open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2003 N 451
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 жовтня 2003 р.

за N 960/8281

Про затвердження форми

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого

(сплаченого) на користь платників податку, і сум

утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та

Порядку заповнення та подання податковими агентами

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого

(сплаченого) на користь платників податку,

і сум утриманого з них податку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Державної податкової адміністрації

N 500 ( z1194-04 ) від 30.08.2004

N 67 ( z0313-05 ) від 09.02.2005

N 352 ( z1168-05 ) від 19.09.2005 )

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про податок з
доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) (додається).
2. Затвердити Порядок заповнення та подання податковими
агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку (додається).
3. Податковий розрахунок перший раз подавати за I-й квартал
2004 року. Інформацію про нараховані та виплачені фізичним особам
суми доходів і суми утриманих з них податків за IV-й квартал 2003
року подавати за ф. N 8ДР ( z0026-98 ).
4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дубель В.С.) та
Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М.І.)
подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
5. Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах
масової інформації.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року N 473
( z0026-98 ) "Про затвердження форми довідки "Про суми виплачених
доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів
фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності" (ф. N 8ДР);
Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм
власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності довідки ф. N 8ДР", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19 січня 1998 року за N 26/2466 (із змінами та
доповненнями).
7. Цей наказ набирає чинності з 01.04.2004 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко
УЗГОДЖЕНО:
Рішення Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
18.10.2003 N 06-10/811
Голова С.В.Буряк

------------------------------------- Відмітка про одержання (штамп ДПІ)| УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО | Голова Комітету Верховної Ради Наказ Державної податкової ------------------------------------ України з питань фінансів і податкової адміністрації ------------------------------ банківської діяльності 29.09.2003 N 451 | | | | | | | | | | 18.10.2003 N 06-10/811 ------------------------------ С.В.Буряк ---------------------- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, |Стор.| | | | | | еєстраційний (обліковий) номер ---------------------- латника податків ---------------------- бо ідентифікаційний номер фізичної особи- Форма N 1ДФ | |Звітний | уб'єкта підприємницької діяльності) |---+----------------| ---------------------------------- | |Новий звітний | |юридична особа | |---+----------------| --+------------------------------| | |Уточнюючий | |фізична особа - суб'єкт | ---------------------- |підприємницької діяльності | ---------------------------------- Податковий розрахунок

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
_______________________________________________________ (назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) ------------------------ __________________________________________ | | | | | | | | (назва органу державної податкової служби) ------------------------ ідентифікаційний код органу за ________________________________ ержавної податкової служби (звітний період)
за ЄДРПОУ)
---------------------- Працювало у штаті | | | | | | | | |--+--+--+--+--+--+--| ------------- Працювало за сумісництвом | | | | | | | | ПОРЦІЯ N | | | | | ---------------------- ------------- (заповнюється в органі державної податкової служби) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Ідентифікаційний |Сума нара-| Сума | Сума утриманого податку |Ознака| Дата |Ознака|Ознака| з/п | номер |хованого |виплаченого | (грн., коп.) |доходу|-------------------------|подат.|(0, 1)| | |доходу | доходу |---------------------------| |прийняття |звільнення |соц. | | | |(грн.,коп) | (грн.,коп.) |нарахованого|перерахованого| |на роботу |з роботи |пільги| | | | | | | | |(дд/мм/рррр)|(дд/мм/рррр)| | | --------------+-----------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------+------------+------------+------+------| 1 | 2 | 3а | 3 | 4а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------+-----------------------------+-----------+--------------+------------+--------------+------+------------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+---+----------+---+--------+---+----------+---+------+--+--+------+--+--+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--+--+--+--+-----------------------------+-------+---+----------+---+--------+---+----------+---+------+------------+------------+------+------| | |х | | | х | | | | | | | | | х | х | х | х | х | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ---------------- ількість рядків | | | | | | | Кількість фізичних осіб | | | | | | | Кількість аркушів| | | | | | ------------------- ------------------- ---------------- ------------------------------- --------------------------------- ерівник | | | | | | | | | | | |Дата подання| | | | ідприємства ------------------------------- _____________ _____________ ____________ --------------------------------- (ідентифікаційний номер (підпис) (прізвище) (тел.) керівника підприємства) ------------------------------- оловний бухгалтер| | | | | | | | | | | ------------------------------- _____________ _____________ ____________ (ідентифікаційний номер (підпис) (прізвище) (тел.) Наведена інформація є вірною головного бухгалтера)
Фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності _____________ ____________ (підпис) (тел.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Заповнюється службовими особами ОДПС ----------------------------------------------------------------------------------------- |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "__" _____ 200_ р.| |______________________________________________________________________________________ | .П. | | |Службова особа ОДПС (підпис, прізвище) | -----------------------------------------------------------------------------------------

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Комітету Верховної Наказ Державної податкової
Ради України з питань адміністрації України
фінансів та банківської 29.09.2003 N 451
діяльності
18.10.2003 N 06-10/811 Зареєстровано в Міністерстві

С.В.Буряк юстиції України

22 жовтня 2003 р.

за N 960/8281

ПОРЯДОК

заповнення та подання податковими агентами

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого

(сплаченого) на користь платників податку,

і сум утриманого з них податку

1. Загальні положення
1.1. Порядок заповнення та подання податковими агентами
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку за
ф. N 1ДФ (далі - Порядок) регулює заповнення і подання органам
державної податкової служби України податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та
сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок)
відповідно до вимог підпункту "б" пункту 19.2 статті 19 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (далі -
Закон).
1.2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх
філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), фізичних осіб,
нерезидентів або їх представництв, які незалежно від їх
організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими
податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати
податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок
платника податку та є податковими агентами відповідно до норм
Закону ( 889-15 ).
1.3. Подання податковими агентами податкового розрахунку за
ф. N 1ДФ за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення
діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його
ліквідації (припинення діяльності).
2. Порядок подання податкового розрахунку
2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал
(податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий
розрахунок за календарний рік не подається. Якщо останній день
терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи
святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за
вихідним або святковим операційний (банківський) день. Якщо до
закінчення терміну подання податкового розрахунку податковий агент
виявляє помилки в раніше поданому за поточний звітний період
податковому розрахунку, він зобов'язаний подати новий податковий
розрахунок. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не
застосовуються, а раніше поданий податковий розрахунок
скасовується.
2.2. У разі коли податковий агент протягом звітного кварталу
не виплачує доходи або виплачує доходи не всім платникам податку,
податковий розрахунок не подається або подається по тих платниках
податку, яким нараховані (сплачені) доходи.
2.3. Податковий розрахунок подається до органу державної
податкової служби за місцезнаходженням податкового агента -
юридичної особи або його відокремлених підрозділів чи до органу
державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи -
податкового агента (далі - органи державної податкової служби). 2.3.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4
(кількість аркушів не обмежується) розрахунок заповнюється
машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок,
закреслень, виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери
сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони
заповнюються прочерками. Подання ксерокопії розрахунку не
дозволяється. 2.3.2. За наявності комп'ютерної техніки податкові агенти
формують і подають інформацію про доходи й утримані з них податки
у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді
(можна на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою
розрахунку). Структура файла визначена в додатку до цього Порядку.
Друкована копія завіряється згідно з пунктом 5.4 цього Порядку. 2.3.3. Податковий розрахунок готується у двох примірниках.
Один примірник подається до органу державної податкової служби.
Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку,
штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій
реєстрації розрахунку в органі державної податкової служби, -
повертається податковому агенту.
3. Порядок заповнення
3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються: 3.1.1. Навпроти напису "Стор." податковим агентом
проставляється номер сторінки податкового розрахунку. 3.1.2. Відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Новий
звітний" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий
розрахунок подається. 3.1.3. Навпроти напису "Порція" працівником органу державної
податкової служби, відповідальним за приймання розрахунку,
проставляється номер порції при обов'язковій реєстрації розрахунку
в органі державної податкової служби. 3.1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (1), реєстраційний
(обліковий) номер платника податків (юридичної особи) або
десятирозрядний ідентифікаційний номер (2) фізичної особи -
податкового агента, який подає розрахунок. Заповнення клітинок
проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми
цифр, якщо значущих цифр менше 8).
--------------- (1) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України. (2) З Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів.
3.1.5. Відмічається відповідна клітинка "Юридична особа" або
"Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності". 3.1.6. "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з
місячних за звітний період (на перше число місяця) облікових
чисельностей штатних працівників облікового складу юридичної особи
чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (3).
--------------- (3) Згідно з Інструкцією із статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 7 липня
1995 року N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 7 серпня 1995 року за N 287/823.
3.1.7. "Працювало за сумісництвом" - кількість працівників за
сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами
цивільно-правового характеру у звітному періоді; реквізити,
передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки в разі
наявності в юридичної особи чи у фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності найманих працівників. Реквізити,
передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7, заповнюються тільки для
першої порції розрахунку. 3.1.8. Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, що подає розрахунок. 3.1.9. Ідентифікаційний код органу державної податкової
служби, куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ. 3.1.10. Назва органу державної податкової служби, куди
подається розрахунок. 3.1.11. "Звітний період" - відображається арабськими цифрами
порядковий номер звітного кварталу і рік. 3.1.12. У графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер
кожного рядка, що заповнюється. 3.1.13. У графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається
десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку
надається інформація в розрахунку.
3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за
звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі, відповідно
до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у
додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його
відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того,
виплачені такі доходи чи ні. 3.2.1. Нарахований дохід відображається повністю, без
вирахування податку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсійного
фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума
фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в
наступному місяці, повинна бути відображена в податковому
розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за
який заробітна плата була нарахована. Наприклад, до податкового
розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка
нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у
лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні
та виплачена у квітні). 3.3.1. Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого
доходу у графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі
4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі
4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті
(у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у
якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.
3.4. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається
сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого
платнику податку згідно з чинним законодавством.
3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається
фактична сума перерахованого податку до бюджету.
3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу
згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього
Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо
доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх
остаточна виплата буде здійснюватися у наступних кварталах, ознака
доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до
нарахованого в попередньому кварталі доходу. 3.6.1. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки
рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу
фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з
обов'язковими заповненнями графи 2 "Ідентифікаційний номер", крім
випадків, зазначених у підпунктах 3.7 та 3.8.
3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які
приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється
тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді
за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді
заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але
отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які
не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не
заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на
роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу
потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про
зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.
Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято
20 лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утретє
прийнято 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому
розрахунку на особу потрібно заповнити один рядок з першою датою
звільнення 1 лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою
прийняття 20 лютого 2003 року у графі 6 і датою звільнення 3
березня 2003 року у графі 7 та третій рядок з датою прийняття
25 березня 2003 року у графі 7. 3.7.1. У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається
дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної
особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 26 грудня
2003 року, то у графі 6 потрібно вказати "26.12.2003". 3.7.2. У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається
дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту
3.7.1.
3.8. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги"
відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з
довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку
до Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які
мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно з чинним
законодавством, за місцем отримання основного доходу. За
відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8
заповнюється прочерком. При заповненні графи 8 слід враховувати ту
ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається
наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі
наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою
доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців
кварталу).
3.9. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0",
якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно
вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для нового звітного та
уточнюючого податкових розрахунків.
3.10. У разі потреби довідники ознак доходів та ознак
податкових соціальних пільг можуть доповнюватись Державною
податковою адміністрацією України у випадку змін у чинному
законодавстві України.
3.11. В останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми
нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3,
нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за
графою 4. 3.11.1. У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких
подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку. При
визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок
відповідно до підпункту 3.11 не враховується; десятирозрядний ідентифікаційний номер керівника
підприємства, який подає розрахунок; десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера
підприємства, який подає розрахунок. 3.11.2. Завіряється розрахунок згідно з підпунктом 5.4 цього
Порядку. 3.11.3. "Дата подання" - проставляється дата подання
розрахунку податковим агентом.
3.12. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки
службових осіб органу державної податкової служби про внесення
даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової
звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки).
4. Порядок проведення коригувань
4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку
проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом
помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені
органом державної податкової служби.
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового
розрахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
кварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі
необхідності проведення коригувань після закінчення терміну
приймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за
звітний період, так і за попередні періоди відповідно до підпункту
5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ).
4.4. Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого
податкових розрахунків є однаковим і відрізняється лише
заповненням відповідних клітинок "Новий звітний" або "Уточнюючий".
4.5. Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки
подаються на підставі інформації з копії попередньо поданого
податкового розрахунку. Для заповнення також використовується
інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються
органами державної податкової служби до податкового агента. 4.5.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо
введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у
графі 9 указати "1" - рядок на вилучення. 4.5.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно
повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - рядок
на введення. 4.5.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно
вилучити помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та
ввести вірну інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто
повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо
внесену інформацію, а другий - вносить вірну інформацію. У такому
разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на
вилучення, а в другому вказується "0" - рядок на введення.
5. Прикінцеві положення
5.1. Податковий розрахунок подається податковими агентами із
штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на
всіх, що працюють з обов'язковим заповненням їхніх десятирозрядних
ідентифікаційних номерів - однією порцією. Якщо штатна чисельність
працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового
розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий
податковий розрахунок із своїм номером порції. Термін подання
останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну
подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового
розрахунку зшиваються.
5.2. Релігійні організації, а також створені ними добродійні
заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників
податку.
5.3. Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений
підрозділ (далі - філія), які мають окремий ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ та інше місцезнаходження, не такі як у головного
підприємства, то податковий розрахунок на працівників філії
потрібно подавати до органу державної податкової служби, де
знаходиться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ
податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає
головне підприємство до органу державної податкової служби за
своїм місцезнаходженням.
5.4. Податковий розрахунок або друкована копія даних файла на
своєму останньому аркуші завіряється: для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і
головного бухгалтера та засвідчується печаткою; для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка
подає податковий розрахунок, а за наявності печатки - нею
засвідчується.
5.5. Обов'язково мають бути вказані службові телефони
керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної
особи - податкового агента.
5.6. Податковий розрахунок, отриманий податковим органом від
податкового агента, заповнений усупереч правилам, зазначеним у
Порядку, а саме: якщо в ньому не зазначено обов'язкових
реквізитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не
скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, - може
бути не визнаний податковим органом як податковий розрахунок. При
зверненні органу державної податкової служби до податкового агента
з письмовою пропозицією надати новий податковий розрахунок
податковий агент може подати уточнюючий податковий розрахунок або
оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного
узгодження.
Директор Департаменту автоматизації
процесів оподаткування М.І.Семирга

Додаток

до Порядку заповнення та

подання податковими агентами

податкового розрахунку

сум доходу, нарахованого

(сплаченого) на користь

платників податку, і сум

утриманого з них податку

1. Довідник ознак доходів
-------------------------------------------------------------------------------- OZN_| | | | | DOX | NAME | NAME_SHOT | D_BEGIN | D_END | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 01 |Доходи у вигляді заробітної |заробітна плата|01.01.2004|31.12.2004| |плати, інші виплати та |нарахована | | | |винагороди, нараховані |(виплачена) | | | |(виплачені) платнику податку | | | | |(пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 01 |Доходи у вигляді заробітної|заробітна плата |01.01.2005| | |плати, інші виплати та|нарахована | | | |винагороди, нараховані|(виплачена), крім | | | |(виплачені) платнику податку,|заробітної плати, з | | | |відповідно до умов трудового|якої провадились | | | |або цивільно-правового|перерахування на | | | |договору (далі - заробітна|пенсійний вклад | | | |плата), крім доходів,| | | | |зазначених у абзаці другому| | | | |пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп.| | | | |4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону | | | | |( 889-15 ), крім абз. 2 пп.| | | | |22.8 ст. 22 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 02 |Доходи від продажу |роялті, у т.ч. |01.01.2004| | |об'єктів прав |одержувані | | | |інтелектуальної |спадкоємцями | | | |(промислової) власності; | | | | |доходи у вигляді сум | | | | |авторської винагороди, | | | | |іншої плати за надання | | | | |права на користування або | | | | |розпорядження іншим | | | | |особам нематеріальним | | | | |активом (творами науки, | | | | |мистецтва, літератури або | | | | |іншими нематеріальними | | | | |активами) (далі - | | | | |роялті), у тому числі | | | | |одержувані спадкоємцями | | | | |власника такого | | | | |нематеріального активу | | | | |(пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 03 |Сума страхових внесків|страхові внески |01.01.2004|31.12.2004| |(страхових премій) за|(страхові премії) за | | | |договором добровільного|платника податку | | | |страхування, сплачена особою-| | | | |резидентом (податковим| | | | |агентом) за платника податку| | | | |чи на його користь (пп. 4.2.4| | | | |п. 4.2 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 03 |Сума пенсійних внесків у|пенсійні внески, |01.01.2005| | |межах недержавного пенсійного|страхові внески | | | |забезпечення відповідно до|(премії) за платника | | | |закону, страхових внесків|податку | | | |(премій), пенсійних вкладів,| | | | |сплачена будь-якою особою- | | | | |резидентом, іншою ніж платник| | | | |податку, за такого платника| | | | |податку чи на його користь| | | | |(пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 04 |Сума страхових внесків|страхові внески |01.01.2004|31.12.2004| |(страхових премій) за|(страхові премії) | | | |договором довгострокового|понад 15% нарахованої| | | |страхування життя або|заробітної плати | | | |недержавного пенсійного| | | | |страхування, сплачена| | | | |працедавцем-резидентом за| | | | |платника податку чи на його| | | | |користь, що перевищує 15%| | | | |нарахованої заробітної плати| | | | |протягом місяця (пп. "в" пп.| | | | |4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 04 |Сума пенсійних внесків у|пенсійні внески,|01.01.2005| | |межах недержавного пенсійного|страхові внески| | | |забезпечення відповідно до|(премії) | | | |закону, страхових внесків| | | | |(премій), пенсійних вкладів,| | | | |сплачена працедавцем- | | | | |резидентом за свій рахунок за| | | | |договорами довгострокового| | | | |страхування життя або| | | | |недержавного пенсійного| | | | |забезпечення платника податку| | | | |(пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст.| | | | |4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 05 |Сума страхових виплат,|страхові виплати|01.01.2004|31.12.2004| |страхових відшкодувань або|відповідно до п. 9.8| | | |викупних сум, отриманих|ст. 9 Закону | | | |платником податку за|( 889-15 ) | | | |договорами довгострокового| | | | |страхування життя та| | | | |недержавного | | | | |пенсійного страхування, у| | | | |випадках та розмірах,| | | | |визначених пп. 9.8 статті 9| | | | |Закону (пп. 4.2.5 п. 4.2 ст.| | | | |4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 06 |Доходи від операцій з продажу|продаж нерухомого|01.01.2005| | |нерухомого майна згідно з|майна згідно із | | | |положеннями статті 11 Закону|ст. 11 Закону | | | |( 1780-15 ) (пп. 4.2.6 п. 4.2|( 889-15 ) | | | |ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 07 |Частина доходів від операцій|операції з майном|01.01.2004|31.12.2004| |з майном, розмір якої|згідно зі ст. 12| | | |визначається згідно з|Закону ( 889-15 ) | | | |положеннями статті 12 Закону| | | | |( 889-15 ) (пп.4.2.6 п.4.2| | | | |ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 07 |Доходи від операцій з рухомим|операції з рухомим|01.01.2005| | |майном згідно з положеннями|майном згідно зі| | | |статті 12 Закону ( 889-15 )|ст.12 Закону, крім| | | |(пп.4.2.6 п.4.2 ст. 4, крім|пп. "ж" п.1.3 ст. 1| | | |пп."ж" п.1.3 ст. 1 та п.9.6|та п.9.6 ст. 9 Закону| | | |ст. 9 Закону ) |( 889-15 ) | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 08 |Дохід від надання майна в |надання майна в |01.01.2004| | |оренду або суборенду |оренду згідно з | | | |(строкове володіння |п. 9.1 ст. 9 Закону | | | |та/або користування), | | | | |визначений у порядку, | | | | |встановленому пунктом 9.1 | | | | |статті 9 цього Закону | | | | |(пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 09 |Дохід, отриманий платником|додаткове благо від|01.01.2004|31.12.2004| |податку від його працедавця|працедавця | | | |(податкового агента) як| | | | |додаткове благо (пп. 4.2.9| | | | |п. 4.2 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 09 |Дохід, отриманий платником|додаткове благо від|01.01.2005| | |податку від його працедавця|працедавця | | | |(податкового агента) як| | | | |додаткове благо (пп. 4.2.9| | | | |п.4.2, з урахуванням пп."в"| | | | |пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. | | | | |"б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ), крім пп.| | | | |4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. "а"| | | | |пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9| | | | |Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 10 |Дохід у вигляді |неустойки, штрафи |01.01.2004| | |неустойки, штрафів або |або пені | | | |пені, фактично одержаних | | | | |платником податку як | | | | |відшкодування | | | | |матеріальної або | | | | |немайнової (моральної) | | | | |шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 | | | | |ст. 4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 11 |Дохід у вигляді процентів |проценти (дисконтні |01.01.2004| | |(дисконтних доходів) |доходи) | | | |(пп. 4.2.12 п. 4.2. ст. 4 | | | | |Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 | | | | |ст. 9 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 12 |Дохід у вигляді дивідендів та|дивіденди та роялті |01.01.2004|31.12.2004| |роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст.| | | | |4, п. 9.3 ст. 9 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 12 |Дохід у вигляді дивідендів та|дивіденди та роялті,|01.01.2005| | |роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст.|крім тих, що не| | | |4, п. 9.3 ст. 9 Закону|змінюють участь | | | |( 889-15 ), крім пп. 4.3.17| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 13 |Дохід у вигляді виграшів,|виграші, призи |01.01.2004|31.12.2004| |призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст.| | | | |4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 13 |Дохід у вигляді виграшів,|виграші, призи, крім|01.01.2005| | |призів, крім сум доходів,|виграшів у| | | |отриманих платником податку|держлотерею | | | |від розміщення ним коштів у| | | | |цінні папери, емітовані| | | | |Міністерством фінансів| | | | |України, виграші у державну| | | | |лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2| | | | |ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 14 |Інші доходи (пп. 4.2.12|інші доходи |01.01.2004|31.12.2004| |п. 4.2 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 14 |Інші доходи (пп. 4.2.12|інші доходи |01.01.2005| | |п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст.| | | | |4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 15 |Інвестиційний прибуток від|інвестиційний |01.01.2004|31.12.2004| |здійснення платником податку|прибуток | | | |операцій з цінними паперами| | | | |та корпоративними правами, | | | | |випущеними в інших, ніж цінні| | | | |папери, формах, крім доходу| | | | |від операцій, зазначених у| | | | |пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону| | | | |( 889-15 ) (пп. 4.2.13 п.| | | | |4.2 ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 15 |Дохід від операцій з|дохід від операцій з|01.01.2005| | |інвестиційними активами (пп.|інвестиційними | | | |4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9|активами | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 16 |Сума надміру витрачених|надміру витрачені|01.01.2004|31.12.2004| |коштів, отриманих платником|кошти на відрядження| | | |податку на відрядження або|або під звіт | | | |під звіт та не повернутих у| | | | |встановлені Законом| | | | |( 889-15 ) строки (пп.| | | | |4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 16 |Сума коштів, отриманих|кошти на відрядження|01.01.2005| | |платником податку на|або під звіт | | | |відрядження або під звіт, з| | | | |урахуванням норм пункту 9.10| | | | |статті 9 цього Закону| | | | |( 889-15 ) (пп. 4.2.15, пп.| | | | |4.3.2 п. 4.3 ст. 4, п. 9.10 | | | | |ст. 9 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 17 |Сума нецільової |нецільова |01.01.2004| | |благодійної допомоги від |благодійна допомога | | | |юридичної або фізичної | | | | |особи (податкового | | | | |агента), що перевищує | | | | |розмір мінімального | | | | |прожиткового рівня, | | | | |встановленого на 1 січня | | | | |такого року за умови | | | | |отримання податкової | | | | |соціальної пільги | | | | |(пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 18 |Доходи з джерелом |доходи з України |01.01.2004| | |походження з України, |нерезидента від | | | |виплачені нерезиденту |нерезидента | | | |іншим нерезидентом | | | | |(пп. 9.11.2 п. 9.2 ст. 9 | | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 19 |Кошти, внесені третіми|внески на пенсійні|01.01.2004|31.12.2004| |особами (податковими|рахунки в банки ХК| | | |агентами) на пенсійні рахунки|"Київміськбуд" | | | |фізичних осіб в уповноважених| | | | |ХК "Київміськбуд" банках (пп.| | | | |22.8 ст. 22 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 20 |Кошти, виплачені фізичним|виплати з пенсійних|01.01.2004|31.12.2004| |особам згідно з договорами|вкладів за| | | |пенсійних вкладів, укладеними|експериментом ХК| | | |відповідно до Закону України|"Київміськбуд" | | | |"Про внесення змін до Закону| | | | |України "Про проведення| | | | |експерименту у житловому| | | | |будівництві на базі| | | | |холдингової компанії| | | | |"Київміськбуд" (п. 22.8 ст.| | | | |22 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 21 |Доходи, виплачені фізичній |виплати з фонду|01.01.2005| | |особі з фонду фінансування |будівництва | | | |будівництва (пп. 4.2.17 | | | | |п. 4.2 ст. 4 Закону | | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 22 |Сума державної матеріальної|соціальні виплати з|01.01.2005| | |та соціальної допомоги у|відповідних бюджетів | | | |вигляді адресних виплат| | | | |коштів та надання соціальних| | | | |послуг відповідно до закону,| | | | |житлових та інших субсидій| | | | |або дотацій, компенсацій| | | | |(включаючи допомогу по| | | | |вагітності та пологах),| | | | |винагород та страхових| | | | |виплат, які отримуються| | | | |платником податку відповідно| | | | |з бюджетів та фондів| | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального| | | | |страхування згідно із законом| | | | |(пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 23 |Сума доходів, отриманих|доходи від цінних|01.01.2005| | |платником податку від|паперів Мінфіну,| | | |розміщення ним коштів у цінні|виграші у державну| | | |папери, емітовані|лотерею | | | |Міністерством фінансів| | | | |України, виграші у державну| | | | |лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст.| | | | |4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 24 |Сума відшкодування платнику|сума шкоди, завданої|01.01.2005| | |податку розміру шкоди,|внаслідок | | | |завданої йому внаслідок|Чорнобильської | | | |Чорнобильської катастрофи, у|катастрофи | | | |порядку та сумах, визначених| | | | |законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст.| | | | |4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 25 |Суми виплат чи відшкодувань|виплати профспілками|01.01.2005| | |(крім заробітної плати чи|та іншими| | | |інших виплат та відшкодувань|неприбутковими | | | |за цивільно-правовими|організаціями, | | | |договорами), що здійснюються|небанківськими | | | |професійними та творчими|фінансовими | | | |спілками їх членам,|установами | | | |Товариством Червоного Хреста| | | | |України, іншими| | | | |неприбутковими організаціями,| | | | |благодійними фондами України| | | | |та іншими небанківськими| | | | |фінансовими установами (пп.| | | | |4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 26 |Сума внесків на обов'язкове|сума внесків на|01.01.2005| | |страхування платника податку|обов'язкове | | | |відповідно до закону, інших|страхування платника | | | |ніж збір на державне пенсійне| | | | |страхування або внески на| | | | |загальнообов'язкове державне| | | | |соціальне страхування (пп.| | | | |4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 27 | Сума збору на державне|державне страхування |01.01.2005| | |пенсійне страхування та| | | | |внесків на| | | | |загальнообов'язкове державне| | | | |соціальне страхування| | | | |платника податку, що| | | | |вносяться за рахунок його| | | | |працедавця у розмірах,| | | | |визначених законом (пп. 4.3.7| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 28 |Кошти або вартість майна|кошти або вартість|01.01.2005| | |(немайнових активів), які|майна, які надходять| | | |надходять платнику податку за|внаслідок поділу| | | |рішенням суду внаслідок|власності подружжя | | | |поділу спільної сумісної| | | | |власності подружжя у зв'язку| | | | |з розірванням шлюбу чи| | | | |визнанням його недійсним або| | | | |за добровільним рішенням| | | | |сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3| | | | |ст. 4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 29 |Аліменти, що виплачуються|аліменти |01.01.2005| | |платнику податку (пп. 4.3.9| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 30 |Кошти або майно (майнові чи|подарунки |01.01.2005| | |немайнові права, вартість| | | | |робіт, послуг), які отримують| | | | |платники податку як | | | | |подарунок (пп. 4.3.10| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 31 |Вартість товарів, які|вартість товарів, які|01.01.2005| | |надходять платнику податку як|надходять як їх| | | |їх гарантійна заміна у|гарантійна заміна | | | |порядку, встановленому| | | | |законом, а також грошова| | | | |компенсація вартості таких| | | | |товарів, надана платнику| | | | |податку у разі їх повернення| | | | |продавцю або особі,| | | | |уповноваженій таким продавцем| | | | |здійснювати їх гарантійне| | | | |обслуговування (заміну)| | | | |протягом гарантійного строку| | | | |(пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 32 |Кошти, отримані платником|компенсація вартості|01.01.2005| | |податку в рахунок компенсації|майна, примусово| | | |(відшкодування) вартості|відчуженого державою | | | |майна (немайнових активів),| | | | |примусово відчужених державою| | | | |у випадках, передбачених| | | | |законом, або вартість такої| | | | |компенсації, отриманої у| | | | |формі, відмінній від грошової| | | | |(пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 33 |Вартість вугілля та вугільних|вартість безоплатно|01.01.2005| | |брикетів, безоплатно наданих|наданого вугілля | | | |платнику податку (пп. 4.3.15| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 34 |Дивіденди, які нараховуються|дивіденди у вигляді|01.01.2005| | |на користь платника податку у|акцій, які не| | | |вигляді акцій (часток, паїв),|змінюють участі | | | |емітованих юридичною особою-| | | | |резидентом, що нараховує такі| | | | |дивіденди, за умови, коли| | | | |таке нарахування ніяким чином| | | | |не змінює пропорцій (часток)| | | | |участі всіх акціонерів| | | | |(власників) у статутному| | | | |фонді емітента, та внаслідок| | | | |чого збільшується статутний| | | | |фонд такого емітента на| | | | |сукупну номінальну вартість| | | | |таких нарахованих дивідендів| | | | |(пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 35 |Сума доходу, отриманого|дохід від відчуження|01.01.2005| | |платником податку внаслідок|акцій, одержаних в| | | |відчуження акцій (інших|процесі приватизації | | | |корпоративних прав),| | | | |одержаних ним у власність в| | | | |процесі приватизації в обмін| | | | |на приватизаційні| | | | |компенсаційні сертифікати,| | | | |безпосередньо отримані ним як| | | | |компенсація суми його внеску| | | | |до установ Ощадного банку| | | | |СРСР або до установ| | | | |державного страхування СРСР,| | | | |або в обмін на приватизаційні| | | | |сертифікати, отримані ним| | | | |відповідно | | | | |до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3| | | | |ст. 4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 36 |Сума доходу, отриманого|дохід, отриманий |01.01.2005| | |платником податку внаслідок|внаслідок відчуження | | | |відчуження земельних ділянок|земельних ділянок | | | |сільськогосподарського | | | | |призначення, земельних часток| | | | |(паїв), майнових паїв,| | | | |безпосередньо отриманих ним у| | | | |власність у процесі| | | | |приватизації згідно з нормами| | | | |земельного законодавства (пп.| | | | |4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 37 |Сума, сплачена працедавцем на|вартість підготовки|01.01.2005| | |користь закладів освіти у|чи перепідготовки| | | |рахунок компенсації вартості|платника | | | |підготовки чи перепідготовки| | | | |платника податку - найманої| | | | |особи за профілем діяльності| | | | |чи загальними виробничими| | | | |потребами такого працедавця | | | | |(пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 38 |Кошти або вартість майна|допомога на поховання|01.01.2005| | |(послуг), що надаються як| | | | |допомога на поховання| | | | |платника податку благодійною| | | | |організацією, Пенсійним| | | | |фондом України або| | | | |професійною спілкою (пп.| | | | |4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ), крім пп. "б" пп.| | | | |4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 39 |Кошти або вартість майна|допомога на лікування|01.01.2005| | |(послуг), що надаються як| | | | |допомога на лікування та| | | | |медичне обслуговування| | | | |платника податку його| | | | |працедавцем за рахунок| | | | |коштів, які залишаються після| | | | |оподаткування такого| | | | |працедавця податком на| | | | |прибуток підприємств (пп.| | | | |4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп.| | | | |9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 40 |Доходи від операцій з рухомим|операції з рухомим|01.01.2005| | |майном згідно з положеннями|майном згідно зі| | | |статті 12 Закону ( 889-15 )|ст. 12 Закону та| | | |(пп."ж" п.1.3 ст. 1 Закону) |пп. "ж" п.1.3 ст. 1| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 41 |Вартість путівок на|вартість путівок на|01.01.2005| | |відпочинок, оздоровлення та|відпочинок, | | | |лікування на території|оздоровлення та| | | |України платника податку або|лікування на| | | |його дітей віком до 18 років,|території України | | | |які надаються йому безоплатно| | | | |або зі знижкою (у розмірі| | | | |такої знижки) професійною| | | | |спілкою, до якої| | | | |зараховуються профспілкові| | | | |внески такого платника| | | | |податку - члена такої| | | | |професійної спілки, створеної| | | | |за законодавством України,| | | | |або за рахунок коштів| | | | |відповідного фонду| | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного соціального| | | | |страхування (пп. 4.3.24 п.| | | | |4.3 ст. 4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 42 |Дохід, виплачений|дохід, виплачений|01.01.2005| | |самозайнятій особі (ст. 4|самозайнятій особі | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 43 |Сума стипендії, яка|сума стипендії |01.01.2005| | |виплачується з бюджету учню,| | | | |студенту, ординатору,| | | | |аспіранту або ад'юнкту (пп.| | | | |4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 44 |Вартість одягу, взуття, а|допомога дітям-|01.01.2005| | |також суми грошової допомоги,|сиротам | | | |що надаються дітям-сиротам і| | | | |дітям, які залишилися без| | | | |піклування батьків (у тому| | | | |числі випускникам професійних| | | | |освітньо-виховних закладів і| | | | |вищих освітніх закладів I і| | | | |II рівня акредитації) (пп.| | | | |4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 45 | Сума грошового або майнового|забезпечення |01.01.2005| | |утримання чи забезпечення|військовослужбовців | | | |військовослужбовців строкової|строкової служби | | | |служби (у тому числі осіб, що| | | | |проходять альтернативну| | | | |службу), передбачена законом,| | | | |яка виплачується з бюджету чи| | | | |бюджетною установою (пп.| | | | |4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 46 |Сума, одержувана платником|сума доходу від|01.01.2005| | |податку за здавання ним|донорства | | | |крові, грудного жіночого| | | | |молока, інших видів| | | | |донорства, яка виплачується з| | | | |бюджету чи бюджетною| | | | |установою (пп. 4.3.29 п. 4.3| | | | |ст. 4 Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 47 |Вартість житла, яке|вартість житла, яке|01.01.2005| | |передається з державної або|передається з| | | |комунальної власності у|державної або| | | |власність платника податку|комунальної власності| | | |безоплатно | | | | |або із знижкою (у розмірі | | | | |такої знижки) (пп. 4.3.30| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 48 |Сума, одержувана платником |доходи від вторинної|01.01.2005| | |податку за здану (продану) |сировини та побутових| | | |ним вторинну сировину та |відходів | | | |побутові відходи (пп. 4.3.31 | | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону | | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 49 |Сума страхової виплати,|страхові виплати за|01.01.2005| | |страхового відшкодування або|договором, іншим ніж| | | |викупна сума, отримувана|ДСЖ або НПС | | | |платником податку за| | | | |договором страхування від| | | | |страховика-резидента, іншого| | | | |ніж довгострокове страхування| | | | |життя або недержавне пенсійне| | | | |страхування (пп. 4.3.32| | | | |п. 4.3 ст. 4 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 50 |Сума страхової виплати,|страхові виплати|01.01.2005| | |страхового відшкодування,|(ДСЖ) | | | |викупна сума або їх частина,| | | | |отримувана платником податку| | | | |за договором довгострокового| | | | |страхування життя (пп. 4.2.5| | | | |п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3| | | | |ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 51 |Сума пенсійної виплати з|пенсійні виплати|01.01.2005| | |системи недержавного|(НПЗ) | | | |пенсійного забезпечення (пп.| | | | |4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п.| | | | |4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 52 |Сума виплат за договором|виплати з пенсійних|01.01.2005| | |пенсійного вкладу (пп. 4.2.5|вкладів (ПВ) | | | |п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст.| | | | |4, п. 9.8 ст. 9 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 53 |Доходи від продажу|доходи від продажу|30.03.2004| | |сільськогосподарської |сільськогосподарської| | | |продукції |продукції | | | |(пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4| | | | |Закону ( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 54 |Доходи, у вигляді заробітної|заробітна плата|01.01.2005| | |плати, інші виплати та|нарахована | | | |винагороди, що були|(виплачена), з якої| | | |нараховані платнику податку|провадились | | | |відповідно до умов трудового|перерахування на| | | |або цивільно-правового|пенсійний вклад | | | |договору, з яких проводилось| | | | |перерахування на його| | | | |пенсійний вклад, відкритий| | | | |відповідно до закону (п. | | | | |22.8 ст. 22 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | ----+-----------------------------+---------------------+----------+----------| 55 |Кошти, які вносяться особою,|кошти, які вносяться|01.01.2005| | |що не є платником податку,|третьою особою на| | | |або її працедавцем (третьою|пенсійний вклад| | | |особою) на користь платника|платника | | | |податку на пенсійний вклад| | | | |такого платника податку (п. | | | | |22.8 ст. 22 Закону| | | | |( 889-15 ) | | | | -------------------------------------------------------------------------------
1.1. Структура довідника ознак доходів надається за
таблицею 1:
Табл. 1
------------------------------------------------------------------ Назва реквізиту |Формат реквізиту | Значення реквізиту | --------------------+-----------------+-------------------------| OZN_DOX |n(2) | Код ознаки | --------------------+-----------------+-------------------------| NAME |c(254) | Назва ознаки | --------------------+-----------------+-------------------------| NAME_SHOT |c(20) | Скорочена назва ознаки | --------------------+-----------------+-------------------------| D_BEGIN |d(8) | Дата початку дії ознаки | --------------------+-----------------+-------------------------| D_END |d(8) | Дата кінця дії ознаки | -----------------------------------------------------------------
2. Довідник ознак податкових соціальних пільг
------------------------------------------------------------------ KOD_P | NAME_P |D_BEGIN |D_END | --------+--------------------------------+-----------+----------| 01 |У розмірі, що дорівнює одній |01.01.2004 | | |мінімальній заробітній платі з | | | |урахуванням положень п. 22.4 ст.| | | |22 Закону України "Про податок з| | | |доходів фізичних осіб" | | | |( 889-15 ) (далі - Закон), | | | |встановленій Законом на 1 січня | | | |звітного податкового року для | | | |доходу, отриманого як заробітна | | | |плата, якщо розмір доходу не | | | |перевищує суми місячного | | | |прожиткового мінімуму для | | | |працездатної особи, | | | |встановленого на 1 січня | | | |звітного податкового року, | | | |помноженої на 1,4 та округленої | | | |до найближчих 10 гривень | | | --------+--------------------------------+-----------+----------| 02 |У розмірі, що дорівнює 150 |01.01.2004 | | |відсоткам суми пільги, | | | |визначеної в ознаці "01" за | | | |правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону| | | |( 889-15 ) | | | --------+--------------------------------+-----------+----------| 03 |У розмірі, що дорівнює 200 |01.01.2004 | | |відсоткам суми пільги, | | | |визначеної в ознаці "01" за | | | |правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону| | | |( 889-15 ) | | | --------+--------------------------------+-----------+----------| 04 |Додаткова - у розмірі, що |08.07.2004 | | |дорівнює 100 відсоткам суми | | | |пільги, визначеної в ознаці "01"| | | |за правилами пп.6.5.1 п.6.5 | | | |ст.6 Закону (пільга для | | | |платників згідно з пп. "а"-"в" | | | |пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону | | | |( 889-15 ) | | | -----------------------------------------------------------------
При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак
податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх
поєднання, наведені у таблиці 2.
Табл.2
------------------------------------------------------------------ Ознака доходу| Ознака податкової соціальної пільги | -------------+--------------------------------------------------| 01 | 01, 02, 03, 04 | -----------------------------------------------------------------
2.1. Структура довідника ознак податкових соціальних пільг
надається за таблицею 3:
Табл. 3
------------------------------------------------------------------ Назва реквізиту |Формат реквізиту | Значення реквізиту | --------------------+-------------------+-----------------------| KOD_P |n(2) | Код ознаки | --------------------+-------------------+-----------------------| NAME_P |c(254) | Назва ознаки | --------------------+-------------------+-----------------------| D_BEGIN |d(8) |Дата початку дії ознаки| --------------------+-------------------+-----------------------| D_END |d(8) | Дата кінця дії ознаки | -----------------------------------------------------------------
Реквізит D_END заповнюється у програмному забезпеченні тільки
після припинення дії відповідної ознаки. Якщо реквізит "Дата кінця
дії ознаки" не визначений, по замовчуванню він - "31.12.2999".
3. Опис структури файла даних розрахунку
3.1. За наявності комп'ютерної техніки інформацію про доходи
й утримані податки слід подавати у вигляді DBF-файла з іменем -
DArrccnn.k, де: DA - маска файла з даними про доходи; rr - код області; сс - код органу державної податкової служби, куди подається
податковий розрахунок; nn - номер файла за звітний період (01, 02...); к - порядковий номер звітного кварталу.
3.2. Структура файла даних розрахунку надається за
таблицею 4:
Табл. 4
------------------------------------------------------------------ Назва |Формат | Значення реквізиту | реквізиту |реквізиту | | ----------+----------+------------------------------------------| NP |n(5) |Порядковий номер запису у файлі | ----------+----------+------------------------------------------| PERIOD |n(1) |Порядковий номер звітного кварталу | ----------+----------+------------------------------------------| RIK |n(4) |Звітний рік | ----------+----------+------------------------------------------| KOD |с(10) |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або | | |реєстраційний (обліковий) номер платника | | |податків, що подає податковий розрахунок | | |(юридичної особи), або ідентифікаційний | | |номер фізичної особи - податкового агента | | |(з Державного реєстру фізичних осіб - | | |платників податків та інших обов'язкових | | |платежів), що подає податковий розрахунок | ----------+----------+------------------------------------------| TYP |n(1) |Ознака податкового агента, який подає | | |податковий розрахунок (0 - юридична особа,| | |1 - фізична особа) | ----------+----------+------------------------------------------| TIN |с(10) |Ідентифікаційний номер фізичної особи (з | | |Державного реєстру фізичних осіб - | | |платників податків та інших обов'язкових | | |платежів), про яку надається інформація у | | |податковому розрахунку | ----------+----------+------------------------------------------| S_NAR |N(12.2) |Сума нарахованого доходу | ----------+----------+------------------------------------------| S_DOX |N(12.2) |Сума виплаченого доходу | ----------+----------+------------------------------------------| S_TAXN |N(12.2) |Сума нарахованого прибуткового податку | ----------+----------+------------------------------------------| S_TAXP |N(12.2) |Сума перерахованого прибуткового податку | ----------+----------+------------------------------------------| OZN_DOX |N(2) |Ознака доходу згідно з довідником ознак | | |доходів | ----------+----------+------------------------------------------| D_PRIYN |D(8) |Дата прийняття на роботу фізичної особи | ----------+----------+------------------------------------------| D_ZVILN |D(8) |Дата звільнення з роботи фізичної особи | ----------+----------+------------------------------------------| OZN_PILG |N(2) |Ознака пільги згідно з довідником ознак | | |податкових соціальних пільг | ----------+----------+------------------------------------------| OZNAKA |N(1) |Ознака: 0 - введення запису, 1 - вилучення| | |запису | -----------------------------------------------------------------
Останні три записи файла заповнюються таким чином. У першому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" -
заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "1"; "TIN" -
вноситься ідентифікаційний номер керівника підприємства; "S_DOX" -
вноситься службовий телефон керівника підприємства; "PERIOD",
"RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються відповідно до попередніх
записів файла. Решта полів цього запису не заповнюється. У другому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" -
заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "2"; "TIN" -
вноситься ідентифікаційний номер головного бухгалтера; "S_DOX" -
вноситься службовий телефон головного бухгалтера; "PERIOD", "RIK",
"KOD", "TYP" - заповнюються відповідно до попередніх записів
файла. Решта полів цього запису не заповнюється. У третьому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" -
заповнюється п'ятьма цифрами "9"; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" -
заповнюються відповідно до попередніх записів файла; "S_NAR" -
підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами
файла; "S_DOX" - підраховується загальна сума виплаченого доходу
за всіма записами файла; "S_TAXN" - підраховується загальна сума
нарахованого податку з доходів фізичних осіб за всіма записами
файла; "S_TAXP" - підраховується загальна сума перерахованого
податку з доходів фізичних осіб за всіма записами файла. Решта
полів цього запису не заповнюється.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 500 ( z1194-04 ) від 30.08.2004, N 67
( z0313-05 ) від 09.02.2005, N 352 ( z1168-05 ) від 19.09.2005 )
Заступник директора Департаменту
оподаткування фізичних осіб А.Л.Цебенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: