open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 9 серпня 2001 р. N 979

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 645 ( 645-2015-п ) від 22.07.2015 }
Про затвердження зразків документів

про професійно-технічну освіту
{ Додатково див. Постанову КМ

N 656 ( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У переліку документів про освіту і вчені звання в Україні,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
46, с. 84; 2000 р., N 13, ст. 520):
а) позицію "Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації"
замінити позицією "Свідоцтво про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації";
б) доповнити перелік такими позиціями:
"Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації
Диплом кваліфікованого робітника (випускникам, які
направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)
Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам,
які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
(випускникам, які направляються для роботи на морському
(річковому) транспорті)
Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)".
2. Затвердити такі, що додаються, зразки додатка до свідоцтва
про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, диплома
кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для
роботи на морському (річковому) транспорті); диплома
кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які
направляються для роботи на морському (річковому) транспорті);
свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
(випускникам, які направляються для роботи на морському
(річковому) транспорті), додатка до свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних
засобів).
3. Затвердити такі, що додаються, нові зразки:
диплома кваліфікованого робітника, диплома кваліфікованого
робітника з відзнакою, додатка до диплома кваліфікованого
робітника замість зразків цих документів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
( 1260-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46,
с. 84);
свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
замість зразка цього документа, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2000 р. N 562 ( 562-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 520).
4. Міністерству освіти і науки затвердити у місячний термін
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики описи
зазначених у пунктах 2 і 3 цієї постанови зразків документів про
професійно-технічну освіту.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДОДАТОК

ДО СВІДОЦТВА
про присвоєння (підвищення) Рішенням державної
робітничої кваліфікації кваліфікаційної комісії від ___ N _____________________ "___"_______200_ р. йому (їй)

присвоєно кваліфікацію _________
(без свідоцтва не дійсний) (розряд, ________________________________ _______________________________ клас, категорія)

(прізвище, ________________________________
________________________________ Голова державної

ім'я та по батькові) кваліфікаційної комісії
навча___ з "___"_______ 200_ р. Керівник

(навчального закладу, по "___"_______200_ р. підприємства, організації)
у ______________________________ МП
(назва професійно-технічного _______________________________ "___"_______200_ р.

навчального закладу, _______________________________ Реєстраційний номер__________
підприємства, організації) а професією ___________________ Видано посвідчення _______________________________ водія ____ N __________________ _______________________________ ________________________________

(найменування під час навчання опанува__ ________________________________
такі предмети (навчальні курси): реєстраційно-екзаменаційного ________________________________
назва предмета оцінка підрозділу Державтоінспекції
(навчального (навчальний ________________________________

курсу) час) МВС) ________________ ____________ ________________ ____________ "___"_______200_ р. ________________ ____________ ________________ ____________ МП ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДИПЛОМ QUALIFIED
кваліфікованого робітника DIPLOMA _____ N 00000000 _____ N 00000000
________________________________ ________________________________

(прізвище, (surname, _______________________________ ________________________________

ім'я та по батькові) name and patronymic)
закінчи__ у 200_ році graduated in 200_ _______________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of _______________________________ ________________________________

навчального закладу) professional-technical school) _______________________________ ________________________________
і здобу__ професію _____________ and received profession of______ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________

Директор Director

МП (seal)
"___"_______200_ р. "___"_______200_

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДИПЛОМ QUALIFIED WORKER
кваліфікованого робітника DIPLOMA

з відзнакою wish honour _____ N 00000000 _____ N 00000000
________________________________ ________________________________

(прізвище, (surname, _______________________________ ________________________________

ім'я та по батькові) name and patronymic)
закінчи__ у 200_ році graduated in 200_ _______________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of _______________________________ ________________________________

навчального закладу) professional-technical school) _______________________________ ________________________________
і здобу__ професію _____________ and received profession of______ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________

Директор Director

МП (seal)
"___"_______200_ р. "___"_______200_

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
СВІДОЦТВО CERTIFICATE
про присвоєння (підвищення) of awarding (improving)
робітничої кваліфікації of trade qualification
_____ N 00000000 _____ N 00000000
________________________________ ________________________________

(прізвище, (surname, _______________________________ ________________________________

ім'я та по батькові) name and patronymic)
закінчи__ у 200_ році graduated in 200_ _______________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of _______________________________ ________________________________

навчального закладу, professional-technical school, _______________________________ ________________________________
підприємства, організації) enterprise, organization)
і здобу__ професію (підвищи__ and received profession
кваліфікацію за професією) (improved qualification in _______________________________ trade) of ______________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________

Керівник Chief manager
(навчального закладу, (of educational institution,
підприємства, організації) enterprise, organization)

МП (seal)
"___"_______200_ р. "___"_______200_

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДОДАТОК

ДО СВІДОЦТВА
про присвоєння (підвищення) Рішенням державної робітничої кваліфікації кваліфікаційної комісії від ___ N _____________________ "___"_______200_ р. йому (їй)

присвоєно кваліфікацію _________
(без свідоцтва не дійсний) (розряд, ________________________________ _______________________________ клас, категорія)

(прізвище, ________________________________
________________________________ Голова державної

ім'я та по батькові) кваліфікаційної комісії
навча___ з "___"_______ 200_ р. Керівник

(навчального закладу, по "___"_______200_ р. підприємства, організації)
у ______________________________ МП
(назва професійно-технічного _______________________________ "___"_______200_ р.

навчального закладу, _______________________________
підприємства, організації)
за професією ___________________ _______________________________ _______________________________
і під час навчання опанува__
такі предмети (навчальні курси):
назва предмета оцінка
(навчального (навчальний

курсу) час) ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДИПЛОМ _____N 0000000
Державний Герб ________________________________

УКРАЇНА (прізвище, ________________________________

ім'я та по батькові)
закінчи__ у 200_ році

ДИПЛОМ ________________________________
кваліфікованого робітника (назва професійно-технічного ________________________________

навчального закладу) ________________________________
і здобу__ професію _____________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Директор

МП
"___"_______200_ р.

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДИПЛОМ

з відзнакою _____N 0000000
Державний Герб ________________________________

УКРАЇНА (прізвище, ________________________________

ім'я та по батькові)
закінчи__ у 200_ році

ДИПЛОМ ________________________________
кваліфікованого робітника (назва професійно-технічного ________________________________

навчального закладу) ________________________________
і здобу__ професію _____________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Директор

МП
"___"_______200_ р.

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
ДОДАТОК

ДО ДИПЛОМА
кваліфікованого робітника Рішенням державної ___ N _____________________ кваліфікаційної комісії від

"___"_______200_ р. йому (їй)
(без диплома не дійсний) присвоєно кваліфікацію _________

(розряд, _______________________________ ________________________________

(прізвище, клас, категорія) _______________________________ ________________________________

ім'я та по батькові)

Голова державної авча___ з "___"_______ 200_ р. кваліфікаційної комісії
по "___"_______200_ р. Керівник

(навчального закладу, ______________________________ підприємства, організації)
(назва професійно-технічного _______________________________ МП

навчального закладу) _______________________________ "___"_______200_ р.
за професією ___________________ Реєстраційний номер ____________ _______________________________ _______________________________
і одержа__ такі оцінки з
навчальних предметів:
назва предмета оцінка
(навчального (навчальний

курсу) час) ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________ ________________ ____________

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 979
СВІДОЦТВО
_____N 00000000
Державний Герб ________________________________

УКРАЇНА (прізвище, ________________________________

ім'я та по батькові)
закінчи__ у 200_ році

СВІДОЦТВО ________________________________
про присвоєння (підвищення) (назва професійно-технічного
робітничої кваліфікації ________________________________

навчального закладу, ________________________________

підприємства, організації)

і здобу__ професію (підвищи__

кваліфікацію за професією)______ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Керівник

(навчального закладу,

підприємства, організації)

МП
"___"_______200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: