open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.06.2009 N 749
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики

N 370 ( v0370862-13 ) від 03.04.2013 }
Про затвердження Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування,

розподіл, постачання природного газу, зберігання

(закачування, зберігання та відбір) природного газу,

транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку

магістральними трубопроводами та внесення змін

до деяких постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення
комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації
підприємств паливно-енергетичного комплексу" та з метою
забезпечення прозорості процедури прийняття соціально важливих
рішень щодо рівня тарифів Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Процедуру встановлення та перегляду НКРЕ
тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу,
зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами (додається).
2. Унести до постанов НКРЕ такі зміни: розділи 5 та 6 Методики розрахунку тарифів на послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 984 ( v0984227-02 ),
вилучити; розділи 6 та 7 Методики розрахунку тарифів на транспортування
та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та
газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 983
( v0983227-02 ), вилучити; розділ 6 Методики розрахунку тарифів за надані послуги із
закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних
сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 N 701
( v0701227-00 ), вилучити; розділ 7 Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
транспортування нафти територією України магістральними
нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою
НКРЕ від 30.07.99 N 993 ( v0993227-99 ), вилучити.
Голова Комісії В.Кальченко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва О.Кужель
(Рішення N 511 від 12.06.2009
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

25.06.2009 N 749

ПРОЦЕДУРА

встановлення та перегляду НКРЕ тарифів

на транспортування, розподіл, постачання

природного газу, зберігання (закачування,

зберігання та відбір) природного газу,

транспортування нафти, нафтопродуктів,

аміаку магістральними трубопроводами

1. Загальні положення
1.1. Процедура встановлення та перегляду тарифів на
транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання
(закачування, зберігання та відбір) природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами (далі - Процедура) розроблена відповідно до Законів
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента
України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики України" та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р )
"Про схвалення комплексного плану заходів із забезпечення
фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу".
1.2. Процедура застосовується Національною комісією
регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при
встановленні або перегляді тарифів та поширюється на всіх
суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють господарську
діяльність із транспортування, розподілу та постачання природного
газу за регульованим тарифом із зберігання природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами.
1.3. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: Базовий період - період тривалістю рік, який передує
планованому періоду. Витрати - поточні витрати суб'єкта господарювання (заявника)
при здійсненні відповідного виду господарської діяльності,
виражені у грошовій формі. Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат
заявника, на основі яких здійснюється розрахунок тарифів. Установлення тарифів - затвердження НКРЕ рівнів тарифів
відповідно до встановленої структури. Заява - письмове звернення заявника до НКРЕ щодо встановлення
або перегляду тарифів: на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами; на розподіл природного газу
(транспортування природного газу розподільними трубопроводами); на
постачання природного газу за регульованим тарифом; на зберігання
(закачування, зберігання та відбір) природного газу; на
транспортування магістральними трубопроводами нафти,
нафтопродуктів, аміаку, з повним комплектом документів,
передбачених цією Процедурою. Заявник- суб'єкт господарювання, який офіційно звертається
до НКРЕ з заявою щодо встановлення або перегляду тарифів. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, що отримав ліцензію НКРЕ
на провадження відповідного виду діяльності. Нецільове використання коштів, передбачених структурою
затверджених тарифів, - використання коштів на цілі або в
розмірах, не передбачених установленою структурою тарифів та/або
схваленою інвестиційною програмою. Перегляд тарифів - зміна раніше затверджених тарифів та їх
структури за заявою заявника або ініціативою НКРЕ. Планований період - період тривалістю рік, на який
здійснюється розрахунок тарифу. Розрахункове обґрунтування - економічно і технічно
обґрунтовані показники діяльності заявника на планований період,
які включають його операційні та фінансові витрати, необхідні для
здійснення відповідного виду діяльності, та інвестиційні витрати з
урахуванням амортизаційних відрахувань та частини прибутку. Структура тарифів - згруповані за економічними елементами
обґрунтовані витрати заявника (операційні витрати та витрати з
прибутку) при здійсненні відповідного виду діяльності, на основі
яких розраховуються тарифи. Тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом -
установлений НКРЕ розмір оплати замовниками послуг з постачання
ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з урахуванням
обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення ліцензійної
діяльності. Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати замовниками
послуг із транспортування магістральними трубопроводами
ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з урахуванням
обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення ліцензійної
діяльності. Тариф на розподіл природного газу - установлений НКРЕ розмір
оплати замовниками послуг із транспортування розподільними
трубопроводами ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з
урахуванням обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення
ліцензійної діяльності. Тариф на зберігання природного газу - установлений НКРЕ
розмір оплати замовниками послуг зі зберігання в підземному
сховищі ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з
урахуванням обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення
ліцензійної діяльності. Тариф на закачування природного газу - установлений НКРЕ
розмір оплати замовниками послуг із закачування в підземне сховище
ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з урахуванням
обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення ліцензійної
діяльності. Тариф на відбір природного газу - установлений НКРЕ розмір
оплати замовниками послуг із відбору з підземного сховища
ліцензіатом 1000 кубічних метрів природного газу з урахуванням
обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення ліцензійної
діяльності. Тариф на транспортування нафти магістральними
трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати замовниками
послуг із транспортування ліцензіатом 1 т нафти визначеним
маршрутом з урахуванням обґрунтованих витрат, необхідних для
здійснення ліцензійної діяльності. Тариф на транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати замовниками
послуг із транспортування ліцензіатом 1 т нафтопродуктів
визначеним маршрутом з урахуванням обґрунтованих витрат,
необхідних для здійснення ліцензійної діяльності. Тариф на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати замовниками
послуг із транспортування 1 т аміаку на 100 км з урахуванням
обґрунтованих витрат, необхідних для здійснення господарської
діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.
1.4. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані
внаслідок здійснення відповідного виду діяльності, виключно на
витрати, передбачені встановленою структурою тарифу.
1.5. Закупівля будь-яких товарів, виконання робіт та послуг,
передбачених структурою тарифів, здійснюється на тендерних засадах
згідно з діючими нормативними актами.
1.6. Рішення щодо затвердження тарифів приймається НКРЕ на
відкритих засіданнях, що проводяться в порядку, визначеному її
регламентом, шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх
заінтересованих учасників відкритого засідання та оформлюється
постановою НКРЕ. Рішення Комісії щодо рівнів затверджених тарифів доводяться
до відома заявників та підлягають публікації у друкованому виданні
Комісії - інформаційному бюлетені НКРЕ.
2. Вимоги до оформлення заяви
2.1. Для встановлення тарифів на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами, розподіл природного газу
(транспортування природного газу розподільними трубопроводами),
постачання природного газу за регульованим тарифом, на зберігання
(закачування, зберігання, відбір) природного газу, транспортування
нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами
заявник подає до НКРЕ заяву за установленою формою (додаток 1) і
такі документи у друкованій (два примірники) та електронній
формах: 1) пояснювальну записку з детальною інформацією про заявника
(заявлені обсяги транспортування, розподілу, постачання природного
газу, його зберігання, транспортування нафти, нафтопродуктів,
аміаку; характеристики трубопроводів та їх протяжність, обладнання
на них; форма власності підприємства) та з обґрунтуванням
розрахунків тарифів (додаток 2); 2) розрахунок тарифів на планований період за видами
діяльності (за формами, наведеними в додатку 3), здійснений
відповідно до діючих Методик; 3) розрахунок витрат заявника при здійсненні діяльності з
транспортування, розподілу та постачання природного газу за
регульованим тарифом, зі зберігання природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами на планований період (додаток 4); 4) плановані обсяги транспортування, розподілу та постачання
природного газу, зберігання природного газу (закачування,
зберігання та відбору), транспортування нафти, нафтопродуктів,
аміаку магістральними трубопроводами (додаток 5); 5) розрахунок прибутку від здійснення відповідного виду
діяльності; 6) інвестиційну програму, яка затверджена в установленому
порядку, разом з розрахунком джерел фінансування інвестицій та
узагальнений план інвестиційних витрат за напрямками використання; 7) розрахунок виробничо-технологічних потреб природного газу
(витрат і нормованих втрат) на планований період (додаток 6); 8) бухгалтерську звітність за базовий період - баланс
підприємства (форма N 1) ( z0396-99 ), звіт про надання послуг та
фінансові результати діяльності (форма N 1-С (газопостачання))
( v0165202-97 ), звіт про фінансові результати та їх використання
(форма N 2) ( z0397-99 ); 9) інформацію щодо показників витрат на оплату праці за
видами діяльності за попередній період, базовий період та на
плановий період (додатки 9.1, 9.2, 9.3); 10) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований
період здійснений відповідно до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
2.2. Для перегляду тарифів на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, розподіл природного газу
(транспортування природного газу розподільними трубопроводами),
постачання природного газу за регульованим тарифом, на зберігання
(закачування, зберігання, відбір) природного газу, транспортування
нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами
заявник подає до НКРЕ заяву за установленою формою (додаток 1) і
такі документи у друкованій (два примірники) та електронній
формах: 1) пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкта
господарювання (заявлені обсяги транспортування/постачання
природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку;
характеристики трубопроводів та їх протяжність, обладнання на них;
зміни, що відбулись після останнього перегляду тарифу для суб'єкта
господарювання, форма власності підприємства) та з обґрунтуванням
тарифів, що включає аналіз результатів фінансово-господарської
діяльності відповідного виду діяльності за попередній період та
очікувані зміни у планованому періоді (додаток 2); 2) розрахунок тарифів на планований період за видами
діяльності (за формами, наведеними в додатку 3), здійснений
відповідно до діючих Методик; 3) розрахунок витрат заявника на здійснення діяльності з
транспортування, розподілу та постачання природного газу за
регульованим тарифом, зі зберігання природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами на планований період та динаміку відповідних витрат
за попередні періоди (додаток 4); 4) розрахунок обсягів транспортування, розподілу та
постачання природного газу, зберігання природного газу
(закачування, зберігання та відбору), транспортування нафти,
нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами та динаміку
обсягів транспортування (постачання) за попередні періоди
(додаток 5); 5) розрахунок прибутку від здійснення відповідного виду
діяльності та напрямки його використання (розподіл прибутку); 6) інвестиційну програму, яка затверджена в установленому
порядку, разом з розрахунком джерел фінансування інвестицій та
узагальнений план інвестиційних витрат за напрямками використання; 7) розрахунок виробничо-технологічних потреб природного газу
(витрат і нормованих втрат) на планований період та динаміку
фактичних виробничо-технологічних витрат за попередні періоди
(додаток 6) та динаміку фактичних обсягів розбалансування
природного газу (додаток 7); 8) бухгалтерську звітність за базовий період - баланс
підприємства (форма N 1) ( z0396-99 ), звіт про фінансові
результати та їх використання (форма N 2) ( z0397-99 ); 9) інформацію щодо показників витрат на оплату праці за
видами діяльності за попередній період, базовий період та на
плановий період (додатки 9.1, 9.2, 9.3); 10) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований
період здійснений відповідно до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), динаміку фактичних
відрахувань за попередні періоди з наданням звіту про напрямки
використання коштів (розподіл витрат), отриманих за рахунок
амортизаційних відрахувань.
2.3. Заявник зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати
між видами господарської діяльності, на послуги яких НКРЕ
встановлює тарифи, та іншими видами господарської діяльності і
аргументовано підтвердити необхідною документацією саме такий
розподіл.
2.4. Заявник обґрунтовує кожну складову операційних витрат і
прибутку документами, визначеними пунктом 2.1 або пунктом 2.2 цієї
Процедури, на здійснення відповідного виду діяльності, що
пропонуються для включення в тариф.
2.5. Заявник обґрунтовує заплановані витрати, спрямовані на
реконструкцію, модернізацію та розвиток компанії, для чого до НКРЕ
подає інвестиційну програму.
3. Порядок та строки розгляду заяви
3.1. Заява на встановлення або перегляд тарифів та додані
документи згідно з положеннями, передбаченими розділом 2 цієї
Процедури, реєструються НКРЕ.
3.2. У разі подання заяви та доданих до неї документів, які
оформлені з порушенням вимог, установлених розділом 2 цієї
Процедури, або подання недостовірної інформації вони залишаються
без розгляду, про що НКРЕ інформує протягом 15 робочих днів
заявника письмово.
3.3. НКРЕ може запросити в заявника додаткову інформацію,
необхідну для розгляду питання про встановлення (перегляд) тарифу
з метою уточнення окремих даних пункту 2.1 або пункту 2.2 цієї
Процедури. Заявник зобов'язаний надати всі необхідні документи
протягом трьох робочих днів від дня отримання письмового
запиту НКРЕ.
3.4. На підставі розгляду доданих до заяви документів
структурні підрозділи НКРЕ у строк до 30 робочих днів готують такі
висновки: 1) управління стратегічного планування готує висновок щодо
фінансового стану заявника, висновок про фінансову спроможність і
економічну доцільність здійснення господарської діяльності з
транспортування, розподілу та постачання природного газу за
регульованим тарифом, зі зберігання природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами для суб'єктів господарської діяльності, які подають
заяву про встановлення тарифів уперше; 2) управління ліцензійного контролю та територіальних
представництв проводить аналіз результатів здійснених перевірок,
за результатами якого готує висновок щодо використання заявником
коштів, отриманих внаслідок здійснення відповідного виду
діяльності, на витрати, передбачені установленою структурою
тарифів; 3) управління цінової та тарифної політики нафтогазового
комплексу готує: висновок щодо ефективного та цільового використання коштів,
передбачених діючою структурою тарифів, та проект структури
тарифів за формою додатка 8 з урахуванням висновків управління
ліцензійного контролю та територіальних представництв; висновок щодо виконання заходів інвестиційної програми за
попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на
планований період. Висновки за підписом керівника управління або особи, яка його
заміщає, надаються управлінню цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу НКРЕ протягом 5 днів із дня надходження
заяви до НКРЕ. Розгляд заяви призупиняється на час, необхідний для
доопрацювання структури тарифу або інвестиційної програми, якщо
при розгляді управліннями НКРЕ виникають питання, що потребують
додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕ офіційно
повідомляє заявника.
3.5. Управління цінової та тарифної політики нафтогазового
комплексу після отримання висновків від інших управлінь опрацьовує
надані матеріали і надає пропозиції Комісії щодо необхідності
проведення відкритих слухань або винесення питання установлення
або перегляду тарифів безпосередньо на відкрите засідання НКРЕ.
3.6. Під час відкритих слухань та відкритих засідань не
оголошується інформація, що є конфіденційною. Перелік
конфіденційної інформації визначається заявником з урахуванням
постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611
( 611-93-п ) і погоджується з НКРЕ за 5 днів до початку відкритих
слухань (відкритих засідань).
3.7. У разі прийняття рішення щодо необхідності проведення
відкритих слухань управління цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу визначає дату проведення відкритих слухань
і повідомляє про це заявника.
3.8. За результатами відкритих слухань вирішується питання
щодо можливості включення розглянутого питання до порядку денного
відкритого засідання Комісії або необхідності подальшого його
розгляду. У разі прийняття на відкритому слуханні рішення щодо
необхідності внесення змін до структури тарифів та/або
інвестиційної програми заявник надає у визначений на цьому
слуханні термін до управління цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу НКРЕ уточнену структуру тарифів та/або
скореговану інвестиційну програму.
3.9. Після надання заявником скорегованих, з урахуванням
попередніх слухань, структур тарифів та/або інвестиційної програми
управлінням цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу
НКРЕ визначається дата проведення відкритого засідання Комісії,
про що повідомляється заявнику. Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації не
менше ніж за 5 днів до дати проведення відкритого засідання
Комісії надає відповідне повідомлення в засобах масової
інформації.
3.10. У разі прийняття Комісією на відкритому засіданні
рішення щодо необхідності додаткового коригування структур тарифів
та/або інвестиційної програми суб'єкта господарювання питання щодо
затвердження рівнів тарифів має бути повторно винесене на відкрите
засідання Комісії після надання заявником до управління цінової та
тарифної політики нафтогазового комплексу остаточно скорегованих
структур тарифів та/або інвестиційної програми.
3.11. Копія рішення надсилається заявнику рекомендованим
листом протягом 5 календарних днів після оформлення рішення.
3.12. У разі встановлення факту нецільового або
необґрунтованого використання коштів, передбачених затвердженими
тарифами суб'єкта господарювання, а також зміни структури тарифів
та/або інвестиційної програми без погодження з НКРЕ, надання
заявником до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення
господарської діяльності та в інших випадках, передбачених
нормативно-правовими актами НКРЕ, Комісія має право відмовити
суб'єкту господарювання в перегляді тарифів або знизити рівні
тарифів.
4. Умови перегляду тарифів
4.1. Заявник має право звернутися до НКРЕ із заявою щодо
перегляду рівнів тарифів на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, транспортування природного газу
розподільними трубопроводами та постачання природного газу за
регульованим тарифом, на зберігання природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами у разі: 1) збиткової діяльності заявника за базовий період, що
склалася з незалежних від нього причин; 2) зміни обсягів транспортування та/або постачання природного
газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку на планований
період відносно врахованих при розрахунку тарифів на базовий
період більше ніж на 5%; 3) зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг унаслідок
інфляційних процесів, підвищення цін на паливо, сировину,
матеріали, послуги; витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною
прожиткового мінімуму та змінами у законодавстві, якщо це
призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого
рівня на базовий період; 4) інші випадки, якщо це призводить до зміни тарифів більше
ніж на 5%.
4.2. НКРЕ ініціює перегляд тарифів заявника, як засіб
державного регулювання в нафтогазовому комплексі, у разі: 1) закінчення періоду, на який розраховувалися тарифи (або
закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі
тарифу); 2) установлення факту нецільового або необґрунтованого
використання коштів, передбачених структурою затверджених тарифами
або використання коштів на цілі або в розмірах, не передбачених
інвестиційною програмою; 3) надання до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення
господарської діяльності; 4) здійснення інших видів діяльності без установлення
відповідних вимог НКРЕ; 5) порушення умов проведення закупівель товарів, робіт і
послуг, визначених діючими нормативними актами; 6) зміни обсягів транспортування, розподілу та постачання
природного газу за регульованим тарифом, зі зберігання природного
газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
трубопроводами, урахованих при розрахунку тарифів на базовий
період, більше ніж на 5%; 7) зміни витрат на здійснення відповідного виду діяльності,
що склалася з причин, не залежних від заявника, якщо це призводить
до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого рівня; 8) виявлення факту перехресного субсидіювання між видами
господарської діяльності; 9) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими
актами НКРЕ.
4.3. За наявності підстав, передбачених пунктом 4.2 цієї
Процедури, НКРЕ переглядає тарифи, виходячи з даних звітності,
актів перевірок та/або наданих документів та пояснень до них.
4.4. НКРЕ в письмовій формі повідомляє суб'єкта відповідного
виду господарської діяльності про початок перегляду тарифів. У
разі необхідності НКРЕ направляє суб'єкту господарювання запит
щодо надання додаткової інформації для перегляду тарифів з метою
уточнення окремих даних пункту 2.2 цієї Процедури.
Заступник начальника
управління цінової
та тарифної політики
нафтогазового комплексу О.Кривенко

Додаток 1

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами
Голові Національної комісії

регулювання

електроенергетики України

ЗАЯВА

щодо встановлення (перегляду)** тарифів

суб'єкта господарської діяльності _________________________________

(назва заявника)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
встановлення (перегляду)** тарифів на ____________________________

(вид діяльності)
Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну
інформацію. До заяви додаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(перелік документів згідно з п. 2.1 (п.2.2) Процедури)
Керівник організації
(або особа, що його
заміщує) _____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
"___"____________ 200_ р.
М.П.
_______________

** Вказати необхідне

Додаток 2

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ДИНАМІКА

розвитку основних техніко-виробничих показників

за______________ рр.

"___________________________________________________"

(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------ N | Назва показників |попер.|базовий| базов. |плановий|планов.| п/п| |період|період | до | період | до | | | | |поперед.| |базов. | | | | | % | | % | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 1 |Протяжність | | | | | | |розподільних | | | | | | |газопроводів, які є| | | | | | |на балансі (в | | | | | | |обслуговуванні) | | | | | | |товариства: | | | | | | |(км) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |високого тиску | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |середнього тиску | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |низького тиску | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 2 |Кількість ГРП | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 3 |Кількість ШГРП | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 4 |Кількість станцій | | | | | | |катодного захисту | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 5 |Кількість колодязів| | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 6 |Кількість задвижок | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 7 |Кількість надомних | | | | | | |регуляторів тиску | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 8 |Кількість систем | | | | | | |телемеханіки (ГРП) | | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 9 |Кількість | | | | | | |газифікованих | | | | | | |об'єктів: (штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |населення | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |промислових | | | | | | |підприємств | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |бюджетних установ і| | | | | | |організацій | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |суб'єкти | | | | | | |господарювання | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |теплокомуненерго | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 10|Кількість | | | | | | |газифікованих | | | | | | |квартир (одиниць) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 11|Кількість | | | | | | |встановлених | | | | | | |побутових газових | | | | | | |лічильників (штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 12|Кількість | | | | | | |встановлених в | | | | | | |квартирах приборів:| | | | | | |(штук) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |газових плит | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |газових | | | | | | |водонагрівачів | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |опалювальних | | | | | | |приладів | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 13|Обсяг | | | | | | |протранспортованого| | | | | | |газу (млн.куб.м) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 14|Обсяг поставленого | | | | | | |газу (млн.куб.м) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 15|Середньоспискова | | | | | | |чисельність | | | | | | |працюючих: (чол.) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |на транспортуванні | | | | | | |газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |на постачанні газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 16|Чисельність | | | | | | |працюючих | | | | | | |(розрахункова): | | | | | | |(чол.) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |на транспортуванні | | | | | | |газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |на постачанні газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 17|Середньомісячна | | | | | | |заробітна плата: | | | | | | |(грн) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| | у тому числі: | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |з транспортування | | | | | | |газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| |з постачання газу | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 18|Тариф на | | | | | | |транспортування | | | | | | |(грн/1000 куб.м) | | | | | | ---+-------------------+------+-------+--------+--------+-------| 19|Тариф на постачання| | | | | | |(грн/1000 куб.м) | | | | | | -----------------------------------------------------------------
_____ ________________ 200__ року
Керівник підприємства ______________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Головний бухгалтер ______________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)
Особа, яка відповідає
за складання форми ______________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)
________________
(телефон)

Додаток 3

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

на _________________________________

(вид діяльності)
для "_________________________________"

(назва підприємства)

------------------------------------------------------------------ НАЙМЕНУВАННЯ | N | фактично | фактично | необхідно | ПОКАЗНИКА |Рядка| попередній | базовий |на плановий| | | період | період | період | | |------------+-----------+-----------| | | тис. | грн | тис.| грн | тис.| грн | | | грн. | за | грн.| за | грн.| за | | | |1000 | |1000 | |1000 | | | |куб.м| |куб.м| |куб.м| ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| Обсяг робіт, | 005 | | | | | | | послуг без ПДВ | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| I. Витрати на | 010 | | | | | | | виробництво | | | | | | | | продукції робіт, | | | | | | | | послуг. Усього | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| 1. Матеріальні | 015 | | | | | | | витрати, з них: | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| оплата за | 020 | | | | | | | зріджений газ | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| вартість | 025 | | | | | | | природного газу на | | | | | | | | технологічні | | | | | | | | потреби | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| вартість | 030 | | | | | | | природного газу на | | | | | | | | власні потреби | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| вартість | 035 | | | | | | | зрідженого газу на | | | | | | | | технологічні | | | | | | | | потреби | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| вартість | 040 | | | | | | | зрідженого газу на | | | | | | | | власні потреби | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| опалення | 045 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| електроенергія | 050 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| паливно-мастильні | 055 | | | | | | | матеріали | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| МШП | 060 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| знос МШП | 065 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| інші матеріали | 070 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| поліпшення | 075 | | | | | | | основних фондів | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| 2. Оплата праці | 080 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| 3. Соціальні | 085 | | | | | | | нарахування | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| 4. Амортизація | 090 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| 5. Інші витрати, в | 095 | | | | | | | тому числі: | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| послуги зв'язку | 100 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| послуги | 105 | | | | | | | автотранспорту | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| оренда споруд | 110 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| відрядження | 115 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| витрати на охорону | 120 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| комунальний | 125 | | | | | | | податок | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| плата за землю | 130 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| послуги банку | 135 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| відсотки за кредит | 140 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| податки за рахунок | 145 | | | | | | | собівартості | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| інші | 150 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| II. Прибуток +, | 155 | | | | | | | збитки - | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| Податок на | 160 | | | | | | | прибуток | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| Інші податки з | 165 | | | | | | | прибутку | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| III. Чистий | 170 | | | | | | | прибуток, в т.ч. | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| на власні потреби | 175 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| на виробничий | 180 | | | | | | | розвиток | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| соціальний | 185 | | | | | | | розвиток | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| на капітальний | 190 | | | | | | | ремонт (понад 5% | | | | | | | | вартості основних | | | | | | | | фондів) | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| на капітальні | 195 | | | | | | | вкладення | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| IV. Капітальні | 200 | | | | | | | вкладення, в т.ч.: | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| за рахунок | 205 | | | | | | | амортизації | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| за рахунок | 210 | | | | | | | прибутку | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| V. Рентабельність (%)| 215 | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| VI. Обсяги | 220 | | | | | | | протранспорт. газу | | | | | | | | реалізов. | | | | | | | | продукції, робіт, | | | | | | | | послуг в | | | | | | | | натуральному | | | | | | | | вираженні | | | | | | | | (млн.м.куб./тис.тонн)| | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| VII. Середня | 225 | | | | | | | чисельність | | | | | | | | працівників, чол. | | | | | | | | ---------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----| VIII. | 230 | | | | | | | Середньомісячна | | | | | | | | заробітна плата, | | | | | | | | грн. | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
"____" ________________ 200__ р.
Керівник підприємства ____________ ________________
М.П.
Головний бухгалтер ____________ ________________

(П.І.Б.)

Додаток 4

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ІНФОРМАЦІЯ

щодо витрат, пов'язаних з транспортуванням

(постачанням) природного газу

(вид діяльності)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____________________________________________" | фактично |фактично 9| фактично | відхилення | За затв. |необхідно |відхилення| (назва підприємства) |попередній| місяців | базовий | базового |структурою| на |необхідн. | | період | 2008 р. | період | періоду до | на рік | плановий | до | | | | |попереднього| | період |затвердж. | | | | | | | | НКРЕ | |----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------| |тис.| грн |тис.| грн |тис.| грн | % |тис.| грн |тис.| грн | % | |грн | на |грн | на |грн | на | |грн | на |грн | на | | | |1000 | |1000 | |1000 | | |1000 | |1000 | | | |куб.м| |куб.м| |куб.м| | |куб.м| |куб.м| | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1. Виробнича собівартість продукції, у тому числі:| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1.1. Матеріальні витрати, всього: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| у т.ч.: газ на технологічні потреби | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----| | матеріали | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------| |-----+----+-----| | паливо | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------| |-----+----+-----| | електроенергія | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------| |-----+----+-----| | витрати на ремонт (без зар. плати) | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----| | інші матеріальні витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1.2. Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1.3. Відрахування на соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1.4. Амортизація | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 1.5. Інші витрати, всього | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| у т.ч.: плата за землю | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| послуги банку | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| витрати на зв'язок | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| комунальний податок | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| витрати на службові відрядження | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| податок на транспорт | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| утримання автотранспорту | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| інвентаризація землі | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| інші витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2.1. Матеріальні витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2.2.Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2.3. Відрахування на соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2.4. Амортизація | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 2.5. Інші витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3. Витрати на збут продукції, всього | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3.1. Матеріальні витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3.2.Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3.3. Відрахування на соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3.4. Амортизація | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 3.5. Інші витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4. Всього витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4.1. Матеріальні витрати, всього: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4.2. Витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4.3. Відрахування на соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4.4. Амортизація | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 4.5. Інші витрати | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 5. Доход | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 5.1. Доход (виручка) від реалізації продукції, | | | | | | | | | | | | | робіт, всього: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 5.2. Вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір | | | | | | | | | | | | | та інш.) | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 5.3. Чистий доход від реалізації послуг, | | | | | | | | | | | | | продукції, робіт | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 6. Фінансові результати від операційної діяльності| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 6.1. Прибуток за видами діяльності: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 6.2. Податок на прибуток | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 6.3. Чистий прибуток | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| 6.4. Використання прибутку: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| на виробничі інвестиції | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| на інші цілі (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| нерозподілений прибуток | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Довідково: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Обсяг транспортування (постачання, зберігання) | | | | | | | | | | | | | продного газу, млн.куб.м | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Собівартість 1000 куб.м природного газу, грн | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Тариф за 1000 куб.м природного газу, грн | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Рентабельність за видами діяльності, % | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Середня нормативна чисельність працівників, чол. | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Середня фактична чисельність працівників, чол. | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Середньомісячна заробітна плата, грн. | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Первісна вартість ОВФ, тис.грн. | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+------------+----+-----+----+-----+----------| Залишкова вартість ОВФ, тис.грн. | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"____" _______________ 200__ р.
Керівник підприємства ______________ _____________

(підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)

Додаток 5

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ОБСЯГИ

транспортування природного газу розподільними

трубопроводами в розрізі категорій споживачів

млн.куб.м
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "______________________"| попередній період | базовий період | прогнозний період | (назва підприємства) |--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| | I | II | III | IV |Всього| I | II | III | IV |Всього| I | II | III | IV |Всього| |квартал|квартал|квартал|квартал|за рік|квартал|квартал|квартал|квартал|за рік|квартал|квартал|квартал|квартал|за рік| ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| в т.ч. населення | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Бюджетні організації | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Підприємства комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Промислові споживачі | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБСЯГИ

постачання природного газу

в розрізі категорій споживачів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "______________________"| попередній період | базовий період | прогнозний період | (назва підприємства) |--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| | I | II | III | IV |Всього| I | II | III | IV |Всього| I | II | III | IV |Всього| |квартал|квартал|квартал|квартал|за рік|квартал|квартал|квартал|квартал|за рік|квартал|квартал|квартал|квартал|за рік| ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| в т.ч. населення | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Бюджетні організації | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Підприємства комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------| Промислові споживачі | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____ _____________ 200__ року
Керівник організації ________________ ___________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ________________ ___________

(П.І.Б.) (підпис)
Особа, яка відповідає
за складання форми ________________ ___________

(П.І.Б.) (підпис)
________________
(телефон)

Додаток 6

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

РОЗШИФРУВАННЯ ОБСЯГІВ

величини нормованих витрат та втрат

природного газу відповідно до діючих методик

по "____________________________________________"

(назва підприємства)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рік |Виробничо-технологічні |Втрати природного газу |Втрати природного газу | Усього | Витрати природного | Усього | | витрати природного | під час його | при його вимірюванні |нормовані|газу на власні потреби | нормовані | | газу під час його | транспортування | побутовими | витрати | |витрати та | | транспортування | газорозподільними | лічильниками у разі |та втрати| |втрати газу| | газорозподільними | мережами | неприведення обсягу | газу, | | з | | мережами | | газу до стандартних | тис. | |урахуванням| | | | умов | куб.м. | | власних | |-----------------------+-----------------------+-----------------------| |-----------------------| потреб, | |обсяг,| ціна |вартість,|обсяг,| ціна |вартість,|обсяг,| ціна |вартість,| |обсяг,| ціна |вартість,| тис.куб.м | | тис. | газу,| тис.грн | тис. | газу,| тис.грн | тис. | газу,| тис.грн | | тис. | газу,| тис.грн | | |куб.м | грн | |куб.м | грн | |куб.м | грн | | | куб.м| грн | | | | | за | | | за | | | за | | | | за | | | | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | | 1000 | | | | |куб.м | | |куб.м | | |куб.м | | | |куб.м | | | ----------+------+------+---------+------+------+---------+------+------+---------+---------+------+------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ----------+------+------+---------+------+------+---------+------+------+---------+---------+------+------+---------+-----------| попередній| | | | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+---------+------+------+---------+------+------+---------+---------+------+------+---------+-----------| базовий | | | | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+---------+------+------+---------+------+------+---------+---------+------+------+---------+-----------| плановий | | | | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+---------+------+------+---------+------+------+---------+---------+------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____ ______________ 200__ року
Керівник підриємства ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
Особа, яка відповідає
за складання форми ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
______________
(телефон)

Додаток 7

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ІНФОРМАЦІЯ

щодо величини понаднормативних втрат

природного газу при його транспортуванні (розбаланс)

по "____________________________________________"

(назва підприємства)

------------------------------------------------------------------ Період | Понаднормативні втрати природного газу | | (розбалансування +, -) за період, тис.куб.м | -----------------+----------------------------------------------| попередній період| | -----------------+----------------------------------------------| базовий період | | -----------------+----------------------------------------------| плановий період | | -----------------+----------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
_____ ________________ 200__ року
Керівник підриємства ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
Особа, яка відповідає
за складання форми ______________ _____________

(П.І.Б.) (підпис)
__________________
(номер телефону)

Додаток 8

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

СТРУКТУРА

тарифу на ____________________________

(вид діяльності)
для "_________________________________"

(назва підприємства)

------------------------------------------------------------------ НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | N Рядка | | | |----------------------------| | | тис.грн |грн за 1000 куб.м | -------------------------+---------+---------+------------------| Обсяг робіт, послуг | 005 | | | без ПДВ | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| I. Витрати на виробництво| 010 | | | продукції робіт, послуг. | | | | Усього | | | | В т.ч. | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| 1. Матеріальні витрати, з| 015 | | | них: | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| оплата за зріджений газ | 020 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| вартість природного газу | 025 | | | на технологічні потреби | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| вартість природного газу | 030 | | | на власні потреби | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| вартість зрідженого газу | 035 | | | на технологічні потреби | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| вартість зрідженого газу | 040 | | | на власні потреби | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| опалення | 045 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| електроенергія | 050 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| паливно-мастильні | 055 | | | матеріали | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| МШП | 060 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| знос МШП | 065 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| інші матеріали | 070 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| поліпшення основних | 075 | | | фондів | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| 2. Оплата праці | 080 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| 3. Соціальні нарахування | 085 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| 4. Амортизація | 090 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| 5. Інші витрати, в тому | 095 | | | числі: | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| послуги зв'язку | 100 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| послуги автотранспорту | 105 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| оренда споруд | 110 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| відрядження | 115 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| витрати на охорону | 120 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| комунальний податок | 125 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| плата за землю | 130 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| послуги банку | 135 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| відсотки за кредит | 140 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| податки за рахунок | 145 | | | собівартості | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| інші | 150 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| II. Прибуток +, збитки - | 155 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| Податок на прибуток | 160 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| Інші податки з прибутку | 165 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| III. Чистий прибуток, | 170 | | | в т.ч. | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| - на власні потреби | 175 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| на виробничий розвиток | 180 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| соціальний розвиток | 185 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| на капітальний ремонт | 190 | | | (понад 5% вартості | | | | основних фондів) | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| - на капітальні вкладення| 195 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| IV. Капітальні вкладення,| 200 | | | в т.ч.: | | | | -------------------------+---------+---------+------------------| за рахунок амортизації | 205 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| за рахунок прибутку | 210 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| V. Рентабельність (%) | 215 | | | -------------------------+---------+---------+------------------| VI. Обсяги протранспорт. | 220 | | | газу, реалізов. продукції| | | | робіт, послуг в | | | | натуральному вираженні | | | | (млн.м.куб./тис. тонн) | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
цінової та тарифної
політики нафтогазового
комплексу _______________

(П.І.Б.)

Додаток 9.1

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ІНФОРМАЦІЯ

щодо показників витрат на оплату праці

за видами діяльності за попередній період

за ____________________________

(період)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВАТ|Найменування| Всього по підприємству | в тому числі: | | категорій | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |працівників | | Транспортування газу | Постачання газу | | |--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз | | | чисельність | працівників |заробітна плата | чисельність | працівників |заробітна плата | | чисельність | працівників |заробітна плата | | | | штатних | (тис.грн) | (грн) | штатних | (тис.грн) | (грн) | | штатних | (тис.грн) | (грн) | | | | працівників |----------------+----------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| | | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % |термін | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % | термін | | | | го | основної | го | основної | | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | | | |заробітної| |заробітної| | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | | | | плати | | плати | | | плати | | плати |плати | | | | плати | | плати |плати | | ---+------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |Всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємству| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |керівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |професіонали| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |фахівці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |технічні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |робітники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підриємства _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Головний бухгалтер _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець: (прізвище, телефон, e-mail)

Додаток 9.2

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ІНФОРМАЦІЯ

щодо показників витрат на оплату праці

за видами діяльності за базовий період

за __________________________

(період)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВАТ|Найменування| Всього по підприємству | в тому числі: | | категорій | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |працівників | | Транспортування газу | Постачання газу | | |--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз | | | чисельність | працівників |заробітна плата | чисельність | працівників |заробітна плата | | чисельність | працівників |заробітна плата | | | | штатних | (тис.грн) | (грн) | штатних | (тис.грн) | (грн) | | штатних | (тис.грн) | (грн) | | | | працівників |----------------+----------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| | | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % |термін | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % | термін | | | | го | основної | го | основної | | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | | | |заробітної| |заробітної| | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | | | | плати | | плати | | | плати | | плати |плати | | | | плати | | плати |плати | | ---+------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |Всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємству| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |керівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |професіонали| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |фахівці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |технічні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |робітники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підриємства _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Головний бухгалтер _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець: (прізвище, телефон, e-mail)

Додаток 9.3

до Процедури встановлення

та перегляду НКРЕ тарифів на

транспортування, розподіл,

постачання природного газу,

зберігання (закачування,

зберігання та відбір)

природного газу,

транспортування нафти,

нафтопродуктів, аміаку

магістральними

трубопроводами

ІНФОРМАЦІЯ

щодо показників витрат на оплату праці

за видами діяльності на плановий період

за __________________________

(період)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВАТ|Найменування| Всього по підприємству | в тому числі: | | категорій | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |працівників | | Транспортування газу | Постачання газу | | |--------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз |Середньооблікова| ФОП штатних |Середньомісячна | Прогноз | | | чисельність | працівників |заробітна плата | чисельність | працівників |заробітна плата | | чисельність | працівників |заробітна плата | | | | штатних | (тис.грн) | (грн) | штатних | (тис.грн) | (грн) | | штатних | (тис.грн) | (грн) | | | | працівників |----------------+----------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| працівників |----------------+----------------+--------------------| | | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % |термін | (осіб) |всьо-| в т.ч. |всьо-| в т.ч. | % | термін | | | | го | основної | го | основної | | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | го | основної | го | основної |збільшення|виконання| | | | |заробітної| |заробітної| | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | |заробітної| |заробітної|заробітної| | | | | | плати | | плати | | | плати | | плати |плати | | | | плати | | плати |плати | | ---+------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |Всього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємству| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |керівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |професіонали| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |фахівці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |технічні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |службовці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------+----------------+-----+----------+-----+----------+----------+---------| |робітники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підриємства _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Головний бухгалтер _____________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець: (прізвище, телефон, e-mail)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: