open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 березня 2001 р. N 308

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 775 ( 775-2015-п ) від 30.09.2015 }
Про Порядок створення і використання матеріальних

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних

ситуацій техногенного і природного характеру

та їх наслідків
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1591 ( 1591-2002-п ) від 25.10.2002

N 581 ( 581-2013-п ) від 14.08.2013 }

З метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок створення і використання матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків (додається).
2. Міністерству аграрної політики, Міністерству палива та
енергетики, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству транспорту, Державному
комітетові водного господарства, Державному комітетові зв'язку та
інформатизації, Державному комітетові лісового господарства,
Державному комітетові промислової політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям,
підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми
власності та господарювання визначити номенклатуру, норми
накопичення, джерела фінансування та створити матеріальні резерви
в обсягах, що забезпечать проведення невідкладних робіт,
пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру.
3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час
формування проектів Державного бюджету України та Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 2002 рік і
наступні роки передбачити з урахуванням реальних можливостей кошти
на виконання заходів щодо створення матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2001 р. N 308

ПОРЯДОК

створення і використання матеріальних резервів для

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру та

їх наслідків

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Закону
України "Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ).
2. Порядок визначає основні принципи створення і використання
матеріальних резервів у єдиній державній системі запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного
характеру.
3. Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне,
медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші
матеріально-технічні цінності, призначені для проведення
невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на
запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків.
4. Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків (далі - резерви), створюються:
Кабінетом Міністрів України - державний резерв (стратегічний
резерв) для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому
населенню;
МНС - оперативний резерв для оперативного реагування на
надзвичайні ситуації та надання термінової невідкладної допомоги
постраждалому населенню;
Мінагрополітики, Мінпаливенерго, МОЗ, Мінтрансом,
Держводгоспом, Держкомзв'язку, Держкомлісгоспом, Держпромполітики
- відомчий резерв (за специфікою діяльності) для запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та
ліквідації їх наслідків;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими, районними державними
адміністраціями та виконкомами рад міст обласного значення -
регіональний та місцевий резерви для виконання заходів,
спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання
термінової допомоги постраждалому населенню;
суб'єктами господарської діяльності, у власності (управлінні)
або у користуванні яких є об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки
(далі - підприємства), - об'єктовий запас для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних
робіт.
5. Резерви створюються заздалегідь з метою використання їх у
разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх
наслідків.
6. Номенклатура та норми накопичення запасів резервів у
складі державного резерву затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Місця розміщення резервів, номенклатура, обсяги та норми
накопичення визначаються керівниками відповідних центральних і
місцевих органів виконавчої влади та підприємств і затверджуються
відповідними рішеннями їх керівників.
7. Резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичної
(прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для конкретної
території, галузі, об'єкта, а також передбаченого обсягу робіт з
ліквідації її наслідків.
8. Номенклатура та обсяги резерву оперативного, відомчого і
регіонального рівня погоджуються з МНС і затверджуються головою
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Номенклатура та обсяги резерву місцевого та об'єктового рівня
підприємств, об'єкти яких увійшли до переліку об'єктів підвищеної
небезпеки, погоджуються з постійно діючими органами управління у
справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій.
Номенклатура та обсяги резерву об'єктового рівня підприємств,
об'єкти яких не увійшли до переліку об'єктів підвищеної небезпеки,
погоджуються з постійно діючими органами управління у справах
цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних
держадміністрацій. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1591 ( 1591-2002-п ) від
25.10.2002 )
9. Створення, утримання та поповнення резервів здійснюється:
оперативного - за рахунок коштів державного бюджету через
МНС;
відомчого - за рахунок коштів державного бюджету через
відповідні центральні органи виконавчої влади;
регіонального та місцевого - за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів;
об'єктового - за рахунок власних коштів підприємств.
Створення, утримання та поповнення резервів усіх рівнів може
здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних
і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян,
інших не заборонених законодавством джерел.
10. Матеріальні цінності, що поставляються до резерву,
повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін
їх зберігання.
11. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до
державного оперативного і відомчого резервів, здійснюється на
тендерній основі відповідно до законодавства.
12. Резерви розміщуються на об'єктах, призначених або
пристосованих для їх зберігання, а також на складах і базах
підприємств за рішенням керівників відповідних центральних і
місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного
значення та керівників підприємств з урахуванням їх оперативної
доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій.
13. Зберігання та облік резервів здійснюється згідно з
нормативно-правовими актами.
14. Накопичення резервів здійснюється за встановленими
нормами та відповідно до річних графіків, затверджених керівниками
центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад
міст обласного значення та керівниками підприємств.
15. Поповнення резервів, які були використані під час
ліквідації надзвичайної ситуації, здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у відповідних бюджетах на їх створення і накопичення,
та за рахунок власних коштів підприємств.
16. Резерви використовуються тільки для:
здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення
надзвичайних ситуацій;
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків;
проведення невідкладних відновних робіт;
надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних
ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх
життєдіяльності;
розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і
харчування постраждалих громадян;
здійснення заходів з евакуації. { Пункт 16 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 581 ( 581-2013-п ) від 14.08.2013 }
17. Державний резерв залучається для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Кабінету
Міністрів України.
Оперативний резерв залучається для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Міністра з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відомчий резерв залучається для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах відповідних галузей
господарювання.
Регіональні, місцеві та об'єктові резерви залучаються для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних
територіях та розташованих на них об'єктах.
Резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації відповідно до її рівня.
У разі недостатньої наявності резерву відповідного рівня
(регіонального, місцевого та об'єктового) чи повного його
використання залучаються резерви наступного вищого рівня.
Залучення резервів, зазначених в абзацах третьому - шостому
цього пункту, здійснюється за рішенням керівників відповідних
центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад
міст обласного значення і керівників підприємств, до компетенції
яких належить створення, утримання та поповнення відповідних
резервів.
18. Відпуск матеріально-технічних цінностей з резервів
здійснюється за рішенням керівників відповідних центральних і
місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного
значення та керівників підприємств.
19. Відповідальність за створення та накопичення резервів,
контроль за їх наявністю, станом та використанням покладається на
керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої
влади, виконкомів рад міст обласного значення та керівників
підприємств.
20. МНС здійснює методичне керівництво і контроль за
створенням, зберіганням, використанням та поповненням
оперативного, відомчих, регіональних, місцевих та об'єктових
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: