open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 }
Про внесення змін до Закону України

"Про аудиторську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.434 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст. 243) такі зміни:
частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською
діяльністю на території України";
у першому реченні частини другої статті 12 слова "громадяни
України" замінити словами "фізичні особи";
частину третю статті 14 доповнити словами "здійснює заходи із
забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними
аудиторських перевірок та організації контролю за якістю
аудиторських послуг";
у статті 24:
частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються
вимоги щодо його незалежності";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів
аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам,
власникам, учасникам, акціонерам забороняється втручатися у
практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність
аудиторів, які здійснюють аудит";
частину першу статті 30 доповнити словами "та за дії, що
впливають на незалежність аудитора".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Частину першу статті 364 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською
діяльністю на території України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 липня 2005 року

N 2738-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: