open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 2002 р. N 600

Київ
Про затвердження Порядку

обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були

вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом

України "Про особливості державного регулювання

діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних

систем зчитування"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обігу дисків для лазерних систем
зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності
Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 )
(додається).
2. Абзац перший пункту 16 Положення про порядок виробництва,
зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників
аудіовізуальних творів чи фонограм, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. N 1555
( 1555-2000-п ) "Про затвердження положень з питань розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 42, ст. 1792, N 47, ст. 2041), замінити
абзацами такого змісту:
"16. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
контрольних марок є:
порушення заявником вимог пункту 13 цього Положення;
відсутність у заявника ліцензії на виробництво дисків для
лазерних систем зчитування (якщо заява подається виробником
дисків для отримання контрольних марок серії "К");
відсутність у заявника ліцензії на експорт та/або імпорт
дисків для лазерних систем зчитування (якщо заява подається
експортером та/або імпортером дисків для отримання контрольних
марок серії "К")".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 600
ПОРЯДОК

обігу дисків для лазерних систем зчитування,

що були вироблені або імпортовані до набрання чинності

Законом України "Про особливості державного

регулювання діяльності суб'єктів господарювання,

пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом

дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 )

1. Цей Порядок визначає особливості обігу дисків для лазерних
систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання
чинності Законом України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"
( 2953-14 ) (далі - диски).
2. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що
провадять діяльність з виробництва, експорту, імпорту, оптової чи
роздрібної торгівлі або прокату дисків, проводять інвентаризацію
наявних у них дисків станом на 21 квітня 2002 року.
Диски, що будуть вироблені або імпортовані у період з
21 квітня по 20 травня 2002 р., у разі відсутності спеціального
ідентифікаційного коду на них також підлягають інвентаризації, за
результатами якої складається відповідний звіт.
3. Для проведення інвентаризації дисків суб'єкти
господарювання:
юридичні особи - утворюють інвентаризаційну комісію у складі
не менш як 3 особи, головою якої є керівник юридичної особи;
фізичні особи - проводять інвентаризацію без утворення
інвентаризаційної комісії.
У ході інвентаризації визначається фактична кількість дисків,
що знаходиться у суб'єкта господарювання, і відповідність цієї
кількості даним бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації
оформляються відповідними актами згідно з додатками 1 і 2.
Диски, що до 21 квітня 2002 р. були відвантажені, але не
отримані іншим суб'єктом господарювання, підлягають інвентаризації
та включенню суб'єктом-отримувачем до акта інвентаризації.
4. Акт інвентаризації дисків підписується головою і членами
інвентаризаційної комісії та скріплюється печаткою суб'єкта
господарювання - юридичної особи, підписується суб'єктом
підприємницької діяльності - фізичною особою.
Аркуші акта інвентаризації прошнуровуються і нумеруються.
5. Акт інвентаризації дисків, що складається у двох
примірниках, суб'єкт господарювання подає до 26 квітня 2002 р.
разом з електронною версією для реєстрації представництвом
Держпідприємництва за місцем державної реєстрації суб'єкта
господарювання (далі - представництво).
Один примірник акта інвентаризації залишається в
представництві, а другий з його позначкою про дату та номер
реєстрації повертається суб'єкту господарювання.
6. Звіт про вироблені або імпортовані у період з 21 квітня по
20 травня 2002 р. диски згідно з додатком 3 суб'єкт господарювання
подає до 25 травня 2002 р. разом з його електронною версією у двох
примірниках представництву.
Один примірник звіту залишається в представництві, а другий з
його позначкою про дату та номер реєстрації повертається суб'єкту
господарювання.
7. Витяги із зареєстрованих актів інвентаризації та
зазначених у пункті 6 цього Порядку звітів у разі укладення
господарських угод, предметом яких є диски, суб'єкти
господарювання додають до цих угод.
8. Представництва подають Держпідприємництву узагальнену
інформацію про проведення інвентаризації дисків до 5 травня
2002 р. згідно з додатком 4, а узагальнену інформацію за звітами
суб'єктів господарювання - до 5 червня 2002 року.

Зразок Додаток 1

до Порядку
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________
АКТ

інвентаризації дисків для

лазерних систем зчитування
На підставі наказу (розпорядження) від "__" _______ 2002 р.
N ____ проведено інвентаризацію дисків для лазерних систем
зчитування станом на "__" ________ 2002 року.
Інвентаризацію розпочато "__" _______, закінчено "__" _______
2002 року.
Установлено наявність:
------------------------------------------------------------------ N | Вид диска | Назва диска| /п|(аудіо, відео, мультимедійний, з| (мовою | Кількість | програмним забезпеченням) | оригіналу) | -----------------------------------------------------------------
Голова інвентаризаційної комісії _________________________________

(посада)
________________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ________________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище) ________________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Один примірник акта отримано представництвом
Держпідприємництва в ________________ "_____" ________ 200__ р. та

(регіон) ареєстровано за N ____
______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)
М.П.

Зразок Додаток 2

до Порядку
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________
АКТ

інвентаризації дисків

для лазерних систем зчитування,

переданих на відповідальне зберігання
На підставі наказу (розпорядження) від "__" _______ 2002 р.
N ____ проведено інвентаризацію дисків для лазерних систем
зчитування станом на "__" ________ 2002 року.
Інвентаризацію розпочато "__" _______, закінчено "__" _______
2002 року.
Установлено наявність:
------------------------------------------------------------------ N | Вид диска | Назва диска| /п|(аудіо, відео, мультимедійний, з| (мовою | Кількість | програмним забезпеченням) | оригіналу) | -----------------------------------------------------------------
Найменування та код суб'єкта господарювання, що забезпечує
відповідальне зберігання, дата і номер договору __________________
Голова інвентаризаційної комісії _________________________________

(посада)
________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище) ________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Один примірник акта отримано представництвом
Держпідприємництва в ___________________ "__" ________ 200__ р. та

(регіон) ареєстровано за N ____
______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)
М.П.

Зразок Додаток 3

до Порядку
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________
ЗВІТ

про вироблені, імпортовані у період з 21 квітня по

20 травня 2002 р. диски для лазерних систем

зчитування без спеціального ідентифікаційного коду*
------------------------------------------------------------------ | Вид диска (аудіо,відео, | Назва диска | /п|мультимедійний, з програмним|(мовою оригіналу)| Кількість | забезпеченням) | | -----------------------------------------------------------------
Усього дисків _______________
____________________ ______________ ________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарювання)
М.П.
Один примірник звіту отримано представництвом
Держпідприємництва в ___________________ "__" ________ 200__ р. та

(регіон) ареєстровано за N _____
______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)
М.П. -------------- * Заповнюється окремо виробником та імпортером.

Зразок Додаток 4

до Порядку
Представництво Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

в _____________________________________

(регіон)
ЗВІТ

про інвентаризацію дисків для

лазерних систем зчитування
------------------------------------------------------------------ N | Вид диска |Кіль-|Кількість дисків,| /п|(аудіо, відео, мультимедійний,|кість| переданих на |Усього | з програмним забезпеченням) | | відповідальне | | | | зберігання | -----------------------------------------------------------------

Голова представництва ____________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 21, 2002 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: