open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 345 від 02.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 липня 2002 р.

за N 597/6885
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 129 ( z0424-03 ) від 28.02.2003 )
Про затвердження Положення про попередню

вантажну митну декларацію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну територію
України окремих видів товарів" та для вдосконалення контролю за
ввезенням на митну територію України з будь-якою метою (крім
транзиту через територію України) окремих видів товарів, перелік
яких установлюється та змінюється Держмитслужбою України залежно
від виду транспорту, що використовується для їх переміщення,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про попередню вантажну митну
декларацію, що додається.
2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О.І.) та
Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць довести вимоги
цього наказу до відома суб'єктів підприємницької діяльності.
4. Накази Держмитслужби України від 04.05.98 N 267
( z0339-98 ) "Про затвердження Положення про порядок контролю за
ввезенням на митну територію України окремих видів товарів",
зареєстрований у Мін'юсті України 21.05.98 за N 339/2779, від
11.11.98 N 710 ( z0779-98 ) "Про затвердження Змін і доповнень до
Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію
України окремих видів товарів", зареєстрований у Мін'юсті України
04.12.98 за N 779/3219, від 16.06.99 N 368 ( z0442-99 ) "Про
внесення змін до Положення про порядок контролю за ввезенням на
митну територію України окремих видів товарів, затвердженого
наказом Держмитслужби від 04.05.98 N 267", зареєстрований у
Мін'юсті України 06.07.99 за N 442/3735, від 22.12.2000 N 749
( z0046-01 ) "Про внесення доповнення до розділу 1 Положення про
порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих
видів товарів", зареєстрований у Мін'юсті України 19.01.2001 за
N 46/5237, та від 19.04.2001 N 264 ( z0457-01 ) "Про заходи щодо
посилення контролю за ввезенням та доставкою в митниці призначення
окремих видів товарів, що імпортуються суб'єктами підприємницької
діяльності", зареєстрований у Мін'юсті України 29.05.2001 за
N 457/5648, вважати такими, що втратили чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Єгорова О.Б.
В.о. Голови Служби О.Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

від 02.07.2002 N 345
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 липня 2002 р.

за N 597/6885

Положення

про попередню вантажну митну декларацію

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до абзацу третього
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390
( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну територію України окремих
видів товарів".
1.2. Положення регламентує порядок заповнення й оформлення
попередньої вантажної митної декларації при ввезенні на митну
територію України з будь-якою метою (крім транзиту) окремих видів
товарів, перелік яких установлюється Державною митною службою
України залежно від виду транспорту (далі - окремі види товарів).
1.3. Для здійснення операції з увезення на митну територію
України окремих видів товарів суб'єкт підприємницької діяльності,
на адресу якого ввозяться товари, подає митному органу за місцем
державної реєстрації попередню вантажну митну декларацію (далі -
ПД) та її електронну копію. Фактичне ввезення на митну територію України окремих видів
товарів здійснюється після перевірки митницею, розташованою на
митному кордоні України, відповідності вантажу та даних
товаросупровідних документів даним, зазначеним в електронній копії
ПД.
1.4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні: прикордонна митниця - митний орган, у зоні діяльності якого
розташований пункт пропуску, у якому здійснюється переміщення
окремих видів товарів через митний кордон України; митниця призначення - митний орган, у зоні діяльності якого
розташований суб'єкт підприємницької діяльності, що подав до
митного оформлення попередню вантажну митну декларацію та її
електронну копію й на адресу якого ввозяться окремі види товарів; ПД - документ, що складається на бланку уніфікованого
адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) ( v0288342-01 ),
містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну
територію України, та є одним із документів контролю за доставкою
окремих видів товарів; інші товари - усі товари, що не входять до переліку окремих
видів товарів, який установлюється та змінюється Держмитслужбою
України. Терміни "вантажна митна декларація" (далі - ВМД), "партія
товарів" визначено пунктом 2 Положення про вантажну митну
декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ).
1.5. У разі ввезення на митну територію України окремих видів
товарів застосовується один із заходів забезпечення доставки
товарів у митниці призначення, передбачених пунктом 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п ), за
вибором суб'єкта підприємницької діяльності, на адресу якого
ввозяться товари, або вповноваженої ним особи.
1.6. ПД оформлюється на одну партію товарів. При ввезенні на митну територію України в складі однієї
партії окремих видів товарів та інших товарів дозволяється за
бажанням суб'єкта підприємницької діяльності оформлення ПД на всю
партію товарів. При цьому заходи забезпечення доставки товарів у митниці
призначення, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п ), застосовуються тільки
до окремих видів товарів.
1.7. ПД та ВМД повинні бути оформлені однією митницею.
2. Оформлення попередньої вантажної митної декларації
2.1. ПД, заповнена відповідно до Порядку заповнення
попередньої вантажної митної декларації (додається), та її
електронна копія подаються митному органу, у зоні діяльності якого
зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності, разом з такими
документами: 1) зовнішньоекономічним договором (контрактом); 2) документом (копією платіжного доручення, гарантійним
листом банку тощо), що підтверджує застосування одного із заходів
забезпечення доставки товарів у митниці призначення, передбачених
пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
N 390 ( 390-2002-п ); 3) примірником заявки-розрахунку з відміткою податкових
органів про суму фактично сплаченого акцизного збору під час
купівлі марок акцизного збору (для товарів, що підлягають
маркуванню марками акцизного збору). Усі умови здійснення платежів і курс валюти, установлений
Національним банком України, застосовуються на день оформлення ПД
та фіксуються на момент проставлення митницею штампа "Сплачено".
2.2. Інспектор митниці в межах своєї компетенції перевіряє: фактичне надходження сум установлених платежів на депозитний
рахунок митниці; правильність заповнення ПД та її електронної копії,
проставляючи на ПД потрібні штампи відповідно до загального
порядку; застосування одного із заходів забезпечення доставки; наявність фактів застосування до вітчизняного суб'єкта
підприємницької діяльності або його іноземного партнера
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України від
16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність"
(далі - санкції).
2.3. Митниця, у якій була оформлена ПД, у термін, що не
перевищує 4 години з моменту оформлення, передає електронну копію
ПД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби
України (далі - ЄАІС Держмитслужби). Поставлення на контроль електронної копії ПД здійснюється
тільки після підтвердження відділом контролю за доставкою вантажів
цієї митниці достовірності інформації в ЄАІС Держмитслужби за
кожною ПД відміткою в ЄАІС Держмитслужби каналами оперативного
зв'язку. У разі виявлення факту застосування санкцій до суб'єкта
підприємницької діяльності або його іноземного партнера ПД
приймається до оформлення тільки за наявності разової
(індивідуальної) ліцензії на право здійснення зовнішньоекономічної
операції, виданої Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України чи його структурним підрозділом відповідно до
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ) і
зареєстрованого в Мін'юсті України 05.05.2000 за N 259/4480.
2.4. Для забезпечення оперативного здійснення митних процедур
у пункті пропуску через державний кордон України суб'єкт
підприємницької діяльності повинен повідомити перевізника про
номер та дату оформленої ПД, які проставляються перевізником у
правому нижньому куті товаросупровідних документів.
3. Анулювання попередньої вантажної митної декларації
3.1. ПД може бути анульована за письмовою заявою суб'єкта
підприємницької діяльності за рішенням митного органу, у якому
була оформлена ця ПД (далі - митниця оформлення), яке приймається
в 15-денний термін, тільки за умови, що товар ще не був увезений
на митну територію України. Копія цього рішення надсилається
суб'єктові-заявнику.
3.2. Митниця оформлення перевіряє відсутність факту ввезення
товару за заявленою до анулювання ПД. Перевірка здійснюється
шляхом направлення письмового запиту до прикордонної митниці та
оперативного запиту до ЄАІС Держмитслужби.
3.3. Після закінчення перевірки начальник митниці оформлення
приймає рішення щодо анулювання ПД і проставляє на заяві суб'єкта
підприємницької діяльності відповідну резолюцію. При формуванні митницею оформлення справи до заяви
обов'язково долучаються: примірник ПД, поданий суб'єктом підприємницької діяльності; письмове підтвердження відсутності факту ввезення товару за
ПД, заявленою для анулювання, що надійшло від митного органу,
заявленого в ПД як митниця на кордоні; роздрукований витяг ПД з ЄАІС Держмитслужби.
3.4. Після прийняття позитивного рішення щодо анулювання всі
примірники ПД перекреслюються, а в графі "А" зазначається:
"Анульовано за заявою від ________ N ______" (проставляються
вхідний реєстраційний номер заяви та дата реєстрації).
3.5. Інформація про анулювання ПД заноситься в оперативному
режимі митницею оформлення засобами електронного зв'язку до ЄАІС
Держмитслужби.
3.6. Примірники анульованої ПД, письмова заява суб'єкта
підприємницької діяльності та всі потрібні документи зберігаються
в окремій справі в митниці оформлення.
3.7. Суми платежів, сплачених під час оформлення ПД,
повертаються суб'єкту підприємницької діяльності чи зараховуються
в рахунок наступних платежів за заявою цього суб'єкта в 3-денний
термін з моменту анулювання ПД.
3.8. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про
анулювання ПД, за якою товар був увезений на митну територію
України, але митне оформлення якого не здійснено, то рішення про
анулювання ПД та про повернення сум платежів приймаються виключно
Держмитслужбою України в 15-денний термін. Копії цих рішень
надсилаються суб'єктові-заявнику. Для цього митниця оформлення спільно з прикордонною митницею
визначає стан та місцезнаходження товару, здійснює перевірку
наявності фактів порушень митних правил. Усі потрібні для
прийняття рішення документи разом із заявою суб'єкта
підприємницької діяльності надсилаються до Держмитслужби України.
3.9. По отриманні від Держмитслужби України позитивного
рішення митниця оформлення проводить анулювання ПД за процедурою,
наведеною в пунктах 3.4 - 3.7 цього Положення.
Начальник Управління
нетарифного регулювання О.І.Пашинний
Додаток

до Положення про попередню

вантажну митну декларацію

Порядок

заповнення попередньої вантажної митної декларації

Декларантом заповнюються такі графи попередньої вантажної
митної декларації (ПД): цифрові: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54; літерні: А, В. Графи ПД 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 46, 47, 52, 54, А, В заповнюються в загальному
порядку. Графи 7, С та D заповнюються інспектором митниці.
Особливості заповнення граф ПД
Графа 1 "Тип декларації" У першому підрозділі графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ІМ", другий підрозділ не
заповнюється, у третьому проставляється літерний код особливостей
переміщення "ПД". Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні" У лівому підрозділі графи зазначається тільки кількість
транспортних засобів. Інша інформація до графи не вноситься. Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні" У лівому підрозділі графи зазначається тільки кількість
транспортних засобів. Інша інформація до графи не вноситься. Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження" Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставлення вантажу від пункту пропуску на митному кордоні України
в митницю призначення не змінюється. Графа 29 "Митниця на кордоні" У графі наводяться назва та код митного органу, у зоні
діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон
окремих видів товарів, у якому буде здійснене ввезення вантажу на
територію України. Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи" У графі зазначаються реквізити документів, що подаються
суб'єктом підприємницької діяльності при оформленні ПД. Реквізити
кожного документа зазначаються відповідно до порядку,
установленого Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від
18.04.2002 N 207 ( z0462-02 ) і зареєстрованою в Мін'юсті України
29.05.2002 за N 462/6750. Графа 53 "Митниця в країні призначення" У графі зазначаються відповідно до Класифікатора митних
органів України назва та код митного органу, який здійснив митне
оформлення ПД.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: