open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2016  № 1027

Про затвердження Положення про департамент координації міжнародних програм

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про департамент координації міжнародних програм як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.12.2011 № 291 "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

пункт 14 змін, що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2012 № 672;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.02.2014 № 116 "Про внесення змін до пункту 4.3 Положення про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр





С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.06.2016  № 1027

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент координації міжнародних програм

Загальні положення

1.1. Департамент координації міжнародних програм (далі департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері технічного та фінансового співробітництва з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС стосовно залучення ресурсів для виконання програм і проектів.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Мінекономрозвитку та цим Положенням.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ технічної допомоги іноземних країн та міжнародних організацій;

відділ технічної допомоги країн ЄС;

відділ співробітництва з МФО та ОЕСР;

відділ інвестиційних проектів міжнародних організацій.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

координація роботи та заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

участь у роботі та заходах стосовно залучення позик міжнародних фінансових організацій (далі - МФО);

виконання в межах своїх повноважень робіт щодо забезпечення впровадження політики інтеграції економіки України у світову економіку шляхом розвитку співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, іншими МФО, організаціями системи ООН, Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та країнами-донорами, що співпрацюють з Україною з питань соціально-економічного та демократичного розвитку;

розроблення стратегічних і програмних документів з питань залучення МТД і зовнішньої допомоги ЄС та координація діяльності щодо залучення такої допомоги, а також участь у розробленні стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО відповідно до пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку України;

координація заходів та проведення консультацій з представниками країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС у ході розроблення стратегій допомоги Україні, підготовки, виконання та огляду програм і проектів МФО та МТД;

координація заходів з розроблення проектів і програм МТД, у тому числі інструментів і механізму зовнішньої допомоги ЄС;

розроблення, упровадження та вдосконалення договірно-правової бази та організаційно-правових механізмів для розвитку технічного та фінансового співробітництва з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС;

участь у роботі, пов'язаній з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

опрацювання проектних пропозицій з ініціювання інвестиційних проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підготовка висновків про відповідність таких проектів пріоритетам державної політики економічного та соціального розвитку України;

участь у розробленні проектів програм стратегічних та інституційних реформ у рамках підготовки системних проектів міжнародних фінансових організацій відповідно до пріоритетів державної політики економічного та соціального розвитку України;

участь у розробленні заходів щодо політики структурних реформ, що підтримуються в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

проведення експертизи та погодження запитів вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги;

проведення експертизи та погодження текстів договорів з питань технічного і фінансового співробітництва з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС, та з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади;

підготовка проектів офіційних звернень до іноземних держав, міжнародних організацій та ЄС щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, зовнішньої допомоги ЄС;

координація заходів щодо розроблення проектів МФО та МТД, у тому числі механізмів та інструментів зовнішньої допомоги ЄС;

проведення державної реєстрації/перереєстрації проектів (програм) МТД в Україні;

ведення в установленому порядку єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів МФО та МТД;

проведення акредитації іноземних організацій - виконавців проектів (програм) МТД в Україні та видача відповідних свідоцтв;

видача реєстраційних карток проектів (програм) МТД, які є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання пільг, привілеїв та імунітетів, передбачених національним законодавством і міжнародними договорами України;

проведення в установленому порядку моніторингу виконання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що підтримуються країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС;

забезпечення представництва в керівних, консультативних і дорадчих органах, які утворюються з метою впровадження програм і проектів МФО та МТД, включаючи програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства "Україна - Польща - Білорусь", "Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія", "Україна - Румунія - Республіка Молдова", "Басейн Чорного моря";

сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

участь у межах компетенції в розвитку транскордонного співробітництва;

сприяння в межах компетенції налагодженню інституційного діалогу з питань співробітництва між органами виконавчої влади та уповноваженими представниками ОЕСР та забезпеченню їх взаємодії;

здійснення організаційного та аналітичного забезпечення діяльності заступника керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги, голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, а також діяльності в рамках роботи Координаційної групи Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

підготовка в установленому порядку пропозицій щодо участі України в діяльності відповідних міжнародних організацій, а також стосовно призначення представників України в таких організаціях, та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів щодо розвитку співробітництва з МФО та залучення МТД.

Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати в межах компетенції інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, представництв країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

взаємодіяти в межах компетенції з органами державної влади України, представництвами країн-донорів, міжнародних організацій, неурядовими організаціями та дипломатичними представництвами в Україні, інституціями ЄС, тощо;

організовувати та проводити в межах повноважень департаменту експертні зустрічі, обговорення, семінари, круглі столи із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій, представників країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС (за згодою їх керівників);

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, а також з використанням електронної системи документообігу АСКОД та електронного цифрового підпису;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису листів стосовно питань, що виникають під час діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади та до представництв країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

має право підпису вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а саме:

- реєстраційних карток проектів (програм) МТД;

- відомостей про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) МТД;

- свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб-нерезидентів) проектів (програм) МТД;

- листів про відкриття гривневого рахунку в банку для виконавців проекту (програм) МТД, агентських угод і договорів у рамках реалізації грантів;

організовує та забезпечує міжвідомчу взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує в межах компетенції взаємодію Мінекономрозвитку з представництвами країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надсилання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про зміст директив та вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах, консультаціях, нарадах, форумах із зовнішньоекономічних питань;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника відділу інвестиційних проектів міжнародних організацій, заступника директора департаменту - начальника відділу технічної допомоги країн ЄС, начальника відділу технічної допомоги іноземних країн та міжнародних організацій, начальника відділу співробітництва з МФО та ОЕСР;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить державному секретареві Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу інвестиційних проектів міжнародних організацій:

у разі тимчасової відсутності директора департаменту виконує його обов'язки;

організовує, забезпечує та контролює виконання завдань, пов'язаних із залученням позик міжнародних фінансових організацій;

здійснює координацію діяльності та організовує роботу відділу інвестиційних проектів міжнародних організацій та відділу співробітництва з МФО та ОЕСР;

має право підпису листів, запитів у справах, що виникають під час діяльності департаменту, які надсилаються до органів виконавчої влади, та до представництв країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

має право підпису таких вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій:

- реєстраційних карток проектів (програм) МТД;

- відомостей про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб-нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- листів про відкриття гривневого рахунку в банку для виконавців проекту (програм) міжнародної технічної допомоги, агентських угод та договорів у рамках реалізації грантів;

володіє в межах компетенції відомостями про зміст директив та вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах, консультаціях, нарадах, форумах із зовнішньоекономічних питань;

забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту;

розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку, з питань, що виникають у сфері діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів;

виконує доручення керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу технічної допомоги країн ЄС:

у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу інвестиційних проектів міжнародних організацій виконує обов'язки директора департаменту;

організовує, забезпечує та контролює виконання завдань, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги ЄС;

здійснює координацію діяльності та організовує роботу відділу технічної допомоги країн ЄС та відділу технічної допомоги іноземних країн та міжнародних організацій;

має право підпису листів, запитів у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до органів виконавчої влади, міжнародних організацій та ЄС;

має право підпису таких вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій:

- реєстраційних карток проектів (програм) МТД;

- відомостей про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб-нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- листів про відкриття гривневого рахунку в банку для виконавців проекту (програм) міжнародної технічної допомоги, агентських угод та договорів у рамках реалізації грантів;

володіє в межах компетенції відомостями про зміст директив та вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах, консультаціях, нарадах, форумах із зовнішньоекономічних питань;

забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту;

розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку, з питань, що виникають у сфері діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів;

виконує доручення керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту.

Директор департаменту
координації міжнародних програм



О.М. Трегуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: