open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.464 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".
2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
1) у статті 60:
перше речення частини першої після слів "за повідомленням
підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами
"на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою
чи";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної
особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення
державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для
вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному
населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке
рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого
комітету сільської, селищної чи міської ради";
2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя,
щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких
операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд
про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".
3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний
комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова
"Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами
областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними,
районними у містах, міськими та міськрайонними судами".
4. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2001 р., N 44, ст. 226; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6,
ст. 37, N 11, ст. 140, N 35, ст. 412):
1) статтю 3 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) судові накази";
2) у частині третій статті 11-1 слово "затверджується"
замінити словом "визнається";
3) статтю 18-1 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) судові накази";
4) у частині першій статті 37:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) визнання відмови стягувача від примусового виконання
рішення суду";
у пункті 2 слово "затвердження" замінити словом "визнання".
II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів"
( 2860-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10,
ст. 76).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року

N 2798-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: