open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів

України у зв'язку з прийняттям Закону

України "Про телекомунікації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.349 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 3 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41,
ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254):
1) абзац десятий виключити;
2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з
використанням телемереж".
2. У статті 19 Закону України "Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "та Законом України
"Про зв'язок" виключити.
3. У частині першій статті 3 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "Про зв'язок"
замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ).
4. У статті 2 Закону України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 29, ст. 137) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про
поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).
5. У Законі України "Про Національну систему конфіденційного
зв'язку" ( 2919-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 15, ст. 103):
1) у статті 1:
у частині першій:
в абзацах другому - четвертому слова "система (мережа)
зв'язку" в усіх відмінках і числах замінити словами
"телекомунікаційна система (мережа)" у відповідному відмінку і
числі;
в абзаці третьому слова "забезпечення зв'язку" замінити
словами "забезпечення телекомунікацій (електрозв'язку)";
абзац шостий виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"Терміни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законі
вживаються відповідно у значенні термінів "оператор
телекомунікацій" та "телекомунікаційна мережа", визначених у
Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
2) у частині першій статті 3 слова "Про зв'язок" замінити
словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
3) у статті 5:
частину першу виключити;
у частині другій слова "системи (мережі) зв'язку, їх
стаціонарні" замінити словами "телекомунікаційні системи (мережі),
їх фіксовані";
4) у частині четвертій статті 7 слова "телефонного зв'язку
та/або радіозв'язку" замінити словами "фіксованого та/або рухомого
(мобільного) телефонного зв'язку".
6. У частині першій статті 3 Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) слова "Про
зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року

N 2599-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: