open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтями 189-2 і 195-6 такого змісту:
"Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку

обліку і зберігання печаток та штампів, а так

само виготовлення, ввезення, реалізація та

використання самонабірних печаток
Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім
самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та
використання самонабірних печаток -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що
потягло за собою їх втрату, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання,

перевезення, торгівлі та використання

піротехнічних засобів
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення,
торгівлі та використання піротехнічних засобів -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією піротехнічних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
піротехнічних засобів";
2) статтю 189 викласти в такій редакції:
"Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень
Порушення правил відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) в абзацах перших частин перших статей 190-194 слово
"гладкоствольної" виключити;
4) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"195-1 - 195-5" замінити цифрами "195-1 - 195-6";
5) у статті 222:
у частині першій слово і цифри "статті 192" замінити словом і
цифрами "статті 189-2, 192";
в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри
"статтями 192" замінити словом і цифрами "статтями 189-2, 192".
2. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6,
ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207,
N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36,
ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228,
N 38, ст. 468, N 50, ст. 537):
1) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж";
2) доповнити пунктами 70 і 71 такого змісту:
"70) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею
піротехнічними засобами;
71) діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням
стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення,
мисливських стендів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти
щодо:
1) порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та
використання піротехнічних засобів;
2) діяльності, пов'язаної з відкриттям та функціонуванням
стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення,
мисливських стендів;
3) торгівлі спеціальними засобами, зарядженими речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року

N 2247-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: