open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 лютого 2002 р. N 158

Київ
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких актів

Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 483 ( 483-2002-п ) від 11.04.2002

N 622 ( 622-2002-п ) від 16.05.2002

N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002

N 336 ( 336-2004-п ) від 17.03.2004

N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005

N 1177 ( 1177-2005-п ) від 07.12.2005

N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010

N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011

N 139 ( 139-2013-п ) від 06.03.2013

N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014

N 571 ( 571-2015-п ) від 22.07.2015 }

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України
від 21 серпня 2001 р. N 724 ( 724/2001 ) "Про перейменування
Міністерства економіки України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 березня 1993 р.
N 166 ( 166-93-п ) "Питання Міністерства економіки" (ЗП України,
1993 р., N 8, ст. 163);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р.
N 322 ( 322-94-п ) "Про внесення змін до Положення про
Міністерство економіки України";
розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 березня 2001 р. N 100 ( 100-2001-р ) "Про колегію
Мінекономіки".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 лютого 2002 р. N 158
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від
25 березня 1993 р. N 229 ( 229-93-п ) "Про використання
науково-технічного і виробничого потенціалу військово-промислового
комплексу для розвитку економіки":
1) в абзаці другому пункту 1 слова "індикативного плану
(прогнозу)" замінити словами "проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України";
2) у пункті 2:
а) слова "матеріальних ресурсів" замінити словами "державного
матеріального резерву";
б) слова "по охороні" замінити словами "у справах охорони";
в) слова "і Національної гвардії" виключити;
3) у пункті 3 слова "і відомств" замінити словами "та інших
центральних органів виконавчої влади";
4) у тексті постанови слова "Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії" та "Міністерство
економіки" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Міністерство промислової політики" та "Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від
18 вересня 1993 р. N 750 ( 750-93-п ) "Про стабілізацію діяльності
підприємств та організацій побутового обслуговування населення":
1) ( Підпункт 1 пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 336 ( 336-2004-п ) від 17.03.2004 )

2) у пункті 6 слова "Міністерства енергетики і
електрифікації" замінити словами "що належать до сфери управління
Міністерства палива та енергетики";
3) у пункті 7 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції";
4) пункт 9 після слів "Міністерству праці" доповнити словами
"та соціальної політики";
5) у пункті 10:
а) в абзаці другому слова "і відомствами" замінити словами
"та іншими центральними органами виконавчої влади";
б) в абзаці третьому слова "Державного комітету у справах
захисту прав споживачів" замінити словами "Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації";
6) в абзаці першому пункту 11 слова "Міністерству статистики"
замінити словами "Державному комітетові статистики";
7) у тексті постанови слова "Республіки Крим" замінити
словами "Автономної Республіки Крим", а слово "державної"
виключити;
8) у додатку до постанови слова "Міносвіти", "Державний
комітет у справах захисту прав споживачів", "Держкомресурсів"
замінити відповідно словами "МОН", "Держстандарт", "Укрресурси".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від
16 травня 1994 р. N 313 ( 313-94-п ) "Про затвердження правил
побутового обслуговування населення":
1) у пункті 2:
а) абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Установити, що Український союз об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс)
розробляє за погодженням з Державним комітетом стандартизації,
метрології та сертифікації нормативні документи на побутові
послуги і подає їх на затвердження Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції";
б) абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
в) в абзаці третьому слова "і відомствами" замінити словами
"та іншими центральними органами виконавчої влади";
2) у пункті 3 слова "Урядові Криму" замінити словами "Раді
міністрів Автономної Республіки Крим";
3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:
"4. Державному комітетові стандартизації, метрології та
сертифікації";
4) у Правилах побутового обслуговування населення,
затверджених зазначеною постановою (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 ( 974-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048; 2001 р., N 20,
ст. 856):
а) в абзаці першому пункту 9 слова "за типовою формою,
затвердженою Укрсоюзсервісом" виключити;
б) у тексті Правил слово "Держспоживзахист" в усіх відмінках
замінити словом "Держстандарт" у відповідному відмінку.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від
1 червня 1995 р. N 384 ( 384-95-п ) "Про Концепцію регулювання
інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації
економіки":
1) у пункті 2 слова "Урядові Автономної Республіки Крим,
облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам",
"нормативних" замінити відповідно словами "Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям",
"нормативно-правових";
2) у пункті 4 слова "Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків" виключити;
3) у тексті постанови слова "Міністерство економіки",
"Державний комітет у справах містобудування і архітектури", "і
відомства" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції",
"Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики",
"та інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному
відмінку.
5. У Положенні про порядок формування навчальних груп для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 901
( 901-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96) :
1) у пункті 2 слова "Агентство координації міжнародної
технічної допомоги (далі - Агентство)" замінити словом
"Мінекономіки", а слова "представницьких органів та" виключити;
2) в абзаці першому пункту 6 слова "представницьким органам"
виключити;
3) у тексті Положення слова "органи державної виконавчої
влади", "Агентство" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"органи виконавчої влади", "Мінекономіки" у відповідному відмінку,
а слова "при Кабінеті Міністрів України" виключити.
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1131
( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 139
( 139-2013-п ) від 06.03.2013 }
8. У постанові Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 50,
число 29, с. 32; 2001 р., N 47, ст. 2073):
1) у пункті 2 слова "Державний комітет у справах
містобудування і архітектури" замінити словами "Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики";
2) у пункті 4 слова "Міністерством економіки" замінити
словами "Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції";
3) у додатку до постанови:
а) в абзаці першому пункту 3 і пункті 3-1 слово "Мінзв'язку"
замінити словом "Держкомзв'язку";
б) у пункті 5 слово "Мінпром" замінити словом
"Мінпромполітики";
в) у пункті 6 слово "Міносвіти" замінити словом "МОН";
г) у пункті 9 слово "Мінсоцзахист" замінити словом
"Мінпраці";
д) у пунктах 10 і 11 слово "Мінлісгосп" замінити словом
"Держкомлісгосп".
9. У постанові Кабінету Міністрів України від
21 лютого 1997 р. N 182 ( 182-97-п ) "Про порядок експорту живої
худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними
особами без сплати вивізного (експортного) мита" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 8, с. 192):
1) в абзаці п'ятому пункту 1 слова "Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" замінити словами "Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції";
2) у пункті 3 слова "Міністерству сільського господарства і
продовольства" замінити словами "Міністерству аграрної політики";
3) у додатку до постанови слова "код ТН ЗЕД" замінити словами
"код УКТ ЗЕД".
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 483
( 483-2002-п ) від 11.04.2002 )
12. У Порядку проведення розслідувань з метою встановлення
фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав,
митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та
інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
22 листопада 1999 р. N 2120 ( 2120-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 47, ст. 2302):
1) в абзаці першому пункту 6 слова "одним із заступників
Міністра зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" замінити
словами "Державним секретарем Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції";
2) у тексті Порядку слово "МЗЕЗторг" у всіх відмінках
замінити словом "Мінекономіки".
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 571
( 571-2015-п ) від 22.07.2015 }
{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }
{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 622
( 622-2002-п ) від 16.05.2002 }
16. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
10 березня 2000 р. N 473 ( 473-2000-п ) "Про утворення Державної
служби експортного контролю" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 11, ст. 420) слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках
замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської
інтеграції" у відповідному відмінку.
{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 816
( 816-2002-п ) від 13.06.2002 }
18. У постанові Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2000 р. N 1358 ( 1358-2000-п ) "Про реалізацію Указу
Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 ( 849-2000-п ) "Про
сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1510):
1) у тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції" у відповідному відмінку;
2) на часткову зміну постанови:
а) увести до складу Міжвідомчого центру з організації
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва,
затвердженого зазначеною постановою, Шлапака Олександра
Віталійовича - Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції (голова Центру), Першина Володимира Леонідовича -
Державного секретаря Мінекономіки (заступник голови Центру),
Макацарію Сергія Мегоновича - заступника Державного секретаря
Мінфіну, вивівши з його складу Рогового Василя Васильовича,
Кальника Віктора Мартиновича, Матвійчука Володимира Макаровича;
б) увести до складу наглядової ради Міжвідомчого центру з
організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери
підприємництва, затвердженого зазначеною постановою, Дубину Олега
Вікторовича - Першого віце-прем'єр-міністра України (голова Ради),
Юшка Ігоря Олеговича - Міністра фінансів, Солдатенка Миколу
Олексійовича - заступника Державного секретаря Мінпраці, вивівши з
її складу Єханурова Юрія Івановича, Мітюкова Ігоря Олександровича,
Кравчука Ігоря Івановича.
19. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2000 р. N 1754 ( 1754-2000-п ) "Про використання
коштів державного бюджету, передбачених для фінансування заходів з
конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів
цивільної продукції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48,
ст. 2092) слова "Міністерство економіки" та "Державний комітет
промислової політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" та
"Міністерство промислової політики" у відповідному відмінку.
20. В абзаці першому пункту 4 і пункті 5 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню
і ліцензуванню у 2001 році" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 1-2, ст. 23) слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 26):
1) у пункті 2 слова "Міністерством економіки" замінити
словами "Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції";
2) у додатку 2 до Положення, затвердженого зазначеною
постановою, слова "Міністр економіки" замінити словами "Міністр
економіки та з питань європейської інтеграції", а слова
"національної безпеки і" виключити.
22. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2001 р. N 408 ( 408-2001-п ) "Про встановлення на
2001 рік квот на експорт труб з чорних металів до Російської
Федерації" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 786)
слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у
відповідному відмінку.
{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 194
( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }
{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: