевірка правильності класифікації та кодування товарів; 17) перевірка правильності визначення країни походження
товарів; 18) перевірка дотримання встановлених до задекларованих
товарів заходів нетарифного регулювання (наявність установлених
законодавством документів або відповідних відміток у
товаросупровідних документах, відсутність визначених
законодавством заборон щодо переміщення задекларованих товарів
тощо); 19) перевірка наявності задекларованих товарів у реєстрі
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, що ведеться
Держмитслужбою; 20) перевірка правильності застосування валютного курсу; 21) перевірка правильності визначення митної вартості
товарів; 22) перевірка відповідності платіжних реквізитів підприємства
та реквізитів уповноваженого банку, зазначених у графі 28 ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), даним, які містяться в поданих
документах і в переліку вповноважених банків України, що
надсилається митним органам Держмитслужбою; 23) перевірка правильності нарахування податків, зборів
(обов'язкових платежів) та інших платежів (застосування пільг в
оподаткуванні, застосування векселів, правильності заповнення
граф 47 та B ВМД) ( za140-07, 910а-2007-п ); 24) контроль і облік векселів; 25) перевірка наявності коштів передоплати в сумі, необхідній
для сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за цією ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ); 26) за відсутності зауважень заповнення графи C ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) згідно з Інструкцією про порядок
заповнення вантажної митної декларації ( z0443-97 ); унесення
відомостей до електронної копії ВМД; 27) проведення митного огляду. Завдання для митного огляду визначаються: посадовими особами, які виконують митні процедури,
встановлені підпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього
Порядку, - при виконанні цих процедур; посадовими особами підрозділів, до яких направлено запит
згідно з підпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, - під час
опрацювання такого запиту; керівником підрозділу з питань захисту прав інтелектуальної
власності митного органу (уповноваженою посадовою особою - у разі
відсутності в митному органі окремого підрозділу) у випадку,
визначеному підпунктом 1.9 пункту 1 цього Порядку, - протягом
виконання митних процедур, встановлених підпунктами 17-23 пункту 3
цього Порядку; автоматизованою системою аналізу та управління ризиками - під
час оцінки ризику за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ); керівником підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил або уповноваженою ним особою у випадках та у
порядку, визначених підпунктом 1.4 пункту 1 цього
Порядку, - незалежно від виконання митних процедур, передбачених
пунктом 3 цього Порядку. Посадові особи, які виконують митні процедури, встановлені
підпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього Порядку, та посадові
особи підрозділів, якими опрацьовуються запити згідно з
підпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, визначають завдання для
митного огляду в разі: а) виявлення порушень цілісності вантажного відділення
транспортного засобу (контейнера), упаковки, пломб чи інших видів
митного забезпечення, а також виявлення ознак порушень
законодавства за допомогою технічних засобів митного контролю.
Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою
ПМО, визначеною для здійснення митних процедур за ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ); б) необхідності встановлення та/або перевірки
ідентифікаційних ознак товару, що перебуває під митним контролем,
згідно із заявленим митним режимом відповідно до встановлених
нормативно-правовими актами вимог. Рішення про проведення митного
огляду приймається посадовою особою ПМО, визначеною для здійснення
митних процедур за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ); в) відсутності у поданих декларантом документах інформації,
необхідної для перевірки правильності класифікації та кодування
задекларованих товарів, та якщо шляхом митного огляду можливо
достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для їх
класифікації. Рішення про проведення митного огляду приймається
посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену
підпунктом 16 пункту 3 цього Порядку; г) виявлення у поданих декларантом документах розбіжностей у
відомостях про країну походження товару або встановлення митним
органом інших відомостей про країну походження товару, ніж ті, що
зазначені у ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), та якщо шляхом митного
огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів,
визначальні для визначення країни походження товарів. Рішення про
проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка
здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 17 пункту 3 цього
Порядку. ґ) необхідності застосування заходів із захисту прав
інтелектуальної власності та якщо шляхом митного огляду можливо
достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для
захисту прав інтелектуальної власності. Рішення про проведення
митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну
процедуру, визначену підпунктом 19 пункту 3 цього Порядку; д) відсутності у поданих декларантом документах інформації,
необхідної для перевірки правильності визначення митної вартості
задекларованих товарів, та якщо шляхом митного огляду можливо
достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для
такої перевірки. Рішення про проведення митного огляду приймається
посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену
підпунктом 21 пункту 3 цього Порядку; е) відсутності у поданих декларантом документах інформації,
необхідної для перевірки правильності застосування пільг в
оподаткуванні, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно
встановити характеристики товарів, визначальні для такої
перевірки. Рішення про проведення митного огляду приймається
посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену
підпунктом 23 пункту 3 цього Порядку. Завдання, визначені для митного огляду, із зазначенням літери
підпункту цього пункту, відповідно до якого визначено таке
завдання, та скорочені назви інших підрозділів митного органу,
представників яких необхідно залучити до митного огляду
(за потреби), вносяться до розділу II Інформаційного аркуша
посадовою особою, яка прийняла рішення про проведення митного
огляду, а завдання, визначені АСАУР, вносяться посадовою особою
ПМО, визначеною для здійснення митних процедур за ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ). Рішення про проведення митного огляду товарів, що
переміщуються підприємствами-резидентами, щодо яких митними
органами встановлено високий рівень довіри (внесено до "білого
списку"), прийняте на підставах, зазначених у підпункті "б" цього
пункту (крім випадків декларування товарів у митні режими
реімпорту, реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення) і
зворотного вивезення (ввезення)) та підпунктах "в", "г", "ґ", "д",
"е" цього пункту, підлягає обов'язковому погодженню керівником
митного органу або особою, ним уповноваженою. Інформація про
результати митного огляду таких товарів негайно доводиться до
керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки. За відсутності визначених для митного огляду завдань
розділ II Інформаційного аркуша не заповнюється. У разі здійснення митного огляду товарів відповідно до цього
Порядку складається Акт про проведення митного огляду товарів
(далі - Акт), форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку. Митний огляд товарів за кодами 870120 (тільки сідельних
тягачів), 8702-8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 )
проводиться зі складенням Акта та додаткового аркуша, форму якого
наведено в додатку 4 до цього Порядку. Посадова особа ПМО, яка проводить митний огляд, перевіряє в
обсязі, що відповідає завданням митного огляду, відповідність
пред'явлених товарів даним, що наведені у графах 6, 18, 19, 21,
31, 35, 38, 50 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), і несе
відповідальність за непроведення чи неналежне проведення такої
перевірки. При переміщенні товарів у контейнерах також перевіряються
відповідність заявлених у графі 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
номера, типу і стану заповнення контейнера. Акт складається посадовою особою ПМО, яка здійснила митний
огляд, на паперовому носії від руки або з використанням засобів
комп'ютерної техніки. До Акта вносяться відомості, передбачені
його формою. Підстави для огляду, встановлені цим підпунктом,
відображаються шляхом проставлення відмітки "X" у відповідних
полях графи 2 Акта. Результати перевірки згідно зі сформованими завданнями для
огляду відображаються шляхом проставлення відмітки "X" у
відповідних полях графи 6.3.3 Акта в такому порядку: кожний рядок відомостей про товар має бути заповнений; у кожному рядку відомостей про товар має проставлятися тільки
одна відмітка. Результати перевірки, які неможливо відобразити шляхом
проставлення відповідної відмітки, зазначаються в графі 6.3.4
Акта. У випадку виявлення невідповідності заявлених у ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) відомостей про товари (контейнер)
фактичним даним у відповідній колонці графи 6.3.3 Акта
проставляється відмітка про таку невідповідність, а до графи 6.3.4
Акта вносяться детальні відомості про виявлені невідповідності. Незаповнена частина графи 6.3.4 Акта прокреслюється
знаком "Z". Акт зберігається разом з комплектом документів, за якими було
здійснено декларування відповідної партії товару. На вимогу особи, присутність якої під час здійснення митного
огляду засвідчена її власноручним підписом у графі 12 Акта, їй
надається копія цього Акта. За відсутності сформованих завдань для огляду у разі, якщо на
товари і транспортні засоби необхідно накласти митне забезпечення,
митний огляд здійснюється із зазначенням такої необхідності у
розділі II Інформаційного аркуша без складання Акта. Якщо у митному оформленні партії товарів було відмовлено,
інформація, отримана під час митного огляду, використовується
митним органом при подальшому здійсненні митних процедур щодо цієї
партії товарів. При цьому за відсутності додатково встановлених
завдань митного огляду до матеріалів митного оформлення
долучається копія Акта; 28) формування електронної копії Акта, внесення її до
локальних баз даних митного органу та передання до ЄАІС
Держмитслужби; 29) оформлення запиту за формою, наведеною в додатку 3 до
цього Порядку (далі - Запит). Запит може оформлюватись підрозділом митного оформлення за
результатами перевірки документів та/або митного огляду до
підрозділу, до компетенції якого належить або контроль за
виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації
товарів для цілей митного оформлення, або питання захисту прав
інтелектуальної власності, або контроль за правильністю визначення
митної вартості, або перевірка правильності визначення країни
походження товарів, або перевірка правильності застосування пільг
в оподаткуванні, у разі потреби: вирішення складних питань класифікації та кодування товарів;
{ Абзац третій підпункту 29 пункту 3 в редакції Наказу Державної
митної служби N 328 ( z0612-11 ) від 22.04.2011 } перевірки правильності визначення країни походження товару; вирішення питань щодо необхідності застосування заходів із
захисту прав інтелектуальної власності; вирішення спірних питань правильності визначення митної
вартості товарів; перевірки правильності застосування пільг в оподаткуванні. Потреба вирішення того чи іншого питання позначається шляхом
прокреслення знаком (X) потрібної клітинки в Запиті чи зазначення
у вільних рядках інших завдань для перевірки та зазначення причин
складення Запиту. Запит ПМО до підрозділу, зазначеного в абзаці другому цього
підпункту, направляється у випадку проведення відповідної митної
процедури посадовою особою ПМО. При проведенні митних процедур, визначених підпунктами 16,
17, 19, 21 та 23 пункту 3 цього Порядку, посадовими особами
підрозділів, до компетенції яких належить здійснення відповідних
контрольних функцій, у разі, якщо такі посадові особи направлені
для виконання службових обов'язків до ПМО, рішення щодо завершення
відповідної митної процедури приймається такою посадовою особою
без підготовки Запиту. У разі направлення Запиту до підрозділу, зазначеного в абзаці
другому цього підпункту, завершення виконання відповідної митної
процедури покладається на такий підрозділ. Відмітки, встановлені
підпунктом 6.3 цього Порядку, проставляються посадовою особою
такого підрозділу, яка виконала цю митну процедуру. Запит подається у формі документа на папері з доданням
паперового носія ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) та інших
документів, встановлених нормативно-правовими актами, або у формі
електронного документа. При надісланні Запиту у формі електронного
документа документи на паперовому носії, які необхідно подавати
разом з ним, скануються та передаються адресату засобами
електронної пошти Держмитслужби. Оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на товари, щодо яких
було направлено Запит, не може бути завершено до отримання
відповіді на цей Запит.
Завершення митного оформлення.

Видача оформлених документів декларанту
При цьому здійснюються: 30) перевірка виконання переліку митних процедур, сформованих
АСАУР за результатами оцінки ризику за ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ); 31) нарахування плати за митне оформлення товарів і
транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або
поза робочим часом, установленим для митного органу (у разі
здійснення такого оформлення), доповнення записів у графах 47
та B ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), унесення відомостей до
електронної копії ВМД; 32) завершення митного оформлення шляхом: проставлення згідно з Інструкцією про порядок заповнення
вантажної митної декларації ( z0443-97 ) відбитка особистої
номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне
оформлення, у графі D/J кожного аркуша ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів
форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8; зазначення у графі D/J аркуша з позначенням "1/6" ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) форми МД-2 часу завершення митного
оформлення, прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка завершила
митне оформлення; проставлення відбитків особистої номерної печатки на
товарно-транспортному документі на перевезення та на рахунку
(invoice) чи іншому документі, який визначає вартість товару; внесення за допомогою автоматизованої системи митного
оформлення до електронної копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої
номерної печатки посадової особи, яка завершила митне оформлення; вчинення, у разі необхідності, відповідних записів та
відміток на оригіналах документів, виданих відповідно до
законодавчих актів державними органами для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів, згідно з підпунктом 2.7
цього Порядку; 33) розподіл аркушів ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) і
примірників ДМВ у порядку, установленому законодавством, та видача
декларанту відповідного аркуша (аркушів) ВМД, копії Акта про
проведення митного огляду товарів (у разі його складення), носія
електронної інформації і комплекту документів (крім документів, що
повинні зберігатися в митному органі) під його підпис в
Інформаційному аркуші. Пункт 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
4. Статистичний контроль Під час проведення статистичного контролю здійснюються: приведення відомостей граф електронної копії ВМД у
відповідність до відомостей граф оформленої ВМД ( 574-97-п )
(унесення відомостей, що належать до компетенції митних органів); передання в установлений строк електронної копії ВМД до ЄАІС; проставлення на першому аркуші ВМД своїх підпису, ініціалів,
прізвища й відбитка номерного штампа "Статистичний контроль
проведено" і заповнення цього штампа, що свідчить про завершення
статистичного контролю.
5. Унесення змін і доповнень до ВМД
5.1. Відомості, зазначені у ВМД, можуть бути змінені чи
доповнені декларантом лише з дозволу посадової особи митного
органу до моменту прийняття цієї ВМД до оформлення.
5.2. Зміни чи доповнення вносяться декларантом до всіх
аркушів ВМД шляхом перекреслення помилкових і зазначення
правильних відомостей. Кожна зміна чи доповнення завіряється
печаткою декларанта. Одночасно декларантом уносяться зміни (доповнення) до
електронної копії ВМД з використанням при цьому програмних
продуктів декларанта.
5.3. Не допускаються більш як три зміни (доповнення) у ВМД
(без урахування змін (доповнень), що дублюються (повторюються) на
додаткових аркушах ВМД ( 574-97-п ) (форма МД-3) унаслідок
унесення змін (доповнень) до основного аркуша, а також змін
(доповнень) у графах 12, 22, 24, 36, 38, 42, 45, 46, 47 ВМД).
5.4. Посадові особи митного органу не мають права з власної
ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати
ВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ній і в її
електронній копії, за винятком тих граф ВМД, заповнення яких
належить до компетенції митних органів. Посадова особа митного органу, яка вчиняє записи та вносить
відмітки до ВМД на паперовому носії, повинна внести ці записи та
відмітки й до її електронної копії.
6. Прикінцеві положення
6.1. Допускаються виготовлення та використання митними
органами допоміжних штампів, що мають інформативний характер і
зручні під час здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів відповідно до цього Порядку. Відбитки допоміжних штампів
проставляються у верхній частині графи E/J "Відмітки митного
органу відправлення/експорту/призначення" ВМД. Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 644 ( z0604-08 ) від 12.06.2008 }
6.2. Номерні штампи, використання яких передбачено цим
Порядком, закріплюються за посадовими особами наказом митного
органу.
6.3. Факт виконання окремих митних процедур під час митного
контролю та оформлення підтверджується шляхом відображення у ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) на паперовому носії відповідної
інформації в такому порядку: 1) прийняття ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) для митного
оформлення - згідно з підпунктом 7 пункту 3 цього Порядку; 2) перевірка правильності класифікації та кодування
товарів - шляхом проставлення відбитка допоміжного штампа
"Правильність класифікації перевірено" або вчинення запису
аналогічного змісту у верхній частині графи E/J із зазначенням
дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису
посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену
підпунктом 16 пункту 3 цього Порядку; 3) перевірка дотримання прав інтелектуальної власності -
шляхом внесення запису "Дотримання прав інтелектуальної власності
перевірено" у верхній частині графи E/J із зазначенням дати, часу
закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової
особи, яка виконала митну процедуру, визначену підпунктом 19
пункту 3 цього Порядку; 4) перевірка правильності визначення митної вартості
товарів - у випадках, якщо справляються податки і збори, шляхом
проставлення відбитка допоміжного штампа "Митну вартість визнано"
або вчинення запису аналогічного змісту у верхній частині
графи E/J із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної
процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка виконала митну
процедуру, визначену підпунктом 21 пункту 3 цього Порядку; 5) контроль за справлянням митних платежів - згідно з
підпунктом 26 пункту 3 цього Порядку; 6) завершення митного оформлення - згідно з підпунктом 32
пункту 3 цього Порядку; 7) проведення статистичного контролю - шляхом проставлення на
вільному місці лицьового боку аркуша з позначенням "1/6" ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) відбитка номерного штампа "Статистичний
контроль проведено" із зазначенням дати, часу закінчення цієї
митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка її
здійснила. Факт виконання митних процедур, встановлених підпунктами 7,
16, 19, 21, 26, 27, 32 пункту 3 та пунктом 4 цього Порядку,
відображається у графі E/J електронної копії ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) за допомогою автоматизованої системи митного
оформлення посадовою особою, яка виконала відповідну процедуру. У графі E/J електронної копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
також за допомогою автоматизованої системи митного оформлення
відображаються результати виконання митних процедур, передбачених
підпунктами 15 та 30 пункту 3 цього Порядку. Підпункт 6.3 пункту 6 в редакції Наказу Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
6.4. За наявності достатніх підстав уважати, що товари
переміщуються через митний кордон України з порушенням прав
інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів
призупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.
6.5. Ведення Журналу обліку ВМД здійснюється в електронному
вигляді з використанням Автоматизованої системи митного
оформлення. Щомісяця цей Журнал роздруковується і формується в
справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в
митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України
від 28.12.2002 N 747 ( v0747342-02 ) (зі змінами). Порядок доповнено пунктом 6.5 згідно з Наказом Державної митної
служби N 322 ( z0522-06 ) від 25.04.2006; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 190 ( z0318-10 ) від
03.03.2010 }
6.6. У разі надання митним органом відмови в митному
оформленні товарів реєстраційний номер ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), за якою було відмовлено в митному оформленні, не
може бути присвоєний іншій ВМД. При повторному наданні для митного оформлення ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) на товари, за якими було надано Картку відмови
( z1562-05 ), реквізити цієї Картки відмови наводяться у ВМД
згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної
декларації ( z0443-97 ). Підпункт 6.6 пункту 6 в редакції Наказу Державної митної служби
N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
6.7. При здійсненні митного контролю й митного оформлення
товарів із застосуванням ВМД дозволяється змінювати послідовність
операцій у межах підпунктів 17-23 пункту 3 цього Порядку. Підпункт 6.7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
6.8. Посадові особи митного органу несуть персональну
відповідальність за нездійснення або неналежне здійснення
контрольних функцій, визначених цим Порядком. Підпункт 6.8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }
В.о. директора Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток 1

до Порядку здійснення

митного контролю й митного

оформлення товарів

із застосуванням вантажної

митної декларації

(у редакції наказу Державної

митної служби України

03.03.2010 N 190)

( z0318-10 )
Форма

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ

до ВМД N _______________________________________

(довідковий номер ВМД декларанта)

I. Час отримання від декларанта ВМД, носія електронної
інформації, комплекту документів _____________ год.__________ хв.
На прийняття ВМД до митного оформлення
уповноважено ____________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадової особи ПМО)
Посадова особа ПМО ______________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис посадової

особи ПМО, яка здійснила розподіл ВМД)
Реєстраційний номер ВМД _________________/_______/_______________

(вноситься посадовою особою,

яка присвоїла номер ВМД)
II. Рішення щодо проведення митного огляду
------------------------------------------------------------------------- Підстави|Завдання, визначені|Підрозділ митного органу,|П.І.Б. та підпис| для |для митного огляду | який необхідно залучити |посадової особи,| огляду | | до проведення митного | яка | | | огляду |прийняла рішення| --------+-------------------+-------------------------+----------------| | | | | --------+-------------------+-------------------------+----------------| | | | | --------+-------------------+-------------------------+----------------| | | | | ------------------------------------------------------------------------
III. ВМД, носій електронної інформації, комплект документів
отримав ____________ /___________

(дата) (час)
__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис декларанта)
------------------------------------------------------------------ лінія відрізу
Відривний талон Інформаційного аркуша до ВМД N __________________

(довідковий номер

ВМД декларанта)
Декларант _______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис декларанта)
Час отримання від декларанта ВМД,
носія електронної інформації,
комплекту документів __________ год. _________ хв.
Посадова особа ПМО ______________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис посадової

особи ПМО, яка здійснила розподіл ВМД)
---------------- | Місце штампа | | "Під митним | | контролем" | ----------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Державної митної служби N 1123
( z1415-05 ) від 17.11.2005, N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }

Додаток 2

до Порядку здійснення

митного контролю

й митного оформлення товарів

із застосуванням вантажної

митної декларації

(у редакції наказу Державної

митної служби України

03.03.2010 N 190)

( z0318-10 )
Форма

АКТ

про проведення митного огляду товарів __________/__________/__________

--------------------------- | |---- | | Акт складено з || | так| N ВМД (іншого документа) ___________ | використанням |---- | | додаткового |---- | | аркуша || | ні | | |---- | ---------------------------
1. Підрозділ, що здійснює митний огляд __________________________ _________________________________________________________________

(код ПМО або назва структурного підрозділу

в разі відсутності коду)
------------------------------------------------------------------ | а | б | в | г | ґ | д | е |інше| 2. Підстави для огляду|-----+-----+-----+-----+----+---+---+----| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
3. Місце проведення митного огляду ______________________________
4. Місцезнаходження товарів _____________________________________

(вид та номер транспортного засобу,

номер контейнера тощо)
-------------------- --------------------- --------------- | |---- | | |---- | | | | || | так| | || | так| | | 5. Митне забезпечення |наявність|---- | |цілісність|---- | | | (забезпечення відправника) | |---- | | |---- | |-------------| | || | ні | | || | ні | | номер | | |---- | | |---- | | | -------------------- --------------------- ---------------
6. Результати проведення митного огляду
------------------------------------------------------------------------ 6.1. Вид упаковки| без |коробка| ящик | тюк |мішок |бочка |піддон| |пакування| | | | | | | |---------+-------+------+------+------+------+------| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----------------------------------------------------------------------| інший | ---- | | | _______________________________________________________________| ---- | -----------------------------------------------------------------------
6.2. Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _________
6.3. Шляхом огляду виявлено
---------------------------------------------------------------------------------------------- 6.3.1. Відомості про|6.3.2.| 6.3.3. Відмітка про |6.3.4. Інформація щодо виконаних завдань| товар |Графа | відповідність |та виявлених невідповідностей; | |ВМД | характеристик товарів |інші відомості: * | | |даним, зазначеним у ВМД| | | | (позначається знаком | | | | "X" у відповідній | | | | колонці) | | | |-----------------------| | | | так | ні | не | | | | | |перевірялись| | --------------------+------+-----+----+------------| | Код типу контейнера | 31 | | | | | відповідає | | | | | | заявленому у ВМД | | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| | Всього місць | 6 | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| | Опис | 31 | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| | Кількість | 31 | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| | Маркування | 31 | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| | Вага брутто | 35 | | | | | --------------------+------+-----+----+------------| --------------------| Вага нетто | 38 | | | | | |---- | | | | | | |Заповнено || | так| | | | | | |зворотний |---- | | | | | | |бік |---- | | | | | | | || | ні | | | | | | | |---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Акт N _________ у кількості: __________ 7. Проби та зразки відібрані | | так ---- ---- | | ні ----
---- 8. Здійснено фотографування | | так _____________ кадрів ________________ ---- (кількість) (назви файлів) ---- | | ні ----
9. Вантажні місця запаковано з накладенням митного забезпечення _________________________ (вид та номер митного забезпечення)
10. Дата та час проведення митного огляду з __ год. __ хв. ______

(дата)
до ___ год. __ хв. _____________

(дата)
11. Огляд _____________________________________
проводили: (посада, підпис, ініціали, прізвище -------------- посадової особи митного органу) ** |Місце штампа| |"Під митним | _____________________________________ |контролем" | (посада, підпис, ініціали, прізвище -------------- посадової особи митного органу) **
12. Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду:
__________________________________________ ------------------------ (посада, підпис, ініціали, прізвище, серія | ***| та N паспорта або посвідчення особи) ** |______________________| | (посада) | __________________________________________ | | (посада, підпис, ініціали, прізвище, серія |______________________| та N паспорта або посвідчення особи) ** |(прізвище та ініціали)| | | __________________________________________ |______________________| (посада, підпис, ініціали, прізвище, серія | (підпис) | та N паспорта або посвідчення особи) ** ------------------------

Зворотний бік Акта про проведення митного огляду товарів
------------------------------------------------------------------ 6.3.4. Інформація щодо виконаних завдань та виявлених | невідповідностей; інші відомості (продовження): | | | | | -----------------------------------------------------------------
Огляд
проводили: ____________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище -------------- посадової особи митного органу) ** |Місце штампа| |"Під митним | ____________________________________ |контролем" | (посада, підпис, ініціали, прізвище -------------- посадової особи митного органу) **
Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду: _________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи) **
_________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи) **
_________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи) **
_______________

* Якщо у графі 6.3.4 Акта недостатньо місця для занесення
всіх відомостей, то вони наводяться у продовженні графи 6.3.4 на
зворотному боці Акта про проведення митного огляду товарів. ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня під
час здійснення митного огляду. *** Заповнюється посадовою особою митного органу,
яка ознайомилась з результатами митного огляду відповідно до
завдань АСАУР.
{ Додаток 2 в редакції Наказів Державної митної служби N 519
( z0753-07 ) від 20.06.2007, N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }

Додаток 3

до Порядку здійснення

митного контролю й митного

оформлення товарів

із застосуванням вантажної

митної декларації

(у редакції наказу Державної

митної служби України

03.03.2010 N 190)

( z0318-10 )
Форма

ЗАПИТ

N ______________ від __________________

Згідно з наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314

Підрозділ _______________________________________________________

(код структурного підрозділу митного органу)
направляє до ____________________________________________________

(назва підрозділу митного органу)
ВМД N _______/_____/________ і документи на ____ аркушах з метою:
---- | | вирішення складного питання класифікації та кодування ---- товару N ________________________________________;
---- | | перевірки правильності визначення країни походження ---- товару N _________;
---- | | вирішення питання щодо необхідності застосування заходів із ---- захисту прав інтелектуальної власності товару N __________;
---- | | вирішення спірного питання правильності визначення митної ---- вартості товару N _____________;
---- | | перевірки правильності застосування пільг в оподаткуванні ---- товару N ___________;
---- | | ____________________________________________________________ ---- (інше завдання для перевірки)
ПРИЧИНИ ЗАПИТУ:
---- | | спірне/складне питання щодо ________________________________ ---- ____________________________________________________________
---- | | спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ---- ризиками ___________________________________________________
---- | | вимоги нормативно-правового акта (зазначити реквізити цього ---- акта) ______________________________________________________
Посадова особа __________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище

посадової особи ПМО)
---------------- | Місце штампа | | "Під митним | | контролем" | ----------------
Запит, ВМД і документи отримав _________________________________________________________________

(посада, підпис, дата, час, ініціали,

прізвище посадової особи)
Відповідь на запит, ВМД і документи отримав _________________________________________________________________

(посада, підпис, дата, час, ініціали,

прізвище посадової особи)
{ Додаток 3 в редакції Наказів Державної митної служби N 644
( z0604-08 ) від 12.06.2008, N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 328
( z0612-11 ) від 22.04.2011 }
Додаток 4

до Порядку здійснення

митного контролю й митного

оформлення товарів

із застосуванням вантажної

митної декларації

(у редакції наказу Державної

митної служби України

03.03.2010 N 190)

( z0318-10 )
Форма

ДОДАТКОВИЙ АРКУШ

до Акта про проведення митного огляду товарів

N __________________________

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------| | ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ | Тип: _________________________________________ || |--------------------- (вантажний, пасажирський, легковий, інше) || | ----|| |марка _________; модель __________________ Новий * | || | |---|| | Що використовувався * | || | ----|| | || |Ідентифікаційний номер (кузова, шасі) || | ----------------------------------------------------------------------------|| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || | |---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ----------------------------------------------------------------------------|| | || |Двигун N * ______, об'єм * ______ куб.см, тип двигуна*: _______________________ || | (бензиновий, дизельний, || | гібридний, інше) || | || |Тип кузова ____________________________________________________________________ || | (седан, седан-хардтоп, купе, купе-хардтоп, фастбек, комбі (хетчбек), || | універсал, лімузин, безкапотний кузов, фургон, фаетон, || | фаетон-універсал, кабріолет, кабріолет-лімузин, кабріолет-хардтоп, || | родстер, брогам, ландо, тарга, пікап, інше) || | || |Показник одометра ___________ км, маркування кузова (CL, GL, GT тощо) ________,|| |Кількість дверей _____, кількість місць для сидіння _____, колір ТЗ ___________ || | || | Комплектація транспортного засобу || |--------------------------------------------------------------------------------|| |Код |Назва складової комплектації |Наяв-|Код|Назва складової комплектації|Наяв-|| | |автотранспортного засобу |ність| |автотранспортного засобу |ність|| |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 01 |Антиблокувальна система (ABS)| |13 |Бортовий комп'ютер | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 02 |Система курсової стійкості | |14 |Багатофункціональний дисплей| || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 03 |Круїз-контроль | |15 |GPS-навігатор | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 04 |Система допомоги паркування | |16 |CD/DVD-програвач | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 05 |Камера заднього виду | |17 |TV/DVD-монітор | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 06 |Системи управління на | |18 |Колісні диски з легких | || | |рульовому колесі | | |сплавів | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 07 |Автоматична коробка передач | |19 |Фари з газорозрядними | || | | | | |джерелами світла | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 08 |Повний привід | |20 |Оббивка сидінь з натуральної| || | | | | |шкіри | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 09 |Клімат-контроль | |21 |Оббивка сидінь зі штучної | || | | | | |шкіри | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 10 |Кондиціонер | |22 |Люк | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 11 |Підігрівання передніх сидінь | |23 |Панорамний дах (люк) | || |-----+-----------------------------+-----+---+----------------------------+-----|| | 12 |Підігрівання задніх сидінь | |24 |Кількість подушок безпеки | || |--------------------------------------------------------------------------------|| | || |Інше: __________________________________________________________________________|| | __________________________________________________________________________|| |Наявні пошкодження, ознаки експлутації: ________________________________________|| |________________________________________________________________________________|| | || ----------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------
Огляд проводили: _______________________________________________;

(посада, підпис, ініціали, прізвище

посадової особи митного органу)
________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище

посадової особи митного органу)
---------------- | Місце штампа | | "Під митним | | контролем" | ----------------
Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду: ________________________________________________________________;

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи)
________________________________________________________________;

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи)
_________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище, серія та N паспорта

або посвідчення особи)
_______________

* Відомості наводяться згідно з товаросупровідними
документами.
{ Додаток 4 в редакції Наказу Державної митної служби N 190
( z0318-10 ) від 03.03.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: