open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2016  № 1029

Про завершення утворення державної установи "Центр громадського здоров'я України Міністерства охорони здоров'я України"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 941 від 16.08.2017}

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 909 "Питання Міністерства охорони здоров'я", розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 437 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ та організацій до сфери управління Міністерства охорони здоров'я", а також пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати шляхом приєднання до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" державні установи згідно з додатком.

2. Утворити та затвердити склад комісій з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією державних установ, визначених пунктом 1 цього наказу, що додається.

3. Головам комісій з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією:

1) затвердити плани заходів щодо реорганізації державних установ та забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з їх реорганізацією;

2) у триденний термін з дня підписання цього наказу повідомити відповідних державних реєстраторів про прийняття рішення щодо реорганізації державних установ про склад комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією, та подання їм в установленому законодавством порядку документів про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідних записів;

3) забезпечити опублікування у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення щодо реорганізації державних установ;

4) забезпечити дотримання трудового законодавства щодо гарантій прав працівників, зокрема завчасного (до внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо реорганізації) надання професійним спілкам інформації з питання реорганізації, попередження протягом десяти днів з моменту видачі цього наказу працівників державних установ, що реорганізуються, про їх реорганізацію та зміни в організації виробництва і праці, дотримання інших вимог законодавства про працю;

5) провести інвентаризацію майна, що знаходиться на балансі державних установ, що реорганізуються, їх активів, пасивів та зобов'язань та здійснення їх передачі на баланс державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" згідно з передавальним актом;

6) забезпечити передання державній установі "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" цілісних майнових комплексів державних установ, що реорганізуються, їх правовстановлюючих документів, справ згідно з актами приймання-передачі;

7) скласти передавальні акти, які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами;

8) забезпечити щомісячне звітування до 5 числа місяця, наступного за звітним, до Міністерства охорони здоров'я України про стан проведення заходів з реорганізації;

9) подати до Міністерства охорони здоров'я України на затвердження передавальні акти;

10) подати до Міністерства охорони здоров'я України довідки про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців державних та громадських формувань державних установ, що реорганізовуються;

11) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, пов'язані з припиненням державних установ, що реорганізуються.

4. Генеральному директору державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Нізовій Н.М.:

1) прийняти цілісні майнові комплекси державних установ, що реорганізуються, їх правовстановлюючі документи та справи згідно з актом приймання-передачі;

2) забезпечити дотримання трудового законодавства щодо гарантій прав працівників державних установ, що реорганізуються, шляхом приєднання їх до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".

5. Встановити для заявлення кредиторами своїх вимог до державних установ, що реорганізуються, двомісячний строк з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо їх припинення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун


Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

ПЕРЕЛІК
державних установ, що реорганізовуються шляхом приєднання до державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Код згідно ЄДРПОУ

Назва державних підприємств та державних установ

1

2

38498694

Державна установа "Кримський республіканський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38512294

Державна установа "Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38474592

Державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38431598

Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38531102

Державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38499986

Державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38475462

Державна установа "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38461727

Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38331800

Державна установа "Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38518118

Державна установа "Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38435613

Державна установа "Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38476320

Державна установа "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38501853

Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38458316

Державна установа "Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38477737

Державна установа "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38502841

Державна установа "Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38503358

Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38523259

Державна установа "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38480231

Державна установа "Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38493324

Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38481146

Державна установа "Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38481979

Державна установа "Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38469768

Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38453009

Державна установа "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38509742

Державна установа "Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони з здоров'я України"

38518296

Державна установа "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38491149

Державна установа "Севастопольський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

38513586

Державна установа "Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"

38363663

Державна установа "Лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті"

38513502

Державна установа "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЧУМАК
Сергій Павлович

голова комісії

ЯЛОВА
Світлана Миколаївна

заступник голови комісії

БІЛЕЦЬКА
Світлана Казимирівна

член комісії

КОНСТАНТИНОВА
Наталія Аркадіївна

член комісії

ЦАКАЛ
Юлія Олександрівна

член комісії

КУПЦОВА
Тетяна Павлівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЗАЙЦЕВА
Валентина Григорівна

голова комісії

РЯБОВА
Людмила Олександрівна

заступник голови комісії

БОРИСЕНКО
Анатолій Васильович

член комісії

ЛЕТУТА
Оксана Володимирівна

член комісії

ФЕДИК
Тетяна Миколаївна

член комісії

ЛІГУС
Світлана Борисівна

член комісії

ІЛИК
Людмила Олексіївна

член комісії

НЕСТЕРЕНКО
Світлана Володимирівна

член комісії

ЮНУСОВА
Олена Леонідівна

член комісії

ТОМИН
Степан Ярославович

член комісії

ЛІГУС
Галина Миколаївна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЯНКО
Наталія Вікторівна

голова комісії

ПЕКНА
Євгенія Анатоліївна

заступник голови комісії

ГУСЄВА
Ольга Миколаївна

член комісії

КОСТИРКА
Надія Володимирівна

член комісії

ГОЛЮК
Галина Федорівна

член комісії

БРИК
Ольга Вікторівна

член комісії

ДУДКОВСЬКА
Лариса Володимирівна

член комісії

АКРИТБАЙ
Петро Анатолійович

член комісії

ДЕНИСЕНКО
Оксана Павлівна

член комісії

РІЗНИЧОК
Наталія Андріївна

член комісії

ГРАБАРЧУК
Ірина Вікторівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ШТЕПА
Олександр Пимонович

голова комісії

ПОХМУРКО
Інна Віталіївна

заступник голови комісії

РЕЗВИХ
Валентина Геннадіївна

заступник голови комісії

КОСТЮК
Максим Олександрович

член комісії

НУРІЄВА
Галина Григорівна

член комісії

БІЛА
Наталія Іванівна

член комісії

ЛЕЩЕНКО
Антоніна Олександрівна

член комісії

АРУТЮНОВА
Айсель Едуардівна

член комісії

ЄВСТИГНЕЄВА
Тамара Іванівна

член комісії

КРАСОТА
Тетяна Володимирівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ГОНЧАРЕНКО
Василь Іванович

голова комісії

БІЛОУСОВА
Марина Леонідівна

заступник голови комісії

КОРОБКА
Володимир Миколайович

член комісії

КУЛІНЧЕНКО
Юлія Олександрівна

член комісії

МОЩЕНСЬКА
Людмила Олександрівна

член комісії

СИНЄГУБОВА
Людмила Володимирівна

член комісії

ЛУНЬОВ
Валентин Олександрович

член комісії

ІОРК
Еліна Володимирівна

член комісії

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 941 від 16.08.2017}

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ПАРАМОНОВ
Зіновій Михайлович

голова комісії

ВАСИЛЬКОВ
Олег Васильович

заступник голови комісії

ОСТАПЕНКО
Оксана Ростиславівна

член комісії

ВИГІВСЬКА
Світлана Миколаївна

член комісії

ОСТРОГЛЯД
Ігор Олександрович

член комісії

ЮХИМЧУК
Ірина Петрівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

СІТНИК
Галина Ярославівна

голова комісії

ПАВЛИЩЕ
Еріка Федорівна

заступник голови комісії

ФЕНЦИК
Наталія Миколаївна

член комісії

НЕГРЯ
Сергій Іванович

член комісії

КОНДРАТЕНКО
Микола Сергійович

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ТЕРЕХОВ
Роман Леонідович

голова комісії

МАЩАК
Олександр Іванович

заступник голови комісії

ШИЛКІНА
Оксана Володимирівна

член комісії

ЧЕРНИШЕНКО
Лідія Василівна

член комісії

ЛЕБЕДЬ
Наталія Олександрівна

член комісії

ЗОСЕНКО
Лілія Олексіївна

член комісії

КАРПАЧЕВА
Тетяна Федорівна

член комісії

КОЛЕРОВА
Марина Євгенівна

член комісії

МАЙСТРОВА
Ніна Олексіївна

член комісії

СІАМУТАС
Вікторія Вікторівна

член комісії

УКОЛОВА
Олена Миколаївна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

САВЧУК
Руслан Миколайович

голова комісії

КОВБАСЮК
Наталія Ярославівна

заступник голови комісії

СІДНЄВА
Наталія Іванівна

член комісії

МИСЬКА
Оксана Олександрівна

член комісії

БІЛІЩУК
Світлана Борисівна

член комісії

ЄВЧЕНКО
Інна Геннадіївна

член комісії

СТРУТИНСЬКА
Галина Василівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ГРИНЧУК
Галина Миколаївна

голова комісії

РИБАЧУК
Олександр Миколайович

заступник голови комісії

МАЙБОРОДА
Валерій Володимирович

заступник голови комісії

САЛО
Галина Миколаївна

член комісії

ПОГОРЄЛОВА
Олена Василівна

член комісії

ТРЕТЯК
Олена Володимирівна

член комісії

ГОЛИК
Ростислав Миколайович

член комісії

КОСТЕНКО
Наталія Миколаївна

член комісії

КУПРІЯНОВА
Тетяна Іванівна

член комісії

РОДИНА
Наталія Сергіївна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

КАСЬЯНЕНКО
Іван Іванович

голова комісії

ДИМУРА
Юлія Миколаївна

заступник голови комісії

РОЗДОБУДЬКО
Вікторія Володимирівна

член комісії

КУЛИК
Наталія Вікторівна

член комісії

ЮХИМЕНКО
Олена Миколаївна

член комісії

ХАПУН
Микола Олександрович

член комісії

КОНДРАТЮК
Тетяна Василівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

РАДЧЕНКО
Олександр Іванович

голова комісії

ЖДАНОВ
Володимир Васильович

заступник голови комісії

ЗОРІЛО
Валерій Валентинович

член комісії

ЗУБАРЄВА
Олена Володимирівна

член комісії

ПОНАМАРЬОВА
Лілія Вікторівна

член комісії

СОКОЛОВА
Віра Іванівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ПАВЛІВ
Роман Михайлович

голова комісії

УРБАНОВИЧ
Микола Васильович

заступник голови комісії

ЛОЗИНСЬКА
Марія Орестівна

член комісії

ДОВГАЛЮК
Наталія Леонідівна

член комісії

МАЙДАН
Ірина Володимирівна

член комісії

БОЛСУН
Тамара Миколаївна

член комісії

САВЧЕНКО
Галина Іванівна

член комісії

КРИКУС
Віталій Володимирович

член комісії

ЯСЕНИЦЬКИЙ
Олег Зиновійович

член комісії

ЖЕРНОВА
Іванна Яківна

член комісії

СТАБРИН
Ганна Іванівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

КЛОЧКО
Володимир Іванович

голова комісії

АРТАМОНОВ
Олександр Петрович

член комісії

ПЕТРОВА
Наталя Сергіївна

член комісії

МІКЛУХО
Інна Анатоліївна

член комісії

ІГНАТЬЄВА
Раїса Миколаївна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

БОЛОТНІКОВА
Людмила Володимирівна

голова комісії

КАРГІН
Олександр Геннадійович

заступник голови комісії

БОНДАРЕНКО
Дмитро Анатолійович

член комісії

КОРОЛЬ
Оксана Іванівна

член комісії

ЛЕВІНА
Ольга Миколаївна

член комісії

СКОРОПУД
Людмила Володимирівна

член комісії

ДОН
Алла Борисівна

член комісії

КУЛІЧЕНКО
Тетяна Михайлівна

член комісії

МЕДВЕДЄВ
Олександр Олегович

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ХАЙЛОВ
Андрій Володимирович

голова комісії

ЗАХАР'ЄВА
Марина Анатоліївна

заступник голови комісії

КОЧЕТОВА
Любов Павлівна

член комісії

ДЕНИСЕНКО
Валентина Миколаївна

член комісії

МІЩЕНКО
Тетяна Олександрівна

член комісії

ДЕРЕВ'ЯНКО
Тетяна Григорівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

САФОНОВ
Роман Валерійович

голова комісії

САВИЧ
Олег Костянтинович

заступник голови комісії

РОМАНЮК
Тетяна Валеріївна

член комісії

ВЛАСЮК
Тетяна Петрівна

член комісії

КУЗНЕЦОВ
Володимир Іванович

член комісії

БУГАЙЧУК
Юлія Миколаївна

член комісії

ШВОРОБ
Тетяна Володимирівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЗБАРАЖСЬКИЙ
Володимир Петрович

голова комісії

ТОРГАЧОВ
Микола Миколайович

заступник голови комісії

КИБА
Олена Григорівна

член комісії

МАЦЮК
Михайло Володимирович

член комісії

ДОНЦОВА
Олена Петрівна

член комісії

БЕЗКРОВНА
Софія Іванівна

член комісії

ШЕХАНІН
Микола Миколайович

член комісії

СЕРДЮК
Наталія Іванівна

член комісії

ВІХРОВА
Лариса Іванівна

член комісії

БИКОВА
Ірина Вікторівна

член комісії

ДВИГАЛО
Марія Михайлівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ДНІСТРЯН
Степан Семенович

голова комісії

ДЕМЕНТЬЄВ
Юрій Григорович

заступник голови комісії

ГРИГЕЛЬ
Геннадій Андрійович

член комісії

ШИШКОВСЬКА
Лариса Володимирівна

член комісії

ФАРАНЧУК
Ірина Григорівна

член комісії

БОБКО
Жанна Богданівна

член комісії

ПАРАСТЮК
Надія Степанівна

член комісії

МЕЛЬНИК
Євгенія Володимирівна

член комісії

ДНІСТРЯН
Ірина Любомирівна

член комісії

БІДНИЙ
Андрій Миронович

член комісії

КОГУТ
Раїса Дмитрівна

член комісії

СУПЕРСОН
Наталія Анатоліївна

член комісії

ГРЕЧУХ
Людмила Георгіївна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

МАХОТА
Любов Степанівна

голова комісії

УДОД
Тетяна Валентинівна

заступник голови комісії

БІЛОКОНЬ
Наталя Миколаївна

член комісії

АНТОНЕНКО
Наталя Миколаївна

член комісії

КУЗЬМЕНКО
Олена Анатоліївна

член комісії

АТАМАНКІНА
Оксана Володимирівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ХОНДУСЬ
Олександр Леонідович

голова комісії

СЕРГІЄНКО
Анатолій Петрович

заступник голови комісії

ПОЦЕЛУЄВА
Валентина Анатоліївна

член комісії

ФОКІНА
Лариса Миколаївна

член комісії

ФЯДІН
Олександр Миколайович

член комісії

ШУМКОВА
Людмила Миколаївна

член комісії

ПШЕНИЧКА
Віктор Михайлович

член комісії

ЛЕОНОВ
Юрій Миколайович

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

БАЛАШОВ
Олег Васильович

голова комісії

ГЛАВАЦЬКИЙ
Ярослав Степанович

заступник голови комісії

КОЛОМІЄЦЬ
Микола Петрович

член комісії

ЛИСАЯ
Валентина Миколаївна

член комісії

ЛУЦЕНКО
Анна Іванівна

член комісії

САЄНКО
Ірина Павлівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

СЬОМАК
Михайло Олексійович

голова комісії

МІЗІНОВА
Ольга Вікторівна

заступник голови комісії

ТИЩУК
Микола Миколайович

член комісії

ОЛІЙНИК
Ірина Іванівна

член комісії

КРАВЧЕНКО
Ірина Василівна

член комісії

АНТАЛИК
Наталія Віталіївна

член комісії

ПАВЛЕНКО
Ольга Антонівна

член комісії

БИБИК
Дарина Василівна

член комісії

ДЖУЛАЙ
Олександр Сергійович

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ГОПКО
Наталія Василівна

голова комісії

МИРОНЮК
Мар'яна Богданівна

заступник голови комісії

ТОРСЬКИЙ
Сергій Іванович

заступник голови комісії

БАБІЙ
Наталія Ярославівна

член комісії

КОВАЛЕВСЬКА
Ірина Костянтинівна

член комісії

КОСТЕНЮК
Наталія Альбертівна

член комісії

КУДРЯВЦЕВ
Юрій Валентинович

член комісії

ВЯТРОВСЬКА
Інна Вікторівна

член комісії

КОВТУН
Марія Петрівна

член комісії

ТИМОФІЙЧУК
Людмила Іванівна

член комісії

МЕЛЬНИК
Юрій Васильович

член комісії

ГАРАЩУК
Ольга Олегівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ДОНЕЦЬ
Микола Петрович

голова комісії

КУЛІЦЬКИЙ
Богдан Георгійович

заступник голови комісії

ВОРОНА
Оксана Петрівна

заступник голови комісії

МИНКА
Вікторія Миколаївна

заступник голови комісії

ЯРОШЕНКО
Артем Сергійович

член комісії

НАЛИВАЙКО
Тетяна Євгеніївна

член комісії

ДОНЧЕНКО
Людмила Юріївна

член комісії

ФЕСЮН
Геннадій Юрієвич

член комісії

ЧИЧЕРОВА
Світлана Петрівна

член комісії

ХОНДОГА
Анатолій Іванович

член комісії

СОЛОДКАЯ
Ірина Вікторівна

член комісії

СЬОМА
Надія Дмитрівна

член комісії

ЧЕБАКОВА
Наталія Юріївна

член комісії

ЛЕМЕШКО
Олена Петрівна

член комісії

ДМИТРЕНКО
Олена Анатоліївна

член комісії

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 941 від 16.08.2017}

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЧУМАК
Сергій Павлович

голова комісії

ЯЛОВА
Світлана Миколаївна

заступник голови комісії

БІЛЕЦЬКА
Світлана Казимирівна

член комісії

КОНСТАНТИНОВА
Наталія Аркадіївна

член комісії

ЦАКАЛ
Юлія Олександрівна

член комісії

КУПЦОВА
Тетяна Павлівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ЧУМАК
Сергій Павлович

голова комісії

ЯЛОВА
Світлана Миколаївна

заступник голови комісії

БІЛЕЦЬКА
Світлана Казимирівна

член комісії

КОНСТАНТИНОВА
Наталія Аркадіївна

член комісії

ЦАКАЛ
Юлія Олександрівна

член комісії

КУПЦОВА
Тетяна Павлівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

ГОЛУБЯТНИКОВ
Микола Іванович

голова комісії

МІТІРОВА
Олена Дмитрівна

заступник голови комісії

МІХУ
Надія Михайлівна

член комісії

ВІТЕНКО
Олена Вікторівна

член комісії

МАЦЕПУДРА
Євгеній Миколайович

член комісії

КОНАРЄВ
Валерій Іванович

член комісії

ЛАВРЕНТЬЄВА
Людмила Володимирівна

член комісії

КОЗУЛЬКО
Сергій Миколайович

член комісії

ХАРИТОНОВ
Віктор Григорович

член комісії

НЕЧИПОРЕНКО
Анатолій Іванович

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

МАКОМЕЛА
Роман Миколайович

голова комісії

КОРНІЙКО
Петро Іванович

заступник голови комісії

ПОЛІЩУК
Надія Василівна

член комісії

Салівоненко
Ольга Олександрівна

член комісії

ШОСТАК
Петро Іванович

член комісії

ВОЛИНЕЦЬ
Людмила Вікторівна

член комісії

ОСТРОУХ
Віталій Миколайович

член комісії

ЗАЄЦЬ
Лідія Олександрівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.10.2016 № 1029

СКЛАД
комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Прізвище, ім'я, по батькові

Відношення до комісії
(голова, заступник голови комісії, член комісії)

Ідентифікаційний
податковий номер

КОРНІЄНКО
Микола Миколайович

голова комісії

БІЛОУС
Василина Павлівна

заступник голови комісії

ЯЦЮТА
Лариса Ростиславівна

член комісії

КОВАЛЕНКО
Олексій Васильович

член комісії

СЛІПЧЕНКО
Ольга Василівна

член комісії

РИБАЛКО
Олена Миколаївна

член комісії

КАНІВЕЦЬ
Ольга Орестівна

член комісії

В.о. начальника Управління
громадського здоров'яН. Півень

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: