open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2013  № 1033

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні НАКАЗУЮ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.11.2013 № 1033

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні


Богатирьова
Раїса Василівна

-

Міністр охорони здоров'я, голова


Пінчук
Ірина Яківна

-

директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Психіатрія", заступник голови


Лутковська
Валерія Володимирівна

-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)


Дроздова
Лідія Миколаївна

-

заступник Міністра соціальної політики України (за згодою)


Андронатій
Віталій Борисович

-

в.о. директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України (за згодою)


Вербенко
Вікторія Анатоліївна

-

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Державної установи "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"


Гічун
В'ячеслав Сафронович

-

начальник ДУ "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України" (за згодою)


Глузман
Семен Фішелевич

-

президент Асоціації психіатрів України (за згодою)


Єленіна
Жанна Миколаївна

-

суддя судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)


Єрмоленко
Руслан Ігоревич

-

головний спеціаліст експертно-методичного відділу Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (за згодою)


Зінченко
Олена Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, секретар


Обухівська
Антоніна Григорівна

-

провідний науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи, голова Центральної психолого-медико-педагогічної консультації МОН України (за згодою)


Печений
Ігор Петрович

-

заступник начальника департаменту охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України (за згодою)


Ревенок
Олександр Анатолійович

-

завідувач відділу комплексної судово-психіатричної експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Судово-психіатрична експертиза"


Марценковський
Ігор Анатолійович

-

завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Дитяча психіатрія"


Шум
Сергій Сергійович

-

заступник директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.11.2013 № 1033

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні

1. Міжвідомча координаційна рада з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні (далі - Міжвідомча координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом МОЗ України і утворюється для узгодженого вирішення питань з удосконалення системи надання психіатричної допомоги, обговорення найважливіших питань охорони психічного здоров'я в Україні.

2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:

1) підготовка пропозицій щодо вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері охорони психічного здоров'я в Україні;

2) координація роботи щодо вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги, міжвідомчої взаємодії при її наданні на різних рівнях;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що забезпечують дотримання міжнародних зобов'язань у контексті євроінтеграційних процесів у сфері прав людини при наданні споживачам психіатричної допомоги медичних, освітніх та соціальних послуг;

4) координація роботи з розробки Концепції та Державної програми розвитку системи охорони психічного здоров'я в Україні.

4. Міжвідомча координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

5. Міжвідомча координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, членів Міжвідомчої координаційної ради та секретаря.

6. Міжвідомчу координаційну раду очолює Міністр охорони здоров'я України (далі - Голова Міжвідомчої координаційної ради).

7. Порядок роботи Міжвідомчої координаційної ради:

1) основною формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є засідання (можуть бути в режимі відеоконференції), що проводяться за рішенням її Голови;

2) Голова Міжвідомчої координаційної ради визначає час, місце, порядок денний та графік проведення засідань Міжвідомчої координаційної ради;

3) засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Головує на засіданнях голова Міжвідомчої координаційної ради або за його дорученням заступник голови Міжвідомчої координаційної ради;

4) на своїх засіданнях Міжвідомча координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань що належать до її компетенції;

5) пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

6) пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем;

7) член Міжвідомчої координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання;

8) рішення Міжвідомчої координаційної ради можуть прийматися за письмової згоди її членів і оформлюються відповідним протоколом.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: