open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 199 від 25.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

10 квітня 2002 р.

за N 354/6642

Про затвердження Повідомлень щодо обслуговування

повітряного руху - Авіаційні правила України,

частина 85
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства транспорту

N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002

N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004

Наказом Міністерства

транспорту та зв'язку

N 320 ( z0447-10 ) від 31.05.2010 }

Відповідно до положень статті 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та з метою адаптації нормативно-правових актів України
до вимог стандартів Європейського Союзу та Міжнародної організації
цивільної авіації з питань обслуговування повітряного руху
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 годин UTC 1 липня 2002
року Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні
правила України, частина 85 (далі - Повідомлення), що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк
А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 2.2. Довести наказ до відома працівників відповідних
структурних підрозділів Укравіатрансу, підприємств, організацій,
навчальних закладів цивільної авіації, що виконують обслуговування
повітряного руху. 2.3. Привести нормативно-правові акти з питань обслуговування
повітряного руху у відповідність до цих Повідомлень.
3. Після уведення в дію цих Повідомлень уважати такими, що не
застосовуються на території України службами обслуговування
повітряного руху, "Табель сообщений по движению воздушных судов в
гражданской авиации (ТС ГА-90)", затверджений наказом Міністерства
цивільної авіації СРСР від 9 листопада 1988 року N 40/И, та п.4.3
"Наставления по связи гражданской авиации СССР (НС ГА-80)",
затвердженого наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 4
червня 1980 року N 88.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Демиденка А.Ф.
В.о. Міністра О.П.Петренко
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

25.03.2002 N 199
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 квітня 2002 р.

за N 354/6642
Повідомлення

щодо обслуговування повітряного руху
Авіаційні правила України
Частина 85
1. Загальні положення
1.1. Ці Повідомлення розроблені з урахуванням вимог,
стандартів та рекомендованої практики ІКАО, рекомендацій
Євроконтролю на виконання прийнятої Україною Стратегії інтеграції
України до Європейського Союзу (ЄС) та адаптації
нормативно-правових актів до відповідних вимог ЄС.
1.2. Повідомлення поширюються і є обов'язковими для юридичних
та фізичних осіб, які здійснюють організацію повітряного руху та
експлуатацію повітряних суден. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу
Мінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 )
1.3. Повідомлення встановлюють вимоги до змісту, зразків,
форматів повідомлень і правил групування даних, а також визначають
перелік відправників та одержувачів.
1.4. Повідомлення використовуються органами обслуговування
повітряного руху під час складання та подання повідомлень.
1.5. Нормативні посилання При розробці цих Повідомлень використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 р.)
( 995_038 ); Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації.
Додаток 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ); Обслуговування повітряного руху. Додаток 11 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_655 ); Правила аеронавігаційного обслуговування. Організація
повітряного руху (PANS-ATM, Doc 4444 ІКАО); Стандартні документи Євроконтролю з оперативного обміну
даними (OLDI); Керівництво CFMU (Basic CFMU Handbook), частина "Довідник
користувача IFPS" (IFPS User Manual) чинного видання. ( Пункт 1.5
доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Мінтрансу N 395
( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 )
1.6. Скорочення З метою уніфікації та уникнення розбіжностей між термінами,
які тимчасово застосовуються в Україні, та прийнятими термінами
ІКАО в тексті даного документа використовуються такі скорочення:
АНВ - акт незаконного втручання;
( Скорочення АДП вилучено на підставі Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
АНЗ - аеронавігаційний збір; АФТН - авіаційна фіксована наземна телеграфна мережа; ВКА - внутрішній контроль та аудит; ВОРЛ - вторинний оглядовий радіолокатор; ВМУ - візуальні метеорологічні умови; ДВЧ - дуже високі частоти; ДОП - диспетчерський орган підходу; ЗПС - злітно-посадкова смуга; ЕОМ - електронно-обчислювальна машина; ЕП - ешелон польоту; ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації; КПС - командир повітряного судна; КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування цивільної
авіації; ОПР - обслуговування повітряного руху; ПВП - правила візуальних польотів; ПП - повітряний простір; ППО - протиповітряна оборона; ППП - правила польотів за приладами; ПР - повітряний рух; ПС - повітряне судно; РДЦ - районний диспетчерський центр; РПІ - район польотної інформації; Державіаадміністрація - Державна авіаційна адміністрація;
{ Визначення в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 320 ( z0447-10 ) від 31.05.2010 } Украероцентр - Український центр планування використання
повітряного простору України та регулювання повітряного руху; УПР - управління повітряним рухом; ЦДС ЦА - центральна диспетчерська служба цивільної авіації; ЦОП - центр організації потоків; ЦПІ - центр польотної інформації; ADEXP - ATS data exchange presentation - формат протоколу
обміну даними щодо ОПР; ( Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з
Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) ATFM - air traffic flow management - організація потоків
повітряного руху; ( Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з
Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) CFMU - Central Flow Management Unit - центральний орган
організації потоків повітряного руху; ( Пункт 1.6 доповнено
скороченням згідно з Наказом Мінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від
17.06.2002 - з 05.09.2002 ) IFPS - Integrated Initial Flight Plan Processing System -
інтегрована система первинної обробки планів польотів; ( Пункт 1.6
доповнено скороченням згідно з Наказом Мінтрансу N 395
( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 ) CAM - Code Allocation Message - повідомлення про призначення
коду; { Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від
31.05.2010 } CCAMS - Centralized SSR code Assignment and Management
System - Система централізованого розподілу та управління кодами
вторинної радіолокації; { Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від
31.05.2010 } CCM - Code Cancellation Message - повідомлення про відміну
коду; { Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від
31.05.2010 } COR - Code Request Message - повідомлення про запит коду;
{ Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від 31.05.2010 } ETFMS - Enhanced Tactical Flow Management System -
модернізована система тактичної організації потоків повітряного
руху. { Пункт 1.6 доповнено скороченням згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від
31.05.2010 }
1.7. У цих Повідомленнях терміни мають такі визначення: абсолютна висота - Altitude - відстань по вертикалі від
середнього рівня моря (MSL - meen sea level) до рівня, точки або
об'єкта, прийнятого за точку; абсолютна висота переходу - Transition Altitude - абсолютна
висота, на якій або нижче якої положення повітряного судна у
вертикальній площині витримується у значеннях абсолютної висоти; аварійна стадія - загальний термін, що визначає в різних
обставинах стадію непевності, стадію тривоги або стадію лиха; аварійне обслуговування - Alerting Service - обслуговування,
яке забезпечується сповіщенням відповідних організацій про ПС,
яким потрібна пошуково-рятувальна допомога та сприяння таким
організаціям на їх запит; авіаційна рухома служба - Aeronautical Mobil Service - рухома
служба зв'язку між авіаційними станціями і бортовими станціями або
між бортовими станціями, до складу якої можуть входити станції
рятувальних засобів; авіаційна фіксована служба - Aeronautical Fixed Service
(AFS) - служба електрозв'язку між певними фіксованими пунктами, що
призначена переважно для забезпечення безпеки аеронавігації, а
також регулярності, ефективності та економічності повітряних
сполучень; автоматичне залежне спостереження - Automatic Dependent
Surveillance (ADS) - метод спостереження, згідно з яким ПС
автоматично надають лінією передавання даних інформацію, одержану
від бортових навігаційних систем і систем визначення
місцезнаходження, у тому числі пізнавальний індекс ПС, дані про
його місцезнаходження у чотирьох вимірах і, за необхідності,
додаткові дані; аеродром - Aerodrome - ділянка суші або водної поверхні
(включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та
обладнання), призначена повністю або частково для прибуття,
відправлення і руху ПС. Якщо поняття "аеродром" використовується в
положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення,
воно включає також місця, які можуть використовуватись літальними
апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами; аеродромна диспетчерська вишка - Aerodrome control tower -
орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування
аеродромного руху; відповідний повноважний орган - Appropriate authority: 1) щодо польоту над відкритим морем - відповідний повноважний
орган держави реєстрації; 2) щодо польоту не над відкритим морем - відповідний
повноважний орган держави, який має суверенітет над територією,
над якою виконується політ ПС; відповідний повноважний орган обслуговування повітряного
руху - Appropriate ATS authority - призначений державою
відповідний повноважний орган, на який покладена відповідальність
за забезпечення ОПР у межах даного повітряного простору; вторинний оглядовий радіолокатор (ВОРЛ) - Secondary
Surveillance Radar (SSR) - радіолокаційна система спостереження,
що використовує передавачі/приймачі (запитувачі) та
прийомовідповідачі; дальність видимості на злітно-посадковій смузі - Visual
range - відстань, у межах якої пілот ПС, що перебуває на осьовій
лінії ЗПС, може бачити маркувальні знаки на поверхні ЗПС або
вогні, що обмежують ЗПС або позначають її осьову лінію; диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління
повітряним рухом) - Air Traffic Control Service - обслуговування,
що здійснюється з метою: запобігання зіткненням між ПС; запобігання зіткненням ПС з перешкодами в зоні маневрування; прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного
руху; диспетчерський дозвіл - Air traffic clearance - дозвіл ПС
рухатися у порядку, визначеному відповідно до умов, що
встановлюються диспетчерським органом. Для зручності термін "диспетчерський дозвіл" замінюється
скороченим терміном "дозвіл". Скорочений термін "дозвіл" може використовуватися з
пояснювальними словами на вирулювання, на зліт, на виліт, на політ
за маршрутом, на заходження на посадку або на посадку для
позначення етапу польоту, до якого відноситься диспетчерський
дозвіл; диспетчерський орган підходу - Approach control office -
орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування
контрольованих польотів ПС, які прибувають на один або декілька
аеродромів або таких, що вилітають з них; донесення з борту - Air report - донесення з борту ПС, що
перебуває в польоті, складене відповідно до вимог стосовно
повідомлення даних про місцезнаходження, хід виконання польоту
та/або метеорологічні умови; експлуатант - Operator - юридична або фізична особа, що
експлуатує ПС чи надає послуги в цій галузі; загальний повітряний рух - General Air Traffic (GAT) -
польоти повітряних суден, що виконуються за цивільними правилами і
процедурами та/або стандартами та рекомендованою практикою ІКАО; загальний розрахунковий закінчений час - Total Estimated
Elapsed Time: 1) для польотів за ППП - розрахунковий час, необхідний від
зльоту до прольоту над визначеною за навігаційними засобами
заданою точкою, від якої припускається початок схеми заходження на
посадку за приладами, або якщо навігаційні засоби не пов'язані з
аеродромом призначення, - до прольоту над аеродромом призначення; 2) для польотів за ПВП - розрахунковий час, необхідний від
зльоту до прольоту над аеродромом призначення; запасний аеродром - Alternate Aerodrome - аеродром, куди може
прямувати ПС у тому разі, якщо неможливо або недоцільно прямувати
до аеродрому наміченої посадки або зробити на ньому посадку. До
запасних належать такі аеродроми: запасний аеродром при зльоті - запасний аеродром, на якому ПС
може виконати посадку, якщо в цьому виникає потреба невдовзі після
зльоту і немає можливості використовувати аеродром вильоту; запасний аеродром на маршруті - аеродром, на якому ПС зможе
виконати посадку в тому разі, якщо під час польоту за маршрутом
воно опинилося у нештатних або аварійних обставинах; запасний аеродром на маршруті ETOPS - відповідний придатний
запасний аеродром, на який може виконати посадку літак в
результаті відмови двигуна або виникнення інших нестандартних чи
аварійних ситуацій на маршруті польоту ETOPS; запасний аеродром пункту призначення - запасний аеродром,
куди може прямувати ПС у тому випадку, якщо неможливо або
недоцільно виконувати посадку на аеродромі наміченої посадки. Аеродром, з якого виконується виліт ПС, також може бути
запасним аеродромом на маршруті або запасним аеродромом пункту
призначення для даного ПС; Збірник аеронавігаційної інформації - Aeronautical
Information Publication (AIP) - видана або санкціонована державою
публікація, яка вміщує довгострокову аеронавігаційну інформацію,
що має важливе значення для аеронавігації; злітно-посадкова смуга - Runway - певна прямокутна ділянка
сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки та зльоту ПС; індекс місцезнаходження - Location Indicator - чотирилітерна
кодова група, що складається відповідно до правил ІКАО і надається
для зазначення місцезнаходження авіаційної фіксованої станції; інформація про рух - Traffic Information - інформація, що
надається органом обслуговування повітряного руху екіпажу ПС з
метою попередження його про інші відомі ПС або ПС, які можуть
перебувати недалеко від його місцезнаходження або зазначеного
маршруту польоту, що допомагає екіпажу запобігати зіткненню; інцидент - Incident - будь-яка подія, крім авіаційної,
пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла б вплинути на
безпеку експлуатації; керування потоком - Flow Control - заходи, призначені для
спрямування потоку руху до певної частини повітряного простору за
зазначеним маршрутом чи до визначеного аеродрому з метою
забезпечення найбільш ефективного використання повітряного
простору; командир ПС - Pilot-In-Command - пілот, призначений
експлуатантом або, у випадку авіації загального призначення,
власником ПС виконувати обов'язки командира та відповідати за
безпечне виконання польоту; контрольований повітряний простір - Controlled airspace -
частина повітряного простору, у межах якого забезпечується
диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до
встановленої класифікації повітряного простору ОПР; *
--------------- * До контрольованого повітряного простору належить повітряний
простір ОПР класів A, B, C, D та E.
контрольований політ - Controlled flight - будь-який політ,
який виконується за наявності диспетчерського дозволу; координаційний центр пошуку та рятування - Rescue
Coordination Center - орган, що відповідає за сприяння ефективній
організації роботи пошуково-рятувальної служби та за координацію
проведення пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та
рятування; крейсерський рівень - Cruising Level - рівень (ешелон,
висота), який підтримується ПС протягом значної частини польоту; літерність рейсу - Flight status - указівка на те, чи
потрібна для даного ПС особлива увага з боку органів ОПР; межа дії дозволу - Clearance limit - пункт, до якого є
дійсним диспетчерський дозвіл, виданий ПС; метеорологічна інформація - Meteorological information -
метеорологічне зведення, аналіз, прогноз та будь-яке інше
повідомлення щодо фактичних або очікуваних метеорологічних умов; метеорологічне зведення - Meteorological report -
повідомлення про результати спостережень за метеорологічними
умовами щодо певного часу та місця; обслуговування повітряного руху (ОПР) - Air Traffic Service
(ATS) - загальний термін, що означає у відповідних випадках
надання таких послуг: польотно-інформаційне обслуговування,
аварійне обслуговування, консультативне обслуговування,
диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне
диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу
або аеродромне диспетчерське обслуговування); операційний повітряний рух - Operational Air Traffic (OAT) -
польоти, на які не поширюються положення, установлені для
загального повітряного руху (GAT) і які виконуються відповідно до
правил і процедур, визначених відповідними уповноваженими
державними органами; орган/диспетчер-відправник - Sending Unit/Controller - орган
ОПР або диспетчер УПР, який передає повідомлення; орган/диспетчер, що передає УПР - Transfering
Unit/Controller - орган диспетчерського ОПР або диспетчер УПР,
який перебуває у процесі передавання відповідальності за
забезпечення диспетчерського обслуговування ПС наступному на
маршруті органу диспетчерського ОПР або диспетчеру УПР; орган/диспетчер-одержувач - Receiving Unit/Controller - орган
ОПР або диспетчер УПР, на адресу якого направлено повідомлення; орган ОПР - Air Traffic Services Unit - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або
пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху; орган/диспетчер, що приймає УПР - Accepting Unit/Controller -
подальший орган диспетчерського ОПР/диспетчер УПР, що бере на себе
контроль за ПС; орган диспетчерського обслуговування повітряного руху (орган
управління повітряним рухом) - Air Traffic Control Unit -
загальний термін, який означає у відповідних випадках районний
диспетчерський центр, диспетчерський орган підходу або аеродромну
диспетчерську вишку; основна точка - Significant point - установлене географічне
місце, що використовується для визначення маршруту ОПР, траєкторії
польоту ПС та для інших цілей навігації й ОПР; організація потоків повітряного руху (ОППР)-Air Traffic Flow
Management (ATFM) - обслуговування, яке забезпечується з метою
сприяння безпечному, упорядкованому та прискореному потоку руху ПС
через забезпечення максимального використання пропускної
спроможності системи УПР, при цьому об'єм руху ніколи не має
перевищувати пропускну спроможність, задекларовану відповідним
повноважним органом ОПР; пізнавальний індекс ПС - Aircraft Identification - група
літер, цифр або їхня комбінація, що ідентична позивному ПС або є
кодовим еквівалентом його позивного для двостороннього зв'язку
"повітря - земля" і яка застосовується для пізнавання ПС у мережі
наземного зв'язку ОПР; план польоту - Flight Plan - установлені відомості про
намічений політ або частини польоту ПС, які надаються органам ОПР; повідомлення - Information - інформація, дані, передані,
доведені до відома, викладені будь-ким, посадовою особою,
донесення; повітряна траса - Airway (AWY) - диспетчерський район або
його частина (коридор) у повітряному просторі з чітко визначеними
висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів
ПС; повітряне судно (ПС) - Aircraft - це літальний апарат, що
тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям,
відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні,
і здатний маневрувати в тривимірному просторі; повітряний простір ОПР - частина повітряного простору з
літерним позначенням, у межах якого виконуються певні види
польотів (з установленням для цих польотів відповідних видів
обслуговування повітряного руху і правил польотів); повітряний рух - Air Traffic - усі ПС, що перебувають у
польоті або рухаються у зоні маневрування аеродрому; повторюваний план польоту - Repetitive Flight Plan (RPL) -
план польоту, що стосується окремих польотів, які часто
повторюються, регулярно виконуються з однаковими основними
елементами, який надається експлуатантом для зберігання і
багаторазового використання органами ОПР; поданий план польоту - Filed Flight Plan (FPL) - план польоту
в тому вигляді, у якому він поданий органу ОПР пілотом або його
повноважним представником без будь-яких подальших змін; польотно-інформаційне обслуговування - Flight information
service - обслуговування, метою якого є надання консультацій та
інформації для забезпечення безпечного й ефективного виконання
польотів; поточний план польоту - Current flight plan - план польоту, у
тому числі можливі зміни до нього, зумовлені подальшими
диспетчерськими дозволами. Якщо даний термін доповнюється словом "повідомлення", воно
означає зміст і формат даних поточного плану польоту, що
направляється одним органом іншому; пункт збору донесень щодо обслуговування повітряного руху -
Air Traffic Services Reporting Office (ARO) - орган, який
створюється з метою отримання повідомлень щодо ОПР і планів
польоту, що подаються перед вильотом. Пункт збору донесень щодо ОПР може створюватися як окремий
орган або об'єднуватися з існуючим органом, таким як орган ОПР чи
орган обслуговування аеронавігаційною інформацією; пункт передачі донесень (контрольний пункт) - Reporting
point - певний географічний орієнтир, щодо якого може бути
повідомлене місцезнаходження ПС; район польотної інформації - Flight information region -
частина повітряного простору, у межах якої забезпечуються
польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування; районний диспетчерський центр - Area control center - орган,
призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування
контрольованих польотів у диспетчерських районах, що перебувають
під його контролем; рівень - Level - загальний термін, що належить до положення у
вертикальній площині ПС, яке перебуває у польоті, і що означає у
відповідних випадках відносну висоту, абсолютну висоту чи ешелон
польоту; режим (ВОРЛ) - Mode (SSR) - умовний ідентифікатор, що
належить до специфічних функцій сигналів запиту, які передаються
запитувачем ВОРЛ. Існують чотири режими, зазначені в додатку 10 до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію: A, C, S та змішаний
режим; розрахункова дата прибирання колодок - Estimated Off-block
Date (EOBD) - розрахункова дата, коли ПС почне рух, пов'язаний з
вильотом; розрахунковий час прибирання колодок - Estimated Off-Block
Time (EOBT) - розрахунковий час, коли ПС почне рух, пов'язаний з
вильотом; розрахунковий час прибуття - Estimated Time of Arrival
(ETA) - 1) під час виконання польотів за приладами - розрахунковий
час прибуття ПС до наміченої точки, зазначеної навігаційними
засобами, з якої передбачається виконання маневру заходження на
посадку за приладами, чи за відсутності навігаційного засобу,
пов'язаного з цим аеродромом, - час прибуття ПС у точку над
аеродромом; 2) під час виконання польотів за ПВП - розрахунковий час
прибуття ПС у точку над аеродромом; розрахунковий закінчений час - Estimated Elapsed Time (EET) -
розрахунковий час, необхідний для проходження від однієї основної
точки до іншої; точка передачі контролю - Transfer of Control Point -
визначена точка, що розташована на траєкторії польоту ПС, у якій
відповідальність за контроль та забезпечення диспетчерського
обслуговування ПС передається від одного диспетчерського органу
(сектору) іншому; центр польотної інформації - Flight information center -
орган ОПР, призначений для забезпечення польотно-інформаційного
обслуговування та аварійного обслуговування у відповідному районі
польотної інформації. Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінінтрансу
N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002, в редакції Наказу Мінінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
2. Категорії повідомлень
Перелічені нижче повідомлення дозволяється передавати у
відповідних випадках каналами авіаційної фіксованої служби (у тому
числі АФТН, мережею прямого мовного зв'язку або обміном цифровими
даними між органами ОПР та прямою мережею телетайпного зв'язку і
зв'язку "ЕОМ - ЕОМ") або каналами авіаційної рухомої служби.
Повідомлення класифікуються за категоріями, які поділяються на
аварійні, польотно-інформаційні та такі, у яких ідеться про рух та
управління, у залежності від порядку їх використання службами ПР,
для чого вказується ступінь їх важливості та встановлюється індекс
черговості. Порядок подання повідомлень щодо забезпечення літерних рейсів
визначається спеціальною інструкцією.
2.1. Аварійні повідомлення До цієї категорії входять: повідомлення про лихо, включаючи повідомлення щодо аварійного
сповіщення і пов'язані зі стадією лиха (SS); термінові повідомлення, включаючи повідомлення щодо
аварійного сповіщення і пов'язані зі стадією тривоги і стадією
непевності (SS); інші повідомлення щодо відомих аварійних ситуацій або таких,
які припускаються, що не входять до перелічених вище категорій, а
також повідомлення про відмову радіозв'язку (FF або, при потребі,
більш висока ступінь черговості). Якщо повідомлення, зазначені в цьому пункті, передаються
громадськими каналами служби електрозв'язку, то використовується
індекс черговості SVH, присвоєний телеграмам щодо порятунку життя
людей.
2.2. Повідомлення щодо руху та управління До цієї категорії відносяться повідомлення щодо: поданих планів польоту і пов'язаних з ними повідомлень про
зміни (FF), у тому числі: повідомлення щодо поданих планів польоту; повідомлення щодо затримки; повідомлення щодо зміни; повідомлення щодо анулювання планів польоту; повідомлення щодо вильоту; повідомлення щодо прильоту; координації (FF), у тому числі: повідомлення щодо поточних планів польоту; повідомлення щодо розрахункових даних; повідомлення щодо координації; повідомлення щодо прийнятності; повідомлення щодо логічного підтвердження; додаткових повідомлень (FF), у тому числі: повідомлення щодо запиту плану польоту; повідомлення щодо запиту додаткової інформації до плану
польоту; повідомлення щодо додаткової інформації до плану польоту; управління (FF), у тому числі: повідомлення щодо дозволів; повідомлення щодо передачі управління; повідомлення щодо керування потоком; повідомлення щодо донесень про місцезнаходження та донесень з
борту ПС. Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
2.3. Польотно-інформаційні повідомлення До цієї категорії відносяться: повідомлення, які містять інформацію про рух (FF); повідомлення, які містять метеорологічну інформацію (FF або
GG); повідомлення, які стосуються роботи аеронавігаційних засобів
(GG); повідомлення, які містять основну інформацію про аеродром
(GG); повідомлення щодо звітів про інциденти, які виникли під час
повітряного руху (FF).
2.4. Якщо потрібен спеціальний порядок обробки, то
повідомленням, що передаються каналами фіксованої наземної служби,
замість звичайного індексу черговості має бути присвоєний індекс
черговості DD.
2.5. Повідомлення щодо організації потоків повітряного руху До цієї категорії належать (FF): Повідомлення, які надсилаються CFMU до органів ОПР та
експлуатантів: повідомлення про призначення слоту SAM; повідомлення про перегляд слоту SRM; повідомлення про відміну слоту SLC; повідомлення про пропозицію поліпшення слоту SIP; повідомлення про тимчасову зупинку польоту FLS; повідомлення про пропозицію щодо зміни маршруту RRP; повідомлення про припинення тимчасової зупинки польоту DES. Повідомлення, які надсилаються органами ОПР та експлуатантами
до CFMU: повідомлення про неможливість виконання призначеного слоту
SMM; повідомлення про прийняття пропозиції поліпшення слоту SPA; повідомлення про запит SIP-повідомлення SWM; повідомлення про запит на пряме поліпшення слоту RFI; повідомлення про підтвердження можливості виконання польоту
FCM; повідомлення про відмову від запропонованої зміни маршруту
RJT; повідомлення про відмову пропозиції поліпшення слоту SRJ; повідомлення про готовність REA. Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )

3. Складання та адресування повідомлень
У даному контексті до повідомлень щодо руху відносяться
повідомлення і всі необхідні зміни, що стосуються плану польоту,
вильоту, затримки, прибуття, анулювання (скасування),
місцезнаходження ПС, і пов'язані з ними повідомлення щодо змін.
3.1. Повідомлення щодо ОПР складаються згідно з вимогами
розділу 5 відповідними органами ОПР, експлуатантами або на борту
ПС. ( Пункт 3.1 в редакції Наказів Мінінтрансу N 395 ( z0525-02 )
від 17.06.2002, N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
3.2. Відповідальність за складання повідомлень щодо руху,
управління та польотно-інформаційних повідомлень з іншою метою,
крім ОПР (наприклад з метою управління польотами), покладається
на пілота, експлуатанта або призначеного ним представника.
3.3. Повідомлення щодо плану польоту та змін до нього, а
також повідомлення щодо його анулювання, за винятком випадків,
наведених у п. 3.4, адресуються лише тим органам ОПР, які
зазначені в п. 6.2. Відповідно до діючої на місцях домовленості
такі повідомлення направляються іншим відповідним органам ОПР або
до призначених структур у таких органах, а також будь-яким іншим
адресатам.
3.4. На запит відповідного експлуатанта аварійні повідомлення
та повідомлення щодо руху, призначені для одночасного передавання
відповідним органам ОПР, направляються також одному адресату на
аеродромі призначення або аеродромі вильоту та не більш як двом
відповідним органам, які здійснюють управління польотами, причому
ці адресати зазначаються експлуатантом або призначеним ним
представником.
3.5. На запит відповідного експлуатанта повідомлення про рух,
які послідовно подаються одним відповідним органом ОПР іншому і
які стосуються ПС, управління польотами яких здійснюється цим
експлуатантом, по змозі, негайно надсилаються експлуатанту або
призначеному ним представнику відповідно до узгоджених на місцях
правил.
3.6. Використання АФТН 3.6.1. Повідомлення щодо ОПР і які мають бути передані АФТН
включають: інформацію про черговість, згідно з якою необхідно передати
повідомлення, і за адресатами, яким необхідно його направити, а
також вказівку про дату і час реєстрації його на відповідній
авіаційній фіксованій станції, а також індекс укладача (див. п.
3.6.5); дані щодо ОПР, перед якими, за необхідності, подається
інформація про додаткові адреси, зазначені в п. 3.6.6, і які
підготовлюються відповідно до розділів 7, 8. Ці дані повинні
передаватися як текст повідомлення АФТН. 3.6.2. Індекс черговості Індекс черговості складається з відповідного дволітерного
індексу черговості повідомлення, зазначеного в дужках для
відповідної категорії повідомлення розділу 2. Приписується такий порядок черговості передавання повідомлень
АФТН:
Черговість передавання Індекс черговості
1 SS

2 DD FF

3 GG KK
3.6.3. Адреса 3.6.3.1. Адреса складається з послідовного ряду індексів
адресатів. Кожному адресату, якому направляється дане
повідомлення, присвоюється лише один індекс. 3.6.3.2. Кожен індекс адресата складається з восьмилітерного
послідовного ряду знаків, який включає у зазначеному нижче
порядку: а) чотирилітерний індекс місцезнаходження ІКАО, присвоєний
місцю призначення. ________________

Примітка. Перелік індексів місцезнаходження ІКАО міститься у
документі Doc. 7910 "Покажчики (індекси) місцезнаходження";
б): 1) трилітерний індекс ІКАО, що позначає авіаційний
повноважний орган, службу, льотно-експлуатаційне агентство, якому
адресується повідомлення; або 2) якщо ніякого індексу не присвоєно, то необхідно
використовувати один з елементів: YXY - коли адресатом є військова служба / організація; ZZZ - коли адресатом є ПС, яке перебуває в польоті; YYY - у всіх інших випадках. ____________________

Примітка. Перелік трилітерних індексів ІКАО міститься у
документі Doc. 8585 "Умовні позначки експлуатантів повітряних
суден, авіаційних повноважних органів і служб";
в): 1) літеру Х або 2) однолітерний індекс, що вказує відділ або підрозділ
організації адресата. 3.6.3.3. Під час адресації повідомлень, які стосуються ОПР,
органом ОПР використовуються такі трилітерні індекси: центр, відповідальний за РПІ або верхній РПІ (РДЦ або ЦПІ): - якщо повідомлення стосується польоту за ППП - ZQZ; - якщо повідомлення стосується польоту за ПВП - ZFZ; - океанічний районний диспетчерський центр - ZOZ; Аеродромна диспетчерська вишка - ZTZ; ( Абзац 5 пункту
3.6.3.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) Пункт збору донесень щодо ОПР - ZPZ. Інші трилітерні індекси органів ОПР з даною метою не
використовуються. 3.6.4. Час подання повідомлення Час подання повідомлення позначається групою "дата - час", що
складається з шести цифр, які вказують дату і час подання
повідомлення. Наприклад: 251011 (25 - дата, 10 год. 11 хв.) 3.6.5. Індекс укладача Індекс укладача складається з восьмилітерного послідовного
ряду, аналогічного індексу адресата (див. п. 3.6.3.2), що означає
місце укладання та організацію, яка склала повідомлення. 3.6.6. Додаткова інформація про адресу та джерела даних У разі використання в адресі та/або в джерелі трилітерних
індексів YXY, ZZZ або YYY (див. п. 3.6.3.2 "б") необхідно
вказувати таку додаткову інформацію: а) на початку тексту вказується назва організації або
належність відповідного ПС; б) такі додатки включаються у тій самій послідовності, що й
індекси адресата та/або індекс укладача; в) якщо таких додатків кілька - за останнім повинно бути
слово "СТОП"; г) якщо є один або кілька додатків до індексів адресата плюс
один додаток до індексу укладача, перед додатком щодо індексу
укладача повинно включатися слово "ВІД".
4. Підготовка та передавання повідомлень
4.1. Повідомлення щодо ОПР готуються і передаються з
використанням стандартних текстів і формату, зазначених у розділах
7, 8, і відповідно до стандартних правил групування даних.
4.2. Під час обміну усними повідомленнями між відповідними
органами ОПР доказом прийняття повідомлення є усне підтвердження.
У зв'язку з цим ніякого письмового підтвердження не потрібно.
5. Методи обміну повідомленнями
5.1. Метод обміну повідомленнями, який використовується для
обміну даними УПР, визначається вимогами УПР, які установлюються
до завчасного надання, та правилами керування потоком. Метод обміну повідомленнями також залежить від наявності
належних каналів зв'язку, виконуваних функцій, типу даних, що
підлягають обміну, і засобів їх обробки, які існують у відповідних
центрах.
5.2. Основні дані плану польоту, необхідні для дотримання
правил керування потоком, передаються не пізніше ніж за 60 хвилин
до розрахункового часу прибирання колодок. Основні дані плану
польоту забезпечуються у вигляді або поданого плану польоту, або
повторюваних планів польоту, що надсилаються поштою на бланку
переліку повторюваних планів польотів, або в іншому вигляді,
придатному для використання в системах електронної обробки даних. У подані до початку польоту дані плану польоту, при потребі,
заносяться зміни щодо часу, рівнів і маршруту, а також інша
важлива інформація. Плани польотів щодо рейсів, на які можуть бути розповсюджені
заходи ОППР, надаються не пізніше ніж за 3 години до
розрахункового часу прибирання колодок. Пункт 5.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 )
5.3. Основні дані плану польоту, необхідні для УПР, подаються
першому за маршрутом диспетчерському центру не менше як за 30
хвилин до розрахункового часу прибирання колодок, а кожному
наступному центру - не менше як за 20 хвилин до входження ПС у
район відповідальності цього центру, з метою підготовки до
передачі управління. ( Пункт 5.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
5.4. Другий за маршрутом центр ОПР і кожен наступний
забезпечуються поточними даними, у тому числі поновленими даними
плану польоту, що містяться у повідомленні щодо поточного плану
польоту або в повідомленні щодо розрахункових даних, яке
передається як доповнення до вже наявних оновлених основних даних
про план польоту.
5.5. У районах, де для обміну даними плану польоту
використовуються автоматизовані системи і де ці системи
забезпечують даними кілька районних диспетчерських центрів,
диспетчерських органів підходу та/або аеродромних диспетчерських
пунктів, відповідні повідомлення адресуються лише цим
автоматизованим системам, а не кожному окремому органу ОПР.
5.6. Повідомлення щодо даних поданого плану польоту і змін до
них Повідомлення щодо даних поданого плану польоту і змін до них
адресуються одночасно першому на маршруті диспетчерському центру,
усім іншим органам ОПР за маршрутом польоту, які не мають
можливості одержати або обробити дані поточного плану польоту, і
відповідним органам організації потоку повітряного руху.
5.7. Дані щодо координації та передавання 5.7.1. Обмін інформацією про хід польоту між послідовно
розташованими диспетчерськими секторами та/або диспетчерськими
центрами здійснюється в процесі координації і передавання
управління, що складається з таких етапів: сповіщення про політ та запропоновані умови передавання
управління; координація умов передачі й прийняття, після чого орган, що
приймає УПР, бере на себе управління. 5.7.2. Сповіщення про політ здійснюється шляхом передачі
повідомлення про поточний план польоту, у якому містяться всі
відповідні дані ОПР, або шляхом передачі повідомлення щодо
розрахункових даних, яке містить запропоновані умови передачі. Повідомлення щодо розрахункових даних використовуються лише в
тому випадку, коли орган ОПР, що приймає УПР, уже має поновлені
основні дані плану польоту. 5.7.3. Орган ОПР, що приймає УПР, який не згоден із
запропонованими умовами передачі, відмовляється прийняти ПС на цих
умовах і починає подальші дії щодо координації, пропонуючи
альтернативні прийнятні умови. 5.7.4. Процес координації вважається завершеним, якщо
запропоновані умови, що містяться у повідомленні щодо поточного
плану польоту та в повідомленні щодо розрахункових даних або в
одній, або кількох альтернативних пропозиціях, забезпечують
дотримання порядку оперативних або логічних дій. 5.7.5. Якщо оперативне підтвердження не отримано, то ЕОМ, що
приймає, автоматично передає повідомлення щодо логічного
підтвердження для забезпечення цілісності процесу координації з
використанням ліній зв'язку "ЕОМ-ЕОМ". Зазначене повідомлення
передається після того, як опрацювання отриманих даних щодо
передавання досягає такого рівня, що в разі тимчасової відмови
ЕОМ, що приймає, інформація буде доведена до відома відповідного
диспетчера УПР. 5.7.6. Передавання управління здійснюється або шляхом
безпосереднього обміну повідомленнями між органами, що їх
передають та приймають, або без такого обміну між ними за
наявності угоди. 5.7.7. Якщо під час передавання управління здійснюється обмін
даними, то, за взаємною згодою, до пропозиції про передавання
включається, якщо це доцільно, радіолокаційна інформація, причому
без додаткової координації. 5.7.8. Якщо після одержання радіолокаційної інформації орган
ОПР, що приймає управління, не може відразу пізнати ПС, то для
одержання, коли це доцільно, нової радіолокаційної інформації
проводиться додатковий обмін повідомленнями. 5.7.9. Процес передавання управління завершується
підтвердженням органу, що приймає управління рухом.
5.8. Додаткові дані 5.8.1. Якщо потрібні основні чи додаткові дані плану польоту,
то повідомлення, що містять відповідний запит, необхідно
адресувати тому органу ОПР, який імовірніше має доступ до
необхідних даних. 5.8.2. За наявності інформації, яка запитується, передається
повідомлення про поданий план або додаткова інформація до плану
польоту. ( Пункт 5.8.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 )

6. Типи повідомлень та їх використання
6.1. Аварійні повідомлення 6.1.1. Повідомлення щодо аварійного сповіщення - Alerting
Message (ALR) 6.1.1.1. Якщо орган ОПР вважає, що ПС перебуває в аварійному
стані, він передає повідомлення щодо аварійного сповіщення та
інформацію, що є або може бути отримана, будь-якому органу ОПР,
який може мати відношення до польоту даного ПС, і відповідним
координаційним центрам пошуку та рятування. 6.1.1.2. За погодженням з відповідними органами ОПР
повідомлення щодо аварійної стадії, складене органом, який
використовує обладнання автоматичної обробки даних, може
передаватися як повідомлення щодо зміни (п. 6.2.1.3), яке
доповнюється усним повідомленням про подальші докладні дані, що
приписуються для включення у повідомлення щодо аварійного
сповіщення. 6.1.2. Повідомлення щодо відмови радіозв'язку - Radio
Communication Failure (RCF) 6.1.2.1. Якщо органу ОПР стає відомо про те, що на ПС, яке
виконує політ у його районі, сталася відмова радіозв'язку, то усім
наступним за маршрутом польоту органам ОПР, що вже одержали дані
плану польоту (FPL або RPL), а також аеродромній диспетчерській
вишці на аеродромі призначення передається повідомлення RCF, якщо
раніше вже були направлені основні дані плану польоту. ( Пункт
6.1.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.1.2.2. Якщо наступний за маршрутом орган ОПР ще не одержав
основних даних плану польоту, оскільки він має ще одержати
повідомлення щодо поточного плану польоту в процесі координації,
то цьому органу ОПР передаються повідомлення RCF і повідомлення
CPL. Цей орган ОПР, у свою чергу, передає ці повідомлення RCF і
повідомлення CPL наступному за маршрутом органу ОПР. Цей процес
повторюється послідовно від одного центру до іншого, аж до першого
органу ОПР, який розташований на частині маршруту польоту, що
залишилася, якому вже були направлені основні дані плану польоту.
6.2. Повідомлення щодо руху та управління Повідомлення щодо передбачуваного або фактичного руху ПС
ґрунтуються на останній інформації, яка була надана органу ОПР
пілотом, експлуатантом чи призначеним ним представником, або на
інформації, отриманій за допомогою наземного радіолокатора.
( Абзац перший пункту 6.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1. Повідомлення щодо плану польоту та пов'язані з ними
повідомлення щодо поновлення даних До повідомлень щодо плану польоту та пов'язаними з ними
повідомленнями стосовно поновлення даних належать повідомлення
щодо: поданого плану польоту; запропонованого плану польоту органом ОПР; плану польоту ОПР; зміни плану польоту ОПР; затримки; зміни; анулювання плану польоту; вильоту; прибуття. Пункт 6.2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.2.1.1. Повідомлення щодо поданого плану польоту - Flight
Plan (FPL) 6.2.1.1.1. Повідомлення FPL передається на всі польоти, на
які був представлений план польоту, з метою отримання
диспетчерського, польотно-інформаційного або аварійного
обслуговування упродовж усього маршруту польоту або його частини
за умови, коли не застосовуються процедури RPL або не
використовується повідомлення CPL. ( Пункт 6.2.1.1.1 в редакції
Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1.1.2. Повідомлення щодо поданого плану польоту
складається й адресується експлуатантом або органом ОПР, який
обслуговує аеродром вильоту, або, у відповідних випадках, органом
ОПР, що одержує план польоту від ПС, яке перебуває в польоті,
таким чином: а) повідомлення FPL направляється до РДЦ або ЦПІ, який
обслуговує диспетчерський район або РПІ, у межах якого перебуває
аеродром вильоту; б) якщо ще не надійшли основні дані плану польоту,
передбачені подаванням повторюваних планів польоту (RPL), то
повідомлення FPL направляється всім центрам, відповідальним за
кожний район польотної інформації або верхній район польотної
інформації за маршрутом польоту, які не мають можливості
опрацювати поточні дані. Крім того, повідомлення FPL направляється
також центрам організації потоку, у віданні яких перебувають
органи ОПР, розташовані за маршрутом польоту; в) якщо в плані польоту зазначається про можливе надходження
запиту щодо надання повторного диспетчерського дозволу в польоті,
то повідомлення FPL направляється відповідним додатковим центрам
ОПР та органам ОПР на зміненому аеродромі призначення за межами
зони IFPS. У цьому разі в полі 18 плану польоту після скорочення
"RIF" указується маршрут польоту до переглянутого аеродрому
призначення, який може бути запитаний у польоті; г) там, де є домовленість про використання повідомлень CPL,
але де потрібна інформація для завчасного планування потоку руху,
відповідним районним диспетчерським центрам направляється
повідомлення FPL; ґ) щодо польоту за маршрутом, де забезпечуються лише
польотно-інформаційне обслуговування й аварійні сповіщення,
повідомлення FPL адресується центру, який відповідає за кожен РПІ
або верхній РПІ за маршрутом польоту, й аеродромній диспетчерській
вишці на аеродромі призначення. Пункт 6.2.1.1.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.2.1.1.3. Якщо політ виконується з проміжними зупинками і
коли плани польоту для кожного етапу польоту подаються на
аеродромі першого вильоту, то додержуються такого порядку: а) пункт збору донесень щодо ОПР на аеродромі першого
вильоту: 1) передає повідомлення FPL стосовно першого етапу польоту
відповідно до положень п. 6.2.1.1.2; 2) передає окремі повідомлення FPL стосовно кожного
наступного етапу польоту, адресованому пункту донесень щодо ОПР на
відповідному наступному аеродромі вильоту; б) пункт збору донесень щодо ОПР на кожному наступному
аеродромі вильоту при отриманні повідомлення FPL розпочинає такі
самі дії, які виконувалися б, якби план польоту подавався на
місці. 6.2.1.1.4. Повідомлення FPL передаються безпосередньо після
подання плану польоту. Але якщо план польоту подається більше ніж
за 24 години до розрахункового часу початку польоту, то щодо нього
не застосовуються ніякі дії доти, доки до початку польоту не
залишиться максимум 24 години, щоб уникнути необхідності включення
до плану польоту групи "DOF". Крім того, якщо план польоту поданий
заздалегідь і при цьому діє положення п. 6.2.1.1.2 "б" чи "ґ" або
п. 6.2.1.1.3, повідомлення FPL може бути затримано і передано за
годину до розрахункового часу прибирання колодок за умовою, що це
дасть змогу кожному відповідному органу ОПР отримати інформацію
принаймні за 30 хвилин до розрахункового часу входження ПС до його
району відповідальності. 6.2.1.2. Повідомлення щодо затримки - Delay message (DLA) 6.2.1.2.1. Повідомлення DLA передається у тому разі, якщо
виліт ПС, щодо якого були передані основні дані польоту (FPL або
RPL), затримується більш як на 15 хвилин від розрахункового часу
прибирання колодок, зазначеного в основних даних плану польоту.
( Пункт 6.2.1.2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.2.1.2.2. Повідомлення DLA передається не пізніше
розрахункового часу прибирання колодок, коли про час затримки
відомо, або протягом 10 хвилин після цього часу, коли затримка
виникла непередбачено. ( Пункт 6.2.1.2.2 в редакції Наказу
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1.2.3. Повідомлення DLA передається експлуатантом або
органом ОПР, який обслуговує аеродром вильоту, усім одержувачам
основних даних польоту. ( Пункт 6.2.1.2.3 в редакції Наказу
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1.3. Повідомлення щодо зміни - Change (CHG) Повідомлення CHG передається в тому випадку, коли необхідно
внести деякі зміни в основні дані плану польоту, які містяться у
раніше переданих даних FPL або RPL. Повідомлення CHG передається
тим одержувачам основних даних плану польоту, яких стосується ця
зміна. CHG - не подається у разі зміни таких даних плану польоту:
аеродром вильоту, аеродром призначення, пізнавальний індекс ПС,
розрахункова дата прибирання колодок. У цьому разі експлуатант
відміняє поданий план польоту та подає новий FPL. ( Пункт 6.2.1.3
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінтрансу N 395
( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 ) 6.2.1.4. Повідомлення щодо анулювання плану польоту - Flight
Plan Cancellation message (CNL) Повідомлення CNL передається експлуатантом або органом ОПР,
який обслуговує аеродром вильоту, усім одержувачам основних даних
польоту. Пункт 6.2.1.4 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.2.1.5. Повідомлення щодо вильоту - Departure (DEP) 6.2.1.5.1. Повідомлення DEP передається негайно після вильоту
ПС, щодо якого раніше були розповсюджені основні дані плану
польоту. 6.2.1.5.2. Повідомлення DEP передається органом ОПР, що
обслуговує даний аеродром вильоту, усім одержувачам основних даних
плану польоту. 6.2.1.6. Повідомлення щодо прибуття - Arrival message (ARR) 6.2.1.6.1. При отриманні органом ОПР, що обслуговує аеродром
прильоту, даних про прибуття ПС цей орган передає повідомлення
ARR: а) щодо посадки на аеродромі призначення: 1) РДЦ або ЦПІ, у районі якого розташовано аеродром
призначення, якщо таке повідомлення потрібне цьому органу; 2) органу ОПР на аеродромі вильоту, який складав повідомлення
щодо плану польоту, якщо в цьому повідомленні мав місце запит про
направлення повідомлення ARR. Запит щодо передачі повідомлення ARR
зазначається в полі типу 18 відкритим текстом; ( Пункт 2 абзацу
"а" пункту 6.2.1.6.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 3) ЦДС; ( Абзац "а" пункту 6.2.1.6.1 доповнено пунктом 3
згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 4) Украероцентр; ( Абзац "а" пункту 6.2.1.6.1 доповнено
пунктом 4 згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 5) відділ з АНЗ; ( Абзац "а" пункту 6.2.1.6.1 доповнено
пунктом 5 згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6) ППО. ( Абзац "а" пункту 6.2.1.6.1 доповнено пунктом 6
згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) б) щодо посадки на запасному або іншому аеродромі: 1) РДЦ або ЦПІ, у межах якого розташований аеродром прибуття; 2) аеродромній диспетчерській вишці на аеродромі призначення;
( Пункт 2 абзацу "б" пункту 6.2.1.6.1 в редакції Наказу Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 3) пункту збору донесень щодо ОПР на аеродромі вильоту; 4) РДЦ або ЦПІ, який відповідає за кожний РПІ або за верхній
РПІ, через який відповідно до плану польоту проходив би політ ПС,
якби маршрут польоту не було змінено. 6.2.1.6.2. Якщо ПС, яке виконувало контрольований політ, під
час якого мала місце відмова двостороннього зв'язку, виконало
посадку, АДП або пункт збору донесень щодо ОПР на аеродромі
прибуття передає повідомлення ARR: а) щодо посадки на аеродромі призначення: 1) усім органам ОПР, що мали відношення до даного польоту в
період відмови зв'язку, й 2) усім іншим органам ОПР, які могли бути охоплені аварійним
сповіщенням; б) щодо посадки не на аеродромі призначення, а на іншому
аеродромі: органу ОПР, який обслуговує аеродром призначення; потім цей
орган передає повідомлення ARR іншим органам ОПР, що мали
відношення до даного польоту або охоплені аварійним сповіщенням,
як зазначено вище в підпункті "а". 6.2.1.7. Повідомлення щодо запропонованого плану польоту
органом УПР - ATC Flight plan proposal message (AFP) Повідомлення AFP складається і адресується органом ОПР до
IFPS кожного разу, коли орган ОПР одержує інформацію щодо польоту
(план польоту) від екіпажу ПС, яке перебуває в польоті і для якого
не надійшли основні дані плану польоту (FPL). Пункт 6.2.1 доповнено пунктом 6.2.1.7 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1.8. Повідомлення щодо плану польоту УПР - ATC Flight
plan message (APL) Повідомлення APL складається і адресується IFPS як відповідь
на отриману від органу ОПР інформацію стосовно конкретного польоту
в повідомленні AFP у тому разі, якщо основні дані плану польоту: відсутні в базі даних IFPS; є в базі даних IFPS, але в результаті отриманої інформації,
такої як зміна маршруту та інше, основні дані плану польоту
потрібно направляти органу ОПР, який отримав оригінальний FPL. Пункт 6.2.1 доповнено пунктом 6.2.1.8 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.1.9. Повідомлення щодо зміни плану польоту УПР - ATC
Flight plan change message (ACH) Повідомлення АСН складається і адресується IFPS як відповідь
на отриману від органу ОПР інформацію стосовно конкретного польоту
в повідомленні AFP у тому разі, якщо основні дані плану польоту
зазнали змін під час виконання польоту. Пункт 6.2.1 доповнено пунктом 6.2.1.9 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
6.2.2. Повідомлення щодо координації До них належать повідомлення щодо: поточного плану польоту; розрахункових даних; координації; прийнятності; логічного підтвердження; інформаційних даних про рух ПС. 6.2.2.1. Повідомлення щодо поточного плану польоту - Current
Flight Plan (CPL) 6.2.2.1.1. Якщо основні дані плану польоту (FPL або RPL), які
доповнюватимуться даними з координації, у повідомленні щодо
розрахункових даних ще не розіслані, то кожен РДЦ передає
повідомлення CPL наступному суміжному РДЦ, а останній РДЦ -
аеродромній диспетчерській вишці на аеродромі призначення відносно
кожного контрольованого польоту і кожного польоту, забезпечуваного
консультативним ОПР на маршрутах або їх частинах там, де
відповідний повноважний орган ОПР установив наявність належного
зв'язку від пункту до пункту або, за відсутності зв'язку,
наявність інших умов, необхідних для передачі інформації щодо
поточного плану польоту. ( Пункт 6.2.2.1.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.2.1.2. Якщо ПС виконує проліт над дуже обмеженою частиною
диспетчерського району, де за згодою між відповідними повноважними
органами ОПР координація повітряного руху в цій частині
диспетчерського району передана двом пунктам і безпосередньо
здійснюється ними, то повідомлення CPL передаються одним таким
органом безпосередньо іншому такому органу. 6.2.2.1.3. Повідомлення CPL передається завчасно для того,
щоб кожен відповідний орган ОПР мав змогу одержати цю інформацію
не пізніше як за 20 хвилин до розрахункового часу прольоту цим ПС
точки передачі управління його рухом, у якій управління переходить
до цього органу, якщо відповідний повноважний орган ОПР не вказує
інший період часу. Це правило застосовується незалежно від того,
чи прийняв орган ОПР, відповідальний за укладання цього
повідомлення, управління рухом ПС, чи встановив з ним зв'язок до
моменту передачі повідомлення. 6.2.2.1.4. Якщо повідомлення CPL передається центру, який не
використовує засоби автоматичного опрацювання даних, а період
часу, зазначений вище, може бути недостатнім, то досягається
домовленість про збільшення запасу часу. 6.2.2.2. Повідомлення щодо розрахункових даних - Estimated
Time (EST) 6.2.2.2.1. Якщо надані основні дані плану польоту, то
повідомлення EST передається кожним РДЦ або ЦПІ наступному за
маршрутом польоту РДЦ або ЦПІ. 6.2.2.2.2. Повідомлення EST передається заздалегідь для того,
щоб орган ОПР міг одержати його принаймні за 20 хвилин до
розрахункового часу прольоту ПС точки передачі управління, у якій
управління його рухом переходить до даного органу, якщо
відповідний повноважний орган ОПР не вказує інший період часу. Ця
процедура повинна застосовуватися незалежно від того, чи завчасно
прийняв контроль за ПС або встановив з ним зв'язок РДЦ (ЦПІ),
відповідальний за підготовку повідомлення. ( Пункт 6.2.2.2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.2.2.2.3. Коли повідомлення EST передається центру, який не
використовує засоби автоматичного опрацювання даних, період часу,
зазначений вище, може бути недостатнім. У такому разі досягається
домовленість про збільшення запасу часу. 6.2.2.3. Повідомлення щодо координації - Coordination Message
(CDN) 6.2.2.3.1. Повідомлення CDN передається органом, що приймає
УПР, до органу, що його передає, під час координації, коли перший
пропонує зміни до даних щодо координації, які містяться в
отриманих раніше повідомленнях CPL або EST. 6.2.2.3.2. Якщо орган, що передає УПР, пропонує внести зміну
в отримані дані від органу, який приймає УПР, що містяться у
повідомленні CDN, то органу, що приймає УПР, передається
повідомлення CDN. 6.2.2.3.3. Описаний вище процес триває доти, доки процес
координації не завершиться переданням одним із цих двох органів
повідомлення щодо прийнятності (АСР). Однак, звичайно, коли до
повідомлення CDN пропонується зміна, то це питання вирішується за
допомогою мережі прямого мовного зв'язку. 6.2.2.3.4. Якщо після завершення процесу координації один із
двох відповідних органів ОПР пропонує внести будь-яку зміну до
основних даних плану польоту чи до умов передачі управління, то
іншому органу передається повідомлення CDN. Для цього необхідно
повторити процес координації. 6.2.2.3.5. Повторний процес координації необхідно завершувати
передачею повідомлення ACP. Як правило, у ході повторного процесу
координації використовуються канали прямого мовного зв'язку. 6.2.2.4. Повідомлення щодо прийнятності - Acceptance Message
(ACP) 6.2.2.4.1. Якщо між відповідними диспетчерськими органами
немає спеціальної домовленості, орган, який приймає УПР, направляє
органу, який передає УПР, повідомлення ACP для того, щоб указати
про прийнятність даних, які містяться у повідомленні CPL або EST
даних. 6.2.2.4.2. Орган, який приймає або передає УПР, надає
повідомлення ACP для підтвердження того, що отримані дані в
повідомленні CDN прийнятні і що процес координації завершено. 6.2.2.5. Повідомлення щодо логічного підтвердження - Logical
Acceptance Message (LAM) 6.2.2.5.1. Повідомлення LAM використовується лише при обміні
між ЕОМ УПР. 6.2.2.5.2. ЕОМ УПР передає повідомлення LAM у відповідь на
повідомлення CPL, EST або інше відповідне повідомлення, яке
отримане й оброблене до такого рівня, коли оперативні дані, які
містяться у ньому, будуть отримані відповідним диспетчером. 6.2.2.5.3. Під час передачі повідомлення CPL або EST центр,
який передає, установлює відповідний параметр часу реагування.
Якщо в межах часового параметра повідомлення LAM не надходить, то
дається оперативне попередження і здійснюється перехід на
телефонний або ручний режим. 6.2.2.6 Повідомлення щодо інформаційних даних про рух ПС -
Information message (INF) 6.2.2.6.1. Повідомлення INF використовується для забезпечення
інформацією про рух ПС інших органів, які не включені до процесу
координації між органами ОПР за маршрутом польоту. 6.2.2.6.2. Повідомлення INF використовується для забезпечення
вищезгаданих органів копіями повідомлень та для доведення
погоджених умов з координації. 6.2.2.6.3. Повідомлення INF використовується для забезпечення
цих органів інформацією відносно будь-якої точки на маршруті
польоту ПС. 6.2.2.6.4. Формат повідомлення дає можливість надавати
первинні дані, уносити зміни до них та робити відміну. Зразок повідомлення щодо інформаційних даних подано в
п.8.6.8. 6.2.3. Додаткові повідомлення До них належать повідомлення щодо: запиту плану польоту; запиту додаткової інформації до плану польоту; додаткова інформація до плану польоту. Пункт 6.2.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.2.3.1. Повідомлення щодо запиту плану польоту - Request
Flight Plan (RQP) 6.2.3.1.1. Повідомлення щодо запиту плану польоту (RQP)
передаються тоді, коли орган ОПР бажає одержати дані плану
польоту. Це може відбутися при одержанні повідомлення про ПС,
відносно якого раніше не було отримано ніяких відповідних основних
даних плану польоту. Повідомлення RQP направляється органу ОПР, що
передає УПР і який склав повідомлення EST, або центру, що склав
повідомлення щодо оновлення даних і відносно якого відсутні
відповідні основні дані плану польоту. 6.2.3.1.2. Якщо ніякого повідомлення не отримано, а ПС
установлює радіотелефонний зв'язок і має потребу в обслуговуванні,
повідомлення RQP передається попередньому органу ОПР за маршрутом
польоту. 6.2.3.2. Повідомлення щодо запиту додаткової інформації до
плану польоту - Request Supplementary flight plan (RQS) messages.
( Пункт 6.2.3.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.2.3.2.1. Повідомлення щодо запиту додаткової інформації до
плану польоту (RQS) передається в тому разі, якщо орган ОПР бажає
одержати додаткові дані до плану польоту. Повідомлення RQS
передається пункту збору донесень щодо ОПР на аеродромі вильоту, а
в разі надання плану польоту в ході польоту - органу ОПР,
зазначеному в повідомленні щодо плану польоту. ( Пункт 6.2.3.2.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.3.3. Повідомлення щодо додаткової інформації до плану
польоту - Supplementary Flight Plan (SPL) messages. Назва пункту 6.2.3.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) Повідомлення SPL передається пунктом збору донесень щодо ОПР
на аеродромі вильоту органам ОПР, що запитують додаткову
інформацію, окрім тієї, що вже була передана в повідомленні CPL
або FPL. При передаванні каналом АФТН цьому повідомленню
присвоюється такий самий індекс черговості, як і повідомленню щодо
запиту. 6.2.4. Повідомлення щодо управління До повідомлень щодо управління належать: повідомлення щодо дозволів; повідомлення щодо передачі управління; повідомлення щодо керування потоком; повідомлення щодо донесень про місцезнаходження та донесення
з борту. 6.2.4.1. Повідомлення щодо дозволів 6.2.4.1.1. Диспетчерські дозволи містять елементи, які
використовуються в такому порядку: а) пізнавальний індекс ПС; б) межа дії дозволу; в) маршрут польоту; г) рівень (рівні) польоту для усього маршруту або його
частини і, при потребі, зміни рівнів. ( Абзац "г" пункту 6.2.4.1.1
в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) Якщо дозвіл щодо рівнів охоплює лише частину маршруту, то
важливо, щоб орган УПР зазначав пункт, до якого діє ця частина
дозволу щодо рівнів, у всіх випадках, коли необхідно забезпечити
дотримання ешелонування; ( Абзац пункту 6.2.4.1.1 в редакції
Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) ґ) будь-які необхідні вказівки й інформація з інших питань,
наприклад щодо маневрування при заходженні на посадку або вильоті,
зв'язку і часу закінчення терміну дії дозволу (під часом
закінчення терміну дії дозволу слід розуміти час, після закінчення
якого даний дозвіл автоматично анулюється, якщо виконання польоту
не розпочато). 6.2.4.1.2 Вказівки, включені в дозволи щодо рівнів, містять
у собі: а) крейсерський рівень (рівні) або під час набирання висоти в
крейсерському режимі діапазон рівнів і, при потребі, пункт, до
якого діє дозвіл щодо рівня; б) за необхідності, рівні, на яких повинен здійснюватися
проліт основних точок; в) за необхідності, місце або час початку набирання висоти
або зниження; г) за необхідності, швидкість набирання висоти або зниження; ґ) за необхідності, детальні вказівки щодо рівнів вильоту чи
заходження на посадку. Пункт 6.2.4.1.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.2.4.1.3. За передавання дозволу ПС у визначений або
припустимий час і за негайне повідомлення диспетчерського органу в
тому випадку, коли воно не передається в межах визначеного періоду
часу, відповідає авіаційна станція або експлуатант ПС, які
одержали цей дозвіл. 6.2.4.1.4. Персонал, який одержує диспетчерські дозволи для
передачі їх повітряним суднам, передає такі дозволи, точно
дотримуючись фразеології, що використовується в одержуваних
дозволах. Якщо персонал, що передає такий дозвіл на борт
повітряних суден, не входить до складу служб ПР, то для виконання
даної вимоги важливо досягти відповідної домовленості. 6.2.4.2. Повідомлення щодо передачі управління 6.2.4.2.1. Відповідальність за управління рухом ПС не
передається одним органом УПР іншому без згоди органу, що приймає
УПР. 6.2.4.2.2. Орган, що передає УПР, направляє каналами зв'язку
органу, що приймає управління, відповідні дані поточного плану
польоту і будь-яку іншу диспетчерську інформацію стосовно
передавання управління, що запитується. 6.2.4.2.3. Під час виконання передавання контролю з
використанням радіолокаційних даних диспетчерська інформація, що
стосується даного передавання, уміщує інформацію щодо положення і,
за необхідності, напрямку та швидкості ПС відповідно до даних
радіолокаційного спостереження, отриманого безпосередньо перед
передаванням контролю. 6.2.4.2.4. Диспетчерський орган, що приймає УПР: а) повідомляє про свою здатність прийняти управління рухом ПС
за умовами, зазначеними диспетчерським органом, що передає
управління, якщо угодою, укладеною раніше між двома відповідними
органами, не передбачається, що відсутність будь-якої такої заяви
розглядається як згода із зазначеними умовами, або повідомляє про
будь-які необхідні зміни до цих умов; б) зазначає будь-яку іншу інформацію або дозвіл відносно
наступної частини польоту, які, на його думку, необхідно мати ПС
на момент передавання управління. 6.2.4.2.5. Коли диспетчерський орган, що приймає УПР,
установив двосторонній радіозв'язок із відповідним ПС та приймає
на себе управління його рухом, він сповіщає про це диспетчерський
орган, що передає управління, якщо інше не передбачається угодою
між двома відповідними диспетчерськими органами. 6.2.4.3. Повідомлення щодо керування потоком Якщо органу УПР стає зрозумілим, що додатковий рух понад той,
що вже прийнятий для управління, неможливо обробити в даний період
часу в конкретному місці або конкретному районі або його можна
обробити тільки в певній послідовності, тоді цей орган повідомляє
інші органи УПР й експлуатантів, відносно яких відомо або
передбачається, що вони мають до цього відношення, а також
командирам повітряних суден, які прямують у це місце чи цей район,
про те, що додаткові польоти, можливо, піддаватимуться зайвій
затримці або, якщо це передбачено, про те, що до будь-якого
додаткового руху мають застосовуватися встановлені обмеження на
визначений період часу для запобігання зайвій затримці ПС, яке
перебуває у польоті. 6.2.4.3.1. Повідомлення щодо організації потоків ПР Служба організації потоків повітряного руху (ATFM)
створюється на доповнення до системи УПР. Її метою є сприяння
безпечному впорядкованому та прискореному потоку руху ПС через
забезпечення максимального використання пропускної спроможності
системи УПР, при цьому об'єм руху ніколи не повинен перевищувати
пропускну спроможність, задекларовану відповідним повноважним
органом ОПР. ATFM в Європейському регіоні створена у відповідності до
прийнятої ІКАО концепції централізованої служби організації ATFM
(CFMU) та викладеної у частині V "Організація потоків повітряного
руху" Європейського аеронавігаційного плану. Відповідно до цієї
концепції CFMU Євроконтролю було створено Центральний виконавчий
орган (CEU)-Захід, географічним районом відповідальності якого є
повітряний простір держав-членів ЄКЦА та пункти організації
потоків (FMP), розташовані в кожному РДЦ. ( Абзац другий пункту
6.2.4.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) Взаємодія між CFMU Євроконтролю, органами ОПР, FMP та
експлуатантами ПС виконується з використанням повідомлень та
відповідно до правил і процедур, розроблених CFMU Євроконтролю та
викладених у чинному Керівництві CFMU "Basic CFMU Handbook".
( Абзац третій пункту 6.2.4.3.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.2.4.4. Повідомлення щодо донесень про місцезнаходження та
донесень з борту Формат повідомлень щодо донесень про місцезнаходження та
донесень з борту і правила групування даних, що підлягають
використанню під час передачі цих донесень, указані в доповненні 1
документа PANS-ATM (Doc 4444) ІКАО.
6.3. Польотно-інформаційні повідомлення До них відносяться повідомлення щодо: руху; метеорологічної інформації; роботи аеронавігаційних засобів аеродромів; інцидентів, які виникли під час ПР.
6.3.1. Повідомлення, що містять інформацію про рух 6.3.1.1. Повідомлення про рух, передані повітряним суднам,
які виконують польоти за межами контрольованого ПП 6.3.1.1.1. З урахуванням факторів, які обумовлюють характер
польотно-інформаційного обслуговування, і особливо забезпечення
повітряних суден, що виконують політ за межами контрольованого ПП,
інформацією про можливу небезпеку зіткнення, установити стандартні
тексти цих повідомлень немає можливості. 6.3.1.1.2. Якщо такі повідомлення передаються, то вони
повинні містити необхідні дані про напрямок польоту, а також
розрахунковий час, рівень і пункт, де ПС, яким загрожує можлива
небезпека зіткнення, розійдуться, обженуть одне одного або
зблизяться. Ця інформація надається таким чином, щоб пілот кожного
відповідного ПС міг ясно уявити собі характер небезпеки. ( Пункт
6.3.1.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.1.2. Повідомлення про основний рух, які передаються для
ПС, що виконує політ за ППП у контрольованому ПП Повідомлення містять такий текст: а) пізнавальний індекс ПС, якому передається дана інформація; б) слова "РУХ..." або "ДОДАТКОВИЙ РУХ... "; в) напрямок польоту відповідного ПС; г) тип відповідного ПС; ґ) крейсерський рівень відповідного ПС і розрахунковий час
прибуття в основну точку, розташовану найближче до того місця, де
ПС перетне рівні. ( Абзац "ґ" пункту 6.3.1.2 в редакції Наказу
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.1.3. Повідомлення, що містять інформацію про основний
місцевий рух Такі повідомлення містять такий текст: а) пізнавальний індекс ПС, якому передається інформація; б) за необхідності слова "РУХ..." або "ДОДАТКОВИЙ РУХ..."; в) опис основного місцевого руху, що дає змогу пілоту пізнати
його, наприклад: тип, швидкісна категорія та/або колір ПС, тип
транспортного засобу, кількість осіб і т. ін.; г) місце розташування основного місцевого руху щодо
відповідного ПС і напрямок руху. 6.3.2. Повідомлення, що містять метеорологічну інформацію 6.3.2.1. Інформація про метеорологічні умови на аеродромах,
яка підлягає передаванню на борт ПС відповідним органом ОПР,
береться з метеорологічних повідомлень, а саме: а) місцевих регулярних та спеціальних метеорологічних
зведень, що поширюються на аеродромі і призначені для ПС, що
прибувають і вилітають; б) регулярних та спеціальних зведень у кодованій формі
METAR/SPECI, що поширюються за межами аеродрому і які призначені
для ПС, що виконують польоти за маршрутом; в) даних, що отримуються з індикаторів метеорологічних
датчиків (зокрема з тими, що вимірюють приземний вітер і дальність
видимості на ЗПС - даними поточної погоди), розташованих на
робочих місцях диспетчерів органів ОПР; г) даних, що надходять на запит органів ОПР від
метеорологічних органів, які проводять спостереження на
аеродромі. Пункт 6.3.2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.3.2.2. У метеорологічних зведеннях METAR/SPECI, що
поширюються за межами аеродрому, параметри вітру усереднюються за
10-хвилинний період, а в місцевих зведеннях, що поширюються на
аеродромі, - за 2 хвилини. Напрямок вітру визначається відносно
географічного меридіана (дійсний напрямок), а швидкість - у метрах
за секунду. ( Пункт 6.3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.3. При зміні напрямку вітру на 180 град. і більше та
неможливості визначити середній його напрямок вітер зазначається в
метеорологічних повідомленнях як мінливий (VRB), після якого
повідомляється швидкість вітру. ( Пункт 6.3.2.3 в редакції Наказу
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.4. Якщо протягом 10-хвилинного періоду, що передує
строку спостережень, загальна зміна напрямку вітру становить
60 град. та більше, але менше 180 град. при швидкості вітру понад
2 м/с, у зведеннях повідомляється два екстремальних напрямки вітру
у градусах, між якими відбувалася зміна напрямку. 6.3.2.5. Відхилення від середньої швидкості вітру (пориви),
що спостерігалися за останні 10 хвилин, зазначаються тільки в тих
випадках, коли відхилення від середньої швидкості становить 5
м/сек або більше. За наявності автоматизованих систем спостережень
такі зміни швидкості вітру (пориви) надаються у вигляді
максимального й мінімального значення швидкості. У кодованих
зведеннях мінімальне значення швидкості вітру не зазначається.
( Пункт 6.3.2.5 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.3.2.6. При швидкості вітру менше 1 м/с (штиль) у зведеннях
METAR/SPECI, що поширюються за межами аеродрому, група вітру
кодується як "ОООООмрs"; у зведеннях, що передаються відкритим
текстом, використовується термін ТИХО (CALM). ( Абзац перший
пункту 6.3.2.6 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) Напрямок приземного вітру, інформація про який отримана за
допомогою датчика напрямку приземного вітру, що використовується
для потреб ОПР і передається органами ОПР пілотам, зазначається в
магнітних градусах. 6.3.2.7. У місцевих регулярних та спеціальних метеорологічних
зведеннях, що поширюються на аеродромі і використовуються для
повітряних суден, що вилітають, при слабкому і мінливому
приземному вітрі, що має швидкість 2 м/с або менше, по змозі,
включається діапазон напрямків вітру. Для повітряних суден, що
заходять на посадку, інформація про такий вітер передається як
"нестійкий". 6.3.2.8. Метеорологічна дальність видимості при її значенні
менше 800 м зазначається у величинах, кратних 50 м; при 800 м або
більше, але менше 5000 м - у величинах, кратних 100 м; 5000 м або
більше, але менше 10 км - у кілометрах; 10 км та більше -
зазначається тільки 10 км, за винятком випадків, коли умови дають
змогу використовувати термін "CAVOK". Кодове слово CAVOK
включається у зведення замість видимості та хмарності, якщо
одночасно спостерігаються такі умови: а) горизонтальна видимість біля поверхні землі 10 км або
більше; б) відсутні хмари нижче 1500 м (5000 футів) або нижче
верхньої межі мінімальної висоти в секторі (у залежності від того,
що більше) та відсутні купчасто-дощові хмари; в) відсутність важливих для авіації явищ погоди, зазначених
у кодових формах METAR/SPECI. ( Пункт 6.3.2.8 доповнено абзацом
"в" згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) Для гірських аеродромів термін "CAVOK" не використовується. 6.3.2.9. У місцевих регулярних та спеціальних метеорологічних
зведеннях, що поширюються на аеродромі, дані про видимість
надаються для: а) зон вильоту і набирання висоти для повітряних суден, що
вилітають; б) зони заходження на посадку і посадки для повітряних суден,
що прибувають. 6.3.2.10. У метеорологічних зведеннях, що поширюються за
межами аеродрому, дані про видимість (мінімальна видимість та/або
додаткові значення із зазначенням напрямку спостережень) надаються
уздовж усієї ЗПС. 6.3.2.11. Дальність видимості на ЗПС є величиною
розрахунковою і при значенні менше 400 м зазначається у величинах,
кратних 25 м, значення від 400 до 800 м включно зазначається у
величинах, кратних 50 м, а значення більше ніж 800 м - через
інтервали, кратні 100 м, при цьому округлення фактичних значень
дальності видимості до найближчого інтервалу здійснюється в менший
бік до найближчої величини у шкалі подання даних. 6.3.2.12. У метеорологічних зведеннях, що поширюються на
аеродромі і отримані з використанням автоматизованих систем, дані
необхідно оновлювати, як мінімум, кожні 60 сек.; при цьому період
усереднення дальності видимості на ЗПС (runway visual range - RVR)
становить: а) 10 хв. для зведень у кодовій формі METAR/SPECI; б) 60 сек. для місцевих регулярних та спеціальних
метеорологічних зведень. У метеорологічних зведеннях, що отримані без використання
автоматизованих систем, інформація про дальність видимості на ЗПС
уключається в момент спостереження, без усереднення. ( Пункт
6.3.2.12 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.13. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях
зазначаються значення дальності видимості на ЗПС, характерні для
зони приземлення, а також для середньої (за необхідності - двох
середніх) точки та протилежного кінця ЗПС, з відповідним
позначенням цих місць. У тих випадках, коли використовується
кілька ЗПС, у зведення включаються значення дальності видимості на
ЗПС для кожної з них. У зведеннях, що складаються у кодових формах METAR/SPECI
зазначається тільки значення дальності видимості на ЗПС,
характерне для зони приземлення, тобто в районі робочого старту.
( Пункт 6.3.2.13 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.3.2.14. За наявності кількох ЗПС у зведення METAR/SPECI
включаються значення дальності видимості на ЗПС для кожної з них.
( Пункт 6.3.2.14 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.3.2.15. Якщо значення дальності видимості на ЗПС протягом
10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню,
свідчить про чітку тенденцію зміни, наприклад середнє значення за
перші 5 хвилин відрізняється на 100 м або більше від середнього
значення за другий 5-хвилинний період, то воно зазначається
скороченням "U" для тенденції до поліпшення і скороченням "D" -
для тенденції до погіршення, наприклад RVR RWY 12 300М/D. Якщо
зміни дальності видимості на ЗПС протягом 10-хвилинного періоду,
що безпосередньо передує спостереженню, не мають чіткої тенденції,
вона зазначається скороченням "N". 6.3.2.16. Якщо протягом 10-хвилинного періоду, що передує
терміну спостереження, екстремальні однохвилинні середні величини
видимості відрізняються від середньої величини за 10-хвилинний
період більше ніж на 50 метрів, або на 20% (у залежності від того,
що більше), то замість середнього значення за 10 хвилин
зазначаються однохвилинні середні мінімальне і максимальне
значення, наприклад RVR RWY 18 MNM 700M MAX 1100M. 6.3.2.17. Якщо дальність видимості на ЗПС перевищує
максимальне значення, що може бути визначене за допомогою
автоматизованої системи, то вона зазначається як відстань, що
перевищує відповідне значення, наприклад RVR RWY 14 ABV 1200M, де
1200 метрів є максимальним значенням, що визначається даною
системою. За відсутності автоматизованих систем спостережень
значення дальності видимості на ЗПС у зведеннях, що
розповсюджуються на аеродромі, указуються до встановлених
максимальних значень. ( Пункт 6.3.2.17 в редакції Наказу Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.18. Якщо дальність видимості на ЗПС нижче мінімального
значення, що може бути визначене за допомогою автоматизованої
системи, то вона зазначається як така, що має значення менше
зазначеної відстані, наприклад RVR RWY 10 BLW 150M. За відсутності
автоматизованих систем спостережень значення дальності видимості
на ЗПС у зведеннях, що розповсюджуються на аеродромі, вказуються
до встановлених мінімальних значень. ( Пункт 6.3.2.18 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.3.2.19. У метеорологічних зведеннях зазначаються такі типи
явищ поточної погоди та їх позначення: туман (FG), дощ (RA),
крижані кристали (алмазний пил) (IC), сніг (SN), снігове зерно
(SG), крижаний дощ (PL), град (GR), крижана та/або снігова крупа
(GS), мряка (DZ), серпанок (BR), пісок (SA), пил (широкого
розповсюдження) (DU), імла (HZ), дим (FU), вулканічний попіл (VA),
пилові (піщані) вихори (PO), шквал (SQ), воронкоподібна хмара
(торнадо або смерч) (FC), пилова буря (DS), піщана буря (SS). 6.3.2.20. Зазначені нижче характеристики явищ поточної погоди
та їх позначення, за необхідності, повідомляються як: гроза (TS),
злива (SH), поземок (DR), низова хуртовина (BL), низький (MI),
гряди (BC), частковий (PR) та на околиці (VC). 6.3.2.21. Інтенсивність явищ поточної погоди зазначається
тільки для опадів, у т. ч. і зливових, та грози з опадами,
пилової, піщаної або загальної хуртовини, пилової або піщаної
бурі. У кодованих зведеннях слабка або сильна інтенсивність
позначається відповідним знаком "-", "+", а помірна не
зазначається. У місцевих зведеннях при використанні
автоматизованих спостережень використовуються такі скорочення для
інтенсивності: FBL (слабка), MOD (помірна) та HVY (сильна).
( Пункт 6.3.2.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.22. У метеорологічних зведеннях надаються такі дані
про хмарність: кількість із використанням позначень: FEW (1-2
окт), SCT (3-4 окт), BKN (5- 7 окт) або OVC (8 окт); вид хмарності
зазначається тільки для купчасто-дощових хмар (СВ) або потужних
купчастих хмар (TCU). У місцевих зведеннях висота нижньої межі хмар надається у
величинах, кратних 10 м. У зведеннях у кодовій формі METAR/SPESI
висота нижньої межі хмар (вертикальна видимість) зазначається у
величинах, кратних 30 м. Пункт 6.3.2.22 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.3.2.23. Коли нижня межа хмар розмита, розірвана або швидко
змінюється, указується мінімальна висота нижньої межі хмари або
його частин разом із відповідним описом їхніх характеристик. Якщо
хмарність відсутня, вертикальна видимість необмежена, а скорочення
CAVOK та SKC для опису умов погоди не підходить, використовується
позначення NSC (суттєва хмарність відсутня). ( Пункт 6.3.2.23 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 6.3.2.24. Коли спостерігається хмарність і її нижню межу
визначити неможливо, наводяться дані про вертикальну видимість і
використовується VV (VER VIS), після якого зазначається величина
вертикальної видимості в метрах. 6.3.2.25. Температура повітря і температура точки роси
зазначаються з точністю до найближчого цілого числа градусів
Цельсія. 6.3.2.26. Для установки висотоміра використовуються дані
атмосферного тиску на аеродромі, приведеного до рівня моря за
стандартною атмосферою - QNH, які включені до метеорологічних
зведень, та дані атмосферного тиску на аеродромі на порозі ЗПС -
QFE, які включені в місцеві метеорологічні зведення за
домовленістю на місцях або надаються за запитом пілота. Дані QNH
надаються в гектопаскалях і округлюються в менший бік до
найближчого цілого гектопаскаля. Дані QFE надаються в міліметрах
ртутного стовпчика і також округлюються в менший бік до
найближчого цілого міліметра. ( Пункт 6.3.2.26 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.3.2.27. Інша суттєва інформація, що розповсюджується на
аеродромі Назва пункту 6.3.2.27 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.2.27.1. До цієї інформації належить будь-яка інформація
про метеорологічні умови в зоні аеродрому і заходження на посадку,
відхід на друге коло або набирання висоти, що стосується місця
розташування купчасто-дощової хмарності або грози, помірної або
сильної турбулентності, зсуву вітру, граду, шквали, помірного або
сильного обледеніння, замерзаючих (переохолоджених) опадів,
сильних гірських хвиль, піщаних або пилових бур, хуртовини,
торнадо або смерчу, а також будь-яка інформація про недавні явища
погоди, що має важливе з погляду експлуатації значення (опади, що
замерзають; помірні або сильні опади; помірна або сильна низова
хуртовина; пилова або піщана буря; гроза; торнадо або смерч;
вулканічний попіл) у період після випуску останнього поточного
зведення або за останню годину в залежності від того, що менше,
але не в термін спостереження. ( Пункт 6.3.2.27.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 6.3.2.27.2. У метеорологічних зведеннях, що поширюються за
межами аеродрому, зазначається тільки інформація про зсув вітру та
про недавні явища погоди, зазначені вище, що мають важливе з
погляду експлуатації значення. 6.3.2.28. Інформація про метеорологічні умови на маршрутах
польотів, яка підлягає передачі на борт ПС відповідним органом
ОПР, береться з метеорологічних повідомлень, а саме: а) інформації SIGMET та AIRMET про наявні та прогнозовані
певні явища погоди, що можуть вплинути на безпеку польотів ПС; б) інформації AIREP SPECIAL про наявні певні явища, що були
спостережені з борту ПС і впливали на безпеку польотів ПС. Пункт 6.3.2 доповнено пунктом 6.3.2.28 згідно з Наказом
Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 6.3.3. Повідомлення щодо функціонування аеронавігаційних
засобів Загальні положення з питання функціонування аеронавігаційних
засобів викладені в п. 4.2 Додатка 11 до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_655 ). Повідомлення щодо функціонування аеронавігаційних засобів
передаються повітряним суднам, з плану польоту яких очевидно, що
на їхній політ може вплинути експлуатаційний стан відповідного
аеронавігаційного засобу. Повідомлення містять необхідні дані про експлуатаційний стан
відповідного засобу і, якщо він не працює, то в них зазначається,
коли буде налагоджене його нормальне функціонування. 6.3.4. Повідомлення, що містять інформацію про умови на
аеродромі 6.3.4.1. Важлива інформація про умови на аеродромі включає
інформацію щодо: а) будівельних або ремонтних робіт на робочій площі або
безпосередньо поблизу від неї; б) нерівних або розбитих ділянок на поверхні ЗПС, рульових
доріжок або перону незалежно від того, маркуються вони чи ні; в) снігу, сльоти або льоду на ЗПС, рульових доріжках або
пероні; г) води на ЗПС, рульових доріжках або пероні; ґ) снігових кучугур або заметів поблизу ЗПС, рульових доріжок
або перону; д) інших тимчасових небезпек, у тому числі повітряних суден
на стоянках або птахів на землі чи в повітрі; е) відмови або нестійкого функціонування частини або всієї
світлосигнальної системи аеродрому; є) будь-якої іншої відповідної інформації. 6.3.4.2. Важлива інформація про умови на аеродромі надається
кожному ПС крім випадків, коли відомо, що це ПС вже отримало цю
інформацію з інших джерел. Ця інформація надається завчасно для
того, щоб ПС могло належним чином її використати, а небезпеки
вказуються якомога точніше. __________________

Примітка. До інших джерел відносяться повідомлення NOTAM,
радіомовні передачі ATIS і відповідні сигнали. 6.3.4.3. У всіх випадках, коли надається інформація про умови
на аеродромі, вона викладається в ясній і стислій формі, щоб
пілоту можна було простіше зрозуміти ситуацію, що описується. Вона
надається в усіх випадках, коли диспетчер вважає це необхідним в
інтересах безпеки або на запит ПС. Якщо інформація надається з
ініціативи диспетчера, то вона передається усім відповідним
повітряним суднам завчасно для того, щоб пілоти могли належним
чином використовувати цю інформацію. 6.3.4.4. Інформація про наявність води на ЗПС передається
кожному відповідному ПС з ініціативи диспетчера з використанням
таких термінів: ВОЛОГА - поверхня змінює колір через наявність вологи; МОКРА - поверхня насичена водою, але стояча вода відсутня; ДІЛЯНКИ ВОДИ - помітні ділянки стоячої води; ЗАЛИТА ВОДОЮ - помітна значна площа, покрита стоячою водою.
6.3.5. У разі якщо ПС, з яким стався інцидент, прямує до
пункту призначення, що перебуває за межами зони обслуговування
органу ОПР, який забезпечує обслуговування у районі, де стався
інцидент, то необхідно повідомити про зазначений випадок орган ОПР
на аеродромі призначення і попросити його одержати від пілота звіт
про інцидент. До повідомлення необхідно включати таку інформацію: а) тип інциденту (AIRPROX, правила чи засоби); б) пізнавальний індекс відповідного ПС; в) час і місцезнаходження ПС у момент інциденту; г) короткі відомості про інцидент. Типова форма звіту про інцидент під час повітряного руху
публікується в АІР України. Пункт 6.3.5 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004; в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 320 ( z0447-10 ) від 31.05.2010 }
6.3.6. Операційні повідомлення IFPS - IFPS Operational reply
messages (ORMs) Операційні повідомлення IFPS використовуються системою IFPS
для того, щоб сповістити відправника повідомлення та (або)
експлуатанта щодо статусу процесу обробки отриманого повідомлення
таким способом: повідомлення АСК (Acknowledge Message) - повідомлення про
успішну автоматичну обробку отриманого системою IFPS повідомлення; повідомлення MAN (Manual Message) - повідомлення про ручну
обробку отриманого системою IFPS повідомлення; повідомлення REJ (Rejection Message) - повідомлення про
неможливість обробити отримане системою IFPS повідомлення. Якщо з якоїсь причини повідомлення АСК не надійшло після
відправлення повідомлення щодо плану польоту та пов'язаних з ним
повідомлень до IFPS Євроконтролю, то це означає що система IFPS
та, відповідно, органи ОПР не мають інформації стосовно польоту та
змін і доповнень, зроблених в оригінальному FPL, що призведе до
суттєвої затримки виконання польоту. Пункт 6.3 доповнено пунктом 6.3.6 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
7. Зміст, формати повідомлень і правила групування даних
З метою спрощення опису змісту та формату повідомлень щодо
ОПР для обміну між органами, які не мають устаткування для
автоматичної обробки даних, і між ЕОМ УПР елементи даних, що були
включені в повідомлення, об'єднані у поля. Кожне поле містить один
або групу взаємопов'язаних елементів.
7.1. Стандартні типи повідомлень Стандартні типи повідомлень, установлені для обміну даними
ОПР, поділяються на такі чотири категорії: 1) аварійна стадія; 2) поданий план польоту та пов'язані з ним поновлені дані; 3) координація; 4) додаткові. Стандартні типи повідомлень викладені в додатку 1.
7.2. Стандартні типи полів Стандартні типи полів, що містять у собі дані, які
встановлені для повідомлень ОПР, викладені в додатку 2.
7.3. Структура повідомлень стандартних типів Структура кожного повідомлення стандартного типу, що
визначається стандартною послідовністю елементів даних або, в
окремих випадках, одним простим елементом, відповідає такій, яка
зазначена у відповідних таблицях полів.
7.4. Структура полів стандартних типів 7.4.1. Поле кожного типу містить принаймні один обов'язковий
елемент і, за винятком поля типу 9, цей елемент є першим елементом
поля. Кожне повідомлення містить в собі всі встановлені поля. Правила включення або не включення необов'язкових елементів
зазначені в таблицях полів (додаток 3).
7.5. Побудова та пунктуація 7.5.1. Початок даних ОПР позначається у повідомленні,
надрукованому рулонним телетайпом відкритою круглою дужкою "(",
яка є сигналом початку даних ОПР. Цей сигнал використовується
тільки як друкований знак, що безпосередньо передує індексу типу
повідомлення. 7.5.2. Початок кожного поля, за винятком першого,
позначається одним тире "-", яке є сигналом початку поля. Цей
сигнал використовується лише як друкарський знак, який передує
першому елементу даних ОПР у кожному полі. 7.5.3. Елементи в середині поля відокремлюються один від
одного за допомогою розділової косої риски "/" або пропуску тільки
в тих випадках, коли це зазначено в таблицях полів. 7.5.4. Кінець даних ОПР позначається закритою круглою дужкою
")", яка є сигналом закінчення надання даних ОПР. Цей сигнал
використовується лише як друкарський знак, який безпосередньо іде
за останнім полем повідомлення.
7.6. Правила групування даних 7.6.1 Визначення рівня польоту Для надання даних про рівень польоту використовуються чотири
правила групування даних: а) "F" із наступними трьома десятковими цифрами для
позначення номера ешелону польоту, наприклад ешелон польоту 330
зазначається як "F330"; б) "S" із наступними чотирма десятковими цифрами для
позначення стандартного метричного ешелону - у десятках метрів,
наприклад стандартний метричний ешелон 11300 метрів (ешелон
польоту 370) зазначається як "S1130"; в) "А" із наступними трьома десятковими цифрами для
позначення абсолютної висоти в сотнях футів, наприклад абсолютна
висота 4500 футів зазначається як "А045"; г) "М" із наступними чотирма десятковими цифрами для
позначення абсолютної висоти в десятках метрів, наприклад
абсолютна висота 8400 м зазначається як "М0840". 7.6.2. Зазначення місцезнаходження або маршруту Для зазначення місцезнаходження або маршруту польоту
використовуються такі альтернативні правила групування даних: а) від 2 до 7 знаків, які є кодованим індексом, наданим
заданому маршруту ОПР; б) від 2 до 5 знаків, які є кодованим індексом, наданим точці
маршруту; в) 4 цифри, які позначають широту в градусах і десятках й
одиницях хвилин, із наступною літерою "N" (північна широта) або
"S" (південна широта), які супроводжуються 5-ма цифрами, що
вказують довготу в градусах і десятках й одиницях хвилин, за якими
ставиться літера "Е" (східна довгота) або "W" (західна довгота).
Правильна кількість знаків забезпечується, при потребі, додаванням
нулів, наприклад "4620N07805W"; г) 2 цифри, що вказують широту в градусах із наступною
літерою "N" (північна широта) або "S" (південна широта), які
супроводжуються трьома цифрами, що вказують довготу в градусах, за
якими починається літера "Е" (східна довгота) або "W" (західна
довгота). Правильна кількість знаків забезпечується, при потребі,
додаванням нулів, наприклад: "46N078W"; ґ) 2 або 3 знаки, які є кодовим визначенням навігаційних
засобів (частіше VOR), із наступними трьома десятковими цифрами,
що визначають пеленг від даної точки у магнітних градусах, а потім
три десяткових цифри, що вказують на відстань від даної точки в
морських милях. Правильна кількість знаків забезпечується, при
потребі, шляхом додавання нулів, наприклад: дані про точку,
розташовану в напрямку 180 градусів і на віддалі 40 м. миль від
VOR FOJ, будуть зазначені як "FOJ180040".
7.7. Структура полів 7.7.1. На кожній сторінці поля праворуч указано ключ, що дає
змогу дотримуватися послідовності полів кожного типу повідомлення. 7.7.2. Першим полем кожного типу повідомлень є поле типу 3.
На тій сторінці, де надається опис поля типу 3, ключ указує на
номер типу наступного поля кожного повідомлення. На нижчеподаних
сторінках полів зазначено номер типу попереднього поля, що дає
змогу також орієнтуватися у зворотному напрямку. Для зазначення
відсутності попереднього типу поля в ключі використовується сигнал
початку даних ОПР "("; для зазначення відсутності наступного типу
поля використовується сигнал кінця даних ОПР ")". 7.7.3. На сторінках полів: а) елементи з установленим числом знаків графічно
позначаються так: (у даному прикладі застосовуються три знаки) ------------- | | | | | | | | | | -------------
б) елементи змінної довжини графічно позначаються так: ---- ---- | | ---- ----
7.8. Точність під час складання повідомлень щодо ОПР Якщо стандартні повідомлення щодо ОПР надаються телетайпними
каналами в районах, де використовуються ЕОМ УПР, то треба суворо
дотримуватися форматів і правил групування даних.
Поле типу 3. Тип, номер повідомлення і вихідні дані

* ---------------- ------- ----- | | | | | | Формат: - | a | b | c | | | | | | | ---------------- ------- -----
___________________

* За відсутності інших вказівок дане поле містить у собі
тільки один елемент "а". Елемент "b" або елементи "b" і "c"
використовуються тільки в тому випадку, коли повідомлення
підготовлене системою ЕОМ органів ОПР і (або) обмін цими
повідомленнями здійснюється між такими системами. --------------- ВІДКРИТА ДУЖКА | Поле типу 3 | --------------- (ключ)
-------------------------------- --------------------------------- а) Індекс типу повідомлення | |Поперед- |Даний |Наступ- | 3 ЛІТЕРИ, як зазначено нижче: | |ній тип |тип поля |ний тип | ------------------------------| |поля або |використо- |поля або | ALR Аварійне сповіщення | |символ |вується в |символ | RCF Відмова радіозв'язку | |---------+-----------+---------| ------------------------------| | ( | ALR | 5 | FPL Поданий план польоту | | ( | RCF | 7 | CHG Зміна | |---------+-----------+---------| CNL Скасування | | ( | FPL | 7 | DLA Затримка | | ( | CHG | 7 | DEP Виліт | | ( | CNL | 7 | ARR Прибуття | | ( | DLA | 7 | ------------------------------| | ( | DEP | 7 | CPL Поточний план польоту | | ( | ARR | 7 | EST Розрахункові дані | |---------+-----------+---------| INF Інформаційні дані | | ( | CPL | 7 | CDN Координація | | ( | EST | 7 | ACP Прийнятність | | ( | INF | 7 | LAM Логічне підтвердження | | ( | CDN | 7 | ------------------------------| | ( | ACP | 7 | RQP Запит плану польоту | | ( | LAM | 7 | RQS Запит додаткової інформа-| |---------+-----------+---------| ції до плану польоту | | ( | RQP | 7 | SPL Додаткова інформація до | | ( | RQS | 7 | плану польоту | | ( | SPL | 7 | ------------------------------- ---------------------------------
------------------------------------------------------------- b) Номер повідомлення що означає орган ОПР - | від 1 до 4 ЛІТЕР, відправник, за яким іде | | РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА (/), за якою ідуть | | від 1 до 4 ЛІТЕР, що означають орган ОПР, який | приймає повідомлення, після | чого йдуть | | 3 ДЕСЯТКОВІ ЦИФРИ, які позначають порядковий номер | цього повідомлення у серії | повідомлень, переданих цим | органом для зазначеного органу | ОПР, що приймає повідомлення. | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ c) Вихідні дані | | від 1 до 4 ЛІТЕР, за якими подається РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА | (/), а далі - від 1 до 4 ЛІТЕР і 3 ДЕСЯТКОВІ ЦИФРИ, що | означають номер повідомлення, яке міститься в елементі "b"| оперативного повідомлення, з якого почалася серія | повідомлень, куди входить дане повідомлення. | -----------------------------------------------------------
Приклади: а) переданого одним із центрів сусідньому центру АС УПР: (CHGO/B016O/B014 Зміст: повідомлення щодо зміни; ідентифікатори ЕОМ в Одесі і
Борисполі, відповідно, O і B, за якими йде порядковий номер даного
повідомлення (016), переданого Одесою; потім повторюються
ідентифікатори ЕОМ, за якими йде порядковий номер (014)
відповідного повідомлення щодо поданого плану польоту; б) переданого пунктом ОПР, не обладнаного АС УПР: (CHG Зміст: повідомлення щодо зміни.
Поле типу 5. Опис аварійної стадії
---- ---- / ------------------------- / ---- ---- | | | | | | | | | | | | Формат: - | a | / | b | / | c | | | | | | | | | | | | | ---- ----/ -------------------------/ ---- ----
---------------- | Поле типу 5 | ---------------- (ключ) ------------------------------------- |Попередній |Даний |Наступний | |тип поля |тип поля |тип поля | |або символ |використо- |або символ | | |вується в: | | |-----------+-----------+-----------| | 3 | ALR | 7 | -------------------------------------
ОДИН ДЕФІС -------------------------------------- a) Аварійна стадія | | INCERFA - для стадії непевності, | або ALERFA - для стадії тривоги, | або DETRESFA - для стадії лиха, | яка оголошена щодо відповідного ПС | --------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ---------------------------------------------------- b) Укладач повідомлення | | 8 ЛІТЕР, з яких 4 літери - прийнятий в ІКАО індекс | місцезнаходження, і 3 літери - індекс органу ОПР, | що відправив дане повідомлення, за яким іде літера | Х або, якщо є, однолітерний індекс підрозділу | органу ОПР, що відправив повідомлення | ----------------------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ---------------------------------------------------- с) Характер аварійної стадії | | КОРОТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ, яке | необхідне для опису характеру аварійної стадії зі | звичайними пропусками між словами | ----------------------------------------------------
Приклад: ALR-INCERFA/UKBBZAZX/REPORT OVERDUE
Зміст: Повідомлення щодо аварійної стадії - стадія непевності -
надіслано Борисполем у зв'язку з відсутністю повідомлень про
місцезнаходження і втратою радіозв'язку.
Поле типу 7. Пізнавальний індекс ПС, режим і код ВОРЛ

* --------- ----------- /---------------- | | / | | | | | | Формат: - | a) максим. 7 знаків | / |b | c | | |/ | | | | | | --------- ----------- ---------------- ________________

* У повідомленнях, що стосуються польотів, які виконуються в
районах, де не використовується ВОРЛ, або в тому випадку, коли
інформація про код ВОРЛ не відома або не буде мати значення для
органу, що приймає повідомлення, дане поле може тут закінчуватися.
ОДИН ДЕФІС --------------- ------------------------------------- | ПОЛЕ ТИПУ 7 | а) Пізнавальний індекс ПС | --------------- НЕ БІЛЬШ ЯК 7 ЗНАКІВ, а саме | (ключ) пізнавальний індекс ПС, зазначений | --------------------------------- у поданому плані польоту і який | |Поперед- |Даний |Наступ- | складається з елементів, указаних у | |ній тип |тип поля |ний тип | розділі 2 додатка 2 PANS-ATM (Doc | |поля або |використо- |поля або | 4444) | |символ |вується в: |символ | ------------------------------------- |---------+-----------+---------| | 5 | ALR | 8 | РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА | 3 | RCF | 21 | ------------------------------------- |---------+-----------+---------| b) Код ВОРЛ | | 3 | FPL | 8 | ЛІТЕРА А, що позначає режим ВОРЛ, | | 3 | CHG | 13 | пов'язаний з "с" | | 3 | CNL | 13 | ------------------------------------- | 3 | DLA | 13 | ------------------------------------- | 3 | DEP | 13 | с) Код ВОРЛ | | 3 | ARR | 13 | 4 ЦИФРИ, що означають код ВОРЛ, | |---------+-----------+---------| присвоєний ОПР повітряному судну і | | 3 | CPL | 8 | який передається у режимі, | | 3 | EST | 13 | зазначеному у "b" | | 3 | INF | 13 | ------------------------------------- | 3 | CDN | 13 | | 3 | ACP | 13 | |---------+-----------+---------| | 3 | RQP | 13 | | 3 | RQS | 13 | | 3 | SPL | 13 | ---------------------------------
Приклади: а) -BAW902 Зміст: Пізнавальний індекс ПС BAW902 б) -UKR5365/A2173 Зміст: Пізнавальний індекс ПС UKR5365, останній присвоєний код ВОРЛ
у режимі A2173.
Поле типу 8. Правила польотів і тип польоту

* ------- Формат: - | a| b| ------- __________________

* Якщо відповідний орган ОПР не вимагає вказувати тип
польоту, то дане поле тут закінчується.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 8 | --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 7 | ALR | 9 | ---------+-----------+---------| 7 | FPL | 9 | ---------+-----------+---------| 7 | CPL | 9 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС -------------------------------------------- a) Правила польотів | 1 ЛІТЕРА означає таке: | I - якщо політ виконується за ППП | V - якщо політ виконується за ПВП | Y - якщо політ спочатку виконується за ППП | Z - якщо політ спочатку виконується за ПВП | Якщо використовується літера Y | або Z, тоді точка або точки, у яких | планується перехід на інші правила | польоту, повинні бути позначені, як | зазначено в полі типу 15. | -------------------------------------------- -------------------------------------------- b) Тип польоту | | 1 ЛІТЕРА означає: | | S - для регулярних повітряних перевезень | N - для нерегулярних повітряних перевезень | G - для авіації загального призначення | M - для військових | X - для інших польотів | --------------------------------------------
Приклади: а) -V Зміст: політ виконується за ПВП; б) -IS Зміст: Політ виконується за ППП, повітряне перевезення - регулярне.
Поле типу 9. Число, тип ПС і категорія турбулентності сліду
---- ------- ---- /----- Формат: - | | | / | | | a | b | / | c | ---- ------- ----/ -----
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 9 | --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 8 | ALR | 10 | ---------+-----------+---------| 8 | FPL | 10 | ---------+-----------+---------| 8 | CPL | 10 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ------------------------------------------------ a) Число повітряних суден (якщо більше одного) | | 1 АБО 2 ЦИФРИ, які позначають кількість ПС, що | беруть участь у польоті. | | Даний елемент включається тільки в разі | польотів у строю | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ b) Тип повітряних суден | | ВІД 2 ДО 4 ЗНАКІВ, що являють собою відповідне | умовне позначення, узяте з документа ІКАО Doc | 8643 "Умовні позначення типів ПС", або | | ZZZZ, якщо ніякого індексу не присвоєно або | якщо в польоті беруть участь ПС кількох типів. | | Якщо використовуються літери ZZZZ, тип (типи) | ПС повинен зазначатись у полі "Інша | інформація" (див. поле типу 18). | ------------------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ---------------------------------------------------- с) Категорія турбулентності сліду | 1 ЛІТЕРА позначає максимальну сертифіковану злітну | масу ПС: H - важке; M - середнє; L - легке. | ----------------------------------------------------
Приклади: а) -B707/M Зміст: ПС "Боїнг 707", категорія турбулентності сліду - "середнє"; б) -2FK27/M Зміст: кількість ПС - два; тип ПС - Фалкон 27; категорія
турбулентності сліду - "середнє".
Поле типу 10. Устаткування
---- ---- /----- Формат: - | | / | | | a | / | b | ---- ----/ -----
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 10| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 9 | ALR | 13 | ---------+-----------+---------| 9 | FPL | 13 | ---------+-----------+---------| 9 | CPL | 13 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- а) Засоби радіозв'язку, навігаційні засоби і засоби заходження| на посадку | 1 ЛІТЕРА, а саме: | N - на борту немає ніякого устаткування зв'язку,| навігаційного устаткування, а також устаткування| заходження на посадку для польоту за визначеним| маршрутом або це устаткування зіпсовано. | | АБО S - на борту є справне стандартне устаткування зв'язку,| навігаційне устаткування, | а також устаткування заходження на посадку для польоту| за наміченим маршрутом (див. примітку 1). | | ТА/АБО ОДНА АБО КІЛЬКА З НАСТУПНИХ ЛІТЕР для позначення| справного устаткування зв'язку, навігаційного| устаткування й устаткування заходження на посадку: | A (не розподілена) M Omega | B (не розподілена) O VOR | C LORAN C P (не розподілена) | D DME Q (не розподілена) | E (не розподілена) R сертифікація типу | RNP (див. примітку 5) | F ADF T TACAN | G GNSS U УВЧ-радіотелефон | H ВЧ-радіотелефон V ДВЧ-радіотелефон | I інерційна навігація | J (лінія передавання даних) W RVSM | (див. примітку 3) | K (MLS) X коли передбачається | органом ОПР | L ILS Y 8.33 | Z інше бортове | устаткування (див. | примітку 2) | _______________ | Примітка 1. До стандартного устаткування відносяться| ДВЧ-радіотелефон, автоматичне радіопеленгаційне устаткування,| VOR і ILS, якщо відповідним повноважним органом ОПР не| передбачається інше сполучення устаткування. | Примітка 2. У разі використання літери Z у полі 18| зазначити інше бортове устаткування після відповідної групи| знаків СОМ/ і/або NAV/. | Примітка 3. У разі використання літери J у полі 18| зазначити бортове устаткування після групи знаків DAT/, за якими| є одна або кілька відповідних літер. | Примітка 4. Інформація про навігаційні характеристики| дається органу УПР з метою видачі дозволу і завдання маршруту. | Примітка 5. Літера R вказує на те, що ПС відповідає типу| RNP, визначеному для відповідної ділянки (ділянок) маршруту| (маршрутів) і/або району. | Примітка 6. Літера Y визначає обладнання радіостанцією з| дискретністю набору частоти 8,33 Кгц. | -----------------------------------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ----------------------------------------------------------------- b) Устаткування спостереження | | 1 чи 2 ЛІТЕРИ для позначення справного бортового| устаткування спостереження: | | Устаткування ВОРЛ | N - устаткування відсутнє | A - прийомовідповідач - режим А (4 ЦИФРИ - 4096 кодів) | C - прийомовідповідач - режим А (4 ЦИФРИ - 4096 кодів) і| режим С | X - прийомовідповідач - режим S без передавання| пізнавального індексу ПС і даних про барометричну висоту | P - прийомовідповідач - режим S з передачею даних про| барометричну висоту, але без передавання пізнавального індексу| ПС | I - прийомовідповідач - режим S з передаванням| пізнавального індексу ПС, але без передавання даних про| барометричну висоту | S - прийомовідповідач - режим S з передаванням| пізнавального індексу ПС і даних про барометричну висоту | | Устаткування ADS | D - можливості ADS | -----------------------------------------------------------------
Приклад: - S/CD Зміст: ПС обладнане стандартним устаткуванням зв'язку,
навігаційним обладнанням і обладнанням заходження на посадку для
даного маршруту; прийомовідповідач ВОРЛ з режимами А (4096 кодів)
і С має можливості ADS.
Поле типу 13. Аеродром вильоту та час

* ------------------------- | | | | | | | | | Формат: - | a | b | | | | | | | | | | -------------------------
_______________

* У повідомленнях типу ARR, CPL, EST, CDN, ACP і RQS дане
поле тут закінчується. У повідомленнях типу RQP воно тут
закінчується, якщо не відомо розрахунковий час прибирання колодок.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 13| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 10 | ALR | 15 | ---------+-----------+---------| 10 | FPL | 15 | 7 | CHG | 16 | 7 | CNL | 16 | 7 | DLA | 16 | 7 | DEP | 16 | 7 | ARR | (16)**17| ---------+-----------+---------| 10 | CPL | 14 | 7 | EST | 14 | 7 | INF | 14 | 7 | CDN | 16 | 7 | ACP | 16 | ---------+-----------+---------| 7 | RQP | 16 | 7 | RQS | 16 | 7 | SPL | 16 | -------------------------------- ______________

** Лише в разі здійснення посадки не на аеродромі
призначення.
ОДИН ДЕФІС ------------------------------------------------- а) Аеродром вильоту | | 4 ЛІТЕРИ, а саме прийнятий ІКАО чотирилітерний | індекс місцезнаходження аеродрому вильоту або | | ZZZZ - якщо даному місцезнаходженню аеродрому | не присвоєно індекс ІКАО (під час використання | літер ZZZZ назва аеродрому вильоту має бути | зазначена в полі "Інша інформація" поля типу | 18, якщо повідомлення містить поле цього типу) | або якщо аеродром вильоту невідомий, або | | AFIL - якщо план польоту поданий у ході польоту.| | Під час використання літер AFIL у полі "Інша | інформація" (поле типу 18) необхідно вказати | орган ОПР, від якого можна одержати додаткові | дані про політ. | ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- b) Час | 4 ЦИФРИ означають: | розрахунковий час прибирання колодок на | зазначеному в пункті "a" аеродромі в | повідомленнях FPL і DLA, переданих до вильоту, | або в повідомленні RQP, якщо цей час відомий, | або | | фактичний час вильоту із зазначеного в пункті | "а" аеродрому в повідомленнях ALR, DEP і SPL, | або | | фактичний або розрахунковий час вильоту з | першого пункту, зазначеного в полі "Маршрут" | (див. поле типу 15) у повідомленнях FPL, узятий | з планів польоту, поданих під час польоту чи | позначених у пункті "а" літерами AFIL. | -------------------------------------------------
Приклад: -UKBB0730; Зміст: аеродром вильоту - Бориспіль, час - 0730 UTC.
Поле типу 14. Розрахункові дані

* --- --- /--------------- ----- ------- Формат: - | | / | | | | | | | | | a | / | b | c | d | e | | |/ | | | | | | | | --- --- --------------- ----- -------
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 14| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 13 | CPL | 15 | ---------+-----------+---------| 13 | EST | 16 | ---------+-----------+---------| 7 | INF | 16 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ---------------------------------------------------- а) Суміжний пункт | | СУМІЖНИЙ ПУНКТ указується: або за допомогою | індексу, що складається з 2-5 знаків у вигляді | географічних координат, скорочених географічних | координат, або за допомогою пеленга і відстані від | установленої точки (наприклад, VOR). | Цим пунктом може бути узгоджений пункт, | розташований поблизу межі РПІ, а не безпосередньо | на ній. | ----------------------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ---------------------------------------------------- b) Час прольоту суміжного пункту | 4 ЦИФРИ вказують розрахунковий час прольоту | суміжного пункту | ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- c) Дозволений рівень прольоту | F із наступними 3 ЦИФРАМИ або | S із наступними 4 ЦИФРАМИ, або | A із наступними 3 ЦИФРАМИ, або | M із наступними 4 ЦИФРАМИ, що вказують | дозволений рівень (ешелон або висоту) польоту, на | якому ПС перетне суміжний пункт при горизонтальному | крейсерському польоті, або дозволений рівень, | який воно займе, якщо ПС виконуватиме набирання | висоти чи зниження у суміжному пункті. | ----------------------------------------------------- ________________

* Якщо ПС буде перетинати суміжний пункт у горизонтальному
крейсерському польоті, дане поле тут закінчується. ---------------------------------------------------- d) Додаткові дані про проліт | | РІВЕНЬ, позначений як зазначено у "c", на | якому або вище за який, чи на якому або нижче за | який (див. "e") ПС перетне суміжний пункт. | ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- e) Умови прольоту | | 1 ЛІТЕРА, а саме: | | А - якщо ПС пролетить суміжний пункт на | рівні, зазначеному в "d", або вище за нього, або | | B - якщо ПС пролетить суміжний пункт на | рівні, зазначеному в "d", або нижче за нього. | ----------------------------------------------------
Приклади: а) -SW/1348F160; б) -USTIL/1831F240F180A.
Зміст: а) суміжний пункт Шепетівка, час прольоту 13.48 UTC,
дозволений ешелон прольоту 160; б) суміжний пункт USTIL, час прольоту 18.31 UTC, дозволений
ешелон прольоту 240, ПС пролетить на ешелоні 180 або вище.
Поле типу 15. Маршрут
---------------- ---- --- --- Формат: - | | | | | | | | | a | b | (пр) | c | | | | | | | | | ---------------- ---- --- --- \__________/

* ________________

* Додаткові групи елементів, що відносяться до елементів,
зазначених у п. "с", при потребі слід додати через пропуск.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 15| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 13 | ALR | 16 | ---------+-----------+---------| 13 | FPL | 16 | ---------+-----------+---------| 14 | CPL | 16 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС -------------------------------------------------- a) Крейсерська швидкість або число MAXA | | Дійсна повітряна швидкість для першої або всієї | крейсерської ділянки, що позначається: | | літерою К із наступними 4 ЦИФРАМИ для позначення | дійсної повітряної швидкості у км/годину, або | | літерою N із наступними 4 ЦИФРАМИ для позначення | дійсної повітряної швидкості у вузлах; | | якщо це пропонується відповідним органом ОПР, то | літерою М з наступними 3 ЦИФРАМИ для визначення | числа MAXA з точністю до найближчої сотої | частини одиниці числа MAXA. | -------------------------------------------------- ----------------------------------------------- b) Крейсерський рівень, на який робиться запит| F із наступними 3 ЦИФРАМИ, або | S із наступними 4 ЦИФРАМИ, або | A із наступними 3 ЦИФРАМИ, або | M із наступними 4 ЦИФРАМИ, або VFR. | -----------------------------------------------
ПРОПУСК, за яким йде серія елементів/груп елементів,
наступних 7 типів, розділених пропусками, у будь-якій
послідовності, необхідній для найточнішого опису маршруту. ----------------------------------------------------------------- с1) Стандартний маршрут вильоту | | Індекс стандартного маршруту вильоту від аеродрому вильоту до | першої основної точки на наміченому встановленому маршруті | польоту. | | Щодо правил групування даних див. п. 7.6.2 "а" | | За елементом "с1" можуть іти елементи "с3" і "с4" | | Стандартний маршрут вильоту необхідно включати тільки там, де це| доцільно. | ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ с2) Індекс маршруту ОПР | | Щодо правил групування даних див. 7.6.2 "а". | | За елементом "с2" може йти тільки елемент "с3" | або "с4". | ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- с3) Основна точка | | Щодо альтернативних правил групування даних див. п. 7.6.2 "б",| "в", "г" і "ґ" | --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- с4) Основна точка/крейсерська швидкість і крейсерський рівень | | ОСНОВНА ТОЧКА (як в елементі "с3") | | РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА | | КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ АБО ЧИСЛО MAXA (як в елементі "а") | | КРЕЙСЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ, ЩО ЗАПИТУЄТЬСЯ (як в елементі "b") | --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- с5) Покажчик | | VFR, якщо перехід на політ за ПВП повинен здійснюватися в | попередній точці, або | | IFR, якщо перехід на політ за ППП повинен здійснюватися в | попередній точці, або | | DCT, якщо політ до наступної точки буде проходити поза | встановленим маршрутом, якщо обидві точки не позначені на | географічних координатах, або за пеленгом і відстанню. | | T, якщо опис маршруту закінчується попередньою точкою і опис | решти його частини необхідно шукати в раніше переданому | повідомленні FPL або в інших даних. | | OAT, якщо зразу ж після прольоту цієї точки політ буде | виконуватись як ОАТ. | | GAT, якщо зразу ж після прольоту цієї точки політ буде | виконуватись як GAT. | | За елементом "с5" може йти лише елемент "с3" або "с4" і "с6". | | Якщо використовується покажчик Т, то він повинен бути | останнім у полі "маршрут". | ---------------------------------------------------------------- Поле типу 15 пункт с5) із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 )
------------------------------------------------------------------ с6) Набір висоти в крейсерському режимі | | Літера С, за якою йде розділова коса риска; потім точка, у якій | планується початок набирання висоти в крейсерському режимі, яка | позначається так само, як зазначено вище у "c3", а потім іде | розділова коса риска; потім указується швидкість, яку необхідно | витримувати при набиранні висоти в крейсерському режимі, яка | позначається так само, як зазначено вище в "a", а потім йдуть | два рівні, що визначають шар, який необхідно зайняти при | набиранні висоти в крейсерському режимі, причому кожен рівень | позначається, як зазначено вище у "b", або рівень, вище за який | планується набирання висоти в крейсерському режимі, а далі | йдуть літери PLUS без пропуску між ними. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- с7) Стандартний маршрут прибуття (прильоту) | | Індекс стандартного маршруту прибуття (прильоту) від точки | сходження з установленого маршруту до точки, у якій починається | політ за схемою заходження на посадку. | | Стандартний маршрут прильоту необхідно зазначати лише там, де | це доцільно. | ----------------------------------------------------------------- Приклад: -N0450F350 А137 KEDUB W511 KR R22 DIDUR B490 ...
Зміст: крейсерська швидкість і ЕП, відповідно, 450 вузлів й ЕП350;
ПС прямуватиме повітряними трасами А137 до точки KEDUB, W511 до
точки KR, R22 до точки DIDUR, далі прямуватиме повітряною трасою
B490 до...
Поле типу 16. Аеродром призначення, загальний розрахунковий
закінчений час і запасний(і) аеродром(и)

* ** ------------------------- ------------- | | | | | | | | |(пр)| | Формат: - | a | b | | c | | | | | | | | | | | | ------------------------- ------------- \______________/
(При потребі через пропуск додається ще один елемент,
зазначений у "с".) ________________

* У повідомленнях усіх типів, крім ALR, FPL і SPL, дане поле
тут закінчується. ** За домовленістю між відповідними органами ОПР або якщо це
наказується на основі регіональних аеронавігаційних угод, дане
поле в повідомленнях FPL може тут закінчуватися.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 16| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 15 | ALR | 18 | ---------+-----------+---------| 15 | FPL | 18 | 13 | CHG | 22 | 13 | CNL | ) | 13 | DLA | ) | 13 | DEP | ) | 13 | ARR*** | 17 | ---------+-----------+---------| 15 | CPL | 18 | 14 | EST | ) | 14 | INF | 22 | 13 | CDN | 22 | 13 | ACP | ) | ---------+-----------+---------| 13 | RQS | ) | 13 | SPL | 18 | -------------------------------- __________________

*** Тільки в разі посадки не на аеродромі призначення.
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- а) Аеродром призначення | | 4 ЛІТЕРИ, а саме: | | прийнятий в ІКАО чотирилітерний індекс місцезнаходження | аеродрому призначення або ZZZZ - якщо індекс ІКАО даному | аеродрому не присвоєно. | | Якщо використовуються літери ZZZZ, у полі "Інша інформація" | (див. поле типу 18) потрібно вказувати назву аеродрому | призначення. | ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- b) Загальний розрахунковий закінчений час | | 4 ЦИФРИ, що вказують | | загальний розрахунковий закінчений час | -------------------------------------------
ПРОПУСК ----------------------------------------------------------------- с) Запасний аеродром(и) | | 4 ЛІТЕРИ, а саме: | | прийнятий в ІКАО чотирилітерний індекс місцезнаходження | запасного аеродрому або | | ZZZZ - якщо індекс ІКАО даному місцезнаходженню не присвоєно. | | Якщо використовуються літери ZZZZ, то в полі "Інша інформація" | (див. поле типу 18) має вказуватися назва запасного аеродрому. | -----------------------------------------------------------------
Приклади: а) -UKKM0630; б) -UKLL0645 UKBB UKDD; Зміст: а) аеродром призначення Гостомель, загальний
розрахунковий закінчений час 06.30; б) аеродром призначення Львів, загальний розрахунковий
закінчений час 06.45, запасні аеродроми Бориспіль,
Дніпропетровськ.
Поле типу 17. Аеродром і час прибуття (посадки)

* ------------------------- --- --- | | | | | | | | | | | Формат: - | a | b |(пр)| c | | | | | | | | | | | | ------------------------- --- --- ______________

* Якщо місцезнаходженню аеродрому призначення (посадки)
присвоєно індекс ІКАО, то дане поле закінчується.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 17| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 13 | | | (16)** | ARR | ) | -------------------------------- _____________

** Тільки в разі посадки не на аеродромі призначення.
ОДИН ДЕФІС -------------------------------------------------------- а) Аеродром прибуття (посадки) | 4 ЛІТЕРИ, а саме: | прийнятий ІКАО чотирилітерний індекс місцезнаходження | аеродрому призначення або | ZZZZ - якщо індекс ІКАО місцезнаходженню не присвоєно. | -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- b) Час прибуття (посадки) | 4 ЦИФРИ, що вказують фактичний час прибуття (посадки) | --------------------------------------------------------
ПРОПУСК ----------------------------------------------------------- с) Аеродром прибуття (посадки) | Назва аеродрому посадки, якщо в "а" зазначені літери ZZZZ.| -----------------------------------------------------------
Приклади: а) -EHAM1433; б) -ZZZZ1620 SOBKIVKA Зміст: а) аеродром прибуття Амстердам, час прибуття 14.33
UTC; б) аеродром прибуття (індекс ІКАО місцезнаходженню не
присвоєно) - Собківка, час прибуття 16.20 UTC.
Поле типу 18. Інша інформація ----- | | Формат: - | a | або ----- --- --- --- --- --- --- - | | | | | | | | (пр) | | (пр) * (пр) | | --- --- --- --- --- --- ____________

(* необхідні додаткові елементи)
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 18| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 16 | ALR | 19 | 16 | FPL | ) | 16 | CPL | ) | 16 | SPL | 19 | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ---------------------------------------------- a) 0 (нуль) за відсутності іншої інформації | ----------------------------------------------
АБО
Будь-яка інша необхідна інформація у зазначеній нижче бажаній
послідовності у вигляді відповідного скорочення, за яким іде
розділова коса риска та інформація, що включається до
повідомлення: ----------------------------------------------------------------- EET/Основні точки або індекси меж РПІ і сумарний розрахунковий | закінчений час до кожної з точок або меж РПІ, коли це | наказується на основі регіональних аеронавігаційних угод або | відповідним повноважним органом ОПР. | | Приклад: EET/UKOV0030 UKFV0133 | Зміст: сумарний розрахунковий закінчений час межі РПІ Одеси - | 30 хвилин; межі РПІ Сімферополя - 1 година 33 хвилини. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- RIF/ Повідомлення про маршрут до зміненого аеродрому | призначення, після чого йде прийнятий в ІКАО чотирилітерний | індекс місцезнаходження аеродрому. Для використання | переглянутого маршруту необхідно одержати новий диспетчерський | дозвіл у польоті. | Приклад: RIF/KEDUB A137 BRL UKBB | Зміст: маршрут до зміненого аеродрому призначення: KEDUB A137 | BRL, змінений аеродром призначення - Бориспіль. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- REG/ Реєстраційні знаки ПС лише при потребі та якщо вони | відрізняються від пізнавального індексу ПС, наведеного в полі | 7. | Приклад: REG/RA85135 | Зміст: реєстраційний знак ПС - RA85135. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- SEL/ Код SELCAL, якщо це вимога відповідного повноважного | органу ОПР. | Приклад: SEL/FJEL | Зміст: код системи вибірного виклику (SELCAL) - FJEL. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- OPR/ Назва експлуатанта, якщо його неможливо визначити за | пізнавальним індексом ПС, наведеним у полі 7. | Приклад: OPR/WWS RASSIA | Зміст: належність ПС - військово-повітряні сили Росії. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- STS/ Причини вияву особливої уваги з боку ОПР. | Приклади: а) STS/HOSP; | б) STS/ONE ENG INOP. | Зміст: а) санітарне ПС; | б) ПС з одним непрацюючим двигуном. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- TYP/ Тип (типи) ПС, перед яким(и), при потребі, указується | кількість ПС, якщо в полі 9 зазначено ZZZZ. | Приклад: TYP/MOTOROLA | Зміст: тип (типи) ПС-моторола. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- PER/ Льотно-технічні дані ПС, якщо це вимога відповідного | повноважного органу ОПР. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- COM/ Основні дані про устаткування зв'язку - згідно з вимогами | відповідного повноважного органу ОПР | Наприклад: COM/VHF only | Зміст: устаткування зв'язку - тільки дуже високі частоти (ДВЧ). | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- DAT/ Основні дані про наявність можливостей лінії передачі | даних із використанням однієї або декількох літер S, H, V і M. | Приклади та їхній зміст: | DAT/S - для супутникової лінії передачі даних, | DAT/H - для ВЧ-лінії передачі даних, | DAT/V - для ДВЧ-лінії передачі даних, | DAT/M - для лінії передачі даних ВОРЛ із режимом S. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- NAV/ Основні дані про навігаційне устаткування - згідно з | вимогами відповідного повноважного органу ОПР. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- DEP/ Назва аеродрому вильоту, якщо до поля 13 занесені літери| ZZZZ або прийнятий ІКАО чотирилітерний індекс місцезнаходження | органу ОПР, від якого може бути отримана додаткова інформація | до плану польоту, якщо до поля 13 занесено AFIL | Приклад: DEP/KANATOVO | Зміст: аеродром вильоту - Канатово | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- DEST/ Назва аеродрому призначення, якщо до поля 16 унесено | літери ZZZZ | Приклад: DEST/OBUHYW | Зміст: аеродром призначення - Обухів. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ALTN/ Назва запасного аеродрому(ів) пункту призначення, якщо до | поля 16 внесені літери ZZZZ | Приклад: ALTN/ OBUHYW | Зміст: запасний аеродром - Обухів. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- RALT/ Назва запасного аеродрому(ів) на маршруті. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- RMK/ Будь-які зауваження відкритим текстом, якщо це вимога | відповідного повноважного органу ОПР або командир ПС вважає це | необхідним для забезпечення ОПР. | Приклад: RMK/NO POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 12 MINUTES | Зміст: останнє повідомлення про місцезнаходження надійшло через | 12 хвилин після вильоту. | -----------------------------------------------------------------
Поле типу 19. Додаткова інформація
--- --- --- --- --- --- Формат: - | | | | | | | |(пр)| |(пр) * (пр)| | --- --- --- --- --- --- ______________

(* необхідні додаткові елементи)
Дане поле складається з додаткової інформації, що
розташовується у вигляді серії елементів, відокремлених один від
одного пропусками. Можливі елементи та необхідна послідовність їх розміщення
наводиться нижче:
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 19| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 18 | ALR | 20 | ---------+-----------+---------| 18 | SPL | ) | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- а) Е/ з наступними 4 ЦИФРАМИ, що означають запас палива | (максимальну тривалість польоту) у годинах і хвилинах. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- b) P/ з наступними 1, 2, 3 ЦИФРАМИ, що означають загальне число | осіб на борту, коли це вимога відповідного повноважного органу | ОПР. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- с) R/ з наступним позначенням одного або декількох із | зазначених нижче елементів без пропуску між ними: | U - якщо забезпечується частота 243,0 МГц (ДВЧ); | V - якщо забезпечується частота 121,5 МГц (ДВЧ); | E - якщо є бортовий аварійний приводний радіомаяк (ELT). | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- d) S/ з наступним позначенням одного або декількох із | зазначених елементів без пропуску між ними: | P - якщо на борту є полярне аварійно-рятувальне устаткування; | D - якщо на борту є аварійно-рятувальне устаткування, | призначене для пустелі; | M - якщо на борту є морське аварійно-рятувальне устаткування; | J - якщо на борту є аварійно-рятувальне устаткування, | призначене для джунглів. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- e) J/ з наступним зазначенням одного або кількох із | нижченаведених елементів без пропусків між ними: | L - якщо рятувальні жилети оснащені джерелами світла; | F - якщо жилети покриті флуоресцентною речовиною, потім | пропуск, за яким йде...; | U - якщо радіостанція на будь-якому з рятувальних жилетів може | працювати в діапазоні ДВЧ на частоті 243,0 МГц; | V - якщо радіостанція на будь-якому з рятувальних жилетів може | працювати в діапазоні ДВЧ на частоті 121,5 МГц. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- f) D/ з наступним зазначенням через пропуски одного або кількох | із нижченаведених елементів: | 2 ЦИФРИ, що вказують на кількість наявних рятувальних човнів; | 3 ЦИФРИ, що вказують на загальну місткість (кількість осіб, | яких можна перевезти) усіх рятувальних човнів; | C - якщо рятувальні човни закриті. | Колір човнів (наприклад, червоний). | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- g) A/ з наступним зазначенням, через пропуски, одного або | кількох із зазначених елементів: | колір ПС; | пізнавальні маркувальні знаки (до них можуть належати | реєстраційні знаки ПС). | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- h) N/ із наступним зазначенням відкритим текстом будь-якого | іншого наявного на борту аварійно-рятувального устаткування і | включенням будь-яких інших корисних приміток. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- i) C/ з наступним зазначенням прізвища командира ПС. | -----------------------------------------------------------------
Приклад: -E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER
C/SIGGAN
Зміст: запас палива становить після зльоту 7 годин 20 хвилин;
на борту перебуває 12 осіб; на борту є переносне
радіоустаткування, що працює на частоті 121,5 МГц у ДВЧ і 243 МГц
у діапазоні ДВЧ; на борту є рятувальні жилети, оснащені джерелами
світла і покриті речовиною, що флуоресціює; на борту є два човни з
оранжевими тентами загальною місткістю 14 осіб; колір літака -
сріблястий; прізвище командира SIGGAN.
Поле типу 20. Інформація для аварійного сповіщення з метою
пошуку та рятування --- --- --- --- --- --- | | | | | | Формат: - | |(пр)| |(пр)*(пр)| | --- --- --- --- --- ---
______________

(* усього ВІСІМ елементів)
Дане поле складається з розташованих у встановленій
послідовності елементів, розділених пропусками. Будь-яка відсутня
інформація позначається словами "NIL" (немає) або "NOT KNOWN"
(невідомо), а не просто пропускається.
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 20| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 19 | ALR | ) | --------------------------------
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- а) Позначення експлуатанта | Прийнятий в ІКАО трилітерний індекс льотно-експлуатаційного | агентства або, якщо він не присвоєний, - назва експлуатанта. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- b) Орган, з яким останній раз установлювався зв'язок | Група з 8 ЛІТЕР, що складається з прийнятого в ІКАО | чотирилітерного індексу місцезнаходження і дволітерного | індексу, що йде за ним, яка у цілому позначає орган ОПР, з яким | останній раз установлювався двосторонній зв'язок, або, якщо ці | індекси відсутні, то будь-який інший опис такого органу. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- с) Час, коли останній раз установлювався двосторонній зв'язок | 4 ЦИФРИ, що вказують час, коли останній раз установлювався | двосторонній зв'язок. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- d) Частота, на якій останній раз установлювався двосторонній | зв'язок | Необхідна кількість ЦИФР, що означають частоту | приймання/передавання, на якій останній раз установлювався | зв'язок. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- e) Останнє повідомлення про місцезнаходження | Останнє повідомлення про місцезнаходження, зазначене з | дотриманням одного з правил групування даних, наведених у п. | 7.6 та з наступним зазначенням часу прольоту даного місця. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- f) Метод визначення останнього відомого місцезнаходження | При потребі - відкритим текстом. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- g) Дії, ужиті органом, що передає УПР | При потребі - відкритим текстом. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- h) Інша інформація щодо події | При потребі - відкритим текстом. | -----------------------------------------------------------------
Приклад: -USAF UKBBZAZX 1022 121,5 GN 1022 PILOT REPORT OVER
NDB ATS UNITS UKBB FIR ALERTED NIL Зміст: експлуатант - військово-повітряні сили США; останній
раз ПС мало зв'язок із ДОП у Борисполі о 10.22 UTC на частоті
121,5 МГц; диспетчерський орган підходу в Борисполі направив
аварійне сповіщення всім органам ОПР у межах РПІ Борисполя; інша
інформація щодо даного польоту відсутня.
Поле типу 21. Інформація про відмову радіозв'язку
--- --- --- --- --- --- | | | | | | Формат: - | |(пр)| |(пр)*(пр)| | --- --- --- --- --- ---
______________

(* усього ШІСТЬ елементів)
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 21| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 7 | RCF | ) | --------------------------------
Дане поле складається з таких розташованих у встановленій
послідовності елементів, яким передує один дефіс і які розділені
пропусками. Будь-яка відсутня інформація позначається словами
"NIL" (немає) або "NOT KNOWN" (невідомо), а не просто
пропускається.
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- a) Час, коли останній раз установлювався двосторонній зв'язок | 4 ЦИФРИ, що вказують час, коли останній раз установлювався | двосторонній зв'язок з ПС. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- b) Частота, на якій останній раз установлювався зв'язок | Необхідне число ЦИФР, що позначають частоту прийому/передачі, | на якій останній раз установлювався двосторонній зв'язок з ПС. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- c) Останнє повідомлене місцезнаходження | Останнє повідомлене місцезнаходження, указане з дотриманням | вимог одного з правил групування даних, наведених у п.7.6. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- d) Час прольоту останнього повідомленого місцезнаходження | 4 ЦИФРИ, що вказують час прольоту останнього повідомленого | місцезнаходження. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- e) Збережені можливості ведення зв'язку | ЛІТЕРИ, необхідні для визначення збережених на борту ПС | можливостей ведення зв'язку, якщо це відомо; при цьому | використовуються правила групування даних, передбачені для поля | типу 10, або відкритий текст. | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- f) Будь-які необхідні нотатки | При потребі - відкритим текстом. | ----------------------------------------------------------------- Приклад: -1232 121,3 NDB ZL 1229 TRANSMITTING ONLY 126,7 LAST
POSITION CONFIRMED BY RADAR
Зміст: останній раз з ПС встановлювався зв'язок о 12.32 UTC на
частоті 121,3 МГц; останнє повідомлене місцезнаходження - окрема
привідна радіостанція Золочів о 12.29 UTC; можливості для
підтримки зв'язку, що залишилися: остання передача велася на
частоті 126,7 МГц; повідомлення про проліт пункту Золочів
підтверджено спостереженням за допомогою радіолокатора.

Поле типу 22. Зміна --- --- /--- --- | | / | | Формат: - | a | / | b | --- ---/ --- ---
--------------- | ПОЛЕ ТИПУ 22| --------------- (ключ) -------------------------------- Поперед- |Даний |Наступ- | ній тип |тип поля |ний тип | поля або |використо- |поля або | символ |вується в: |символ | ---------+-----------+---------| 16 | CHG |*22 або )| ---------+-----------+---------| 16 | CDN |*22 або )| -------------------------------- _____________

* Указує на можливість додавання нових полів даного типу.
ОДИН ДЕФІС ----------------------------------------------------------------- а) Покажчик поля | Одна або дві ЦИФРИ, що означають номер типу поля, до якого | вносяться зміни. | -----------------------------------------------------------------
РОЗДІЛОВА КОСА РИСКА ----------------------------------------------------------------- b) Змінені дані | Повні дані із змінами зазначеного в "а" поля, розташовані за | схемою, установленою для цього поля. | -----------------------------------------------------------------
Приклади: а) -8/І-9/В757/М

б) -9/В757/М
Зміст: а) заноситься виправлення в поле типу 8 відповідного
повідомлення щодо наданого плану - політ виконується за ППП;
заноситься виправлення в поле 9 відповідно до наданого плану
польоту, змінюється тип ПС на "Боїнг-757", категорія
турбулентності сліду - середня; б) заноситься виправлення в поле 9 відповідно до наданого
плану польоту, змінюється тип ПС на "Боїнг-757", категорія
турбулентності сліду - середня.
( Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8. Зразки повідомлень ОПР
8.1. Зміст ------------------------------------------------------------- Категорія | Тип повідомлення |Індекс типу |Пункт | повідомлення | |повідомлення | | --------------+------------------------+-------------+------| Аварійна |Аварійне сповіщення | ALR |8.2.1 | стадія |Відмова радіозв'язку | RCF |8.2.2 | --------------+------------------------+-------------+------| Поданий план |Поданий план польоту | FPL |8.3.1 | польоту і |Зміна | CHG |8.3.2 | пов'язані з |Скасування | CNL |8.3.3 | ним поновлені |Затримка | DLA |8.3.4 | дані |Виліт | DEP |8.3.5 | |Прибуття | ARR |8.3.6 | --------------+------------------------+-------------+------| |Поточний план польоту | CPL |8.4.1 | |Розрахункові дані | EST |8.4.2 | Координація |Координація | CDN |8.4.3 | |Прийнятність | ACP |8.4.4 | |Логічне підтвердження | LAM |8.4.5 | --------------+------------------------+-------------+------| |Запит плану польоту | RQP |8.5.1 | Додаткові |Запит додаткової інфор- | RQS |8.5.2 | |мації до плану польоту | | | |Додаткова інформація до | SPL |8.5.3 | |плану польоту | | | -------------------------------------------------------------
Наводиться лише інформація ОПР, тобто у повідомленнях АФТН
дається тільки текст АФТН. Номери на структурних діаграмах відповідають номерам типів
полів, що використовуються у розділі 7. Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.2. Аварійні повідомлення 8.2.1. Повідомлення щодо аварійного сповіщення - Alarm (ALR) 8.2.1.1. Структура
------------------------------ ---------------------------- | 3 | | 5 | |Тип, номер повідомлення та | - |Опис аварійної стадії | |вихідні дані | | | ------------------------------ ---------------------------- ---------------------------------- ---------------------------- | 7 | |8 | |Пізнавальний індекс ПС та режим | - |Правила польотів і тип | |і код ВОРЛ | |польоту | ---------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- ---------------------------- | 9 | |10 | |Тип ПС і категорія турбулентності| |Устаткування | |сліду | | | ----------------------------------- ---------------------------- ----------------------------------- | 13 | |Аеродром вильоту та час | ----------------------------------- ------------------------------------------------------------- | 15 | | Маршрут (при потребі можна використовувати кілька рядків) | ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- |16 | |Аеродром призначення і загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- |18 | |Інша інформація (при потребі можна використовувати кілька | |рядків) | ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- |19 | |Додаткова інформація (при потребі можна використовувати | |кілька рядків) | ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- | 20 | |Інша інформація для аварійного сповіщення з метою пошуку та | |рятування (при потребі можна використовувати кілька рядків) |) --------------------------------------------------------------
8.2.1.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо аварійного
сповіщення і щодо стадії непевності, переданого диспетчерським
органом підходу в Борисполі центру в Одесі та іншим органам ОПР
відповідно до польоту з Борисполя до Сімферополя: (ALR-INCERFA/UKBBZAZX/REPORT OVERDUE -FOX236/A3624-IM -C141/H-S/CD -UKBB1020 -N0430F220 -UKFF0200 UKOO -EET/UKOV0030 UKFV0133 REG/A43213 OPR/USAF RMK/NO POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 12 MINUTES -E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER C/SIGGAN -USAF UKBBZAZX 1022 121,5 GN 1022 PILOT REPORT OVER NDB ATS UNITS UKBB FIR ALERTED NIL) Пункт 8.2.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мінінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002, N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 )
8.2.1.3. Зміст Повідомлення щодо аварійної стадії - стадія непевності -
надіслано Борисполем у зв'язку з відсутністю повідомлень про
місцезнаходження і втратою радіозв'язку через дванадцять хвилин
після вильоту; пізнавальний індекс ПС FOX236; політ за ППП,
військовий рейс; категорія турбулентності сліду - "важке",
обладнане стандартним устаткуванням зв'язку, навігаційним
обладнанням і обладнанням заходження на посадку для даного
маршруту; прийомовідповідач ВОРЛ з режимами А (4096 кодів) і С,
має можливості ADS, останній присвоєний код 3624; вилетів з
Борисполя о 10.20 UTC; крейсерська швидкість 430 вузлів, ешелон ЕП
220; аеродром призначення Сімферополь, загальний розрахунковий
закінчений час 2 години, запасний аеродром Одеса; загальний
розрахунковий закінчений час для межі РПІ Одеси і Сімферополя
становить відповідно 30 хвилин і 1 годину 33 хвилини;
реєстраційний знак ПС А42213, ПС належить військово-повітряним
силам (далі ВПС) США; останнє повідомлення про місцезнаходження
надійшло через 12 хвилин після вильоту, запас палива становить
після зльоту 7 годин 20 хвилин; на борту перебуває 12 осіб; на
борту є переносне радіоустаткування, що працює на частоті 121,5
МГц у діапазоні ДВЧ і 243 МГц у діапазоні ДВЧ; на борту є
рятувальні жилети, оснащені джерелами світла і покриті речовиною,
що флуоресціює; на борту є два човни з оранжевими тентами
загальною місткістю 14 осіб; колір літака - сріблястий; прізвище
командира SIGGAN; експлуатант ВПС США; останній раз ПС мало
зв'язок із ДОП у Борисполі о 10.22 UTC на частоті 121,5 МГц, коли
пілот доповів про місцезнаходження над ОПРС GN; диспетчерський
орган підходу в Борисполі направив аварійне сповіщення всім
органам ОПР у межах РПІ Борисполя; інша інформація щодо даного
польоту відсутня. ( Пункт 8.2.1.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.2.2. Повідомлення щодо відмови радіозв'язку - Radio
Communication Failure (RCF) 8.2.2.1. Структура ---------------------------- ---------------------------- | 3 | - | 7 | |Тип, номер повідомлення та| |Пізнавальний індекс ПС та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ | ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------------------------- |21 | |Інформація про відмову радіозв'язку (при |) |потребі можна використовувати кілька рядків).| -----------------------------------------------
8.2.2.2. Приклад Нижче наводиться приклад повідомлення, направленого зі Львова
до Борисполя, яке містить призначену для Бориспільського центру
інформацію стосовно відмови радіозв'язку на ПС, яке одержало
дозвіл на політ у Бориспіль. З відповідного плану видно, що ПС не
обладнано прийомовідповідачем ВОРЛ: (RCF-GAGAB-1232 121,3 NDB ZL 1229 TRANSMITTING ONLY 126,7
LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR) 8.2.2.3. Зміст Повідомлення щодо відмови радіозв'язку; пізнавальний індекс
ПС GAGAB; код ВОРЛ не присвоєний; останній раз виходило на зв'язок
із Львівським центром о 12.32 UTC на частоті 121,3 МГц; останнє
повідомлене місцезнаходження - привід Золочів о 12.29 UTC;
можливості для підтримки зв'язку, що залишилися: остання передача
велася на частоті 126,7 МГц; повідомлення про проліт пункту
Золочів підтверджено спостереженням за допомогою радіолокатора.
8.3. Повідомлення щодо поданого плану польоту і пов'язаних з
ним поновлених даних 8.3.1. Повідомлення щодо поданого плану польоту - Flight Plan
(FPL) 8.3.1.1. Структура ---------------- --------------------- -------------------- | 3 | | 7 | | 8 | |Тип, номер| - |Пізнавальний індекс| - |Правила польотів | |повідомлення | |ПС та режим і код| |і тип польоту | |та вихідні| |ВОРЛ | | | |дані | | | | | ---------------- --------------------- -------------------- --------------------------------------- --------------- | 9 | | 10 | |Тип ПС і категорія турбулентності| - |Устаткування | |сліду | | | --------------------------------------- --------------- -------------------------- |13 | |Аеродром вильоту та час | -------------------------- ------------------------------------------------------------ | 15 | |Маршрут (при потребі можна використовувати кілька рядків) | ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ |18 |) |Інша інформація (при потребі можна використовувати кілька | |рядків) | ------------------------------------------------------------
8.3.1.2. Приклад Нижче наводиться приклад повідомлення щодо поданого плану
польоту, переданого аеропортом Бориспіль до центру у Львові. Це
повідомлення може бути також направлено центру в Києві або
передано цьому центру каналами мовного зв'язку. (FPL-IPR101-IS -B707/M-CHOPV/CD -UKBB1400 -N0450F350 A137 KEDUB W511 KR R22 DIDUR B490 -UKLL0055 UKLI -EET/UKLV0030 SEL/FJEL DOF/000607) Пункт 8.3.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінінтрансу
N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 )
8.3.1.3. Зміст Повідомлення щодо поданого плану польоту; пізнавальний індекс
ПС IPR101; політ за ППП, регулярний; ПС "Боїнг 707", категорія
турбулентності сліду - "середнє", оснащене прийомовідповідачем
ВОРЛ з режимами А (4096 кодів) і С, має можливості ADS, аеродром
вильоту Бориспіль, розрахунковий час прибирання колодок 14.00 UTC;
крейсерська швидкість і ЕП, відповідно, 450 вузлів й ЕП350; ПС
прямуватиме повітряними трасами А137 до точки KEDUB, W511 до точки
KR, R22 до точки DIDUR, B490 до аеропорту призначення Львів;
загальний розрахунковий закінчений час становить 00 годин 55
хвилин; запасний аеродром Івано-Франківськ; командир надав такі
дані про сумарний розрахунковий час прольоту основних точок
маршруту: 30 хвилин для межі РПІ Львів; код системи виборчого
виклику (SELCAL) FJEL; DOF (дата виконання польоту): рік, місяць,
число.
8.3.2. Повідомлення щодо зміни - Change (CHG) 8.3.2.1. Структура ----------------- ------------------ ------------- | 3 | - | 7 | |13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення й | |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ----------------- ------------------ ------------- ----------------------------------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений| |час, запасний аеродром(и) | ----------------------------------------------------------- -------- ------- |22 |--------|22 | і та ін. (при потребі можна |Зміна | |Зміна| використовувати кілька рядків) -------- -------
8.3.2.2. Приклади Нижче наведено приклади повідомлень щодо зміни плану польоту: а) переданого одним з центрів сусідньому центру АС УПР: (CHGO/B016O/B014-UKR5365/A2173-UKOO-UKBB-8/І-9/В707/М) Приклад "а" пункту 8.3.2.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 )

( Підпункт "б" пункту 8.3.2.2 вилучено на підставі Наказу
Мінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002 )

б) переданого органом ОПР необладнаним АС КПР: (CHG-UKR5365-UKOO1900-UKBB-9/В737/М-15/N0420F220 SH B492 LIDNO/N0420F210 N180 CY) Пункт 8.3.2.2 доповнено прикладом "б" згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.3.2.3. Зміст а) повідомлення щодо зміни; ідентифікатори ЕОМ в Одесі і
Борисполі, відповідно, O і B, за якими йде порядковий номер цього
повідомлення (016), переданого Одесою; потім повторюються
ідентифікатори ЕОМ, за якими йде порядковий номер (014)
відповідного повідомлення щодо поданого плану польоту;
пізнавальний індекс ПС UKR5365, код ВОРЛ, що працює в режимі
А-2173; політ виконується за маршрутом Одеса - Бориспіль; поле
типу 8 відповідного повідомлення щодо наданого плану польоту
виправляється на ППП; заноситься виправлення в поле типу 9
відповідно до наданого плану польоту, змінюється тип ПС на
"Боїнг-707", категорія турбулентності сліду - середня; б) повідомлення щодо зміни; пізнавальний індекс ПС UKR5365;
політ виконується за маршрутом Одеса-Київ(Бориспіль);
розрахунковий час прибирання колодок о 19.00 (або розрахунковий
час прибирання колодок переноситься на більш пізній час, яким є
19.00); заноситься виправлення в поле типу 9 відповідно до
наданого плану польоту, міняється тип ПС на "Боїнг-737", категорія
турбулентності сліду - середня; заноситься виправлення в поле 15
відповідно до наданого маршруту польоту. Пункт 8.3.2.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 )
8.3.3. Повідомлення щодо анулювання плану польоту - Cancel
(CNL) 8.3.3.1. Структура ---------------- -------------------- ------------ | 3 | | 7 | |13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та режим| |вильоту та| |вихідні дані | |і код ВОРЛ | |час | ---------------- -------------------- ------------ ------------------------------------------------- |16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий | |закінчений час, запасний аеродром(и) |) -------------------------------------------------
8.3.3.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо анулювання плану
польоту, переданого органом ОПР усім адресатам, раніше переданого
цим органом повідомлення щодо наданого плану польоту. (CNL-UKR5365-UKFF1000-UKLL) Пункт 8.3.3.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 )
8.3.3.3. Зміст Повідомлення щодо анулювання плану польоту; анулюйте план
польоту ПС, що має пізнавальний індекс UKR5365; політ планувався з
Сімферополя до Львова. 8.3.4. Повідомлення щодо затримки - Delay (DLA) 8.3.4.1. Структура ----------------- -------------------- ----------------- | 3 | | 7 | |13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення та| |індекс ПС та режим| |вильоту та час | |вихідні дані | |і код ВОРЛ | | | ----------------- -------------------- ----------------- ------------------------------------------------ |16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий|) |закінчений час, запасний аеродром(и) | ------------------------------------------------ 8.3.4.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо затримки, переданого
аеродромом вильоту або головним органом, що забезпечує зв'язок
аеродрому вильоту, кожному адресату повідомлення щодо наданого
плану польоту: (DLA-UKR5161-UKBB1000 -UKOO) 8.3.4.3. Зміст Повідомлення щодо затримки; пізнавальний індекс ПС UKR5161;
переглянутий розрахунковий час прибирання колодок в аеропорту
Бориспіль 10.00 UTC; пункт призначення Одеса.
8.3.5. Повідомлення щодо вильоту - Departure (DEP) 8.3.5.1. Структура
----------------- -------------------- ----------------- | 3 | | 7 | | 13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення та| - |індекс ПС та режим| |вильоту та час | |вихідні дані | |і код ВОРЛ | | | ----------------- -------------------- ----------------- ------------------------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий |) |закінчений час, запасний аеродром(и) | -------------------------------------------------
8.3.5.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо вильоту, переданого
аеродромом вильоту або головним органом, що забезпечує зв'язок
аеродрому вильоту, кожному адресату повідомлення щодо наданого
плану польоту: (DEP-UKR5365-UKFF1002-UKLL) 8.3.5.3. Зміст Повідомлення щодо вильоту; пізнавальний індекс ПС UKR5365;
фактичний час вильоту з Сімферополя 10.02 UTC, пункт призначення
Львів. 8.3.6. Повідомлення щодо прибуття - Arrival (ARR) 8.3.6.1. Структура ----------------- -------------------- ----------------- | 3 | | 7 | | 13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення та| |індекс ПС та режим| |вильоту | |вихідні дані | |і код ВОРЛ | | | ----------------- -------------------- ----------------- ----------------- | 17 | |Аеродром і час | ) |прибуття | ----------------- Пункт 8.3.6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.3.6.2. Приклади Нижче наведено приклади повідомлення щодо прибуття: а) повідомлення щодо прибуття, переданого з аеродрому
прибуття (призначення): (ARR-UKR5365-UKFF-UKLL1133); б) повідомлення щодо прибуття, переданого в результаті
прибуття на запасний аеродром: (ARR-UKR5365-UKFF-UKLL-UKBB1115)
RMK/DUE TO WEATHER. Пункт 8.3.6.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 )
8.3.6.3 Зміст а) повідомлення щодо прибуття; пізнавальний індекс ПС
UKR5365; пункт вильоту Сімферополь; зробив посадку у Львові об
11.33 UTC; б) повідомлення щодо прибуття; пізнавальний індекс ПС
UKR5365; пункт вильоту Сімферополь; пункт призначення Львів;
зробив посадку в Борисполі об 11.15 UTC; причина посадки на
запасний аеродром - погодні умови. Пункт 8.3.6.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 )
8.4. Повідомлення щодо координації 8.4.1. Повідомлення щодо поточного плану польоту - Current
Flight Plan Message (CPL) 8.4.1.1. Структура ---------------- -------------------- ------------------- | 3 | | 7 | | 8 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Правила польотів | |повідомлення й| |індекс ПС та режим| |і тип польоту | |вихідні дані | |і код ВОРЛ | | | ---------------- -------------------- ------------------- ------------------------------------ ---------------- | 9 | - | 10 | |Тип ПС і категорія турбулентності | | Устаткування | |сліду | | | ------------------------------------ ---------------- ------------------------- -------------------- | 13 | | 14 | |Аеродром вильоту | - |Розрахункові дані | ------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------------ | 15 | |Маршрут (при потребі можна використовувати кілька рядків) | ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ | 16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ |18 | |Інша інформація (при потребі можна використовувати |) |кілька рядків) | ------------------------------------------------------ Пункт 8.4.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.4.1.2. Приклад 1 Нижче наведено приклад повідомлення щодо поточного плану
польоту, направленого центром у Санкт-Петербурзі центру в
Борисполі і стосується ПС що перебуває у польоті за маршрутом з
Санкт-Петербурга до аеропорту Борисполя; (CPL-U621/A5120-IS -IL62/M-S/CD -ULLL-HFD/1341A220A200A -N0420A220 V3 AGL V445 -UKBB -0) Пункт 8.4.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінінтрансу
N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 ) 8.4.1.3. Зміст Повідомлення щодо поточного плану польоту; пізнавальний
індекс ПС U621; останній присвоєний код ВОРЛ у режимі А5120;
політ за ППП регулярний; одне ПС ІЛ62; категорія турбулентності
сліду ПС - "середнє"; обладнане стандартним устаткуванням зв'язку,
навігаційним маршрутним обладнанням, обладнанням для заходження на
посадку й прийомовідповідачем ВОРЛ із режимами А (4096 кодів) і С,
має можливості ADS, пункт вильоту Санкт-Петербург; розрахунковий
час перетинання рубежу Мінськ/Бориспіль - 13.41 UTC; центром у
Санкт-Петербурзі виданий дозвіл на політ на висоті 22000 футів,
але проліт рубежу повинен здійснюватися на висоті 20000 футів (або
вище); дійсна повітряна швидкість - 420 вузлів; потрібний
крейсерський рівень 22000 футів; ПС прямуватиме повітряною трасою
V3 до контрольного пункту AGL, а потім повітряною трасою V445,
пункт призначення Бориспіль; інша інформація відсутня. Пункт 8.4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 8.4.1.4. Приклад 2 CPLULLL/UKBV052-U621/A5120-IS -IL62/M-S/CD -ULLL-HFD/1341A220A200A -N0420A220 V3 AGL V445 -UKBB -0) Пункт 8.4.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мінінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002, N 191 ( z0404-04 )
від 09.03.2004 ) 8.4.1.5. Зміст Повідомлення щодо поточного плану польоту (із зазначенням
пізнавального індексу органу, що передає управління (ULLL), і
пізнавального індексу органу, що приймає управління (UKBV), за
яким іде порядковий номер даного повідомлення (052)); пізнавальний
індекс ПС U621, останній присвоєний код ВОРЛ у режимі А5120;
політ за ППП регулярний; одне ПС IL62, категорія турбулентності
сліду - "середнє", обладнане стандартним устаткуванням зв'язку,
навігаційним маршрутним обладнанням, обладнанням для заходження на
посадку й прийомовідповідачем ВОРЛ із режимами А (4096 кодів) і С,
має можливості ADS, пункт вильоту Санкт-Петербург; розрахунковий
час перетинання рубежу Мінськ/Бориспіль - 13.41 UTC; центром у
Санкт-Петербурзі виданий дозвіл на політ на висоті 22000 футів,
але проліт рубежу повинен здійснюватися на висоті 20000 футів (або
вище); дійсна повітряна швидкість - 420 вузлів; потрібний
крейсерський рівень 22000 футів; ПС прямуватиме повітряною трасою
V3 до контрольного пункту AGL, а потім повітряною трасою V445,
пункт призначення Бориспіль; інша інформація відсутня. Пункт 8.4.1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.4.2 Повідомлення щодо розрахункових даних - Estimated (EST) 8.4.2.1. Структура ---------------- -------------------- ---------------- | 3 | | 7 | | 8 | |Тип, | - |Пізнавальний | - |Правила | |повідомлення й| |індекс ПС та режим| |польотів і тип| |вихідні дані | |і код ВОРЛ | |польоту | ---------------- -------------------- ---------------- -------------- --------------------------- | 14 | | 16 | |Розрахункові| |Аеродром призначення й |) |дані | - |загальний розрахунковий | -------------- |закінчений час, запасний | |аеродром(и) | --------------------------- Пункт 8.4.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.4.2.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо розрахункових даних,
переданого із центру в Борисполі до центру у Львові.
Передбачається, що центр у Львові одержав повідомлення щодо даного
польоту, яке стосується поданого плану польоту: (ESTB/L027-UKR5365/A5631-UKBB-SW/1548F140F110A-UKLL) 8.4.2.3. Зміст Повідомлення щодо розрахункових даних [із зазначенням
пізнавального індексу органу, що передає управління (В) і
пізнавального індексу органу, що приймає (L), за яким йде
порядковий номер даного повідомлення (027)]; пізнавальний індекс
ПС UKR5365, останній присвоєний код ВОРЛ у режимі A5631; аеродром
вильоту - Бориспіль; розрахунковий час прольоту Шепетівки о 15.48
UTC, дозволений ЕП 140, ПС пролетить Шепетівку на ЕП 110 або вище,
аеродром призначення - Львів. 8.4.3 Повідомлення щодо координації - Coordination (CDN) 8.4.3.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | | 7 | | 8 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Правила | |повідомлення й| |індекс ПС та | |польотів і | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |тип польоту| ---------------- ------------------ ------------- ----------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний | |розрахунковий закінчений час, | |запасний аеродром(и) | ----------------------------------- -------- -------- | 22 |-------| 22 | і та ін. (при потребі |Зміна | |Зміна | можна використовувати ) -------- -------- кілька рядків) Пункт 8.4.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.4.3.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо координації,
переданого із центру у Львові до центру в Борисполі, який містить
пропозиції щодо зміни умов, за якими ПС повинно перетнути рубіж
Львів/Бориспіль; Бориспіль одержав від Львова повідомлення щодо
поточного плану польоту: (CDNL/B098B/L036-UKR5365/A5136-UKLV-UKBV-14/SW/1735F210F130A) 8.4.3.3. Зміст Повідомлення щодо координації; ідентифікатори ЕОМ УПР у
Львові (L) і в Борисполі (В), за якими йде порядковий номер
повідомлення (098), надісланого Львовом, а потім - аналогічні
дані, що позначають передане Борисполем повідомлення щодо
поточного плану польоту, якого стосується дане повідомлення
(B/L036); пізнавальний індекс ПС UKR5365/ код ВОРЛ-5136; працює в
режимі А, політ за маршрутом Львів - Бориспіль; пропозиція
стосується поля типу 14, тобто Бориспіль візьме на себе управління
цим польотом у пункті SW (Шепетівка) у 17.35 UTC, коли ПС перетне
цей рубіж на ЕП 130 або вище, у режимі набирання висоти до
дозволеного ЕП 210.
8.4.4 Повідомлення щодо прийнятності - Acceptance (АСР) 8.4.4.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | | 7 | | 8 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Правила | |повідомлення й| |індекс ПС та | |польотів і | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |тип польоту| ---------------- ------------------ ------------- ---------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний| ) |розрахунковий закінчений час, | |запасний аеродром(и) | ---------------------------------- Пункт 8.4.4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.4.4.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо прийнятності,
відправленого центром у Львові до центру в Борисполі, яке має
відношення до повідомлення щодо поточного плану польоту, який
Бориспіль одержав зі Львова: (ACPL/B086B/L142-EIN065/A4570-UKLL-UKBB) 8.4.4.3. Зміст Повідомлення щодо прийнятності; ідентифікатори ЕОМ Львова (L)
і Борисполя (В), за якими йде порядковий номер даного повідомлення
(086), переданого Львовом, а потім - аналогічні дані, що
позначають направлене з Борисполя повідомлення щодо поточного
плану польоту, якого стосується дане повідомлення (B/L142);
пізнавальний індекс ПС EIN065; код ВОРЛ - 4570, який працює в
режимі А; політ за маршрутом Львів - Бориспіль; умови прийнятні. 8.4.5. Повідомлення щодо логічного підтвердження - Logical
Acceptance Message (LAM) 8.4.5.1. Структура ----------------------------------- |3 | |Тип, номер повідомлення та | ) |вихідні дані | ----------------------------------- 8.4.5.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо логічного
підтвердження, переданого одним центром суміжному центру у
відповідь на повідомлення щодо поточного плану польоту: (LAMO/B178B/O100) 8.4.5.3. Зміст Повідомлення щодо логічного підтвердження; ідентифікатори ЕОМ
органів Одеси і Борисполя, за якими йде порядковий номер даного
повідомлення (178), наданий органом, що передає управління, а
потім ідентифікатори ЕОМ органів і порядковий номер (100)
відповідного повідомлення щодо розрахункових даних.
8.5. Додаткові повідомлення 8.5.1. Повідомлення щодо запиту плану польоту - Reguest
Flight Plan Message (RQP) 8.5.1.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | | 7 | | 13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| | | ---------------- ------------------ ------------- ----------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний | ) |розрахунковий закінчений час, | |запасний аеродром(и) | ----------------------------------- Пункт 8.5.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.5.1.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо запиту плану
польоту, направленого одним центром суміжному центру після
одержання повідомлення щодо розрахункових даних, стосовно яких
раніше не було отримано відповідного повідомлення щодо наданого
плану польоту: (RQP-UKR5365-UKBB-UKOO) 8.5.1.3. Зміст Повідомлення щодо запиту плану польоту; пізнавальний індекс
ПС - UKR5365; вилетіло з Борисполя; пункт призначення - Одеса. 8.5.2. Повідомлення щодо запиту додаткової інформації до
плану польоту - Request supplementary flight plan (RQS) message Назва пункту 8.5.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 8.5.2.1. Структура ---------------- ------------------ ------------ | 3 | | 7 | | 13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення й| - |індекс ПС та | |вильоту | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| | | ---------------- ------------------ ------------ ----------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й загальний | ) |розрахунковий закінчений час, | |запасний аеродром(и) | ----------------------------------- Пункт 8.5.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.5.2.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо запиту додаткової
інформації до плану польоту, переданого органом ОПР іншому органу
ОПР, який обслуговує аеродром вильоту. Орган ОПР робить запит
стосовно інформації, яка передбачена формою плану польоту, але не
була передана в повідомленнях щодо наданого або поточного плану
польоту. (RQS-UKR5365/A4046-UKBB-UKFF) Пункт 8.5.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.5.2.3. Зміст Повідомлення щодо запиту додаткової інформації до плану
польоту; пізнавальний індекс ПС UKR5365/код ВОРЛ - 4046 працює в
режимі А; аеродром вильоту - Бориспіль; аеродром призначення -
Сімферополь. Пункт 8.5.2.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191 ( z0404-04 ) від
09.03.2004 ) 8.5.3. Повідомлення щодо додаткової інформації до плану
польоту - Supplementary Flight Plan (SPL) Message Назва пункту 8.5.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 8.5.3.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | | 7 | | 13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | - |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- ------------------------------------- | 16 | |Аеродром призначення й | |загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | ------------------------------------- ------------------------------------- | 18 | |Інша інформація (при потребі можна | |використовувати кілька рядків) | ------------------------------------- ------------------------------------- | 19 | |Додаткова інформація (при потребі, | |можна використовувати кілька |) |рядків) | ------------------------------------- 8.5.3.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення щодо додаткової
інформації до плану польоту, переданого аеродромом вильоту ПС
органу ОПР, який запросив додаткову інформацію, яка передбачена
формою бланка плану польоту, але не була передана в повідомленнях
щодо поданого або поточного плану польоту: (SPL-UKR5365 -UKBB0920 -UKFF0200 UKOO -REG/47611 RMK/CHARTER -E/0440 P/39 R/V J/L A/BLUE C/MARCHUK) Пункт 8.5.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 8.5.3.3. Зміст Повідомлення щодо додаткової інформації до плану польоту;
пізнавальний індекс ПС UKR5365, ВОРЛ відсутній; час вильоту з
Борисполя 09.20 UTC; пункт призначення - Сімферополь, загальний
розрахунковий минулий час 2 години; запасний аеродром - Одеса;
реєстраційний знак ПС 47611, чартерний рейс; запас палива на 4
години 40 хвилин після вильоту; на борту перебуває 39 осіб; на
борту є портативна радіостанція, яка працює на міжнародній
аварійній частоті 121,5 МГц; на борту є рятувальні жилети,
оснащені джерелами світла; колір ПС - блакитний; прізвище
командира Марчук. Пункт 8.5.3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.6 Повідомлення автоматизованої координації передачі
управління між центрами ОПР (Eurocontrol Standard Document for
On-Line Data Interchange) 8.6.1. Інформація про перетин межі РПІ - Advance Boundary
Information (ABI) 8.6.1.1. Структура -------------- ------------------- ------------- |3 | | 7 | |13 | |Тип, номер | | Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення| - | індекс ПС та | - |вильоту та | |й вихідні | | режим і код ВОРЛ| |час | |дані | | | | | -------------- ------------------- ------------- -------------- --------------- |14 | - | 16 | |Розрахункові| | Аеродром | |дані | | призначення | -------------- --------------- -------- |22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) -------- рядків)
8.6.1.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення ABI (інформація про
перетин межі РПІ), яке передане з центру у Львові до центру в
Борисполі та містить інформацію щодо умов, за якими ПС повинне
перетнути рубіж Львів/Бориспіль: (ABIL/B098-UKR5365/A5136-UKLL-SW/1221F330-UKBB-9/B757/M-15/N-
0480F330 UR22 CH SL-80/N-81/W/EQ Y/NO) 8.6.1.3. Зміст Повідомлення ABI містить такі дані: Тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, який передає інформацію -
L (Львів), коса риска, ідентифікатор центру УПР, який приймає
інформацію - В (Бориспіль); номер повідомлення; позивний ПС (номер
рейсу); код ВОРЛ у режимі А; аеродром вильоту; розрахункові дані
прольоту межі РПІ; аеродром призначення; тип ПС; категорія
турбулентності сліду; швидкість, ешелон польоту; маршрут польоту;
тип польоту; обладнання та статус польоту; інша додаткова
інформація. 8.6.2. Повідомлення про активізацію (Activate Message) ACT 8.6.2.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | - | 7 | - | 13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- --------------- -------------- | 14 | - | 16 | |Розрахункові | |Аеродром | |дані | |призначення | --------------- -------------- ----------- |22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) ----------- рядків)
8.6.2.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення про активізацію (ACT),
яке відправлене із центру у Львові до центру в Борисполі та
містить інформацію про політ, яка автоматично відображається на
моніторі диспетчера центру, який приймає повідомлення та має
відношення до поточного плану польоту: (ACTL/B098-UKR5365/A5136-UKLL-SW/1221F330-UKBB-9/B757/M-15/N-
0480F330 UR22 CH SL-80/N-81/W/EQ Y/NO) 8.6.2.3. Зміст Повідомлення ACT містить такі дані: тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, який передає інформацію -
L (Львів), коса риска, ідентифікатор центру УПР, який приймає
інформацію - В (Бориспіль); номер повідомлення; позивний ПС (номер
рейсу); код ВОРЛ у режимі А; аеродром вильоту; розрахункові дані
прольоту межі РПІ; аеродром призначення; тип ПС; категорія
турбулентності сліду; швидкість, рівень; маршрут польоту; тип
польоту; обладнання та статус польоту; інша додаткова інформація.
( Пункт 8.6.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) 8.6.3. Повідомлення логічного підтвердження - Logical
Acknowledgement Message (LAM) 8.6.3.1. Структура ------------------------------------------ |3 | ) |Тип, номер повідомлення та вихідні дані | ------------------------------------------ 8.6.3.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення логічного підтвердження,
що забезпечує центр, який передає повідомлення, підтвердженням про
прийняття та оброблення повідомлення центром, що приймає
повідомлення: (LAML/B098B/L001) 8.6.3.3. Зміст Повідомлення LAM включає такі дані: тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, що передав інформацію - L
(Львів), коса риска, ідентифікатор центру УПР, що прийняв
інформацію - В (Бориспіль); номер прийнятого повідомлення;
ідентифікатор центру УПР, який передав повідомлення LAM - В
(Бориспіль), коса риска, ідентифікатор центру УПР, якому
направлено повідомлення LAM - L (Львів); номер повідомлення LAM. 8.6.4. Повідомлення попередньої активізації - Preliminary
Activate Message (PAC) 8.6.4.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | - | 7 | - | 13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- --------------- -------------- | 14 | - | 16 | |Розрахункові | |Аеродром | |дані | |призначення | --------------- -------------- -------- | 22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) -------- рядків)
8.6.4.2. Приклад Нижче наведено приклад повідомлення, яке передає диспетчер
диспетчерського пункту кола або ДОП диспетчеру РДЦ про
відправлення ПС щодо координації передачі управління, якщо час
польоту від аеродрому вильоту до точки координації менший, ніж для
повідомлення ACT: (PACD/L099-EIN565/A4136-EIDW-LIFFY/1621F130-EBBR-9/B757/M) PACBA/SZ003-CRX988/A9999-LFSB1635-LSZA-9/B737/M)

8.6.4.3. Зміст

Повідомлення PAC включає такі дані: тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, який передає інформацію -
D (диспетчер EIDW ), коса риска, ідентифікатор центру УПР, який
приймає інформацію - L (диспетчер центру, наприклад "London
Control"); номер повідомлення; позивний ПС (номер рейсу); код ВОРЛ
у режимі А; аеродром вильоту; розрахункові дані прольоту точки
координації або час вильоту; аеродром призначення; тип ПС; маршрут
польоту (не обов'язково); інша додаткова інформація (не
обов'язково). У прикладі: А9999 - запитання коду ВОРЛ, LFSB1635 -
розрахунковий час вильоту. 8.6.5. Перегляд умов координації - Revision Message (REV) 8.6.5.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- |3 | - |7 | - |13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- -------------- -------------- |14 | - |16 | |Розрахункові| |Аеродром | |дані | |призначення | -------------- -------------- -------- |22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) -------- рядків)
8.6.5.2. Приклад Приклад повідомлення REV, яке застосовується для передачі
змін даних координації, відправлених за допомогою повідомлення
АСТ: (REVE/L009-AMM253-LMML-BNE/1223F310-EGBB) 8.6.5.3. Зміст Повідомлення REV містить такі дані: тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, який передає інформацію, -
E, коса риска, ідентифікатор центру УПР, який приймає
інформацію, - L); номер повідомлення; позивний ПС (номер рейсу);
аеродром вильоту; розрахункові дані та/або точка координації;
аеродром призначення; посилання на повідомлення (не обов'язково);
код ВОРЛ у режимі А (не обов'язково); маршрут польоту (не
обов'язково); обладнання та статус польоту (не обов'язково). 8.6.6. Повідомлення про скасування координації - Message of
the Abrogation of Coordination (МАС) 8.6.6.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | | 7 | - | 13 | |Тип, номер | - |Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- --------------- -------------- | 14 | | 16 | |Розрахункові | - |Аеродром | |дані | |призначення | --------------- -------------- --------- | 22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) --------- рядків)
8.6.6.2. Приклад Приклад повідомлення MAC застосовується для скасування даних
координації із зазначенням причини: (MACFV/BC112-HOZ3188-EHAM-NIK-LFPG-18/STA/INITFL) (MACAM/MC096-HOZ3188-EHAM-NIK-LFPG-18/STA/INICAN) 8.6.6.3. Зміст Повідомлення МАС містить такі дані: тип повідомлення (тип
повідомлення, ідентифікатор центру УПР, який передає інформацію, -
FV, коса риска, ідентифікатор центру УПР, який приймає інформацію,
- BC); номер повідомлення; посилання на повідомлення (не
обов'язково); позивний ПС (номер рейсу); аеродром вильоту; точка
координації; аеродром призначення; код ВОРЛ у режимі А
(не обов'язково); статус координації та причина (не обов'язково). У першому прикладі TFL - причиною скасування координації є
зміна ЕП, у другому прикладі CAN - є скасування польоту. 8.6.7. Повідомлення про установку коду ВОРЛ - SSR Code
Assignment Message (COD) 8.6.7.1. Структура ---------------- ------------------ ------------- | 3 | - | 7 | - |13 | |Тип, номер | |Пізнавальний | |Аеродром | |повідомлення й| |індекс ПС та | |вильоту та | |вихідні дані | |режим і код ВОРЛ| |час | ---------------- ------------------ ------------- ------------------- ----------------------- | 14 | - | 16 | |Розрахункові дані| |Аеродром призначення | ------------------- ----------------------- --------- | 22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) --------- рядків)
8.6.7.2. Приклад Приклад повідомлення COD застосовується для запиту одним
центром у другого коду ВОРЛ, якщо потрібно: (CODC/P002-AAL505/A0767-LFPO-KEWR) 8.6.7.3. Зміст Повідомлення COD містить такі дані: тип повідомлення; номер
повідомлення; посилання на повідомлення (не обов'язково); позивний
ПС (номер рейсу); код ВОРЛ у режимі А (не обов'язково); аеродром
вильоту; аеродром призначення; маршрут польоту (не обов'язково). 8.6.8. Повідомлення щодо інформаційних даних - Information
Massage (INF) 8.6.8.1. Структура -------------- --------------------- ---------------- | 3 | - | 7 | - | 13 | |Тип, номер | |Пізнавальний індекс| |Аеродром | |повідомлення| |ПС та режим і код | |вильоту та час| |й вихідні | |ВОРЛ | | | |дані | | | | | -------------- --------------------- ---------------- -------------------- ----------------------- | 14 | - | 16 | |Розрахункові дані | |Аеродром призначення | -------------------- ----------------------- -------- | 22 | і та ін. (у разі потреби |Зміна | можливе використання кількох ) -------- рядків)
8.6.8.2. Приклад Приклад повідомлення INF (повідомлення щодо інформаційних
даних), яке застосовується для автоматичної передачі інформації до
зацікавленого органу, який не бере участі у координації між
органами ОПР (наприклад Украероцентр). Для посилання повідомлення
INF можливо використання копії координаційних повідомлень: (INFC/P112-BAW011/A5767-EGLL-KOK/1905F290-OMDB-9/B747H-15/N0-
490F410DVR KOK UG1 NTM UB6 KRH-18/MSG/ACT) 8.6.8.3. Зміст Повідомлення INF містить такі дані: тип повідомлення; номер
повідомлення; зміст оригінального повідомлення; посилання на тип
повідомлення. Повідомлення автоматизованої координації передачі управління
між центрами ОПР складаються з полів 3, 7, 13, 14 і 16.
Застосовуються такі правила: зміни розрахункових даних точки координації або рівня
передачі контролю заносяться до поля 14; ( Абзац 3 пункту 8.6.8.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004 ) зміна коду ВОРЛ заноситься як елементи в) та с) поля 7. Інші дані заносяться до поля 22 після полів 3, 7, 13, 14 і
16. Застосовуються такі правила: інформація, яка заноситься до поля 22, може бути в будь-якому
порядку; зміна точки координації заноситься як поле 14 до поля формату
22 (Annex B Eurocontrol Standard Document for On-Line Data
Interchange (OLDI) Edition 2 Sept. 1998); зміни маршруту польоту заносяться як поле 15 до поля формату
22 (Annex B Eurocontrol Standard Document for On-Line Data
Interchange (OLDI) Edition 2 Sept 1998); зміни та додаткові можливості обладнання та статус заносяться
до повідомлення (Annex A paragraph A.30 Eurocontrol Standard
Document for On-Line Data Interchange (OLDI) Edition 2 Sept 1998). Упроваджуються два нових елементи: тип польоту заноситься як одна літера до поля формату 22,
якому передує цифра 80; можливості обладнання та статус заносяться до поля формату
22, якому передує цифра 81 (7.3.3.2.1 OLDI Edition 2.2 Amendment1
March 2000).
8.6.9. Операційні повідомлення IFPS-IFPS Operational reply
messages (ORMs) Операційні повідомлення IFPS мають тільки формат ADEXP: 8.6.9.1. Повідомлення АСК Повідомлення АСК застосовується для того, щоб сповістити
відправника про успішну обробку надісланого повідомлення. Повідомлення АСК надсилається відправнику та/або
експлуатанту, коли отримане повідомлення було успішно оброблено
автоматично або вручну оператором IFPS. Якщо отримане повідомлення
було оброблено вручну, тоді повідомленню АСК буде передувати
повідомлення MAN. Автоматична обробка в системі IFPS не означає, що
повідомлення FPL приймається до системи IFPS без змін. IFPS буде,
наприклад, автоматично вставляти оптимальний маршрут між двома
точками, якщо такий маршрут не вказано в отриманому повідомленні.
Для того, щоб розрізняти автоматичну обробку без доповнень з боку
IFPS та автоматичну обробку зі змінами, застосовуються два різних
формати повідомлень АСК: "Short АСК" та "Long АСК". 8.6.9.1.1. Приклад повідомлення "Long АСК" -TITLE АСК підтвердження успішної обробки; -MSGTYP FPL тип надісланого повідомлення; -IFPLID AA00000102 номер у базі даних системи IFPS; -ORIGINDT 9710010200 час отримання надісланого повідомлення

вказаний як рік, місяць, день та час; -EXTADDR-NUM 009 кількість додаткових адрес, які були

надіслані до IFPS, у полі додаткових адрес

"AD"; -MSGTXT остаточне повідомлення в форматі ІКАО, як

воно було прийнято системою IFPS; (FPL-USA781-IS -B767/H-SDHIWYX/C -EDDF0935 -N0464F350 KIR G104 RUWER UZ912 REM UR9 EVX UR166 CAN UG4
LIZAD/M080F350 UR40 GAPLI UN513 GIPER UN514 51N015W NATO
VIXUN/N0468F370 N114C ALLEX DCT ENE DCT CTR DCT NK/N0475F280 DCT
KONJE J190 SLT/N0441F220 GRACE1 -KPIT0850 KCLE -EET/EBUR0017 LFFF0023 EGTT0118 EGGX0138 51N015W0217 20W0243
CZQX0332 40W0424 50W0520 CZQM0616 KZBW0711 RIF/ENE J55 BOS KBOS
REG/N64US SELBFDP RMK/ETOPS 120MIN/850NM RULE.ENRTE ALTNS LPPT LPLA CYQX
DOF/971001) 8.6.9.1.2. Приклад повідомлення "Short АСК" -TITLE АСК підтвердження успішної обробки; -MSGTYP FPL тип надісланого повідомлення; -IFPLID AA00000102 номер у базі даних системи IFPS; -ORIGINDT 9710010200 час отримання надісланого

повідомлення вказано як рік, місяць,

день та час; -EXTADDR -NUM 009 кількість додаткових адрес, які були

надіслані до IFPS у полі додаткових

адрес "AD"; -BEGIN MSGSUM Ключові поля повідомлення в форматі

ADEXP -ARCID USA781 -ADEP EDDF -ADES КРІТ -EOBT 0935 -EOBD 971001 -ORGN PITIIUS -END MSGSUM 8.6.9.2. Повідомлення MAN Повідомлення MAN використовується для того, щоб сповістити
відправника про те, що у надісланому повідомленні виявлені помилки
та що це повідомлення направлено до ручної обробки. За повідомленням MAN надсилається, після деякої затримки,
потрібної для ручної обробки, або повідомлення АСК - якщо після
корекції оператором IFPS план польоту було успішно оброблено, або
повідомлення REJ. Повідомлення "REJ" використовується для того,
щоб сповістити відправника про те, що надіслане повідомлення не
може бути успішно оброблено, ні автоматично, ні при ручній
обробці. 8.6.9.2.1. Приклад повідомлення MAN -TITLE MAN -MSGTYPIFPL -ORIGINDT 9710010200 -BEGIN MSGSUM -ARCID USA781 -ADEPEDDF -ADES КРІТ -EOBT 0935 -EOBD 971001 -ORGN PITIIUS -END MSGSUM 8.6.9.3. Повідомлення REJ Кожне повідомлення REJ містить перелік полів помилок (не
більше 10), де вільним текстом указується характер помилок. Отримання REJ вказує на те, що повідомлення, на яке воно
прийшло, було відхилено системою IFPS. Повідомлення REJ не
зберігається в системі IFPS. Відправники повідомлення повинні завжди реагувати на
отримання REJ шляхом зміни надісланого повідомлення та повторного
його відправлення до IFPS. 8.6.9.3.1. Приклад повідомлення REJ -TITLE REJ -MSGTYP IFPL -ORIGINDT 9710010200 -ERROR ROUTE: NO KNOWN DEPARTURE PROCEDURE BETWEEN EDDF AND
RUWER -OLDMSG (FPL-USA781-IS B767/H-SDHIWYX/C -EDDF0935 -N0464F350 KIR G104 RUWER UZ912 REM UR9 EVX UR166 CAN UG4
UZAD/M080F350 UR40 GAPLI UN513 GIPER UN514 51N015W NATD
VIXUN/N0468F370 N114C ALLEX DCT ENE DCT CTR DCT NK/N0475F280 DCT
KONJE J190 SLT/N0441F220 GRACE1 -KPIT0850 KCLE -EET/EBUR0017 LFFF0023 EGTT0118 EGGX0138 51N015W0217 20W0243
CZQX0332 40W0424 50W0520 CZQM0616 KZBW0711 RIF/ENE J55 BOS KBOS
REG/N64US SELBFDP RMK/ETOPS 120MIN/850NM RULE....ENRTE ALTNS LPPT LPLA CYQX
DOF/971001) Пункт 8.6 доповнено пунктом 8.6.9 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.6.10. Повідомлення щодо організації потоків ПР 8.6.10.1. Повідомлення, які надсилаються CFMU (EBBDZMTA) до
органів ОПР та експлуатантів: 8.6.10.1.1. Повідомлення про призначення слоту - Slot
Allocation Message (SAM) Повідомлення SAM призначене для того, щоб проінформувати
експлуатанта і органи ОПР про призначення розрахованого часу
зльоту (Calculated Take-Off Time - СТОТ) унаслідок того, що до
рейсу застосовуються заходи з організації потоків повітряного руху
(ATFM). Приклад: -TITLE SAM тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -СТОТ 1030 розрахований час зльоту; -REGUL UZZU11 позначення регулювання - UZZU11; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління - 20 хвилин; -REGCAUSE WA 84 причина регулювання. Експлуатанти та органи ОПР повинні дотримуватися
розрахованого часу зльоту (СТОТ), який указаний у повідомленні
SAM. 8.6.10.1.2. Повідомлення про перегляд слоту - Slot Revision
Message (SRM) Повідомлення SRM призначене для того, щоб проінформувати
експлуатанта і органи ОПР про призначення переглянутого
розрахованого часу зльоту (New Calculated Take-Off Time- NEWCTOT). Приклад: -TITLE SRM тип повідомлення; -ARCID ABC123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -IOBD 000622 первинна дата польоту; -ІОВТ 2350 первинний розрахунковий час прибирання

колодок; -EOBD 000623 переглянута дата польоту; -ЕОВТ 0020 переглянутий розрахунковий час прибирання

колодок; -NEWCTOT 0050 переглянутий розрахований час зльоту; -REGUL UZZU11 позначення регулювання; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління; -REGCAUSE WA 84 причина регулювання. Експлуатанти та органи ОПР повинні дотримуватися
переглянутого розрахованого часу зльоту (NEWCTOT), який указаний в
повідомленні SRM. 8.6.10.1.3. Повідомлення про відміну слоту - Slot
Cancellation Message (SLC). Повідомлення SLC призначене для доведення до експлуатанта і
органів ОПР інформації про те, що рейс, який раніше отримав слот,
більше не є об'єктом заходів ATFM. Приклад: -TITLE SLC тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -REASON VOID причина відміни слоту; -COMMENT FLIGHT коментар (у цьому випадку слот відмінено CANCELLED через відміну польоту); -ТАХПТМЕ 0020 час руління. Якщо після отримання повідомлення SLC фактичне ЕОВТ
відрізняється від ЕОВТ, яке було вказане в оригінальному FPL,
більше ніж на 15 хвилин, то експлуатант або орган ОПР повинен
поновити ЕОВТ за допомогою відправлення повідомлень DLA або CHG. 8.6.10.1.4. Повідомлення про пропозицію покращення слоту -
Slot Improvement Proposal Message (SIP) Повідомлення SIP призначене для доведення до експлуатанта
пропозиції поліпшити слот, пропонуючи новий розрахований час
зльоту (NEWCTOT). Приклад: -TITLE SIP тип повідомлення; -ARCID ABCI23 номер рейса; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -СТОТ 1030 розрахований час зльоту; -1010 запропонований поліпшений розрахований час зльоту: -RESPBY 0930 час, до якого має бути надана відповідь; -REGUL UZZU11 позначення регулювання; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. У разі, якщо CFMU має можливість суттєво покращити СТОТ, то
він пропонує таке покращення, використовуючи повідомлення SIP.
Після отримання повідомлення SIP експлуатант або орган ОПР до
часу, указаного як RESPBY, повинен: а) у випадку погодження з запропонованим NEWCTOT, направити
до CFMU повідомлення про прийняття пропозиції поліпшення слоту
(SPA); б) у випадку непогодження з запропонованим NEWCTOT, направити
до CFMU повідомлення про відмову пропозиції поліпшення слоту
(SRJ). Якщо експлуатант або орган ОПР не направить до CFMU ніякої
відповіді на повідомлення SIP до часу RESPBY, то в силі
залишається попередній СТОТ, який був розрахований до отримання
повідомлення SIP. 8.6.10.1.5. Повідомлення про тимчасову зупинку польоту FLS Повідомлення FLS призначене для доведення до експлуатанта і
органу ОПР інформації про те, що відправлення рейса призупинено і
вказується причина або вимога для поновлення відправлення польоту. Приклад 1: Політ призупинено внаслідок надання експлуатантом
повідомлення про неможливість виконання призначеного слоту (SMM). -TITLE FLS тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -COMMENT SMM коментар; RECEIVED -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Після отримання повідомлення FLS, у цьому разі, експлуатант
або орган ОПР повинен підтвердити виконання польоту та поновити
ЕОВТ за допомогою відправлення повідомлень DLA або CHG. Приклад 2: Політ призупинено та вказуються вимоги до RVR. -TITLE FLS тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -RVR 350 вимоги до RVR; -RESPBY 0855 час, до якого має бути надана відповідь; -COMMENT RVR коментар; CRITERIA NOT MET -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Після отримання повідомлення FLS, у цьому разі, експлуатант
або орган ОПР повинен підтвердити виконання польоту та до часу
RESPBY відправити повідомлення про підтвердження можливості
виконання польоту (FCM), вказавши RVR для цього польоту. Приклад 3: Політ призупинено через те, що ПС, яке повинно було злетіти,
не злетіло в очікуваний час + 30 хвилин (ЕОВТ + 30). -TITLE FLS тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -COMMENT NOT коментар; REPORTED AS AIRBORNE -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Після отримання повідомлення FLS експлуатант або орган ОПР
повинен підтвердити виконання польоту та поновити ЕОВТ шляхом
надання повідомлень DLA або CHG, а аеродромна диспетчерська вишка
не повинна видавати дозволу на запуск двигунів до отримання від
CFMU повідомлення SAM або DES відповідно. Приклад 4: Політ призупинено в разі закриття аеродрому на довгий період. -TITLE FLS тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -COMMENT CLOSURE коментар; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Після отримання повідомлення FLS, у зв'язку з довгим
закриттям аеродрому, FMD доведе до відома про цей випадок
експлуатанта та органи УПР через інформаційне повідомлення ATFM
(AIM). Експлуатант або орган ОПР повинен підтвердити виконання
польоту наданням повідомлення FCM або поновити ЕОВТ шляхом надання
повідомлень DLA або CHG. Аеродромна диспетчерська вишка не повинна
видавати дозволу на запуск двигунів до отримання від CFMU
повідомлення SAM або DES відповідно. 8.6.10.1.6. Повідомлення про пропозицію щодо зміни маршруту -
Rerouting Proposal Message (RRP) Повідомлення RRP призначене для доведення до експлуатанта
пропозиції здійснити процедуру зміни маршруту, щоб скоротити
затримку, яка виникла внаслідок призначення СТОТ. Приклад 1: Пропонується змінити маршрут з вказівкою нового маршруту і
передбачуваного розрахованого часу зльоту (NEWCTOT). -TITLE RRP тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок; -ORGRTE MID UA1 RBT маршрут, указаний у плані польоту; UG32 TOP UA1 ELB UA12 PAL UA18 EKOLA А18 MLQ -СТОТ 1230 розрахований час зльоту; -RRTEREF EGLLLMML1 позначення запропонованої зміни маршруту; -NEWRTE MID UA1 RBT новий маршрут; UG32 BAJKO UA21 NIZ UA2 AJO UA9 CAR UB21 PANTA B21 MLQ -NEWCTOT 1105 новий розрахований час зльоту; -RESPBY 0900 час до якого має бути дана відповідь; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Приклад 2: Пропонується змінити маршрут із зазначенням нового маршруту,
де не застосовується регулювання. -TITLE RRP тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок; -ORGRTE MID UA1 RBT маршрут, указаний у плані польоту; UG32 TOP UA1 ELB UA12 PAL UA18 EKOLA Al 8 MLQ -СТОТ 1230 розрахований час зльоту; -RRTEREF EGLLLMML2 позначення запропонованої зміни маршруту; -NEWRTE MID UA1 RBT новий маршрут; UG32 BAJKO UA21 NIZ UA2 AJO UA9 CAR UB21 PANTA B21 MLQ -RESPBY 0900 час, до якого має бути дана відповідь; -REASON OUTREG причина; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Приклад 3: Якщо рейсу ще не призначено СТОТ, але відомо, що коли
застосувати процедуру зміни маршруту, то при призначенні СТОТ він
буде кращим. -TITLE RRP тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок; -ORGRTE MID UA1 RBT маршрут, указаний у плані польоту; UG32 TOP UA1 ELB UA12 PAL UA18 EKOLAA18MLQ -РТОТ 1230 заздалегідь розрахований час зльоту; -RRTEREF EGLLLMML1 позначення запропонованої зміни маршруту; -NEWRTE MID UA1 RBT новий маршрут; UG32 BAJKO UA21 NIZ UA2 AJO UA9 CAR UB21 PANTA B21 MLQ -NEWPTOT 1100 новий, заздалегідь розрахований, час зльоту; -RESPBY 0730 час, до якого повинна бути дана відповідь; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Приклад 4: Якщо рейсу ще не призначено СТОТ, але відомо, що при
застосуванні процедури зміни маршруту, врегулювання
застосовуватись не будуть. -TITLE RRP тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок; -ORGRTE MID UA1 маршрут, указаний у плані польоту; RBT UG32 TOPUA1 ELBUA12PALUA18 EKOLAA18MLQ -РТОТ 1230 заздалегідь розрахований час зльоту; -RRTEREF EGLLLMML1 позначення запропонованої зміни маршруту; -NEWRTE MID Al BOGNA новий маршрут; UA21 RBTUG32TOPUA1 ELB UA12 UA18 EKOLA A18 MLGDCTMLQ -RESPBY 0730 час, до якого має бути надана відповідь; -REASON OUTREG причина; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління. Якщо CFMU має можливість суттєво покращити СТОТ внаслідок
зміни маршруту польоту, то він пропонує таке покращення,
використовуючи повідомлення RRP. Після отримання повідомлення RRP
експлуатант до часу, вказаного як RESPBY, повинен: а) у випадку погодження з запропонованим NEWRTE направити до
CFMU повідомлення щодо зміни (CHG); б) у випадку непогодження з запропонованим NEWRTE направити
до CFMU повідомлення про відмову від запропонованої зміни маршруту
(RJT). 8.6.10.1.7. Повідомлення про припинення тимчасової зупинки
польоту - De-Suspension Message (DES) Повідомлення DES призначене для доведення до експлуатанта і
органу ОПР інформації про те, що рейс, який призупинявся, перестає
бути призупиненим. Приклад: -TITLE DES тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -ТАХІТІМЕ 0020 час руління 20 хвилин. Якщо після отримання повідомлення DES фактичне ЕОВТ
відрізняється від ЕОВТ, яке було вказане в FPL більше ніж на 15
хвилин, то експлуатант або орган ОПР повинен поновити ЕОВТ шляхом
подання повідомлень DLA або CHG. 8.6.10.1.8. Повідомлення щодо помилок - Error Message (ERR). Повідомлення ERR вказує відправнику на те, що системою CFMU
виявлена помилка в отриманому повідомленні і воно не може бути
оброблено. Приклад: -TITLE ERR тип повідомлення; -ARCID ABC 123 номер рейсу; -FILTIM 0915 час приймання помилкового повідомлення; -ORGMSG SRR тип помилкового повідомлення; -REASON SYNTAX ERROR причина помилки. При отриманні повідомлення ERR орган ОПР або експлуатант
повинен знайти та виправити помилку у вказаному повідомленні та
надіслати його до CFMU повторно. 8.6.10.1.9. Повідомлення, що належить до сповіщення про
заходи ATFM - ATFM Notification Message (ANM) Повідомлення ANM використовується для сповіщення всіх
користувачів про передбачуване введення заходів ATFM із
зазначенням причини. Приклад:
------------------------------------------------------------------ -------AREA CONCERNED--------FL--------FROM/TO--------REGULATION| 095 EDFF NEW (Rel: 21-21:30) ALL 0000 2359 LUPEN22X | TFC FROM LFEE FIR VIA LUPEN | TO EDMM FIR NOT ALLOWED | REASON: ATC ROUTEING | -----------------------------------------------------------------
AREA CONCERNED задіяний повітряний простір; FROM/TO термін дії з/до; FL ешелони; REGULATION позначення регулювання; 095 порядковий номер ANM; EDFF пункт управління потоками Франкфурт; NEW нове повідомлення; (Rel: 21-21:30) дата і час випуску повідомлення; TFC FROM LFEE FIR VIA LUPEN рух з LFEE через LUPEN до EDMM ТО FIR NOT ALLOWED заборонений; REASON: MILITARY ACTIVITY причина - військова діяльність; ALL усі ешелони; LUPEN22X позначення регулювання. 8.6.10.1.10. Інформаційне повідомлення ATFM - ATFM
Information Message (AIM) Повідомлення AIM використовується для надання користувачам
інформації про будь-яку діяльність, яка може вплинути на виконання
польотів. Текст викладається в довільній формі. 8.6.10.2. Повідомлення, які надсилаються органами ОПР та
експлуатантами до CFMU 8.6.10.2.1. Повідомлення про неможливість виконання
призначеного слоту - Slot Missed Message (SMM) Повідомлення SMM подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про те, що СТОТ, який вказаний в
повідомленні SAM, не може бути дотриманий і новий час прибирання
колодок (NEWEOBT) невідомий. Приклад: -TITLE SMM тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -СТОТ 1020 розрахований час зльоту. 8.6.10.2.2. Повідомлення про прийняття пропозиції поліпшення
слоту - Slot Improvement Proposal Acceptance Message (SPA) Повідомлення SPA подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про прийняття пропозиції щодо поліпшення
слоту (SIP). Приклад: -TITLE SPA тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP UKBB аеродром вильоту; -ADES EGLL аеродром посадки; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -NEWCTOT 1010 запропонований поліпшений розрахований час

зльоту. 8.6.10.2.3. Повідомлення про запит SIP - SIP Wanted Message
(SWM) Повідомлення SWM подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про те, що будь-яке поліпшення СТОТ буде
прийнятним тільки з використанням процедури SIP, за умови, що рейс
раніше перебував в статусі RFI. Приклад: -TITLE SWM тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP UKBB аеродром вильоту; -ADES EGLL аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок. 8.6.10.2.4. Повідомлення про запит на пряме поліпшення
слоту - Request For Direct Improvement Message (RFI) Повідомлення RFI подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про те, що будь-яке поліпшення СТОТ буде
прийнятним без використання процедури SIP, з використанням
повідомлення SRM. Приклад: -TITLE RFI тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок. 8.6.10.2.5. Повідомлення про підтвердження можливості
виконання польоту - Flight Confirmation Message (FCM) Повідомлення FCM подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про згоду виконати вимоги до NEWEOBT
та/або RVR, указані в попередньому повідомленні FLS. Приклад: -TITLE FCM тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -ЕОВТ 0945 розрахункова дата виконання польоту; -RVR 200 розрахунковий час прибирання колодок; -NEWEOBT 1000 новий розрахунковий час прибирання колодок. 8.6.10.2.6. Повідомлення про відмову від запропонованої зміни
маршруту - Rerouting Rejection Message (RJT) Повідомлення RJT подається експлуатантом або органом ОПР, щоб
повідомити CFMU про відмову від пропозиції змінити маршрут (RRP не
прийнятне). Приклад: -TITLE RJT тип повідомлення; -ARCID АВС123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ЕОВТ 0945 розрахункова дата виконання; -ADES LMML аеродром посадки; -RRTEREF EGLLLMML1 позначення запропонованої зміни маршруту. 8.6.10.2.7. Повідомлення про відмову пропозиції поліпшення
слоту - Slot Proposal Rejection Message (SRJ) Повідомлення SRJ подається експлуатантом або органом ОПР для
того, щоб повідомити CFMU про відмову від пропозиції на поліпшення
СТОТ (SIP не прийнятне). Приклад: -TITLE SRJ тип повідомлення; -ARCID ABC123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -ЕОВТ 0945 розрахунковий час прибирання колодок; -REJCTOT 1010 відмова від запропонованого поліпшення СТОТ. 8.6.10.2.8. Повідомлення про готовність - Ready to Depart
Message (REA) Повідомлення REA подається тільки органом ОПР за запитом
екіпажу ПС, за наявності слоту, щоб повідомити CFMU про те, що
рейс готовий до зльоту раніше часу його дійсного ЕОВТ з
урахуванням СТОТ і часу руління. Приклад: -TITLE REA тип повідомлення; -ARCID ABC123 номер рейсу; -ADEP EGLL аеродром вильоту; -ADES LMML аеродром посадки; -EOBD 000623 розрахункова дата виконання польоту; -ЕОВТ 1030 розрахунковий час прибирання колодок; -MINLINEUP 0005 мінімальний час руління для цього рейсу. Пункт 8.6 доповнено пунктом 8.6.10 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.6.11. Повідомлення щодо запропонованого плану польоту
органом УПР - ATC Flight plan proposal message (AFP) 8.6.11.1. Структура
----------------- --------------------- -------------------- |3 | |7 | |8 | - |тип, номер | - |пізнавальний індекс| - |правила польотів і| |повідомлення | |ПС (необхідно | |тип польоту (бажа-| |та вихідні дані| |заповнювати) | |но заповнювати) | ----------------- --------------------- --------------------
----------------------------------- -------------------------- |9 | |10 | |тип ПС і категорія турбулентності| - |устаткування | |сліду (бажано заповнювати | | | |категорію турбулентності) | | | ----------------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- |13 | |аеродром вильоту та час (бажано заповнювати| |час) | ---------------------------------------------
------------------- |14 | |розрахункові дані| -------------------
------------------------------ |15 | |маршрут (бажано заповнювати)| ------------------------------
----------------------------------------------------------- |16 | |аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений| |час, запасний аеродром (необхідно заповнювати аеродром | |призначення, а також бажано заповнювати загальний | |закінчений час та запасний аеродром(и) | -----------------------------------------------------------
-------------------------------------- |18 | |інша інформація (бажано заповнювати)| ) --------------------------------------
8.6.11.2. Приклад а) (AFP-9NABC -B733-S/C -UUWW1120 -RANOM/1210F280 -LHBP) б) (AFP-9NABC-IN -B733/М-S/C -UUWW -RANOM/1210F280 -N0465F280 RANOM UR22 LONLA -LHBP0130 LBSF -RMK/STS/EMER) 8.6.11.3. Зміст а) Повідомлення щодо запропонованого плану польоту органом
УПР; пізнавальний індекс ПС 9NABC;тип ПС "Боїнг-733"; на борту є
справне устаткування зв'язку, навігаційне устаткування, а також
устаткування заходження на посадку для польоту за наміченим
маршрутом; на борту є прийомовідповідач - режим А (4 цифри -4096
кодів) і режим С; аеродром вильоту Внуково об 11.20, розрахунковий
час прольоту суміжного пункту RANOM о 12.10, рівень польоту 280 ;
аеродром призначення Будапешт; б) Повідомлення щодо запропонованого плану польоту органом
УПР; політ за ППП, нерегулярний; ПС "Боїнг 737", категорія
турбулентності сліду - середня; на борту є справне стандартне
устаткування зв'язку, навігаційне устаткування, а також
устаткування заходження на посадку для польоту за наміченим
маршрутом та прийомовідповідач - режим А (4 цифри 4096 кодів) і
режим С; аеродром вильоту -Внуково; суміжний пункт RANOM,
розрахунковий час прольоту суміжного пункту RANOM о 12.10 УТЦ,
рівень польоту 280; аеродром призначення Будапешт, загальний
розрахунковий закінчений час 01 год. 30 хв., запасний аеродром
Софія, ПС виконує терміновий політ. Пункт 8.6 доповнено пунктом 8.6.11 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.6.12. Повідомлення щодо плану польоту УПР - ATC Flight Plan
Message (APL) 8.6.12.1. Структура
----------------- --------------------- -------------------- |3 | |7 | |8 | |тип, номер | - |пізнавальний індекс| - |правила польотів і| |повідомлення | |ПС | |тип польоту | |та вихідні дані| | | | | ----------------- --------------------- --------------------
----------------------------------- -------------------------- |9 | |10 | |тип ПС і категорія турбулентності| - |устаткування | |сліду | | | ----------------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- |13 | |аеродром вильоту та час | ---------------------------------------------
------------------- |14 | |розрахункові дані| -------------------
------------------------------ |15 | |маршрут | ------------------------------
----------------------------------------------------------- |16 | |аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений| |час, запасний аеродром | -----------------------------------------------------------
-------------------------------------- |18 | |інша інформація | ) --------------------------------------
8.6.12.2. Приклад (APL-9NABC-I -B733-S/C -UUWW1120 -RANOM/1210F280 -N0465F280 RANOM UR22 LONLA -LHBP -DOF/030603 SRC/AFP) 8.6.12.3. Зміст Повідомлення щодо плану польоту УПР; пізнавальний індекс ПС
9NABC; політ виконується за ППП; ПС "Боінг-733"; на борту є
справне устаткування зв'язку, навігаційне устаткування, а також
устаткування заходження на посадку для польоту за наміченим
маршрутом; на борту є прийомовідповідач - режим А (4 цифри - 4096
кодів) і режим С; аеродром вильоту Внуково об 11.20 розрахунковий
час прольоту суміжного пункту RANOM о 12.10, рівень польоту 280 ;
швидкість, рівень та подальший маршрут польоту; аеродром
призначення Будапешт; дата виконання польоту, джерело наданої
інформації - AFP. Пункт 8.6 доповнено пунктом 8.6.12 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
8.6.13. Повідомлення щодо зміни плану польоту УПР - ATC
Flight Plan Change Message (ACH) 8.6.13.1. Структура
------------------------- -------------- ( |3 | - |7 | |тип повідомлення, номер| |пізнавальний| |повідомлення та | |індекс ПС | |вихідні дані | | | ------------------------- --------------
-------------------------- |16 | |аеродром призначення й | |загальний розрахунковий | |закінчений час, запасний| --------------------------
------- __________ |22 | ___________ |22 | тощо (при потребі можна |зміна| |зміна | використовувати кілька рядків)) ------- __________
8.6.13.2. Приклад (ACH-9NABC-UUWW-LHBP-14/RANOM1210F280-15/RANOM UR22
LONLA-18/DOF/030603 SRC/AFP) 8.6.13.3. Зміст Повідомлення щодо зміни плану польоту УПР; пізнавальний
індекс ПС 9NABC; аеродром вильоту Внуково; аеродром прибуття
Будапешт заноситься виправлення до розрахункових даних; заноситься
виправлення відповідно до маршруту; дата польоту 3 червня 2003
року; джерело наданої інформації - AFP. Пункт 8.6 доповнено пунктом 8.6.13 згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
9. Повідомлення, які містять інформацію про повітряне судно, стосовно якого був здійснений акт незаконного

втручання
9.1. Мета Повідомлення мають на меті забезпечити надходження всієї
відповідної інформації про ПС, до якого був здійснений акт
незаконного втручання, у розпорядження держав, які можуть мати
відношення до даного польоту, що дасть змогу тим самим прийняти
своєчасні та правильні рішення та вжити заходи щодо забезпечення
безпеки пасажирів та членів екіпажу ПС, усіх інших цивільних
повітряних суден, що перебувають поблизу, а також у розпорядженні
інших сторін, які можуть мати відношення до польоту цього ПС.
9.2. Відповідальність Персонал ОПР несе відповідальність за подання наявної
інформації з ОПР відповідно до законодавства України.
9.3. Поширення інформації Негайний характер дій, пов'язаних з кожним АНВ, викликає
необхідність передачі відповідної інформації одразу ж після її
одержання та за допомогою найбільш швидких засобів з тим, щоб
забезпечити своєчасне введення в дію планів щодо забезпечення
безпеки відповідного ПС, а також інших ПС, на які може вплинути
його політ. У зв'язку з цим орган ОПР, який першим отримав
інформацію про АНВ, повинен передати початкове попереджувальне
повідомлення, до якого слід включити всю наявну інформацію для тих
органів ОПР, до яких вона може мати відношення, ураховуючи запас
палива на борту даного ПС, можливість несподіваних змін пункту
призначення та інші фактори, які стосуються даної події. Протягом
усього польоту органи ОПР повинні передавати поновлену інформацію,
яка потрібна для ОПР та виконання пошуково-рятувальних робіт.
9.4. Послідовність дій органів ОПР 1) Орган ОПР інформує про подію відповідні служби безпеки
Укравіатрансу та експлуатанта відразу ж після того, як стало
відомо, було помічено або виникла підозра, що будь-яке ПС зазнало
АНВ. 2) Якщо ПС змінило початковий маршрут і пункт його
призначення невідомий, органи ОПР, використовуючи всі дані плану
польоту та всю іншу надійну інформацію, повинні здійснити спробу
визначити фактичний або припустимий маршрут (маршрути) та/або
пункти призначення та сповістити про це належним чином служби
безпеки та експлуатанта. 3) Орган ОПР передає попереджувальне повідомлення усім
органам ОПР, які можуть мати відношення до цього польоту з усією
наявною інформацією. 4) Орган ОПР запитує додаткові дані плану польоту від органу
ОПР аеропорту відправлення. 5) Порядок зазначених дій повторюється в ході польоту, якщо в
цьому є потреба. 6) Орган ОПР надсилає повідомлення про прибуття ПС до
аеропорту вильоту та за всіма адресами, куди були надіслані
попереджувальні повідомлення після прибуття ПС до кінцевого пункту
призначення і завершення АНВ.
10. Перелік відправників та одержувачів повідомлень щодо ОПР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Категорія | Тип |Індекс |Індекс| Термін |Відправник | Одержувачі | з/п |повідомлення |повідомлення|типу |черго-|відправлення | |-------------------------------------------| | | |пові- |вості |повідомлень | | у межах України |за межами України | | | |дом- | | | | | | | | |лення | | | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Аварійна стадія | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 |Аварійна стадія|Аварійне | ALR | SS |Негайно |Орган ОПР, |Органи ОПР, які мають |Органи ОПР, які | | |сповіщення | | |після |який |відношення до польоту |мають відношення | | | | | |одержання |встановив |цього ПС; органи |до польоту цього | | | | | |відомостей, |факт |військ ППО; |ПС; координаційні | | | | | |установлення |аварійної |Украероцентр; КЦПР ЦА; |центри пошуку та | | | | | |факту |ситуації |ЦДС ЦА; відділ руху; |рятування | | | | | |повідомлень | |відділ з ВКА; відділ з | | | | | | |щодо стадій | |АНЗ | | | | | | |лиха, | | | | | | | | |тривоги та | | | | | | | | |невизначення | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 1.2 |Аварійна стадія|Відмова | RCF | FF |Негайно |Орган ОПР, |Органи ОПР за маршрутом |Органи ОПР | | |радіозв'язку| | |після |який |польоту; ARO* аеродромів|за маршрутом | | | | | |встановлення |встановив |призначення та запасних;|польоту; ARO | | | | | |факту |факт |відділ руху; відділ з |аеродрому | | | | | |відмови |відмови |ВКА; органи ППО; |призначення | | | | | |радіозв'язку |радіозв'яз-|Украероцентр; КЦПР ЦА; | | | | | | | |ку |ЦДС ЦА | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2. Поданий план польоту та пов'язані з ним поновлені дані | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1 |Поданий план |Поданий план| FPL | FF |Не пізніше |ARO |Політ за ППП: органи |РДЦ за | |польоту та |польоту | | |як за 1 год. |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |маршрутом | |пов'язані з | | | |до розрахун- |вильоту; |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |польоту; | |ним поновлені | | | |кового часу |(у разі |риж) LFPYZMFP. Політ за |ЦОП за | |дані | | | |прибирання |відсутності|ПВП та ППП поза ПТ: РДЦ |маршрутом | | | | | |колодок |ARO на аер-|або ЦПІ аеродрому ви- |польоту; | | | | | | |одромі ви- |льоту; РДЦ або ЦПІ за |ARO аеродрому | | | | | | |льоту - ARO|маршрутом польоту; ARO |призначення; | | | | | | |найближчого|аеродромів призначення |органи IFPS**: | | | | | | |аеродрому) |та запасних аеродромів; |Харен | | | | | | |орган ОПР, |органи ППО; Украеро- |(Брюссель) | | | | | | |що одержав |центр; ЦДС ЦА; дирекція |EBBDZMFP, | | | | | | |план по- |з питань АНЗ |Брітіні | | | | | | |льоту від | |(Париж) | | | | | | |ПС, яке | |LFPYZMFP | | | | | | |перебуває в| | | | | | | | |польоті, | | | | | | | | |експлуатант| | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.2 |Поданий план |Зміна | CHG | FF |Не пізніше |ARO |Політ за ППП: органи |Одержувачі | |польоту та | | | |як за 30 |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |основних | |пов'язані з | | | |хвилин до |вильоту |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |даних плану | |ним поновлені | | | |часу від- |(у разі |риж) LFPYZMFP. Політ за |польоту, яких | |дані | | | |правлення |відсутності|ПВП та ППП поза ПТ: РДЦ |стосується ця | | | | | |ПС за |ARO на ае- |або ЦПІ аеродрому ви- |зміна; органи | | | | | |розкладом |родромі ви-|льоту; РДЦ або ЦПІ за |IFPS**: | | | | | |(планом) |льоту - ARO|маршрутом польоту; ARO |EBBDZMFP, | | | | | | |найближчого|аеродромів призначення |LFPYZMFP | | | | | | |аеродрому),|та запасних аеродромів; | | | | | | | |експлуатант|органи ППО; Украеро- | | | | | | | | |центр; ЦДС ЦА; дирекція | | | | | | | | |з питань АНЗ | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.3 |Поданий план |Анулювання | CNL | FF |Не пізніше |ARO |Політ за ППП: органи |Одержувачі | |польоту та | | | |часу від- |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |основних | |пов'язані з | | | |правлення |вильоту |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |даних плану | |ним поновлені | | | |ПС за |(у разі |риж) LFPYZMFP. Політ за |польоту; | |дані | | | |розкладом |відсутності|ПВП та ППП поза ПТ: РДЦ |органи | | | | | |(планом) |ARO на ае- |або ЦПІ аеродрому ви- |IFPS**: | | | | | | |родромі ви-|льоту; РДЦ або ЦПІ за |EBBDZMFP, | | | | | | |льоту - ARO|маршрутом польоту; ARO |LFPYZMFP | | | | | | |найближчого|аеродромів призначення | | | | | | | |аеродрому),|та запасних аеродромів; | | | | | | | |експлуатант|органи ППО; Украеро- | | | | | | | | |центр; ЦДС ЦА; дирекція | | | | | | | | |з питань АНЗ | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.4 |Поданий план |Затримка | DLA | FF |Протягом 10 |ARO |Політ за ППП: органи |Одержувачі | |польоту та | | | |хвилин після |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |основних | |пов'язані з | | | |розрахун- |вильоту |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |даних плану | |ним поновлені | | | |кового часу |(у разі |риж) LFPYZMFP. Політ за |польоту; | |дані | | | |прибирання |відсутності|ПВП та ППП поза ПТ: РДЦ |органи IFPS**: | | | | | |колодок |ARO на ае- |або ЦПІ аеродрому ви- |Харен | | | | | | |родромі ви-|льоту; РДЦ або ЦПІ за |(Брюссель) | | | | | | |льоту - ARO|маршрутом польоту; ARO |EBBDZMFP, | | | | | | |найближчого|аеродромів призначення |Брітіні | | | | | | |аеродрому),|та запасних аеродромів; |(Париж) | | | | | | |експлуатант|органи ППО; Украеро- |LFPYZMFP | | | | | | | |центр; ЦДС ЦА; дирекція | | | | | | | | |з питань АНЗ | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.5 |Поданий план |Виліт | DEP | FF |Протягом 5 |ARO |Політ за ППП: органи |Одержувачі | |польоту та | | | |хвилин від |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |основних | |пов'язані з | | | |часу відправ-|вильоту |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |даних плану | |ним поновлені | | | |лення ПС |(у разі |риж) LFPYZMFP. Політ за |польоту; | |дані | | | | |відсутності|ПВП та ППП поза ПТ: РДЦ |органи IFPS**: | | | | | | |ARO на ае- |або ЦПІ аеродрому ви- |Харен | | | | | | |родромі ви-|льоту; РДЦ або ЦПІ за |(Брюссель) | | | | | | |льоту - ARO|маршрутом польоту; ARO |EBBDZMFP, | | | | | | |найближчого|аеродромів призначення |Брітіні | | | | | | |аеродрому) |та запасних аеродромів; |(Париж) | | | | | | | |органи ППО; Украеро- |LFPYZMFP | | | | | | | |центр; ЦДС ЦА; дирекція | | | | | | | | |з питань АНЗ | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.6 |Поданий план |Прибуття | ARR | FF |Протягом 5 |ARO |Політ за ППП: органи |Органи | |польоту та | | | |хвилин після |аеродрому |IFPS - Харен (Брюссель) |IFPS**: | |пов'язані з | | | |посадки ПС |прибуття |EBBDZMFP, Брітіні (Па- |EBBDZMFP, | |ним поновлені | | | | |(у разі |риж) LFPYZMFP; ARO аеро-|LFPYZMFP; | |дані | | | | |відсутності|дрому вильоту; органи |ARO | | | | | | |ARO на ае- |ППО; Украероцентр; ЦДС |аеродрому | | | | | | |родромі |ЦА; відділ з питань АНЗ.|вильоту | | | | | | |прибуття - |Політ за ПВП та ППП поза|(якщо від | | | | | | |найближчий |ПТ: РДЦ або ЦПІ аеродро-|нього був | | | | | | |орган ОПР) |му вильоту; РДЦ або ЦПІ |запит у | | | | | | | |за маршрутом прльоту; |плані | | | | | | | |ARO аеродромів призначе-|польоту) | | | | | | | |ння та запасних аеродро-| | | | | | | | |мів; органи ППО; Украе- | | | | | | | | |роцентр; ЦДС ЦА; дирек- | | | | | | | | |ція з питань АНЗ | | | | | | | | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.6.1|Поданий план |Прибуття ПС | ARR | FF |Негайно |ARO |РДЦ або ЦПІ аеродрому |Органи IFPS**: | |польоту та |на запасний | | |після |аеродрому |прибуття; ARO |Харен (Брюссель) | |пов'язані з |або інший | | |прибуття ПС |прибуття |аеродромів вильоту та |EBBDZMFP, Брітіні | |ним поновлені |аеродром | | | |(у разі |призначення; РДЦ або |(Париж) LFPYZMFP; | |дані | | | | |відсутності|ЦПІ, через які |аеродромна | | | | | | |ARO на |відповідно до плану |диспетчерська | | | | | | |аеродромі |проходив би політ; |вишка аеродрому | | | | | | |прибуття - |органи ППО; |призначення; | | | | | | |найближчий |Украероцентр; ЦДС ЦА; |ARO аеродрому | | | | | | |орган ОПР) |дирекція з питань АНЗ; |вильоту; РДЦ або | | | | | | | |органи IFPS - Харен |ЦПІ, через які | | | | | | | |(Брюссель) EBBDZMFP, |відповідно до | | | | | | | |Брітіні (Париж) LFPYZMFP|плану проходив би | | | | | | | | |політ ПС | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.6.2|Поданий план |Прибуття ПС | ARR | FF |Негайно |ARO | Усі органи ОПР, які |Усі органи | |польоту та |на аеродром | | |після |аеродрому | мають відношення до |ОПР, які мають | |пов'язані з |призначення | | |прибуття ПС |прибуття | даного польоту у період|відношення до | |ним поновлені |(при відмові| | | |(у разі | відмови радіозв'язку; |цього польоту | |дані |двосто- | | | |відсутності| усі органи ОПР, що |в період | | |роннього | | | |ARO на | могли бути охоплені |відмови | | |радіо- | | | |аеродромі | аварійним сповіщенням; |радіозв'язку; | | |зв'язку) | | | |прибуття - | органи ППО; |усі органи | | | | | | |найближчий | Украероцентр; ЦДС ЦА; |ОПР, які могли | | | | | | |орган ОПР) | дирекція з АНЗ |бути охоплені | | | | | | | | |аварійним | | | | | | | | |сповіщенням; | | | | | | | | |органи IFPS**: | | | | | | | | |EBBDZMFP, | | | | | | | | |LFPYZMFP | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.6.3|Поданий план |Прибуття ПС | ARR | FF |Негайно |ARO | ARO аеродрому |ARO | |польоту та |на інший | | |після |аеродрому | призначення, який, у |аеродрому | |пов'язані з |аеродром | | |прибуття ПС |прибуття | свою чергу, сповіщає |призначення, | |ним поновлені |(при відмові| | | |(у разі | інші органи ОПР, які |який, у свою | |дані |двосто- | | | |відсутності| мають відношення до |чергу, | | |роннього | | | |ARO на | даного польоту; органи |сповіщає | | |радіо- | | | |аеродромі | ППО; Украероцентр; |інші органи | | |зв'язку) | | | |прибуття - | дирекція з АНЗ |ОПР, які | | | | | | |найближчий | |мають | | | | | | |орган ОПР) | |відношення | | | | | | | | |до даного | | | | | | | | |польоту | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 2.7 |Повторюваний |Повторюваний| RPL |Не має| За 14 | Експлуа- | rpl@eurocontrol.int |При виконанні | |план польоту |план польоту| | | днів до | тант | SITA BRUER7X; |польоту в зоні | | | | | | викона- | | Fax: ++322 729 90 42 |IFPS: | | | | | | ння | | |rpl@eurocont- | | | | | | польо- | | |rol.int SITA | | | | | | ту; | | |BRUER7X; Fax: | | | | | | зміни | | |++322 729 90 42. | | | | | | постій- | | |При виконанні по- | | | | | | ного | | |льоту за межі зони| | | | | | харак- | | |IFPS: Згідно з | | | | | | теру за | | |публікаціями (AIP)| | | | | | 7 днів | | |держав, до яких | | | | | | до ви- | | |(через ПП яких) | | | | | | конання | | |буде виконуватися | | | | | | польоту*** | | |політ | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3. Координація | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.1 |Координація |Поточний | CPL |FF |Не пізніше |РДЦ |Суміжний РДЦ за |Суміжний РДЦ | | |план | | |як за 20 | |маршрутом прольоту, |за маршрутом | | |польоту | | |хвилин до | |який приймає УПР; ор- |польоту | | | | | |роз- | |гани військ ППО; аеро- | | | | | | |рахункового | |дромна диспетчерська | | | | | | |часу | |вишка на аеродромі | | | | | | |прольоту | |призначення, коли | | | | | | |рубежу | |аеродром призначення | | | | | | |передавання | |розташований | | | | | | |УПР | |у його зоні ОПР | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.2 |Координація |Розрахун- | EST |FF |Не пізніше |Орган ОПР |Суміжний орган ОПР за |Суміжний | | |кові дані | | |як за 20 |за маршру- |маршрутом прольоту, |орган ОПР за | | | | | |хвилин до |том польо- |який приймає УПР; |маршрутом | | | | | |розрахунко- |ту, який |органи ППО |польоту | | | | | |вого часу |передає УПР| | | | | | | |прольоту | | | | | | | | |рубежу | | | | | | | | |передавання | | | | | | | | |УПР | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.3 |Координація |Координація | CDN |FF |Не пізніше |Орган ОПР |Орган ОПР за маршрутом |Орган ОПР за | | | | | |як за 20 |за марш- |польоту, що передає |маршрутом | | | | | |хвилин до |рутом |УПР; орган ОПР за |польоту, що | | | | | |розрахунко- |польоту, |маршрутом польоту, що |передає УПР; | | | | | |вого часу |що приймає |приймає УПР |орган ОПР за | | | | | |прольоту |УПР; орган | |маршрутом | | | | | |рубежу |ОПР за | |польоту, що | | | | | |передавання |маршрутом | |приймає УПР | | | | | |УПР |польоту, | | | | | | | | |що передає | | | | | | | | |УПР | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.4 |Координація |Прийнятність| ACP |FF |Негайно в |Орган ОПР |Орган ОПР за маршрутом |Орган ОПР за | | | | | |разі прий- |за марш- |польоту, що передає |маршрутом | | | | | |нятності |рутом |УПР; орган ОПР за |польоту, що | | | | | |даних |польоту, |маршрутом польоту, що |передає УПР; | | | | | |відповід- |що приймає |приймає УПР |орган ОПР за | | | | | |ного |УПР; орган | |маршрутом | | | | | |повідом- |ОПР за | |польоту, що | | | | | |лення EST |маршрутом | |приймає УПР | | | | | | |польоту, | | | | | | | | |що передає | | | | | | | | |УПР | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.5 |Координація |Логічне | LAM |FF |Негайно |Орган ОПР, |Орган ОПР, який |Орган ОПР, | | |підтвер- | | |після того, |який |надіслав повідомлення |який | | |дження | | |як повідом- |одержав | |надіслав | | |(лише при | | |лення |повідом- | |повідомлення | | |обміні між | | |отримане та |лення | | | | |ЕОМ УПР) | | |оброблене | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.6 |Координація |Повідом- | INF |FF |Негайно |Орган ОПР, |Украероцентр; |Органи, які | | |лення щодо | | |після |який |органи ППО; |не беруть | | |інформацій- | | |прольоту |одержав |дирекція з питань АНЗ |участі в | | |них даних | | |рубежу |повідом- | |процесі | | | | | |передавання |лення | |координації | | | | | |УПР | | |між органами | | | | | | | | |ОПР за | | | | | | | | |маршрутом | | | | | | | | |польоту | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.7 |Координація |Запропо- | AFP | FF |Не пізніше, |Орган ОПР |Органи IFPS - |Органи IFPS - | | |нований | | |як за 20 |за |Харен (Брюссель) |Харен (Брюссель) | | |органом УПР | | |хвилин до |маршрутом |EBBDZMFP, |EBBDZMFP, | | |план польоту| | |розрахун- |польоту, |Брітіні (Париж) |Брітіні (Париж) | | | | | |кового часу |який |LFPYZMFP |LFPYZMFP | | | | | |прольоту |передає | | | | | | | |рубежу |УПР | | | | | | | |передавання | | | | | | | | |УПР | | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.8 |Координація |План | APL | FF |Після | IFPS |Орган ОПР за маршрутом |Органи ОПР за | | |польоту УПР | | |отримання | |польоту, який передає |маршрутом | | | | | |та обробки | |УПР; |польоту, які | | | | | |повідомлення | |органи ОПР за |перебувають у | | | | | | | |маршрутом польоту |зоні IFPS | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 3.9 |Координація |Зміна плану | ACH | FF |Після | IFPS |Орган ОПР за маршрутом |Органи ОПР за | | |польоту УПР | | |отримання | |польоту, який передає |маршрутом | | | | | |та обробки | |УПР; |польоту, які | | | | | |повідомлення | |органи ОПР за |перебувають у | | | | | | | |маршрутом польоту |зоні IFPS | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4. Додаткові | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4.1 |Додаткові |Запит | RQP | FF |При не- |Орган ОПР, |Орган ОПР, що передав |Орган ОПР, | | |плану | | |обхідності |який має |повідомлення EST, або |що передав | | |польоту | | |даних щодо |необхід- |центр ОПР, який |повідом- | | | | | |плану |ність в |надіслав план польоту |лення EST, | | | | | |польоту |отриманні | |або центр | | | | | |(FPL) |даних щодо | |ОПР, який | | | | | | |плану | |надіслав | | | | | | |польоту | |план польоту | | | | | | |(FPL); | | | | | | | | |Украеро- | | | | | | | | |центр | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 4.2 |Додаткові |Запит | RQS | FF |При потребі |Орган ОПР, |Орган ОПР, що надіслав |Орган ОПР, | | |додаткового | | |одержати |що бажає |повідомлення типу FPL |що надіслав | | |плану | | |додаткову |одержати |або CPL |повідомлення | | |польоту | | |інформацію до|додатковий | |типу FPL | | | | | |плану польоту|план | |або CPL | | | | | | |польоту | | | -----+---------------+------------+-------+------+-------------+-----------+------------------------+------------------| 4.3 |Додаткові |Додатковий | SPL | FF |При одержанні|Орган ОПР, |Органи ОПР, ППО, відділ |Органи ОПР, які | | |план | | |запиту щодо |що одержав |АНЗ, які запитали |запитали | | |польоту | | |додаткової |запит |додатковий план польоту |додатковий план | | | | | |інформації до| | |польоту | | | | | |плану польоту| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Повідомлення щодо кодів ВОРЛ
------------------------------------------------------------------ Назва поля таблиці |Номер| Зміст поля таблиці | -----------------------------+-----+----------------------------| N з/п: | 1 |5.1 | -----------------------------+-----+----------------------------| Категорія повідомлення: | 2 |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ| -----------------------------+-----+----------------------------| Тип повідомлення: | 3 |Призначення коду | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс типу повідомлення: | 4 |CAM | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс черговості: | 5 |FF | -----------------------------+-----+----------------------------| Термін відправлення | 6 |За визначений час до | повідомлень: | |розрахункового часу | | |прибирання колодок для | | |рейсів, що вилітають з | | |аеродромів району | | |відповідальності органу ОПР | | |або при запиті коду органом | | |ОПР | -----------------------------+-----+----------------------------| Відправник: | 7 |CCAMS | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі у межах України: | 8 |Орган ОПР аеродрому вильоту | | |Органи ОПР за маршрутом | | |польоту | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі за межами | 9 |Органи ОПР за маршрутом | України: | |польоту | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Назва поля таблиці |Номер| Зміст поля таблиці | -----------------------------+-----+----------------------------| N з/п: | 1 |5.2 | -----------------------------+-----+----------------------------| Категорія повідомлення: | 2 |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ| -----------------------------+-----+----------------------------| Тип повідомлення: | 3 |Відміна коду | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс типу повідомлення: | 4 |CCM | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс черговості: | 5 |FF | -----------------------------+-----+----------------------------| Термін відправлення | 6 |При втраті чинності коду, | повідомлень: | |який був призначений | | |системою раніше CCAMS | -----------------------------+-----+----------------------------| Відправник: | 7 |CCAMS | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі у межах України: | 8 |Орган ОПР аеродрому вильоту | | |Органи ОПР за маршрутом | | |польоту | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі за межами | 9 |Органи ОПР за маршрутом | України: | |польоту | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Назва поля таблиці |Номер| Зміст поля таблиці | -----------------------------+-----+----------------------------| N з/п: | 1 |5.3 | -----------------------------+-----+----------------------------| Категорія повідомлення: | 2 |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ| -----------------------------+-----+----------------------------| Тип повідомлення: | 3 |Запит коду | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс типу повідомлення: | 4 |COR | -----------------------------+-----+----------------------------| Індекс черговості: | 5 |FF | -----------------------------+-----+----------------------------| Термін відправлення | 6 |При активізації рейсу або за| повідомлень: | |визначений час до | | |розрахункового часу | | |входження рейсу до району | | |відповідальності для | | |транзитних та прибуваючих | | |рейсів або за визначений час| | |до розрахункового часу | | |прибирання колодок для | | |рейсів, що вилітають з | | |аеродромів району | | |відповідальності органу ОПР | -----------------------------+-----+----------------------------| Відправник: | 7 |Орган ОПР аеродрому вильоту | | |або перший РДЦ за маршрутом | | |польоту в межах зони CCAMS | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі у межах України: | 8 |- | -----------------------------+-----+----------------------------| Одержувачі за межами | 9 |CCAMS | України: | | | -----------------------------------------------------------------
_____________________

* Тут та далі за текстом, у разі відсутності на аеродромі
ARO, його функції виконує відповідний орган ОПР, який обслуговує
даний аеродром. ** Повідомлення щодо частини маршруту польоту, яка
знаходиться у межах зони IFPS, подаються лише на адреси
оперативних органів IFPS (EBBDZMFP; LFPYZMFP) відповідно до
процедур, опублікованих у Керівництві CFMU (Basic CFMU Handbook),
частина "Довідник користувача IFPS" (IFPS User Manual) чинного
видання. Перелік Європейських держав, що входять у зону IFPS
(CFMU), додається. Зазначені в даному Переліку повідомлення адресуються також
одному адресату на аеродромі призначення або на аеродромі вильоту
і не більш як двом відповідним органам, що здійснюють управління
польотами, причому ці адресати вказуються експлуатантом або
призначеним ним представником. *** У цілях запобігання непропорційного завантаження органів
ОПР повторювальні плани польотів не будуть прийматися для
будь-яких польотів, які виконуються 25 грудня. У цей день для всіх
польотів складаються окремі плани польотів.
{ Розділ 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 - з 05.09.2002, N 191
( z0404-04 ) від 09.03.2004, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від
31.05.2010 }

Доповнення до розділу 10 Повідомлень щодо обслуговування ПР
Перелік Європейських держав, які входять у зону IFPS (CFMU)
--------------------------------------------------------- ДЕРЖАВА | FIR |ICAO | КОД | | | | ДЕРЖАВИ | --------------------+----------------+-------+---------| АВСТРІЯ | ВІДЕНЬ |LOVV | LO | --------------------+----------------+-------+---------| АЛБАНІЯ | ТИРАНА |LATI | LA | --------------------+----------------+-------+---------| БЕЛЬГІЯ | БРЮССЕЛЬ |EBBU | EB | --------------------+----------------+-------+---------| БОЛГАРІЯ | СОФІЯ |LBSR | LB | | ВАРНА |LBWR | LB | --------------------+----------------+-------+---------| ВЕЛИКОБРИТАНІЯ | ЛОНДОН |EGTT | EG | --------------------+----------------+-------+---------| ГРЕЦІЯ | АФІНИ |LGGG | LG | --------------------+----------------+-------+---------| ДАНІЯ | КОПЕНГАГЕН |EKDK | EK | --------------------+----------------+-------+---------| ІРЛАНДІЯ | ШЕНОН |EISN | EI | | СОТА |EISN | EI | | ДУБЛІН |EIDW | EI | --------------------+----------------+-------+---------| ІСПАНІЯ | БАРСЕЛОНА |LECB | LE | | МАДРИД |LECM | LE | | КАНАРИ |GCCC | GC | --------------------+----------------+-------+---------| ІТАЛІЯ | РИМ |LIRR | LI | | БРІНДІЗІ |LIBB | LI | | МІЛАН |LIMM | LI | --------------------+----------------+-------+---------| КІПР | НІКОСІЯ |LCCC | LC | --------------------+----------------+-------+---------| ЛЮКСЕМБУРГ | БРЮССЕЛЬ |EBBU | EL | --------------------+----------------+-------+---------| МАКЕДОНІЯ | СКОП'Є |LWSS | LW | --------------------+----------------+-------+---------| МАЛЬТА | МАЛЬТА |LMMM | LM | --------------------+----------------+-------+---------| МОЛДОВА | КИШИНІВ |LUKK | LU | --------------------+----------------+-------+---------| МОНАКО | МАРСЕЛЬ |LFMM | LF | --------------------+----------------+-------+---------| НІМЕЧЧИНА | БРЕМЕН |EDWW | ED | | ДЮССЕЛЬДОРФ |EDLL | ED | | ФРАНКФУРТ |EDFF | ED | | МЮНХЕН |EDMM | ED | | БЕРЛІН |EDBB | ED | | РЕЙН |EDDU | ED | | ГАННОВЕР |EDDV | ED | --------------------+----------------+-------+---------| НІДЕРЛАНДИ | АМСТЕРДАМ |EHAA | EH | --------------------+----------------+-------+---------| НОРВЕГІЯ | ОСЛО |ENOS | EN | | СТАВАНГЕР |ENSV | EN | | ТРОНДХЕЙМ |ENTR | EN | | БОДО |ENBD | EN | | БОДО- |ENOB | EN | | ОКЕАНІЧНИЙ | | | --------------------+----------------+-------+---------| ПОЛЬЩА | ВАРШАВА |EPWW | EP | --------------------+----------------+-------+---------| ПОРТУГАЛІЯ | ЛІССАБОН |LPPC | LP | --------------------+----------------+-------+---------| РУМУНІЯ | БУХАРЕСТ |LRBB | LR | --------------------+----------------+-------+---------| СЛОВАЧЧИНА | БРАТИСЛАВА |LZBB | LZ | --------------------+----------------+-------+---------| СЛОВЕНІЯ | ЛЮБЛЯНА |LJLA | LJ | --------------------+----------------+-------+---------| ТУРЕЧЧИНА | АНКАРА |LTAA | LT | | СТАМБУЛ |LTBB | LT | --------------------+----------------+-------+---------| УГОРЩИНА | БУДАПЕШТ |LHCC | LH | --------------------+----------------+-------+---------| УКРАЇНА* | КИЇВ |UKBV | UK | | ЛЬВІВ |UKLV | UK | | ОДЕСА |UKOV | UK | | СІМФЕРОПОЛЬ |UKFV | UK | | ХАРКІВ |UKHV | UK | --------------------+----------------+-------+---------| ФЕДЕРАТИВНА | БЄЛГРАД |LYBA | LY | РЕСПУБЛІКА | | | | ЮГОСЛАВІЯ | | | | --------------------+----------------+-------+---------| ФІНЛЯНДІЯ | ТАМПЕРЕ |EFES | EF | | РОВАНІЄМІ |EFPS | EF | --------------------+----------------+-------+---------| ФРАНЦІЯ | ПАРИЖ |LFFF | LF | | РЕЙМС |LFEE | LF | | БРЕСТ |LFRR | LF | | БОРДО |LFBB | LF | | МАРСЕЛЬ |LFMM | LF | --------------------+----------------+-------+---------| ХОРВАТІЯ | ЗАГРЕБ |LDZO | LD | --------------------+----------------+-------+---------| ЧЕСЬКА | ПРАГА |LKAA | LK | РЕСПУБЛІКА | | | | --------------------+----------------+-------+---------| ШВЕЙЦАРІЯ | ЦЮРІХ |LSAS | LS | --------------------+----------------+-------+---------| ШВЕЦІЯ | СТОКГОЛЬМ |ESOS | ES | | МАЛЬБО |ESMM | ES | | СУНДСВАЛЬ |ESUN | ES | --------------------------------------------------------
* Починаючи з 5 вересня 2002 року.
( Доповнення до розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 395 ( z0525-02 ) від 17.06.2002 )

11. Операційні адреси CFMU
------------------------------------------------------------------ Нові адреси |Адресат | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZMFP |IFPS - Харен, Бельгія | -------------+--------------------------------------------------| EUCBZMFP |IFPS - Брітіні, Франція | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZMTA |ETFMS - повідомлення ATFCM | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZMFV |IFPS - система перевірки планів польотів (IFPUV) | -------------+--------------------------------------------------| EUCHCEUW |CFMU - операційний зал | -------------+--------------------------------------------------| EUCHCFMU |CFMU - операційний зал | -------------+--------------------------------------------------| EUCHEUCX |CFMU - операційний зал | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZMFT |IFPS - адреса для тестування | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZMTT |ETFMS - адреса для тестування | -------------+--------------------------------------------------| EUCHYFYX |Робота системи CFMU, Харен, Бельгія | -------------+--------------------------------------------------| EUCHZKTT |Робота системи CFMU, Харен, Бельгія | -------------+--------------------------------------------------| EUCBYFYX |Робота системи CFMU, Брітіні, Франція | -------------+--------------------------------------------------| EUCBZKTT |Робота системи CFMU, Брітіні, Франція | -----------------------------------------------------------------
{ Повідомлення доповнено главою 11 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 320 ( z0447-10 ) від 31.05.2010 }

Начальник департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський
Додаток 1

до пункту 7.1 Повідомлень

щодо обслуговування

повітряного руху
Стандартні типи повідомлень
------------------------------------------------------------------ Категорія повідомлення | Тип повідомлення | Індекс | | | типу | | |повідомлення | ------------------------+-------------------------+-------------| Аварійна стадія |Аварійне сповіщення | ALR | |-------------------------+-------------| |Відмова радіозв'язку | RCF | ------------------------+-------------------------+-------------| Поданий план польоту і |Поданий план польоту | FPL | пов'язані з ним |-------------------------+-------------| поновлені дані |Зміна | CHG | |-------------------------+-------------| |Скасування (анулювання) | CNL | |-------------------------+-------------| |Затримка | DLA | |-------------------------+-------------| |Виліт | DEP | |-------------------------+-------------| |Прибуття (посадка) | ARR | ------------------------+-------------------------+-------------| Координація |Поточний план польоту | CPL | |-------------------------+-------------| |Розрахункові дані | EST | |-------------------------+-------------| |Координація | CDN | |-------------------------+-------------| |Прийнятність, прийняття | ACP | |-------------------------+-------------| |Логічне підтвердження | LAM | |-------------------------+-------------| |Інформаційні дані* | INF | ------------------------+-------------------------+-------------| Додаткові |Запит плану польоту | RQP | |-------------------------+-------------| |Запит додаткової інформа-| RQS | |ції до плану польоту RQS | | |-------------------------+-------------| |Додаткова інформація до | SPL | |плану польоту SPL | | ----------------------------------------------------------------- __________________

* Структура та приклад повідомлення вказано в п.8.6.8
"Повідомлення щодо інформаційних даних" (Eurocontrol Standard
Document for On-Line Data Interchange).
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )
Додаток 2

до пункту 7.2 Повідомлень

щодо обслуговування

повітряного руху
Стандартні типи полів
----------------------------------------------------------------- Тип поля| Дані | --------+------------------------------------------------------| 3 |Тип, номер і вихідні дані | --------+------------------------------------------------------| 5 |Опис аварійної стадії | --------+------------------------------------------------------| 7 |Пізнавальний індекс ПС, режим і код ВОРЛ | --------+------------------------------------------------------| 8 |Правила польотів і тип польоту | --------+------------------------------------------------------| 9 |Число, тип ПС і категорія турбулентності сліду | --------+------------------------------------------------------| 10 |Обладнання (устаткування) | --------+------------------------------------------------------| 13 |Аеродром вильоту та час | --------+------------------------------------------------------| 14 |Розрахункові дані | --------+------------------------------------------------------| 15 |Маршрут | --------+------------------------------------------------------| 16 |Аеродром призначення, загальний розрахунковий | |закінчений час і запасний (і) аеродром (и) | --------+------------------------------------------------------| 17 |Аеродром і час прибуття | --------+------------------------------------------------------| 18 |Інша інформація | --------+------------------------------------------------------| 19 |Додаткова інформація | --------+------------------------------------------------------| 20 |Інформація для аварійного сповіщення з метою пошуку і | |рятування | --------+------------------------------------------------------| 21 |Інформація про відмову радіозв'язку | --------+------------------------------------------------------| 22 |Зміна | ----------------------------------------------------------------
Кожне повідомлення містить у собі всі встановлені поля.
Додаток 3

до пункту 7.4 Повідомлень

щодо обслуговування

повітряного руху
Стандартні повідомлення щодо ОПР та їх структура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поля |На |На |Тип, |На |Опис |На |Пізна-|Прави-|Кіль- |Устат-|На |На |Аеро- |Роз- |Мар-|Аеро- |Аеро-|Інша |Додат-|Інфор- |Інфор-|Зміна| N | повідомлень |даний |даний |номер |даний |ава- |даний |валь- |ла по-|кість |куван-|даний |даний |дром |рахун-|шрут|дром |дром |інфор-|кова |мація |мація | |типу | |час не|час не|пові- |час не|рійної|час не|ний |льотів|і тип |ня |час не|час не|вильо-|кові | |при- |і час|мація |інфор-|для |про | |полів | ---------------------|вико- |вико- |дом- |вико- |стадії|вико- |індекс|та тип|ПС та | |вико- |вико- |ту та |дані | |знач.,|при- | |мація |аварій-|відмо-| | | Тип |Індекс |ристо-|ристо-|лення |ристо-| |ристо-|ПС, |по- |кате- | |ристо-|ристо-|час | | |за- |буття| | |ного |ву ра-| | | повідомлення | |вуєть-|вуєть-|та ви-|вуєть-| |вуєть-|режим |льоту |горія | |вуєть-|вуєть-| | | |галь- | | | |спові- |діо- | | | | |ся |ся |хідні |ся | |ся |і код | |тур- | |ся |ся | | | |ний | | | |щення |зв'яз-| | | | | | |дані | | | |ВОРЛ | |булен-| | | | | | |роз- | | | |з |ку | | | | | | | | | | | | |тного | | | | | | |рахун-| | | |метою | | | | | | | | | | | | | |сліду | | | | | | |ковий | | | |пошуку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |закін-| | | |та ря- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чений | | | |туван- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |час і | | | |ня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |запас-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний(і)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |аеро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дром | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(и) | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| Аварійне | ALR | | | 3 | | 5 | | (7) | 8 | (9) | 10 | | | (13) | |(15)| (16) | | (18) | (19) | (20) | | |Аварій- | сповіщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ні | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|повідом-| Відмова | RCT | | | 3 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | (21) | |лення | радіозв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| Наданий | FPL | | | 3 | | | | 7 | 8 | (9) | 10 | | | (13) | |(15)| (16) | | (18) | | | | |Повідом-| план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лення | польоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щодо | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|наданого| Затримка | DLA | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | |плану | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|польоту | Зміна | CHG | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | |/22\ |та | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|пов'я- | Скасування | CNL | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | |зані з | (анулювання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ним по- | плану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відом- | польоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лення | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|відносно| Виліт | DEP | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | |його | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|оновлен-| Прибуття | ARR | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | 17 | | | | | |ня | (посадка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| Поточний | CPL | | | 3 | | | | 7 | 8 | (9) | 10 | | | (13) | 14 |(15)| (16) | | (18) | | | | |Повідом-| план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лення | польоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щодо | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|коорди- | Розрахункові | EST | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | 14 | | 16 | | | | | | |нації | дані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----| | Координація | CDN | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | |/22\ | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----| | Прийнятність | ACP | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----| | Повідомлення | LAM | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | щодо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | логічного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | підтвердження| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----+--------| Запит | RQP | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | 16 | | | | | | |Додат- | плану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кові | польоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |повідом-| -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----|лення | Запит додат- | RQS | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | кової інфор- | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | мації до пла-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ну польоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+------+-----+------+------+-------+------+-----| | Додаткова ін-| SPL | | | 3 | | | | 7 | | | | | | 13 | | |(16) | | (18) | (19) | | | | | формація до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | плану польоту| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ |( ) | Цим полем починається новий рядок, якщо повідомлення ------ рукується на рулонному (сторінковому) телетайпі. ------ |/ \| У разі потреби це поле повторюється. ------ ______________

Примітка: Поля 1, 2, 4, 6, 11, 12 на даний час не
використовуються.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 191 ( z0404-04 ) від 09.03.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: