open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,

ст.380 }
Про внесення змін до статті 61

Закону України "Про освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 11, ст.80 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) після
частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання
додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у
грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно
визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання
додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що
укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься,
або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання
додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього
строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти
і науки.
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання
додаткових освітніх послуг публікується у загальнодержавних
друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі освіти і науки.
Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за
надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть
бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені
кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за умови,
якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального
закладу.
Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може
вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх
послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах,
щорічно".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Навчальним закладам протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом привести свої договори про плату за весь
строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 грудня 2001 року

N 2887-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: