open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2004 N 512/387
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2004 р.

за N 911/9510
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

доходів і зборів

N 819 ( z0100-14 ) від 18.12.2013 }
Про затвердження Порядку взаємодії митних

і податкових органів при здійсненні державного

контролю за експортом окремих видів товарів

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної

служби N 289/221 ( z0414-07 ) від 06.04.2007 }

З метою виконання вимог Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо ефективності справляння податку на додану
вартість" від 23 червня 2004 року N 671/2004 ( 671/2004 ),
доручення Кабінету Міністрів України від 23 червня 2004 року
N 27754/1/1-04 "Про створення міжвідомчої робочої групи для
розробки комплексних заходів щодо упередження спроб незаконного
експорту товарів та відшкодування ПДВ" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії митних і податкових органів
при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів
товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (далі -
Порядок).
2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створити
постійно діючі робочі групи, на які покласти функцію взаємодії з
митними органами та реалізації спільних заходів в рамках цього
Порядку.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
допуск співробітників підрозділів державної податкової служби, які
призначені членами робочої групи відповідно до пункту 2 цього
наказу, в зони митного контролю для виконання функцій, визначених
цим Порядком.
4. Начальникам регіональних митниць та митниць, головам
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі в термін до 30.07.2004
забезпечити підготовку та підписання спільних наказів про: покладення відповідальності за координацію діяльності митних
та податкових органів з виконання цього Порядку на одного із
заступників начальника регіональної митниці, митниці та заступника
начальника відповідного податкового органу; визначення переліку посадових осіб на рівні начальників
структурних підрозділів митних та податкових органів,
відповідальних за реалізацію окремих положень цього Порядку.
5. Центральному бюро аналізу ризиків (Конєв О.І.),
Департаменту боротьби з митними правопорушеннями (Харкавий М.О.),
Департаменту податків та тарифного регулювання (Пашинний О.І.),
Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) Державної
митної служби України, Головному управлінню податкової міліції
(Дмитрук П.П.), Департаменту контрольно-перевірочної роботи
(Джигалов С.О.) Державної податкової адміністрації України в
термін до 30.07.2004 визначити та забезпечити постійний перегляд і
оновлення переліку критеріїв ризику при здійсненні експорту
товарів з митної території України суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності (далі - Критерії ризику).
6. Управлінню інформаційного забезпечення та митної
статистики Державної митної служби України (Ніколайчук О.О.) в
термін до 01.08.2004 забезпечити створення, введення в дію на
рівні митних органів автоматизованої системи застосування
Критеріїв ризику при здійсненні форматологічного контролю
експортних вантажних митних декларацій, поданих до митного
оформлення.
7. Головному управлінню податкової міліції (Дмитрук П.П.),
Департаменту правового забезпечення Державної податкової
адміністрації України (Зав'ялов В.М.), Департаменту правової
роботи (Очич Ю.М.), Департаменту організації митного контролю
(Сьомка С.М.) Державної митної служби України забезпечити
погодження цього наказу в Адміністрації Державної прикордонної
служби України та його подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
8. Департаменту організаційного забезпечення Державної митної
служби України (Галицький В.Ф.) і Управлінню справами Державної
податкової адміністрації України (Краснощок В.Т.) забезпечити
тиражування і розсилання цього наказу відповідно митним органам і
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі після його державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
9. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу
шляхом висвітлення його в засобах масової інформації та на
інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних
органів, у тому числі в пунктах пропуску через державний кордон
України.
10. Управлінню інформаційного забезпечення та митної
статистики Державної митної служби України (Ніколайчук О.О.),
Департаменту автоматизації процесів оподаткування Державної
податкової адміністрації України (Семирга М.І.) з метою виконання
реплікацій баз даних забезпечити доступ до виділеного каналу
безпосереднього з'єднання.
11. Департаменту автоматизації процесів оподаткування
Державної податкової адміністрації України (Семирга М.І.)
забезпечити в автоматичному режимі отримання електронних копій
експортних вантажних митних декларацій, поданих до митного
оформлення і відібраних згідно з Критеріями ризику та їх
передавання в автоматичному режимі до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Іванюка М.М. та
першого заступника Голови Державної податкової адміністрації
України Жвалюка В.Р.
Голова Державної митної
служби України М.М.Каленський
Голова Державної податкової
адміністрації України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України,

Державної податкової

адміністрації України

12.07.2004 N 512/387
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2004 р.

за N 911/9510

ПОРЯДОК

взаємодії митних і податкових органів при здійсненні

державного контролю за експортом окремих видів товарів

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

1. Загальні положення
1.1. Порядок взаємодії митних і податкових органів при
здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (далі - Порядок)
розроблено на виконання положень Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо ефективності справляння податку на додану
вартість" від 23 червня 2004 року N 671/2004 ( 671/2004 ),
доручення Кабінету Міністрів України від 23 червня 2004 року
N 27754/1/1-04 "Про створення міжвідомчої робочої групи для
розробки комплексних заходів щодо упередження спроб незаконного
експорту товарів та відшкодування ПДВ", Митного кодексу України
( 92-15 ) та відповідно до вимог законодавчих актів та
нормативно-правових актів, які визначають компетенцію та
регламентують діяльність Державної митної служби України і
Державної податкової адміністрації України.
1.2. Зазначений Порядок розроблено з метою вдосконалення
державного контролю за здійсненням експортних операцій з окремими
видами товарів, профілактики порушень митного та податкового
законодавства при здійсненні таких операцій, недопущення нанесення
збитків державі шляхом застосування фіктивних та сумнівних
експортних операцій з метою безпідставного відшкодування з
державного бюджету податку на додану вартість при експорті
товарів.
1.3. Цей Порядок регламентує окремі аспекти взаємодії митних
і податкових органів у процесі здійснення митного контролю та
митного оформлення окремих видів товарів, що експортуються з
митної території України окремими суб'єктами ЗЕД згідно з
зовнішньоекономічними угодами (контрактами), що мають ознаки
сумнівності.
1.4. Цей Порядок не може встановлювати інші, відмінні від
визначеного митним законодавством України, процедури здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів, що експортуються з
митної території України, включаючи строки проведення.
2. Інформаційна взаємодія щодо експортних операцій з окремими
видами товарів
2.1. Обмін інформацією між Державною податковою
адміністрацією України та Державною митною службою України
здійснюється згідно з Угодою "Про інформаційне співробітництво між
Державним митним комітетом України та Головною державною
податковою інспекцією України" від 1 грудня 1995 року та
відповідних протоколів до Угоди.
2.2. Регіональними митницями, митницями протягом 4 годин
після приймання вантажної митної декларації (далі - ВМД) до
митного оформлення (присвоєння реєстраційного номера ВМД)
забезпечується надання до Єдиної автоматизованої інформаційної
системи Державної митної служби України (далі - ЄАІС
Держмитслужби) електронних копій експортних вантажних митних
декларацій, прийнятих до оформлення, які відповідно до визначених
Критеріїв ризику підлягають поглибленому аналізу.
2.3. Критерії ризику при здійсненні суб'єктами ЗЕД експортних
операцій з окремими видами товарів, що задекларовані в митному
режимі "Експорт", визначаються відповідно до положень пункту 5
наказу.
2.4. База даних відібраних згідно з Критеріями ризику
електронних копій ВМД засобами електронного зв'язку в режимі
реплікацій 1 раз на годину передається Управлінням інформаційного
забезпечення та митної статистики Державної митної служби України
до Департаменту автоматизації процесів оподаткування Державної
податкової адміністрації України.
2.5. Департамент автоматизації процесів оподаткування
Державної податкової адміністрації України протягом 1 години після
отримання від Управління інформаційного забезпечення та митної
статистики Державної митної служби України інформації, що містить
електронні копії прийнятих до митного оформлення ВМД, визначених у
пункті 2.2 цього Порядку, засобами електронного зв'язку передає
відповідну інформацію до відповідних державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, в зоні діяльності яких зареєстрований суб'єкт ЗЕД
як платник податку та розташований митний орган, що прийняв ВМД до
митного оформлення.
3. Проведення спільних заходів
3.1. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють аналіз
отриманої інформації та приймають рішення про необхідність та
доцільність проведення спільних з митними органами координованих
дій з контролю за конкретною експортною операцією (митним
оформленням партії товарів, задекларованої за окремими ВМД).
3.2. У разі, якщо експортна операція (партія товарів за
окремо взятими ВМД) підпадає хоча б під один Критерій ризику,
митницею оформлення застосовуються: 3.2.1. Здійснення огляду товарів з обов'язковим складанням
акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за
ВМД, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням
вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за
N 439/10719 (зі змінами). { Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 289/221
( z0414-07 ) від 06.04.2007 } 3.2.2. Відбір зразків товарів для подальшого проведення
експертних досліджень. 3.2.3. Проведення митного оформлення партії товарів із
залученням спеціалізованих підрозділів митних органів, на які
покладено функції із здійснення контролю митної вартості та
номенклатури. 3.2.4. Додаткова ідентифікація товарів із застосуванням
цифрової фотозйомки товарів.
3.3. У разі прийняття рішення керівником органу державної
податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (в зоні діяльності яких зареєстрований
суб'єкт ЗЕД як платник податку) щодо доцільності присутності
посадових осіб податкової служби України під час здійснення огляду
товарів, передбаченого в підпункті 3.2.1 цього Порядку, таке
рішення засобами факсимільного зв'язку невідкладно доводиться до
відома керівника митниці оформлення та органу державної податкової
служби, де розташований митний орган, що прийняв ВМД до митного
оформлення. У письмовому зверненні обов'язково зазначаються основні
ознаки сумнівності експортної операції.
3.4. Відповідальні особи органу державної податкової служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(визначені наказом органу державної податкової служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) в межах
компетенції забезпечують присутність співробітників державної
податкової служби при здійсненні огляду товарів, відповідно до
підпункту 3.2.1 цього Порядку, в митниці оформлення.
3.5. Орган державної податкової служби на письмовий запит має
право отримати від митниці оформлення товарів інформацію про стан
та завершення проведення процедури митного оформлення товарів за
ВМД. Ця інформація використовується для прийняття рішення
керівником відповідного органу державної податкової служби щодо
направлення працівників державної податкової служби України в
митницю оформлення або в митницю призначення на кордоні.
3.6. Рішення про доцільність та необхідність організації
взаємодії податкових та митних органів при здійсненні митного
контролю та митного оформлення товарів в пунктах пропуску через
державний кордон приймається керівником органу державної
податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі в разі неможливості організації такої
взаємодії в митниці оформлення у зв'язку із завершенням процедур
митного оформлення.
3.7. У разі прийняття керівником органу державної податкової
служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі рішення щодо доцільності присутності посадових осіб
державної податкової служби при здійсненні огляду товарів, в
пункті пропуску через державний кордон України керівник такого
органу факсимільним зв'язком невідкладно, з урахування терміну
доставки товарів до митниці призначення, повідомляє про таке
рішення: керівника митниці призначення, в зоні діяльності якого
розташований пункт пропуску через державний кордон, через який
передбачається вивезення товарів; керівника органу державної податкової служби, в зоні
діяльності якого розташований пункт пропуску через державний
кордон України, через який має бути здійснено переміщення згаданих
товарів, для вживання заходів щодо організації взаємодії та
забезпечення присутності посадової особи відповідного органу
державної податкової служби при здійсненні огляду товарів
відповідно до підпункту 3.2.1 цього Порядку. У письмовому зверненні обов'язково зазначаються конкретні
аргументи, основні ознаки сумнівності експортної операції.
3.8. При отриманні керівником митниці призначення
повідомлення (передбаченого пунктом 3.7 цього Порядку) до
завершення митного оформлення товарів та їх фактичного вивезення з
митної території України митний орган протягом однієї години з
моменту надходження товарів в пункт пропуску та їх пред'явлення до
митного органу повідомляє засобами факсимільного зв'язку орган
державної податкової служби в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі про надходження товарів для
забезпечення прибуття відповідальної посадової особи органу
державної податкової служби України. В разі отримання керівником митного органу повідомлення
(відповідно до пункту 3.7 цього Порядку) після завершення процедур
митного контролю, передбачених законодавством для здійснення в
пунктах пропуску через державний кордон та фактичного вивезення
товарів за межі митної території України, митниця призначення
інформує відповідний орган державної податкової служби про
вказане.
3.9. Після прибуття транспортного засобу, що здійснює
перевезення експортних товарів, щодо яких передбачається
проведення спільних контрольних заходів, в пункт пропуску через
державний кордон відповідальні (визначені наказом органу державної
податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі) посадові особи державної податкової служби в
межах компетенції забезпечують присутність відповідальних при
здійсненні огляду товарів відповідно до підпункту 3.2.1,
визначеного цим Порядком.
3.10. Результати роботи відповідальної особи (визначеної
наказом органу державної податкової служби в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі) письмово
відображаються на відповідних примірниках ВМД на відповідну партію
експортних товарів, що залишається в справах митного органу
(митниця оформлення або митниця призначення), та в акті про
проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, форму
якого наведено в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю
й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). { Пункт
3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 289/221 ( z0414-07 ) від 06.04.2007 }
3.11. У разі якщо протягом 4 годин після відправлення до
відповідного органу державної податкової служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі інформації
про прибуття транспортного засобу до митниці призначення
співробітники державної податкової служби не прибули в пункт
пропуску через державний кордон України для реалізації спільних
заходів, митниця призначення самостійно здійснює передбачені
законодавством процедури для завершення митного контролю та
митного оформлення товарів та транспортних засобів, що виконують
зовнішньоекономічні перевезення цих товарів, для пропуску їх через
державний кордон України та здійснює пропуск таких товарів для їх
вивезення. Митниця призначення протягом 2 годин після завершення
процедури митного оформлення експортних товарів за ВМД та надання
дозволу на їх вивезення за межі митної території України інформує
про прийняте рішення та надання дозволу на вивезення експортних
товарів орган державної податкової служби в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, яким надіслано
повідомлення, зазначене в пункті 3.7 цього Порядку.
3.12. За необхідності орган державної податкової служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
за погодженням із Департаментом аналізу ризиків та аудиту
Державної митної служби України та на підставі письмового запиту
до митниці оформлення або митниці призначення може запросити копії
документів, що були підставою для митного оформлення вказаних в
пункті 3.2 Порядку товарів за конкретними ВМД, або матеріалів та
документів, що стали підставою для порушення справи про порушення
митних правил за такими товарами. Надання копій таких документів
здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
{ Пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 289/221 ( z0414-07 ) від 06.04.2007 }
4. Використання матеріалів проведення спільних заходів для
організації подальших перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності
4.1. Копії документів та матеріалів, вказаних в пункті 3.11,
використовуються органами державної податкової служби для
проведення перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
згідно з Указом Президента України від 23 липня 1998 року N 817
( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня
1999 року N 112 ( 112-99-п ) "Про Порядок координації проведення
планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами" (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2003 N 1625 ( 1625-2003-п ).
4.2. У разі необхідності або за ініціативою Державної митної
служби або митних органів до проведення перевірок суб'єктів ЗЕД
залучаються працівники митних органів.
4.3. Про результати перевірки суб'єкта ЗЕД і прийняте рішення
повідомляється Державна митна служба України та митний орган, яким
були надані інформація, документи та матеріали.
5. Прикінцеві положення
5.1. Регіональні митниці, митниці України при необхідності
або за письмовими запитами органів державної податкової служби в
рамках наданих повноважень ініціюють надання запитів до митних
органів іноземних країн, де зареєстровані нерезиденти - отримувачі
товарів або здійснювалося митне оформлення товарів за кожною із
зовнішньоекономічних операцій (з використанням ВМД), що є об'єктом
поглибленого аналізу відповідно до визначних Критеріїв ризику. У разі отримання відповідної інформації від митних органів
зарубіжних країн ця інформація протягом 5 днів в письмовому
вигляді надається до Державної митної служби України, яка в свою
чергу протягом трьох робочих днів надає її до Державної податкової
адміністрації України.
Директор Департаменту
організації митного
контролю Державної митної
служби України С.М.Сьомка
В.о. начальника Головного
управління податкової міліції
Державної податкової
адміністрації України П.П.Дмитрук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: