open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 454/471/516 від 08.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2001 р.

за N 1073/6264

Про затвердження Переліку медичних показань, що

дають право на одержання державної соціальної

допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років

На виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 889 ( 889-2001-п )
"Про порядок затвердження переліку медичних показань, що дають
право на одержання державної соціальної допомоги на
дітей-інвалідів віком до 16 років" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік медичних показань, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком
до 16 років (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської держадміністрацій, Головного управління охорони здоров'я
Київської міської держадміністрації забезпечити постійний контроль
за правильністю застосування Переліку медичних показань, що дають
право на одержання державної соціальної допомоги на
дітей-інвалідів віком до 16 років.
3. Міністру праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, Міністру фінансів Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головного управління
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації, начальникам головних фінансових
управлінь обласних держадміністрацій, Головного фінансового
управління Київської міської держадміністрації, фінансового
управління Севастопольської міської держадміністрації забезпечити
надання соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років
відповідно до затвердженого Переліку.
4. Уважати таким, що втратив чинність, п.1 наказу МОЗ України
від 05.12.91 N 175 ( v0175282-91 ) "Про перелік медичних показань
та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства
до 16 років" у частині переліку медичних показань, які дають право
на отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років.
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України,

Міністерства праці та

соціальної політики України,

Міністерства фінансів

України

08.11.2001 N 454/471/516
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2001 р.

за N 1073/6264
ПЕРЕЛІК

медичних показань, що дають право на одержання державної

соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років
Розділ I. Хвороби нервової системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 09 |1.1 наслідки запальних хвороб |стійкі рухові| | |центральної нервової системи |порушення (парези| |G 61 |1.2 запальна поліневропатія |однієї або більше| | |(залишкові явища) |кінцівок, | |B 90.0 |1.3 віддалені наслідки |генералізовані | | |туберкульозу центральної |гіперкінези, | |B 91 |нервової системи |порушення координації| |В 94 |1.4 наслідки поліомієліту |тощо), поєднані з| | |1.5 наслідки інших, і |порушеннями мови,| |I 69 |неуточнених інфекційних і |зору, слуху,| |Т 90 - Т 98|паразитарних хвороб |ендокринною | | |1.6 наслідки |недостатністю, | | |цереброваскулярних хвороб |розладами функції| | |1.7 віддалені наслідки травм, |тазових органів або| | |отруєнь та інших впливів |без них | | |зовнішніх чинників | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 01 |1.8 енцефалоцеле |стійкі рухові| |Q 02 |1.9 мікроцефалія |порушення (парези| |Q 04 |1.10 інші вроджені вади |однієї або більше| | |розвитку головного мозку |кінцівок, | |Q 05 |1.11 розщілина хребта (Spina |генералізовані | |Q 06 |bifida) |гіперкінези, | | |1.12 інші вроджені вади |порушення координації| |Q 07 |розвитку спинного мозку |тощо), поєднані з| | |1.13 інші вроджені вади |порушеннями мови,| |Q 85 |розвитку нервової системи |зору, слуху,| | |1.14 факоматози |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 40 |1.15 епілепсія (Епілептичні |стійкі терапевтично-| | |синдроми) |резистентні | | | |епілептичні напади.| | | |Один та більше| | | |генералізованих | | | |судомних і| | | |парціальних нападів| | | |на місяць або часті| | | |(2 - 3 на тиждень)| | | |абсанси прості,| | | |складні | |G 91 |1.16 гідроцефалія |після лікування, у| | | |тому числі| | | |хірургічного, при| | | |наявності стійких| | | |рухових порушень| | | |(парези однієї або| | | |більше кінцівок,| | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | | | |порушення координації| | | |тощо), поєднаних з| | | |порушеннями мови,| | | |зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T 90.2 |1.17 віддалені наслідки |дефекти кісток черепа| | |перелому кісток черепа |травматичного або | | | |іншого походження | | | |розміром завбільшки | | | |3 x 3 см, які | | | |супроводжуються | | | |синдромом | | | |дегерметизації | | | |внутрішньочерепної | | | |порожнини | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 80 - G 83|2.1 церебральний параліч та |стійкі тяжкі рухові| | |інші паралітичні синдроми |порушення (парези| | | |однієї або більше| | | |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | | | |порушення координації| | | |тощо), поєднані з| | | |порушеннями мови,| | | |зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 09 |3.1 наслідки запальних хвороб |стійкі необоротні| | |центральної нервової системи |рухові порушення| | | |(парези, паралічі | |G 61 |3.2 запальна поліневропатія |однієї або більше| | |(залишкові явища) |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | |B 90.0 |3.3 віддалені наслідки |порушення координації| | |туберкульозу центральної |тощо), поєднані з | | |нервової системи | | |B 91 |3.4 наслідки поліомієліту |нейротрофічними та | |В 94 |3.5 наслідки інших, |вираженими | | |неуточнених інфекційних і |порушеннями опорно-| | |паразитарних хвороб |рухового апарату, | |I 69 |3.6 наслідки |а також порушеннями | | |цереброваскулярних хвороб | | |Т 90 - Т 98|3.7 віддалені наслідки травм, |мови, зору, слуху,| | |отруєнь та інших впливів |ендокринною | | |зовнішніх чинників |недостатністю або без| | | |них, стійкі органічні| | | |розлади функції| | | |тазових органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 01 |3.8 енцефалоцеле | стійкі необоротні | | | |рухові | |Q 02 |3.9 мікроцефалія |порушення (парези, | | | |паралічі | |Q 04 |3.10 інші вроджені вади |однієї або більше | | |розвитку головного мозку |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | |Q 05 |3.11 розщілина хребта (Spina |порушення координації| | |bifida) | | |Q 06 |3.12 інші вроджені вади |тощо), поєднані з | | |розвитку спинного мозку |нейротрофічними та | |Q 07 |3.13 інші вроджені вади |вираженими | | |розвитку нервової системи |порушеннями опорно-| | | |рухового апарату, а | |Q 85 |3.14 факоматози |також порушеннями| | | |мови, зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю або без| | | |них, | | | |стійкі органічні| | | |розлади функції| | | |тазових органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 10 - G 13|3.15 системні атрофії, що |стійкі необоротні| | |уражають переважно центральну |рухові порушення| | |нервову систему |(спастичні, в'ялі | |G 20 - G 26|3.16 екстрапірамідні та інші |парези або паралічі| | |порушення функції руху |однієї або більше| | | |кінцівок, | |G 31- G 32 |3.17 інші дегенеративні |генералізовані | | |хвороби нервової системи |гіперкінези, | | | |порушення координації| |G 35 - G 37|3.18 демієлінізуючі хвороби |тощо), поєднані з| | |центральної нервової системи |порушеннями мови,| | | |зору, | |А 81 |3.19 повільні вірусні інфекції |слуху, ендокринною| | |центральної нервової системи, |недостатністю, | | |пріонові хвороби |розладами | |G 60, |3.20 поліневропатії та інші |функції тазових| |G 62- G 64 |ураження периферичної нервової |органів або без них | | |системи | | |G 70 - G 73|3.21 хвороби нервово-м'язового |міастенія - | | |з'єднання та м'язів |резистентні форми до | | | |лікування | -------------------------------------------------------------------
Розділ II. Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та

порушення обміну речовин
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 00 |3.1 синдром вродженої йодної |стійке зниження| |(Е 00.0- |недостатності |функції щитовидної| |Е00.2) | |залози, що призводить| | | |до значної затримки| | | |фізичного, розумового| | | |та статевого розвитку| | | |дитини і потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії тиреоїдними| | | |гормонами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 03 |3.2 інші форми гіпотиреозу |у випадках| | | |необоротнього | | | |стійкого зниження| | | |функції щитоподібної| | | |залози, що| | | |супроводжується | | | |тяжким клінічним| | | |перебігом і потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії тиреоїдними| | | |гормонами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 10 |3.3 інсулінозалежний цукровий |необоротнє стійке| | |діабет |порушення функції| | |(1 тип) |підшлункової залози,| | | |що проявляється| | | |клінічною та| | | |лабораторною картиною| | | |абсолютної | | | |інсулінової | | | |недостатності та| | | |потребує постійної| | | |замісної терапії| | | |препаратами інсуліну | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 20 |3.4 гіпопаратиреоз |у випадках стійкого| | | |зниження функції| | | |паращитоподібних | | | |залоз (природжене чи| | | |набуте), що| | | |супроводжується | | | |тяжкою картиною| | | |гіпокальціємії і| | | |потребує постійного| | | |введення препаратів| | | |кальцію та| | | |метаболітів вітаміну| | | |D | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 21 |гіперпаратиреоз та інші |у разі стійкого| | |порушення паращитоподібної |порушення функції | | |залози | | |Е 21.0 |3.5 первинний гіперпаратиреоз |паращитоподібних | | | |залоз, що | |Е 21.1 |3.6 вторинний гіперпаратиреоз |супроводжується | |Е 21.2 |3.7 інші форми |симптомами | | |гіперпаратиреозу |гіперкальціємії | |Е 21.3 |3.8 гіперпаратиреоз |тяжкого ступеню| | |неуточнений |важкості і потребує| | | |хірургічного | | | |втручання, | | | |постійного | | | |призначення | | | |гіпокальціємічних | | | |засобів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 22 |гіперфункція гіпофіза |стійке повне або| | | |часткове | |Е 22.0 |3.9 акромегалія та |ураження гіпофіза у| | |гіпофізарний гігантизм |вигляді його| | | |гіперфункції, | | | |потребує хірургічного| | | |втручання, променевої| | | |та постійної замісної| | | |терапії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 23 |гіпофункція та інші порушення |стійке повне або| | |гіпофіза |часткове | |Е 23.0 |3.10 гіпопітуїтаризм |ураження гіпофіза у| | | |вигляді | |Е 23.1 |3.11 гіпопітуїтаризм |повної чи ізольованої| | |медикаментозний | | |Е 23.2 |3.12 діабет нецукровий |недостатності | | | |гіпофізарних | | | |гормонів, що потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е.24 |синдром Іценко-Кушинга |стан, що| | | |характеризується | |Е.24.0 |3.13 хвороба Іценко-Кушинга |стійкою картиною| | |гіпофізарного походження |гіперадренокортицизму| | | |потребує хірургічного| |Е.24.1 |3.14 синдром Нельсона |лікування та| |Е 24.2 |3.15 синдром Іценко-Кушинга |постійної замісної| | |медикаментозний |терапії | | | | | |Е 24.3 |3.16 ектопічний АКТГ синдром | | |Е 24.9 |3.17 синдром Іценко-Кушинга | | | |неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 25 |адреногенітальні порушення |вроджене необоротнє | |(Е 25.0) |3.18 вроджені адреногенітальні |порушення функції| | |порушення, пов'язані з |кори надниркових| | |ферментною недостатністю |залоз, що| | | |проявляється | | | |симптомами | | | |кортиконедостатності,| | | |порушеннями статевого| | | |розвитку та потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії гормонами| | | |кори надниркових| | | |залоз | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 27.1 |3.19 первинна |стійке зниження| | |адренокортикальна |функції кори| | |недостатність |надниркоивх залоз| | | |речовини наднирників,| | | |що супроводжується| | | |клінічними та| | | |лабораторними | | | |симптомами | | | |наднирникової | | | |недостатності і| | | |потребує постійної| | | |замісної терапії| | | |глюко- і| | | |мінералокортикоїдами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 96 |3.20 синдром Тернера |необоротнє стійке| | |(синдром Шерешевського- |генетично обумовлене| | |Тернера). |ураження гонад, що| | | |характеризується | | | |виразним статевим| | | |інфантилізмом, | | | |низькорослістю та| | | |вадами розвитку| | | |внутрішніх органів | -------------------------------------------------------------------
Розділ III. Хвороба, що зумовлена вірусом імунодефіциту людини.

Безсимптомне вірусоносійство ВІЛ
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Z - 21 |1.1 безсимптомне |ВІЛ позитивний | | |вірусоносійство ВІЛ | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |В 20-24 |3.1 хвороба, що зумовлена ВІЛ |розгорнута клінічна | | | |картина СНІДу, яка | | | |супроводжується | | | |інфекційними, | | | |паразитарними, | | | |уточненими і | | | |неуточненими | | | |хворобами, | | | |злоякісними пухлинами| -------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Хвороби органів травлення
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 90.0 |1.1 целіакія |синдром мальабсорбції| | | |з відставаннями у| | | |фізичному розвитку та| | | |анемією I - II| | | |ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 50 |1.2 хвороба Крона (легка |помірно виражений| | |форма) |абдомінальний та| | | |диспептичний | | | |синдроми, анемія і| | | |ступеня, відсутність| | | |ускладнень | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 51 |1.3 виразковий коліт (легка |абдомінальний синдром| | |форма) |з незначними| | | |ректальними | | | |кровотечами та| | | |анемією I - II| | | |ступенів або| | | |системними | | | |ускладненнями | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |В 18 |2.1 хронічний вірусний гепатит |прогредієнтний | | | |перебіг з порушеннями| | | |функцій печінки,| | | |синдромом холестазу| | | |або набряково-| | | |асцитичним, | | | |геморагічним або| | | |кардіальним | | | |синдромами | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 50 |3.1 хвороба Крона |виражений больовий,| | |(важка та середньоважка форми) |діарейний синдроми,| | | |лихоманка. | | | |Кишкові та| | | |позакишкові | | | |ускладнення: афтозні| | | |виразки, узлова| | | |еритема, ураження| | | |очей, артрити,| | | |гангренозна | | | |піодермія, спондиліт,| | | |сакроілеїт, ураження| | | |печінки та нирок,| | | |остеомаляція, | | | |дистрофія, | | | |амілоїдоз. | | | |Анемія II - III| | | |ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 51 |3.2 виразковий коліт |випорожнення з| | |(важка та середньоважка форми) |кров'ю, больовий,| | | |абдомінальний | | | |синдроми, лихоманка,| | | |дистрофія, анемія I-| | | |II ст. | | | |Наявність кишкових| | | |або системних| | | |ускладнень з| | | |порушеннями функцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 74 |фіброз та цироз печінки |диспептичний, | |К 74.3 |3.3 первинний біліарний цироз |гепатоліенальний, | |К 74.4 |3.4 вторинний біліарний цироз |набряково-асцетичний | | |гемохроматоз |або геморагічний| | |хвороба Вільсона |синдроми, синдром| | | |холестазу, варікозне| | | |розширення вен| | | |стравоходу або| | | |шлунку, | | | |гіперспленізм, | | | |енцефалопатія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 72 |3.5 печінкова недостатність, |порушення функції| | |не класифікована в інших |печінки, синдроми| | |рубриках |холестазу або| | |(унаслідок цирозу печінки) |геморагічний, | -------------------------------------------------------------------
Розділ V. Хвороби сечостатевої системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N00 |1.1 гострий нефритичний |тривалий перебіг або| | |синдром |стійкий сечовий| |N06 |- гломерулонефрит |синдром та| | |1.2 ізольована протеїнурія з |гіпертензія | | |уточненим морфологічним | | | |ураженням | | | |- протеїнурія ізольована | | | |(ізольований сечовий синдром) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N10 |1.3 гострий |стійкий сечовий | | |тубулоінтерстиціальний нефрит |синдром або зниження| | | |парціальних функцій | | | |нирок | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N04 |2.1 нефротичний синдром |рецидивний перебіг | | |(гострого та хронічного |або гормоночутливий, | | |гломерулонефриту або змішана |торпідний перебіг, | | |форма) |або | | | |гормонорезистентний з| | | |(або без) порушенням | | | |функції нирок та | | | |ураженням інших | | | |органів та систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N02 |2.2 рецидивна та стійка |стійкий сечовий | | |гематурія |синдром | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N03 |2.3 хронічний нефритичний |або прояви | | |синдром |гемоглобінурії з | | |(хронічний гломерулонефрит, |(або без) зниженням | | |гематурична форма) |функції нирок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N01 |2.4 швидко прогресуючий |торпідний перебіг,| | |нефритичний синдром (швидко |гормонорезистентний з| | |прогресуючий або |сечовим синдромом та| | |підгострозлоякісний |порушенням функції| | |гломерулонефрит) |нирок або ураженням| | | |інших органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N17 |2.5 гостра ниркова |сечовий синдром,| | |недостатність |гіпо- | |N14 |2.6 тубулоінтерстиціальні та |або гіпертензія з| | |тубулярні ураження, спричинені |(або без) порушенням| | |лікарськими засобами і важкими |парціальних та| | |металами |тотальних функцій| | | |нирок | |R 39.2 |2.7 екстраренальна уремія | | |D 59.3 |2.8 гемолітично-уремічний | | | |синдром | | |K76.7 |2.9 гепаторенальний синдром | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N08 * |2.10 гломерулярні ураження при |торпідний перебіг із| | |хворобах, класифікованих в |сечовим синдромом з| | |інших рубриках |(або без)| | | |гіпертензією, з| | | |поліорганним | |N16 * |2.11 ниркові |ураженням, з (або| | |тубулоінтерстиціальні ураження |без) порушенням| | |при хворобах, класифікованих в |функції нирок | | |інших рубриках | | |М08 |2.12 ювенільний артрит | | |М30-М36 |2.13 системні хвороби | | | |сполучної тканини | | |D69 |2.14 пурпура та інші | | | |геморагічні стани | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N18 |3.1 хронічна ниркова |стійке порушення| | |недостатність |функції | |N19 |3.2 неуточнена ниркова |нирок | | |недостатність | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N07 |3.3 спадкова нефропатія |з парціальним| | |(фосфат-діабет, синдром де Тоні|порушенням функції| | |-Дебре-Фанконі, нирковий |нирок | | |тубулярний ацидоз, нефронофтіз | | | |Фанконі, нецукровий діабет) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N11 |3.4. хронічний |єдиної нирки з| | |тубулоінтерстиціальний нефрит |порушенням або без| | | |порушення функції| | | |нирки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 62 |3.5 вроджені порушення |необоротні | | |прохідності ниркової миски |прогресуючі ураження| | |(гідронефроз) та вроджені |одночасно обох нирок| | |аномалії сечоводу (мегауретер, |або ураження единої| | |міхурово-сечовідний рефлюкс) |нирки при відсутності| | | |другої нирки, що| | | |виявляються | | | |зморщенням нирок та| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 64 |3.6 інші вроджені вади |стійке повне або| | |розвитку сечової системи |часткове нетримання| | |(екстрофія сечового міхура) |сечі, сечові нориці,| | | |що не піддаються| | | |лікуванню, | | | |необхідність | | | |постійної | | | |катетеризації | | | |оперативно | | | |сформованого сечового| | | |резервуара з відрізка| | | |кишечнику | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q87.8 |3.7 інші уточнені синдроми |стійка або рецидивна | | |вроджених вад, не |гематурія | | |класифіковані в інших рубриках |з (або без) | | |(синдром Альпорта) |туговухістю | | | |та з (або без)| | | |порушенням функції| | | |нирок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N31 |3.8 нервово-м'язова дисфункція |гіперрефлекторний | | |сечового міхура, не |(спастичний) або| | |класифікована в інших рубриках |гіпорефлекторний | | | |стани (гіпотонічний| | | |стан стінки сечового| | | |міхура зі стійкими| | | |проявами нетримання| | | |сечі: енурез,| | | |імперативне | | | |нетримання сечі,| | | |затримка сечі) | -------------------------------------------------------------------
Розділ VI. Хвороби кістково-м'язової системи

і сполучної тканини

2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М00-М03 |2.1 інфекційні артропатії |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М05-М14 |2.2 запальні поліартропатії |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М15-М19 |2.3 артрози |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М20-М25 |2.4 інші ураження суглобів |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М40-М54 |2.5 дорсопатії |деформації хребта III| | | |IV ст. та грудної| | | |клітки, які різко| | | |порушують функцію| | | |опорно-рухового | | | |апарату або (і)| | | |органів дихання, або| | | |(і) кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М61 |2.6 кальцифікація та |порушення стану| | |осифікація м'яза |м'язів, які| | | |призводять до різкого| | | |погіршення | | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М80.2- |2.7 остеопороз із |стійкі значні| |М80.9 |патологічним переломом |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М84.0 |2.8 неправильне зрощення |стійкі значні| | |перелому |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М84.1 |2.9 незрощення перелому |стійкі значні| | |(псевдоартроз) |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М85.0 |2.10 фіброзна дисплазія |патологічні зміни| | | |кісткової тканини, що| | | |призводять до| | | |деформації кісток,| | | |патологічних | | | |переломів, обмеження| | | |самообслуговування та| | | |самостійного | | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М85.4 |2.11 одинична кіста кістки |патологічні зміни| | | |кісткової тканини, що| | | |призводять до| | | |деформації кісток,| | | |патологічних | | | |переломів, обмеження| | | |самообслуговування та| | | |самостійного | | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М85.5 |2.12 кіста кістки з аневризмою |патологічні зміни| | | |кісткової тканини, що| | | |призводять до| | | |деформації кісток,| | | |патологічних | | | |переломів, обмеження| | | |самообслуговування та| | | |самостійного | | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М86 |2.13 остеомієліт |патологічні зміни| | | |кісткової тканини, що| | | |призводять до| | | |деформації кісток,| | | |патологічних | | | |переломів, обмеження| | | |самообслуговування та| | | |самостійного | | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М 90 |2.14 остеопатії при хворобах, |патологічни зміні в| | |класифікованих в інших |суглобах, що| | |рубриках |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М87.0 |2.15 ідіопатичний асептичний |патологічні зміни в| | |некроз кістки |суглобах, що| | | |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М87.2 |2.16 остеонекроз, спричинений |патологічні зміни в| | |перенесеною травмою |суглобах, що| | | |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М87.8 |2.17 інший остеонекроз |патологічні зміни в| | | |суглобах, що| | | |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М91 |2.18 юнацький остеохондроз |патологічні зміни в| | |стегна і таза |суглобах, що| | | |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М92 |2.19 інші юнацькі |патологічні зміни в| | |остеохондрози |суглобах, що| | | |призводять до| | | |деформацій, порушень| | | |співвідношень, | | | |обмеження рухів та| | | |можливостей | | | |обслуговування і| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М93.0 |2.20 зміщення верхнього |патологічні зміни в | | |епіфіза стегнової кістки |суглобах, що | | |(нетравматичне) |призводять до | | | |патологічної постави | | | |нижньої кінцівки, | | | |обмеження рухів у | | | |кульшовому суглобі та| | | |порушення функції | | | |кінцівки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М95.3 |2.21 набута деформація шиї |деформації, які різко| | | |порушують функції| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М95.4 |2.22 набута деформація грудної |деформації, які різко| | |клітки і ребер |порушують функції| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М95.5 |2.23 набута деформація таза |деформації, які різко| | | |порушують функції| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М96 |2.24 постпроцедурні ураження |деформації, які різко| | |кістково-м'язової системи, не |порушують функції| | |класифіковані в інших рубриках |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q65 |2.25 вроджені деформації |стійкі значні| | |стегна |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q66 |2.26 вроджені деформації |вроджена деформація,| | |ступні |яка зумовлює значні| | | |обмеження рухів| | | |функції, з обмеженням| | | |можливостей | | | |самообслуговування та| | | |самостійного | | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q67.5 |2.27 вроджена деформація |деформації хребта III| | |хребта |IV ст. та грудної| | | |клітки, які різко| | | |порушують функцію| | | |опорно-рухового | | | |апарату або (і)| | | |органів дихання, або| | | |(і) кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q67.6 |2.28 запала грудна клітка |деформації хребта III| | | |IV ст. та грудної| | | |клітки, які різко| | | |порушують функцію| | | |опорно-рухового | | | |апарату або (і)| | | |органів дихання, або| | | |(і) кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q67.7 |2.29 кільоподібна грудна |деформації хребта III| | |клітка |IV ст. та грудної| | | |клітки, які різко| | | |порушують функцію| | | |опорно-рухового | | | |апарату або (і)| | | |органів дихання, або| | | |(і) кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q68 |2.30 інші вроджені кістково- |вроджена деформація,| | |м'язові деформації |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q69 |2.31 полідактилія |вроджена деформація,| | | |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q70 |2.32 синдактилія |вроджена деформація,| | | |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q71.4-Q71.9|2.33 дефекти, що спричинюють |вроджена деформація,| | |укорочення верхньої кінцівки |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q72.4- |2.34 дефекти, що спричинюють |вроджена деформація,| |Q72.9 |укорочення нижньої кінцівки |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q73.8 |2.35 інші дефекти, що |вроджена деформація,| | |спричинюють укорочення |яка зумовлює стійкі| | |кінцівки, неуточненої |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q74 |2.36 інші вроджені вади |вроджена деформація,| | |розвитку кінцівки(ок) |яка зумовлює стійкі| | | |значні обмеження| | | |рухів та функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q76 |2.37 вроджені вади розвитку |деформації хребта III| | |хребта та кісток грудної |IV ст. та грудної | | |клітки |клітки, які різко | | | |порушують функцію | | | |опорно-рухового | | | |апарату або (і) | | | |органів дихання або | | | |(і) кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q77 |2.38 остеохондродисплазія з |патологічні зміни| | |дефектами росту трубчастих |кісткової тканини та| | |кісток та хребта |в суглобах, що| | | |призводять до| | | |обмеження | | | |самообслуговування та| | | |пересування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q78 |2.39 інші остеохондродисплазії |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q79.6 |2.40 синдром Елерса-Данлоса |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q79.8 |2.41 інші вроджені вади |стійкі значні| | |розвитку кістково-м'язової |порушення функцій| | |системи |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 87.4 |2.42 синдром Марфана |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S12- S16 |2.43 травми шиї |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S22 |2.44 перелом ребра (ребер), |стійкі значні| | |груднини та грудного відділу |порушення функцій| | |хребта |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S32 |2.45 перелом поперекового |стійкі значні| | |відділу хребта і кісток таза |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S42- S47 |2.46 травми плечового пояса та |стійкі значні| | |плеча |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S52- S57 |2.47 травми ліктя та |стійкі значні| | |передпліччя |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S62-S67 |2.48 травми зап'ястка та кисті |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S72- S77 |2.49 травми ділянки кульшового |стійкі значні| | |суглоба та стегна |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S82- S89 |2.50 травми коліна і гомілки |стійкі значні| | | |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S92 - S99 |2.51 травми ділянки |стійкі значні| | |гомілковостопного суглоба та |порушення функцій| | |стопи |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Т20-25 |2.52 термічні та хімічні опіки |стійкі значні| | |зовнішньої поверхні тіла, |порушення функцій| | |уточнені за локалізацією |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Т 34 |2.53 обмороження з некрозом |стійкі значні| | |тканин |порушення функцій| | | |опорно-рухового | | | |апарату | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q71.0 |3.1 вроджена повна відсутність |анатомічна | | |верхньої (іх) кінцівки (ок) |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q71.1 |3.2 вроджена відсутність плеча |анатомічна | | |та передпліччя за наявності |відсутність органів,| | |кисті |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q71.2 |3.3 вроджена відсутність |анатомічна | | |передпліччя та кисті |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q71.3 |3.4 вроджена відсутність кисті |анатомічна | | |та пальця (ів) кисті |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q72.0 |3.5 вроджена повна відсутність |анатомічна | | |нижньої (іх) кінцівки (ок) |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q72.1 |3.6 вроджена відсутність |анатомічна | | |стегна та гомілки за наявності |відсутність органів,| | |стопи |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q72.2 |3.7 вроджена відсутність |анатомічна | | |гомілки та стопи |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q72.3 |3.8 вроджена відсутність стопи |анатомічна | | |та пальця (ів) стопи |відсутність органів,| | | |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S48 |3.9 травматична ампутація |анатомічна | | |плечового поясу та плеча |відсутність органа | | | |(ів), що зумовлює | | | |значні стійкі | | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S49 |3.10 інші неуточнені травми |анатомічна | | |плеча та плечового поясу |відсутність органа| | | |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S58 |3.11 травматична ампутація |анатомічна | | |передпліччя |відсутність органа| | | |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S68 |3.12 травматична ампутація |анатомічна | | |зап'ястка і кисті |відсутність органа| | | |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S78 |3.13 травматична ампутація |анатомічна | | |ділянки кульшового суглоба та |відсутність органа| | |стегна |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S88 |3.14 травматична ампутація |анатомічна | | |гомілки |відсутність органа| | | |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S98 |3.15 травматична ампутація у |анатомічна | | |ділянці гомілковостопного |відсутність органа| | |суглоба та стопи |(ів), що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | -------------------------------------------------------------------
Розділ VII. Хвороби органів дихання
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 45 |1.1 астма |після виникнення| | | |першого астматичного| | | |статусу або| | | |ускладнень під час| | | |важкого загострення| | | |(ателектаз, підшкірна| | | |або медіастинальна| | | |емфізема, | | | |пневмоторакс) | |J 45.0 |1.2 астма з переважанням |наявність не менш як| | |алергічного компоненту |3 гострих тяжких| | | |нападів бронхоспазму| | | |у дитини з атопією| | | |незалежно від тригера| | | |загострень | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 45.0 |2.1 астма з переважанням |наявність тяжких| | |алергічного компоненту |нападів або| | | |астматичного статусу| |J 45.1 |неалергічна астма |при загостреннях,| | | |нічні напади декілька| |J 45.8 |змішана астма |раз на тиждень. Об'єм| | | |форсованого видоху 1| | | |(ОФВ1) під час| | | |загострення менше 70%| | | |від необхідних| | | |величин. У період| | | |ремісії - неповна| | | |клініко-функціональна| | | |ремісія (ДН різного| | | |ступеня). Базисна| | | |протизапальна терапія| | | |- інгаляційні або| | | |системні | | | |кортикостероїди | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 14 |3.1 доброякісне новоутворення |дихальна | | |органів дихання (трахеї, |недостатність | | |бронхів і легень, плеври) |II - III ст. | | |діафрагми. Стан після операції | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 15 |3.2 доброякісне новоутворення |дихальна | | |середостіння. Стан після |недостатність II-III| | |операції |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 94 |3.3 інші ураження плеври |дихальна | | |(фіброторакс, пухлини) |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 98 |3.4 інші порушення дихання |дихальна | | |- хвороби бронхів, не |недостатність II-III| | |класифіковані в інших рубриках |ст. | | |(бронхолітіаз, стеноз), | | | |трахеобронхіальний колапс, | | | |дискінезія і кістозна хвороба | | | |легені; | | | |- хвороби середостіння, не | | | |класифіковані в інших рубриках | | | |(фіброз, грижа, зміщення, | | | |медіастиніт); | | | |- хвороби діафрагми (параліч | | | |діагфрагми, релаксація | | | |діафрагми) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 99 |3.5 респіраторні порушення при |необоротні зміни в| | |хворобах, класифікованих в |легеневій тканині або| | |інших рубриках (ревматоїдна |судинах із дихальною| | |хвороба легень, респіраторні |недостатністю | | |порушення при дифузних |II-III ст. | | |захворюваннях сполучної | | | |тканини, специфічних | | | |захворюваннях) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 43 |3.6 емфізема (синдром |хронічна дихальна| | |Маклеода), бульозна |недостатність II-IIi| | | |ст. | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 47 |3.7 бронхоектатична хвороба |хронічна дихальна| | | |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 70 |3.8 респіраторні стани, |хронічна дихальна| | |спричинені іншими зовнішніми |недостатність II-III| | |агентами (іонізуючою |ст. | | |радіацією, медикаментозним | | | |ураженням) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 84 |3.9 інші інтерстиціальні|хронічна дихальна | | |хвороби легенів (альвеолярні|недостатність | | |та парієто-альвеолярні|II-III ст. | | |ураження, інтерстиціальні| | | |хвороби легенів зі згадкою про| | | |фіброзно-дифузний фіброз| | | |легень, фіброзний альвеоліт,| | | |синдром Хаммена-Річча,| | | |індіопатичний легеневий| | | |фіброз) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 32 |3.10 вроджені вади розвитку |хронічна дихальна | | |трахеї та бронхів |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 33 |3.11 вроджені вади розвитку |хронічна дихальна | | |легень |недостатність II-III | | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 34 |3.12 інші вроджені вади |хронічна дихальна | | |розвитку органів дихання |недостатність II-III | | |(нориці, судинні шунти, |ст. | | |вроджені пухлини) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S 27 |3.13 травма інших, неуточнених|хронічна дихальна | | |органів грудної порожнини |недостатність II-III | |S28 |3.14 розтрощення грудної|ст. | | |клітки та травматична| | | |ампутація частини грудної| | | |клітки | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T 17 |3.15 стороннє тіло в дихальних |хронічна дихальна | | |шляхах (стан після |недостатність II-III | | |торакотомії, резекції легені) |ст. | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 14 |3.1 доброякісне новоутворення |дихальна | | |органів дихання (трахеї, |недостатність | | |бронхів і легень, плеври) |II - III ст. | | |діафрагми. Стан після операції | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 15 |3.2 доброякісне новоутворення |дихальна | | |середостіння. Стан після |недостатність II-III| | |операції |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 94 |3.3 інші ураження плеври |дихальна | | |(фіброторакс, пухлини) |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 98 |3.4 інші порушення дихання |дихальна | | |- хвороби бронхів, не |недостатність II-III| | |класифіковані в інших рубриках |ст. | | |(бронхолітіаз, стеноз), | | | |трахеобронхіальний колапс, | | | |дискінезія і кістозна хвороба | | | |легені; | | | |- хвороби середостіння, не | | | |класифіковані в інших рубриках | | | |(фіброз, грижа, зміщення, | | | |медіастиніт); | | | |- хвороби діафрагми (параліч | | | |діагфрагми, релаксація | | | |діафрагми) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 99 |3.5 респіраторні порушення при |необоротні зміни в| | |хворобах, класифікованих в |легеневій тканині або| | |інших рубриках (ревматоїдна |судинах із дихальною| | |хвороба легень, респіраторні |недостатністю | | |порушення при дифузних |II-III ст. | | |захворюваннях сполучної | | | |тканини, специфічних | | | |захворюваннях) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 43 |3.6 емфізема (синдром |хронічна дихальна| | |Маклеода), бульозна |недостатність II-IIi| | | |ст. | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 47 |3.7 бронхоектатична хвороба |хронічна дихальна| | | |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 70 |3.8 респіраторні стани, |хронічна дихальна| | |спричинені іншими зовнішніми |недостатність II-III| | |агентами (іонізуючою |ст. | | |радіацією, медикаментозним | | | |ураженням) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 84 |3.9 інші інтерстиціальні|хронічна дихальна | | |хвороби легенів (альвеолярні|недостатність | | |та парієто-альвеолярні|II-III ст. | | |ураження, інтерстиціальні| | | |хвороби легенів зі згадкою про| | | |фіброзно-дифузний фіброз| | | |легень, фіброзний альвеоліт,| | | |синдром Хаммена-Річча,| | | |індіопатичний легеневий| | | |фіброз) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 32 |3.10 вроджені вади розвитку |хронічна дихальна | | |трахеї та бронхів |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 33 |3.11 вроджені вади розвитку |хронічна дихальна | | |легень |недостатність II-III | | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 34 |3.12 інші вроджені вади |хронічна дихальна | | |розвитку органів дихання |недостатність II-III | | |(нориці, судинні шунти, |ст. | | |вроджені пухлини) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S 27 |3.13 травма інших, неуточнених|хронічна дихальна | | |органів грудної порожнини |недостатність II-III | |S28 |3.14 розтрощення грудної|ст. | | |клітки та травматична| | | |ампутація частини грудної| | | |клітки | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T 17 |3.15 стороннє тіло в дихальних |хронічна дихальна | | |шляхах (стан після |недостатність II-III | | |торакотомії, резекції легені) |ст. | -------------------------------------------------------------------
Розділ VIII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |L13.0 |1.1 дерматит герпетиформний |поширені везикульозні| | |(хвороба Дюрінга) |- бульозні шкірні| | | |висипи, які важко| | | |піддаються лікуванню,| | | |супроводжуються | | | |утворенням ерозій та| | | |вираженим свербінням,| | | |з частими рецидивами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |L13.1 |1.2 субкорнеальний |поширені пустульозні| | |пустульозний |висипи, що| | |дерматит |супроводжуються | | |(хвороба Снеддона-Уїлкінсона) |свербінням та| | | |резистентні до| | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |L 20 |1.3 атопічний дерматит |генералізований | | | |процес, який| | | |супроводжується | | | |біопсією, свербінням,| | | |що резистентні до| | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |L40.1 |1.4 генералізований |поширені псоріатичні| | |пустульозний |висипи без схильності| | |псоріаз |до ремісії та| | | |резистентні до| | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q80.3 |1.5 вроджена бульозна |генералізоване | | |іхтіозоформна еритродермія |бульозне | | | |еритродермічне | | | |ураження шкірних| | | |покривів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q81.0 |1.6 бульозний епідермоліз, |поширені бульозні| | |проста форма (природжений) |висипи, які| | | |супроводжуються | | | |утворенням | | | |ерозій, що| | | |резистентні до| | | |лікування | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |L40.5 |3.1 псоріаз артропатичний |псоріатичне ураження,| | | |ускладнене | | | |артропатією | | | |(резистентне до| | | |лікування) | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q81.2 |3.2 бульозний епідермоліз, |поширені бульозні| | |дистрофічний |висипи на шкірі та| | | |слизових, які| | | |супроводжуються | | | |утворенням ерозій,| | | |виразок, рубців, що| | | |призводить до стійких| | | |порушень функцій| | | |кінцівок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q81.1 |3.3 пігментна ксеродерма |поширена | | | |пойкілодермія, | | | |дегенерація та| | | |малігнізація шкіри| | | |відкритих частин| | | |тулубу | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q82.8 |3.4 спадковий кератоз долонно- |гіперкератоз, | | |підошовний |тріщини, що| | | |призводять до| | | |деформацій пальців та| | | |стійких порушень| | | |функцій | | | |кінцівок | -------------------------------------------------------------------
Розділ IX. Хвороби вуха та соскоподібного відростка
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |H 83.0 |1.1 лабіринтит |кохлеовестибулярні | | | |розлади | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 83.1 |1.2 лабіринтна фістула |кохлеовестибулярні | | |(нориця) |розлади | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 83.2 |1.3 лабіринтна дисфункція |кохлеовестибулярні | | | |розлади | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 95.0 |1.4 рецидивна холестеатома |двостороння | | |порожнини після мастоїдектомії |холестеатома з| | | |порушенням слуху| | | |понад 50 дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 74.2 |1.5 розрив і зміщення слухових |двостороннє ураження| | |кісточок |з туговухістю 50-70| | | |дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |J 38 |1.6 хвороби голосових зв'язок |вроджений | | |та гортані, не класифіковані в |ларингоспазм; | | |інших рубриках |обструктивний, | | | |виразковий та| | | |післяопераційний | | | |стеноз з дихальною| | | |недостатністю II-III| | | |ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 31 |1.7 вроджені вади розвитку |стійка дихальна| | |гортані |недостатність II-III| | | |ступенів | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 31 |2.1 вроджені вади розвитку |стійке порушення| | |гортані |функції дихання на| | | |тлі рецидива| | | |захворювання | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н90.7 |змішана кондуктивна і |однобічна глухота в| | |нейросенсорна туговухість |зоні мовних частот| | |одностороння з нормальним |(понад 90 дБ) | | |слухом на протилежному вусі | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н90.4 |нейросенсорна втрата слуху |однобічна глухота в| | |одностороння з нормальним |зоні мовних частот| | |слухом на протилежному вусі |(понад 90 дБ) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 90.3 |3.1 нейросенсорна втрата |двобічне зниження| | |слуху, двостороння |слуху в зоні мовних| | | |частот понад 70 дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 90.6 |3.2 змішана кондуктивна і |двобічне зниження| | |нейросенсорна туговухість, |слуху в зоні мовних| | |двостороння |частот понад 70 дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н 91.9 |3.4 втрата слуху, неуточнена |двобічне зниження| | | |слуху в зоні мовних| | | |частот понад 70 дБ | -------------------------------------------------------------------
Примітка. При двобічному асиметричному зниженню слуху в межах
50-70 дБ рішення приймається за гіршими показниками.
Розділ X. Розлади психіки та поведінки
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F06 |1.1 інші психічні розлади |стійкі порушення| | |внаслідок ураження чи |рівня функціонування,| | |дисфункції головного мозку або |стійкі помірно| | |внаслідок соматичної хвороби |виражені рухові| | | |порушення, поєднані з| | | |порушенням мови,| | | |зору, слуху або без| | | |них, що призводять до| | | |соціальної | | | |дезадаптації | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F07 |1.2 розлади особистості та |стійкі порушення| | |поведінки внаслідок хвороби, |мови: алалія, афазія,| | |ушкодження або дисфункції |дизартрія тяжкого| | |головного мозку |ступеня. Виражені| | | |розлади функції| | | |тазових | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F09 |1.3 органічний або |органів. | | |симптоматичний психічний |Епілептиформні стани| | |розлад, неуточнений |(1 та більше великих| | | |нападів на місяць або| | | |часті малі напаки, у| | | |т.ч. без судом, 2 - 3| | | |рази на тиждень) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F42 |1.4 обсесивно-компульсивний |стійкі порушення| | |розлад |рівня соціального| | | |функціонування, | | | |стійкі помірно| | | |виражені рухові| | | |розлади -| | | |імпульсивні, | | | |стереотипна | | | |компульсивна | | | |поведінка (ритуали) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F50 |1.5 розлади, пов'язані із |хронічні форми| | |споживанням їжі |анорексії та булемії| | | |з вираженою| | | |соціальною | | | |дезадаптацією, | | | |тяжкими соматичними| | | |та ендокринними| | | |порушеннями | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F70 |1.6 розумова відсталість |поєднана з вираженими| | |легкого ступеня |порушеннями слуху,| | | |зору, мови, опорно-| | | |рухового апарату,| | | |функцій інших органів| | | |та систем, які| | | |призводять до стійкої| | | |соціальної | | | |дезадаптації, | | | |патологічних форм| | | |поведінки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F20 |1.7 шизофренія |затяжні психотичні| | | |стани протягом 6-ти| | | |місяців і більше | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F31 |1.8 біполярний афективний |затяжні психотичні| | |розлад |стани протягом 6-ти| | | |місяців і більше | | | | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F71 |3.1 розумова відсталість |стійка затримка| | |помірного ступеня |звичного розвитку| | | |(ходіння, мова,| | | |навички | | | |самообслуговування); | | | |труднощі при| | | |виконанні шкільних| | | |завдань, при| | | |спілкуванні з іншими| | | |дітьми внаслідок| | | |нездатності до| | | |навчання; проблеми,| | | |пов'язані з| | | |поведінкою. У| | | |підлітковому віці| | | |виявляються проблеми:| | | |труднощі у| | | |взаємовідносинах із| | | |ровесниками; | | | |неадекватна | | | |сексуальна поведінка | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F72 |3.2 розумова відсталість |стійка затримка| | |тяжкого ступеня |звичного розвитку| | | |(ходіння, мова,| | | |навички | | | |самообслуговування); | | | |труднощі при| | | |виконанні шкільних| | | |завдань, при| | | |спілкуванні з іншими| | | |дітьми внаслідок| | | |нездатності до| | | |навчання; проблеми,| | | |пов'язані з| | | |поведінкою. У| | | |підлітковому віці| | | |виявляються проблеми:| | | |труднощі у| | | |взаємовідносинах із| | | |ровесниками; | | | |неадекватна | | | |сексуальна поведінка;| | | |хворий в змозі| | | |виконувати під| | | |наглядом просту| | | |роботу, потребує| | | |керівництва та| | | |догляду у побуті | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F73 |3.3 глибока розумова |хворий потребує| | |відсталість |постійної | | | |допомоги, дитина| |F03 |3.4 неуточнена деменція |здатна тільки до| | | |простої мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F84.0 |3.5 дитячий аутизм |порушений або| | | |аномальний розвиток,| | | |що проявляється у| | | |віці до 3-х років| | | |аномальним | | | |функціонуванням у| | | |всіх сферах:| | | |соціальній взаємодії,| | | |спілкуванні, | | | |обмеженою та| | | |стереотипною | | | |поведінкою | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F84.1 |3.6 атиповий аутизм |порушений або| | | |аномальний розвиток,| | | |що виникає у віці| | | |після 3 років і| | | |проявляється | | | |труднощами при| | | |виконанні шкільних| | | |завдань, а також при| | | |спілкуванні з іншими| | | |дітьми внаслідок| | | |нездатності до| | | |навчання; проблеми,| | | |пов'язані з| | | |поведінкою, обмеженою| | | |стереотипною | | | |поведінкою, що| | | |зумовлюють низький| | | |рівень соціального| | | |функціонування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F84.2 |3.7 синдром Ретта |часткова або повна| | | |втрата набутих| | | |мануальних, мовних| | | |навичок з (або)| | | |відставанням і навіть| | | |регресом психічного| | | |розвитку | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F84.3 |3.8 інші дезінтегративні|прогресуючі | | |розлади у дитячому віці (у|захворювання із| | |т.ч. деменція Геллєра та|зупинкою або регресом| | |Крамера-Польнова) |психічного розвитку з| | | |втратою мови,| | | |порушенням | | | |соціального, | | | |комунікативного | | | |функціонування, | | | |поведінки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F84.4 |3.9 гіперактивний розлад, |виражена глибока та| | |асоційований з розумовою |тяжка розумова| | |відсталістю та стереотипними |відсталість з руховою| | |рухами |стереотипією та| | | |гіперактивністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F95.2 |3.10 комбінований голосовий та |хронічний розлад у| | |множинний тикозний руховий |формі множинних| | |розлад (синдром де ля туретта) |голосових тиків з| | | |вибуховими, | | | |повторними | | | |вокалізаціями | | | |(хрюкання, | | | |непристойні слова),| | | |супутньою ехопраксією| | | |жестів до| | | |копропраксії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |F 20 |3.11 шизофренія |безперервний | | | |прогресуючий перебіг| | | |із стійким порушенням| | | |рівня функціонування | -------------------------------------------------------------------
Розділ XI. Хвороби ока та придаткового апарату
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н44.2 |2.1 дегенеративна міопія |при змінах на| | | |очному дні в | |Н52.2 |2.2 астигматизм |поєднанні зі| | | |зниженням гостроти | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н52.3 |2.3 анізометропія та |зору до 0,2 на оці,| | |анізейконія |що краще бачить з | | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією після 3| | | |років лікування| | | |амбліопії на одному| | | |оці | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н53.0 |2.4 амбліопія внаслідок |при гостроті зору,| | |анопсії |яка не перевищує| | | |0,04 у хворих після| | | |5 років лікування| | | |амбліопії на одному| | | |оці | |-----------+-------------------------------+---------------------| |H55 |2.5 ністагм та інші мимовільні |при пониженні| | |рухи очей |гостроти зору до 0,2| | | |при оптимальному| | | |повороті голови,| | | |бінокулярній фіксації| | | |та оптимальній| | | |оптичній корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н27.0 |2.6 афакія |при змінах на| | | |очному дні в| | | |поєднанні зі| | | |зниженням гостроти| | | |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до| | | |0,04 з оптимальною| | | |корекцією після 3| | | |років лікування| | | |амбліопії на одному| | | |оці | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q15.0 |2.7 глаукома вроджена |з декомпенсацією| |Н40.3 |2.8 глаукома вторинна |внутрішньоочного | | |внаслідок травми ока |тиску після| |Н40.4 |2.9 глаукома вторинна |хірургічного | | |внаслідок запального |лікування на обох| |Н40.5 |захворювання ока |очах або на одному| | |2.10 глаукома вторинна |оці у випадках| |Н40.6 |внаслідок інших хвороб ока |зниження зорових| | |2.11 глаукома вторинна |функцій до 0,04 на| | |медикаментозна |одному оці або 0,2| | | |на оці, що краще| | | |бачить з оптимальною| | | |корекцією. | | | |Звуження поля зору| | | |в оці, що краще| | | |бачить, до 15| | | |градусів від точки| | | |фіксації у всіх| | | |напрямках | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н47.2 | 2.12 атрофія зорового нерва |при змінах на| |Q14.2 | 2.13 вроджені вади розвитку |очному дні в| | |диска |поєднанні зі| | | |зниженням гостроти| | | |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією після 3| | | |років лікування на| | | |одному оці. | | | |Звуження поля зору| | | |в оці, що краще| | | |бачить, до 15| | | |градусів від точки| | | |фіксації у всіх| | | |напрямках | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н35.3 | 2.14 дегенерації макули та |при змінах на| | |заднього полюса |очному дні в| |Н35.2 | 2.15 інша проліферативна |поєднанні зі| |Н36.0 |ретинопатія |зниженням гостроти| |Н31.0 |2.16 діабетична ретинопатія |зору до 0,2 на оці,| |Н31.1 |2.17 хоріоретинальні рубці |що краще бачить з| |Н33 |2.18 дегенерація судинної |оптимальною корекцією| | |оболонки ока |(окулярами, | | |2.19 відшарування та розриви |контактною, | | |сітківки |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією. | | | |Звуження поля зору| | | |в оці, що краще| | | |бачить, до 15| | | |градусів від точки| | | |фіксації у всіх| | | |напрямках | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н18.1 |2.20 бульозна кератопатія |при змінах на| |Н18.6 |2.21 кератоконус |очному дні в| |Н17.0 |2.22 лейкома злиплива (більмо) |поєднанні зі| |Н17.1 |2.23 інші центральні |зниженням гостроти| |Н17.9 |помутніння рогівки |зору до 0,2 на оці,| | |2.24 рубці і помутніння |що краще бачить з| |Q13.3 |рогівки неуточнені |оптимальною корекцією| | |2.25 вроджене помутніння |у хворого (окулярами,| |Q13.4 |рогівки |контактною, | | |2.26 інші вроджені вади |анеквідістантною, | | |розвитку рогівки |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією на одному| | | |оці після| | | |хірургічного та| | | |оперативного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |Н16.3 |2.27 інтерстиціальний |у випадках стійкого| | |(стромальний) і глибокий |пониження гостроти| |Н16.4 |кератит |зору до 0,2 на оці,| |Н20 |2.28 неоваскуляризація рогівки |що краще бачить з| |Н22 |2.29 іридоцикліт гострий і |оптимальною корекцією| | |підгострий |(окулярами, | | |2.30 ураження райдужної |контактною, | |Н30 |оболонки та циліарного тіла |анеквідістантною, | |Н31 |при хворобах, класифиікованих |ізейконічною | |Н44.0 |в інших рубриках |лінзами), або до 0,04| |Н44.1 |2.31 хоріоретинальне запалення |з оптимальною| |Н45.1 |2.32 інші хвороби судинної |корекцією на одному| | |оболонки ока |оці при| |Н46 |2.33 гнійний ендофтальміт |неефективності | |Н48 |2.34 інші ендофтальміти |лікування | | |2.35 ендофтальміт при | | | |хворобах, класифікованих в | | | |інших рубриках | | | |2.36 неврит зорового нерва | | | |2.37 ураження зорового (2 - | | | |го) нерва та зорових шляхів | | | |при хворобах класифікованих в | | | |інших рубриках | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q12.0 |2.38 вроджена катаракта: |у випадках стійкого| |Н26 |2.39 інші катаракти: |пониження гостроти| |Н26.0 |2.39.1 дитяча, юнацька |зору до 0,2 на оці,| |Н26.1 |катаракта |що краще бачить з| |Н26.2 |2.39.2 травматична |оптимальною корекцією| |Н26.3 |2.39.3 катаракта ускладнена |(окулярами, | | |2.39.4 катаракта спричинена |контактною, | |Н26.4 |лікарськими засобами |анеквідістантною, | |Н28.0 |2.39.5 вторинна катаракта |ізейконічною | | |2.40 діабетична катаракта |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією на одному| | | |оці після| | | |неефективності | | | |хірургічного та| | | |плеоптичного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н43.3 |2.41 інші помутніння |у випадках стійкого| | |склоподібного тіла |пониження гостроти| | | |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією на одному| | | |оці після| | | |неефективності | | | |хірургічного та| | | |плеоптичного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н44.5 |2.42 дегенеративні стани |у випадках стійкого| | |очного яблука |пониження гостроти| | | |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або до 0,04| | | |з оптимальною| | | |корекцією на| | | |одному оці після| | | |неефективності | | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-----------------------------------------------------| |Примітка. |У випадках неможливості визначення гостроти| | |зору у дітей віком до 3 років або старшого| | |віку з психічними розладами питання інвалідності| | |вирішується з урахуванням прогнозування гостроти| | |зору та поля зору: | | |а) не вище 0,04 на одному оці або не вище 0,2 на| | |оці, що краще бачить з оптимльною корекцією; | | |б) звуження поля зору в оці, що краще бачить, до | | |15 градусів від точки фіксації у всіх напрямках | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Н35.5 | 3.1 спадкова дистрофія |при змінах на| |Q14.1 |сітківки |очному дні в| |Q14.3 | 3.2 вроджена вада розвитку |поєднанні зі| | |сітківки |зниженням гостроти| |Q14.8 | 3.3 вроджена вада розвитку |зору до 0,2 на оці,| | |судинної оболонки ока |що краще бачить з| |Q14.9 | 3.4 інші вроджені вади |оптимальною корекцією| | |розвитку |(окулярами, | | | заднього сегмента ока |контактною, | | | 3.5 вроджені вади розвитку |анеквідістантною, | | | заднього сегмента ока, |ізейконічною | | |неуточнені |лінзами), або 0,04 з| | | |оптимальною корекцією| | | |та безперспективністю| | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування. | | | |Звуження поля зору| | | |в оці, що краще| | | |бачить, до 10| | | |градусів від точки| | | |фіксації у всіх| | | |напрямках та| | | |безперспективністю | | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q14.0 |3.6 вроджена вада розвитку |у випадках стійкого| | |склоподібного тіла |пониження гостроти| | | |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або 0,04 з| | | |оптимальною корекцією| | | |на одному оці, у| | | |тому числі після| | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q11.0 |3.7 кіста очного яблука |у випадках стійкого| |Q11.1 |3.8 інший вид анофтальму |пониження гостроти| |Q11.2 |3.9 мікрофтальм |зору до 0,2 на оці,| | | |що краще бачить з| | | |оптимальною корекцією| | | |(окулярами, | | | |контактною, | | | |анеквідістантною, | | | |ізейконічною | | | |лінзами), або 0,04 з| | | |оптимальною корекцією| | | |на одному оці, у тому| | | |числі після| | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування або при| | | |наявності | | | |протипоказань до| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |H54.0 |3.10 сліпота обох очей |у випадках стійкого| |H54.1 |3.11 сліпота одного ока, |пониження гостроти| | |знижений зір другого ока |зору 0,04 з| |H54.3 |3.12 неуточнена втрата зору |оптимальною корекцією| |H54.4 |обох очей |на одному оці при| | |3.13 сліпота одного ока |неефективності | | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування. | | | |Сліпотою ока вважати| | | |практичну сліпоту ока| | | |від 0 до 0,04 з| | | |оптимальною корекцією| | | |на обох очах або на| | | |оці, яке бачить| | | |краще, і| | | |безперспективність | | | |хірургічного та| | | |консервативного | | | |лікування | ------------------------------------------------------------------- Розділ XII. Хвороби системи кровообігу
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 05 |1.1 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | | мітрального клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 06 |1.2 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | |аортального клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 07 |1.3 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | |тристулкового клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 08 |1.4 ураження декількох |хронічна серцево-| | |клапанів |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 09 |1.5 інші ревматичні хвороби |хронічна серцево-| |I 09.2 |(хронічний ревматичний |судинна недостатність| | |перикардит) |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 31 |1.6 інші хвороби перикарду |хронічна серцево-| | | |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 34 |1.7 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |мітрального клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 35 |1.8 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |аортального клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 36 |1.9 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |тристулкового клапана |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 37 |1.10 ураження клапана |хронічна серцево-| | |легеневої артерії |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 42 |1.11 кардіоміопатія |хронічна серцево-| | | |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 43 |1.12 кардіоміопатія при |хронічна серцево-| | |хворобах, класифікованих в |судинна недостатність| | |інших рубриках |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 44 |1.13 передсердно-шлуночкова |хронічна серцево-| | |(атріовентрикулярна) блокада |судинна недостатність| | |та блокада лівої ніжки пучка |I ступеня. | | |Гіса |Синкопальні стани, у| | | |т.ч. після| | | |імплантацій | | | |кардіостимулятора | |I 45 |1.14 інші порушення | | | |провідності | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 47 |1.15 пароксизмальна тахікардія |хронічна серцево-| | |(із частими нападами та |судинна недостатність| | |резистентна до терапії) |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 48 |1.16 фібриляція та тріпотіння |хронічна серцево-| |I 49 |передсердя |судинна недостатність| | |1.17 інші порушення серцевого |I ступеня | | |ритму | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 51 |1.18 ускладнення та неточно |серцево-судинна | | |визначені хвороби серця |недостатність II-III| | | |ступенів, що| | | |призводить до| | | |обмеження | | | |життєдіяльності | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M08 |1.19 ювенільний артрит |стійкі, помірно| | | |виражені порушення| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M09 |1.20 ювенільний артрит при |стійкі, помірно| | |хворобах, класифікованих в |виражені порушення| | |інших рубриках |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M15-19 |1.21 артрози |стійкі, помірно| | | |виражені порушення| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M30 |1.22 поліартеріїт вузликовий |стійкі, помірно| | |та споріднені стани |виражені ураження| | | |внутрішніх органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M31 |1.23 інші некротичні |стійкі, помірно| | |васкулопатії |виражені ураження| | | |внутрішніх органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M32 |1.24 системний червоний вовчак |стійкі, помірно| | | |виражені ураження| | | |внутрішніх органів,| | | |опорно-рухового | | | |апарату та/або шкіри | |-----------+-------------------------------+---------------------| |М33 |1.25 дерматоміозит |стійкі, помірно| | | |виражені ураження| | | |внутрішніх органів та| | | |шкіри | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M34 |1.26 системний склероз |стійкі, помірно| | | |виражені ураження| | | |внутрішніх органів та| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M35 |1.27 інші системні ураження |стійкі, помірно| | |сполучної тканини |виражені ураження| | | |внутрішніх органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M35 |1.28 інші системні ураження |стійкі, помірно| | |сполучної тканини |виражені ураження| | | |внутрішніх органів та| | | |опорно-рухового | | | |апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20 |1.29 вроджені вади розвитку |хронічна серцево-| | |порожнин серця та сполучень |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21 |1.30 вроджені вади розвитку |хронічна серцево-| | |серцевої перегородки |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22 |1.31 вроджені вади розвитку |хронічна серцево-| | |легеневого та тристулкового |судинна недостатність| | |клапанів |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23 |1.32 вроджені вади розвитку |хронічна серцево-| | |аортального та мітрального |судинна недостатність| | |клапанів |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q24 |1.33 інші вроджені вади |хронічна серцево-| | |розвитку серця |судинна недостатність| | | |I ступеня | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25 |1.34 вроджені вади розвитку |хронічна серцево-| | |великих артерій |судинна недостатність| | | |I ступеня | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 05 |3.1 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | |мітрального клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 06 |3.2 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | |аортального клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 07 |3.3 ревматичні хвороби |хронічна серцево-| | |тристулкового клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 08 |3.4 ураження декількох |хронічна серцево-| | |клапанів |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 09 |3.5 інші ревматичні хвороби |хронічна серцево-| |I 09.2 |(хронічний ревматичний |судинна недостатність| | |перикардит) |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 11 |3.6 гіпертонічна хвороба з |хронічна серцево-| | |переважним ураженням серця із |судинна недостатність| | |застійною серцевою |II-III ступенів | | |недостатністю | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 13 |3.7 гіпертонічна хвороба з |хронічна серцево-| | |переважним ураженням серця і |судинна недостатність| | |нирок із застійною серцевою |II-III ступенів | | |недостатністю | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 27 |3.8 інші форми легенево- |хронічна серцево-| | |серцевої недостатність |судинна недостатність| | |(первинна легенева |II-III ступенів | | |гіпертензія) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 31 |3.9 інші хвороби перикарда |хронічна серцево-| | | |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 34 |3.10 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |мітрального клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 35 |3.11 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |аортального клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 36 |3.12 неревматичні ураження |хронічна серцево-| | |тристулкового клапана |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 37 |3.13 ураження клапану |хронічна серцево-| | |легеневої |судинна недостатність| | | артерії |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 39 |3.14 ендокардит та ураження |хронічна серцево-| | |клапанів серця при хворобах, |судинна недостатність| | |класифікованих в інших |II-III ступенів | | |рубриках | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 41 |3.15 міокардит при хворобах, |хронічна серцево-| | |класифікованих в інших |судинна недостатність| | |рубриках |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 42 |3.16 кардіоміопатія |хронічна серцево-| | | |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 43 |3.17 кардіоміопатія при |хронічна серцево-| | |хворобах, класифікованих в |судинна недостатність| | |інших рубриках |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 44 |3.18 передсердно-шлуночкова |хронічна серцево-| | |(атріовентрикулярна) блокада |судинна | | |та блокада лівої ніжки пучка |недостатність II-III| | |Гіса |ступенів. | | | |Синкопальні стани, у| | | |т.ч. після| | | |імплантацій | | | |кардіостимулятора | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 47 |3.19 пароксизмальна тахікардія |хронічна серцево-| | |(із частими нападами та |судинна недостатність| | |резистентна до терапії) |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 48 |3.20 фібриляція та тріпотіння |хронічна серцево-| | |передсердя |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 49 |3.21 інші порушення серцевого |хронічна серцево-| | |ритму |судинна недостатність| | | |II-III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 51 |3.22 ускладнення та неточно |хронічна серцево-| | |визначені хвороби серця |судинна недостатність| |-----------+-------------------------------+---------------------| |I 51.0- |(набуті дефекти перегородок, |II-III ступенів | |I 51.6 |розриви сухожилкових хорд та | | | |сосочкових м'язів, міокардит | | | |невідомої етіології, | | | |дегенерація міокарда) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M30 |3.23 поліартеріїт вузликовий |виражені стійкі| | |та споріднені стани |ураження внутрішніх| | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M31 |3.24 інші некротичні |виражені стійкі| | |васкулопатії |ураження внутрішніх| | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M32 |3.25 системний червоний вовчак |виражені стійкі| | | |ураження внутрішніх| | | |органів (люпус-| | | |нефрит, | | | |ендоміокардит, | | | |артрит, енцефаліт) та| | | |шкіри | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M33 |3.26 дерматоміозит |виражені стійкі| | | |ураження внутрішніх| | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M34 |3.27 системний склероз |виражені стійкі| | | |ураження внутрішніх| | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M35 |3.28 інші системні ураження |виражені стійкі| | |сполучної тканини |ураження внутрішніх| | | |органів | -------------------------------------------------------------------
Розділ XIII. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби.

Туберкульоз
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |А 15 |1.1 туберкульоз легенів, |стійкі порушення| | |підтверджений бактеріологічно |функції зовнішнього| | |та гістологічно |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |А 16 |1.1. туберкульоз органів |стійкі порушення| | |дихання, не підтверджений |функції зовнішнього| | |бактеріологічно та |дихання | | |гістологічно | | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 15 |2.1 туберкульоз легенів, |дихальна | |A 16 |підтверджений бактеріологічно |недостатність I-II| | |та гістологічно |ст. | | |2.2 туберкульоз легенів, не |серцева недостатність| | |підтверджений бактеріологічно |I-II ст. | | |та гістологічно | | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 17 |2.3 туберкульоз нервової |стійкі помірно| | |системи |виражені рухові| | | |порушення (парези),| | | |генералізовані | | | |гіперкінези, поєднані| | | |з порушенням мови,| | | |зору, слуху (або без| | | |них) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.1 |2.4 туберкульоз сечостатевих |виражені стійкі| | |органів |порушення функції| | | |нирок (вирішує| | | |нефролог) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.2 |2.5 туберкульозна периферична |при ураженні двох або| | |лімфаденопатія |більше груп| | | |лімфовузлів, з| | | |хронічним | | | |хвилеподібним | | | |перебігом, з| | | |утворенням нориць | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.4 |2.6 туберкульоз шкіри та |хронічний рецидивний| | |підшкірної клітковини |перебіг з утворенням| | | |виразок та нориць | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.5 |2.7 туберкульоз ока |прогресуюче зниження| | | |гостроти зору| | | |(вирішує офтальмолог)| -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 15 |3.1 туберкульоз легенів, |торпідний перебіг| | |підтверджений бактеріологічно |захворювання, | | |та гістологічно |схильність до| | | |рецидивування, | | | |резистентність МБТ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 16 |3.2 туберкульоз легенів, не |стійка дихальна| | |підтверджений бактеріологічно |недостатність | | |та гістологічно |II-III ст.; | | | |хронічна серцево-| | | |судинна недостатність| | | |II-III ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 17 |3.3 туберкульоз нервової |виражені стійкі| | |системи |рухові порушення| | | |(парези), | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, поєднані| | | |з порушенням мови,| | | |зору, слуху або без| | | |них), порушення| | | |інтелекту | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.0 |3.4 туберкульоз кісток та |патологічні зміни| | |суглобів |кісткової тканини| | | |(деструкція, | | | |остеосклероз та ін.),| | | |що призводять до| | | |деформації кісток,| | | |стійкого порушення| | | |функції опорно-| | | |рухового апарату | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.1 |3.5 туберкульоз сечостатевих |вторинно зморщена| | |органів |нирка з парціальним| | | |порушенням функцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |A 18.5 |3.6 туберкульоз ока |сліпота | -------------------------------------------------------------------
Розділ XIV. Хірургічна патологія. Захворювання та патологічні

стани щелепно-лицьової ділянки у дітей
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q36 |1.1 незрощення губи |наявність дефекту| |Q36.0 |1.2 щілина губи двостороння |верхньої губи, що| |Q36.1 |1.3 щілина губи серединна |супроводжується | |Q36.9 |1.4 щілина губи одностороння |стійким порушенням| | | |ссання, харчування,| | | |носового дихання,| | | |кісткових тканин | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.1 |1.5 втрата зубів унаслідок |травматичні | | |нещасного випадку, видалення |ушкодження м'яких| | |чи локального пародонта |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.8 |1.6 інші уточнені ушкодження |травматичні | | |зубів та їх опорного апарату |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.9 |1.7 ушкодження зубів та |травматичні | | |опорного апарату, неуточнене |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S01.7 |1.8 множинні відкриті рани |травматичні | | |голови |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.4 |1.9 переломи кісток вилиці та |травматичні | | |верхньої щелепи |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.6 |1.10 переломи нижньої щелепи |травматичні | | | |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.7 |1.11 множинні переломи черепа |травматичні | | |та кісток обличчя |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.8 |1.12 переломи інших кісток |травматичні | | |черепа та кісток обличчя |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S04.3 |1.13 травми трійчастого нерва |травматичні | | | |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S04.5 |1.14 травми лицьового нерва |травматичні | | | |ушкодження м'яких| | | |тканин, що| | | |супроводжуються їхнім| | | |дефектом, утворенням| | | |деформівних рубців;| | | |щелеп із порушенням| | | |прикусу, дефектом| | | |кісткових тканин,| | | |травматичне видалення| | | |5-6 і більше зубів,| | | |що призводить до| | | |стійких або часткових| | | |порушень функцій| | | |жування, ковтання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q85.0 |1.15 нейрофіброматоз |деформація обличчя| | | |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T20.7 |1.16 імічний опік голови та |деформація обличчя| | |шиї, III ступеня |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T28.0 |1.17 термічний опік порожнини |деформація обличчя| | |рота та глотки |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T28.5 |1.18 хімічний опік порожнини |деформація обличчя| | |рота та глотки |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T34.0 |1.19 відмороження з некрозом |деформація обличчя| | |тканин голови |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T35.2 |1.20 відмороження голови, шиї, |деформація обличчя| | |неуточнене |або не ліквідована| | | |деформація тканин| | | |щелепно-лицевої | | | |ділянки, що викликає| | | |порушення повне або| | | |часткове функцій| | | |жування, ковтання,| | | |дихання | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.4 |2.1 щілина твердого та м'якого |наявність явного чи| | |піднебіння і губи, двостороння |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q38.5 |2.2 вродженні вади розвитку |наявність явного чи| | |піднебіння, не класифіковані в |прихованого дефекту| | |інших рубриках |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.0 |2.3 щілина твердого |наявність явного чи| | |піднебіння, двостороння |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.1 |2.4 щілина твердого |наявність явного чи| | |піднебіння, одностороння |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.2 |2.5 щілина м'якого |наявність явного чи| | |піднебіння, двостороння |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.3 |2.6 щілина м'якого |наявність явного чи| | |піднебіння, |прихованого дефекту| | |одностороння |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.4 |2.7 щілина твердого піднебіння |наявність явного чи| | |з розщілиною м'якого |прихованого дефекту| | |піднебіння, двостороння |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.5 |2.8 щілина твердого піднебіння |наявність явного чи| | |з розщилиною м'якого |прихованого дефекту| | |піднебіння, |тканин піднебіння, що| | |одностороння |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35.6 |2.9 щілина піднебіння |наявність явного чи| | |серединня |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35. 7 |2.10 щілина язичка |наявність явного чи| | | |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35. 8 |2.11 щілина піднебіння |наявність явного чи| | |неуточнена, двостороння |прихованого дефекту| | | |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q35. 9 |2.12 щілина піднебіння |наявність явного чи| | |неуточнена, |прихованого дефекту| | |одностороння |тканин піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q38.5 |2.13 вроджені вади розвитку |повна або часткова| | |піднебіння, не класифіковані в |відсутність | | |інших рубриках |велофарингеального | | | |замикання, що| | | |супроводжується | | | |стійкими порушеннями| | | |функцій мови,| | | |ковтання, дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K07.1 |2.14 аномалії щелепно-черепних |вроджене чи не| | |співвідношень |ліквідоване зменшення| | | |щелеп по трансверзалі| | | |і (або) по сагіталі,| | | |гіпоплазія кісткової| | | |тканини, формування| | | |патологічного | | | |прикусу, що| | | |супроводжується | | | |стійким порушенням| | | |функцій ковтання,| | | |жування, мови,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K07.4 |2.15 аномалія прикусу, |вроджене чи не| | |неуточнена |ліквідоване зменшення| | | |щелеп по трансверзалі| | | |і (або) по сагіталі,| | | |гіпоплазія кісткової| | | |тканини, формування| | | |патологічного | | | |прикусу,що | | | |супроводжується | | | |стійким порушенням| | | |функцій ковтання,| | | |жування, мови,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K10. 8 |2.16 інші уточнені хвороби |вроджене чи не| | |щелеп |ліквідоване зменшення| | | |щелеп по трансверзалі| | | |і (або) по сагіталі,| | | |гіпоплазія кісткової| | | |тканини, формування| | | |патологічного | | | |прикусу,що | | | |супроводжується | | | |стійким порушенням| | | |функцій ковтання,| | | |жування, мови,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K10. 9 |2.17 хвороби щелеп, неуточнені |вроджене чи не| | | |ліквідоване зменшення| | | |щелеп по трансверзалі| | | |і (або) по сагіталі,| | | |гіпоплазія кісткової| | | |тканини, формування| | | |патологічного | | | |прикусу,що | | | |супроводжується | | | |стійким порушенням| | | |функцій ковтання,| | | |жування, мови,| | | |дихання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K10. 0 |2.18 порушення розвитку щелеп |вроджене чи не| | | |ліквідоване зменшення| | | |щелеп по трансверзалі| | | |і (або) по сагіталі,| | | |гіпоплазія кісткової| | | |тканини, формування| | | |патологічного | | | |прикусу,що | | | |супроводжується | | | |стійким порушенням| | | |функцій ковтання,| | | |жування, мови,| | | |дихання | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37 |3.1 щілина піднебіння і губи |наявність дефекту| | | |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.1 |3.2 щілина твердого піднебіння |наявність дефекту| | |і губи, одностороння |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.2 |3.3 щілина м'якого піднебіння |наявність дефекту| | |і губи |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37. 3 |3.4 щілина м'якого піднебіння |наявність дефекту| | |і губи, одностороння |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37. 5 |3.5 щілина твердого та м'якого |наявність дефекту| | |піднебіння і губи, |верхньої губи та| | |одностороння |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37. 9 |3.6 неуточнена щілина |наявність дефекту| | |піднебіння і губи, |верхньої губи та| | |одностороння |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.0 |3.7 щілина твердого піднебіння |наявність дефекту| | |і губи, двостороння |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.4 |3.8 щілина твердого та м'якого |наявність дефекту| | |піднебіння і губи, двостороння |верхньої губи та| | | |піднебіння, що| | | |супроводжується | | | |стійкими повними або| | | |частковими | | | |порушеннями функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |харчування, дихання,| | | |мови | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q37.8 |3.9 неуточнена щілина |симптомокомплекс, що| | |піднебіння і губи, двостороння |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q87.0 |3.10 синдроми вроджених вад, |симптомокомплекс, що| | |що впливають переважно на |характеризується | | |зовнішній вигляд обличчя |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q89.7 |3.11 численні вроджені вади |симптомокомплекс, що| | |розвитку, не класифіковані в |характеризується | | |інших рубриках |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q75.1 |3.12 черепно-лицьовий дизостоз |симптомокомплекс, що| | | |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q75.4 |3.13 щелепно-лицьовий дизостоз |симптомокомплекс, що| | | |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q75.5 |3.14 оконижньощелепний |симптомокомплекс, що| | |дизостоз |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q75.8 |3.15 інші уточнені вроджені |симптомокомплекс, що| | |вади розвитку кісток черепа та |характеризується | | |обличчя |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q75.9 |3.16 вроджені аномалії кісток |симптомокомплекс, що| | |черепа та обличчя, неуточнені |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K07. 8 |3.17 інші щелепно-лицеві |симптомокомплекс, що| | |аномалії |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K07. 9 |3.18 щелепно-лицеві аномалії, |симптомокомплекс, що| | |неуточнені |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K07. 5 |3.19 щелепно-лицеві |симптомокомплекс, що| | |функціональні аномалії |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q18.8 |3.20 інші уточнені вроджені |симптомокомплекс, що| | |вади розвитку обличчя та шиї |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q18.2 |3.21 інші вади розвитку |симптомокомплекс, що| | |зябрової щілини |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q18.9 |3.22 вроджені вади розвитку |симптомокомплекс, що| | |обличчя та шиї, неуточнені |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом та (або)| | | |повним чи частковим| | | |порушенням функцій| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M24.6 |3.23 анкілоз суглоба |повне або часткове| | | |обмеження рухів| | | |нижньої щелепи, її| | | |деформація, що| | | |призводить до стійких| | | |порушень функцій| | | |жування, харчування,| | | |ковтання, дихання,| | | |мови | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S01.7 |3.24 множинні відкриті рани |вторинні деформації| | |голови |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.4 |3.25 перелом кісток вилиці та |вторинні деформації| | |верхньої щелепи |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.6 |3.26 перелом нижньої щелепи |вторинні деформації| | | |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.7 |3.27 множинні переломи черепа |вторинні деформації| | |та кісток обличчя |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S02.8 |3.28 переломи інших кісток |вторинні деформації| | |черепа та кісток обличчя |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S04.5 |3.29 травма лицевого нерва |вторинні деформації| | | |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |S04.3 |3.30 травма трійчастого нерва |вторинні деформації| | | |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T34.0 |3.31 відмороження з некрозом |вторинні деформації| | |тканин голови |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T35.2 |3.32 відмороження голови, шиї, |вторинні деформації| | |неуточненне |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T20.7 |3.33 хімічний опік голови та |вторинні деформації| | |шії, III ступеня |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T28.0 |3.34 термічний опік порожнини |вторинні деформації| | |рота та глотки |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T28.5 |3.35 хімічний опік порожнинни |вторинні деформації| | |рота та глотки |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.1 |3.36 втрата зубів унаслідок |вторинні деформації| | |нещасного випадку, видалення |м'яких тканин та| | |чи локального ураження |(або) кісток щелепно-| | |пародонта |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.8 |3.37 інші уточненні ушкодження |вторинні деформації| | |зубів та їх опорного апарату |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K08.9 |3.38 ушкодження зубів та їх |вторинні деформації| | |опорного апарату, неуточнені |м'яких тканин та| | | |(або) кісток щелепно-| | | |лицевої ділянки, що| | | |не ліквідовані чи не| | | |кориговані і| | | |супроводжуються | | | |частковим або повним| | | |порушенням функцій| | | |ковтання чи дихання,| | | |мови, харчування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K00.0 |3.39 адентія часткова |симптомокомплекс, | | | |що | | |3.40 адентія повна |характеризується | | | |повною відсутністю| | | |(тимчасових і| | | |постійних чи тільки| | | |постійних) зубів,| | | |відсутністю | | | |альвеолярних | | | |відростків, | | | |недорозвиненням щелеп| | | |у результаті| | | |уродженої відсутності| | | |зачатків зубів і| | | |супроводжується | | | |стійким повним| | | |порушенням функцій| | | |жування, мови,| | | |значними | | | |естетичесними | | | |недоліками обличчя | -------------------------------------------------------------------
Розділ XV. Хірургічна патологія. Захворювання та патологічні

стани внутрішніх органів та систем
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 43.8 |1.1 інші уточнені вроджені |стійке хронічне| | |вади розвитку кишечнику |порушення прохідності| | |(доліхоколон) |кишечнику: запори,| | | |стійкий больовий| | | |абдомінальний синдром| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 44.4 |1.2 кіста загальної жовчної |стійке порушення| | |протоки |прохідності жовчних| | | |протоків після| | | |операції (утворення| | | |каменів, холангіти) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 79.2 |1.3 екзомфалос |великі вентральні| |Q 79.3 |1.4 гастрошиз |грижі (хронічні| | | |запори, рецидиви| | | |непрохідності) | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 27.8 |2.1 інші уточнені вроджені|хронічні кишкові| | |вади розвитку периферичної|кровотечі; | | |судинної системи (кишечнику) |пострезекційний | | | |синдром: порушення| | | |травлення, хронічна| | | |діарея | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 39.1 |2.2 атрезія стравоходу з|неможливість | | |трахео-стравохідним свищем |приймання їжі через| | | |стравохід за| | | |наявності | | | |гастростоми; | | | |рецидив | | | |трахеостравохідної | | | |нориці | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 39.5 |2.3 вроджене розширення|порушення прохідності| | |стравоходу |стравоходу, рефлюкс-| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 41 |2.4 вроджена відсутність,|стійке порушення| | |атрезія і стеноз тонкого|функції кишечнику; | | |кишечнику |синдром короткої| | | |петлі кишечнику:| | | |рецидивна діарея,| | | |синдром порушення| | | |всмоктування | |-----------+-------------------------------+---------------------| | Q 42 |2.5 вроджена відсутність,|стійке порушення| | |атрезія і стеноз товстого|функції кишечнику; | | |кишечнику |синдром короткої| | | |петлі кишечнику:| | | |рецидивна діарея,| | | |синдром порушення| | | |всмоктування; | | | |порушення тримання та| | | |евакуації калу| | | |(каломазання, запор);| | | |порушення тримання| | | |сечі; | | | |стійке порушення| | | |прохідності кишечнику| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 43.1 |2.6 хвороба Гіршпрунга |стійке порушення| | | |прохідності | | | |кишечнику; | | | |наслідки перенесених| | | |операцій: рецидив| | | |запору, часткове| | | |нетримання калу,| | | |рецидивний | | | |ентероколіт, | | | |нетримання сечі; | | | |постколектомічний | | | |синдром: часті| | | |дефекації | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 43.4 |2.7 подвоєння кишечнику |стійке порушення| | | |функції травлення; | | | |синдром короткої| | | |петлі кишечнику; | | | |рецидивні кровотечі | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 44.6 |2.8 кістозна хвороба печінки |стійкі морфологічні| | | |та функціональні| | | |порушення роботи| | | |печінки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 45.2 |2.9 вроджена кіста|стійке порушення| | |підшлункової залози |екзокринної функції| | | |підшлункової залози | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 22.0 |2.10 ахалазія кардіальної|порушення прохідності| | |частини шлунка |стравоходу, рефлюкс-| | | |езофагіт | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 51 | виразковий коліт |стійкий | |K 51.8 |2.11 інший виразковий коліт |постколектомічний | | | |синдром: рецидивна| | | |діарея, нетримання| | | |калу; рецидив| | | |захворювання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 91.2 |2.12 післяопераційне порушення|стійке порушення| | |всмоктування в кишечнику, не|травлення; | | |класифіковане в інших рубриках|затримка фізичного,| | |(синдром короткої петлі|статевого розвитку;| | |кишечнику) |післяопераційний стан| |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 91.3 |2.13 післяопераційна|рецидивна | | |непрохідність кишечнику |непрохідність | | | |кишечнику (блювота,| | | |метеоризм, порушення| | | |відходження | | | |випорожнення); | | | |синдром короткої| | | |петлі кишки| | | |(порушення травлення,| | | |хронічна діарея) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 91.4 |2.14 порушення функції при|стійке порушення| | |колостомії та ентеростомії |травлення, | | | |післяопераційний стан| |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 92.8 |2.15 інші уточнені хвороби|стійке порушення| | |органів травлення |прохідності кишечнику| ------------------------------------------------------------------- |T 28.1 |2.16 термічний опік стравоходу |стійке порушення| |T 28.6 |2.17 хімічний опік стравоходу |прохідності | |K22.2 |2.18 непрохідність стравоходу |стравоходу (порушення| | | |функції ковтання,| | | |регургітація, | | | |легеневі | | | |ускладнення); | | | |гастростома; | | | |стан після операції з| | | |приводу кишкової| | | |пластики стравоходу| | | |(стенози анастомозу,| | | |дисфункція | | | |трансплантата, | | | |виразкові ураження| | | |трансплантата та ін.)| |-----------+-------------------------------+---------------------| |T 81.8 |2.19 інші ускладнення|стійке порушення| | |внаслідок процедур, не|травлення (втрата| | |класифікованих в інших|ваги, анемія,| | |рубриках (кишкові нориці, що|ферментативні | | |не заживають) |дерматити і т.ін.).| | | |затримка фізичного| | | |розвитку; | | | |післяопераційний стан| -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 44.2 |3.1 атрезія жовчних проток |стійке порушення| | | |функції печінки,| | | |виражені морфологічні| | | |зміни печінки з| | | |трансформацією в| | | |цироз | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 44.3 |3.2 вроджений стеноз та |склерозивний холангіт| | |стриктура жовчних проток | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 79.4 |3.3 синдром сливоподібного |стійке порушення| | |пупка |функції кишечнику| | | |(стійкі запори,| | | |рецидиви | | | |непрохідності | | | |кишечнику) з| | | |хронічною інфекцією| | | |сечовивідних шляхів| | | |або без неї | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 50.0 |3.4 хвороба Крона тонкої кишки |пострезекційний | |K 50.1 |3.5 хвороба Крона товстої |синдром: діарея,| | |кишки |нетримання калу,| | | |порушення травлення; | | | |рецидив захворювання | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 12 |3.6 доброякісні новоутворення |пострезекційний | | |ободової кишки, прямої кишки, |синдром: діарея,| | |ануса та анального каналу |порушення травлення; | | | |хронічні або| | | |рецидивуючі кишкові| | | |кровотечі | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 13 |3.7 доброякісні новоутворення |пострезекційний | | |інших, неточно визначених |синдром: діарея,| | |органів травлення |порушення травлення; | | | |хронічні або| | | |рецидивні кишкові| | | |кровотечі | |-----------+-------------------------------+---------------------| |K 76.6 |3.8 портальна гіпертензія |стійкі морфологічні| | | |та функціональні| | | |порушення роботи| | | |печінки (цироз,| | | |фіброз печінки,| | | |кровотечі, асцит); | | | |варикозне розширення| | | |вен стравоходу; | | | |стан після| | | |хірургічних операцій| | | |з приводу портальної| | | |гіпертензії | -------------------------------------------------------------------
Розділ XVI. Уроджені аномалії (вади розвитку),

деформація та хромосомні порушення.

Уроджені вади розвитку системи кровообігу
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.1 |1.1 правий шлуночок з|задишка, гіпертензія | | |подвійним |в системі легеневої | | |вихідним отвором |артерії, ціаноз, | | | |застійна серцева | | | |недостатність II ст.;| | | |стан після | | | |паліативних операцій,| | | |залишкова патологія | | | |після корегуючої | | | |операції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.2 |1.2 лівий шлуночок з подвійним |задишка, гіпертензія | | |вихідним отвором |в системі легеневої | | | |артерії, ціаноз, | | | |застійна серцева | | | |недостатність II ст.;| | | |стан після | | | |паліативних операцій,| | | |залишкова патологія | | | |після корегуючої | | | |операції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.3 |1.3 дискордантне шлуночково-|ціаноз, задишка;| | |артеріальне сполучення|легенева гіпертензія| | |(транспозиція магістральних|II-III ст,| | |судин некорегована: з|кардіомегалія; | | |інтактною міжшлуночковою|застійна серцева| | |перегородкою; |недостатність; | | |з дефектом міжшлуночкової|стан після| | |перегородки; |паліативних та| | |з інтактною міжшлуночковою|етапних операцій; | | |перегородкою та обструкцією|залишкова патологія| | |вихідного тракту лівого|після корегуючої| | |шлуночка; |операції | | |з дефектом міжшлуночкової| | | |перегородки та обструкцією| | | |вихідного тракту лівого| | | |шлуночка) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.5 |1.4 дискордантне передсердно |ціаноз, серцева| | |-шлуночкове сполучення |недостатність, | | |(корегована транспозиція |порушення ритму,| | |магістральних судин) |розвиток | | | |недостатності | | | |передсердно- | | | |шлуночкових клапанів;| | | |залишкова патологія| | | |після корегуючої| | | |операції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21 |вроджені вади розвитку|задишка, легенева| | |серцевої перегородки: |гіпертензія, серцева| |Q21.0 |1.5 дефекти міжшлуночкової|недостатність, поява| | |перегородки |ціанозу (синдром| | | |Ейзенменгера), | | | |недостатність | | | |аортального клапана; | | | |враження клапанів| | | |серця внаслідок| | | |бактеріального | | | |ендокардиту; | | | |залишкові | | | |міжшлуночкові | | | |сполучення після| | | |операції; | | | |ятрогенна повна атріо| | | |вентрикулярна блокада| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21.3 |1.6 тетрада Фалло |ціаноз, задишково-| | | |ціанотичні напади;| | | |різке обмеження| | | |рухливості, хронічні| | | |легеневі кровотечі; | | | |ускладнення | | | |натурального перебігу| | | |хвороби; | | | |стан після| | | |паліативних операцій;| | | |залишкова патологія| | | |після радикальної| | | |операції: | | | |решунтування дефекту| | | |міжшлуночкової | | | |перегородки, | | | |аневризма вихідного| | | |відділу правого| | | |шлуночка, застійна| | | |серцева | | | |недостатність, | | | |порушення ритму | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 21.8 |1.7 інші вроджені вади |серцева недостатність| | |серцевої перегородки |II-III ступенів,| | | |легенева гіпертензія,| | | |залишкова | | | |післяопераційна | | | |патологія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.5 |1.8 аномалія Ебштейна |задишка, ціаноз;| | | |напади серцебиття,| | | |кардіомегалія, | | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст.; | | | |стан після| | | |протезування | | | |тристулкового клапана| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.0 |1.9 вроджений стеноз |задишка, головний| | |аортального клапана |біль, носові| | | |кровотечі, | | | |синкопальні стани,| | | |біль у серці,| | | |порушення ритму| | | |серця, застійна| | | |серцева | | | |недостатність II-III| | | |ст.; | | | |градієнт систолічного| | | |тиску на аортальному| | | |клапані вище 50 мм| | | |рт.ст.; | | | |залишкова патологія| | | |після операції, стан| | | |після протезування| | | |аортального клапана | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.1 |1.10 вроджена недостатність |задишка, серцебиття,| | |аортального клапана |синкопальні стани,| | | |біль стенокардичного| | | |типу, застійна| | | |серцева недостатність| | | |II-III ст., стан| | | |після протезування| | | |аортального клапана,| | | |залишкова аортальна| | | |недостатність після| | | |пластичної | | | |операції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.2 |1.11 вроджений мітральний |задишка, серцебиття,| | |стеноз |напади серцевої| | | |"астми", миготлива| | | |аритмія; | | | |легенева гіпертензія;| | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст., стан після| | | |неповної корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.3 |1.12 вроджена мітральна |кардіомегалія; | | |недостатність |задишка, порушення| | | |серцевого ритму,| | | |легенева гіпертензія,| | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст., стан після| | | |протезування | | | |мітрального клапана | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.4 |1.13 синдром лівобічної |стан після етапних і| | |гіпоплазії серця |остаточної операцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q23.8 |1.14 інші вроджені вади |задишка, | | |розвитку аортального та |кардіомегалія, | | |мітрального клапанів |серцева недостатність| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.0 |1.15 атрезія клапана легеневої |стан після| | |артерії |паліативних і етапних| | | |операцій, залишкова| | | |патологія після| | | |корегуючих операцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.1 |1.16 вроджений стеноз клапана |градієнт систолічного| | |легеневої артерії |тиску на клапані| | | |легеневої артерії 60| | | |і більше мм рт.ст.; | | | |зниження | | | |толерантності до| | | |фізичних навантажень,| | | |задишка; | | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.2 |1.17 вроджена недостатність |застійна серцева| | |клапана легеневої артерії |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.3 |1.18 інші вроджені вади |застійна серцева| | |розвитку клапана легеневої |недостатність II-III| | |артерії |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.4 |1.19. вроджений стеноз |застійна серцева| | |тристулкового клапана |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q24.2 |1.20 трипередсердне серце |задишка, легенева| | | |гіпертензія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q24.4 |1.21 вроджений субаортальний |синкопальні стани; | | |стеноз |задишка, головний| | | |біль, носові| | | |кровотечі, | | | |синкопальні стани,| | | |біль у серці,| | | |порушення ритму| | | |серця, застійна| | | |серцева недостатність| | | |II-III ст.; | | | |градієнт систолічного| | | |тиску на аортальному| | | |клапані вище 50 мм| | | |рт.ст.; | | | |залишкова патологія| | | |після операції, стан| | | |після протезування| | | |аортального клапана | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q24.9 |1.22 вроджена вада серця, |застійна серцева| | |неуточнена |недостатність II-III| | | |ступенів, ціаноз | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.0 |1.23 відкрита артеріальна |задишка; | | |протока |кардіомегалія, | | | |гіпертензія в системі| | | |легеневої артерії;| | | |синдром Ейзенменгера,| | | |стан після невдалих| | | |операцій | | | |(решунтування); | | | |приєднання септичних| | | |процесів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.1 |1.24 коарктація аорти |синдром артеріальної| | | |гіпертензії, застійна| | | |серцева недостатність| | | |II-III ст.; | | | |залишкові явища після| | | |порушення мозкового| | | |кровообігу | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.2 |1.25 атрезія аорти |супутні вроджені вади| | | |розвитку:аневризма | | | |висхідної аорти.| | | |Аневризма на ділянці| | | |усунення коарктації| | | |аорти, синдром| | | |залишкової | | | |артеріальної | | | |гіпертензії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.3 |1.26 стеноз аорти |градієнт тиску на| | |(надклапанний стеноз) |аортальному клапані| | | |50 і більше; задишка,| | | |біль у серці,| | | |синкопальні стани,| | | |обмеження фізичних| | | |навантажень; | | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст.; | | | |залишкова патологія| | | |після корекції| | | |(недостатність | | | |аортального клапана,| | | |залишковий градієнт),| | | |стан після| | | |протезування | | | |аортального клапана | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.5 |1.27 атрезія легеневої|ціаноз, задишка; | | |артерії: |неоперабельність; | | |(атрезія легеневої артерії з|стан після| | |інтактною міжшлуночковою|паліативних та| | |перегородкою; |етапних операцій.| | |атрезія легеневої артерії з|Залишкова патологія| | |дефектом міжшлуночкової|після корегуючої| | |перегородки) |операції | | | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.6 |1.28 стеноз легеневої артерії |градієнт систолічного| | | |тиску на легеневі| | | |артерії 60 і вище| | | |мм.рт.ст.; | | | |задишка, | | | |кардіомегалія; | | | |серцева недостатність| | | |II-III ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.9 |1.29 вроджені вади розвитку |ціаноз | | |великих артерій, неуточнені | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 26.2 |1.30 тотальна аномалія |задишка, ціаноз,| | |сполучення легеневих вен |легенева гіпертензія,| | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q26.3 |1.31 часткова аномалія |прогресуюча задишка | | |сполучення легеневих вен | | |-----------------------------------------------------------------| |Примітка. Для всіх вищевказаних вад підставою для визнання | |інвалідом є наявність однієї або декількох ознак або симптомів. | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.0 |3.1 загальний артеріальний |Задишка, ціаноз,| | |стовбур |легенева гіпертензія,| | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст., | | | |неоперабельність | | | |вади, стан після| | | |паліативних етапних| | | |утручань, залишкова| | | |патологія після| | | |корегуючої операції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.4 |3.2 шлуночок з подвійним |ціаноз, легенева| | |вхідним отвором (єдиний |гіпертензія, застійна| | |шлуночок, подвійний приплив до |серцева | | |лівого шлуночка; єдиний |недостатність; | | |шлуночок, подвійний приплив |неоперабельність; | | |до правого шлуночка; єдиний |стан після| | |шлуночок, атрезія мітрального |паліативних та| | |клапана; єдиний шлуночок, |етапних операцій;| | |атрезія тристулкового клапана; |серцева | | |єдиний шлуночок, |недостатність, | | |незбалансована форма атріо- |ентеропатія після| | |вентрикулярного каналу; єдиний |гемодинамічної | | |шлуночок, синдром |корекції | | |гетеротаксії) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.8 |3.3 інші вроджені вади |неоперабельність | | |розвитку серцевих камер та | | | |сполучень | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q20.9 |3.4 вроджені вади розвитку |неоперабельність | | |серцевих камер та сполучень, | | | |не уточнені | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21.8 |3.5 інші вроджені вади |ціаноз, легенева| | |розвитку тристулкового клапана |гіпертензія, застійна| | | |серцева | | | |недостатність; | | | |неоперабельність; | | | |стан після| | | |паліативних та| | | |етапних операцій;| | | |серцева | | | |недостатність, | | | |ентеропатія після| | | |гемодинамічної | | | |корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21.2 |3.6 дефект атріовентрикулярної |легенева гіпертензія,| | |перегородки |кардіомегалія; | | |(атріовентрикулярна |застійна серцева| | |комунікація), повна, проміжна, |недостатність II-III| | |часткова -первинний дефект |ст.; | | |міжпередсердної перегородки |неоперабельність; | | | |після корекції вади -| | | |залишкова | | | |недостатність атріо-| | | |вентрикулярних | | | |клапанів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q21.4 |3.7 дефект аортопульмональної |гіпертензія у системі| | |перегородки |легеневої артерії;| | | |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст.; неоперабельність| |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q22.6 |3.8 синдром правобічної |задишка, ціаноз;| | |гіпоплазії серця |застійна серцева| | | |недостатність II-III| | | |ст. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q25.5 |3.9 атрезія легеневої артерії: |клінічні і ЕКГ прояви| | |атрезія легеневої артерії з |ішемії міокарда,| | |інтактною міжшлуночковою |застійна серцева| | |перегородкою; |недостатність II-III| | |атрезія легеневої артерії з |ст. | | |дефектом міжшлуночкової | | | |перегородки | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q24.6 |3.1 вроджена серцева блокада |до і після| | |(уроджена атріовентрикулярна |імплантації | | |блокада |кардіостимулятора | | |II-III ст.) | | -------------------------------------------------------------------
Розділ XVII. Хвороби крові і кровотворних органів та

окремі порушення із залученням імунного механізму

Деякі порушення із залученням імунного механізму
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D80.7 | 2.1 транзиторна |недостатність антитіл| | | гіпогаммаглобулінемія у дітей |у дітей, що| | | |потребують постійної| | | |замінної терапії| | | |імуноглобулінами, | | | |наявність стійких чи| | | |прогресуючих змін у| | | |бронхолегеневій | | | |системі, або ЦНС,| | | |або синдром| | | |мальабсорбції з| | | |хронічною діареєю | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D80 | імунодефіцити з переважною |недостатність антитіл| | | недостатністю антитіл |у дітей, що| |D80.0 | 3.1 спадкова |потребують постійної| |D80.1 | гіпогаммаглобулінемія |замінної терапії| |D80.2 | 3.2 несімейна |іммуноглобулінами, | | | гіпогаммаглобулінемія |наявність стійких чи| |D80.3 | 3.3 вибірковий (селективний) |прогресуючих змін у| | | дефіцит імуноглобуліну у |бронхолегеневій | |D80.4 | глобуліну А (1gA) |системі, або ЦНС,| | | 3.4 вибірковий дефіцит |або синдром| |D80.5 | підкласів імуноглобуліну G |мальабсорбції з| | | (IgG) |хронічною діареєю | |D80.6 | 3.5 вибірковий дефіцит | | | | імуноглобуліну М (IgM) | | | | 3.6 імунодефіцит з підвищеним | | |D80.8 | рівнем імуноглобуліну М(IgM) | | | | 3.7 недостатність антитіл з | | |D80.9 | близьким до нормального | | | | рівнем імуноглобулінів або з | | | | гіпергаммаглобулінемією | | | | 3.8 інші імунодефіцити з | | | | переважним порушенням антитіл | | | | 3.9 імунодефіцит з переважним | | | | порушенням антитіл, | | | | неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D81 |комбіновані |недостатність | |D81.0 |імунодефіцити |кількості та/або| | |3.10 тяжкий комбінований |функції Т-лімфоцитів,| |D81.1 |імунодефіцит (ТКІД) з |їх субпопуляцій, що| | |ретикулярною дисгенезією |призводить до| |D81.2 |3.11 тяжкий комбінований |розвитку рецидивних| | |імунодефіцит (ТКІД) з низькою |та хронічних| | |кількістю Т- та В-клітин |захворювань | |D81.3 |3.12 тяжкий комбінований |інфекційної природи з| |D81.4 |імунодефіцит (ТКІД) з низькою |прогресуючим або| |D81.5 |чи нормальною кількістю В- |стійким порушенням| | |клітин |функцій органів та| |D81.6 |3.13 дефіцит |систем | | |аденозиндезамінази (ДАД) | | |D81.7 |3.14 синдром Незелофа | | | |3.15 дефіцит | | |D81.8 |пуринонуклеозидфосфорилази | | |D81.9 |(ПНФ) | | | |3.16 дефіцит молекул класу I | | | |основного комплексу | | | |гістосумісності | | | |3.17 дефіцит молекул класу II | | | |основного комплексу | | | |гістосумісності | | | |3.18 інші комбіновані | | | |імунодефіцити | | | |3.19 комбінований | | | |імунодефіцит, неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D82 |імунодефіцити, пов'язані з |недостатність Т- і В-| | |іншими значними дефектами |ланки імунітету або| |D82.0 |3.20 синдром Віскотта-Олдріча |високий рівень IgE в| |D82.1 |3.21 синдром Ді Джорджі |поєднанні з| |D82.2 |3.22 імунодефіцит з |рецидивними та| | |карликовістю за рахунок |хронічними | |D82.3 |коротких кінцівок |захворюваннями | | |3.23 імунодефіцит внаслідок |інфекційної природи | | |спадкового дефекту, | | |D82.4 |зумовленого вірусом Епштейна- | | | |Барра | | |D82.8 |3.24 синдром | | | |гіперімуноглобулінемії Е | | |D82.9 |3.25 імунодефіцит, пов'язаний | | | |з іншими, уточненими значними | | | |дефектами | | | |3.26 імунодефіцит, пов'язаний | | | | із значним дефектом, | | | | неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D83 |загальний варіабельний |недостатність антитіл| |D83.0 | імунодефіцит |у дітей, що| | |3.27 загальний варіабельний |потребують постійної| | |імунодефіцит з переважними |замінної терапії| | |порушеннями кількості та |іммуноглобулінами, | |D83.1 |функції |наявність стійких чи| | |В-клітин |прогресуючих змін у| | |3.28 загальний варіабельний |бронхолегеневій | | |імунодефіцит з переважними |системі, або ЦНС,| |D83.2 |порушеннями імунорегуляторних |або синдром| | |Т-клітин |мальабсорбції з| | |3.29 загальний варіабельний |хронічною діареєю | |D83.8 |імунодефіцит з аутоантитілами | | | |до | | |D83.9 |В- та Т-клітин | | | |3.30 інші загальні варіабельні | | | |імунодефіцити | | | |3.31 загальний варіабельний | | | |імунодефіцит, неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D84 |інші |недостатність системи| |D84.0 |імунодефіцити |комплементу або| | |3.32 дефект функціонального |молекул адгезії в| |D84.1 |антигену -і лімфоцитів (ЛФА-1) |поєднанні з| |D84.8 |3.33 дефект в системі |рецидивними | | |комплементу |бактеріальними | |D84.9 |3.34 інші уточнені |інфекціями, або| | |імунодефіцитні порушення |рецидивним | | |3.35 імунодефіцит, неуточнений |ангіоневротичним | | | |набряком з| | | |прогресуючим або| | | |стійким порушенням| | | |функції органів та| | | |систем | -------------------------------------------------------------------
Розділ XVIII. Хвороби крові та кровотворних органів
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 50-D 53 |аліментарні анемії | | |D 51 |вітамін - В12 - дефіцитні | | | |анемії | | |D 51.2 |1.1 дефіцит транскобаламіну |з моменту| | |II |встановлення | | | |патологічного стану;| | | |терапевтично | | | |резистентний перебіг| | | |захворювання. | | | |Хронічна анемія | | | |II-III ступенів | |D 53 |1.2 інші аліментарні анемії: | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 55-D 59 |гемолітичні анемії | | |D55 |анемія внаслідок ферментних |хронічно-кризовий | | |порушень |перебіг | |D 55.0 |1.3 анемія внаслідок |захворювання; не| | |недостатності |менш 2-х кризів на| | |Г-6-ФД |рік (II-III ступенів| |D 55.1 |1.4 анемія внаслідок інших |анемізації) | | |порушень обміну глутатіону | | |D 55.2 |1.5 анемія внаслідок | | | |порушень гліколітичних | | | |ферментів | | |D 55.3 |1.6 анемія внаслідок | | | |порушень обміну нуклеотидів | | |D 55.9 |1.7 анемія внаслідок | | | |ферментного порушення, | | | |неуточнена | | |D 59 |набута гемолітична анемія | | |D 59.9 |1.8 набута гемолітична |хронічно-кризовий | | |анемія, неуточнена |перебіг захворювання;| | | |не менш 2-х кризів| | | |на рік (II-III | | | |ступенів анемізації)| |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 60-D 64 |апластичні та інші анемії | | |D 60.0 |1.9 хронічна набута чиста |клініко-гематологічні| | |еритроцитарна аплазія |прояви захворювання| | |(еритробластопенія) |протягом 6 міс. з| | | |анемією II-III| | | |ступенів; | | | |трансфузійна | | | |залежність | |D 60.9 |1.10 набута чиста | | | |еритроцитарна аплазія, | | | |неуточнена | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 64 |інші анемії | | |D 64.1 |1.11 вторинна сидеробластна |терапевтично- | | |анемія внаслідок інших |резистентна форма| | |захворювань |протягом 6 міс. з| | | |анемією II-III| | | |ступенів; | | | |трансфузійна | | | |залежність | |D 64.9 |1.12 анемія неуточнена | | |D 65-D 69 |порушення згортання крові, | | | |пурпура та інші геморагічні | | | |стани | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 68.3 |1.13 геморагічні порушення, |геморагічні або| | |зумовлені циркулюючими в |тромбо філічні стани| | |крові антикоагулянтами |протягом 6 міс.(із| |D 68.4 |1.14 набутий дефіцит фактора |частотою проявів не| | |згортання |менше 2 на 6 міс.)| |D 68.8 | |або з гемартрозами,| | |1.15 інші уточнені порушення |або з крововиливом| |D 68.9 |згортання |у головний мозок,| | |1.16 порушення згортання |або з рівнем| |D 69.3 |крові, неуточнене |тромбоцитів менше | | |1.17 ідіопатична |50,0 x 10-9 /л | |D 69.4 |тромбоцитопенічна пурпура | | |D 69.6 |1.18 інша первинна | | |D 69.8 |тромбоцитопенія | | |D 69.9 |1.19 тромбоцитопенія, | | | |неуточнена | | | |1.20 інші уточнені | | | |геморагічні стани | | | |1.21 геморагічний стан, | | | |неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 71 |1.22 функціональні порушення |асоційовані з| | |поліморфноядерних нейтрофілів |імунодефіцитним | | | |станом, ускладнений| | | |септичними (більше 2| | | |на рік ) проявами | |D 72 |1.23 інші порушення | | | |лейкоцитів | | |D 73 |хвороби селезінки | | |D 73.1 |1.24 гіперспленізм |з еритроцито-| | | |тромбоцито- | | | |лейкоцитопенією або| | | |тромбоцитопенією | | | |нижче 50,0 x 10-9/л. | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 74 |метгемоглобінемія |при кризовому| |D 74.8 |1.25 інші метгемоглобінемії |перебігу захворювання| |D 74.9 |1.26 метгемоглобінемія, |(більше 2 кризів на| | |неуточнена |рік) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 75 |інші хвороби крові та | | | |кровотворних органів | | |D 75.1 |1.27 вторинна поліцитемія |гематологічний | |D 75.2 |1.28 есенціальний тромбоцитоз |синдром протягом 6| | | |міс. і більше зі| | | |стійкими | | | |неврологічними та| | | |соматичними | | | |розладами | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 81-С 96 |злоякісні новоутворення | | | |лімфоїдної, кровотворної та | | | |споріднених їм тканин | | |C 82 |неходжкінська лімфома, |локалізований або | | |фолікулярна | | |C 82.0 |2.1 дрібноклітинна з |системний процес| | |розщепленими ядрами, |середнього та| | |фолікулярна |високого | |C 82.1 |2.2 змішана дрібноклітинна з |ступенів | | |розщепленими ядрами та |злоякісності з| | |великоклітинна, фолікулярна |прогредієнтним | | | |перебігом; | | | |довготривала | | | |програма | |C 82.2 |2.3 великоклітинна, |хіміо- та| | |фолікулярна |імунотерапії; | |C 82.7 |2.4 інші типи неходжкінської |променева терапія; | | |фолікулярної лімфоми | | |C 82.9 |2.5 фолікулярна неходжкінська |порушення функції| | |лімфома, неуточнена |органів і систем| | | |внаслідок | | | |терапевтичної | | | |токсичності | |C 83 |неходжкінська лімфома, | | | |дифузна | | |C 83.0 |2.6 дрібноклітинна (дифузна) | | | | | | |C 83.1 |2.7 дрібноклітинна (дифузна) | | | |з розщепленими ядрами | | |C 83.2 |2.8 змішана дрібно- та | | | |великоклітинна (дифузна) | | |C 83.3 |2.9 великоклітинна (дифузна) | | |C 83.4 |2.10 імунобластна (дифузна) | | |C 83.5 |2.11 лімфобластна (дифузна) | | |C 83.6 |2.12 недиференційована | | | |(дифузна) | | |C 83.7 |2.13 лімфома Беркітта | | |C 83.8 |2.14 інші типи дифузної | | | |неходжкінської | | | |лімфоми | | |C 83.9 |2.15 дифузна неходжкінська | | | |лімфома, неуточнена | | |C 84 |периферичні та шкірні Т- | | | |клітинні лімфоми | | |C 84.0 |2.16 грибоподібний мікоз | | |C 84.2 |2.17 Т-зональна лімфома | | |C 84.3 |2.18 лімфоепітеліоїдна | | | |лімфома | | |C 84.4 |2.19 периферична Т-клітинна | | | |лімфома | | |C 84.5 |2.20 інші та неуточнені Т- | | | |клітинні лімфоми | | |C 85 |інші та неуточнені типи | | | |неходжкінської лімфоми | | |C 85.0 |2.21 лімфосаркома | | |C 85.1 |2.22 В-клітинна лімфома, | | | |неуточнена | | |C 85.7 |2.23 інші уточнені типи | | | |неходжкінської лімфоми | | |C 85.9 |2.24 неходжкінська лімфома, | | | |неуточненого типу | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 91 |лімфоїдна лейкемія |з дня уточненого| | | |діагнозу | |C 91.0 |2.25 гострий лімфобластний |або рецидиву| | |лейкоз |(ізольований: | |C 91.4 |2.26 волосатоклітинний лейкоз |кістково-мозковий; | | | |ЦНС; | |C 91.5 |2.27 лейкоз зрілих Т-клітин |тестикулярний або | |C 91.7 |2.28 інший уточнений |комбінований); | | |лімфоїдний лейкоз |системний процес| | | |високого ступеня | |C 91.9 |2.29 лімфоїдний лейкоз, |злоякісності з| |C 92 |неуточнений |прогредієнтним | | |мієлоїдний лейкоз |перебігом; | | |(мієлолейкоз) | | |C 92.0 |2.30 гострий мієлоїдний лейкоз |програма хіміотерапії| | | |та | |C 92.3 |2.31 мієлоїдна саркома |променевої терапії; | |C 92.4 |2.32 гострий промієлоцитарний |трансплантація | | |лейкоз |кісткового | |C 92.5 |2.33 гострий мієломоноцитарний |мозку; порушення| | |лейкоз |функції | |C 92.7 |2.34 інший мієлоїдний лейкоз |органів і систем| |C 93 |моноцитарний лейкоз |внаслідок | | | |терапевтичної | | | |токсичності; | |C 93.0 |2.35 гострий моноцитарний |імуносупресивний стан| |C 94 |лейкоз | | | |інший лейкоз уточненого | | | |клітинного типу | | |C 94.0 |2.36 гостра еритремія та | | | |еритролейкоз | | |C 94.2 |2.37 гострий | | | |мегакаріобластний лейкоз | | |C 94.3 |2.38 тучноклітинний лейкоз | | |C 94.7 |2.39 інші уточнені | | |C 95 |лейкозилейкоз лейкоз | | | |неуточненого клітинного типу | | |C 95.0 |2.40 гострий лейкоз | | | |неуточненого клітинного типу | | |C 95.1 |2.41 хронічний лейкоз | | | |неуточненого клітинного типу | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 96 |інші та неуточнені |пухлина високого та| | |злоякісні новоутворення |проміжного ступеню| | |лімфоїдної, кровотворної та |злоякісності з| |C 96.3 |споріднених їм тканин |прогредієнтним | |C 96.7 |2.43 справжня гістіоцитарна |перебігом та| | |лімфома |порушенням функції| | |2.44 інші уточнені злоякісні |органів і систем;| |C 96.9 |новоутворення лімфоїдної, |інтенсивна | | |кровотворної та спорідненої |хіміотерапія | | |їм тканини | | | |2.45 злоякісне новоутворення | | | |лімфоїдної, кровотворної та | | | |спорідненої їм тканини, | | | |неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 46 |мієлодиспластичні синдроми |системний клональний| |D 46.0 |2.46 рефрактерна анемія без |процес з| | |сидеробластів |прогредієнтним | |D 46.1 |2.47 рефрактерна |перебігом; | |D 46.2 |сидеробластна анемія |довготривала хіміо-| | |2.48 рефрактерна анемія з |та імунотерапія;| |D 46.3 |надлишком бластних клітин |трансплантація | | |2.49 рефрактерна анемія з |кісткового мозку;| |D 46.7 |надлишком бластів з |імуносупресивний стан| |D 46.9 |трансформацією | | | |2.50 інші мієлодиспластичні | | | |синдроми | | | |2.51 мієлодиспластичний | | | |синдром, неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 59 |набута гемолітична анемія |хронічно-рецидивний | |D 59.0 |2.52 медикаментозна |кризовий перебіг (не| | |аутоімунна гемолітична |менш 2 на рік з| |D 59.1 |анемія |анемією II - III| | |2.53 інші аутоімунні |ступенів) протягом 6| | |гемолітичні анемії |міс; позитивні тести| | | |Кумбса, аутоантитіла | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 59.3 |2.54 гемолітично-уремічний |резистентна анемія| |D 59.6 |синдром |II-III ступенів;| | |2.55 гемоглобінурія внаслідок |мікроангіопатія з| | |гемолізу, пов'язаного з |порушенням функції| | |іншими зовнішніми причинами |гепато-ренальної | | | |системи; гепатит, хр.| | | |гломерулонефрит | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 60-D 64 |апластичні та інші анемії |одно-, дво- чи три-| |D 61 |інші апластичні анемії |лінійна | |D 61.1 |2.56 апластична анемія, |недостатність | | |спричинена лікарськими |кровотворення за| |D 61.2 |засобами |програмою лікування| | |2.57 апластична анемія, |понад 3 міс.;| |D 61.3 |спричинена іншими зовнішніми |довготривала імуно-| |D 61.8 |агентами |супресивна терапія;| |D 61.9 |2.58 ідіопатична апластична |трансплантація | | |анемія |кісткового мозку;| | |2.59 інші уточнені |порушення функції| | |апластичні анемії |органів та систем | | |2.60 апластична анемія, | | | |неуточнена | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M 31 |інші некротизуючі |системний | |М 31.1 |васкулопатії |тромбоваскуліт; | | |2.61 тромботична |тромбофілія; | | |мікроангіопатія (хвороба |тромбоцитопенія нижче| | |Мошковиця) |80,0 x 10-9/л; стійке| | | |порушення функції| | | |органів та систем| | | |(у т.ч. ЦНС) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 74 |метгемоглобінемія |хронічно-кризовий | |D 74.0 |2.62 вроджена |перебіг захворювання | | |метгемоглобінемія | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 76 |деякі хвороби, що |з ураженням та| | |перебігають з залученням |порушенням функції | | |лімфоретикулярної тканини |2-х і більше систем;| |D 76.0 |та ретикулогістіоцитарної |нецукровий діабет | | |системи | | |D 76.1 |2.63 гістіоцитоз клітин | | | |Лангерганса, не |не асоційований з| | |класифікований в інших |інфекціями, хронічна| | |рубриках |анемія кризовий| | |2.64 гемофагоцитарний |перебіг; порушення| | |лімфогістіоцитоз |функції | | | |ретикулогістіоцитар- | | | |ної системи | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 81-С96 |злоякісні новоутворення |локалізований чи| | |лімфоїдної, кровотворної та |системний процес| |C 81 |споріднених тканин |високого ступеня| |C 81.0 |хвороба Ходжкіна |злоякісності з| |C 81.1 |(лімфогранулематоз) |прогредієнтним | |C 81.2 |3.1 переважно лімфоцитарний |розвитком; програма| |C 81.3 |варіант |хіміотерапії та| |C 81.7 |3.2 склеронодулярний варіант |променевої терапії;| |C 81.9 |3.3 змішано-клітинний варіант |дисфункція органів| | |3.4 лімфоцитарне виснаження |та систем внаслідок| | |3.5 інші форми хвороби |терапевтичної | | |Ходжкіна |токсичності | | |3.6 хвороба Ходжкіна, | | | |неуточнена | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 88 |злоякісні імунопроліферативні |системність процесу;| |C 88.0 |хвороби |стійка клональна| |C 88.1 |3.7 макроглобулінемія |гіперплазія; | |C 88.2 |Вальденстрема |порушення функції| |C 88.3 |3.8 хвороба важких альфа- |печінки, нирок,| | |ланцюгів |прогредієнтний | |C 88.7 |3.9 хвороба важких гамма- |перебіг; дисфункція| | |ланцюгів |органів і систем;| |C 88.9 |3.10 імунопроліферативна |довготривала хіміо-| | |хвороба тонкої кишки |та імунотерапія;| | |3.11 інші злоякісні |органотоксичні | | |імунопроліферативні |ускладнення | | |хвороби | | | |3.12 злоякісна | | | |імунопроліферативна | | | |хвороба, неуточнена | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 90 |множинна мієлома та |пухлина високого| | |злоякісні плазмоклітинні |ступеня злоякісності| |C 90.0 |новоутворення |з ураженням| |C 90.1 |3.13 множинна мієлома |кісткової системи;| |С 90.2 |3.14 плазмоклітинний лейкоз |локалізований чи| | |3.15 плазмоцитома |системний процес;| | |екстрамедулярна |програма хіміо- та| | | |імунотерапії; | | | |дисфункція органів та| | | |систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 92 |мієлоїдний лейкоз |системний злоякісний| | |(мієлолейкоз) |процес з| | | - гранулоцитарний |прогредієнтним | |C 92.1 | - мієлогенний |розвитком; | |C 93 |3.16 хронічний мієлоїдний |довготривала хіміо-| |C 93.1 |лейкоз |та імунотерапія;| | |моноцитарний лейкоз |трансплантація | | |3.17 хронічний моноцитарний |кісткового мозку;| | |лейкоз |дисфункція органів| | | |та систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |C 96 |інші та неуточнені злоякісні | | | |новоутворення лімфоїдної, | | | |кровотворної та споріднених | | | |їм тканин | | |C 96.0 |3.18 хвороба Леттерера-Сіве |системний | |C 96.1 |3.19 злоякісний гістіоцитоз |проліферативний | |C 96.2 |3.20 злоякісна тучноклітинна |процес; ураження 2-х| |D 45 |пухлина |і більше систем;| |D 47.1 |3.21 поліцитемія справжня |порушення функції| | |3.22 хронічні |органів і систем;| |D 47.2 |мієлопроліферативні хвороби |довготривала хіміо-| |D 47.3 |3.23 моноклональна гаммапатія |та імунотерапія. | | |3.24 есенціальна | | | |(геморагічна) тромбоцитемія | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 55-D 59 |гемолітичні анемії |хронічна анемія II-| |D 56 |таласемія |III ступенів;| |D 56.0 |3.25 альфа-таласемія |кризовий перебіг (не| |D 56.1 |3.26 бета-таласемія |менш 2-х на рік); | |D 56.2 |3.27 дельта-бета-таласемія | гепатоспленомегалія;| |D 56.9 |3.28 таласемія неуточнена |вторинний | |D 57 |серпоподібноклітинні |гемохроматоз; | |D 57.0 |порушення |пульмонологічні | | |3.29 серпоподібноклітинна |ускладнення; | |D 57.8 |анемія з кризами Нb- SS |порушення функції| | |хвороби з кризами |печінки; спленектомія| | |3.30 інші | | |D 58 |серпоподібноклітинні | | |D 58.0 |порушення | | |D 58.1 | | | |D 58.2 |інші спадкові гемолітичні | | |D 58.8 |анемії | | | |3.31 спадковий сфероцитоз | | |D 58.9 |3.32 спадковий еліптоцитоз | | | |3.33 інші гемоглобінопатії | | | |3.34 інші уточнені спадкові | | | |гемолітичні анемії | | | |3.35 спадкова гемолітична | | | |анемія, неуточнена | | |D 59.5 |3.36 нічна пароксизмальна |хронічна анемія II| | |гемоглобінурія (Маркіафава- |ступеня; кризовий| | |Мікелі) |перебіг, у т.ч.| | | |апластичний криз;| | | |тромбоцитопенія | | | |нижче 80,0 x 10-9/л;| | | |дисфункція нирок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 60-D 64 |апластичні та інші анемії |одно - чи трилінійна | |D 61.0 |3.37 конституціональна |недостатність | | |апластична анемія |кровотворення, | | | |стабільна анемія II| | | |ступеня; | |D 64.0 |3.38 спадкова сидеробластна |довготривала | | |анемія |комплексна | |D 64.4 |3.39 вроджена |програмна терапія;| | |дизеритропоетична анемія |спленектомія; | | | |дисфункція | | | |органів і систем;| | | |вторинний | | | |гемохроматоз | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 65-D 69 |порушення згортання крові, | | | |пурпура та інші геморагічні | | | |стани | | |D 66 |3.40 спадкова недостатність |важкі форми: з| | |фактора VIII |кровотечами (не менш| | | |2 на рік) або з | |D 67 |3.41 спадкова недостатність | | | |фактора IX |гемартрозами; або з| | | |крововиливом у| | | |головний | |D 68.0 |3.42 хвороба Віллебранда |мозок, або з| | | |тромбоцитопенією | | | |нижче | |D 68.1 |3.43 спадковий дефіцит |100,0 x 10-9/л та| | |фактора XI |імунодефіцитним | | | |станом | |D 68.2 |3.44 спадковий дефіцит інших | | | |факторів згортання крові | | |D 69 |3.45 якісні дефекти | | | |тромбоцитів | | | |(спадкові або уроджені) | | |Q 87.2 |3.46 тромбоцитопенія з | | | |відсутністю променевої кістки | | |D82.0 |3.47 синдром Віскотт-Олдріча | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D72.0 |3.48 генетичні аномалії |асоційовані з| | |лейкоцитів |імунодефіцитним | | | |станом: бактеріально| | | |септичні ускладнення| | | |(не менш 2-х на| | | |рік) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |D 73 |хвороби селезінки |у т.ч.спленектомія у| |D 73.0 |3.49 гіпоспленізм |програмному | | | |лікуванні; первинний| | | |або вторинний| | | |імудефіцитний стан | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Т 86 |3.50 відмирання та |хронічна реакція| | |відторгнення трансплантованих |"трансплантат проти| | |органів та тканин |хазяїна"; органна| | | |чи поліорганна| | | |дисфункція | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е75 |порушення обміну сфінголіпідів |I, II та III типи| | |та інші хвороби накопичення |захворювання, | | |ліпідів |гепатоспленомегалія; | |Е75.2 |інший сфінголіпідоз (хвороба |гіперспленізм; | | |Німанн-Піка) |ураження кісток;| | | |порушення | |Е75.5 |інші порушення накопичення |функцій органів та| | |ліпідів (хвороба Гоше) |систем, у т.ч.| | | |спленектомія | -------------------------------------------------------------------
Розділ XIX. Новоутворення
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років

------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| | |Злоякісні новоутворення: | | |C00-C14 |2.1 губи, порожнини рота і |усі солідні злоякісні| | |глотки | | |C15-C26 |2.2 органів травлення |новоутворення I-II| | | |стадій | |C30-C39 |2.3 органів дихання і грудної |(при відсутності| | |клітки |стадіювання | |C40-C41 |2.4 кісток і суглобових хрящів |за стадіями -| | | |локальної | |C43-C44 |2.5 шкіри |форми захворювання) з| |C45-C49 |2.6 мезотеліальної і м'яких |моменту встановлення | | |тканин | | |C50 |2.7 молочної залози |діагнозу у випадках,| | | |окрім | |C51-C58 |2.8 жіночих статевих органів |тих, коли пухлина або| |C60-C63 |2.9 чоловічих статевих органів |лікування призвели до| |C64-C68 |2.10 сечових шляхів |втрати органу або| | | |стійкого | |C69-C72 |2.11 ока, головного мозку й |порушення функції| | |інших відділів центральної |органу або системи| | |нервової системи |організму | |C73-C75 |2.12 щитоподібної та інших | | | |ендокринних залоз | | |C76-C80 |2.13 неточно визначених, | | | |вторинних та неуточнених | | | |локалізацій | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |CОО-C14 |3.1 губи, порожнини рота і |Усі солідні злоякісні| | |глотки | | |C15-C26 |3.2 органів травлення |новоутворення III -| | | |IV стадій | |CЗО-C39 |3.3 органів дихання і грудної |(при відсутності| | |клітки |стадіювання | |C40-C41 |3.4 кісток и суглобових хрящів |за стадіями -| | | |поширена | |C43-C44 |3.5 шкіри |форма захворювання)| | | |та рак | |C45-C49 |3.6 мезотеліальної і м'яких |щитоподібної залози і| | |тканин |IV | |C50 |3.7 молочної залози |стадій; солідні| | | |злоякісні | |C51-С58 |3.8 жіночих статевих органів |новоутворення будь-| | | |якої стадії з моменту| | | |встановлення | |C60-С63 |3.9 чоловічих статевих органів |діагнозу у випадках,| | | |коли | |C64-С68 |3.10 сечових шляхів |пухлина або лікування| |C69-С72 |3.11 ока, головного мозку й |призвели до втрати| | |інших відділів центральної |органа або стійкого| | |нервової системи |порушення | |C73-С75 |3.12 щитоподібної та інших |функції органа або| | |ендокринних залоз |системи організму;| | | |доброякісні | |D10-D36 |3.13 доброякісні новоутворення |новоутворення, що | |D37-D48 |3.14 новоутворення |призводять до| | |невизначеного або невідомого |порушення функції| | |характеру |органа або системи | | | |організму і не| | | |підлягають | | | |лікуванню | -------------------------------------------------------------------
Розділ XX. Порушення обміну речовин
3. Захворювання та патологічні стани на одержання державної
соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E70 |порушення обміну ароматичних |стійкі ураження| | |амінокислот |нервової | | | |системи (розумова| | | |відсталість, | | | |епісиндром) та інших| | | |органів; | |E70.0 |3.1 класична фенілкетонурія |діти, що отримують | | | |лікувальне харчування| |E70.1 |3.2 інші форми | | | |гіперфенілаланінемії | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E70.2 |3.3 порушення обміну тирозину |ураження ЦНС та| | | |печінки | |E70.8 |3.4 інші порушення обміну | | | |ароматичних амінокислот | | |E70.9 |3.5 порушення обміну | | | |ароматичних амінокислот, | | | |неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E71 |порушення обміну амінокислот з |стійкі ураження | | |розгалуженим ланцюгом та |органів | | |порушення обміну жирних кислот |та систем | |E71.0 |3.6 хвороба "кленового сиропу" | | |E71.2 |3.7 порушення обміну | | | |амінокислот з розгалуженим | | | |ланцюгом, неуточнене | | |E71.3 |3.8 порушення обміну жирних | | | |кислот | | | |адренолейкодистрофія (Аддісона-| | | |Шільдера) | | |E72 |інші порушення обміну |стійкі ураження | | |амінокислот |органів | |E72.0 |3.9 порушення транспорту |та систем | | |амінокислот | | |E72.1 |3.10 порушення обміну | | | |сірковмісних амінокислот | | |E72.2 |3.11 порушення обміну циклу | | | |сечовини | | |E72.3 |3.12 порушення обміну лізину | | | |та гідроксилізину | | |E72.4 |3.13 порушення обміну орнітину | | |E72.5 |3.14 порушення обміну гліцину | | |E72.8 |3.15 інші уточнені порішення | | | |обміну амінокислот | | |E72.9 |3.16 порушення обміну | | | |амінокислот, неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E73 |непереносимість лактози |стійко виражені | | | |прояви | |E73.0 |3.17 вроджена недостатність |синдрому | | |лактози |мальабсорбції, | | | |дієтотерапія з| | | |використанням | | | |безлактозних сумішей | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E74 |інші порушення обміну |стійко виражені | | |вуглеводів | | |E74.0 |3.18 хвороби накопичення |синдроми: | | |глікогену | | |E74.1 |3.19 порушення обміну фруктози |гепатоліенальний та | |E74.2 |3.20 порушення обміну |мальабсорбції; | | |галактози |ураження очей, ЦНС, | | | |міопатичний синдром | |E74.3 |3.21 інші порушення | | | |висмоктування вуглеводів у | | | |кишечнику | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E75 |порушення обміну сфінголіпідів |стійкі ураження | | |та інші хвороби накопичення |органів та | | |ліпідів |систем (прогресуюча| | | |деменція, амавроз,| | | |гепатолієнальний | | | |синдром) | |E75.0 |3.22 гангліозидоз-GM2 | | |E75.1 |3.23 інший гангліозидоз | | |E75.2 |3.24 інший сфінголіпідоз (крім | | | |хвороби Німан-Піка) | | |E75.3 |3.25 сфінголіпідоз, | | | |неуточнений | | |E75.4 |3.26 ліпофусциноз нейронів | | |E75.5 |3.27 інші порушення | | | |накопичення ліпідів (крім | | | |хвороби Гоше) | | |E75.6 |3.28 порушення накопичення | | | |ліпідів, неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E76 |порушення обміну | | | |глікозаміногліканів | | |E76.0 |3.29 мукополісахаридоз, тип I |стійкі ураження | | | |органів та | |E76.1 |3.30 мукополісахаридоз, тип II |систем | | | |(гепатолієнальний | | | |синдром, ураження | | | |опорно-рухового | | | |апарату - затримка | | | |зросту, кісткові | | | |деформації, | | | |контрактури, | | | |порушення зору та | | | |слуху, прогресуюча | | | |розумова відсталість)| |E76.2 |3.31 інші мукополісахаридози | | |E76.3 |3.32 мукополісахаридоз | | | |неуточнений | | |E76.8 |3.33 інші порушення обміну | | | |глікозаміногліканів | | |E76.9 |3.34 порушення обміну | | | |глікозаміногліканів, | | | |неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E77 |порушення обміну глікопотеїдів |стійкі ураження | | | |органів та | |E77.0 |3.35 дефекти |систем | | |післятранслянційної | | | |модифікації лізосомальних | | | |ферментів | | |E77.1 |3.36 дефекти розщеплення | | | |глікопротеїдів | | |E77.8 |3.37 інші порушення обміну | | | |глікопротеїдів | | |E77.9 |3.38 порушення обміну | | | |глікопротеїдів, неуточнене | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E78 |порушення обміну ліпопротеїдів |стійкі ураження | | |та інші ліпідемії |нервової та серцево- | | | |судинної | |E78.0 |3.39 чиста гіперхолестеринемія |систем | |E78.1 |3.40 чиста гіпергліцеридемія | | |E78.4 |3.41 інші гіперліпідемії | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E79 |порушення обміну пуринів та |стійкі ураження | | |піримідинів |нервової системи та | | | |психіки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E79.1 |3.42 синдром Леша-Ніхена |розумова відсталість,| | | |помірно або значно| | | |виражені паралічі та| | | |парези, аутоагресія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E80 |порушення обміну порфірину та |ураження ЦНС, | | |білірубіну |виражений | | | |фотодерматит, | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E80.1 |3.43 порфірія шкіри пізня |ураження нирок, очей | |E80.2 |3.44 інші порфірії | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E80.5 |3.45 синдром Кріглера-Найяра |хронічна анемія II- | | | |III ступенів, | | | |ураження ЦНС | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E80.0 |3.46 спадкова еритропоетична |Важкий фотодерматоз з| | |порфірія |ураженням очей,| | | |вушних раковин,| | | |пальців; | | | |спленомегалія, | | | |гемолітична анемія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E83 |порушення мінерального обміну | | |E83.0 |3.47 порушення обміну міді; |прогресуюче ураження| | |хвороба Вільсона-Коновалова |нервової системи| | | |(деменція), печінки,| | | |шкіри | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E83.1 |3.48 порушення обміну заліза |ураження печінки,| | | |кишечнику; анемія II-| | | |III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E83.2 |3.49 порушення обміну цинку |дисфункція шлунково-| | | |кишкового тракту,| | | |ураження шкіри| | | |(акродерматит, | | | |алопеція) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E83.3 |3.50 порушення обміну фосфору |ураження опорно-| | | |рухового апарату,| | | |остеопороз | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E84 |кістозний фіброз | | | |(муковісцидоз) | | |E84.0 |3.51 кістозний фіброз із |ураження легенів| | |легеневими симптомами |(часті бронхіти та| | | |пневмонії з| | | |мокротинням, що важко| | | |відділяється) | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E84.1 |3.52 кістозний фіброз із |ураження кишечнику,| | |кишковими симптомами |підшлункової залози| | | |та печінки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E84.8 |3.53 кістозний фіброз з іншими |меконеальний ілеус,| | |симптомами |атрезія жовчних| | | |ходів, атрезія| | | |порожньої кишки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E84.9 |3.54 кістозний фіброз, |синдром | | |неуточнений, синдром Швахмана |мальабсорбції, | | |(недостатність функції |дисфункція кісткового| | |підшлункової залози) |мозку, метафізарна| | | |дисплазія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E88 |інші порушення обміну речовин |стійкі необоротні| | | |порушення органів та| | | |систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E88.0 |3.55 порушення обміну |ураження легенів| | |плазматичних білків, не |(емфізематозні | | |класифіковані в інших рубриках |зміни), печінки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E88.1 |3.56 ліподистрофія не |парези/паралічі | | |класифікована в інших рубриках |однієї або кількох| | | |кінцівок, | | | |гіперкінези, | | | |порушення координації| | | |тощо, які поєднані | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E88.2 |3.57 ліпоматоз не |ураження ЦНС з| | |класифікований в інших |нейротрофічними та| | |рубриках |вираженими | | | |порушеннями | |-----------+-------------------------------+---------------------| |E88.9 |3.58 порушення обміну речовин |опорно-рухового | | |неуточнене |апарату, а також| | | |порушеннями | | | |мови, зору, слуху, | | | |ендокринною | | | |недостатністю (або| | | |без), | | | |стійкі органічні | | | |розлади функцій| | | |тазових | | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |M14.6 |3.59 невропатична артропатія |стійкі дегенеративні | | | |ураження нервової та | | | |кістково-суглобової | | | |систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N08.4 |3.60 гломерулярні ураження при |ураження нирок,| | |інших хворобах (ендокринної |кістково-м'язової та | | |системи, розладах харчування |серцево-судинної | | |та порушеннях обміну речовин) |систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N16.3 |3.61 тубулоінтеротиціальні |хронічна ниркова | | |ураження нирок при порушеннях |недостатність, | | |обміну речовин |злоякісна гіпертензія| |-----------+-------------------------------+---------------------| |N25.0 |3.62 ниркова остеодистрофія |системні ураження| | | |скелета, (виражені| | | |деформації з| | | |порушенням функції) | -------------------------------------------------------------------
Розділ XII. Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та

хромосомні порушення
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 03 |3.1 вроджена гідроцефалія |стійкі порушення| | | |розумового розвитку,| | | |рухів, мови, зору,| | | |слуху у поєднанні| | | |(або без) з| | | |ендокринною | | | |патологією, розладами| | | |тазових органів (або| | | |без них), у тому| | | |числі після| | | |хірургічного | | | |лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 16.2 |3.2 відсутність євстахієвої |двобічне зниження| | |труби |слуху в зоні мовних| | | |частот 60 дБ і вище | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 16.3 |3.3 вроджені вади розвитку |двобічне зниження| | |кісточок вуха |слуху в зоні мовних| | | |частот 60 дБ і вище | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 16.4 |3.4 інші вроджені вади |зниження слуху в зоні| | |розвитку середнього вуха |мовних частот 60 дБ і| | | |вище | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 16.5 |3.5 вроджені вади розвитку |двобічне зниження| | |внутрішнього вуха |слуху в зоні мовних| | | |частот понад 70 дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 16.9 |3.6 вроджена вада розвитку |двобічне зниження| | |вуха, що зумовлює порушення |слуху в зоні мовних| | |слуху, не уточнена |частот понад 70 дБ | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 28 |3.7 інші вроджені вади |хронічна | | |розвитку системи кровообігу |недостатність | | | |церебральних судин II| | | |III ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 56.0 |3.8 гермафродитизм, не |стійкі порушення| | |класифікований у інших |диференціації статі,| | |рубриках |що потребують| | | |хірургічного | | | |лікування та| | | |постійної замісної| | | |терапії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 60.0 |3.9 ниркова агенезія,однобічна |незворотні, | | | |прогресуючі ураження| | | |єдиної нирки, що | | | |проявляються | | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 60.4 |3.10 ниркова гіпоплазія, |незворотні, | | |двобічна |прогресуючі ураження| | | |одночасно обох нирок,| | | |що проявляються| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 60.6 |3.11 синдром Поттера |незворотні, | | | |прогресуючі ураження| | | |одночасно обох нирок,| | | |що проявляються| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 61.2 |3.12 полікістоз нирки, дорослий|незворотні, | | |тип |прогресуючі ураження| | | |одночасно обох нирок,| | | |що проявляються| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 61.4 |3.13 ниркова дисплазія |незворотні, | | | |прогресуючі ураження| | | |одночасно обох нирок,| | | |що проявляються| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 71.6 |3.14 клішнеподібна кисть |анатомічна | | |(ектрадактілія) |відсутність пальців| | | |кисті з розщілиною| | | |кисті, що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 71.8 |3.15 інші дефекти, що |анатомічна | | |спричиняють укорочення |відсутність органів,| | |верхньої (іх) кінцівки (ок) |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 73.0 |3.16 вроджена відсутність |анатомічна | | |кінцівки (ок), неуточнена |відсутність органів,| | |(етиології) |що зумовлює значні| | | |стійкі функціональні| | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 74.3 |3.17 вроджений множинний |анатомічна аномалія| | |артрогрипоз |суглобів, що зумовлює| | | |значні стійкі| | | |функціональні | | | |порушення | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 75.0 |3.18 краніосиностоз |симптомокомплекс, що| | | |характеризується | | | |явним або прихованим| | | |дефектом черепа та| | | |(або) повним чи| | | |частковим порушенням| | | |ссання, ковтання,| | | |дихання, мови, зору,| | | |слуху | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 82.3 |3.19 нетримання пігменту |генералізоване | | |(incontinentia pigmentiv) |ураження шкірних| | | |покривів, резистентне| | | |до лікування | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 82.4 |3.20 ектодермальна дисплазія |генералізоване | | |(агідротична) |ураження шкіри,| | | |зубів, волосся зі| | | |стійким порушенням| | | |потовиділення та| | | |терморегуляції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 85.0 |3.21 нейрофіброматоз |множинні невуси,| | | |підшкірні та| | | |внутрішньомозкові | | | |фіброми, що ведуть до| | | |стійких порушень| | | |функції ЦНС та| | | |кінцівок, значного| | | |косметичного дефекту | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 85.1 |3.22 туберозний склероз |множинні фіброми,| | | |себорейна аденома на| | | |обличчі, судоми,| | | |розумова відсталість | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 85.8 |3.23 інші факоматози, не |множинні пігментні| | |класифіковані в інших рубриках |плями на шкірі в| | | |поєднанні зі стійкими| | | |порушеннями | | | |центральної та| | | |вегетативної нервової| | | |системи та інших| | | |органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 86 |3.24 синдроми вроджених вад |виражені стійкі| | |розвитку, зумовлені відомими |дизморфії, що ведуть| | |екзогенними факторами, не |до прогресуючих| | |класифіковані в інших рубриках |уражень кількох| | | |органів та систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 87.1 |3.25 синдроми вроджених вад |множинні вроджені| | |розвитку, що проявляються |вади розвитку (МВВР),| | |карликовістю |що призводять до| | | |стійких уражень| | | |кількох органів та| | | |систем, порушення| | | |поведінки і не| | | |підлягають медичній| | | |корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 87.3 |3.26 синдроми вроджених вад |множинні вроджені| | |розвитку, що проявляються |вади розвитку (МВВР),| | |надмірним ростом (гігантизмом) |що призводять до| | |на ранніх етапах розвитку |стійких уражень| | | |кількох органів та| | | |систем, порушення| | | |поведінки і не| | | |підлягають медичній| | | |корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 87.4 |3.27 синдром Марфана |стійкі ураження очей,| | | |серцево-судинної та| | | |кістково-м'язової | | | |систем з порушенням| | | |функції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 89.8 |3.28 інші уточнені вроджені |множинні вроджені| | |вади розвитку |вади розвитку (МВВР),| | | |що призводять до| | | |стійких уражень| | | |кількох органів та| | | |систем, порушення| | | |поведінки і не| | | |підлягають медичній| | | |корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 90 |3.29 синдром Дауна |ураження ЦНС| | | |(розумова | | | |відсталість), яке не| | | |корегується | | | |медикаментозно, | | | |ураження серцево-| | | |судинної системи| | | |(вроджена вада серця)| | | |та ін. органів з| | | |порушенням функції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 91 |3.30 синдром Едвардса та Патау |множинні вроджені| | | |вади розвитку (МВВР),| | | |що ведуть до стійких| | | |уражень кількох| | | |органів та систем і| | | |не підлягають| | | |медичній корекції | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 92 |3.31 інші трисомії та часткові |множинні вроджені| | |трисомії аутосом, не |вади розвитку (МВВР),| | |класифіковані в інших рубриках |що ведуть до стійких| | | |уражень кількох| | | |органів та систем і| | | |не підлягають| | | |медичній корекції, з| | | |вираженим порушенням| | | |інтелекту | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 97 |3.32 інші аномалії статевих |статевий інфантилізм,| | |хромосом з жіночим фенотипом, |який потребує| | |не класифіковані в інших |замісної | | |рубриках |медикаментозної | | | |терапії; соціальна| | | |дезадаптація; | | | |ураження органів та| | | |систем з порушенням| | | |функцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 98 |3.33 інші аномалії статевих |статевий інфантилізм,| | |хромосом з чоловічим |який потребує| | |фенотипом, не класифіковані в |замісної | | |інших рубриках |медикаментозної | | | |терапії; соціальна| | | |дезадаптація; | | | |ураження органів та| | | |систем з порушенням| | | |функцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 99 |3.34 інші хромосомні аномалії, |множинні вроджені| | |не класифіковані в інших |вади розвитку (МВВР)| | |рубриках |в поєднанні (або без)| | | |з вираженим| | | |порушенням статевого| | | |та розумового| | | |розвитку | -------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: