open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 520 від 06.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2000 р.

за N 730/4951

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 146 ( z0497-05 ) від 20.04.2005 )

Про затвердження Порядку обчислення прибутку,

одержаного від реалізації інвестиційного проекту,

суб'єктами спеціальної економічної зони "Миколаїв"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації

N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004 )

На виконання пункту 6 статті 10 Закону України "Про
спеціальну економічну зону "Миколаїв" ( 1909-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обчислення прибутку, одержаного від
реалізації інвестиційного проекту, суб'єктами спеціальної
економічної зони "Миколаїв" (додається).
2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману
А.П. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О., після державної реєстрації наказу, через
засоби масової інформації довести до відома платників податку
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту, суб'єктами спеціальної економічної зони
"Миколаїв".
4. Головному редакторові журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому Д.А. опублікувати Порядок обчислення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту,
суб'єктами спеціальної економічної зони "Миколаїв" після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. в 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання до
державної податкової адміністрації у Миколаївській області.
6. Голові державної податкової адміністрації у Миколаївській
області Бордовському В.М. довести вказаний Порядок до відома
підвідомчих органів державної податкової служби, провести
роз'яснювальну роботу з платниками податку на прибуток стосовно
застосування зазначеного Порядку та забезпечити на місцевому та
обласному рівнях прийом та комп'ютерну обробку звітності щодо
надходження податку на прибуток від підприємств, що отримали
податкові пільги з цього податку згідно із Законом України "Про
спеціальну економічну зону "Миколаїв" від 13.07.2000 р. N 1909-III
( 1909-14 ), і щоквартальну передачу сформованих баз даних до
Центральної бази ДПА України.
7. Наказ Державної податкової адміністрації України від
19.11.99 р. N 648 ( z0823-99 ) "Про затвердження Порядку
обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій
підприємствами, що дію на території спеціальної економічної зони
"Миколаїв", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
30.11.99 р. за N 823/4116, вважати таким, що втратив чинність.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров

Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України

06.10.2000 N 520
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2000 р.

за N 730/4951
Порядок

обчислення прибутку, одержаного від реалізації

інвестиційного проекту, суб'єктами спеціальної

економічної зони "Миколаїв"
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
спеціальну економічну зону "Миколаїв" ( 1909-14 ). 1. Порядок визначає особливості обчислення прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційного проекту, суб'єктами
спеціальної економічної зони "Миколаїв". 2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності - юридичних осіб, які розташовані на території
спеціальної економічної зони "Миколаїв" і реалізують на цій
території інвестиційні проекти, затверджені Миколаївською ОДА, у
пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України, на підставі договору
(контракту) щодо умов реалізації цього проекту, укладеного з
органом господарського розвитку і управлінням СЕЗ "Миколаїв", та
які та зареєстровані органом господарського розвитку і управління
СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (далі - суб'єкти СЕЗ
"Миколаїв"). Вартість таких інвестиційних проектів має бути
еквівалентною не менше ніж: 500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та
промисловості з переробки сільськогосподарської продукції; 700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері
транспорту; 1 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної
промисловості. 3. Спеціальний режим економічної діяльності передбачає
звільнення в перші три роки від оподаткування прибутку, одержаного
суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів,
визначених пунктом 2 цього Порядку, на підставі документів
окремого податкового обліку. Прибуток таких суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий з
четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних
проектів, визначених пунктом 2 цього Порядку, оподатковується за
ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту
звільняється протягом десяти років від оподаткування частина
прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації
інвестиційного проекту. Пільга, визначена цим пунктом, поширюється на суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності
в період реалізації інвестиційних проектів після фактичного
внесення інвестицій, передбачених такими проектами, та не
поширюється на частину прибутку, одержаного від освоєння
інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів та коштів Державного інноваційного фонду. 4. Пільга, передбачена пунктом 3 цього Порядку,
застосовується з моменту одержання суб'єктами СЕЗ "Миколаїв"
першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, а саме з
того звітного (податкового) періоду, у якому було отримано такий
прибуток. Першим роком терміну застосування пільгового режиму
вважається рік, у будь-якому із звітних (податкових) кварталів
якого отримано перший прибуток.
Приклад За результатами роботи II кварталу 2000 року за інвестиційним
проектом отримано збитки, III кварталу - прибуток, IV кварталу -
збитки. У цілому за результатами 2000 року отримано збитки. Ураховуючи, що перший прибуток було отримано у III кварталі
2000 року, з цього часу (тобто з III кварталу 2000 року)
починається відлік пільгового терміну незалежно від наслідків
фінансово-господарської діяльності. 5. Інвестиції одержують у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території
України авторські права, права на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо,
вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно із
законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними
торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні. Такі інвестиції не включають до валового доходу суб'єкта СЕЗ
"Миколаїв" при обчисленні прибутку, що звільняється від
оподаткування згідно з пунктом 3 цього Порядку. 6. Суми авансових платежів та попередньої оплати за
контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів
СЕЗ "Миколаїв", отримані від замовників суден, зараховуються на
окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають
безспірному списанню та використовуються лише за цільовим
призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених
підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких
підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню
згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), у момент здачі судна замовнику, а витрати
суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових
платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового
призначення, включаються до складу валових витрат з метою
визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому
періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму
зазначених платежів.
7. Прибуток суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", отриманий від реалізації
інвестиційного проекту, обчислюється таким чином: 7.1. Якщо вироблена продукція (роботи, послуги) філії,
відділення, іншого відокремленого структурного підрозділу, цеху
(дільниці), на яких реалізується інвестиційний проект, продається
зовнішньому споживачу, то прибуток визначається шляхом зменшення
суми скоригованого валового доходу, отриманого підприємством від
продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих)
з використанням інвестицій, на суму валових витрат підприємства у
зв'язку з підготовкою, організацією, веденням цього виробництва,
продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці з урахуванням
обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 статті 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), а також на
суму амортизаційних відрахувань, нараховану на основні засоби
відповідно до статті 8 цього Закону. При цьому прибуток визначається на підставі розрахунку
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення,
дільниці, цеху) суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", продукція якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного проекту і
підлягає продажу за межі підприємства (додаток 1); цей розрахунок
подається органам державної податкової служби за місцем реєстрації
таких суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" як платників податку в терміни,
установлені для подання декларації про прибуток підприємства. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 7.1 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 ) 7.2. Якщо продукція, виготовлена в результаті реалізації
інвестиційного проекту, споживається у технологічному процесі
виробництва продукції (виконаних робіт, наданих послуг) на
зазначеному підприємстві, то прибуток платника податку від
реалізації інвестиційного проекту визначається з урахуванням
економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного
проекту, на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного
підрозділу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", продукція якого виготовлена в
результаті впровадження інвестиційного проекту і не підлягає
продажу за межі підприємства (додаток 2); цей розрахунок подається
органам державної податкової служби за місцем реєстрації таких
суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" як платників податку в терміни,
установлені для подання декларації про прибуток підприємства, і
підтверджується первинними документами податкового обліку. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 7.2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 ) 7.3. Прибуток, визначений згідно з підпунктами 7.1 і 7.2
пункту 7 цього Порядку, звільняється від оподаткування і
враховується при обчисленні оподатковуваного прибутку в межах
суми, що дорівнює сумі прибутку, розрахованого як добуток
коефіцієнта (що дорівнює відношенню витрат на виробництво й
амортизацію структурного підрозділу до суми валових витрат й
амортизації підприємства в цілому) та суми загального прибутку
підприємства від реалізації інвестиційного проекту.
8. Якщо суб'єкт СЕЗ "Миколаїв" займається кількома видами
підприємницької діяльності, то пільга в оподаткуванні прибутку
застосовується тільки до прибутку, одержаного від того виду
діяльності, що передбачений інвестиційним проектом. За таким видом
діяльності суб'єкт СЕЗ "Миколаїв" повинен вести окремий податковий
облік для визначення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту. 9. Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів,
повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим підприємством на
підставі даних податкового обліку. Прибуток як результат реалізації інвестиційних проектів
відображається у відповідних документах податкової звітності і
дорівнює прибутку, визначеному згідно з пунктом 7 цього Порядку. 10. Якщо суб'єкт СЕЗ "Миколаїв" на момент отримання
інвестицій мав від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки)
згідно з чинним податковим законодавством, то пільга, зазначена в
пункті 3 цього Порядку, в оподаткуванні прибутку такого суб'єкта
СЕЗ "Миколаїв", обчисленого відповідно до пункту 7 цього Порядку,
застосовується зі звітного (податкового) кварталу, визначеного
згідно з пунктом 4 даного Порядку. 11. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді отримано
прибуток від реалізації інвестиційного проекту, а об'єкт
оподаткування платника податку - суб'єкта СЕЗ "Миколаїв" за цей
самий період має від'ємне значення (збиток), то пільга, зазначена
в пункті 3 цього Порядку, застосовується шляхом зменшення
оподатковуваного прибутку платника, обрахованого наростаючим
підсумком з початку року, на суму прибутку, розрахованого
наростаючим підсумком з початку року згідно з пунктом 7 цього
Порядку в межах прибутку, отриманого підприємством. Перевищення суми прибутку від реалізації інвестиційного
проекту над сумою об'єкта оподаткування за звітний (податковий)
рік не враховується у зменшення оподатковуваного прибутку в
наступних податкових періодах. Приклад урахування суми пільгового прибутку наведений в
додатку 3 до цього Порядку. 12. Відповідальність за правильність нарахування та
своєчасність сплати податків несуть суб'єкти господарської
діяльності відповідно до чинного законодавства. 13. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається
часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 2 та
5 цього Порядку, то суб'єкт підприємницької діяльності, який
отримав інвестицію, зобов'язаний в повному обсязі сплатити податок
з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді. Дія цього пункту не розповсюджується на підприємства, на яких
з урахуванням відчуження частки інвестиції обсяг інвестицій
залишається не менше від визначених пунктом 2 цього Порядку.
Начальник Головного
управління прямих податків А.П.Фурман

Додаток 1

до Порядку обчислення прибутку,

одержаного від реалізації

інвестиційного проекту,

суб'єктами спеціальної

економічної зони "Миколаїв"
Розрахунок

обчислення прибутку структурного підрозділу

(філії, відділення, дільниці, цеху) суб'єкта спеціальної

економічної зони "Миколаїв", продукція якого виготовлена в

результаті впровадження інвестиційного проекту і

підлягає продажу за межі підприємства
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва підприємства _____________________________________________________________________________ | ------------------------ --------------- ------ --- | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------ Код за КВЕД ---------------.------.--- | | Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту ________________________________________ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ ------ ------ | Дата укладання договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту ------.------.------ | | Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна ___________ тис.дол.США | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | (номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта СЕЗ "Миколаїв") | ------------ --- --- --- --- | Податковий період ------------року ---квартал ---півріччя ---9 місяців ---рік | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання розрахунку ---------------------------------- | Дата, штамп органу державної | | податкової служби | | | | | ----------------------------------
Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком -------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники | Код | За |Наростаючим| |рядка|звітний| підсумком | | |квартал| з початку | | | | звітного | | | | року | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Дохід структурного підрозділу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", на якому | 1.1 | | | реалізовано інвестиційний проект, Дс | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Амортизаційні відрахування структурного підрозділу, Ас | 1.2 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Витрати структурного підрозділу, Вс | 1.3 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Прибуток від упровадження інвестиційного проекту на підставі окремого | 1.4 | | | податкового обліку за структурним підрозділом, Пс = (Дс - Вс - Ас) | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Валовий дохід підприємства, ВДп | 1.5 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Валові витрати підприємства, ВВп | 1.6 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Амортизаційні відрахування, Ап | 1.7 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Загальний оподатковуваний прибуток підприємства на підставі Декларації | 1.8 | | | про прибуток підприємства, Опп = (ВДп - ВВп - Ап) | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Питома вага валових витрат і нарахованих амортизаційних відрахувань | 1.9 | | | структурного підрозділу в загальній сумі валових витрат і нарахованих | | | | амортизаційних відрахувань підприємства, D = (Вс + Ас)/(ВВп + Ап) | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Частка прибутку структурного підрозділу в загальному оподатковуваному | 1.10| | | прибутку підприємства, Пд = (Опп х D) | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню | 1.11| | | при визначенні об'єкта оподаткування, Пп = (Пс у межах Пд) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Керівник платника | податку _____________________ _____________| (прізвище, ініціали) (підпис) | | М.п. Головний _____________________ _____________| бухгалтер (прізвище, ініціали) (підпис) | | ----------------------------------------------------
Додаток 2

до Порядку обчислення прибутку,

одержаного від реалізації

інвестиційного проекту,

суб'єктами спеціальної

економічної зони "Миколаїв"
Розрахунок

обчислення прибутку структурного підрозділу

(філії, відділення, дільниці, цеху) суб'єкта спеціальної

економічної зони "Миколаїв", продукція якого виготовлена в

результаті впровадження інвестиційного проекту і

не підлягає продажу за межі підприємства
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва підприємства _____________________________________________________________________________ | ------------------------ --------------- ------ --- | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------ Код за КВЕД ---------------.------.--- | | Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту ________________________________________ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ ------ ------ | Дата укладання договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту ------.------.------ | | Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна ___________ тис.дол.США | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | (номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта СЕЗ "Миколаїв") | ------------ --- --- --- --- | Податковий період ------------року ---квартал ---півріччя ---9 місяців ---рік | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання розрахунку ---------------------------------- | Дата, штамп органу державної | | податкової служби | | | | | ---------------------------------- диниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком -------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники | Код | За |Наростаючим| |рядка|звітний| підсумком | | |квартал| з початку | | | | звітного | | | | року | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Прибуток як економічний ефект від упровадження інвестиційного проекту, | 1.1 | | | визначений за розрахунком підприємства, Пе | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Валові витрати підприємства, ВВп | 1.2 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Амортизаційні відрахування, Ап | 1.3 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Питома вага суми економічного ефекту від упровадження інвестиційного | 1.4 | | | проекту в структурному підрозділі суб'єкта СЕЗ "Миколаїв" у сумі вало- | | | | вих витрат і амортизаційних відрахувань підприємства, D = Пе/(ВВп + Ап)| | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Валовий дохід підприємства, ВДп | 1.5 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Оподаткований прибуток підприємства, ОПп = (ВДп - ВВп - Ап) | 1.6 | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Частка прибутку від реалізації інвестиційного проекту на структурному | 1.7 | | | підрозділі в загальному оподатковуваному прибутку підприємства, | | | | Пд = (ОПп x D) | | | | -----------------------------------------------------------------------+-----+-------+-----------| Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню | 1.8 | | | при визначенні об'єкта оподаткування, Пп = (Пе у межах Пд) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Керівник платника | податку _____________________ _____________| (прізвище, ініціали) (підпис) | | М.п. Головний _____________________ _____________| бухгалтер (прізвище, ініціали) (підпис) | | ----------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку обчислення прибутку,

одержаного від реалізації

інвестиційного проекту,

суб'єктами спеціальної

економічної зони "Миколаїв"
Приклад урахування

пільгового прибутку структурного підрозділу

суб'єкта спеціальної економічної зони "Миколаїв", на

якому реалізується інвестиційний проект
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники | I | II | 6 | III | 9 | IV | рік | I | II | 6 | |квартал|квартал|міс.|квартал|міс.|квартал| |квартал|квартал|міс. | ------------------------------+-------+-------+----+-------+----+-------+-----+-------+-------+-----| Прибуток, одержаний| | | | | | | | | | | структурним підрозділом| | | | | | | | | | | суб'єкта СЕЗ "Миколаїв" від| 100 | 150 | 250| 50 | 300| 70 | 370 | 10 | 20 | 30 | упровадження інвестиційного| | | | | | | | | | | проекту, розрахований згідно з| | | | | | | | | | | пунктом 7 Порядку | | | | | | | | | | | ------------------------------+-------+-------+----+-------+----+-------+-----+-------+-------+-----| Загальний прибуток| | | | | | | | | | | підприємства згідно з| - | 500 | 500| 100 | 600| -620 | -20 | 80 | -30 | 50 | Декларацією про прибуток | | | | | | | | | | | підприємства | | | | | | | | | | | ------------------------------+-------+-------+----+-------+----+-------+-----+-------+-------+-----| Сума пільгового прибутку, що| | | | | | | | | | | враховується при обчисленні | | | | | | | | | | | загального оподатковуваного| - | 150 | 250| 50 | 300| - | - | 10 | - | 30 | прибутку суб'єкта СЕЗ | | | | | | | | | | | "Миколаїв" | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: