open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2002 N 484
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2002 р.

за N 870/7158

Про затвердження Положення

про грошове забезпечення особового складу

Державної воєнізованої гірничорятувальної

служби у вугільній промисловості
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства палива та енергетики

N 320 ( z0823-04 ) від 14.06.2004 )

На виконання п. 16 Положення про Державну воєнізовану
гірничорятувальну службу у вугільній промисловості, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1992 р.
N 608 ( 608-92-п ), та з метою впорядкування умов оплати праці
працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у
вугільній промисловості (ДВГРС) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про грошове забезпечення особового
складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у
вугільній промисловості (далі - Положення), що додається.
2. Начальнику ДВГРС Смоланову С.М. забезпечити організацію
оплати праці працівників ДВГРС відповідно до Положення.
3. Головному управлінню із надзвичайних ситуацій та охорони
праці (Подгорний М.Є.), Управлінню трудових і соціальних відносин
(Алексєєва Т.К.) у зв'язку із затвердженням цього Положення
підготувати необхідні матеріали щодо вилучення таблиці 8 додатка 1
до Умов оплати праці, що є додатком до розділу 9 Галузевої угоди
між Міністерством палива та енергетики України, Держвуглепромом і
всеукраїнськими профспілками працівників вугільної промисловості
України, та надати їх на погодження відповідним профспілкам.
4. Скасувати Положення про грошове забезпечення особового
складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у
вугільній промисловості, затверджене першим заступником Міністра
вугільної промисловості України та погоджене з Головою ЦК
профспілок працівників вугільної промисловості України 27.12.1999.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Корзуна А.В.
Міністр В. Гайдук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

16.08.2002 р. N 484
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2002 р.

за N 870/7158

ПОЛОЖЕННЯ

про грошове забезпечення особового складу

Державної воєнізованої гірничорятувальної

служби у вугільній промисловості

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 1992 р. N 608 ( 608-92-п ) "Про
Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній
промисловості", з урахуванням норм ст. 16 Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ) та ст. 26 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ).
1.2. Це Положення поширюється на основний і допоміжний склад
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості (далі - ДВГРС) і визначає умови та розміри оплати
праці її працівників на підставі законодавчих та
нормативно-правових актів України, генеральної, галузевої угод,
колективних договорів у межах бюджетних асигнувань, передбачених
планом використання бюджетних коштів та інших доходів.
1.3. Доплати, надбавки, а також інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, не передбачені цим Положенням,
встановлюються працівникам у контрактах залежно від умов,
передбачених нормативно-правовими актами та Галузевою угодою між
Міністерством палива та енергетики України, Держвуглепромом і
всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості України
(далі-галузева угода). У контракті встановлюються конкретні
розміри доплат, надбавок та винагород.
1.4. Зміни і доповнення до контрактів вносяться за згодою
сторін.
2. Основна заробітна плата
2.1. Розміри тарифних ставок (окладів, посадових окладів)
працівників ДВГРС розраховуються, виходячи з розміру коефіцієнта
співвідношень до встановленого законодавством України розміру
мінімальної заробітної плати.
2.2. Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів
керівників встановлюються за групами з оплати праці. Групи з
оплати праці керівників Центрального штабу ДВГРС та воєнізованих
гірничорятувальних загонів (далі - ВГРЗ) встановлюються за
показниками згідно з додатком 1.
2.3. Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів
керівників ДВГРС до мінімальної заробітної плати встановлюються
згідно з додатком 2. Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів
професіоналів, фахівців, технічних службовців до мінімальної
заробітної плати встановлюються згідно з додатком 3. Коефіцієнти співвідношень розмірів окладів, годинних тарифних
ставок робітників ДВГРС до мінімальної заробітної плати
встановлюються згідно з додатком 4.
2.4. Конкретні розміри тарифних ставок (окладів, посадових
окладів) особового складу визначаються в контрактах та
відображаються у наказах керівників Центрального штабу ДВГРС,
ВГРЗ, Державного підприємства "Механічні майстерні ДВГРС" (далі -
ДП "Механічні майстерні ДВГРС").
2.5. У разі встановлення законодавством іншого рівня
мінімальної заробітної плати розміри тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) працівників ДВГРС перераховуються за
встановленими коефіцієнтами.
2.6. У разі роботи протягом неповного календарного місяця
виплата основної заробітної плати проводиться за фактично
відпрацьований час.
2.7. Визначення денного окладу провадиться шляхом ділення
місячного окладу на нормативну кількість робочих днів у місяці.
2.8. Тарифні ставки (оклади, посадові оклади) працівників,
безпосередньо зайнятих на підземних роботах у шахтах, небезпечних
за раптовими викидами, понадкатегорійних і третьої категорії за
газом, підвищуються на 10 відсотків на час ведення
аварійно-рятувальних і технічних робіт. Визначення годинних
окладів для розрахунку оплати аварійно-рятувальних і технічних
робіт провадиться з урахуванням цього підвищення.
3. Додаткова заробітна плата
3.1. Доплати
Працівникам ДВГРС установлюються доплати:
3.1.1. У розмірі до 100 відсотків тарифної ставки (окладу,
посадового окладу) відсутнього працівника або за вакантною посадою
(професією): - за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, - за суміщення професій (посад), - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт, за
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (тимчасова
непрацездатність, відпустки без збереження заробітної плати чи з
інших причин, коли зберігається робоче місце і не провадяться
виплати з фонду оплати праці) встановлюються за рахунок і в межах
економії фонду оплати праці, утвореного за рахунок тарифних ставок
(окладів, посадових окладів) суміщуваних або тимчасово відсутніх
працівників. Зазначені доплати не встановлюються працівникам, що належать
до категорії керівників, та їх заступникам (помічникам).
3.1.2. За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від
основної роботи) залежно від кількості працівників у бригаді:
------------------------------------------------------- Чисельність бригади, | Розмір доплати, відсотків до | осіб | тарифної ставки (окладу) | ----------------------+------------------------------| До 10 | 7 | ----------------------+------------------------------| 10 - 25 | 10 | ----------------------+------------------------------| Понад 25 | 15 | ------------------------------------------------------
3.1.3. За роботу в газозахисних респіраторах (у відсотках до
максимального місячного окладу респіраторника, з урахуванням
підвищення згідно з п. 2.8, за кожну годину роботи): а) під час тренування - в розмірі 2 відсотків; б) під час виконання аварійно-рятувальних та технічних робіт
- у розмірі 2 відсотків - на свіжому повітрі; 4 відсотків - у
непридатному для дихання середовищі.
3.1.4. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(окладу) за роботу у нічний час, за кожну годину роботи з 10-ї
години вечора до 6-ї години ранку.
3.1.5. Водіям установлюється доплата у розмірі до
20 відсотків установленої тарифної ставки (окладу) за
відпрацьований час на автомобілях з причепами; у розмірі до 15
відсотків установленої тарифної ставки (окладу) за відпрацьований
час з вивезення вибухових речовин; у розмірі до 25 відсотків
водіям легкових автомобілів установленої тарифної ставки (окладу)
за ненормований робочий день.
3.1.6. За науковий ступінь: - доктора наук - 25 відсотків тарифної ставки (окладу,
посадового окладу), - кандидата наук - 15 відсотків тарифної ставки (окладу,
посадового окладу). Доплата провадиться, якщо працівник зайнятий на роботах,
профіль яких відповідає присвоєному науковому ступеню.
3.1.7.Для допоміжного складу та працівників газоаналітичних
лабораторій за роботу: - у важких, шкідливих умовах - до 12 відсотків тарифної
ставки (окладу), - особливо важких, шкідливих умовах - до 24 відсотків
тарифної ставки (окладу) за дні фактичної зайнятості працівника на
таких робочих місцях не менше 50 відсотків робочого часу.
3.1.8. Прибиральникам приміщень, які використовують
дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням
туалетів, установлюється доплата у розмірі 10 відсотків місячного
окладу.
3.2. Надбавки
Працівникам ДВГРС установлюються надбавки:
3.2.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу керівника,
професіонала, фахівця, технічного службовця: - за високі досягнення у праці; - за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); - за складність, напруженість у роботі керівника, заступника
керівника Центрального штабу ДВГРС, ВГРЗ, ДП "Механічні майстерні
ДВГРС".
3.2.2. За високу професійну майстерність: а) респіраторникам, які постійно забезпечують високий ступінь
готовності до ліквідації аварій, - до 24 відсотків місячного
окладу; б) іншим робітникам залежно від установленого розряду:
----------------------------------------------------- Розряд | Граничний розмір надбавки, | робітника | відсотків до тарифної ставки (окладу) | -----------+---------------------------------------| 3 | 12 | -----------+---------------------------------------| 4 | 16 | -----------+---------------------------------------| 5 | 20 | -----------+---------------------------------------| 6 | 24 | ----------------------------------------------------
3.2.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення
якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки
працівникам, вказані у п. 3.2.1, 3.2.2, не виплачуються або
зменшуються.
3.2.4. Водіям за класність установлюється надбавка до
тарифної ставки за відпрацьований водієм час (крім оперативних
спеціальних автомобілів) у розмірах: - водіям 1-го класу - 25 відсотків, - водіям 2-го класу - 10 відсотків.
3.2.5. Надбавки працівникам ДВГРС установлюються згідно з
Положеннями, які розробляються в Центральному штабі ДВГРС, ВГРЗ,
ДП "Механічні майстерні ДВГРС" самостійно.
3.3. Вислуга років
3.3.1. Винагорода за вислугу років працівникам ДВГРС
виплачується щомісяця у відсотках до тарифної ставки (окладу,
посадового окладу) за основною посадою залежно від стажу
безперервної роботи у вугільній промисловості в таких розмірах:
----------------------------------------------------------------------------------- Категорія працівників | при безперервному стажі роботи | |------------------------------------------------| | від 1 | від 2 | від 3 | від 5 | від 10 | понад | | року | років | років | років | років | 15 | | до 2 | до 3 | до 5 | до 10 | до 15 | років | | років | років | років | років | років | | --------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------| 1. Працівники основного | 6.7 | 8.3 | 11.7 | 13.3 | 15.0 | 16.7 | особового складу, які | | | | | | | безпосередньо виконують | | | | | | | аварійно-рятувальні роботи | | | | | | | (командир загону, перший | | | | | | | заступник командира загону, | | | | | | | заступник (помічник) командира | | | | | | | загону, командир взводу, | | | | | | | помічник командира взводу, | | | | | | | командир відділення, | | | | | | | респіраторник); набирач проб у | | | | | | | шахті | | | | | | | --------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------| 2. Працівники основного | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 12.5 | особового складу, які | | | | | | | забезпечують готовність | | | | | | | підрозділів до проведення | | | | | | | аварійно-рятувальних робіт | | | | | | | (водій спеціального | | | | | | | оперативного автомобіля, | | | | | | | телефоніст начальник | | | | | | | газоаналітичної лабораторії, | | | | | | | старший лаборант, лаборант) | | | | | | | --------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------| 3. Інші працівники | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | ----------------------------------------------------------------------------------
3.3.2. До стажу роботи, що дає право на одержання винагороди
за вислугу років, включається час безперервної роботи на
підприємствах, в організаціях і установах Міністерства вугільної
промисловості СРСР, Міністерства вугільної промисловості України,
Міністерства палива та енергетики України.
3.3.3. До безперервного стажу роботи, виходячи з якого
визначається розмір винагороди за вислугу років, також
включається: 1) час дійсної строкової військової служби, якщо працівник по
звільненні з військової служби в запас влаштувався на підприємство
вугільної промисловості України протягом трьох місяців, без
урахування часу переїзду до місця роботи; 2) час навчання в навчальних закладах гірничим
спеціальностям, якщо особа після закінчення прийнята на роботу на
підприємство вугільної промисловості за гірничою спеціальністю; 3) час навчання на курсах з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів з відривом від роботи, якщо до
зарахування на курси і після їх закінчення особа була зайнята на
роботах, що дають право на одержання винагороди; 4) час навчання в технічних і професійно-технічних училищах,
що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професією
для виконання робіт, що дають право на одержання винагороди, якщо
працівник безпосередньо після закінчення училища прийнятий на
роботу і працював за відповідною професією; 5) час відрядження за кордон, якщо перед направленням за
кордон працівник був зайнятий на роботах, що дають право на
одержання винагороди, і влаштувався на роботу, що дає це право,
протягом 2 місяців з дня повернення із-за кордону, без урахування
часу переїзду до місця роботи; 6) час відпустки працівника для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку; 7) час роботи жінок на роботах, що не дають право на
одержання винагороди, якщо вони були тимчасово переведені на ці
роботи в зв'язку з вагітністю або годуванням дитини і до
переведення були зайняті на роботах, що дають право на одержання
винагороди; 8) час роботи на виборних посадах профспілкових організацій
галузі, державних органів управління, якщо перед і за цим місцем
роботи мала місце робота, що дає право на одержання винагороди.
3.3.4. Стаж роботи, виходячи з якого визначається розмір
винагороди за вислугу років, не переривається, але час перерв до
цього стажу не зараховується в таких випадках: 1) за умови влаштування на роботу протягом місяця після
закінчення інвалідності або хвороби, що тривала понад 4 місяці і
спричинила звільнення, якщо працівник повернувся на колишнє місце
роботи або влаштувався на інше підприємство вугільної
промисловості на роботу, що дає право на одержання винагороди,
незалежно від місця роботи в період інвалідності; 2) у разі повернення на роботу, що дає право на одержання
винагороди, після переведення за висновком МСЕК, ВТЕК або ЛКК на
роботу, що не давала права на одержання винагороди; 3) за умови влаштування на роботу, що дає право на
винагороду, після звільнення з роботи в зв'язку з ліквідацією
підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, якщо
перерва в роботі не перевищує трьох місяців без урахування часу
переїзду до місця роботи; 4) якщо працівник після звільнення з підприємства вугільної
промисловості до влаштування на роботу, що дає право на одержання
винагороди, користувався статусом безробітного; 5) за умови влаштування на роботу, що дає право на одержання
винагороди, після звільнення з роботи за власним бажанням
працівника в зв'язку з переїздом одного з подружжя на роботу в
іншу місцевість, якщо перерва в роботі не перевищує одного місяця,
без урахування часу переїзду до нового місця проживання; 6) якщо до і після роботи на виборних посадах йшла робота, що
дає право на одержання винагороди; 7) у разі повернення на роботу, що дає право на одержання
винагороди, жінок після досягнення дитиною визначеного
законодавством віку, якщо вони перейшли в зв'язку з вагітністю або
народженням дитини на роботу, що не дає право на одержання
винагороди, або залишили роботу із цих причин; 8) у разі влаштування на роботу, що дає право на одержання
винагороди, пенсіонерів за віком (незалежно від кількості випадків
влаштування на роботу після виходу на пенсію), які перед
звільненням були зайняті на роботах, що дають право на одержання
винагороди; 9) у разі переходу з одного підприємства вугільної
промисловості на інше за власним бажанням, за погодженням
керівників підприємств, якщо час перерви не перевищує одного
місяця; 10) у разі повернення на роботу, що дає право на одержання
винагороди за вислугу років, члена сім'ї (чоловіка, дружини), який
перебував разом із відрядженим працівником за кордоном, якщо член
сім'ї до виїзду за кордон був зайнятий на роботах, що дають право
на одержання цієї винагороди, і розпочав роботу протягом двох
місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання.
3.3.5. Стаж роботи, що дає право на одержання винагороди
особам, які перебували в лікувально-трудових профілакторіях,
працювали на примусових роботах, визначається галузевою угодою від
03.07.2001.
3.3.6. Винагорода за вислугу років нараховується, виходячи з
установленої тарифної ставки (окладу, посадового окладу)
працівника, що діє на момент нарахування, і виплачується щомісяця. У разі тимчасового заміщення винагорода нараховується,
виходячи з розміру тарифної ставки (посадового окладу) за
основною роботою. За працівниками, що одержують винагороду і
тимчасово переведені за виробничою необхідністю або з причини
простою на іншу роботу, де винагорода виплачується в менших
розмірах, зберігається право на одержання винагороди за цей період
у попередніх розмірах.
3.3.7. Винагорода виплачується за фактично відпрацьований
час.
3.3.8. Винагорода не виплачується у разі звільнення
працівника за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни і
службових обов'язків, у випадку засудження судом.
3.3.9. Якщо працівник набув право на одержання винагороди
протягом календарного року, перша виплата винагороди провадиться у
наступному календарному місяці, що йде за місяцем, у якому
з'явилось таке право на його одержання.
3.3.10. Працівникам, у яких протягом календарного місяця
з'явилось право на підвищення розміру винагороди за вислугу років,
нарахування її провадиться в підвищених розмірах з наступного
місяця.
З.3.11. Зниження розмірів винагороди за вислугу років за
ініціативою роботодавця або уповноваженого ним органу не
провадиться. Відрахування з винагороди за вислугу років у випадку
порушення працівником трудової дисципліни не провадяться.
3.3.12. Трудовий колектив структурного підрозділу
підприємства може на своїх зборах прийняти рішення про позбавлення
окремих працівників структурного підрозділу винагороди у розмірі
до 50 відсотків за порушення технологічної дисципліни, правил
техніки безпеки та інструкцій з безпечного ведення робіт. На
підставі цього рішення винні в допущених порушеннях позбавляються
відповідної частини винагороди згідно з наказом керівника
підприємства.
3.3.13. Працівникам, які виконують роботи за договорами
цивільно-правового характеру і працюють тимчасово або за
сумісництвом, винагорода не виплачується.
3.3.14. Розмір винагороди за вислугу років не може
перевищувати в розрахунку на рік: для працівників основного особового складу, які безпосередньо
виконують аварійно-рятувальні роботи: командир загону, перший
заступник командира загону, заступник (помічник) командира загону,
командир взводу, помічник командира взводу, командир відділення,
респіраторник; набирач проб у шахті - 6,88 мінімальної заробітної
плати; для решти працівників - 4,59 мінімальної заробітної плати. Граничний розмір винагороди за місяць або будь-який інший
період розраховується пропорційно граничній річній сумі.
3.3.15. Безперервний стаж роботи для виплати винагороди за
вислугу років у вугільній промисловості визначається комісіями з
установлення трудового стажу. Склад комісії затверджується
керівником організації, підприємства за узгодженням із
профспілкою.
3.3.16. Основним документом для визначення стажу роботи є
трудова книжка. Стаж роботи, не встановлений записами в трудовій
книжці, може бути підтверджений належно оформленими довідками,
підписаними керівниками організації, підприємства. Такі довідки
видаються на підставі документів з обліку особового складу,
табелів та інших документів, що підтверджують стаж роботи.
3.3.17. Рішення комісії з установлення стажу роботи
записується до протоколу. Рішення, належним чином оформлені і
скріплені печаткою організації, підприємства, надаються відділу
кадрів і бухгалтерії для нарахування винагороди, а також
працівникові.
3.3.18. Спірні питання з виплати винагороди за вислугу років
вирішуються в порядку, визначеному законодавством.
4. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
4.1. Премії
4.1.1. Працівникам ДВГРС призначаються та виплачуються премії
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи,
ефективності та якості їх праці. Положення про преміювання працівників Центрального штабу
ДВГРС, ВГРЗ, ДП "Механічні майстерні ДВГРС" узгоджуються з
профспілками.
4.1.2. Премії працівникам сплачуються в межах коштів на
преміювання, у розмірі чотиримісячного фонду оплати праці та за
рахунок його економії, передбачених планом використання бюджетних
коштів та коштів підрозділів на ці цілі.
4.1.3. Підставою для нарахування премії є дані статистичної і
бухгалтерської звітності, оперативного обліку, інші дані виконання
трудових завдань та актів приймання виконаних робіт. Неякісна
робота не враховується при нарахуванні премії.
4.1.4. Премії працівникам нараховуються на заробіток за
відрядними розцінками, тарифними ставками (окладами, посадовими
окладами) за фактично відпрацьований час, включаючи роботу у
вихідні, святкові і неробочі дні, понадурочний час (за одинарними
відрядними розцінками, тарифними ставками, окладами, посадовими
окладами), доплати і надбавки до тарифної ставки (окладу,
посадового окладу): за роботу в нічний час; науковий ступінь;
водіям легкових автомобілів за ненормований робочий день; роботу у
важких, шкідливих умовах, особливо важких, шкідливих умовах;
керівництво бригадою; за суміщення професій, розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; високу
професійну майстерність; високі досягнення у праці; класність.
4.1.5. Преміювання працівників провадиться, як правило, за
результатами роботи за місяць.
4.1.6. Працівникам, що припустилися виробничих упущень,
премія не нараховується або розмір її зменшується.
4.1.7. Визначення умов і показників преміювання працівників
має відбуватись з урахуванням завдання, що поставлено перед
підрозділом, організаційно-технічних умов виконуваних робіт,
їхнього безпосереднього впливу на кінцеві результати роботи
Центрального штабу ДВГРС, ВГРЗ, ДП "Механічні майстерні ДВГРС",
можливості контролю, обліку й об'єктивної оцінки результатів
робіт, особливі вимоги до них.
4.1.8. Розміри премій працівникам встановлюються з
урахуванням значимості виконуваної роботи в забезпеченні
ефективної роботи Центрального штабу ДВГРС, ВГРЗ, ДП "Механічні
майстерні ДВГРС", напруженості режимів праці і диференціюються
залежно від рівня виконання умов і показників преміювання.
4.1.9. Працівникам ДВГРС за рахунок економії фонду оплати
праці можуть виплачуватись одноразові премії: до професійних свят,
ювілеїв тощо.
4.2. Матеріальна допомога
Працівникам ДВГРС виплачується матеріальна допомога, в тому
числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги при
народженні дитини, для догляду за дитиною та до досягнення нею
трирічного віку, на поховання, в сумі не більш ніж один оклад
(посадовий оклад) на рік. Конкретні розміри та умови виплати
матеріальної допомоги визначаються керівниками.
5. Формений одяг
Порядок забезпечення форменим одягом воєнізованого основного
особового складу:
5.1. Відповідно до пункту 14 Положення про Державну
воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 листопада 1992 року N 608 ( 608-92-п ), воєнізований основний
особовий склад (далі - оперативний особовий склад) Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
(далі - ДВГРС) забезпечується форменим одягом, носіння якого під
час виконання обов'язків є обов'язковим.
5.2. Формений одяг - це речове майно особистого користування.
Дозволяється носити формений одяг без головного убору, але не
допускається змішування форменого одягу з неформеним.
5.3. Формений одяг має парадну та повсякденну форми. Кожна з
цих форм, у свою чергу, поділяється на літню та зимову. Перехід на літню або зимову форму здійснюється за наказом
начальника ДВГРС.
5.4. Особам вищого командного складу дозволяється пошив
форменого одягу в ательє. Іншим категоріям оперативного особового складу індивідуальний
пошив дозволяється лише у виняткових випадках (нестандартна
фігура).
5.5. Право на одержання форменого одягу виникає після
зарахування на службу та призначення на посаду.
5.6. Початковий термін носіння форменого одягу встановлюється
з моменту призначення на посаду, а надалі - оновлення одягу з
періодичністю термінів, регламентованих нормами забезпечення, та
термінів носіння форменого одягу оперативним особовим складом
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості, які наводяться у додатку 5.
5.7. Особи оперативного особового складу зобов'язані
утримувати формений одяг у чистому й охайному стані.
5.8. На придбання форменого одягу дозволяється передбачати
5-відсотковий запас для забезпечення новоприбулих, а також на
припасування форменого одягу до зросту та фігури.
5.9. У разі пошкодження форменого одягу, що спричинило його
подальшу непридатність до використання, не з вини особи
оперативного особового складу, а через причини, пов'язані з
виконанням службового обов'язку, формений одяг видається
працівникові знову. Видача здійснюється на підставі заяви на ім'я
першого керівника підрозділу ДВГРС з доданням акта про причину
псування. У цьому разі термін носіння обчислюється з дня видачі
нового форменого одягу.
5.10. У разі перебування особи оперативного особового складу
у відпустці для догляду за дитиною формений одяг не видається, а
термін цієї відпустки не враховується до терміну носіння виданого
форменого одягу.
5.11. Забезпечення форменим одягом осіб оперативного
особового складу ДВГРС здійснюється в межах коштів державного
бюджету, передбачених на фінансування ДВГРС.
5.12. У разі припинення особами оперативного особового складу
трудових відносин з ДВГРС, формений одяг необхідно повернути на
склад.
( Положення доповнено розділом 5 згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 320 ( z0823-04 ) від 14.06.2004 )

Начальник Головного управління
із надзвичайних ситуацій та
охорони праці М.Подгорний

Додаток 1

до Положення про грошове

забезпечення особового

складу Державної

воєнізованої

гірничорятувальної служби у

вугільній промисловості

ПОКАЗНИКИ

для віднесення Центрального штабу

та воєнізованих гірничорятувальних загонів

Державної воєнізованої гірничорятувальної

служби у вугільній промисловості

до груп з оплати праці керівників

а) Центрального штабу ДВГРС
----------------------------------------------------------------------- Група з оплати праці | Планова чисельність працівників служби, осіб | ----------------------+----------------------------------------------| I | 3000 і більше | ----------------------+----------------------------------------------| II | до 3000 | ----------------------------------------------------------------------
б) воєнізованих гірничорятувальних загонів --------------------------------------------------------------- Група з оплати праці | Планова чисельність працівників, осіб | ----------------------+---------------------------------------| I | більше 550 | ----------------------+---------------------------------------| II | 400 - 550 | ----------------------+---------------------------------------| III | до 400 | ---------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про грошове

забезпечення особового

складу Державної

воєнізованої

гірничорятувальної служби у

вугільній промисловості

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ

розмірів посадових окладів керівників

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби

до мінімальної заробітної плати

------------------------------------------------------------------------- Найменування посад | I | II | III | -----------------------------------------------------------------------| I. Центральний штаб ДВГРС | -----------------------------------------------------------------------| Начальник ДВГРС | 6,07-6,30 | 5,73-5,96 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Перший заступник начальника ДВГРС | 5,73-5,96 | 5,51-5,73 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник начальника ДВГРС | 5,51-5,72 | 5,28-5,51 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник начальника ДВГРС - | 5,51-5,72 | 5,28-5,51 | | начальник Луганського штабу ДВГРС | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник начальника Луганського | 3,85-5,15 | 3,70-4,95 | | штабу | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Головний бухгалтер | 5,51-5,72 | 5,28-5,51 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник головного бухгалтера | 3,85-5,15 | 3,70-4,96 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Помічник начальника ДВГРС | 3,65-4,41 | 3,44-4,18 | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник відділу: | | | | оперативно-технічного; аналізу | | | | оперативно-технічної діяльності; | | | | технічного; | | | | виробничо-профілактичних робіт; | 3,67-4,12 | 3,44-3,90 | | планово-економічного; з | | | | питань трудових відносин, оплати | | | | та нормування праці; | | | | фінансового; охорони праці | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник начальника відділу: | | | | оперативно-технічного; аналізу | | | | оперативно-технічної діяльності; | | | | технічного; профілактичних робіт; | | | | організації виробничої діяльності | 2,57-3,71 | 2,41-3,51 | | служби; планово-економічного; з | | | | питань трудових відносин, оплати | | | | та нормування праці; фінансового; | | | | охорони праці | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник відділу: | | | | контрольно-ревізійного; кадрів та | | | | спецобліку; юридичного; | | | | програмного забезпечення; | 3,44-3,90 | 3,21-3,67 | | перспективного розвитку та НДДКР; | | | | матеріально-технічного постачання | | | | та транспорту; соціальних питань | | | | та інші | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник начальника відділу: | | | | контрольно-ревізійного; кадрів та | | | | спецобліку; юридичного; | | | | програмного забезпечення; | 2,41-3,51 | 2,24-3,30 | | перспективного розвитку та НДДКР; | | | | матеріально-технічного постачання | | | | та транспорту; соціальних | | | | питань та інших | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник відділу з контролю | 2,52-2,75 | 2,29-2,75 | | виконання та діловодства | | | | -----------------------------------+-----------------------+-----------| Начальник господарського відділу | 2,18-2,64 | | -----------------------------------+-----------------------+-----------| Командир загону | 5,05-5,51 | 4,70-5,16 | | (оперативно-технічна служба) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник командира загону | 4,55-5,24 | 4,23-4,90 | | (оперативно-технічна, | | | | оперативно-медична служба) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Помічник командира загону | 4,29-4,96 | 4,00-4,64 | | (оперативно-технічна, | | | | оперативно-медична служба) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Помічник командира взводу | 2,64-3,10 | 2,41-2,87 | | (допоміжний склад) | | | | -----------------------------------------------------------------------| II. Воєнізовані гірничорятувальні загони | -----------------------------------------------------------------------| Командир ВГРЗ | 5,51 | 5,28-5,51 | 5,05-5,51 | -----------------------------------+-----------------------------------| Перший заступник командира загону | 5,05-5,28 | -----------------------------------+-----------------------------------| Заступник командира загону | | | | (оперативно-технічна, | 4,96-5,24 | 4,75-5,24 | 4,55-5,24 | виробничо-профілактична, | | | | депресійна, оперативно-медична | | | | служба) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник командира загону | 4,47-4,70 | 4,24-4,47 | 4,12-4,36 | (допоміжний склад) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Помічник командира загону | | | | (оперативно-технічна, | 4,68-4,96 | 4,48-4,96 | 4,29-4,96 | виробничо-профілактична, | | | | депресійна, оперативно-медична | | | | служба) | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Помічник командира загону | 3,30-3,85 | 3,17-3,85 | 3,03-3,85 | (допоміжний склад) | | | | -----------------------------------+-----------------------------------| Командир взводу | 4,12-4,59 | -----------------------------------+-----------------------------------| Командир взводу (допоміжний склад)| 3,56-3,96 | -----------------------------------+-----------------------------------| Помічник командиру взводу | 3,50-4,36 | -----------------------------------+-----------------------------------| Помічник командиру взводу | 2,47-3,21 | (допоміжний склад) | | -----------------------------------+-----------------------------------| Командир відділення | 4,01-4,24 | -----------------------------------+-----------------------------------| Головний бухгалтер | 3,85-4,96 | 3,70-4,96 | 3,53-4,96 | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Заступник головного бухгалтера | 2,70-4,46 | 2,59-4,46 | 2,47-4,46 | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник відділу економіки, | 3,44-3,90 | 3,21-3,67 | 3,10-3,56 | планування, організації праці та | | | | заробітної плати | | | | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник відділу | 2,75-3,21 | 2,64-3,10 | 2,52-2,98 | -----------------------------------+-----------+-----------+-----------| Начальник колони | 2,41-2,87 | 2,29-2,75 | 2,18-2,64 | -----------------------------------+-----------------------------------| Головний інженер (гараж) | 2,52-2,98 | -----------------------------------+-----------------------------------| Головні: механік, енергетик; | 2,41-2,87 | начальник майстерні (гараж) | | -----------------------------------+-----------------------------------| Виконавець робіт | 2,41-2,87 | -----------------------------------+-----------------------------------| Начальник лабораторії | 2,29-2,75 | (спеціалізованої газоаналітичної) | | -----------------------------------------------------------------------| III. Учбово-оперативний загін | -----------------------------------------------------------------------| Командир загону | 5,05-5,28 | -----------------------------------+-----------------------------------| Заступник командира загону | 4,55-5,01 | -----------------------------------+-----------------------------------| Заступник командира загону | 3,94-4,75 | (допоміжний склад) | | -----------------------------------+-----------------------------------| Помічник командира загону | 4,29-4,75 | -----------------------------------+-----------------------------------| Помічник командира загону | 3,70-4,10 | (допоміжний склад) | | -----------------------------------+-----------------------------------| Командир взводу (допоміжний склад)| 3,56-3,96 | -----------------------------------+-----------------------------------| Головний бухгалтер | 3,53-4,75 | -----------------------------------------------------------------------| ДП "Механічні майстерні ДВГРС" | -----------------------------------------------------------------------| Начальник | 3,78-4,47 | -----------------------------------+-----------------------------------| Заступник начальника | 2,65-4,02 | -----------------------------------+-----------------------------------| Головний бухгалтер | 2,65-4,02 | -----------------------------------------------------------------------| Центральний штаб, загони, ДП "Механічні майстерні" | -----------------------------------------------------------------------| Начальник дільниці | 2,75-3,21 | -----------------------------------+-----------------------------------| Начальник сектора | 2,52-2,98 | -----------------------------------+-----------------------------------| Майстер | 1,95-2,41 | -----------------------------------+-----------------------------------| Завідувач станції | 2,29-2,75 | канатно-випробувальної | | -----------------------------------+-----------------------------------| Директор (пансіонату, бази | 1,49-1,83 | відпочинку); завідувачі: | | канцелярії, центрального складу | | -----------------------------------+-----------------------------------| Завідувач машинописного бюро | 1,38-1,72 | -----------------------------------+-----------------------------------| Завідувачі: архіву, господарства, | 1,27-1,61 | складу, | | копіювально-розмножувального бюро | | ------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 320 ( z0823-04 ) від 14.06.2004 )
Додаток 3

до Положення про грошове

забезпечення особового

складу Державної

воєнізованої

гірничорятувальної служби у

вугільній промисловості

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ

розмірів посадових окладів професіоналів,

фахівців, технічних службовців ДВГРС

до мінімальної заробітної плати

---------------------------------------------------- Найменування посад | | -----------------------------------+--------------| Інженер (районний) | 2,64-3,10 | гірничорятувальної служби | | -----------------------------------+--------------| Інженери: з охорони праці, | | організації та нормування | | праці, програміст; механік; | | енергетик | | -----------------------------------+--------------| провідний | 2,52-2,98 | -----------------------------------+--------------| I категорії | 2,29-2,75 | -----------------------------------+--------------| II категорії | 2,06-2,52 | -----------------------------------+--------------| III категорії | 1,95-2,41 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 1,83-2,29 | -----------------------------------+--------------| Інженери: в оперативно-технічній, | | виробничо-профілактичної, | | депресійної служби та інші; | | економіст, бухгалтер, | | бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | психолог, фізіолог та інші | | -----------------------------------+--------------| провідний | 2,18-2,64 | -----------------------------------+--------------| I категорії | 2,06-2,52 | -----------------------------------+--------------| II категорії | 1,83-2,29 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 1,61-2,06 | -----------------------------------+--------------| Техніки всіх спеціальностей | | -----------------------------------+--------------| I категорії | 1,49-1,83 | -----------------------------------+--------------| II категорії | 1,38-1,72 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 1,27-1,49 | -----------------------------------+--------------| Лаборант старший | 1,83-2,29 | -----------------------------------+--------------| Лаборант | 1,61-2,06 | -----------------------------------+--------------| Диспетчер (у Центральному штабі) | 2,29-2,75 | -----------------------------------+--------------| Старші: диспетчер, товарознавець | 2,06-2,52 | -----------------------------------+--------------| Диспетчер, товарознавець | 1,61-2,06 | -----------------------------------+--------------| Старші: касир, інспектор | 1,38-1,72 | -----------------------------------+--------------| Друкарка I категорії; касир; | 1,27-1,60 | інспектор | | -----------------------------------+--------------| Друкарка II категорії; | 1,15-1,49 | експедитор з перевезень | | вантажів; черговий бюро | | перепусток | | -----------------------------------+--------------| Секретар-друкарка; агент з | 1,04-1,38 | постачання; експедитор; | | архіваріус; табельник; комендант | | -----------------------------------+--------------| Лікар | | -----------------------------------+--------------| вищої кваліфікаційної категорії | 2,85 | -----------------------------------+--------------| I кваліфікаційної категорії | 2,68 | -----------------------------------+--------------| II кваліфікаційної категорії | 2,48 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 2,28 | -----------------------------------+--------------| Сестра медична | | -----------------------------------+--------------| вищої кваліфікаційної категорії | 1,99 | -----------------------------------+--------------| I кваліфікаційної категорії | 1,87 | -----------------------------------+--------------| II кваліфікаційної категорії | 1,70 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 1,62 | -----------------------------------+--------------| Бібліотекар | | -----------------------------------+--------------| провідний | 1,65-1,80 | -----------------------------------+--------------| I категорії | 1,44-1,55 | -----------------------------------+--------------| II категорії | 1,25-1,35 | -----------------------------------+--------------| без категорії | 1,19 | -----------------------------------+--------------| Телефоніст місцевого | | (виробничого) телефонного зв'язку | | -----------------------------------+--------------| I класу | 1,49 | -----------------------------------+--------------| II класу | 1,27 | ---------------------------------------------------

Додаток 4

до Положення про грошове

забезпечення особового

складу Державної

воєнізованої

гірничорятувальної служби у

вугільній промисловості

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ

розмірів окладів, годинних тарифних ставок

робітників ДВГРС до мінімальної заробітної плати

Таблиця 1
Коефіцієнти співвідношень розмірів окладів

робітників ДВГРС і мінімальної заробітної

плати
------------------------------------------------------- Найменування професій | | ----------------------------------------+------------| Респіраторник | | ----------------------------------------+------------| 5-го розряду | 3,56-3,90 | ----------------------------------------+------------| Набирач проб у шахті | | ----------------------------------------+------------| 3-го розряду | 2,52-2,87 | ----------------------------------------+------------| Водій спеціального оперативного | 2,07-2,64 | автомобіля | | ----------------------------------------+------------| Двірник | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,00 | ----------------------------------------+------------| Комірник | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,15-1,27 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,27-1,38 | ----------------------------------------+------------| Матрос-рятівник | 1,00 | ----------------------------------------+------------| Машиніст з прання та ремонту спецодягу | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,15-1,38 | ----------------------------------------+------------| Оператор електронно-обчислювальних та | | обчислювальних машин | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,49-1,61 | ----------------------------------------+------------| 3-го розряду | 1,61-1,72 | ----------------------------------------+------------| 4-го розряду | 1,72-1,83 | ----------------------------------------+------------| Оператор заправних станцій | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,15-1,27 | ----------------------------------------+------------| 3-го розряду | 1,27-1,38 | ----------------------------------------+------------| 4-го розряду | 1,38-1,61 | ----------------------------------------+------------| 5-го розряду | 1,61-1,72 | ----------------------------------------+------------| Оператор копіювальних та | | розмножувальних машин | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,15-1,38 | ----------------------------------------+------------| 3-го розряду | 1,38-1,49 | ----------------------------------------+------------| Палітурник документів | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,15 | ----------------------------------------+------------| 3-го розряду | 1,21 | ----------------------------------------+------------| 4-го розряду | 1,27 | ----------------------------------------+------------| Підсобний робітник | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,04-1,15 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,15-1,27 | ----------------------------------------+------------| Прибиральник виробничих приміщень | | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,04-1,15 | ----------------------------------------+------------| Прибиральник службових приміщень | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,00 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,04 | ----------------------------------------+------------| Прибиральник територій | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,04-1,09 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,09-1,15 | ----------------------------------------+------------| Робітник з благоустрою | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,49-1,61 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,61-1,72 | ----------------------------------------+------------| Сторож | | ----------------------------------------+------------| 1-го розряду | 1,00 | ----------------------------------------+------------| 2-го розряду | 1,04 | ------------------------------------------------------
Таблиця 2
Коефіцієнти співвідношень

розмірів годинних тарифних ставок

робітників ДВГРС до мінімальної заробітної плати
--------------------------------------------------------------------------------------- Найменування робіт, | Розряди | | професій | | | |-------------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | -------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1. Робітники, | 0,00679 | 0,00739 | 0,00812 | 0,00909 | 0,01042 | 0,01212 | безпосередньо зайняті | | | | | | | ремонтом і | | | | | | | налагодженням | | | | | | | гірничорятувального | | | | | | | обладнання, | | | | | | | автомобілів, | | | | | | | електрообладнання, | | | | | | | електронно- | | | | | | | обчислювальної техніки, | | | | | | | контрольно- | | | | | | | вимірювальних приладів | | | | | | | і автоматики; | | | | | | | верстатними роботами на | | | | | | | металообробних | | | | | | | верстатах; | | | | | | | виготовленням і | | | | | | | ремонтом інструменту | | | | | | | -------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|---------| 2. Робітники, зайняті | 0,00606 | 0,00667 | 0,00739 | 0,00824 | 0,00945 | 0,01103 | ремонтно-будівельними | | | | | | | роботами, ремонтом і | | | | | | | налагодженням | | | | | | | обладнання та техніки | | | | | | | (крім зазначеного в п. | | | | | | | 1), механізатори тощо | | | | | | | -------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3. Вантажник | 0,00945 | 0,0103 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Коефіцієнти співвідношень

розмірів годинних тарифних ставок

для водіїв автомобілів (крім оперативних)

до мінімальної заробітної плати
1. Водії вантажних автомобілів
-------------------------------------------------------------------------------- | I група | II група | III група | |---------------+--------------------------+----------------| | Бортові | Спеціалізовані та | Автомобілі з | | автомобілі та | спеціальні автомобілі: | перевезень | | автомобілі- | самоскиди, цистерни, | цементу, | | фургони | фургони, рефрижератори, | ядохімікатів, | Вантажність | загального | контейнеровози, пожежні, | безводного | автомобілів (т) | призначення | технічної допомоги, | аміаку, | | | снігоочищувальні, | аміачної води, | | | поливально-мийні, | сміття, що | | | підмітально-прибиральні, | гниє, | | | автокрани, | асенізаційних | | | автонаватажувачі та інші | вантажів | | | сідельні тягачі з | | | | напівпричепами і баласні | | | | тягачі з причепами | | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| До 0,5 включно | | 0,00764 | 0,00788 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 0,5 - 1,5 | 0,00764 | 0,00788 | 0,00824 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 1,5 - 3 | 0,00788 | 0,00824 | 0,00873 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 3 - 5 | 0,00824 | 0,00873 | 0,00909 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 5 - 7 | 0,00873 | 0,00909 | 0,00958 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 7 - 10 | 0,00909 | 0,00958 | 0,01030 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 10 - 20 | 0,00958 | 0,01030 | 0,01139 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 20 - 40 | 0,01030 | 0,01139 | 0,01261 | ------------------+---------------+--------------------------+----------------| Більше 40 - 60 | 0,01139 | 0,01261 | | -------------------------------------------------------------------------------
2. Водії легкових автомобілів (у т. ч. спеціальних)
------------------------------------------------------------------------------ Клас автомобілів | Робочий об'єм | загальні | у разі роботи в | | двигуна (у | коефіцієнти | містах із | | літрах) | | чисельністю | | | | населення | | | | 500 тис. чоловік | | | | і більше | ------------------------+------------------+-------------+------------------| Особливо малий і малий | до 1,8 включно | 0,00764 | 0,00824 | ------------------------+------------------+-------------+------------------| Середній | більше 1,8 - 3,5 | 0,00788 | 0,00873 | ------------------------+------------------+-------------+------------------| Великий | більше 3,5 | 0,00824 | 0,00909 | -----------------------------------------------------------------------------
3. Водії автобусів (у т. ч. спеціальних)
---------------------------------------------------------------------- Клас автобуса | Габаритна | загальні | у разі роботи | | довжина | коефіцієнти | в містах із | | автобусів (у | | чисельністю | | метрах) | | населення | | | | 500 тис. чоловік | | | | і більше | ----------------+------------------+-------------+------------------| Особливо малий | до 5 включно | 0,00800 | 0,00873 | ----------------+------------------+-------------+------------------| | більше 5 - 6,5 | 0,00836 | 0,00933 | Малий |------------------+-------------+------------------| | більше 6,5 - 7,5 | 0,00933 | 0,01030 | ----------------+------------------+-------------+------------------| Середній | більше 7,5 - 9,5 | 0,0103 | 0,01139 | ----------------+------------------+-------------+------------------| | більше 9,5 - 11 | 0,01139 | 0,01261 | |------------------+-------------+------------------| | більше 11 - 12 | 0,01200 | 0,01321 | |------------------+-------------+------------------| Великий | більше 12 - 15 | 0,01261 | 0,01394 | |------------------+-------------+------------------| | більше 15 - 18 | 0,01321 | 0,01467 | |------------------+-------------+------------------| | більше 18 | 0,01394 | 0,01539 | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Коефіцієнти співвідношень розмірів окладів машиністів

підіймальних машин (аварійно-рятувальних пересувних)

до мінімальної заробітної плати

------------------------------------------------------------------ Час роботи підіймальної | Коефіцієнти співвідношень | машини за добу (у % до | (за групами підйомів) | загальної тривалості змін | | за графіком роботи | | підіймальної машини за |------------------------------------| добу) | I | II | III | ---------------------------+------------+------------+----------| Не більше 60 включно | | | | ---------------------------+------------+------------+----------| на поверхні | 1,95-2,18 | 1,83-2,06 |1,72-1,95 | ---------------------------+------------+------------+----------| на підземних роботах | 2,52-2,75 | 2,41-2,64 |2,29-2,52 | ---------------------------+------------+------------+----------| Більше 60 | | | | ---------------------------+------------+------------+----------| на поверхні | 2,29-2,52 | 2,18-2,41 |2,06-2,29 | ---------------------------+------------+------------+----------| на підземних роботах | 2,75-2,98 | 2,64-2,87 |2,52-2,75 | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 320 ( z0823-04 ) від 14.06.2004 )

Додаток 5

до пункту 5.6 Положення

про грошове забезпечення

особового складу Державної

воєнізованої

гірничорятувальної служби

у вугільній промисловості

НОРМИ

забезпечення та термін носіння форменого одягу

оперативним особовим складом Державної воєнізованої

гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

------------------------------------------------------------------ Найменування предметів | Кількість | Термін | | предметів на | носіння, | | одну людину | роки | ----------------------------------------------------------------| 1. Формений одяг для вищої службової категорії | Парадна форма одягу | ----------------------------------------------------------------| Кашкет | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Пальто | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Штани | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Шкарпетки, пар | 2 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне білого кольору | 1 | 4 | ----------------------------------------------------------------| Повсякденна форма одягу | ----------------------------------------------------------------| Кашкет | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Шапка зимова | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Плащ | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Штани | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | довгими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | короткими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Чоботи, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Шкарпетки, пар | 2 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Рукавички, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне сірого кольору | 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------| 2. Формений одяг для старшої службової категорії | Парадна форма одягу | ----------------------------------------------------------------| Кашкет | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Пальто | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Штани | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Шкарпетки, пар | 2 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне білого кольору | 1 | 4 | ----------------------------------------------------------------| Повсякденна форма одягу | ----------------------------------------------------------------| Кашкет | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Шапка зимова | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Плащ | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Штани | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | довгими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | короткими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Чоботи, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Шкарпетки, пар | 2 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Рукавички, пар | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне сірого кольору | 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------| 3. Формений одяг для середньої, молодшої і рядової службових | категорій | ----------------------------------------------------------------| Шапка зимова | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Конфедератка | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Куртка подовжена | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Штани | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | довгими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | короткими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Черевики, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Шкарпетки, пар | 4 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Рукавички, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне сірого кольору | 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------| 4. Формений одяг для жінок усіх службових категорій | ----------------------------------------------------------------| Шапка зимова смушкова (для вищої та | 1 | 4 | старшої службових категорій) | | | --------------------------------------+--------------+----------| Шапка зимова з овчини (для інших | 1 | 3 | службових категорій) | | | --------------------------------------+--------------+----------| Берет | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Пальто | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Плащ | 1 | 4 | --------------------------------------+--------------+----------| Костюм | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Спідниця | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Блуза біла з довгими рукавами | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Блуза біла з короткими рукавами | 1 | 3 | --------------------------------------+--------------+----------| Блуза кольору "мокрий полин" з | 1 | 1 | короткими рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Блуза кольору "мокрий полин" з довгими| 1 | 1 | рукавами | | | --------------------------------------+--------------+----------| Краватка | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Туфлі, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Чоботи, пар | 1 | 2 | --------------------------------------+--------------+----------| Колготи | 4 | 1 | --------------------------------------+--------------+----------| Рукавички шкіряні (вища та старша | 1 | 3 | службові категорії), пар | | | --------------------------------------+--------------+----------| Рукавички трикотажні (інші службові | 1 | 2 | категорії) | | | --------------------------------------+--------------+----------| Кашне білого кольору | 1 | 2 | -----------------------------------------------------------------
( Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 320 ( z0823-04 ) від 14.06.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: