open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст.378 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321) такі зміни:
1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру".
2. Статтю 20 доповнити частинами шостою та сьомою такого
змісту:
"З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру через припинення
електропостачання споживачам для них встановлюється екологічна
броня електропостачання.
Фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті
або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що
мають таку броню, здійснюється з державного або місцевих бюджетів.
Кабінет Міністрів України затверджує порядок складання переліку
споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена
екологічна броня електропостачання".
3. У статті 24:
1) назву викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність

енергопостачальників";
2) доповнити новими частинами першою - четвертою такого
змісту:
"Енергопостачальники погоджують з відповідним споживачем
величину екологічної броні електропостачання, яка має бути
затверджена Державною інспекцією з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії. У разі
недосягнення згоди між споживачем та енергопостачальником щодо
величини екологічної броні електропостачання остаточне рішення
приймається Державною інспекцією з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії.
Енергопостачальники мають право за умови неповної оплати
споживачем спожитої електричної енергії обмежити його
електроспоживання до рівня екологічної броні електропостачання або
за відсутності такої повністю припинити електропостачання
споживачу.
Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня
екологічної броні електропостачання або повного припинення їм
електропостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Енергопостачальники мають право на відшкодування несплаченої
споживачем частини вартості електричної енергії, що постачається
йому на рівні екологічної броні електропостачання, за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів".
У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно
частинами п'ятою - одинадцятою;
3) доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
"Енергопостачальник не несе відповідальності за майнову
шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення
або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому
порядку".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною тринадцятою.
4. Статтю 26 доповнити частинами такого змісту:
"За умови неповної оплати за спожиту електричну енергію
споживач зобов'язаний обмежити власне електроспоживання до рівня
екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності
такої.
Споживач забезпечує безперешкодний доступ відповідальних
представників енергопостачальника, підприємства, що здійснює
передачу електричної енергії, до власних електричних установок для
контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для
виконання відключення та обмеження споживання відповідно до
встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених
представників до електричних установок споживача посадові особи
такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим
Законом:
1) розробити та затвердити:
порядок складання переліку споживачів та обладнання, для
якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання;
порядок обмеження електроспоживання споживачів та повного
припинення їм електропостачання;
2) забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року

N 982-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: