open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 146 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "156-3"
доповнити цифрами "156-4".
2. Частину третю статті 10 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 48, ст. 654) викласти у такій редакції:
"Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний
арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом".
3. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 13,
ст. 115, ст. 116, N 19, ст. 204, N 26, ст. 279, ст. 280; 1994 р.,
N 38, ст. 353; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., N 52,
ст. 302):
в абзаці першому пункту 1 статті 3 слова "якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству України" замінити
словами "якщо інше не передбачено законодавством України";
перше речення пункту 2 статті 16 доповнити словами "і якщо
інше не передбачено законодавством України";
абзац третій пункту 1 статті 35 викласти в такій редакції:
"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація
проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
статтю 36 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. У разі визнання підприємства банкрутом черговість
задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
У зв'язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.
4. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682;
1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93):
абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти
в такій редакції:
"на підставі рішення арбітражного суду в порядку,
встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним
ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства
за рішенням суду (арбітражного суду) - ліквідаційною комісією, що
призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом
його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою,
передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
5. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про
колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48,
ст. 658) викласти у такій редакції:
"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація
проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
6. Частину другу статті 9 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1995 р., N 15,
ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2000 р.,
N 33-34, ст. 272) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У разі порушення провадження у справі про банкрутство
керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з
розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди
нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому
управляти відповідним майном".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року

N 2409-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: