open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.428 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 8, ст. 67; 2005 р., N 4,
ст. 103) такі зміни:
1. У статті 9:
у частині четвертій, в абзацах другому - п'ятому та сьомому
частини п'ятої слово "споживачів" у всіх відмінках замінити
словами "споживачів та суб'єктів електроенергетики" у відповідному
відмінку;
абзац дев'ятий частини п'ятої доповнити словами "та складати
протоколи про адміністративні правопорушення".
2. У частині десятій статті 24 і частинах п'ятій та шостій
статті 26 слово "п'ятикратної" в усіх відмінках замінити словом
"двократної" у відповідному відмінку.
3. У статті 27:
у частині другій:
в абзаці другому слова "у тому числі споживання
електроенергії понад договірні величини" виключити;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"створення перешкод у здійсненні державного енергетичного
нагляду та у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням
об'єктів електроенергетики";
в абзаці дев'ятому слово "електричною" виключити;
у частині восьмій слово "Законом" замінити словом "законом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року

N 2706-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: