open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ

ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
Н А К А З
20.09.2005 N 684
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2005 р.

за N 1545/11825

Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту та зв'язку

N 543 ( z0725-07 ) від 21.06.2007 }

З метою удосконалення процедури сертифікації експлуатантів,
відповідно до статті 5 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), а
також згідно з Указом Президента України від 15 липня 2004 року
N 803 ( 803/2004 ) "Про Державну службу України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації" та на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 2004 року N 54412/1/1-04
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила сертифікації експлуатантів (далі -
Правила), що додаються.
2. Юридичному управлінню (Маковій В.В.) подати цей наказ у
встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Довести Правила до всіх зацікавлених організацій,
зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та
технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання
повітряного простору та обслуговування повітряного руху,
підготовку авіаційних фахівців у встановленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.
Голова М.О.Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

України з нагляду

за забезпеченням

безпеки авіації

20.09.2005 N 684
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2005 р.

за N 1545/11825

ПРАВИЛА

сертифікації експлуатантів

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила поширюються незалежно від форм власності та
відомчої належності на всіх експлуатантів цивільної авіації
(далі - експлуатанти), які зареєстровані на території України як
юридичні особи і здійснюють експлуатацію цивільних повітряних
суден (далі - ПС), і є обов'язковими для них. Правила поширюються
також на експлуатантів інших літальних апаратів, що
використовуються з комерційною метою.
1.2. Правила встановлюють сертифікаційні вимоги до
експлуатантів цивільних повітряних суден, а також процедури
сертифікації експлуатантів та нагляду за ними.
1.3. Правила використовуються для розроблення експлуатаційних
процедур, що потрібні для організації роботи експлуатантів з метою
забезпечення безпеки авіації та виконання польотів.
2. Терміни, визначення та скорочення
2.1. У цих Правилах подані такі терміни та визначення: 2.1.1. Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС
використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у
таких галузях, як сільське господарство, фотографування,
топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та
патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння
лісових пожеж та інше. 2.1.2. Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі
Державіаслужби, що визначає Сертифікат експлуатанта недійсним
через певні причини, після чого відновлення Сертифіката
експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при
отриманні Сертифіката вперше. 2.1.3. Вертикальне ешелонування - інтервал, який
встановлюється між ПС у вертикальній площині для запобігання
зіткненню. 2.1.4. Установлені вимоги - положення, викладені в
рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної
придатності та інших нормативних документах, що регулюють
експлуатацію цивільних ПС, рівень професійної підготовки
авіаційного персоналу, фінансово-економічну спроможність,
розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної техніки,
аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах польотів,
перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти, використання авіації
для виконання авіаційних робіт. 2.1.5. Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою
власник Сертифіката за власним бажанням відмовляється від
діяльності, зазначеної в Сертифікаті. 2.1.6. Виробник - організація, що несе відповідальність за
виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного
виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій
конструкції. 2.1.7. Заява про припинення виконання польотів - офіційна
процедура, за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість
виконання польотів через певні причини. Відновлення дії
Сертифіката експлуатанта провадиться після здійснення додаткового
інспектування. 2.1.8. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала
заявку на проведення сертифікації. 2.1.9. Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення
заявника у відповідній формі до Державіаслужби щодо одержання чи
продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення змін до
спеціальних експлуатаційних положень. 2.1.10. Забезпечення якості - усі заплановані систематичні
дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що
продукція чи послуга відповідатиме встановленим вимогам до якості. 2.1.11. Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна
станція організації з технічного обслуговування, яка розташована
за межами країни реєстрації даної організації. 2.1.12. Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що дає
змогу ПС виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах
зони дії радіомаякових навігаційних засобів чи в межах, визначених
можливостями автономних засобів або їх комбінацій. 2.1.13. Інспектор - висококваліфікований працівник
Державіаслужби, якому надані відповідні повноваження з перевірки
діяльності експлуатанта і який має відповідне посвідчення
Державіаслужби. 2.1.14. Категорія IIIC ICAO (CAT IIIC) - точне заходження на
посадку та посадка за приладами без обмеження відносної висоти
прийняття рішення та дальності видимості на злітно-посадковій
смузі (ЗПС). 2.1.15. Категорія II ICAO (CAT II) - точне заходження на
посадку та посадка за приладами з відносною висотою прийняття
рішення менше 60 м (200 футів), але не менше 30 м (100 футів) та
при дальності видимості на ЗПС не менше 350 м. 2.1.16. Категорія IIIA ICAO (CAT IIIA) - точне заходження на
посадку та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30 м (100
футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200 м. 2.1.17. Категорія IIIB ICAO (CAT IIIB) - точне заходження на
посадку та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15 м
(50 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200 м, але не менше
50 м. 2.1.18. Комп'ютерна інформаційно-аналітична система
Державіаслужби - локальна комп'ютерна мережа, установлена в
підрозділах Державіаслужби, яка містить інформацію про
експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та
інше. 2.1.19. Керівництво з виконання польотів - документ, який
розробляється експлуатантом та містить інформацію стосовно
політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання
персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів. 2.1.20. Керівництво з регулювання технічного обслуговування -
документ, який розробляється експлуатантом та є інструктивним
матеріалом для персоналу, який займається технічним
обслуговуванням. 2.1.21. Комісія - постійно діюча комісія Державіаслужби, що
призначається Головою Державіаслужби, яка готує рішення про видачу
або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його на
затвердження Голові Державіаслужби. 2.1.22. Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ
організації з технічного обслуговування, створений поза місцем
дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох
місяців. 2.1.23. Необхідні навігаційні характеристики (RNP) - показник
точності дотримання навігаційних характеристик, необхідний для
виконання польотів у межах установленого повітряного простору. 2.1.24. Нормативний документ - документ, який містить норми,
правила, загальні принципи, процедури чи характеристики, що
стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів. 2.1.25. Оренда ПС - засноване на договорі строкове платне
користування ПС, потрібне орендареві для здійснення
підприємницької та іншої діяльності. 2.1.26. Організація з технічного обслуговування -
організація, що зареєстрована в установленому порядку, одним із
основних напрямків діяльності якої є технічне обслуговування
авіаційної техніки і яка має Сертифікат на право виконання
відповідних видів робіт. Організацією з технічного обслуговування
можуть виступати як самостійні підприємства, так і експлуатанти та
аеропорти. 2.1.27. Основний перелік мінімального обладнання (MMEL) -
перелік, який складається розробником для конкретного типу ПС, що
затверджується державою розробника і визначає компоненти
обладнання, несправність одного або кількох з яких не перешкоджає
початку польоту. В основному переліку мінімального обладнання
можуть бути надані особливі експлуатаційні умови, обмеження або
правила. 2.1.28. Перелік мінімального обладнання (MEL) - перелік, що
передбачає експлуатацію ПС у певних умовах при відмові конкретного
компонента обладнання, що складається експлуатантом у
відповідності до основного переліку мінімального обладнання для
даного типу ПС або більш жорстких вимог. 2.1.29. Польоти підвищеної дальності (ETOPS) - польоти на
літаках з двома двигунами за маршрутами, де час польоту на
рекомендованій швидкості в разі відмови одного двигуна до
найближчого запасного аеродрому, придатного для посадки, перевищує
60 хвилин. 2.1.30. Припинення дії Сертифіката - офіційна процедура
Державіаслужби, яка фіксує тимчасове припинення дії Сертифіката з
правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели
до припинення. 2.1.31. Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура щодо
перевірки здатності експлуатанта забезпечити відповідність
установленим вимогам із забезпечення безпеки авіації. 2.1.32. Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який
видається згідно з цими Правилами та свідчить про те, що
експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної
організації цивільної авіації. 2.1.33. Спеціальне експлуатаційне положення (СЕП) - юридичний
документ, де обумовлені права та обмеження, який долучається до
Сертифіката експлуатанта. СЕП використовуються для доповнення
загальних положень сертифіката і не є чинними окремо без
Сертифіката експлуатанта. 2.1.34. Сертифікат фахівця цивільної авіації - юридичний
документ, що встановлює особу власника Сертифіката, визначає її
право на здійснення професійної діяльності в галузі цивільної
авіації та підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти,
навичок та відповідного стану здоров'я. 2.1.35. Система управління надійністю авіаційної техніки
(далі - АТ) - сукупність взаємопов'язаних програм, заходів,
нормативів, методів і засобів, що спрямовані на зберігання льотної
придатності ПС та підвищення надійності виробів АТ, які
здійснюються підприємствами та організаціями на основі нормування
їхньої діяльності комплексом процедур. 2.1.36. Система якості - сукупність організаційної структури
визначених експлуатантом норм відповідальності, повноважень та
процедур експлуатанта, а також процесів та ресурсів, які
забезпечують здійснення керівництва якістю та відповідність її до
встановлених вимог. 2.1.37. Сертифікат льотної придатності - документ, що
свідчить про відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної
придатності і дає право на льотну експлуатацію ПС згідно з
установленими обмеженнями. 2.1.38. Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або
еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація
або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо,
так і в сукупності цих робіт. 2.1.39. Якість - сукупність характеристик продукції або
послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені і
передбачувані потреби.
2.2. У цих Правилах є такі скорочення: 2.2.1. АБ - авіаційна безпека. 2.2.2. АД - авіаційний двигун. 2.2.3. АМС(Ц) - аеродромна метеорологічна станція (цивільна). 2.2.4. АНВ - акт незаконного втручання. 2.2.5. ACN - класифікаційний номер ПС. 2.2.6. АТ - авіаційна техніка. 2.2.7. АТБ - авіаційно-технічна база. 2.2.8. АФТН - мережа авіаційного наземного зв'язку. 2.2.9. БП - безпека польотів. 2.2.10. B-RNAV - базова зональна навігація. 2.2.11. ВПО - відомча пожежна охорона. 2.2.12. ҐЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга. 2.2.13. ДПН - державний пожежний нагляд. 2.2.14. ЕД - експлуатаційна документація. 2.2.15. ЗОК - засоби об'єктивного контролю. 2.2.16. ЗПС - злітно-посадкова смуга. 2.2.17. ІАС - інженерно-авіаційна служба. 2.2.18. КІАС - комп'ютерна інформаційно-аналітична система. 2.2.19. КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації типу ПС. 2.2.20. КТО - керівництво з технічного обслуговування типу
ПС. 2.2.21. MEL - перелік мінімального обладнання. 2.2.22. MMEL - основний перелік мінімального обладнання. 2.2.23. MNPS - вимоги до мінімальних навігаційних
характеристик. 2.2.24. МПЛ - міжнародні повітряні лінії. 2.2.25. ОЛР - організація льотної роботи. 2.2.26. ОПР - організація повітряного руху. 2.2.27. ПАРЗП - пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення
польотів. 2.2.28. ПРЗП - пошуково-рятувальне забезпечення польотів. 2.2.29. ПС - повітряне судно. 2.2.30. RNAV - зональна навігація. 2.2.31. RVSM - скорочений мінімум вертикального ешелонування. 2.2.32. RNP - вимоги до навігаційних характеристик. 2.2.33. PCN - класифікаційний номер покриття
злітно-посадкової смуги. 2.2.34. РТЗ - радіотехнічне забезпечення. 2.2.35. САІ - служба аеронавігаційної інформації. 2.2.36. CAT II - категорія II ICAO. 2.2.37. CAT IIIA - категорія IIIA ICAO. 2.2.38. CAT IIIB - категорія IIIB ICAO. 2.2.39. CAT IIIC - категорія IIIC ICAO. 2.2.40. СЕП - спеціальні експлуатаційні положення до
Сертифіката експлуатанта. 2.2.41. ТО - технічне обслуговування. 2.2.42. УПР - управління повітряним рухом. 2.2.43. ЦА - цивільна авіація.
3. Нормативні посилання У цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти: а) Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); б) Конвенція про Міжнародну організацію цивільної авіації
(Чикаго, 1944 рік) ( 995_038 ); в) "Последствия совместного использования кодов авиакомпаний"
(Міжнародна організація цивільної авіації, циркуляр 269-АТ/110); г) "НПП ГА-85. Наставление по производству полетов в
гражданской авиации СССР" (затверджено наказом Міністерства
цивільної авіації СРСР N 77 ( v0077400-85 ) від 08.04.85); ґ) "НТЭРАТ ГА-83. Наставление по технической эксплуатации и
ремонту авиационной техники в гражданской авиации СССР"
(затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 241
від 27.12.83); д) "НАС ГА-86. Наставление по аэродромной службе в
гражданской авиации" (затверджено наказом Міністерства цивільної
авіації СРСР N 23/И від 26.03.86); е) "НТЭРТОС ГА-86. Наставление по технической эксплуатации
радиотехнического оборудования и связи в гражданской авиации СССР"
(затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 84/И
від 21.06.85); є) "НМО ГА-90. Наставление по метеорологическому обеспечению
гражданской авиации СССР" (затверджено Держкомгідрометом СРСР
27.12.89 і МЦА СРСР 03.01.90); ж) Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України
(затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.08.99
N 404 ( z0684-99 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції
07.10.99 за N 684/3977); з) Правила розслідування авіаційних подій з цивільними
повітряними суднами в Україні (затверджені наказом Державіаслужби
від 03.08.2005 N 565 ( z0928-05 ) та зареєстровані в Міністерстві
юстиції 26.08.2005 за N 928/11208); и) "Doc 4444-RAC/501. Правила полетов и обслуживание
воздушного движения".
4. Державна система сертифікації та нагляду за діяльністю
експлуатантів
4.1. Організація державної системи сертифікації 4.1.1. Проведення сертифікації та нагляд за діяльністю
експлуатантів здійснює Державіаслужба через запровадження систем: а) сертифікації експлуатанта і видачі йому Сертифіката; б) постійного нагляду за діяльністю сертифікованих
експлуатантів з ужиттям відповідних заходів у разі недотримання
ними встановлених вимог; в) регулярних експлуатаційних перевірок з метою дотримання
експлуатантами відповідності сертифікаційних вимог та наданих
експлуатантом відомостей, що містяться в заявці на одержання або
продовження строку дії сертифіката, фактичному стану, з
урахуванням всіх змін та доповнень, що відбулися. 4.1.2. Головним методом, удаючись до якого держава забезпечує
необхідний контроль за діяльністю експлуатанта, є сертифікація
експлуатанта, видача Сертифіката експлуатанта та постійний нагляд
за його діяльністю у сфері забезпечення безпеки польотів. 4.1.3. Виконання польотів без Сертифіката експлуатанта
забороняється. 4.1.4. Оперативне регулювання діяльності експлуатантів
здійснюється шляхом видання Експлуатаційних директив, через які до
експлуатантів доводяться рішення Державіаслужби із забезпечення
БП, виконання яких є обов'язковим. 4.1.5. Загальне оцінювання готовності експлуатанта
здійснюється комісією Державіаслужби на підставі висновків
експлуатаційної перевірки. 4.1.6. Упровадженням системи сертифікації експлуатантів,
видачі Державіаслужбою Сертифіката експлуатанта та подальшого їх
інспектування забезпечується захист громадських інтересів
(пасажирів, споживачів), вплив на діяльність експлуатанта щодо
забезпечення безпеки польотів і контроль його без посягання на
його самостійність та пряму відповідальність за забезпечення
безпеки авіації. 4.1.7. Оцінка готовності служб експлуатанта за напрямками
діяльності здійснюється висококваліфікованими фахівцями
Державіаслужби, які мають відповідні повноваження. Державіаслужбі
надається право на здійснення експертизи щодо відповідності
встановленим вимогам залучати потрібних фахівців інших відомств та
організацій з числа осіб, уповноважених або акредитованих
Державіаслужбою. 4.1.8. Чинність Сертифіката експлуатанта та СЕП (разом або
частково) може бути припинена або анульована рішенням
Державіаслужби, якщо експлуатант порушить встановлені цими
Правилами норми, вимоги або втратить змогу виконувати їх. 4.1.9. Державіаслужба має право порушувати питання щодо
відповідності керівника державного експлуатанта займаній посаді у
разі виявлення серйозних порушень, що впливають на забезпечення
безпеки польотів. 4.1.10. Наявність Сертифіката дає право експлуатанту
займатися діяльністю з урахуванням умов та обмежень, наведених у
СЕП. 4.1.11. Як відповідний орган авіаційного транспорту України,
так і експлуатант є відповідальними за безпечне здійснення
польотів згідно з чинним законодавством України. 4.1.12. При виконанні міжнародних польотів відповідний орган
авіаційного транспорту України є відповідальним за дотримання
вимог визнаних або укладених міжнародних конвенцій, угод та
домовленостей згідно з чинним законодавством України, що регулює
діяльність ЦА. 4.1.13. Експлуатант є відповідальним за: а) виконання всіх вимог, правил, положень, що регулюють
діяльність ЦА; б) безпечне здійснення польотів; в) забезпечення АБ; г) здійснення організації контролю надійності АТ з метою
подальшого використання результатів контролю для підтримання
льотної придатності ПС та усунення причин відмов АТ; ґ) наявність усіх видів обов'язкового авіаційного
страхування; д) високий рівень професійної підготовки, перепідготовки,
кваліфікації авіаційного персоналу, який забезпечує безпеку
польотів; е) забезпечення охорони і повного збереження державної
таємниці та конфіденційності інформації; є) наявність у підрозділах та службах експлуатанта чинних
нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в
Україні; ж) розроблення процедур експлуатанта, що потрібні для
забезпечення безпеки авіації; з) своєчасність щомісячних відрахувань до інноваційного фонду
згідно з чинним законодавством України; и) виконання договірних зобов'язань; і) контроль виконання тих видів забезпечення, що здійснюються
на договірній підставі; ї) надання достовірної інформації в Державіаслужбу щодо його
діяльності. 4.1.14. Експлуатант є відповідальним за забезпечення безпеки
польотів та дотримання нормативів і правил, що регулюють його
діяльність в повній і неподільній мірі. 4.1.15. Експлуатант, який направив заявку на сертифікацію,
сплачує державні збори відповідно до Положення про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889 ( 889-98-п ), за
другий рік дії Сертифіката експлуатанта не пізніше місяця після
його початку. 4.1.16. Експлуатант, який направив до Державіаслужби заявку
на сертифікацію, несе всі витрати, пов'язані з проведенням
сертифікаційної перевірки та подальшого інспектування експлуатанта
з метою встановлення його відповідності до вимог цих Правил,
відповідно до статті 6 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ). 4.1.17. Оригінал Сертифіката експлуатанта та СЕП містяться у
керівника експлуатанта, який забезпечує їх зберігання. 4.1.18. Копія Сертифіката експлуатанта розміщується у
головному офісі експлуатанта на видному місці, а копії СЕП - у
відповідних службах. 4.1.19. Експлуатант повинен використовувати у своїй
діяльності тільки оригінали або нотаріально завірені копії
Сертифіката експлуатанта та СЕП. 4.1.20. Експлуатант повинен мати копію оформленої
сертифікаційної справи з усіма змінами. 4.1.21. У своїй діяльності зі здійснення оренди та/або
лізингу, фрахтування, обміну ПС та спільного використання кодів
експлуатант повинен керуватися документами та договорами,
розглянутими Державіаслужбою на відповідність вимогам чинного
законодавства України в частині безпеки польотів.
5. Сертифікація експлуатанта
5.1. Загальна процедура Державіаслужба в роботі із сертифікації експлуатантів виконує
окреслені в повноваженнях офіційні дії. Ці Правила встановлюють
таку послідовність офіційних дій: а) прийняття та реєстрація заявки на ім'я Голови
Державіаслужби; б) оформлення плану-графіка сертифікаційних робіт; в) попереднє оцінювання заявки та долучених до неї документів
протягом 2 місяців; г) оформлення акта попередньої оцінки заявки з письмовим
повідомленням заявнику про недоліки, які виявлені під час
попереднього оцінювання; ґ) отримання від експлуатанта документів, що свідчать про
усунення недоліків, та їх перевірка; д) проведення сертифікаційної перевірки; е) оформлення акта за результатами сертифікаційної перевірки
з повідомленням про виявлені недоліки; є) повторна сертифікаційна перевірка; ж) підготовка рішення Комісією Державіаслужби про
видачу/невидачу Сертифіката експлуатанта за результатами
сертифікаційної перевірки; з) оформлення Сертифіката експлуатанта, спеціальних
експлуатаційних положень та їх видача (або складена в письмовій
формі вмотивована відмова у видачі Сертифіката).
5.2. Заявка на сертифікацію 5.2.1. Заявка на сертифікацію (додаток 1 цих Правил) та
долучені до неї відомості і документи (додаток 2 цих Правил), які
оформлені з дотриманням відповідних вимог (додаток 3 цих Правил),
і сплата державних зборів за подачу заявки відповідно до Положення
про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних
авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889
( 889-98-п ), є підставами для її розгляду Державіаслужбою. 5.2.1.1. Заявка без повного комплекту документів згідно з
додатком 1 цих Правил та сплати держзборів до розгляду не
приймається. 5.2.1.2. Заявка та всі документи, що подаються до
Державіаслужби, повинні надходити державною мовою в оригіналі або
нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів
виконуються мовою оригіналу документа. 5.2.1.3. Усі заявки на видачу, продовження строку чинності
Сертифіката експлуатанта та зміни спеціальних експлуатаційних
положень повинні подаватись одночасно на паперових та магнітних
носіях. Підготовка та подача даних на магнітних носіях проводиться у
вигляді файлів, які підготовлені за комп'ютерною системою,
схваленою Державіаслужбою. 5.2.2. Державіаслужба може відхилити заявку в разі
невиконання вимог підпунктів 5.2.1.2 та 5.2.1.3 цих Правил. 5.2.3. Після одержання заявки від майбутнього експлуатанта
Державіаслужба повідомляє його про порядок та процедури розгляду
заявки, визначає конкретну посадову особу Державіаслужби, яка
відповідатиме за координацію всіх питань сертифікації, та узгоджує
план-графік проведення сертифікаційних робіт. 5.2.4. Державіаслужба повинна в десятиденний термін
повідомити заявника про прийняття або відхилення (у разі
невиконання вимог цих Правил) заявки. 5.2.5. Заявка, недоліки за якою не усунені протягом трьох
місяців з дня надання зауважень, анулюється, кошти зі сплати
державних зборів не повертаються. 5.2.6. Заявник може повторно подати заявку на загальних
підставах.
5.3. Попереднє оцінювання заявки 5.3.1. Державіаслужба під час попереднього оцінювання заявки
експлуатанта з'ясовує, чи заявник має: а) відповідні нормативно-правові акти; б) фінансово-економічні ресурси, які забезпечують
спроможність заявника підтримувати належний рівень безпеки
авіації; в) відповідні підрозділи, персонал, обладнання, споруди,
документацію та інше, необхідне для забезпечення польотів і
перевезень, засоби зв'язку, достатній штат персоналу; г) ПС, які призначені для виконання перевезень і на які
оформлено чинні Сертифікати придатності до польотів. При цьому розглядаються такі питання: - чи забезпечується експлуатація ПС відповідно до вимог щодо
завантаження та здійснення контролю за нею; - чи відповідають обрані види польотів, повітряні траси,
аеродроми типам ПС; - чи забезпечується відповідне ТО ПС та рівень підготовки
особового складу ІАС згідно з чинними вимогами, нормативними
актами і правилами ТО; - чи обладнані ПС відповідними приладами або устаткуванням
для виконання передбачуваних перевезень; ґ) достатню кількість підготовлених льотних екіпажів для
виконання запропонованих польотів без порушень тривалості робочого
часу; д) можливість забезпечити рівень послуг, який відповідає
потребам або попиту та враховує громадські інтереси; е) потенційні можливості для виконання запропонованих
польотів та безпечного здійснення польотів з урахуванням тих
ресурсів, що їх має експлуатант; а також - чи заявник: є) визначив географічні регіони для нерегулярних перевезень,
проведення авіаційних робіт, обрав ті маршрути для регулярних
перевезень; ж) запропонував авіаперевезення, що не суперечать
двостороннім або багатостороннім угодам з урегулювання питань
правил виконання польотів, частот зв'язку та іншим угодам, які
уклала держава; з) визначив коло обов'язків, відповідальність керівного
складу й основного виконавчого персоналу; и) придатний як потенційний експлуатант для безпечного
здійснення запропонованих польотів, тобто розглядається
організаційна структура експлуатанта, досвід та рівень професійної
підготовки фахівців, що займають керівні посади і відповідають за
безпеку польотів, а також інші посади, які, на думку заявника, є
важливими у виробничій діяльності підприємства. 5.3.2. Під час попереднього оцінювання заявки експлуатанта
Державіаслужба визначає відповідність кандидатур кваліфікаційним
вимогам та відсутність у них порушень, які мають вплив на безпеку
польотів: а) керівника експлуатанта, його заступників; б) керівних працівників та фахівців підрозділів, що
забезпечують безпеку авіації та якість робіт. 5.3.3. Під час попереднього оцінювання заявки з метою
визначення виконання експлуатантом вимог до нього при організації
своєї діяльності згідно з розділом 6 цих Правил Державіаслужба
повинна: а) отримати бізнес-план заявника на найближчі 2 роки (копії
договорів про фінансово-комерційне співробітництво тощо); б) проінформувати експлуатанта про процедуру сертифікації,
вимоги та іншу документацію, у відповідності з якими
оцінюватимуться можливості заявника; в) провести попереднє оцінювання системи якості; г) провести попереднє оцінювання Програми з підготовки
персоналу ( z0310-03 ) (підвищення кваліфікації і тренування
льотного, інженерно-технічного та іншого складу, відповідність
присвоєних класів та допусків чинним авіаційним вимогам і
положенням з підготовки та перепідготовки кадрів); ґ) провести попередню оцінку Керівництва з виконання
польотів, Програми із забезпечення безпеки польотів та запобігання
авіаційним подіям, а також Керівництва з регулювання ТО; д) провести попереднє обговорення запропонованої
експлуатантом системи інспектування (контролю) льотної
експлуатації, ОПР, технічного стану ПС та іншого обладнання, а
також стану ефективності служб, що забезпечують польоти; е) обговорити запропоновану експлуатантом систему ведення
виробничо-технічної документації; є) з'ясувати, які демонстраційні або показові (технічні)
польоти повинен виконати заявник і в яких випадках; ж) пояснити експлуатанту, який сертифікат буде йому виданий і
які будуть встановлені обмеження; з) у двомісячний термін направити експлуатанту письмове
повідомлення (акт попередньої оцінки) з переліком недоліків, що
були виявлені під час попередньої оцінки. 5.3.4. Попередня перевірка фінансово-економічної спроможності
експлуатанта проводиться на етапі попередньої оцінки заявки на
відповідність вимогам Державіаслужби. 5.3.5. Після закінчення попереднього оцінювання
Державіаслужба визначає можливість проведення сертифікаційної
перевірки експлуатанта. 5.3.6. Кожен експлуатант повинен підтвердити здатність та
продемонструвати можливість забезпечення безпечного та якісного
виконання авіаперевезень, авіаційних робіт тощо.
5.4. Сертифікаційна перевірка 5.4.1. Державіаслужба направляє комісію для перевірки
організації льотної роботи, документації, обладнання, засобів та
методів ТО, організаційної і адміністративної структур,
фінансово-економічної спроможності та інших питань і напрямів
діяльності щодо організації, виконання і забезпечення польотів та
перевезень. 5.4.2. Загальне оцінювання готовності експлуатанта
проводиться комісією, склад якої затверджується Головою
Державіаслужби. Головою комісії призначається посадова особа за
наказом Голови Державіаслужби. 5.4.3. Для оцінки готовності експлуатанта до виконання
заявлених авіаційних перевезень та робіт, а також підготовки
сертифікаційних матеріалів до видачі Сертифіката експлуатанта
Державіаслужба залучає своїх фахівців відповідних відділів за
напрямами діяльності, а також акредитованих нею осіб. 5.4.4. Сертифікаційну перевірку комісія Державіаслужби
виконує згідно з Програмою сертифікаційної перевірки, що
затверджується Державіаслужбою для кожного експлуатанта. 5.4.5. Перевірці підлягають усі служби, підрозділи та
представництва експлуатанта в аеропортах та за кордоном. 5.4.6. Сертифікаційна перевірка експлуатанта охоплює всі
аспекти його діяльності, приділяючи особливу увагу питанням
забезпечення безпеки авіації. 5.4.7. Інспектування льотної і наземної служб та засобів
здійснюється з метою визначення відповідності професійної
підготовки особового складу, наземних засобів та обладнання
вимогам щодо вирішення поставлених завдань. Загальні завдання перевірних польотів у межах інспекції
полягають у з'ясовуванні: а) порядку дій в польоті, який викладений в КЛЕ, та його
дотримання; б) наявності засобів та обладнання, що перебувають у
розпорядженні льотного екіпажу для забезпечення польотів і
дотримання правил; в) загального забезпечення наземного обслуговування ПС та
допомоги льотному екіпажу при виконанні своїх обов'язків на всіх
аеродромах, які використовує заявник на маршрутах; г) використання маршрутних засобів та обладнання, у тому
числі належних іншим відомствам. Дозволяється оформлення документів на видачу Сертифіката
експлуатанта без виконання інспектування на маршруті за умови
виконання першого польоту з інспекторським складом Державіаслужби. 5.4.8. Інспекторській перевірці підлягає така документація: а) документи з організації та виконання польотів, організація
їх одержання та оперативність уведення в дію; б) матеріали, що регламентують забезпечення польотів; в) льотні справи членів льотного екіпажу; г) особисті справи, трудові книжки керівного складу та
старших спеціалістів; ґ) облік льотного і робочого часу екіпажу згідно з чинними
документами; д) експлуатаційні і бортові записи; е) облікова документація з технічного обслуговування; є) документи з проведення та обліку комплексного аналізу
засобів об'єктивного контролю (ЗОК), ужиття відповідних заходів з
метою усування виявлених недоліків; ж) документи з обліку та функціонування системи інформування
про експлуатаційні перешкоди; з) інструкція з організації служби АБ експлуатанта (якщо
такий підрозділ існує в структурі експлуатанта); и) інструкція про порядок організації і здійснення охорони
ПС, авіаційного майна та об'єктів експлуатанта; і) інструкція про порядок організації та забезпечення
пропускного та внутрішнього об'єктового режиму на авіаційних
об'єктах експлуатанта; ї) інструкція про порядок здійснення передпольотного огляду
ПС; й) інструкція про порядок здійснення спеціального огляду ПС
та авіаційних об'єктів у разі загрози вчинення акту незаконного
втручання; к) інструкція про порядок перевезення на ПС вогнепальної
зброї, боєприпасів, засобів активної оборони та індивідуального
захисту, а також осіб, які перебувають під вартою; л) технологія контролю на безпеку ручної кладі, багажу,
вантажу, бортприпасів та особистого контролю пасажирів і членів
екіпажу ПС; м) інструкція про порядок здійснення службового розслідування
акту незаконного втручання в діяльність експлуатанта; н) інструкція про порядок дій та взаємодії особи,
відповідальної за організацію і здійснення заходів АБ, зі службами
експлуатанта (аеропорту) та іншими юридичними особами з
попередження, припинення, локалізації та врегулювання кризових
ситуацій, пов'язаних з АНВ; о) інструкція про порядок супроводження в контрольованих
зонах у межах аеропорту пасажирів, багажу, бортових припасів та
матеріальних цінностей експлуатанта; п) інструкція про порядок дій персоналу експлуатанта в разі
надходження інформації про можливу загрозу безпеці експлуатанта; р) програма первинної підготовки авіаційного персоналу
експлуатанта з питань АБ; с) інструкція про порядок виконання правил охорони праці та
протипожежної безпеки при організації та вжитті заходів АБ; т) сертифікати на персонал служби АБ експлуатанта (якщо такий
підрозділ існує в структурі експлуатанта). 5.4.9. Під час інспектування організації з ТО заявника
необхідно упевнитися, що: а) виконання ТО відповідає вимогам, які встановлені
Державіаслужбою; б) є в належній комплектності нормативно-технічна,
експлуатаційна і ремонтна документація, яка відповідає вимогам
державних стандартів, та виконана її метрологічна експертиза; в) виробничі приміщення за функціональним призначенням,
технічними характеристиками і площами відповідають технології ТО,
пожежної безпеки та чинним нормативам; г) обладнання за складом та технічним станом відповідає
вимогам технологічних інструкцій, організована перевірка і
метрологічна експертиза, а також атестація засобів вимірювання та
контрольно-перевірної апаратури; ґ) забезпечується виконання вимог, норм і правил з ТО АТ, що
діють у ЦА; д) додержується порядок допуску інженерно-технічного
персоналу та інших фахівців до ТО ПС; е) є ефективне інформаційне забезпечення з метою управління
процесами ТО, оцінки технічного стану та надійності авіаційної
техніки, призначення та виключення робіт з ТО, обліку виконаних
робіт; є) оформлення документації на виконання ТО та інші роботи
відповідають установленим вимогам; ж) організація та контроль обліку ТО АТ, а також робота з
профілактики порушень відповідають установленим вимогам; з) забезпечується наявність та поповнення запасів (оборотного
фонду) агрегатів, комплектувальних виробів, запчастин, спеціальних
рідин та мастил, витратних матеріалів та інше, необхідність у яких
виникає під час ТО; и) штати інженерно-технічним персоналом укомплектовані, у
тому числі фахівцями, які сертифіковані у відповідності до вимог
Державіаслужби. 5.4.9.1. При перевірці стану виробничої бази та засобів ТО
слід упевнитися, що наявність та стан виробничих будівель, споруд,
обладнання, інструменту та іншого відповідає потребам ТО і що вони
пристосовані до тих операцій, які пропонується виконувати.
Перевіряються (у разі наявності) ангарні споруди, лабораторії,
цехи з ремонту й обслуговування авіатехніки, адміністративні
споруди, пасажирські комплекси, склади та інші споруди на
відповідність установленим вимогам, зокрема - протипожежного
стану. 5.4.9.2. У разі, якщо організація з ТО орендує будь-які
споруди і засоби обслуговування, потрібно впевнитися, що договори
на їх використання укладені та є чинними, додержуються
встановлених вимог, норм, стандартів, правил, технологій,
визначені обов'язки сторін. 5.4.10. Інспектування представництв експлуатанта в аеропортах
та за кордоном 5.4.10.1. Метою інспектування є оцінка служби експлуатанта,
що пов'язана з організацією і виконанням польотів, а також оцінка
наземних служб та компетентності відповідного персоналу. Керівник представництва повинен мати відповідну авіаційну
освіту та спеціальну підготовку для роботи в представництві. До завдань інспектування входить визначення того, чи
забезпечуються експлуатантом установлені вимоги, належно
виконуються затверджені експлуатантом процедури, чи ведеться
належним чином відповідна документація. 5.4.10.2. Для одержання повного уявлення про роботу
представництв і підрозділів, а також - ефективність обладнання,
яке використовується, та порядок дій персоналу ці інспекційні
перевірки повинні проводитися в реальних умовах - під час
відправлення або прибуття ПС. 5.4.11. Заявлений експлуатантом аеродром базування повинен
бути в установленому порядку допущений Державіаслужбою для
заявлених експлуатантом типів ПС та видів перевезень. Заявлені експлуатантами аеродроми перевіряються щодо їх
готовності до польотів згідно з "Наставлением аэродромной службы
гражданской авиации (НАС ГА)", затвердженим наказом Міністра
цивільної авіації СРСР від 26.03.86 N 23/И, та "Нормами годности
эксплуатации аэродромов (НГЭА)", схваленими Міжвідомчою комісією
28.06.89. 5.4.12. Перевірка метеорологічного забезпечення експлуатанта
включає: а) перевірку наявності договору між повноважним
метеорологічним органом, що надає метеорологічне забезпечення, та
експлуатантом; б) перевірку засобів і послідовності доведення
метеорологічної інформації до експлуатанта. 5.4.13. За результатами сертифікаційної перевірки складається
відповідний акт, у якому визначаються виявлені недоліки та
можливість виконання експлуатантом заявлених видів робіт та
перевезень. 5.4.14. Експлуатант повинен усунути недоліки в установлені
комісією строки або надати до Державіаслужби план-графік заходів
щодо їх усунення. 5.4.14.1. Якщо недоліки не усунені в строк більше місяця та
не узгоджено план-графік заходів щодо усунення недоліків, то
сертифікаційна перевірка провадиться повторно. 5.4.14.2. Після усунення недоліків, які виявлені комісією,
інспектором або комісією Державіаслужби провадиться перевірка
вжитих експлуатантом заходів, про що складається відповідний звіт.
5.5. Рішення про видачу Сертифіката експлуатанта 5.5.1. Після закінчення перевірок і оформлення всіх належних
документів за результатами сертифікаційної перевірки Голова
Державіаслужби за поданням Комісії приймає рішення щодо видачі
Сертифіката експлуатанта. 5.5.2. Голова Державіаслужби підписує Сертифікат експлуатанта
(додаток 4 до цих Правил) та СЕП (додатки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до
цих Правил). 5.5.3. Спеціальні експлуатаційні положення складаються з
таких частин:
------------------------------------------------------------------ Частина A |- Дозвіл на підготовку авіаційного персоналу | |(додаток 5 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина B |- Використання повітряних суден | |(додаток 6 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина B-1|- Використання орендованих повітряних суден | |(додаток 7 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина D |- Дозвіл на договірне технічне обслуговування ПС | |(додаток 8 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина E |- Дозвіл на виконання перегінних польотів | |(додаток 9 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина G |- Дозвіл на виконання демонстраційних польотів | |(додаток 10 до цих Правил); | -----------+----------------------------------------------------| Частина F |- Обмін повітряними суднами (додаток 11 до цих | |Правил). | -----------------------------------------------------------------
Частина A СЕП - Дозвіл на підготовку авіаційного персоналу
видається згідно з окремим рішенням Державіаслужби. 5.5.4. Сертифікат експлуатанта видається вперше на один рік з
правом виконання польотів у межах України та міжнародних польотів
(тільки в межах СНД). Голова Державіаслужби може прийняти рішення про дострокове
надання права на виконання міжнародних польотів (за межі СНД) у
разі наявності в експлуатанта відповідно підготовлених ПС,
екіпажів, організаційної структури та досвідченого персоналу для
організації зазначених польотів та забезпечення БП у попередній
період роботи. 5.5.5. Сертифікат експлуатанта видається керівнику
експлуатанта або особі, яка ним уповноважена. 5.5.6. Після одержання Сертифіката експлуатанту дозволяється
розпочати виконання польотів згідно з вимогами законодавства
України про цивільну авіацію, правилами та обмеженнями, що є в
доданих до Сертифіката СЕП. 5.5.7. Після одержання Сертифіката експлуатант повинен
отримати трилітерний умовний позивний ІКАО з правом тільки
власного його використання для виконання міжнародних польотів
згідно з процедурою, яку визначає Державіаслужба, а також оформити
адресу АФТН згідно з вимогами п. 2.1.2.3 документа ІКАО DOC
4444-RAC/501. 5.5.8. Після закінчення терміну сам Сертифікат та всі СЕП
експлуатант повинен повернути протягом тижня в Державіаслужбу, не
чекаючи повідомлень, де вони зберігаються в архіві протягом трьох
років.
5.6. Продовження терміну дії Сертифіката експлуатанта 5.6.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за
заявкою експлуатанта, яку він повинен подати не менш ніж за три
місяці до закінчення терміну чинності. 5.6.1.1. У разі подання заявки пізніше від указаного в пункті
5.6.1 цих Правил терміну Державіаслужба не гарантує продовження
строку дії Сертифіката експлуатанта до строку закінчення його
чинності. 5.6.1.2. Експлуатант повинен подати заявку не пізніше одного
року після закінчення строку його дії. 5.6.2. Експлуатант надає всю потрібну інформацію згідно з
пунктом 5.2.1 цих Правил та з урахуванням змін, що сталися. 5.6.3. Експлуатант повинен подати докладний звіт про аналіз
стану безпеки польотів з детальним дослідженням чинників і причин,
які спричинили відхилення від норм, та інформацією щодо вжиття
профілактичних заходів із запобігання аварійності, а також з
використання ЗОК, та про наліт годин за кожним типом ПС. 5.6.4. Державіаслужба може відхилити заявку на продовження
терміну дії Сертифіката експлуатанта, якщо траплялися неодноразово
випадки тимчасового призупинення чинності Сертифіката експлуатанта
за останні два міжсертифікаційних періоди. 5.6.5. Процедура приймання та розгляду заявки проходить
згідно з підрозділом 5.2 цих Правил. 5.6.6. У разі відхилення заявки з будь-яких причин, окрім
тих, що зазначені в пункті 5.6.4 цих Правил, заявник може повторно
подати заявку на загальних підставах. 5.6.7. Державіаслужбою проводиться сертифікаційна перевірка,
що охоплює всі аспекти діяльності експлуатанта. 5.6.8. Дія Сертифіката експлуатанта продовжується на строк до
двох років залежно від рішення, яке прийняте Комісією. 5.6.9. Якщо експлуатант має допущені до міжнародних польотів
ПС, командно-керівний склад, який набув достатньої професійної
підготовки та досвіду роботи, отримав трилітерні та телефонні
умовні позначення ІКАО, створив у повному обсязі власну перевізну
документацію, то Сертифікат експлуатанта продовжується з наданням
права виконання міжнародних польотів. 5.6.10. Голова Державіаслужби або особа, яка його заміщує,
має право продовжити строк дії Сертифіката експлуатанта до двох
місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі.
5.7. Унесення змін до спеціальних експлуатаційних положень 5.7.1. Для зміни будь-яких СЕП експлуатант повинен подати до
Державіаслужби заявку на зміну СЕП Сертифіката експлуатанта
(додатки 12, 13, 14, 15, 16, 17 до цих Правил) та документи, що
передбачені переліком доказової документації, який наведено в
заявці. Заявка без повного комплекту документів згідно з пунктом
5.7.1 цих Правил та довідкою про сплату держзборів до розгляду не
приймається. 5.7.2. Якщо СЕП змінюються внаслідок передання ПС в оренду за
наявності договору оренди, то експлуатант, крім інформації,
указаної в додатках 12, 13, подає також заявку на вилучення ПС із
СЕП Сертифіката орендодавця та оригінали цих положень. Змінені СЕП
оформлюються як орендарю, так і орендодавцю одночасно. ПС можуть зазначатися тільки в одному Сертифікаті
експлуатанта. 5.7.3. Заявка на зміну СЕП розглядається протягом десяти
робочих днів з дня її одержання. Якщо відомості, що включені в
заявку, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно
провести додаткову перевірку, термін розгляду заявки може бути
продовжений до десяти робочих днів після одержання недостатніх
відомостей або проведення перевірок. 5.7.4. Державіаслужба визначає необхідність проведення
попередньої інспекції на предмет зміни СЕП. У разі подання заявки на отримання дозволу на виконання
міжнародних польотів або експлуатацію чи ТО ПС вищого класу, ніж
експлуатується або виконується експлуатантом, проведення інспекції
є обов'язковим. 5.7.5. Після закінчення перевірки й оформлення всіх потрібних
документів та документів за результатами сертифікаційної перевірки
особа, якій надані відповідні повноваження, приймає рішення про
зміни до СЕП та підписує їх.
5.8. Припинення дії Сертифіката експлуатанта та його
анулювання 5.8.1. Голова Державіаслужби має право припинити дію
Сертифіката експлуатанта повністю чи в межах окремих частин у
разі: а) невиконання вимог чинного законодавства України та діючих
у відповідності з ним нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність ЦА; б) невиконання польотів більше трьох місяців (крім
експлуатантів, що виконують авіаційні роботи сезонного характеру); в) виявлення порушень, які впливають на безпеку польотів; г) виявлення порушень умов, на підставі яких видані
Сертифікат експлуатанта, СЕП чи інші документи Державіаслужби; ґ) несплати держзборів згідно з пунктом 4.3.3.1 цих Правил; д) недодержання вимог, які викладені в розділі 6 цих Правил; е) порушення норм та обмежень, які викладені в
експлуатаційно-технічній документації; є) порушення вимог з нагляду за експлуатантом та
періодичності проведення інспекцій, що сталися з вини
експлуатанта; ж) надання недостовірної інформації в Державіаслужбу щодо
забезпечення безпеки польотів; з) розірвання договорів, на підставі яких видано Сертифікат
експлуатанта (за винятком договору про оренду). 5.8.1.1. У разі припинення дії Сертифікат втрачає силу.
Для його відновлення є необхідним проведення додаткової інспекції.
Якщо недоліки, що призвели до припинення Сертифіката експлуатанта
не усунено в місячний термін, то відновлення дії Сертифіката
експлуатанта провадиться на загальних засадах згідно з процедурами
підрозділів 5.4.1 - 5.4.7 цих Правил. 5.8.1.2. На підставі висновків інспекції Комісія дає
рекомендації про відновлення Сертифіката експлуатанта Голові
Державіаслужби, який приймає остаточне рішення. 5.8.2. Голова Державіаслужби має право анулювати Сертифікат
експлуатанта в разі, якщо: а) юридична особа припинила своє існування (незалежно від
причин такого припинення); б) юридична особа відмовилась від Сертифіката експлуатанта; в) ухвалено рішення суду про визнання недійсним установчих
документів і рішення про створення підприємства або є ухвала суду
про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно
юридичної особи; г) у разі подання заявки на продовження терміну дії
Сертифіката пізніше строку, указаного в підпункті 5.6.1.2 цих
Правил; ґ) дія Сертифіката експлуатанта неодноразово призупинялася
упродовж двох попередніх міжсертифікаційних строків. 5.8.2.1. Відновлення чинності Сертифіката експлуатанта після
його анулювання провадиться на загальних засадах згідно з
процедурами, визначеними в розділі 5 цих Правил. 5.8.2.2. Якщо чинність Сертифіката експлуатанта призупинена
або він анульований, то експлуатант здає в триденний строк
Сертифікат експлуатанта та всі СЕП до Державіаслужби, не чекаючи
на повідомлення.
6. Вимоги до експлуатанта
6.1. Загальні вимоги 6.1.1. Основне місцезнаходження експлуатанта має бути в
Україні. 6.1.2. Основною діяльністю експлуатанта повинні бути
повітряні перевезення і/або авіаційні роботи. Діяльність може бути
пов'язана з будь-якою іншою формою професійної експлуатації ПС
(ремонтом або технічним обслуговуванням ПС) чи надання послуг у
галузі авіації. 6.1.3. Експлуатант повинен мати достатню фінансово-економічну
спроможність для забезпечення всіх аспектів безпеки авіації та
підтримання льотної придатності ПС, утримання та забезпечення
потрібного авіаційного та інфраструктурного персоналу,
забезпечення фінансових обов'язків за всіма договорами та зі
страхування, з урахуванням можливого періоду роботи зі збитками. 6.1.4. Експлуатанту, який пропонує авіаційні послуги,
потрібно бути власником (чи мати в оперативному управлінні) не
менш як одного ПС транспортної категорії або одного ПС
транспортної категорії на підставі договору про довгострокову, не
менш ніж 3 роки, оренду ПС (на момент видачі Сертифіката). 6.1.5. Експлуатант повинен мати набір служб, що
вкомплектовані згідно зі штатним розписом фахівцями відповідної
спеціальної підготовки, необхідної для здійснення технологічних
процесів виробничої діяльності в галузі льотної, технічної
експлуатації та здійснення авіаційних робіт і повітряних
перевезень відповідно до встановлених у цивільній авіації вимог,
та мати такі види забезпечення: а) правове; б) фінансово-економічне; в) матеріально-технічне; г) льотної експлуатації; ґ) інженерно-авіаційне; д) управління повітряним рухом; е) штурманське; є) аеронавігаційне; ж) метеорологічне; з) аеродромне; и) комерційне; і) страхове; ї) авіаційної безпеки; й) режимне; к) медичне; л) управління виробництвом; м) пошукове і аварійно-рятувальне; н) протипожежне; о) прикордонного, митного та санітарно-епідеміологічного
контролю (при виконанні міжнародних польотів). 6.1.6. Такі види забезпечення, як правове,
фінансово-економічне, льотної експлуатації, інженерно-авіаційне та
управління виробництвом є ознаками експлуатанта і тому
здійснюються безпосередньо експлуатантом. 6.1.7. Інші види забезпечень можуть здійснюватись як
безпосередньо експлуатантом, так і за договорами, що укладені з
юридичними особами, які мають право на таке забезпечення і
володіють відповідним сертифікатом Державіаслужби. 6.1.8. Експлуатант повинен розробити та узгодити з
Державіаслужбою документацію, яка регламентує: а) процедури організації льотної роботи (Керівництво з питань
виконання польотів); б) процедури організації ТО АТ (Керівництво з питань
регулювання технічного обслуговування); в) підготовку та перепідготовку кадрів (Програму з підготовки
персоналу ( z0310-03 ); г) експлуатацію ПС за певних умов у разі наявності відмови
конкретного компонента обладнання, що складається експлуатантом у
відповідності до MMEL для даного типу ПС або більш жорстких вимог
(MEL). Такі документи розробляються згідно з установленими вимогами. 6.1.9. Експлуатанту необхідно забезпечити належне провадження
документації щодо польотів, які він здійснює, технічного
обслуговування ПС, перевезення пасажирів, вантажу, багажу.
Вивчення такої документації є частиною сертифікаційного процесу і
потрібне для визначення того, як здійснювалися польоти в минулому,
як передбачається здійснювати їх у майбутньому, а також для
визначення відповідності цих польотів установленим вимогам. 6.1.10. Експлуатант зобов'язаний організувати
пошуково-рятувальне забезпечення польотів власними силами або на
договірних підставах. Відповідальність за ПРЗП покладається на
керівника експлуатанта. 6.1.11. Експлуатант повинен забезпечити контроль на авіаційну
безпеку власними силами або на договірних засадах і мати в
структурі інспектора з авіаційної безпеки, на якого покладені
функції з контролю організації забезпечення АБ. 6.1.12. Експлуатант повинен забезпечити недопущення на борт
ПС осіб у нетверезому стані, під наркотичним впливом, а також
користування на борту ПС персональними засобами зв'язку та
комп'ютерами. 6.1.13. Експлуатант повинен забезпечити інформування
Державіаслужби та розробників ПС і АД про експлуатаційні відмови,
дефекти, що виникають в експлуатації, відповідно до Правил
сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205
( z0547-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.09.98 за N 547/2989 (далі - Правила сертифікації організацій з
технічного обслуговування). 6.1.14. Експлуатант повинен щоденно надавати через аеродром
базування або офіс інформацію до Державіаслужби про
місцезнаходження та плани виконання польотів ПС, які внесені до
Сертифіката експлуатанта, за такими пунктами: - експлуатант; - тип, реєстраційний номер ПС; - країна та аеропорт (місцезнаходження); - факт польотів за минулу добу, характер вантажу; - план польотів на наступну добу, характер вантажу. 6.1.15. Експлуатант повинен забезпечити власними силами або
через аеродром базування допуск льотного складу до тих секретних
відомостей, потребу в яких для проведення польотів доведено. 6.1.16. Експлуатант повинен забезпечити власними силами або
на договірній основі підключення до електронної пошти для
організації оперативного зв'язку, підготовки та передавання даних
до КІАС згідно зі схваленим Державіаслужбою програмним
забезпеченням. 6.1.17. Експлуатант повинен забезпечити використання
інформаційних технологій та програмного забезпечення під час
робіт, що впливають на БП, тільки після схвалення їх
Державіаслужбою. 6.1.18. Експлуатант повинен призначити осіб з числа
представників керівного складу льотної та інженерно-технічної
служби, відповідальних за ведення сертифікаційних справ,
зберігання сертифікаційних документів та зв'язок з відповідними
службами Державіаслужби. 6.1.19. Експлуатант повинен розробити програму контролю за
роботою бортових реєстраторів відповідно до вимог Порядку збирання
та практичного використання інформації бортових систем реєстрації
на підприємствах ЦА України, затвердженого наказом Мінтрансу
від 02.12.96 N 382 ( z0752-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.12.96 за N 752/1777, з урахуванням типів ПС,
структури експлуатанта, інструментальної бази і кваліфікації
спеціалістів з автоматизованого контролю польотів.
6.2. Вимоги до льотної служби 6.2.1. Організаційна структура експлуатанта повинна
забезпечити планування, управління, забезпечення та контроль
запропонованих польотів, визначити зв'язки підрозділів, права та
обов'язки органів управління. 6.2.1.1. Штатний розклад та кваліфікація авіаційного
персоналу повинні бути достатніми для виконання функцій,
покладених на експлуатанта. 6.2.1.2. Експлуатант повинен мати власний штат
льотно-керівного складу та старших фахівців. 6.2.2. Експлуатант повинен мати в достатній кількості всі
нормативні документи, які регламентують діяльність ЦА України, у
тому числі на міжнародних лініях (при організації міжнародних
польотів). 6.2.3. Організація льотної роботи (ОЛР), підготовка і
кваліфікація льотного складу повинні відповідати встановленим
вимогам. 6.2.4. Льотний склад експлуатанта повинен мати чинні
сертифікати ЦА України. 6.2.5. Члени екіпажів повинні мати Сертифікат фахівця
цивільної авіації, допуск до таємних відомостей у тих межах, у
яких це потрібно. 6.2.5.1. Особові справи (льотні книжки) членів льотного
екіпажу повинні містити такі відомості: а) прізвище, ім'я, по батькові; б) назву роботи, що виконується на цей час; в) свідоцтва членів льотного екіпажу (з типом, номером,
медичним висновком і кваліфікаційною позначкою); г) якщо існує потреба в окремому медичному висновку, - дату,
дані останнього обстеження і клас медичного висновку; ґ) запис про останню кваліфікаційну позначку; д) облік льотного часу з урахуванням льотного часу на ПС, для
польотів на якому в цей час атестований даний член екіпажу; е) рівень кваліфікації, який застосовується на визначених
маршрутах і аеродромах (командир ПС), і допуски до видів робіт; є) підтвердження належного рівня кваліфікації із зазначенням
типу ПС, загального часу нальоту; ж) присвоєння мінімуму (номер наказу, дата), допуск до
сезонних видів робіт. 6.2.5.2. Особові справи бортпровідників повинні містити такі
відомості: а) прізвище, ім'я, по батькові; б) назва роботи, що виконується на цей час; в) початкова підготовка, уключаючи загальний курс і
підготовку за правилами і процедурами, які застосовуються в
аварійній ситуації на борту ПС; г) періодична підготовка за правилами і процедурами, які
застосовуються в аварійній ситуації на конкретних ПС. 6.2.6. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з
виконання польотів, наведені в додатку 18 цих Правил.
6.3. Вимоги до забезпечення ТО 6.3.1. Організація технічного обслуговування 6.3.1.1. Експлуатант повинен забезпечити у відповідності до
встановлених Державіаслужбою процедур льотну придатність ПС,
експлуатаційну надійність ПС, а також: а) виконання всього обсягу ТО сторонньою організацією; б) виконання всього обсягу ТО згідно із затвердженою
програмою ТО ПС; в) аналіз ефективності ТО згідно із затвердженою програмою ТО
ПС; г) виконання директив льотної придатності та інших директив
Державіаслужби; ґ) виконання модифікацій ПС. 6.3.1.2. Організація виконання ТО експлуатанта повинна
відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного
обслуговування ( z0547-98 ). При цьому експлуатант повинен мати
Сертифікат організації з технічного обслуговування на право
виконання визначених видів робіт з ТО. Експлуатант може доручити
повністю виконання ТО сторонній організації, яка має відповідний
сертифікат Державіаслужби. 6.3.1.3. Експлуатант залежно від обсягу робіт з ТО, які він
заявляє, може: а) виконувати ТО відповідно до абзацу другого підпункту
6.3.1.1 цих Правил, уклавши договір про виконання робіт з
організацією, яка має відповідний Сертифікат Державіаслужби, у
цьому разі експлуатант повинен мати у своїй структурі орган ТО,
який забезпечує організацію і контроль за своєчасним і якісним
проведенням технічного обслуговування ПС; б) виконувати частину ТО згідно з програмою технічного
обслуговування ПС, склавши договір про виконання решти видів ТО з
організацією, яка має відповідний Сертифікат Державіаслужби; в) виконувати ТО в повному обсязі згідно з програмою ТО ПС. 6.3.1.4. Експлуатант може виконувати ТО тільки на тих ПС і в
тому обсязі, які вказані в додатку до його Сертифіката організації
з технічного обслуговування та в СЕП (частина "D") Сертифіката
експлуатанта. У цих документах указується також база виконання ТО.
ТО ПС поза дозволеними Сертифікатом організації з технічного
обслуговування базами (а в разі виконання технічного
обслуговування за договором - базами, указаними в Сертифікаті
договірної організації) виконується відповідно до процедури,
установленої Державіаслужбою. 6.3.1.5. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем
дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох
місяців, то експлуатантом в аеропорту базування або, за
домовленістю, організацією з ТО повинна бути створена лінійна
станція технічного обслуговування (а в разі базування
за кордоном - зовнішня станція технічного обслуговування), яка
повинна бути сертифікована Державіаслужбою. 6.3.1.6. У разі виконання ТО відповідно до підпункту 6.3.1.3
"б" цих Правил експлуатант повинен скласти договір про ТО з
організацією, яка має відповідний Сертифікат Державіаслужби.
Договір про ТО повинен бути узгоджений між експлуатантом та
організацією, яка виконує ТО, за всіма вказаними у підпунктах
6.3.1.1 "б" - 6.3.1.1 "ґ" цих Правил процедурами і розглянутий та
оцінений Державіаслужбою щодо відповідності вимогам чинного
законодавства України в частині безпеки польотів. 6.3.2. Відповідальність експлуатанта за ТО 6.3.2.1. Експлуатант є відповідальним за визначення
необхідного обсягу ТО та дотримання строків його виконання, щоб
гарантувати безперервну льотну придатність ПС, яке експлуатується. 6.3.2.2. Експлуатант повинен мати відповідну інформацію
відносно стану ПС і ТО, що вимагається і що виконується. Стан ПС і
ТО повинен бути відповідним чином зареєстрований, щоб підтримувати
ефективність системи якості. 6.3.2.3. Експлуатант повинен установити взаємодію між
підрозділами, які займаються льотною експлуатацією, та
підрозділами з ТО і гарантувати, що ці підрозділи отримують всю
інформацію про стан ПС для того, щоб мати змогу виконувати свої
завдання. 6.3.2.4. Експлуатант є відповідальним за льотну придатність
ПС та умови його експлуатації згідно з чинним законодавством
України. 6.3.2.5. Наявність договору на ТО не звільняє експлуатанта
від відповідальності за льотну придатність та від перевірок на ТО
на будь-якому етапі виконання незалежно від місця проведення цього
ТО. 6.3.2.6. Заявка на отримання (продовження терміну дії)
Сертифіката організації з технічного обслуговування заявником
подається водночас із заявкою на отримання (продовження терміну
дії) Сертифіката експлуатанта. Подання заявки на отримання
Сертифіката організації з технічного обслуговування, попередня
оцінка заявки, сертифікаційна перевірка заявника та видача
Сертифіката організації з технічного обслуговування ( z0547-98 )
проводяться у відповідності до вимог розділу 5 Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування. При цьому сертифікаційна
перевірка заявника на отримання Сертифіката організації з
технічного обслуговування проводиться водночас з перевіркою на
отримання Сертифіката експлуатанта. Сертифікат організації з
технічного обслуговування повинен бути отриманий заявником не
пізніше, ніж Сертифікат експлуатанта. 6.3.3. Система якості 6.3.3.1. Для належного виконання робіт з ТО система якості
експлуатанта повинна виконувати такі функції: а) безперервний контроль за тим, щоб підпункти 6.3.1.1 "а" -
6.3.1.1 "ґ" цих Правил виконувалися у відповідності до
встановлених Державіаслужбою процедур; б) безперервний контроль за тим, що весь ТО за договором
виконується у відповідності до договору; в) безперервний контроль за відповідністю експлуатанта
вимогам цих Правил у частині, яка стосується ТО. 6.3.3.2. Процедури системи якості повинні бути викладені в
Керівництві з регулювання ТО і відповідати вимогам Правил
сертифікації організацій з технічного обслуговування ( z0547-98 ). 6.3.4. Керівництво з регулювання ТО 6.3.4.1. Експлуатант повинен розробити Керівництво з
регулювання ТО. Керівництво з регулювання ТО виконує три функції: а) є джерелом інформації, потрібної для персоналу, яка дає
змогу виконувати йому різноманітні функції відповідно до
визначених умов та повноважень; б) є засобом забезпечення ТО; в) засвідчує, яким чином виконуватимуть роботи, передбачені в
Сертифікаті організацій з технічного обслуговування та СЕП
(частина "D") Сертифіката експлуатанта, та як виконуватимуться
відповідні вимоги до ТО. 6.3.4.2. Експлуатант повинен забезпечити також наявність
узгодженої з Державіаслужбою програми ТО ПС, у якій вказані види
робіт з ТО і періодичність їх виконання. Програму ТО потрібно
включити до Керівництва з регулювання ТО. Процедури узгодження
програми ТО встановлює Державіаслужба. 6.3.4.3. Деталізація та обсяг Керівництва з регулювання ТО
можуть бути різними залежно від типу, кількості ПС та робіт, які
виконує заявник. 6.3.4.4. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва,
наведені в додатку 19 цих Правил. 6.3.4.5. Особа, відповідальна за систему якості ТО, є
відповідальна і за поточний контроль стану Керівництва з
регулювання ТО, унесення в нього змін та доповнень, узгодження з
Державіаслужбою змін, які вносяться. Державіаслужба може визначити
для експлуатанта перелік змін, які можуть включатися до
Керівництва без узгодження з Державіаслужбою. 6.3.5. Програма ТО 6.3.5.1. Програма ТО може бути розроблена експлуатантом або
організацією з ТО. Організація з ТО може від особи експлуатанта
організовувати виконання Програми ТО на підставі договору, який
розглянуто Державіаслужбою щодо відповідності вимогам чинного
законодавства України в частині безпеки польотів. 6.3.5.2. Програма ТО повинна вміщувати інформацію про: а) тип (модель) ПС, двигунів, повітряних гвинтів, допоміжних
силових установок; б) найменування й адресу експлуатанта; в) посилання експлуатанта на документи програми (N, дата
затвердження); г) затвердження, підписане керівником експлуатанта, із
засвідченням того, що ПС експлуатуватимуться у відповідності до
Програми і Програма буде аналізуватися і модифікуватися; ґ) перелік чинних сторінок; д) періодичність перевірок; е) відповідним чином затверджений, де це потрібно,
експлуатаційний строк служби (ресурс) різних комплектувальних
виробів; є) правила і стандарти прийняття або відхилення пунктів
переліку об'єктів, які підлягають огляду або перевірці; ж) порядок унесення змін та доповнень до Програми ТО. 6.3.5.3. Програма ТО ПС експлуатанта повинна базуватися на
Програмі ТО, яка рекомендується виробником. Якщо є затверджені
Державіаслужбою документи, які регламентують порядок, обсяг і
періодичність ТО конкретних типів АТ, то при використанні
конкретних типів АТ ці документи без змін входять як складова
частина до Програми ТО. 6.3.5.4. Експлуатант повинен періодично, але не менше одного
разу на рік, проводити аналіз виконання Програми ТО.
6.4. Програма з підготовки персоналу 6.4.1. Експлуатант повинен розробити програму з підготовки
персоналу, у якій викласти систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу експлуатанта, який залучений до
виконання польотів, ТО, керівництва та забезпечення польотів. 6.4.2. Програма повинна встановлювати кваліфікаційні вимоги
до персоналу з виконання кожного виду робіт, систему та програму
підготовки та строки перевірок. 6.4.3. Програма повинна встановлювати процедури допуску до
виконання кожного виду робіт. 6.4.4. У Програмі слід відобразити документацію з обліку
проведення підготовки та перепідготовки персоналу експлуатанта і
систему її збереження.
6.5. Вимоги до експлуатанта, який виконує міжнародні польоти 6.5.1. При виконанні міжнародних польотів, крім вимог, які
викладені в підрозділах 6.1 - 6.4 цих Правил, експлуатант повинен
виконувати вимоги, що зазначені в цьому підрозділі. 6.5.2. Експлуатант повинен установити систему якості та
призначити відповідального керівника з якості, який керує
забезпеченням відповідності та достатності процедур, потрібних для
забезпечення практики безпечної експлуатації і льотної придатності
ПС. Керування відповідністю повинно включати систему зворотного
зв'язку з відповідальною особою за якість для прийняття у разі
потреби коригувальних дій. 6.5.2.1. Система якості та кандидатура керівника,
відповідального за питання якості, повинні бути погоджені з
Державіаслужбою. 6.5.2.2. Система якості повинна включати програму
забезпечення якості, яка містить процедури, розроблені для
забезпечення експлуатації згідно з установленими вимогами,
стандартами та процедурами. 6.5.2.3. Система якості повинна бути описана у відповідних
документах експлуатанта. 6.5.3. Експлуатант повинен мати персонал, який пройшов
підготовку для виконання міжнародних польотів за програмами,
затвердженими Державіаслужбою. Екіпажі, які виконують міжнародні польоти, повинні бути
підготовлені за граничним для даного типу ПС метеомінімумом. 6.5.4. Командир ПС повинен мати вік не більш ніж 63 роки.
{ Пункт 6.5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 543 ( z0725-07 ) від 21.06.2007 } 6.5.5. Експлуатант повинен мати власну перевізну
документацію, укладену згідно з вимогами Державіаслужби. 6.5.6. Експлуатант, який виконує пасажирські перевезення,
повинен забезпечити відповідний рівень сервісу пасажирів. 6.5.7. Експлуатант, який виконує регулярні перевезення,
повинен забезпечити відповідний рівень резервування ПС та льотного
складу. 6.5.8. Експлуатант повинен відшкодувати страхові ризики та
надати страхові поліси, поліси перестрахування та договори про
страхування ПС, відповідальності перед третіми особами, пасажирів
та вантажу, екіпажів у відповідності до чинного законодавства
України та регіонів виконання польотів. 6.5.9. Якщо експлуатант виконує міжнародні польоти, то він
повинен передбачити проведення ТО в аеропорту іншої країни своїми
представниками або шляхом укладення договору з організацією
цивільної авіації, що має представництво в такому аеропорті. 6.5.10. ТО ПС, що виконують польоти на МПЛ, повинно
виконуватися таким чином: а) ТО ПС у базових (вильоту), проміжних та закордонних
аеропортах повинно виконуватись згідно з чинними регламентами та
технологіями інженерно-технічним персоналом, який має чинні
допуски до самостійного обслуговування даного типу авіаційної
техніки; б) ТО ПС у базовому аеропорту повинно забезпечувати безпеку
та високу регульованість польотів, що виконуються; в) польоти в закордонні аеропорти, які не мають
інженерно-технічного персоналу, допущеного до самостійного
обслуговування даного типу ПС, без бригади інженерно-технічного
персоналу в складі екіпажу заборонені; г) склад технічних бригад (кількість та категорії фахівців)
визначається наказом керівника експлуатанта. Керівник інженерно-авіаційної служби експлуатанта, ПС якого
виконує міжнародні польоти, є відповідальним за організацію
інженерно-авіаційного забезпечення польотів на МПЛ. 6.5.11. Для виконання польотів через Північну Атлантику (у
зоні MNPS) з підвищеною точністю підтримання вертикального
ешелонування (RVSM) та з іншими обмеженнями експлуатант повинен
забезпечити спеціальне обладнання ПС, відповідну підготовку
льотного складу для виконання зазначених польотів. Експлуатанти допускаються до виконання зазначених польотів
після додаткової перевірки з унесенням змін до СЕП (частина "B"
або "B-1").
6.6. Виконання польотів підвищеної дальності на літаках з
двома двигунами (ETOPS) 6.6.1. Якщо експлуатант планує виконання польотів підвищеної
дальності, то він повинен забезпечити наявність відповідно
підготовлених ПС, авіаційного персоналу та персоналу з планування
та забезпечення польотів. 6.6.2. Експлуатант повинен розробити відповідні процедури та
зміни до Керівництва з виконання польотів, Керівництва з
регулювання ТО та узгодити їх в Державіаслужбі. 6.6.3. Експлуатант повинен розробити спеціальну документацію
чи документацію зі спеціальними позначками з планування,
організації польотів та підготовки ПС для виконання зазначених
польотів. 6.6.4. Експлуатант повинен організувати окремий облік
зазначених у пункті 6.6.1 польотів. 6.6.5. Експлуатант повинен провести розрахунки маршрутів
ETOPS та узгодити їх у Державіаслужбі. 6.6.6. Експлуатант повинен мати достатній досвід виконання
зазначених польотів. 6.6.7. У разі відсутності досвіду польотів підвищеної
дальності експлуатант повинен мати досвід виконання звичайних
польотів на цих маршрутах. В цьому випадку польоти здійснюються
під постійним контролем Державіаслужби до того часу, доки не буде
повної впевненості в здатності експлуатанта виконувати ці польоти
безпечно без контролю Державіаслужби. 6.6.8. Допуск експлуатанта та ПС до виконання зазначених
польотів здійснюється з оформленням СЕП (частина "B" або "B-1"). 6.6.9. Для отримання дозволу на виконання польотів потрібно
подати до Державіаслужби заявку та розроблені експлуатантом
документи, зазначені в пунктах 6.6.2, 6.6.3 цих Правил. 6.6.10. Після розгляду заявки та доданих до неї документів
комісія Державіаслужби перевіряє систему організації польотів,
достатність підготовки авіаційного персоналу, служб із
забезпечення польотів та ПС на право виконання зазначених
польотів.
6.7. Вимоги до ПС 6.7.1. Експлуатант повинен використовувати тільки ті ПС, які
мають чинні сертифікати льотної придатності. 6.7.2. Експлуатант повинен використовувати ПС згідно з
нормами й обмеженнями ЕД. 6.7.3. У разі використання ПС з відхиленнями від затвердженої
типової конструкції експлуатант повинен узгодити такі відхилення в
Державіаслужбі з наступним унесенням змін до Керівництва з
виконання польотів та Керівництва з регулювання ТО. Використання
ПС з неузгодженими змінами заборонено. 6.7.4. Польоти пошкоджених ПС або з виявленими несправностями
можливі тільки при оформленні СЕП (частина "E") та Сертифіката
льотної придатності експериментальної категорії, крім випадків,
які передбачені ЕД та MEL. 6.7.5. Додаткові технічні вимоги до ПС установлюються
Державіаслужбою на основі додатків до Конвенції про Міжнародну
організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944 рік) ( 995_038 ).
6.8. Повідомлення в Державіаслужбу Експлуатант повинен інформувати Державіаслужбу про: а) авіаційні події та інциденти - згідно з Правилами
розслідування авіаційних подій з цивільними ПС в Україні
(затверджені наказом Державіаслужби від 03.08.2005 N 565
( z0928-05 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції 26.08.2005
за N 928/11208); б) експлуатаційні перешкоди - згідно з установленими
строками; в) наліт кожного ПС - раз на квартал; г) виконані роботи за періодичним ТО - раз на квартал; у тижневий термін - про: ґ) плани здійснення нових регулярних, нерегулярних, чартерних
авіаційних перевезень; д) зміни типу та кількості ПС, що експлуатуються; е) будь-які зміни льотного складу; є) зміни майнових відносин за договорами, на підставі яких
виданий Сертифікат експлуатанта; ж) зміни в складі фахівців керівного складу, який пройшов
узгодження в Державіаслужбі; з) зміни договорів, на підставі яких виданий Сертифікат
експлуатанта, або зміни спеціальних експлуатаційних положень; и) зміни структури управління; і) зміни установчих документів; ї) зміни в документації експлуатанта, що пройшла узгодження в
Державіаслужбі; й) зміни компонування ПС, які проведені.
7. Нагляд за експлуатантами, які мають сертифікат
7.1. Організація інспектування 7.1.1. Інспектування експлуатантів здійснюється згідно з
Комплексним графіком, що затверджений Головою Державіаслужби, з
урахуванням перевірки підготовки до виконання сезонних авіаційних
робіт. Інспектори, які вповноважені здійснювати такий контроль,
повинні мати посвідчення встановленого зразка та завдання. 7.1.2. Періодичність інспектування 7.1.2.1. Залежно від виду інспектування періодичність
проведення будь-яких інспекцій встановлюється: а) базових об'єктів - один раз на рік; б) на маршрутах - один раз на шість місяців; в) перону - один раз на шість місяців; г) представництв - один раз на шість місяців. 7.1.2.2. Зазначена періодичність інспектування рішенням
Державіаслужби може бути змінена залежно від обсягів та
різноманітності польотів експлуатанта, а також чисельності
інспекторського складу (у поточний період) та осіб, які можуть
виконувати інспекторські функції. 7.1.2.3. Періодичність інспектування, що регламентована
підпунктом 7.1.2.1 цих Правил, забезпечується штатними
інспекторами Державіаслужби. 7.1.3. Питання, які охоплюються всіма видами періодичного або
вибіркового контролю, повинні розглядатись згідно з підрозділом
5.4 цих Правил.
7.2. Інспектування базових об'єктів 7.2.1. Інспектування базових об'єктів повинне проводитися на
основній базі експлуатанта і в усіх службах, які забезпечують його
польоти. 7.2.2. Метою інспектування є оцінка відповідності базових
об'єктів експлуатанта поставленим вимогам для забезпечення безпеки
авіації, а також діючим правилам і нормам. 7.2.3. Перед проведенням інспектування базових об'єктів
інспектори повинні уважно вивчити керівництва та інструкції
експлуатанта, у тому числі з виконання польотів, ТО і підготовки
персоналу, взаємодії служб, які забезпечують польоти. 7.2.4. Основною метою вивчення керівництв та інструкцій є
визначення того, чи в них включені ті відповідні вимоги для
співробітників експлуатанта, які дозволяють їм правильно
виконувати свої обов'язки. 7.2.5. У ході інспектування також повинна бути визначена
своєчасність поширювання серед відповідного персоналу потрібної
для виконання його обов'язків інформації із забезпечення безпеки
авіації. 7.2.6. Після прибуття на об'єкти, які належать експлуатанту,
інспектор повинен відрекомендуватися керівникам, показати їм своє
посвідчення, довести план проведення інспекції об'єктів
експлуатанта та заходів з забезпечення безпеки польотів. 7.2.7. У ході інспектування для підтвердження виконання
встановлених процедур, вимог, правил та практичних методів, які
вживаються в різних галузях управління, здійснення польотів, ТО та
підготовки персоналу, інспектори повинні керуватися виключно
положеннями відповідних державних авіаційних вимог. 7.2.8. При проведенні інспектування базових об'єктів
забезпечення польотів ПС інспекторам потрібно переконатися в тому,
що будівлі, уключаючи ангари, цехи і майстерні з ТО,
адміністративні приміщення, зони УПР та радіотехнічного
забезпечення польотів, проведення технічних робіт, підготовки
кадрів та інші об'єкти мають відповідне оснащення, успішно
функціонують, придатні для виконання передбачених завдань і
повністю відповідають державним авіаційним вимогам та нормам, які
визначають їхню придатність до експлуатації, а також вимогам з
охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки. 7.2.9. Аналіз програми підготовки персоналу 7.2.9.1. Для того, щоб пересвідчитися в точності і
відповідності програм до сучасних вимог, інспектор вивчає
документи, що мають відношення до програми льотної і наземної
підготовки авіаспеціалістів. 7.2.9.2. Для оцінки змісту програми наземної підготовки, а
також ефективності в роботі інструкторів інспектор повинен в
процесі перевірки простежити за рядом етапів здійснення цієї
програми. 7.2.10. Документація підготовки персоналу Інспектор повинен переконатися в тому, що на кожного
спеціаліста експлуатанта, якому треба пройти підготовку з ТО,
льотну або наземну підготовку, підготовку на тренажерах, у галузі
аварійних заходів або УПР, є відповідна документація, яка
підтверджує, що відповідне навчання за програмою підготовки
персоналу було проведено у відповідності до вимог та в зазначені
строки. Належне ведення і зберігання такої документації відповідають
правилам, які до неї застосовуються. 7.2.11. Документація виконання польотів та льотна
документація Для визначення відповідності вимогам, що пред'являються,
підтвердження виконання встановлених експлуатантом вимог, правил
та процедур слід вивчити достатню кількість польотів, документів з
завантаження та з центрування, звітних документів про паливо та
мастила, бортжурналів ПС, дозволів на виконання польотів, журналів
бортрадистів та штурманів, рейсових журналів, розшифрувань засобів
польотної інформації; відповідність КЛЕ кожного типу ПС, яке є в
наявності в експлуатанта, до контрольного екземпляра, що є в
Державіаслужбі, всіх інших, пов'язаних з виконанням польоту,
документів та підготувати відповідні матеріали для прийняття
рішення про подальшу чинність Сертифіката. 7.2.12. Документація ТО ПС Цю документацію потрібно вивчати для того, щоб переконатися,
що ТО кожного ПС проводиться відповідно до керівництва
експлуатанта з ТО і відповідає державним авіаційним вимогам та
правилам. Слід перевіряти своєчасність проведення ТО, капітального
ремонту або заміни обладнання та інше. Основною метою вивчення
такої документації є визначення того, чи веде експлуатант
зазначену в правилах облікову документацію та чи вона відповідає
вимогам, чи правильно вона складена та чи зберігається протягом
установленого періоду. 7.2.13. Контроль організації льотної роботи та забезпечення
безпеки польотів охоплює: а) стан безпеки польотів, наявність та ефективність
профілактичних заходів, стан розслідування авіаційних подій; б) ефективність діяльності перших керівників льотної,
інженерно-авіаційної служби та інспектора з безпеки польотів; в) стан виконавчої дисципліни в галузі реалізації
профілактичних заходів та розпоряджень Державіаслужби; г) стан професійної навчальної роботи, системи та якість
доведення інформації з безпеки польотів до особового складу; ґ) стан виконання положень керівництва з організації льотної
роботи щодо підготовки, перевірки, допуску до польотів льотного
складу та контролю за їх виконанням. 7.2.14. Контроль за організацією інженерно-технічного
забезпечення 7.2.14.1. При перевірці контролю якості ТО необхідно
переконатися, що: а) система контролю за якістю ТО та його керівник
відповідають вимогам Державіаслужби; б) документація з обліку та аналізу якості ТО ведеться згідно
з установленим порядком; в) аналізи якості складаються регулярно та доводяться до
інженерно-технічного персоналу; г) профілактичні заходи розроблюються та здійснюються
своєчасно; ґ) фактична якість ТО підтримується на належному рівні. 7.2.14.2. Інспектування підготовки персоналу Інспектор перевіряє: а) терміни дії сертифікатів, що їх має персонал, доповнень до
них (кваліфікаційних позначок) та допусків до ТО, а також
відповідність наданих сертифікатами прав тій роботі, яка фактично
виконується кожним фахівцем; б) відповідність підготовки спеціалістів вимогам нормативних
документів ЦА; в) наявність та виконання планів підвищення кваліфікації
інженерно-технічного персоналу, оволодіння суміжними професіями,
перепідготовки на нову АТ, забезпечення планів заявками та
договорами; г) наявність програм підвищення кваліфікації та вивчення
нових методів ТО на власній учбовій базі і повноти їхнього змісту,
оснащення учбових класів для проведення такої підготовки; ґ) вибірково - збереження (підтримання) в
інженерно-технічного персоналу належного рівня знань та практичних
навиків з ТО тих типів ПС, що розглядаються. 7.2.14.3. Пересувні механізми та засоби перевіряються на
відповідність вимогам, приписаним функціям протипожежної безпеки і
техніки безпеки. До них належать: паливозаправники, засоби
живлення, кисневі пересувні установки, протипожежні засоби, засоби
проти обмерзання та інші механізми. 7.2.14.4. Відповідальний інспектор перевіряє КТО на предмет
повноти, відповідності до сучасного технічного рівня та
доступності для використання. Він також повинен переконатися в
ефективності та своєчасності внесення поправок, а також у тому, що
вся інформація з питань збереження льотної придатності ПС, яка
підготовлена виробником і зацікавленими державами, швидко
поширюється серед тих, хто має в ній потребу. 7.2.14.5. За документацією, яка регламентує ТО, необхідно
перевірити: а) наявність узгоджених з Державіаслужбою КТО або відповідних
нормативних документів з питань ремонту ПС типу, що розглядається
в цій організації, порядок та своєчасність унесення в них змін і
доповнень; б) наявність повного комплекту експлуатаційної документації
(керівництва та інструкції з експлуатації або ремонту, регламенти
ТО і технологічні вказівки (технології) з виконання робіт, альбоми
фідерних схем, основних з'єднань і ремонтних допусків та інше),
порядок ведення еталонних екземплярів, своєчасність унесення змін
та доповнень у робочі екземпляри (перевіряється вибірково); в) наявність достатньої кількості екземплярів зазначеної вище
документації, забезпеченість нею фахівців та виконавців; г) своєчасність одержання і доведення до всього
інженерно-технічного персоналу нових нормативно-правових актів,
які належать до ТО авіаційної техніки. 7.2.15. Інспектування представництв Інспектування проводиться в місцях, де експлуатант має служби
своїх представництв, що пов'язані з виконанням польотів та
технічною експлуатацією його ПС. 7.2.16. Оформлення результатів інспектування 7.2.16.1. Результати інспектування оформляються в акті
інспектування з обов'язковим наданням висновку та рекомендацій
щодо усунення недоліків і термінів виконання. 7.2.16.2. В акті інспектування необхідно відображати ведення
експлуатантом належної документації щодо польотів, які він
здійснює, ТО ПС, перевезення пасажирів, вантажу, багажу. 7.2.16.3. Акт про інспектування представництв передається
експлуатанту для усунення зауважень та в Державіаслужбу для
контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в
міжсертифікаційній справі експлуатанта.
7.3. Інспектування на маршрутах 7.3.1. Основною метою проведення інспектування на маршрутах є
оцінка відповідності сертифікаційним вимогам організації та
виконання польотів, а також здатності льотного екіпажу і наземного
персоналу забезпечувати виконання польотів у межах наданих
повноважень і прав. 7.3.2. Цей вид інспектування дає інспектору змогу
спостерігати за діями в кабіні екіпажу, за роботою бортпровідників
у пасажирській кабіні під час виконання комерційних польотів і
давати оцінку компетентності льотного екіпажу та інших членів
екіпажу ПС, контролювати координацію їх дій, пильність, виконання
відповідних авіаційних вимог та правил, що містяться у Керівництві
з льотної експлуатації ПС, "Наставлении по производству полетов в
гражданской авиации СССР" (НПП ГА-85), затвердженому наказом
Міністерства цивільної авіації СРСР N 77 ( v0077400-85 )
від 08.04.85, а також додержання екіпажем режимів відпочинку,
передбачених установленими нормами. 7.3.3. Інспектор використовує таку можливість для визначення
підготовленості всього персоналу до виконання обов'язків і
функцій, покладених на них, починаючи з передпольотного та
закінчуючи післяпольотним етапом. 7.3.4. Інспектору потрібно переконатися в тому, що всі
роботи, пов'язані з ТО та експлуатацією ПС, виконуються згідно з
керівництвом та інструкціями експлуатанта і відповідними
нормативними документами. 7.3.5. Для уникнення збігу інспектування з перевіркою, яка
запланована самим експлуатантом, інспектування на маршрутах
повинно плануватися експлуатантом заздалегідь у відповідності до
графіка перевірок інспекторами Державіаслужби. За наявності в екіпажі двох інспекторів право контролю
залишається за інспектором Державіаслужби. 7.3.6. Інспектор передусім повинен відвідати льотну службу та
службу УПР для зустрічі з командиром ПС і персоналом, який бере
участь у плануванні та забезпеченні польоту. 7.3.7. Інспектування на маршрутах включає перевірку тих
аспектів, що передбачені для оцінки при виконанні польоту, на
етапі інспектування льотної експлуатації при сертифікації для
отримання Сертифіката експлуатанта. 7.3.8. Інспектори повинні використовувати ті самі критерії
оцінки, які використовуються при сертифікації. 7.3.9. Основною різницею між оцінкою під час сертифікації та
інспектування на маршрутах є те, що остання є оцінкою виконання
польотів, які вже санкціоновані в Сертифікаті експлуатанта та
здійснюються з пасажирами або вантажем на борту - з періодичністю,
визначеною у підпункті 7.1.2.1 цих Правил, або вибірково за
вказівкою керівництва Державіаслужби, а перша - є оцінкою
можливості виконання польотів. 7.3.10. Усі перевірки на маршрутах провадяться таким чином,
щоб це не призводило до втручання у виконання обов'язків екіпажу
або зниження його уваги під час польоту. 7.3.11. На деяких етапах інспектування на маршруті або при
завершенні польоту інспектор також повинен провести перевірку
аварійного обладнання ПС. 7.3.12. Передпольотне інспектування Передпольотний порядок дій льотного екіпажу і допомога, що
надається наземними підрозділами на передпольотному етапі, повинні
здійснюватися згідно з "Наставлением по производству полетов в
гражданской авиации СССР", затвердженим наказом Міністерства
цивільної авіації СРСР N 77 ( v0077400-85 ) від 08.04.85,
Керівництвом з ОЛР, Керівництвом з льотної експлуатації ПС та
іншими документами з питань організації і забезпечення польотів.
Цей порядок дій і вимог стосується передпольотної метеорологічної
консультації та інструктажу за маршрутом майбутнього польоту. 7.3.13. Інспектування в польоті 7.3.13.1. Належить проконтролювати: а) відповідність забезпечення виконання польоту до
встановлених вимог; б) загальні методи забезпечення безпеки в пасажирському
салоні, уключаючи застережні заходи в зоні борт-кухні, придатність
і використання місць для сидіння бортпровідників та правильність
користування обладнанням, а також розміщення ручного вантажу,
усунення безладдя в салоні, обслуговування пасажирів та виконання
вказівки "пристебнути ремені безпеки - не палити"; в) знання бортпровідниками місць розміщення та використання
аварійного обладнання, застосування різних аварійних правил і
методів, а також те, чи вони мають належну підготовку в галузі
використання аварійного обладнання та чи набули вміння
користуватися переносними вогнегасниками, а також дотримання ними
відповідного порядку дій. 7.3.13.2. Після завершення кожного інспекційного польоту за
маршрутом інспектор повинен обговорити з командиром ПС і
відповідними членами екіпажу результати інспекції - як на предмет
позитивних, так і негативних сторін. 7.3.14. Післяпольотне інспектування При здійсненні післяпольотного інспектування слід звернути
увагу на: а) використання відповідних післяпольотних контрольних
переліків; б) повідомлення про експлуатаційну придатність ПС і
реєстрацію цих повідомлень у бортовому журналі; в) контроль за виконанням вимог КЛЕ, Керівництва із
завантаження; г) заповнення командиром ПС і членами екіпажу бортового
журналу, завдання на політ та інших польотних документів; ґ) складання відповідних звітів про такі інциденти, як
небезпечне зближення, зіткнення з птахами, удари блискавки та інші
незвичайні явища, які впливають на безпеку польотів; д) відповідність наданого приміщення і часу та умов
фактичного відпочинку вимогам, що пред'являються, у тих місцях, де
зупинка запланована для відпочинку екіпажу; е) аналіз помилок, здійснення заходів, які спрямовані на
допомогу екіпажу в підготовці до наступного польоту, якщо стоянка
проміжна. 7.3.15. Оформлення результатів інспектування 7.3.15.1. Результати інспектування оформлюються в акті
інспектування на маршруті з обов'язковими висновком та
рекомендаціями щодо усунення недоліків і зазначенням терміну
виконання. 7.3.15.2. Акт інспектування на маршруті передається
експлуатанту для усунення зауважень та в Державіаслужбу для
контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в
міжсертифікаційній справі експлуатанта.
7.4. Інспектування перону 7.4.1. Інспектування перону включає в себе інспектування
організації та виконання робіт, які проводяться в місцях
відправлення, транзиту та прибуття, а також на аеродромах
тимчасового базування. 7.4.1.1. Інспектор повинен відрекомендуватися відповідним
офіційним особам аеропорту та повідомити їх про свій намір
провести інспекцію (у встановлених державними органами випадках -
надати запит про дозвіл на відвідування перону, зон, де розміщені
органи управління із забезпечення безпеки, митниця та еміграційні
служби). 7.4.1.2. При проведенні інспектування виконання робіт на
пероні в інших державах інспектор докладно роз'яснює відповідним
керівникам аеропорту, що його метою є перевірка якості
обслуговування ПС експлуатанта та його відповідність
сертифікаційним авіаційним вимогам і правилам цивільної авіації
держави експлуатанта. 7.4.1.3. Інспекторський склад Державіаслужби та регіональні
інспектори здійснюють перевірки згідно з Комплексним графіком,
який затверджено Головою Державіаслужби. 7.4.2. Ці перевірки провадяться без попередження експлуатанта
та включають вибіркове інспектування ПС і екіпажів з метою
визначення наявності та відповідності вимогам такої документації: а) Сертифікат експлуатанта; б) свідоцтво про реєстрацію ПС; в) посвідчення про придатність до польотів ПС; г) дозвіл на радіообладнання; ґ) свідоцтва льотного складу та обслуговуючого персоналу
екіпажу ПС; д) Керівництво з льотної експлуатації ПС; е) інструкція з виконання польотів, технологія взаємодії
служб, що забезпечують польоти; є) бортовий журнал; ж) аеронавігаційна документація; з) усі види обов'язкового авіаційного страхування; и) інші документи, які регламентують організацію та виконання
польотів. Інспекційні перевірки на пероні дають змогу інспектору
оцінити методи і процедури експлуатанта, які останній використовує
для виконання регламентованих авіаційних вимог, що стосуються
таких аспектів: а) склад льотного екіпажу, посвідчення або свідоцтва і
кваліфікаційна відповідність чинним вимогам (щодо певних ПС,
аеродромів та маршрутів); б) організація ОПР; в) метеоінформація (у випадках, передбачених "Наставлением по
метеорологическому обеспечению гражданской авиации СССР",
затвердженим Держкомгідрометом СРСР 27.12.89 і МЦА СРСР 03.01.90,
наявність польотної метеорологічної документації); г) порядок завантаження ПС; ґ) розрахунки маси і центрування; д) порядок заправлення; е) експлуатаційна надійність ПС; є) порядок наземного обслуговування; ж) обладнання пасажирського салону, обслуговування пасажирів
та їхня безпека; з) готовність аварійно-рятувальних підрозділів надати
допомогу в разі виникнення аварійної обстановки в аеропорту; и) готовність та дії пожежної охорони з гасіння та евакуації
людей у разі пожежі в аеропорту. 7.4.3. Оформлення результатів інспектування 7.4.3.1. Результати інспектування оформлюються в акті
інспекції перону з обов'язковим висновком та рекомендаціями щодо
усунення недоліків і терміном виконання. 7.4.3.2. Акт інспекції перону передається експлуатанту для
усунення зауважень та в Державіаслужбу для контролю виконання
Комплексного плану перевірок і зберігання в міжсертифікаційній
справі експлуатанта.
7.5. Позапланове інспектування 7.5.1. Підставою для проведення позапланової інспекторської
перевірки експлуатанта можуть бути такі обставини: а) інформація про зниження рівня безпеки авіації; б) повторення фактів авіаційних подій; в) випадки неповідомлення Державіаслужби про авіаційні події; г) незадовільна організація ТО ПС; ґ) профілактика авіаційних подій, що проводиться
Державіаслужбою. 7.5.2. Позапланове інспектування проводиться за програмою,
яка формується залежно від причини проведення інспектування. 7.5.3. Оформлення результатів інспектування 7.5.3.1. Результати інспектування оформляються в акті
позапланової інспекції з обов'язковим наданням висновку та
рекомендацій щодо усунення недоліків і терміном виконання. 7.5.3.2. Акт позапланового інспектування передається
експлуатанту для усунення явищ, які спричинили зауваження, та в
Державіаслужбу для контролю виконання Комплексного плану перевірок
і зберігання в міжсертифікаційній справі експлуатанта.
7.6. Заходи інспекторських органів за результатами
інспектування 7.6.1. Результати інспектування доводяться до експлуатанта та
керівництва Державіаслужби з оформленням акта. 7.6.2. Експлуатанту направляється інспекторське розпорядження
із зазначенням терміну, наданого для усунення виявлених недоліків. 7.6.3. Якщо перевірка виявить, що власник Сертифіката
експлуатанта порушив сертифікаційні вимоги або умови, а також
положення, обумовлені Сертифікатом експлуатанта, відмовився від
них або не в змозі їх додержуватися та підтримувати їх, то
інспектор повинен негайно скласти акт про виправлення виявлених
недоліків та поставити експлуатанту вимогу вжити заходів щодо їх
усунення в межах установленого терміну. Якщо експлуатант не усуне
недоліки в установлені строки, то інспектору належить інформувати
про це керівництво Державіаслужби, при цьому рекомендувати вдатися
до заходів впливу. 7.6.4. У тих випадках, коли інспектор вважає, що вимоги
безпеки потребують ужиття негайних дій, він повинен затримати
виконання польотів, відмінити розпорядження керівного складу
експлуатанта, якщо вони суттєво суперечать вимогам безпеки
польотів, і негайно доповісти керівництву Державіаслужби про
загрозу безпеці польотів для прийняття потрібного рішення. Експлуатант повинен надати інспектору потрібні засоби
зв'язку. 7.6.5. Крім зазначеного вище, Державіаслужба може ужити інших
заходів відповідно до чинного законодавства України для
організації польотів та їх забезпечення згідно з нормативними
актами та правилами. 7.6.6. Експлуатант може оскаржити дії інспектора
Державіаслужби шляхом направлення в Державіаслужбу відповідної
заяви та документів, що підтверджують неправильність дій, або
актів.
8. Оренда, фрахтування, обмін повітряних суден та спільне
використання кодів
8.1. Загальні положення 8.1.1. ПС під час видачі Сертифіката експлуатанта повинно
бути внесено в СЕП (частина "B-1") експлуатанта, який його
орендує. У цьому разі для подання звернення на отримання
Сертифіката експлуатанта слід представити копії відповідних
договорів про оренду, а при видачі сертифіката слід ураховувати
умови їх оренди. 8.1.2. Оренда іноземних ПС (оренда ПС, зареєстрованих в одній
державі експлуатантами іншої держави) має суттєві особливості,
пов'язані з потребою чітко визначити, яка зі сторін (орендодавець
або орендар) несе відповідальність за безпеку експлуатації та
льотну придатність ПС. Слід визначити в договорі оренди обов'язки
сторін та правила держав, що застосовуються. 8.1.3. Розмежування повноважень із забезпечення безпеки
польотів та підтримання льотної придатності встановлюється у
відповідній угоді між авіаційними повноважними органами держав. 8.1.4. Договори оренди, фрахту, обміну ПС та спільного
використання кодів між юридичними особами України та іноземної
держави повинні відповідати чинному законодавству України,
міжурядовим договорам (угодам) про повітряні сполучення,
положенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ),
пов'язаним з нею додатками та обов'язково розглянуті
Державіаслужбою на відповідність вимогам чинного законодавства
України в частині безпеки польотів. 8.1.5. ПС цивільної авіації України в разі здавання в оренду
експлуатанту іншої держави не виключаються з реєстру цивільних ПС
України, якщо закони країни орендаря не вимагають цього. У такому разі укладається угода між представниками тих
органів державної влади, які відповідають за ЦА держави реєстрації
ПС, та експлуатанта про розподіл відповідальності за безпеку
польотів та підтримання льотної придатності. 8.1.6. У договорі про оренду або лізинг, обмін ПС та спільне
використання кодів договірні сторони забезпечують страховий захист
шляхом страхування ПС, екіпажів та відповідальності перевізників
перед пасажирами та третіми особами. 8.1.7. З метою забезпечення безпеки польотів Державіаслужба
дає дозвіл на виліт українських ПС за межі України на роботу за
договором оренди або лізингу після розгляду цього договору.
8.2. Оренда ПС, що його зареєстровано в іншій державі 8.2.1. При зверненні за сертифікатом експлуатант, що орендує
ПС, зареєстроване в іноземній державі, повинен подати відомості
про: а) тип ПС та його серійний номер; б) назву та адресу зареєстрованого власника (орендодавця) ПС; в) державу реєстрації, реєстраційні позначки; г) посвідчення про придатність до польотів цивільних ПС та
письмове підтвердження зареєстрованого власника (особи, яка діє
від його імені) про те, що дане ПС повністю відповідає вимогам до
льотної придатності держави реєстрації; ґ) довідку із зазначенням назви, адреси та з підписом
орендаря або особи, що відповідає за використання орендованого ПС,
яка підтверджує, що сторони договору оренди повністю беруть на
себе обов'язки, які випливають із застосовуваних правил; д) копію договору оренди ПС. 8.2.2. Заявник може подати заявку на внесення в СЕП
орендованих ПС, що зареєстровані в іншій державі, за умов: а) наявності укладення угоди між Державіаслужбою та
представниками тих органів державної влади, які відповідають за ЦА
держави реєстрації ПС про відповідальність за забезпечення безпеки
польотів та збереження льотної придатності ПС. При цьому
експлуатанту необхідно забезпечити одержання Сертифіката типу
цього ПС в Україні; б) наявності визнання документа іноземної держави про
придатність цивільного ПС до польотів відповідно до Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ) та чинних авіаційних правил. 8.2.3. За договором оренди ПС деякі функції та обов'язки
держави реєстрації ПС можуть передаватися державі експлуатанта ПС,
якщо між авіаційними повноважними органами держав укладена
відповідна угода. При цьому держава реєстрації звільняється від
відповідальності щодо переданих функцій та обов'язків. 8.2.4. ПС, яке зареєстроване в іноземній державі, у разі
продажу або передачі в оренду експлуатанту України повинно бути
допущено до експлуатації у відповідності до чинного законодавства. 8.2.5. При видачі Сертифіката експлуатанта ретельно
перевіряються зобов'язання сторін договору про оренду на предмет
достатності їх для забезпечення безпечної експлуатації. Зокрема
слід звернути увагу на зобов'язання сторін з таких питань: а) видача Сертифіката члену льотного екіпажу; б) підготовка членів екіпажу; в) льотна придатність ПС та виконання ТО; г) диспетчерське обслуговування та ОПР; ґ) графік роботи льотного екіпажу та членів екіпажу; д) наявність договору про ТО; е) наявність документації для льотної та технічної
експлуатації; є) наявність технічних засобів, обладнання, пристроїв,
спеціалістів та лабораторій для ТО ПС і обслуговування пасажирів. 8.2.6. Крім цього, від експлуатанта слід вимагати надання
зобов'язань про те, що: а) ПС експлуатуватиметься відповідно до державних авіаційних
вимог, а також вимог, правил та норм держави реєстрації,
керівництв та інструкцій експлуатанта, а також до вимог цих
Правил; б) у договорі про оренду або лізинг слід передбачити витрати
на сертифікацію іноземного ПС за нормами льотної придатності,
чинними в Україні, якщо Україна не прийняла норм льотної
придатності, розроблених іншою державою, а також витрати на
інспектування відповідно до цих Правил - як на землі, так і в
польоті - за рахунок орендодавця або орендаря, у тому числі
витрати на підготовку авіаційного персоналу Державіаслужби в разі
делегування Україні повноважень щодо підтримки льотної придатності
згідно з угодою.
8.3. Оренда ПС України, які зареєстровані в Україні
експлуатантами інших держав 8.3.1. При передачі ПС для роботи за кордон експлуатант
повинен надати відповідний договір до Державіаслужби з метою його
розгляду на відповідність вимог чинного законодавства в частині
безпеки польотів. 8.3.2. Державіаслужба повинна провести перевірку
експлуатаційних можливостей іноземного експлуатанта. 8.3.3. У договорі оренди, крім вимог, які обумовлені Законом
про оренду, може бути передбачено: а) права та умови контролю інспекторськими органами країни
реєстрації ПС і країни експлуатанта за дотриманням вимог, правил
та норм експлуатації ПС, наявністю свідоцтв та допусків у членів
екіпажу і авіаційних спеціалістів, які здійснюють експлуатацію ПС; б) витрати на інспектування експлуатанта як на землі, так і в
польоті; в) обов'язкове інформування Державіаслужби про використання
орендованих ПС орендодавцем; г) обов'язкове забезпечення коштами екіпажів (готівкою або
шляхом одержання їх за договором у незалежних фінансових органах,
або ж шляхом відповідного страхового покриття), які вилітають за
межі України на роботу за договором оренди, щоб вони мали
можливість повернути ПС з екіпажем в Україну в разі порушення
контракту та неспроможності орендаря забезпечити повернення; ґ) залучення лідировщика тієї країни, де виконуються польоти
на місцевих повітряних лініях, якщо є потреба. 8.3.4. У разі виявлення порушень орендарем вимог цих Правил
уживаються заходи, передбачені цими Правилами, а якщо орендар не
буде спроможний їх виконувати, то інспекторські органи вживають
заходів, передбачених чинним законодавством України, і вносять
пропозиції Державіаслужбі та орендарю (орендодавцю) про припинення
договору оренди. 8.3.5. Відповідальність за безпечну експлуатацію зданих в
оренду ПС без екіпажів експлуатанту іншої держави обумовлюється в
договорі оренди, який повинен відповідати стандартам та
рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації і
національному законодавству обох держав. 8.3.6. До початку експлуатації ПС орендар повинен підтвердити
наявність свідоцтв на експлуатацію ПС у членів екіпажу та
авіаційних спеціалістів, які забезпечують технічну експлуатацію ПС
і наявність відповідного обладнання. 8.3.7. До початку експлуатації слід укласти угоду між
Державіаслужбою та представниками тих органів державної влади, які
відповідають за ЦА держави реєстрації ПС про відповідальність за
забезпечення безпеки польотів та збереження льотної придатності
ПС.
8.4. Оренда ПС України експлуатантами інших держав зі зміною
реєстрації ПС 8.4.1. Якщо ПС, зареєстроване в Україні, орендується
експлуатантом іншої держави з виключенням з реєстру, то орендар
надає в Державіаслужбу письмову згоду державного повноважного
органу цієї держави на включення ПС до її реєстру та зобов'язання
виключення з реєстру після закінчення строку договору. 8.4.2. У разі виключення ПС з реєстру України в договорі про
оренду слід розмежувати міру відповідальності орендаря та
орендодавця за підтримання льотної придатності ПС України. Для
цього в договорі оренди визначається порядок інспектування льотної
та технічної експлуатації ПС України в іншій державі.
8.5. Оренда ПС, що його зареєстровано в Україні
експлуатантами України 8.5.1. Якщо один експлуатант України орендує ПС (як з
екіпажем, так і без екіпажу) в іншого експлуатанта України, це
повинно бути відображено в спеціальних експлуатаційних положеннях
сертифікатів обох експлуатантів з урахуванням у відображенні
можливих умов оренди та з чітким зазначенням того, хто (орендар
або орендодавець) і якою мірою несе відповідальність за виконання
чинних вимог та правил експлуатації орендованих ПС. 8.5.2. У разі передачі ПС і льотного складу в оренду за
наявності договору оренди ПС і льотний склад одночасно вилучаються
відділом сертифікації експлуатантів зі спеціальних експлуатаційних
положень до Сертифіката орендодавця та долучаються до спеціальних
експлуатаційних положень орендаря в порядку, визначеному у
підрозділі 5.7 цих Правил.
8.6. Обмін ПС 8.6.1. Обмін ПС між експлуатантами здійснюється для
унеможливлювання зриву запланованих експлуатантом внутрішніх,
міжнародних польотів та авіаційних робіт. 8.6.2. У разі, якщо експлуатант України складає договір
обміну ПС з іншим експлуатантом, у договорі на рівні суттєвих умов
повинна бути відображена відповідальність сторін за ПС, екіпаж, ТО
та всі види відповідальності, які підлягають обов'язковому
авіаційному страхуванню.
8.7. Фрахтування ПС, спільне використання кодів 8.7.1. У разі, якщо експлуатант України склав договір про
фрахтування ПС або спільне використання кодів, він повинен надати
цей договір на розгляд до Державіаслужби згідно з чинними
положеннями. Виконання польотів без розгляду Державіаслужбою таких
договорів заборонено. 8.7.2. До спільного використання кодів належать усі форми
співробітництва, які передбачені документами Міжнародної
організації цивільної авіації, у тому числі "Последствия
совместного использования кодов авиакомпании" (ІКАО, циркуляр
269-АТ/110), крім використання трилітерного позивного іншого
експлуатанта, що надається для використання виключно одним
експлуатантом. 8.7.3. У разі фрахтування українського ПС замовником іншої
держави зі зміною базування ПС Державіаслужба проводить
сертифікацію лінійної бази ТО та періодичний нагляд за діяльністю
експлуатанта.
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 1

до пункту 5.2.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Голові Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА

на отримання (продовження терміну чинності)

Сертифіката експлуатанта

1. Відомості про Заявника
1.1. Місцезнаходження, індекс _______________________________
1.2. Телеграфна адреса АФТН _________________________________
1.3. Телекс/телетайп ________________________________________
1.4. Телефон/факс ___________________________________________
1.5. Аеродроми базування ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
2. Причина подання заявки ___________________________________

(отримання / продовження терміну дії

Сертифіката експлуатанта)
3. Дані про організацію діяльності Заявника
- організаційна структура (може бути викладена в додатку); - назва та місцезнаходження структурних підрозділів: ________________________________________________________ ________________________________________________________
- прізвища та місцезнаходження осіб, які мають право підпису

фінансових документів: ________________________________________________________ ________________________________________________________
- організація управління діяльністю Заявника та головні

штатні співробітники (уключаючи їх посади, прізвища, освіту

та практичний досвід) (може бути викладено в додатку): ________________________________________________________ ________________________________________________________
- інші відомості.
4. Відомості про льотну діяльність
4.1. Екіпажі
Відомості про кожного з членів льотних екіпажів додаються. 4.1.1. Екіпажі підтримують рівень професійної підготовки
в ______________________________ за договором від _________ N ___.
(назва навчальної організації)
4.1.2. Медичне (передпольотне та інше) забезпечення польотів
виконується відповідною службою _________________________________

(назва організації) а договором від _________________ N ____.
4.2. Управління повітряним рухом у районі аеродрому базування
здійснюється службою за договором з ______________________________

(назва організації) ід ________________ N _____.
4.3. Екіпажі Заявника для підготовки та виконання польотів у
межах України та за її межами забезпечуються:
- аеронавігаційною документацією за договором

з ___________________ від ________________ N ________;

(назва організації)
- метеоінформацією-АМСЦ _______ розряду аеропорту ___________

за договором від ________________ N ________.
4.4. Дані про повітряні судна
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------------------- Тип|Держав- | Держава |N, термін|Допуск до|Спеці-|Спеці- |Макси-|Макси- | ПС | ний та |реєстрації,|чинності |виконання|альні |альні |мальна|мальне | |реєстра-| номер |Сертифі- | міжна- |обме- |дозволи|злітна|комер- | |ційний | реєстра- | ката | родних |ження | | маса |ційне | | знаки, | ційного | льотної | польотів| | | (кг) |заванта-| |серійний|посвідчення|придатно-| | | | | ження | | номер | | сті | | | | |(пасажи-| | | | | | | | |роміст- | | | | | | | | | кість) | ---+--------+-----------+---------+---------+------+-------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+--------+-----------+---------+---------+------+-------+------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі 6 застосовуються такі позначення:

D1 - за правилами візуального польоту тільки вдень;

D2 - за правилами візуального польоту тільки вдень

та вночі;

D3 - інші обмеження, які встановлюються

Державіаслужбою.

2. У графі 7 застосовуються такі позначення:

а) експлуатація ПС за умов зниженої видимості:

E1 - CATII;

E2 - CATIIIA;

E3 - CATIIIB;

E4 - CATIIIC;

б) інші дозволи:

E5 - зліт нижче встановленого мінімуму;

E6 - MNPS (типи ПС та райони польотів за

специфікацією ICAO);

E7 - ETOPS (ПС/двигуни, пороговий час);

E8 - B-RNAV;

E9 - RVSM;

E10 - RNP;

E11 - небезпечні вантажі;

E12 - польоти вертольотів на віддалі від берегової

смуги.
Дані про повітряні судна, що перебувають на балансі Заявника
Таблиця 1.1
------------------------------------------------------------------ N |Тип ПС| Державний та |Держава реєстрації, | Стан |Місцезна-| з/п| | реєстраційний |номер реєстраційного| ПС |ходження | | |знаки, серійний| посвідчення | | ПС | | | номер | | | | ---+------+---------------+--------------------+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+------+---------------+--------------------+------+---------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
4.5. Дані про організацію виконання ТО ПС
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ Типи ПС,| Назви організацій, які виконують | АД, ДСУ |-------------------------------------------------------| | оперативні |періодичні |поточний ремонт| капітальний | | види ТО | види ТО | | ремонт | --------+------------+-----------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------+------------+-----------+---------------+--------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При виконанні організацією робіт для Заявника за договором
(крім назви організації) указати дату та номер договору. 2. Якщо договір є субпідрядним, то вказати назву
субпідрядника, дату та номер договору.
Забезпечення нормативно-технічною й експлуатаційною
документацією здійснюється _______________________________________

(назва організації, підприємства) а договором від ____________ N __________.
5. Категорії та умови передбачуваних польотів
5.1. Види польотів:

- пасажирські - А1;

- вантажні - А2;

- медична допомога - А3;

- авіаційні роботи - А4.
5.2. Регулярність польотів, що передбачаються:

- регулярні (із зазначенням маршрутів);

- нерегулярні.
5.3. Регіони польотів:

а) у межах України;

б) міжнародні польоти (за межами України із зазначенням

регіонів/країн).
6. Організація перевезення в аеропортах Здійснюється відповідно до вимог законодавства України та
нормативних документів, які регламентують організацію перевезення
пасажирів, багажу та вантажу за договором з ______________________

(назва аеропорту) ід ________________ N ______.
7. Митний, паспортний та санітарний контроль Митний, паспортний та санітарний контроль здійснюється в
аеропорту _____________________________________ у відповідності до

(назва аеропорту) ормативних документів указаних служб та Державіаслужби.
Пункти митного, паспортного та санітарного контролю працюють
за регламентом роботи аеропорту за узгодженням зі службами, які
виконують зазначені контрольні функції.
8. Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення Здійснюється службою пошуково-рятувального забезпечення
польотів. Викладено в документі про організацію пошукового та
аварійно-рятувального забезпечення польотів в авіапідприємстві.
9. Заходи щодо запобігання актам незаконного втручання Розроблені на основі законодавства та міжвідомчих актів, які
діють в Україні (здійснюються персоналом та відповідними службами
аеропортів ____________________ за договорами від _______ N ____).

(назви аеропортів)
Об'єкти, обладнання, приміщення та персонал служби
підготовлені у відповідності до нормативних документів та правил
Управління авіаційної безпеки Державіаслужби.
10. Заявник має достатню наявність коштів для: - придбання та утримання в технічно справному стані всіх ПС,
потрібних технічних засобів та обладнання; - виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним
персоналом; - забезпечення здійснення повітряних перевезень та/або
авіаційних робіт на початковому етапі.
11. Забезпечення страхування Згідно з чинним законодавством України застраховані: ПС,
екіпажі, пасажири, багаж, пошта, вантаж, відшкодування збитків
третім особам на внутрішніх та міжнародних лініях (копії договорів
страхування додаються).
12. Інші відомості, які Заявник хоче повідомити додатково _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
13. Бажана дата початку експлуатації _____________________________________________________________
14. Заявник гарантує виконання всіх вищезазначених заходів
для забезпечення безпеки польотів.
15. Заявник зобов'язується
15.1. Не здійснювати діяльності, крім указаної в Сертифікаті
експлуатанта та в доданих до нього спеціальних експлуатаційних
положеннях, без сертифікації змін до Сертифіката експлуатанта та
узгодження їх в Державіаслужбі.
15.2. Давати право та забезпечувати умови інспекторським
органам країни реєстрації ПС та країни реєстрації експлуатанта для
контролю організації, забезпечення та виконання польотів,
додержання вимог, правил та норм експлуатації ПС, контролю стану
ПС.
15.3. Фінансувати здійснення діяльності із сертифікації,
інспектування, розслідування АП та інцидентів, а також підготовку
інспектора(рів) Державіаслужби для експлуатації даного типу ПС на
вимогу.
15.4. У разі зміни доказової документації, поданої в заявці
на отримання Сертифіката експлуатанта, інформувати Державіаслужбу
у строк до 10 днів.
16. До заявки долучаються: документи згідно
з додатком _____________________________
Я, _________________________________________________________,

(повна назва посади керівника експлуатанта, який подає

заявку на сертифікацію)
засвідчую, що вказана в даній заявці та долучених до неї
документах інформація є точною і правильною.
_________________________

(підпис Заявника)
М.П. Дата
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 2

до пункту 5.2.1 Правил

сертифікації експлуатантів

ПЕРЕЛІК

документів, що долучаються до заявки

на сертифікацію експлуатанта

------------------------------------------------------------------ N | Назва документа | з/п| | ---+------------------------------------------------------------| | Засновницькі документи | ---+------------------------------------------------------------| 1. |Заявка. | ---+------------------------------------------------------------| 2. |Копія Статуту (нотаріально завірена). | ---+------------------------------------------------------------| 3. |Копія засновницького договору (нотаріально завірена). | ---+------------------------------------------------------------| 4. |Копія свідоцтва про реєстрацію (нотаріально завірена). | ---+------------------------------------------------------------| 5. |Копія свідоцтва України на знак для товарів і послуг | |(за наявності). | ---+------------------------------------------------------------| 6. |Організаційна структура експлуатанта. | ---+------------------------------------------------------------| 7. |Бізнес-план з копіями договорів. | ---+------------------------------------------------------------| | Документи з ОЛР | ---+------------------------------------------------------------| 8. |Організаційна структура. | ---+------------------------------------------------------------| 9. |Положення про льотну службу. | ---+------------------------------------------------------------| 10.|Положення про робочий час та про час відпочинку екіпажів. | ---+------------------------------------------------------------| 11.|Положення про інспекцію з безпеки польотів. | ---+------------------------------------------------------------| 12.|Посадова інструкція заступника керівника з безпеки польотів.| ---+------------------------------------------------------------| 13.|Аналіз стану безпеки польотів у міжсертифікаційний період | |(у разі продовження строку | |чинності сертифіката). | ---+------------------------------------------------------------| 14.|Керівництво з виконання польотів. | ---+------------------------------------------------------------| 15.|Перелік маршрутів (у разі їх використання). | ---+------------------------------------------------------------| 16.|Положення про службу бортпровідників. | ---+------------------------------------------------------------| 17.|Програма підготовки персоналу. | ---+------------------------------------------------------------| | Документи з ТО | ---+------------------------------------------------------------| 18.|Копія зареєстрованої заявки на отримання (продовження | |терміну дії) Сертифіката організації з технічного | |обслуговування. | ---+------------------------------------------------------------| 19.|Акт/и приймання-передавання ПС (оригінал/и). | ---+------------------------------------------------------------| 20.|Зразки розфарбування ПС. | ---+------------------------------------------------------------| 21.|Копії сертифікатів льотної придатності ПС. | ---+------------------------------------------------------------| 22.|Копії реєстраційних посвідчень ПС. | ---+------------------------------------------------------------| | Загальні документи | ---+------------------------------------------------------------| 23.|Програма із забезпечення безпеки польотів та запобігання | |авіаційним подіям | ---+------------------------------------------------------------| 24.|Копія сертифіката базового аеродрому або еквівалентного | |документа. | ---+------------------------------------------------------------| 25.|Організації пошукового та аварійно-рятувального забезпечення| |польотів. | ---+------------------------------------------------------------| 26.|Зразки документів з перевезення. | ---+------------------------------------------------------------| | Документи з АБ | ---+------------------------------------------------------------| 27.|Програма забезпечення АБ. | ---+------------------------------------------------------------| 28.|Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію | |АБ. | ---+------------------------------------------------------------| 29.|Сертифікат про підготовку з АБ відповідальної особи. | ---+------------------------------------------------------------| 30.|Посадова інструкція відповідальної особи. | ---+------------------------------------------------------------| 31.|Наказ про створення ради АБ експлуатанта. | ---+------------------------------------------------------------| 32.|Положення про раду АБ. | ---+------------------------------------------------------------| 33.|Угода з аеродромом (аеропортом) базування про забезпечення | |АБ (при потребі). | ---+------------------------------------------------------------| | Копії договорів | ---+------------------------------------------------------------| 34.|Договір про оренду ПС (оригінал). | ---+------------------------------------------------------------| 35.|Договір про надання послуг з метеорологічного забезпечення. | ---+------------------------------------------------------------| 36.|Договір про надання місць стоянок ПС. | ---+------------------------------------------------------------| 37.|Договір з Аерорухом. | ---+------------------------------------------------------------| 38.|Договір з учбово-сертифікаційним центром цивільної авіації. | ---+------------------------------------------------------------| 39.|Договір з Українським центром з науково-методичного | |забезпечення експлуатації авіаційної техніки про | |інформаційне та нормативно-технічне забезпечення. | ---+------------------------------------------------------------| 40.|Договір про медичне забезпечення. | ---+------------------------------------------------------------| 41.|Договір страхування льотного складу (оригінал), копії | |страхових полісів членів екіпажу. | ---+------------------------------------------------------------| 42.|Договір про страхування (оригінал), копії страхових полісів | |на ПС та відповідальності перед третіми особами на ПС. | ---+------------------------------------------------------------| 43.|Договір(ри) на ТО. | ---+------------------------------------------------------------| 44.|Договір на технічний супровід (при потребі). | ---+------------------------------------------------------------| 45.|Договір про ПРЗП. | ---+------------------------------------------------------------| 46.|Інші договори (за наявності). | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 3

до пункту 5.2.1 Правил

сертифікації експлуатантів

ВИМОГИ

до оформлення матеріалів на одержання

Сертифіката експлуатанта

1. Документи комплектуються на розділи відповідно до переліку
документів, що додаються до заявки на сертифікацію експлуатанта,
брошуруються у папку розміром не більш як 29 х 32/8 см. До теки з
документами додається тека-швидкозшивач.
2. Сторінки кожного розділу нумеруються. Кількість сторінок
кожного документа, а також загальна кількість сторінок указуються
у переліку при подачі заявки.
3. Документація затверджується та підписується уповноваженими
на це посадовими особами, їхніми заступниками або особами, які
виконують їхні обов'язки. Кожного разу вказуються посада та
прізвище особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи
з позначками "/", "за" та без прізвища і посади осіб, які
підписалися, до розгляду не приймаються.
4. Документація з підчистками, рукописними або машинописними
виправленнями, не завіреними підписом та печаткою, до розгляду не
приймається.
5. Підпис керівника організації, відповідальної за поданий
документ, скріплюється печаткою зазначеної організації.
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 4

до пункту 5.5.2 Правил

сертифікації експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЛУАТАНТА

AIR OPERATOR CERTIFICATE

Цим засвідчується, що

This certifies that
Найменування експлуатанта

Operator name
Місцезнаходження експлуатанта

Operator located
задовольняє вимоги законодавства України про цивільну авіацію та
правила, що приписані щодо видачі цього Сертифіката, і здатен
здійснювати польоти згідно з указаним законодавством з
обмеженнями, що є в доданих до цього Сертифіката Спеціальних
експлуатаційних положеннях. Цей Сертифікат не підлягає передачі і дійсний протягом
указаного терміну, якщо не буде припинена його дія або він не буде
анульований. Комерційні польоти з цим Сертифікатом здійснюються за
наявності спеціального дозволу (ліцензії).
meets the requirements of the Ukraine Laws and the Regulations
prescribed for the issuance of this Certificate, and is hereby
authorized to carry out flights in accordance with said Laws and
limitations contained in the attached Specific Operating
Provisions. This Certificate is not transferable and, unless sooner
surrendered, or revoked, shall continue in effect until otherwise
terminated. Commercial air services with the present Certificate are put
into effect with existence of needed license.
Голова
Chairman __________________________
Сертифікат N _________________________ 000
Certificate N
Дата введення в дію __________________ 00.00.0000
Effective date
Цей Сертифікат дійсний до ____________ 00.00.0000
This certificate is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 5

до пунктів 5.5.2,

5.5.3, 5.5.4 Правил

сертифікації експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані _________________________

issued to
Сертифікат експлуатанта ___________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА A

Part A
ДОЗВІЛ НА ПІДГОТОВКУ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ

Authorization for aviation personnel training

Дозволяється здійснювати підготовку авіаційного персоналу
згідно з вимогами законодавства України про цивільну авіацію та
правилами щодо видачі цих положень за такими видами професійної
підготовки авіаційних фахівців:
Authorized to carry out aviation personnel training in
accordance with Ukrainian civil aviation legislation and
requirements for issuance of these provisions for the following:
1. Перепідготовка на нові типи повітряних суден

Type transition training _____________________________________________

(назви авіаційних спеціальностей)

(aviation specialization)
2. Курси підготовки та підвищення кваліфікації

Type transition training ______________________________________________

(назви авіаційних спеціальностей)

(aviation specialization)
Голова
Chairman ________________________
Дата введення в дію ________________ 00.00.0000 Аркуш 1
Effective date Аркушів 1

1 of 1
Цей додаток дійсний до _____________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 6

до пунктів 5.5.2,

5.5.3 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані ______________________

issued to
Сертифікат експлуатанта _____________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА B

Part B
ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Use of aircraft

A) Вид робіт:

Type(s) of Operation
B) Типи повітряних суден:

Type of Aircraft
C) Райони робіт:

Areas of Operation
D) Спеціальні обмеження:

Special Limitation
E) Спеціальні дозволи:

Special Authorization/Approvals
Аркуш 1

Аркушів 2

1 of 2
Назва організації СЕП В
Organization name SOP B
F) Реєстраційні знаки

Aircraft Registration Marks
------------------------------------------------------------------ Модель | Державний | Заводський | Максимальна маса, кг | Model |реєстраційний|серійний номер| Maximum weight, kg | | знак | S/N |--------------------------| |National and | | злітна | комерційна | |registration | |Take-off| (пасажироміст.) | | marks | | | Payload/pax | | | | | capacity | --------+-------------+--------------+--------+-----------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова
Chairman ________________________
Дата введення в дію _________________ 00.00.0000 Аркуш 2
Effective date Аркушів 2

2 of 2
Цей додаток дійсний до ______________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 7

до пунктів 5.5.2,

5.5.3 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані _________________________

issued to
Сертифікат експлуатанта ____________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА B-1

Part B-1
ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Use of leased aircraft

Орендарю _________ дозволяється здійснювати польоти згідно з
умовами договору ___________ про оренду між орендарем __________ і
орендодавцем ____________________
The lessee __________ is authorized to carry out flight
according to the lease Agreement ____________________ between
lessee _______________________ and lessor ___________________
A) Вид робіт:

Type of Operation
B) Типи повітряних суден:

Types of Aircraft
C) Райони робіт:

Areas of Operation
D) Спеціальні обмеження:

Special Limitations
E) Спеціальні дозволи:

Special Authorizations/Approvals
Аркуш 1

Аркушів 2

1 of 2
Назва організації СЕП B-1
Organization name SOP B-1
F) Реєстраційні знаки

Aircraft Registration Marks
------------------------------------------------------------------ Модель | Державний | Заводський | Максимальна маса, кг | Model |реєстраційний|серійний номер| Maximum weight, kg | | знак | S/N |--------------------------| |National and | | злітна | комерційна | |registration | |Take-off| (пасажироміст.) | | marks | | | Payload/pax | | | | | capacity | --------+-------------+--------------+--------+-----------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова
Chairman ________________________
Дата введення в дію _________________ 00.00.0000 Аркуш 2
Effective date Аркушів 2

2 of 2
Цей додаток дійсний до ______________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 8

до пунктів 5.5.2, 5.5.3

та підпунктів 6.3.1.4,

6.3.1.6 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані ________________________

issued to
Сертифікат експлуатанта _____________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА D

Part D
ДОГОВІРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПС

Maintenance under contract

Цим положенням дозволяється ___________ виконувати ТО згідно
з договором N ____ від _______________ між ______________________
та _________________________ у разі виконання таких умов:
It is to authorize _____________________________ to carry out
maintenance in accordance with the contract N _______________
dated _____________ between _____________ and ___________ provided
for compliance with the following prescriptions:
1. ------------------------------------------------------------------------- Реєстраційний |Організація з ТО|ОТО | Періодичні|Поточний|Інші види | номер ПС | Maintenance |Line| види ТО | ремонт | ТО | Aircraft National| organization | | Scheduled | Pantine| Other | and Registration | | |Maintenance| repairs|maintenance| Marks | | | | | | -----------------+----------------+----+-----------+--------+-----------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
2. Технічне обслуговування зазначених робіт провадиться
згідно з Керівництвом з ТО _____________________
Following maintenance items are to be carried out according
to Maintenance Manual ____________________
3. Контроль за повнотою та якістю робіт, що виконуються,
провадиться у відповідності до Керівництва з ТО ____________________
Scope and quality assurance must be in accordance with
Maintenance Manual ___________________
Голова
Chairman _______________________
Дата введення в дію _________________ 00.00.0000 Аркуш 1
Effective date Аркушів 1

1 of 1
Цей додаток дійсний до ______________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 9

до пунктів 5.5.2,

5.5.3 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані ____________________

issued to
Сертифікат експлуатанта ____________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА E

Part E
ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПЕРЕГІННИХ ПОЛЬОТІВ

Permission for ferry flights

Цим положенням дозволяється перегін повітряного судна UR, яке
не відповідає застосованим вимогам до льотної придатності, але
здатне до безпечного польоту за маршрутом ____________ за таких умов:
It is to authorize to ferry aircraft UR, which is not
compliance with airworthiness requirements, but is found to be in
safe condition for flight ____________________________ under
following prescriptions:
Голова
Chairman _____________________
Дата введення в дію _________________ 00.00.0000 Аркуш 1
Effective date Аркушів 1

1 of 1
Цей додаток дійсний до ______________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 10

до пунктів 5.5.2,

5.5.3 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані ______________________

issued to
Сертифікат експлуатанта _____________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА G

Part G
ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПОЛЬОТІВ

Permission for exhibition/demonstration flights

Цим положенням дозволяється виконання польотів повітряного
судна UR, яке не відповідає застосованим вимогам до льотної
придатності, але здатне до безпечного польоту за маршрутом ____________, і виконання демонстраційних польотів згідно із
затвердженою програмою від ________________ за таких умов:
It is to authorize to ferry aircraft and to carry out
exhibition/demonstration flights accoding to an approved program
dated _______________ of aircraft UR, which is not compliance with
airworthiness requiments, but is found to be in safe condition for
flight ____________________ under following prescriptions:
Голова
Chairman ________________________
Дата введення в дію ________________ 00.00.0000 Аркуш 1
Effective date Аркушів 1

1 of 1
Цей додаток дійсний до _____________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 11

до пунктів 5.5.2,

5.5.3 Правил сертифікації

експлуатантів

УКРАЇНА (Державний UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З Герб STATE ADMINISTRATION OF
НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ України) UKRAINE FOR AVIATION

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ SAFETY OVERSIGHT

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Specific operating provisions
видані ___________________

issued to
Сертифікат експлуатанта __________________

Air Operator Certificate
ЧАСТИНА F

Part F
ОБМІН ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ

Exchange of aircrafts

_________________________ згідно з договором N ______________
від ________________ з ______________________ про обмін
повітряними суднами дозволяється виконувати польоти відповідно до
наданих йому ліцензій. Такі польоти дозволені з використанням
повітряних суден: __________________ при виконанні умов, що
зазначені в Спеціальних експлуатаційних положеннях B і D
Сертифіката експлуатанта N ___________.
_____________________________ according to the contract
N ________ dated _________________ with ____________________
concerning exchange of aircrafts is permitted to carry out flights
according to the granted license. These flights are permitted for
aircrafts __________________ provided for compliance with
prescriptions stated in Specific operating provisions B and D of
Air Operator Certificate N ___________.
Голова
Chairman ________________________
Дата введення в дію _______________ 00.00.0000 Аркуш 1
Effective date Аркушів 1

1 of 1
Цей додаток дійсний до ______________ 00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 12

до пунктів 5.7.1,

5.7.2 Правил сертифікації

експлуатантів

Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ________

Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення

(непотрібне закреслити)
(СЕП частина B) Сертифіката експлуатанта N ___________
експлуатанта _________________________________________
Причина подання заявки (непотрібне закреслити)
---------------- --------------- ------------- ---------- ------------- Внесення ПС | |Виключення із| |Зміна видів| | Зміна | | Зміна | до Сертифіката| | Сертифіката | | робіт | |районів | |спеціальних| | | | | | |польотів| | обмежень | --------------- --------------- ------------- ---------- -------------
---------------------------- ------------------------------------------ Зміна спеціальних дозволів| |Зміна максимальної маси ПС (зльотної, | | | комерційної) та пасажиромісткості | --------------------------- ------------------------------------------
Місцезнаходження експлуатанта _________________________________________________________________
Контактні телефони __________ Факс ___________ E-mail ____________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------- N з/п| Назва документа | -----+-----------------------------------------------------------| 1 |Дані про ПС (доповнення до таблиць 1, 1.1) | -----+-----------------------------------------------------------| 2 |Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) | -----+-----------------------------------------------------------| 3 |Копія страхового поліса на ПС | -----+-----------------------------------------------------------| 4 |Копія страхового поліса відповідальності перед третіми | |особами | -----+-----------------------------------------------------------| 5 |Копія реєстраційного посвідчення | -----+-----------------------------------------------------------| 6 |Копія Сертифіката льотної придатності | -----+-----------------------------------------------------------| 7 |Копія Сертифіката організації з ТО | -----+-----------------------------------------------------------| 8 |Акт приймання-передавання ПС | -----+-----------------------------------------------------------| 9 |Чинне СЕП B | -----+-----------------------------------------------------------| 10 |Чинне СЕП B-1/ , D/ (орендаря) | -----------------------------------------------------------------| Додаткові документи (у разі освоєння нового типу ПС, | зміни обмежень) | -----------------------------------------------------------------| 1 |Зміни в штатній структурі | -----+-----------------------------------------------------------| 2 |Копія договору на ТО | -----+-----------------------------------------------------------| 3 |Доповнення до Керівництва з виконання польотів | -----+-----------------------------------------------------------| 4 |Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) | -----+-----------------------------------------------------------| 5 |Копія договору про базування | ------------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є
точною і правильною.
"___" ____________ 200_ р. ________________

(підпис)
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 13

до пунктів 5.7.1,

5.7.2 Правил сертифікації

експлуатантів
Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення (непотрібне закреслити)
(СЕП частина B-1) Сертифіката експлуатанта N _________
експлуатанта ________________________________________
Причина подання заявки (непотрібне закреслити)
---------------- --------------- ------------- ---------- ------------- Внесення ПС | |Виключення із| |Зміна видів| | Зміна | | Зміна | до Сертифіката| | Сертифіката | | робіт | |районів | |спеціальних| | | | | | |польотів| | обмежень | --------------- --------------- ------------- ---------- -------------
---------------------------- ------------------------------------------ Зміна спеціальних дозволів| |Зміна максимальної маси ПС (зльотної, | | | комерційної) та пасажиромісткості | --------------------------- ------------------------------------------
Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________
Контактні телефони ___________ Факс __________ E-mail ____________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Копія договору про оренду ПС | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Дані про ПС (доповнення до таблиці 1) | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) | -----+----------------------------------------------------------| 4 |Копія страхового поліса на ПС | -----+----------------------------------------------------------| 5 |Копія страхового поліса відповідальності перед третіми | |особами | -----+----------------------------------------------------------| 6 |Копія реєстраційного посвідчення | -----+----------------------------------------------------------| 7 |Копія Сертифіката льотної придатності | -----+----------------------------------------------------------| 8 |Копія Сертифіката організації з ТО | -----+----------------------------------------------------------| 9 |Акт приймання-передавання ПС | -----+----------------------------------------------------------| 10 |Чинне СЕП B-1 (у разі зміни) | -----+----------------------------------------------------------| 11 |Чинне СЕП B/ (B-1/ , D/ ) орендодавця | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи | (у разі освоєння нового типу ПС, зміни обмежень) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Зміни в штатній структурі | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Копія договору на ТО | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Доповнення до Керівництва з виконання польотів | -----+----------------------------------------------------------| 4 |Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) | -----+----------------------------------------------------------| 5 |Копія договору на базування | -----------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є
точною і правильною.
"___" ____________ 200_ р. _______________

(підпис)
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 14

до пункту 5.7.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального

(непотрібне закреслити) ксплуатаційного положення

(СЕП частина D) Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта ________________________________
Причина подання заявки (непотрібне закреслити)
-------------------------- --------------------------------------- Складання договору на ТО| |Продовження терміну дії спеціального | | |експлуатаційного положення D (D/__) | | |від "___"______________ 200_ р. | ------------------------- ---------------------------------------
Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________
Контактні телефони _____________ Факс _________ E-mail ___________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Копія договору на ТО | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Копія Сертифіката організації з ТО, з якою укладений | |договір | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Чинне СЕП D (у разі продовження терміну дії) | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи | ----------------------------------------------------------------| 1 | | -----+----------------------------------------------------------| 2 | | -----------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є
точною і правильною.
___________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р.
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 15

до пункту 5.7.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ______

Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення
(СЕП частина E) Сертифіката експлуатанта N ________

експлуатанта ____________________________________
Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________
Контактні телефони ___________ Факс __________ E-mail ____________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Акт технічного стану ПС | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Маршрут перельоту | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Склад екіпажу | -----+----------------------------------------------------------| 4 |Сертифікаційні дані членів екіпажу | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи (у разі перегону після ремонту, | доробки, усунення пошкоджень) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Перелік робіт з усунення невідповідності, що виконані | |на ПС | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Виписка з формуляра про виконаний ремонт | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Інженерно-штурманський розрахунок | -----------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є
точною і правильною.
_____________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р.
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 16

до пункту 5.7.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення
(СЕП частина G) Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта __________________________________
Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________
Контактні телефони _____________ Факс _________ E-mail ___________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Акт технічного стану ПС | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Маршрут польоту | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Склад екіпажу | -----+----------------------------------------------------------| 4 |Сертифікаційні дані членів екіпажу | -----+----------------------------------------------------------| 5 |Перелік робіт, що виконані на ПС | -----+----------------------------------------------------------| 6 |Запрошення на виставку | -----------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є
точною і правильною.
___________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р.
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 17

до пункту 5.7.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Першому заступнику

Голови Державіаслужби ________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального

(непотрібне закреслити) ксплуатаційного
положення (СЕП частина F) Сертифіката експлуатанта N ___

експлуатанта ____________________________
Причина подання заявки (непотрібне закреслити)
-------------------------- -------------------------------------- | обмін ПС | |продовження терміну дії спеціального| |з екс. _______________ | | експлуатаційного положення | | | |F (F/___) від "___"_________ 200_ р.| -------------------------- --------------------------------------
Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________ _________________________________________________________________
Контактні телефони __________ Факс _______ E-mail ________________
До заявки долучаються такі документи:
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва документа | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Копія договору про обмін ПС | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Чинне СЕП F (F/__) (в разі продовження терміну дії) | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Я, _________________________________________________________,

(П.І.Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є
точною і правильною.
___________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р.
П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку
П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 18

до пункту 6.2.6 Правил

сертифікації експлуатантів

ПРОЦЕДУРИ,

що підлягають включенню

до Керівництва з виконання польотів

1. Загальні положення
1.1. Організаційна структура.
1.2. Перелік льотної діяльності.
1.3. Перелік керівних нормативних документів, на підставі
яких виконується льотна діяльність.
1.4. Права й обов'язки командно-льотного складу.
2. Керівництво з експлуатації ПС
2.1. Керівництво з льотної експлуатації (КЛЕ) типу ПС з
чинними змінами та доповненнями.
2.2. Керівництво з технічної експлуатації (КЕ) типу ПС з
чинними змінами та доповненнями.
2.3. Перелік припустимих відмов та несправностей.
3. Екіпаж
3.1. Рівень професійної підготовки.
3.2. Тренажерна підготовка.
3.3. Допуск до польотів після перерви.
4. Льотно-методична робота
4.1. Попередня підготовка.
4.2. Передпольотна підготовка.
4.3. ОЛР при виконанні міжнародних польотів.
4.4. ОЛР при польотах на гірські аеродроми.
4.5. Інструкція зі взаємодії членів екіпажу типу ПС.
4.6. Організація планування польотів.
4.7. Управління та контроль за рухом ПС.
5. Пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення.
6. Запобігання актам незаконного втручання.
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

Додаток 19

до підпункту 6.3.4.4 Правил

сертифікації експлуатантів

ПРОЦЕДУРИ,

що підлягають включенню до Керівництва

з регулювання ТО

Наведений нижче перелік процедур не є вичерпним, однак
містить інформацію про основні питання, які слід відобразити в
Керівництві з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.
Частина 0. Загальна організація 0.1. Загальні обов'язки експлуатанта 0.2. Загальна інформація Короткий опис організації. Зв'язок з іншими організаціями. Склад парку ПС, види робіт. Розташування місць, де виконується оперативне обслуговування. 0.3. Керівний персонал технічного обслуговування Відповідальний керівник. Координація технічного обслуговування. Обов'язки та відповідальність. Штати організації. Персонал та політика навчання. 0.4. Порядок повідомлень Державіаслужби про зміни в ТО. 0.5. Порядок унесення доповнень та змін до Керівництва з регулювання ТО.
Частина 1. Організаційні питання
Частина 2. Процедури ТО
Частина 3. Процедури оперативного ТО
Частина 4. Процедури системи забезпечення якості
Частина 5. Довідковий матеріал
Частина 6. Загальні процедури ТО
6.1. Порядок ведення бортового журналу та використання MEL (у
разі необхідності).
6.2. Програма ТО ПС.
6.3. Порядок оформлення ТО.
6.4. Порядок виконання директив льотної придатності.
6.5. Аналіз ефективності програми ТО.
6.6. Звіти про дефекти: Аналіз; Зв'язок з Виробником та Державіаслужбою.
6.7. Завдання ТО.
6.8. Програми надійності. Планер. Двигун. Комплектувальні вироби.
6.9. Процедури передполітної підготовки.
6.10. Зважування ПС.
6.11. Процедури обльотів авіаційної техніки.
Примітка. Вимоги до частин 1-5 Керівництва викладені в
Правилах сертифікації організацій з технічного обслуговування та
нагляду за ними, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 29.05.98 N 205 ( z0547-98 ).
Начальник відділу
сертифікації експлуатантів Д.В.Вакуленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: