open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про зовнішньоекономічну діяльність"

(щодо уточнення деяких термінів)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 3, ст.78 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 29, ст. 377; 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49;
2003 р., N 37, ст. 300) такі зміни:
1. У абзаці четвертому преамбули слова "угод, договорів з
республіками Союзу РСР та інших угод в рамках Союзу РСР" замінити
словами "договорів України та інших угод".
2. У статті 1:
1) в абзаці двадцятому слова "та республік Союзу РСР"
виключити;
2) в абзаці тридцять восьмому слова "або республік Союзу РСР"
виключити;
3) в абзаці сорок другому слова "та республік Союзу РСР"
виключити;
4) в абзаці сорок восьмому слова "суб'єктів господарської
діяльності інших республік Союзу РСР або" виключити.
3. У частині першій статті 3:
в абзаці другому слова "громадяни республік Союзу РСР"
виключити;
в абзаці п'ятому слова "суб'єктів господарської діяльності
республік Союзу РСР" виключити.
4. Частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
"Компетенція органів місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів визначається цим Законом та Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). Нормативні
акти органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
стосовно регулювання зовнішньоекономічної діяльності приймаються
тільки у випадках, прямо передбачених законами України. Органи
місцевого самоврядування та їх виконавчі органи діють як суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними
зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус
юридичної особи України".
5. Частини другу, третю та четверту статті 11 виключити.
6. Частини другу і третю статті 13 викласти в такій редакції:
"Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
здійснюється згідно з цим Законом, Митним кодексом України
( 92-15 ), законами України про митне регулювання, Єдиним митним
тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та
міжнародними договорами України.
Територія України становить єдиний митний простір, на якому
діють митні правила України, з додержанням зобов'язань, що
випливають з міжнародних договорів України".
7. У частині шостій статті 19 слова "та республік Союзу РСР"
виключити.
8. У частині третій статті 20 слово "Комісіями" замінити
словом "Комітетами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 2004 року

N 2157-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: