open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про концесії на будівництво

та експлуатацію автомобільних доріг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 21 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }
{ В редакції Закону
N 891-VI ( 891-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст. 312 }

Цей Закон визначає особливості будівництва та/або
експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах
концесії.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
1) будівництво автомобільної дороги - комплекс
дорожньо-будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією та капітальним ремонтом автомобільної дороги;
2) експлуатаційна готовність автомобільної дороги -
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги, який
відповідає стандартам і нормам з утримання автомобільних доріг
загального користування;
3) експлуатація автомобільної дороги - дії концесіонера,
спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного
функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і
норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного
договору;
4) концесієдавець - держава в особі Кабінету Міністрів
України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на
проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору
та виконання зобов'язань, що випливають з нього;
5) концесійний договір - зареєстрований в установленому
порядку договір, за яким концесіонер зобов'язується здійснювати
будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги, а
концесієдавець - надати концесіонеру права на будівництво та/або
експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;
6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного
договору на платній та строковій основі концесіонеру права на
будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги за умови
взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо її будівництва
та/або експлуатації.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах
України "Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ), "Про концесії"
( 997-14 ), Земельному кодексі України ( 2768-14 ) та інших
нормативно-правових актах.
Стаття 2. Особливості будівництва та/або експлуатації

автомобільних доріг на умовах концесії
1. Відповідно до державної програми розвитку автомобільних
доріг загального користування та з урахуванням
соціально-економічної ефективності таких доріг Кабінет Міністрів
України визначає об'єкти концесії у сфері будівництва та/або
експлуатації автомобільних доріг і затверджує їх перелік.
При визначенні об'єктів концесії має бути забезпечена
можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України
"Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ).
2. Рішення щодо будівництва та/або експлуатації автомобільних
доріг на умовах концесії приймає Кабінет Міністрів України на
підставі техніко-економічного обґрунтування.
3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво
автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з
моменту набуття права на користування земельними ділянками,
наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної
дороги.
4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати)
будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг на умовах
концесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором,
за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного
бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування.
5. Майно, створене на виконання умов концесійного договору
або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення
автомобільної дороги, є об'єктом права державної власності, що
передається концесіонеру у володіння та користування на строк дії
концесійного договору.
Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги
відведення автомобільної дороги, є об'єктом права власності
концесіонера.
6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою
для її включення у разі потреби в установленому порядку до
переліку автомобільних доріг загального користування.
Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу
1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво
та/або експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет
Міністрів України відповідно до закону.
2. Умови проведення концесійного конкурсу затверджуються
центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне
управління автомобільними дорогами загального користування, на
підставі техніко-економічного обґрунтування та/або
проектно-кошторисної документації.
Стаття 4. Дохід концесіонера
1. До джерел доходу концесіонера від експлуатації
автомобільної дороги належать:
плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься
користувачем;
плата за експлуатаційну готовність автомобільної дороги, що
вноситься концесієдавцем;
плата за експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, що
вноситься користувачем;
дотації та/або компенсації, що надаються концесієдавцем.
Інші джерела доходу концесіонера визначаються концесієдавцем
на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або
проектно-кошторисної документації і зазначаються в конкурсній
документації та концесійному договорі.
2. Максимальний і мінімальний розмір плати за проїзд
автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, порядок
розрахунку і надання дотацій, компенсацій, а також порядок
( 493-2013-п ) розрахунку плати за експлуатаційну готовність
автомобільної дороги визначає Кабінет Міністрів України.
3. Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами,
побудованими на умовах концесії, відшкодування за нього (в разі
стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду
транспортних засобів, що використовуються органами державної
влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної
служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ та швидкої
медичної допомоги) визначає Кабінет Міністрів України.
Стаття 5. Права та обов'язки концесієдавця
1. Концесієдавець зобов'язаний:
1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної
ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її
використання згідно з умовами концесійного договору;
2) сприяти концесіонеру в отриманні необхідних дозволів,
ліцензій.
2. Концесієдавець має також інші права і обов'язки,
передбачені концесійним договором та законодавством України.
Стаття 6. Концесійні платежі
1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до
умов концесійного договору незалежно від результатів господарської
діяльності з моменту одержання концесіонером доходу від
експлуатації автомобільної дороги.
2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету
України і використовуються тільки для фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування.
Стаття 7. Права та обов'язки концесіонера
1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього
господарства об'єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги,
переданої у концесію.
2. Концесіонер зобов'язаний:
1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги
відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг
загального користування;
2) передати після закінчення строку дії концесійного договору
концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який
відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування,
що діють на момент передачі.
3. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені
концесійним договором та законодавством України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1999 року

N 1286-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: