open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів

України щодо уповноваженої

особи господарського товариства

в процедурах банкрутства
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682;
1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
1) у статті 41:
частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи
акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках,
передбачених законом";
у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї"
замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а",
"б", "г - ж", "й - ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а",
"б", "г - ж", "и - й".
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38):
1) текст Закону після слів "представник працівників боржника"
в усіх відмінках доповнити словами "уповноважена особа акціонерів
або учасників товариств з обмеженою чи додатковою
відповідальністю" у відповідному відмінку;
2) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"уповноважена особа акціонерів, учасників товариства з
обмеженою чи додатковою відповідальністю - особа, уповноважена
загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеженою
чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною
статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час
проведення процедур банкрутства цього товариства з правом
дорадчого голосу";
3) частину третю статті 7 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"рішення загальних зборів акціонерного товариства, учасників
товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, яке визначає
уповноважену особу акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи
додатковою відповідальністю, якщо це питання було вирішене ними".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
4) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за
результатами попереднього засідання господарського суду
розпорядник майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог
кредиторів та уповноважену особу акціонерів або учасників
товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю про місце і
час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є
кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У
зборах можуть брати участь представник працівників боржника,
уповноважена особа акціонерів або учасників товариства з обмеженою
чи додатковою відповідальністю, арбітражний керуючий з правом
дорадчого голосу";
5) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
"3. До складу ліквідаційної комісії включаються представники
кредиторів, уповноважена особа акціонерів або учасників товариства
з обмеженою чи додатковою відповідальністю, фінансових органів, а
в разі необхідності - також представники державного органу у
справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного
комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо
банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів
місцевого самоврядування".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його
опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до акціонерних
товариств, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом
порушено провадження у справі про банкрутство.
Уповноважені особи акціонерів або учасників товариств з
обмеженою чи додатковою відповідальністю, щодо яких на дату
набрання чинності цим Законом провадження у справі про банкрутство
вже порушено, не набувають прав відповідно до цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2005 року

N 3107-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: