open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2005 N 4
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 грудня 2005 р.

за N 1478/11758

Про затвердження Порядку відключення

окремих житлових будинків від мереж

централізованого опалення та постачання гарячої води при

відмові споживачів від централізованого теплопостачання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

з питань житлово-комунального господарства

N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного

суду міста Києва

N 2/34 ( v2_34805-08 ) від 09.06.2008 }

На виконання п.25 Правил надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня
2005 року N 630 ( 630-2005-п ) "Про затвердження Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення та типового договору про надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відключення окремих житлових будинків
від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при
відмові споживачів від централізованого теплопостачання (далі -
Порядок), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 }
2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України у визначений законодавством термін.
3. Довести цей наказ до відома Ради міністрів АР Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.
Міністр П.С.Качур
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Міністерство охорони здоров'я
України С.П.Бережнов
Держспоживстандарт України
Заступник Голови В.П.Вівчарик
Державний комітет України
з питань житлово-комунального
господарства
Заступник Голови Комітету О.Б.Лотоцький
Міністерство економіки України
Виконуючий обов'язки Міністра В.Ігнащенко
Антимонопольний комітет України
Заступник Голови Комітету С.М.Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України

22.11.2005 N 4
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 грудня 2005 р.

за N 1478/11758

ПОРЯДОК

відключення окремих житлових будинків від

мереж централізованого опалення та постачання

гарячої води при відмові споживачів

від централізованого теплопостачання
{ Назва Порядку в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
1 Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води (далі - ЦО і
ГВП) житлового будинку при відмові споживачів від послуг ЦО і ГВП.
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
1.2 Для реалізації права споживачів на відмову від отримання
послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган
виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу
комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж
ЦО і ГВП (далі - Комісія), призначає голову та затверджує її
склад, затверджує положення про роботу комісії (склад комісії
наведено в додатку 1). Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у
міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
1.3 Дія цього Порядку не поширюється на власників, наймачів
(орендарів) окремих приміщень, які були відокремлені від мереж
централізованого опалення та гарячого водопостачання та
користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим
Порядком.
1.4 У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: система автономного теплопостачання будинку - сукупність
джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год; розміщується в
межах цього будинку (частині будинку, надбудові чи прибудові до
цього будинку), внутрішньобудинкових мереж і систем
теплопостачання окремих приміщень; { Абзац другий пункту 1.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 } система індивідуального (поквартирного) теплопостачання
(опалення та/або гарячого водопостачання) - система, яка
розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та
призначена для обслуговування цієї квартири. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами
України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) та "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ).
2 Порядок розгляду та прийняття рішення

про відключення окремого житлового будинку (будинків)

від мереж централізованого опалення

і гарячого водопостачання
{ Назва Розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 169
( z1320-07 ) від 06.11.2007 }
2.1 Для вирішення питання відключення житлового будинку
(будинків) від мереж централізованого опалення його власник
(власники) повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою
заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник (власники)
будинку зазначає причини відключення. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців
будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання
відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про
влаштування у будинку системи індивідуального або автономного
опалення. Рішення про відключення будинку від системи
централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення
повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами
власників) приміщень у житловому будинку. Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
2.2 Комісія розглядає надані документи лише за наявності
затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому
порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем
теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї.
{ Абзац перший пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 } Комісія, після вивчення наданих власником (власниками)
документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від
мереж ЦО і ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи
теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для
виготовлення проектної документації. { Абзац другий пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 } При цьому обов'язково враховуються технічні можливості
існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання
даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо
забезпечення живлення запропонованої власником (власниками)
системи теплопостачання. Комісією, у разі необхідності, можуть
розглядатися питання збільшення потужностей та можуть розроблятися
пропозиції щодо їх фінансування, а також заміни систем
внутрішньоквартальних, а в деяких випадках і магістральних мереж
газо-, водо-, теплопостачання. { Абзац третій пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 } Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його
уповноваженого представника. { Абзац пункту 2.2 в редакції Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 169
( z1320-07 ) від 06.11.2007 } Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у
десятиденний строк надається заявникові. { Абзац пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 }
2.2.1 При позитивному рішенні Комісії заявнику надається
перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання
технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного)
теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП. 2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення
від мереж ЦО і ГВП є невиконання умов, визначених у пунктах 2.1 та
2.2 цього Порядку. { Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 } У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в
судовому порядку. 2.2.3 Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого
приміщення, Комісія має право не розглядати його заяву до
прийняття рішення про відключення від мереж централізованого
теплопостачання всього будинку. Про відмову у розгляді заяви Комісія повідомляє заявника у
десятиденний строк. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
2.3 Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо
заявником або відповідно до договору проектною чи
проектно-монтажною організацією. 2.3.1 Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і
відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або
проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником.
2.4 Проект індивідуального (автономного) теплопостачання
повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір
запропонованих схем може супроводжуватися економічними
розрахунками. { Абзац другий пункту 2.4 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 169
( z1320-07 ) від 06.11.2007 } 2.4.1 Разом з проектом індивідуального (автономного)
теплопостачання надаються: проектні рішення щодо опалення місць загального користування
у будинку; технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої
системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня
ізоляція, можливе перекладання розподільних трубопроводів,
стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, теплолічильників
тощо; теплові навантаження місць загального користування; розраховані теплові навантаження будинку; технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових
систем газо- та електропостачання (залежно від типу нагрівачів).
{ Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
2.4.2 Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали
технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.
2.5 Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і
ГВП виконується монтажною організацією, яка реалізує проект, за
участю представника власника житлового будинку або уповноваженої
ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника,
наймача (орендаря) квартири (нежитлового приміщення) або
уповноваженої ними особи. Роботи з відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконуються
у міжопалювальний період. { Абзац другий пункту 2.5 в редакції
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 }
2.6 По закінченні робіт складається акт про відключення
будинку від мереж ЦО і ГВП (додаток 4) і в десятиденний термін
подається заявником до Комісії на затвердження. { Пункт 2.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
2.7 Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії
сторони переглядають умови договору про надання послуг з
централізованого теплопостачання.
2.8 Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових
мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення
приміщення від мереж його власник, наймач (орендар) зобов'язаний
надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість
доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх
технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих
будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом
Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76 ( z0927-05 ),
зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за N 927/11207.
Начальник Управління
експлуатації житлового
фонду В.М.Кірюшин

Додаток 1

до пункту 1.2 Порядку

відключення окремих

приміщень житлових будинків

від мереж централізованого

опалення та постачання

гарячої води при відмові

споживачів

від централізованого

теплопостачання

СКЛАД

постійно діючої міжвідомчої комісії органу

місцевого самоврядування або місцевої виконавчої

влади з розгляду питань, пов'язаних

з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП

Склад комісії: - Голова комісії: заступник керівника органу місцевого
самоврядування або виконавчої влади. Члени комісії: - депутат органу місцевого самоврядування (за згодою); - представник районного (місцевого) житлового управління; - представник власника житлового будинку або уповноваженої
ним особи; - представник організації газопостачання; - представник організації електропостачання; - представник організації водопостачання; - представник екологічної інспекції (за згодою); - представник районного відділу містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства; - представник пожежного нагляду (за згодою); - представник місцевої установи (закладу) держсанепідслужби; - представник організації теплопостачання; - представник проектної організації з опалення та
теплопостачання; - представник Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
Начальник Управління
експлуатації житлового
фонду В.М.Кірюшин

Додаток 2

до пункту 2.1 Порядку

відключення окремих житлових

будинків від мереж

централізованого опалення

та постачання гарячої води

при відмові споживачів

від централізованого

теплопостачання
До міжвідомчої комісії

з розгляду питань

відключення від мереж ЦО

і ГВП

від ________________________

ЗАЯВА

про надання дозволу на відключення від мереж

ЦО і ГВП будинку і влаштування індивідуальної

(автономної) системи теплопостачання

Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП та
влаштування індивідуального (автономного) опалення та гарячого
водопостачання будинку за адресою ________________________________
Дата Підпис
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
Начальник Управління
експлуатації житлового
фонду В.М.Кірюшин

{ Додаток 3 до пункту 2.4 Порядку виключено на підставі
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 169 ( z1320-07 ) від 06.11.2007 }

Додаток 3

до пункту 2.6 Порядку

відключення окремих житлових

будинків від мереж

централізованого опалення

та постачання гарячої води

при відмові споживачів

від централізованого

теплопостачання
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міжвідомчої комісії

з розгляду питань

відключення від мереж ЦО

і ГОП
Протокол

від _________ 200_ р. N ____

Голова комісії ___________________ (П.І.Б.)

АКТ

про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП

м. ___________ _____________ 200__ р.
1. Акт складено представником власника(ків) будинку або
уповноваженою ним особою _________________________________________

(П.І.Б., найменування підприємства) ________________________________________________________________,
представником монтажної організації ______________________________

(П.І.Б., найменування підприємства) ________________________________________________________________,
представником виконавця послуг з ЦО і ГВП _______________________,

(П.І.Б., найменування

підприємства) кі підтверджують відключення від мереж ЦО і ГВП будинку за
адресою __________________________________________________________

(N житлового будинку, вулиця, населений пункт)
2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням
уводів ГВП у будинок d = ____ мм, _____ шт.
3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.
Представник власника будинку
або уповноважена ним особа _______________________

(підпис)
Представник монтажної організації _______________________

(підпис)
Представник виконавця послуг
з ЦО і ГВП _______________________

(підпис)

{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 169 ( z1320-07 ) від
06.11.2007 }
Начальник Управління
експлуатації житлового
фонду В.М.Кірюшин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: