open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 436 від 30.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

05 лютого 2002 р.

за N 107/6395

Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

На виконання Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ), з метою посилення контролю за якістю лікарських
засобів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок контролю якості
лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі (далі -
Інструкція), що додається.
2. Першому заступнику Головного державного інспектора України
з контролю якості лікарських засобів Варченку В.Г. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України та публікацію у засобах масової інформації.
3. Установити, що Інструкція набирає чинності з 01.03.2002.
4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
МОЗ України (Варченко В.Г.), державним інспекціям з контролю
якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі забезпечити контроль виконання вимог
Інструкції суб'єктами господарської діяльності, які мають
ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі лікарськими
засобами.
5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ
Держкоммедбіопрому від 28.01.98 N 11 ( v0011275-98 ) "Про
забезпечення якості лікарських засобів".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П.Картиша.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.10.2001 N 436
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2002 р.

за N 107/6395
Інструкція

про порядок контролю якості лікарських засобів

під час оптової та роздрібної торгівлі
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України
"Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та Указу Президента України
від 11.06.98 N 615/98 ( 615/98 ) "Про затвердження Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу".
1.2. Інструкція регламентує порядок проведення вхідного
контролю якості лікарських засобів суб'єктами господарської
діяльності, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, та державного контролю якості
лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.
1.3. Вхідний контроль якості лікарських засобів під час
оптової та роздрібної торгівлі здійснюється за допомогою
візуальних методів уповноваженими особами суб'єктів господарської
діяльності, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами.
1.4. Державний контроль якості лікарських засобів під час їх
оптової та роздрібної торгівлі здійснюється Державною інспекцією з
контролю якості лікарських засобів МОЗ України (далі - Державна
інспекція), державними інспекціями з контролю якості лікарських
засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - територіальні інспекції), підпорядкованими їм
лабораторіями (далі - лабораторії), а також лабораторіями,
акредитованими Державною інспекцією (далі - уповноважені
лабораторії).
1.5. Державний контроль якості лікарських засобів під час їх
оптової та роздрібної торгівлі здійснюється шляхом інспектування
територіальними інспекціями суб'єктів господарської діяльності
всіх форм власності і підпорядкування, які займаються оптовою чи
роздрібною торгівлею лікарських засобів (далі - суб'єкти), для
перевірки додержання ними вимог законодавства щодо забезпечення
якості лікарських засобів.
1.6. Забороняється торгівля неякісними і фальсифікованими
лікарськими засобами; без сертифікатів якості, що видаються
виробниками; не зареєстрованими в Україні; термін придатності яких
минув.
1.7. Основні терміни, які використовуються в цій Інструкції : аналітично-нормативна документація (АНД) - нормативні
документи, що визначають якісні та кількісні характеристики
лікарського засобу, їх допустимі межі та методики проведення
випробувань, установлюють вимоги до упаковки, маркування, умов
зберігання, транспортування, терміну придатності лікарського
засобу, затверджені під час реєстрації лікарського засобу в
Україні; аналіз лікарського засобу - проведення лабораторного
дослідження якості лікарського засобу та допоміжних речовин за
показниками чинної в Україні АНД методами аналізу, викладеними в
цій АНД, та складання висновків про відповідність перевірених
зразків вимогам АНД; вхідний контроль - контроль якості лікарських засобів при їх
одержанні суб'єктом господарювання, який здійснюється шляхом
візуальної перевірки або аналізу лікарського засобу; неякісні (субстандартні) лікарські засоби - препарати,
виготовлені легальним виробником з правильним маркуванням, але які
за відсутності належних умов виробництва, транспортування та
зберігання не відповідають установленим вимогам нормативних
документів; сертифікат аналізу - документ з інформацією про перевірений
зразок лікарського засобу з результатами лабораторного дослідження
та висновком щодо відповідності вимогам чинної в Україні АНД, який
виданий лабораторією з аналізу якості лікарських засобів,
підпорядкованою або уповноваженою Державною інспекцією; сертифікат якості виробника - документ, виданий виробником,
про відповідність серії лікарського засобу вимогам, установленим
під час його реєстрації в Україні; уповноважена особа - особа, призначена керівником суб'єкта
господарської діяльності на відповідну посаду фармацевтичного
закладу, на яку відповідно до наказу покладено здійснення вхідного
контролю якості лікарських засобів, які підлягають оптовій та
роздрібній торгівлі; фальсифіковані лікарські засоби - лікарські засоби, які
навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви
виробника. Фальсифікованими можуть бути як оригінальні, так і
відтворені препарати; вони можуть містити інгредієнти у
відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих
речовин, з недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці. Зміст інших термінів, що застосовуються в цій Інструкції,
визначається Законами України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ), "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ), постановою Кабінету Міністрів України від
12.05.97 N 447 ( 447-97-п ) "Про впорядкування діяльності аптечних
закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських
засобів".
2. Організація проведення вхідного контролю якості лікарських

засобів в аптеках (роздрібна торгівля)
2.1. Вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеках
здійснює особа, призначена наказом керівника суб'єкту,
відповідальна за якість лікарських засобів, які надходять в аптеку
(уповноважена особа). Уповноважена особа повинна мати вищу або
середню фармацевтичну освіту. Її прізвище, контактний телефон та
форму зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) слід повідомити
територіальній інспекції. До компетенції уповноваженої особи
належить підготовка та оформлення висновку щодо результатів
вхідного контролю якості серій лікарських засобів з відміткою про
передачу їх до реалізації.
2.2. Головними обов'язками уповноваженої особи є: 2.2.1. Перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку,
і супровідних документів - накладних (з обов'язковим зазначенням
найменування, дозування, лікарської форми, номера серії,
кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, даних
про реєстраційний статус лікарського засобу. 2.2.2. Оформлення висновку вхідного контролю якості
лікарських засобів. 2.2.3. Ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до
суб'єкта господарської діяльності (додаток 1). 2.2.4. Перевірка наявності в аптеці неякісних та
фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією
територіальної інспекції. 2.2.5. Надання територіальній інспекції повідомлень про
виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є
підозра щодо їх якості. Зупинення торгівлі такими лікарськими
засобами. 2.2.6. Погодження внутрішнього порядку обігу лікарських
засобів.
2.3. Порядок проведення вхідного контролю якості лікарських
засобів, які надходять в аптеку: 2.3.1. Закуповувати і одержувати лікарські засоби слід тільки
в суб'єктів, які мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі.
Копії таких ліцензій додаються до угод про постачання і
зберігаються у завідувача аптеки чи уповноваженої особи з усім
комплектом документів. 2.3.2. Одержані аптекою лікарські засоби повинні пройти
візуальний контроль уповноваженою особою. До одержання письмового
висновку уповноваженої особи торгівля одержаними лікарськими
засобами забороняється. 2.3.3. Уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних
лікарських засобів супровідним документам щодо кількості,
дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного
статусу, найменування, лікарської форми, виробника. Кожна серія
лікарських засобів повинна супроводжуватися сертифікатом якості,
що видається виробником, завіреним печаткою останнього
постачальника. Лікарські засоби, указані в п.4.8 цієї Інструкції,
повинні додатково супроводжуватися сертифікатом аналізу, що
виданий лабораторією, підпорядкованою або уповноваженою Державною
інспекцією. 2.3.4. Групова тара, зовнішня (вторинна) та внутрішня
(первинна) упаковки, маркування, листок-вкладка, зовнішній вигляд
без розкриття упаковки перевіряються на цілісність, однорідність,
наявність пошкоджень, якість пакувальних матеріалів. При потребі,
якщо виникла підозра щодо якості, лікарські засоби перевіряються з
розкриттям упаковок стосовно розмірів, форми, кольору,
однорідності, кількості одиниць в упаковці, наявності забруднень. 2.3.5. При позитивному результаті вхідного контролю
уповноважена особа передає одержані серії лікарських засобів в
реалізацію. 2.3.6. При негативному результаті вповноважена особа складає
акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партії
постачальнику. Копія акта подається у територіальну інспекцію, яка
після проведення додаткової перевірки та вибіркового лабораторного
аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявлені
неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дії
постачальника щодо їх знищення, утилізації або повернення (у разі
неякісних серій) виробнику. 2.3.7. У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських
засобів при виконанні візуального контролю вповноважена особа
відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх у
територіальну інспекцію для проходження лабораторних досліджень.
На час проведення таких досліджень, до остаточного вирішення
питання про їх якість, серія сумнівних лікарських засобів
перебуває у карантині, ізольовано від інших лікарських засобів, з
позначенням "Торгівля заборонена до окремого розпорядження".
3. Організація проведення контролю якості лікарських засобів у
суб'єктів господарської діяльності, які займаються оптовою

торгівлею лікарськими засобами
3.1. Кожен суб'єкт господарської діяльності, який займається
оптовою торгівлею лікарськими засобами, повинен забезпечити
проведення вхідного контролю якості лікарських засобів і мати
вповноважену особу. Порядок призначення, сфера компетенції, вимоги
до вповноваженої особи викладені в підпункті 2.1.
3.2. Головними обов'язками вповноваженої особи є: 3.2.1. Перевірка лікарських засобів, які надходять до
суб'єкта, і супровідних документів - накладних (з обов'язковим
зазначенням найменування, дозування, лікарської форми, номера
серії, кількості, назви виробника); сертифікатів якості, що видані
виробниками; відомостей про державну реєстрацію лікарського
засобу. 3.2.2. Оформлення висновку вхідного контролю якості
лікарських засобів. 3.2.3. Ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до
суб'єкта господарської діяльності (додаток 1), щоб мати змогу
відстежити джерело одержання кожної неякісної або фальсифікованої
партії лікарських засобів. 3.2.4. Ведення реєстру лікарських засобів, які реалізуються
суб'єктом господарської діяльності (додаток 2), щоб мати змогу
відкликати виявлені партії фальсифікованих або неякісних
лікарських засобів. 3.2.5. Перевірка наявності на складі неякісних та
фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією
територіальної інспекції. 3.2.6. Надання територіальній інспекції відомостей про
виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є
підозра щодо їх якості. Зупинення торгівлі та поміщення у карантин
таких лікарських засобів.
3.3. Порядок проведення вхідного контролю якості лікарських
засобів, які надходять до суб'єкта оптової торгівлі: 3.3.1. Закуповувати й одержувати лікарські засоби слід тільки
в суб'єктів, які мають чинні ліцензії на право оптової торгівлі
або виробництво лікарських засобів. Копії таких ліцензій повинні
зберігатися в уповноваженої особи. 3.3.2. Одержані партії лікарських засобів повинні пройти
вхідний контроль уповноваженою особою. До одержання письмового
висновку вповноваженої особи торгівля одержаними лікарськими
засобами забороняється. 3.3.3. Уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних
лікарських засобів супровідним документам щодо кількості,
дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного
статусу, найменування, лікарської форми, виробника. Кожна серія
лікарських засобів повинна супроводжуватися сертифікатом якості,
виданим виробником. Лікарські засоби, указані в п.4.8 цієї
Інструкції, повинні додатково супроводжуватися сертифікатом
аналізу, виданим лабораторією, підпорядкованою або уповноваженою
Державною інспекцією. 3.3.4. Групова тара, зовнішня (вторинна) та внутрішня
(первинна) упаковки, маркування, листок-вкладка, зовнішній вигляд
без розкриття упаковки перевіряються на цілісність, однорідність,
наявність пошкоджень, якість пакувальних матеріалів. При потребі
лікарські засоби перевіряються з розкриттям упаковок щодо
розмірів, форми, кольору, однорідності, кількості одиниць в
упаковці, наявності забруднень. 3.3.5. При позитивному результаті вхідного контролю
уповноважена особа передає на реалізацію партії лікарських
засобів. 3.3.6. При негативному результаті вповноважена особа складає
акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення серії
постачальнику. Копія акта подається в територіальну інспекцію, яка
після проведення додаткової перевірки та вибіркового аналізу
вживає заходів щодо інформування інших суб'єктів про виявлені
неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дії
постачальника щодо знищення, утилізації або повернення (у разі
неякісних лікарських засобів) виробнику. 3.3.7. У разі виникнення сумніву щодо якості уповноважена
особа відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх
у територіальну інспекцію для проходження лабораторних досліджень.
На час проведення таких досліджень, до остаточного вирішення
питання про їх якість, партії сумнівних лікарських засобів
перебувають у карантині ізольовано від інших лікарських засобів з
позначенням "Торгівля заборонена до окремого розпорядження".
3.4. Суб'єкт господарської діяльності розробляє внутрішній
порядок обігу лікарських засобів з визначенням заходів при
виявленні фальсифікованих та неякісних лікарських засобів.
4. Державний контроль якості лікарських засобів під час

оптової та роздрібної торгівлі
4.1. Під час інспектування суб'єктів господарювання державні
інспектори територіальних інспекцій на місці здійснюють перевірку
додержання вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських
засобів та вибірковий візуальний контроль лікарських засобів
відповідно до підпунктів 2.3.4 та 3.3.4.
4.2. Лікарські засоби, що пройшли вхідний контроль
уповноваженими особами і перебувають у процесі зберігання та
торгівлі, підлягають вибірковому відбору інспектором, що проводить
перевірку, для виконання лабораторного аналізу, який здійснюється:
за планами інспектувань (1 раз на рік); за окремими завданнями
Державної інспекції чи територіальних інспекцій; на підставі
звернень місцевих органів державної влади, органів самоврядування
або правоохоронних органів щодо проведення перевірки; за скаргами
споживачів про якість лікарських засобів.
4.3. Відбору підлягають у першу чергу лікарські засоби, що
виготовляються (в умовах аптеки), зберігаються, транспортуються та
реалізуються з порушенням діючих норм і правил, та в разі
виникнення сумніву щодо якості препаратів.
4.4. Кількість упаковок, які відбираються для проведення
лабораторного контролю, повинна бути достатньою для проведення
трьох повних аналізів (але не менше двох упаковок) за показниками
якості, що перевіряються, згідно з відповідною АНД. Відбір зразків
лікарських засобів для лабораторного контролю оформляють актом
(додаток 3).
4.5. Лабораторний контроль якості лікарських засобів
здійснюється підпорядкованими або уповноваженими лабораторіями на
підставі направлень Державної інспекції або територіальних
інспекцій чи на підставі звернень суб'єктів відповідно до
договорів, укладених між територіальними інспекціями або
уповноваженими лабораторіями та суб'єктами.
4.6. Крім загальних показників якості, що контролюються
("Опис", "Упаковка", "Маркування", по змозі - ідентифікація), для
одержання об'єктивного висновку щодо якості лікарського засобу
перевіряються додаткові показники якості: 4.6.1. Аерозолі - перевірка упаковки на герметичність,
визначення середньої маси препарату в одній дозі, визначення
відсотка виходу вмісту упаковки. 4.6.2. Гранули - розмір, розпад, уміст вологи, маса вмісту
упаковки. 4.6.3. Капсули - визначення середньої маси, середньої маси
вмісту капсул, відхилення від середньої маси, розпад. 4.6.4. Мазі - однорідність, номінальна маса, рН (за вказівки
останнього показника в АНД), маса вмісту упаковки. 4.6.5. Настойки - уміст спирту, об'єм умісту флакона (чи
іншої упаковки згідно з АНД), сухий залишок, важкі метали. 4.6.6. Супозиторії - визначення середньої маси, відхилення
від середньої маси, температура топлення (час розчинення). 4.6.7. Суспензії - маса (об'єм) умісту упаковки, рН. 4.6.8. Таблетки - час розпаду, середня маса, відхилення від
середньої маси. 4.6.9 Екстракти - уміст спирту, маса вмісту упаковки, важкі
метали, сухий залишок, уміст вологи. 4.6.10. Сироп - маса (об'єм) умісту упаковки, рН, питома
вага, кількісний вміст цукру (при вказівці останнього показника в
АНД). 4.6.11. Ін'єкційні лікарські форми, очні краплі підлягають
перевірці згідно з вимогами АНД на тотожність, колірність,
прозорість, рН розчину, номінальний об'єм, відсутність у них
механічних включень (останній показник виконується тільки за
наявності необхідної кількості зразка лікарського засобу згідно
номативної документації).
4.7. Кожну серію лікарської рослинної сировини "ангро" і в
розфасованому вигляді (незалежно від заводу - виробника,
заготівника та постачальника) контролюють на тотожність
(ідентичність), здрібнювання, ефірні олії, рН (за наявності
останнього показника в АНД), уміст вологи, наявність домішок,
зараження амбарними шкідниками, уміст радіонуклідів. Брикети, крім
того, перевіряються на міцність та розпад.
4.8. Обов'язковій лабораторній перевірці на відповідність їх
якості показникам АНД, чинної в Україні, підлягають такі групи
лікарських засобів: 4.8.1. Субстанції, що використовуються в аптеках для
виготовлення парентеральних лікарських форм і ліків, що
застосовуються в очній практиці (за всіма показниками АНД). 4.8.2. Наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини і
прекурсори, які належать до відповідної категорії згідно з
Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
і підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного
законодавства України. 4.8.3. Лікарські засоби, що використовуються для наркозу, у
тому числі інгаляційного (за винятком кисню і закису азоту). 4.8.4. Рентгеноконтрастні, у тому числі барію сульфат. 4.8.5. Протитуберкульозні (у тому числі комбіновані), що
містять рифампіцин, ізоніазид, етамбутол, піразинамід.
4.9. Якщо хоча б один з показників якості перевірених зразків
не відповідає вимогам АНД на лікарський засіб, діючої в Україні,
то з'ясовується причина виявленої невідповідності. Якщо брак
допущено з провини виробника лікарського засобу або в сумнівних
випадках, коли причина браку не може бути однозначно з'ясована, то
до Державної інспекції, у триденний термін після закінчення
лабораторного аналізу, надсилається в установленому порядку
термінове повідомлення (додаток 4) разом із зразками препарату в
кількості, достатній для проведення двох повних аналізів за всіма
показниками АНД.
4.10. Державна інспекція направляє зразки неякісної серії
(серій) для аналізу за всіма показниками АНД в одну з визначених
лабораторій, яка проводить контроль у термін, що не перевищує 20
робочих днів з дня отримання зразків лікарського(их) засобу(ів).
Лабораторія одночасно проводить дослідження зразків як одержаних
від територіальних інспекцій, так і з архіву
підприємства-виробника. На час проведення таких досліджень, до
остаточного вирішення питання про їх якість, партії сумнівних
лікарських засобів перебувають у карантині, ізольовано від інших
лікарських засобів, і їх торгівля забороняється до одержання
висновків лабораторії.
4.11. Рішення про реалізацію таких серій лікарських засобів
надається лише Державною інспекцією на підставі позитивних
результатів контролю якості.
4.12. Якщо вповноважена лабораторія одержує негативний
результат і виявляється, що неякісна продукція була випущена
виробником, то Державна інспекція надсилає в установленому порядку
розпорядження виробнику та територіальним інспекціям з приписом
про заборону торгівлі неякісною(ими) серією(ями) лікарського
засобу та повернення продукції постачальнику (виробнику) для її
знищення або утилізації. У цьому разі витрати на проведення
лабораторної перевірки, на повернення продукції та її знищення або
утилізацію несе виробник субстандартної продукції.
4.13. В інших випадках вартість відібраних зразків та
проведення контролю їх якості включаються до виробничих витрат
суб'єктів господарювання, у яких ці зразки відібрані.
4.14. У разі незгоди суб'єкта господарювання з приписами,
наданими територіальною інспекцією, він може оскаржити ці висновки
в Державній інспекції або в судовому порядку.
Перший заступник Головного державного
інспектора України з контролю якості
лікарських засобів В.Варченко
Додаток 1

до пунктів 2.2.3 та 3.2.3

Інструкції про порядок

контролю якості лікарських

засобів під час оптової та

роздрібної торгівлі
Реєстр

лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта

господарської діяльності-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Номер |Назва |Назва |Номер|Номер і |Кількість |Термін |Результат | |з/п |постачальника|та дата |лікарського |виробника|серії|дата |одержаних |придатності|контролю | | |та номер |накладної|засобу та | | |сертифіката|упаковок |лікарського|уповноваженою| | |ліцензії | |його | | |якості | |засобу |особою | | | | |лікарська | | |виробника | | | | | | | |форма, дата | | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | | |та номер | | | | | | | | | | |реєстраційного| | | | | | | | | | |посвідчення | | | | | | | |----+-------------+---------+--------------+---------+-----+-----------+----------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-------------+---------+--------------+---------+-----+-----------+----------+-----------+-------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Додаток 2

до пункту 3.2.4 Інструкції

про порядок контролю якості

лікарських засобів під час

оптової та роздрібної

торгівлі
Реєстр

лікарських засобів, які реалізуються суб'єктом

господарської діяльності-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Номер |Назва |Назва |Номер|Номер і |Кількість |Термін |Результат | |з/п|покупця |та дата |лікарського|виробника|серії|дата |відправлених|придатності|контролю | | |та номер |накладної|засобу | | |сертифіката|упаковок |лікарського|уповноваженою| | |ліцензії | |та його | | |якості | |засобу |особою | | | | |лікарська | | |виробника | | | | | | | |форма | | | | | | | |---+---------+---------+-----------+---------+-----+-----------+------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+---------+-----------+---------+-----+-----------+------------+-----------+-------------| |---+---------+---------+-----------+---------+-----+-----------+------------+-----------+-------------| |---+---------+---------+-----------+---------+-----+-----------+------------+-----------+-------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пункту 4.4 Інструкції

про порядок контролю

якості лікарських засобів

під час оптової та

роздрібної торгівлі
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

у ___________________________________________________
А К Т

відбору зразків лікарських засобів для лабораторної

перевірки їх якості
_______________________________________ "___" ______________ р.
(місце відбору зразків - назва та
адреса підрозділу, суб'єкта) Посадовою(ими) особою(ами) Державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) на підставі рішення ______________________________________________

(наказ, розпорядження) начальника інспекції Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів у _____________________________________________
від "______"____________ р. N ___ проведено в __________________ __________________________________________________________________

(місце суб'єкта господарської діяльності, митниці ) у присутності ____________________________________________________

(посада та прізвище представника від суб'єкта) відбір зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх
якості: --------------------------------------------------------------------------- |N |Найменування |Номер |Від кого |Кіль- |Вартість|Загальна |При- | |з/п|лікарського |серії |надійшли |кість | |кіль- |мітка | | |засобу (ЛЗ) | |лікарські |відіб- | |кість | | | |(фірма- | |засоби |раних | |ЛЗ на | | | |виробник, | |(назва |зразків| |день | | | |країна) | |постачальника,| | |перевірки| | | | | |номер та дата | | | | | | | | |документа, | | | | | | | | |кількість ЛЗ) | | | | | |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| ---------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) на підставі рішення ______________________________________________

(наказ, розпорядження) начальника інспекції Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів у _____________________________________________
від "______"____________ р. N ___ проведено в __________________ __________________________________________________________________

(місце суб'єкта господарської діяльності, митниці ) у присутності ____________________________________________________

(посада та прізвище представника від суб'єкта) відбір зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх
якості: --------------------------------------------------------------------------- |N |Найменування |Номер |Від кого |Кіль- |Вартість|Загальна |При- | |з/п|лікарського |серії |надійшли |кість | |кіль- |мітка | | |засобу (ЛЗ) | |лікарські |відіб- | |кість | | | |(фірма- | |засоби |раних | |ЛЗ на | | | |виробник, | |(назва |зразків| |день | | | |країна) | |постачальника,| | |перевірки| | | | | |номер та дата | | | | | | | | |документа, | | | | | | | | |кількість ЛЗ) | | | | | |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| |---+-------------+------+--------------+-------+--------+---------+------| ---------------------------------------------------------------------------
Додаток: завірені печаткою та підписом суб'єкта копії
сертифікатів якості виробника на лікарські засоби, що
відбираються.
Посадова(і) особа(и) Державної інспекції
з контролю якості лікарських засобів ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник(и) митниці ________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Представник(и) суб'єкта ________ _____________________________
господарської діяльності (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Акт складений у _____ прим.
Додаток 4

до пункту 4.9 Інструкції

про порядок контролю

якості лікарських засобів

під час оптової та

роздрібної торгівлі
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

у ____________________________________________________
у ____________________________________________________
ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ДО ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ
про виявлення неякісних, фальсифікованих чи незареєстрованих

лікарських засобів
____ ____________ 200 р. N ______
1. Найменування лікарського засобу (ЛЗ) ____________________,
серія ______________ виробник ___________________________________,

(назва підприємства, фірми,країни)
кількість ________________________________________________________ 2. Місце виявлення лікарських засобів _______________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса суб'єкта господарювання,номер ліцензії __________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи, місце провадження діяльності, __________________________________________________________________

дата перевірки) 3. Постачальник _____________________________________________

(повна назва суб'єкта, кількість __________________________________________________________________

поставленого лікарського засобу, номер, дата накладної) 4. Встановлено, що зазначені лікарські засоби _______________ __________________________________________________________________
(незареєстровані, фальсифіковані (за візуальним контролем, __________________________________________________________________

лабораторним дослідженням чи інформацією __________________________________________________________________

Державної інспекції МОЗ) чи неякісні)____ ____________ 200 р. N ______
1. Найменування лікарського засобу (ЛЗ) ____________________,
серія ______________ виробник ___________________________________,

(назва підприємства, фірми,країни)
кількість ________________________________________________________ 2. Місце виявлення лікарських засобів _______________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса суб'єкта господарювання,номер ліцензії __________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи, місце провадження діяльності, __________________________________________________________________

дата перевірки) 3. Постачальник _____________________________________________

(повна назва суб'єкта, кількість __________________________________________________________________

поставленого лікарського засобу, номер, дата накладної) 4. Встановлено, що зазначені лікарські засоби _______________ __________________________________________________________________
(незареєстровані, фальсифіковані (за візуальним контролем, __________________________________________________________________

лабораторним дослідженням чи інформацією __________________________________________________________________

Державної інспекції МОЗ) чи неякісні) 5. Кількість лікарського засобу, відібраного для контролю ___
__________________________________________________________________

6. Аналіз проведено _________________________________________

(назва лабораторії, номер, дата сертифіката аналізу)__________________________________________________________________

6. Аналіз проведено _________________________________________

(назва лабораторії, номер, дата сертифіката аналізу) 7. Діюча аналітично-нормативна документація (АНД) та
показники, за якими встановлена невідповідність ЛЗ
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

8. Висновки та вжиті заходи: лікарський засіб _______________ неякісний ______________________,

(назва) (указати показники АНД)
не зареєстрований в Україні, фальсифікований (потрібне
підкреслити);
надано Припис суб'єкту господарювання ___________________________.

(повна назва, дата надання Припису)__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

8. Висновки та вжиті заходи: лікарський засіб _______________ неякісний ______________________,

(назва) (указати показники АНД)
не зареєстрований в Україні, фальсифікований (потрібне
підкреслити);
надано Припис суб'єкту господарювання ___________________________.

(повна назва, дата надання Припису) Зупинити / заборонити виробництво, заборонити реалізацію,
зберігання, транспортування, використання (потрібне підкреслити)
вищевказаного лікарського засобу;

Інформація про постачальника надіслана до Державної інспекції
в _______________ області.
Інформація про постачальника надіслана до Державної інспекції
в _______________ області.
Додатки: 1. Завірена копія сертифіката якості виробника. 2. Завірена копія сертифіката лабораторного аналізу. 3. Акт відбору зразків лікарського засобу для лабораторного
аналізу. 4. Копії накладних на одержання лікарських засобів.

5. Зразки лікарських засобів у кількості ___________________. _______ _______________ р.
Начальник Державної інспекції
у __________________ області ___________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)
5. Зразки лікарських засобів у кількості ___________________. _______ _______________ р.
Начальник Державної інспекції
у __________________ області ___________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: