open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 100 від 06.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2000 р.

за N 747/4968
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 604 ( z0895-17 ) від 29.06.2017 }
Про затвердження форм карток і книг аналітичного

обліку бюджетних установ та порядку їх складання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства

N 12 ( z0140-02 ) від 28.01.2002

N 98 ( z0649-05 ) від 27.05.2005 )

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) і завдань, покладених на
Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95
N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та
Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з
метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з
вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.1999 N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.1999 за N 890/4183,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми карток і книг аналітичного обліку
бюджетних установ та порядок їх складання (додаються). 2. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ
та порядок їх складання довести до відома фінансових органів і
органів Державного казначейства України. 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та
порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ та
організацій. 4. Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ
та порядок їх складання вводиться в дію через 30 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова О.І.Кірєєв
Затверджено

Наказ Державного казначейства

України 06.10.2000 N 100
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2000 р.

за N 747/4968
Порядок складання карток і книг

аналітичного обліку бюджетних установ

( У тексті Порядку, формах та книгах аналітичного обліку слова
"код функціональної класифікації" у відповідних відмінках
замінено словами "код програмної класифікації" згідно з
Наказом Державного казначейства N 12 ( z0140-02 ) від
28.01.2002 )

Картка аналітичного обліку

готівкових операцій
Призначена для відображення операцій з готівкою в касі
бюджетної установи в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів
коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів
спеціального фонду). У централізованих бухгалтеріях для установ,
що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в
розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма
обслуговуючими установами. Картка відкривається щомісячно, записи в ній здійснюються на
підставі кожного звіту касира. Підсумок "Усього (за КФК, видом коштів)" є проміжним і
виводиться за кожним звітом касира в розрізі кодів видатків та
видів коштів. Підсумок проміжних граф виводиться у рядку "Усього",
який призначений для контролю за правильністю здійснення записів і
повинен відповідати даним звіту касира. Картка аналітичного обліку готівкових операцій підписується
виконавцем та особою, що перевірила картку.
Картка аналітичного обліку

касових видатків
Використовується для аналітичного обліку касових видатків у
бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації
видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за
загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів
спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих
бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі
картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та
загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно
бухгалтером на підставі виписки органу Державного казначейства
(установи банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються
на зворотному боці картки. Картка аналітичного обліку касових видатків підписується
виконавцем та особою, що перевірила картку.
Картка аналітичного обліку

фактичних видатків
Використовується бюджетними установами та централізованими
бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної
класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації
видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом
коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У
централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються,
складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених
параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на
підставі даних меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактичних
видатків записуються на зворотному боці картки. Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується
виконавцем та особою, що перевірила картку.
Картка аналітичного обліку

отриманих асигнувань
Використовується для аналітичного обліку отриманих
асигнувань. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації
видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків. При отриманні від вищестоящої установи доходів зі
спеціального фонду бюджету, картки ведуться окремо за загальним і
спеціальним фондами бюджету. Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено
кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення. Протягом
року вони можуть корегуватися на підставі змін, що вносяться до
кошторисів у порядку, встановленому чинним законодавством України. Записи щодо отриманих асигнувань та доходів спеціального
фонду, що надійшли від вищестоящої установи, здійснюються на
підставі виписок органу Державного казначейства (установи банку) з
реєстраційних, особових (поточних) рахунків, відкритих в органах
Державного казначейства (установах банків). Суми відізваних
асигнувань записуються зі знаком "мінус" або чорнилом червоного
кольору. Щомісячно в картці підраховується підсумок "Усього асигнувань
за місяць", "Усього асигнувань за рік" та "Залишок річних
бюджетних призначень". Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань підписується
виконавцем та особою, що перевірила картку.
Книга

аналітичного обліку асигнувань,

перерахованих підвідомчим установам
Використовується в бюджетних установах та централізованих
бухгалтеріях для аналітичного обліку асигнувань, перерахованих
розпорядникам коштів нижчого рівня. Ведеться в розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Книга відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ. За
кожним кодом програмної класифікації видатків заводиться окрема
книга. За рядками "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються
кошторисні призначення підвідомчої установи. Протягом року вони
можуть корегуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у
порядку, встановленому чинним законодавством України. Записи у книзі про перераховані підвідомчим установам кошти
здійснюються на підставі виписок органу Державного казначейства
(установи банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків,
відкритих в органах Державного казначейства (установах банків).
Суми відізваних асигнувань записуються чорнилом червоного кольору
або зі знаком "мінус", а при веденні автоматичного обліку - тільки
зі знаком "мінус". Щомісячно виводяться показники "Усього асигнувань за місяць",
"Усього асигнувань з початку року" та "Залишок річних бюджетних
призначень". У випадках перерахування підвідомчим установам коштів
спеціального фонду ведеться окрема Книга аналітичного обліку
асигнувань, перерахованих підвідомчим установам.
Книга

обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань
Призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними
установами у будь-якій формі, і контролю за відповідністю
прийнятих зобов'язань бюджетним асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого
кошторису доходів і видатків установи в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, для кожного коду програмної
класифікації видатків відводяться окремі сторінки. Протягом року
кошторисні призначення можуть корегуватися з урахуванням змін, що
вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України. Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань ведеться
окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету. У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками
виконання якої бюджетною установою повинні бути сплачені кошти за
отримані послуги та/або матеріальні цінності, і в тому числі
довгострокові угоди минулих років, що передбачають сплату
бюджетних коштів у поточному році. Після кожної зареєстрованої
угоди в книзі виводиться залишок кошторисних призначень у розрізі
кодів програмної та економічної класифікації видатків, у межах
яких установа надалі може приймати зобов'язання. Угоди, за якими в поточному році зобов'язання були не
сплачені, переносяться у Книгу обліку асигнувань та прийнятих
зобов'язань наступного року.
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ
Призначена для відображення придбання необоротних активів (у
тому числі основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів), виготовлення
проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію,
реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та
супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є
складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з
найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту
будівель, які належать до капітального будівництва та капітального
ремонту.
Картка ведеться щомісячно в розрізі коду економічної
класифікації видатків 2000 "Капітальні видатки" за загальним та
спеціальним фондами. У централізованих бухгалтеріях для установ,
що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в
розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма
обслуговуючими установами.
У графі 23 "Інші" відображаються суми коштів, які не
відносяться на збільшення вартості необоротних активів. Картка
аналітичного обліку капітальних видатків підписується виконавцем
та особою, що перевірила картку. Порядок доповнено розділом згідно з Наказом Державного
казначейства N 98 ( z0649-05 ) від 27.05.2005 )
Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна
Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- --------------- Картка аналітичного обліку

готівкових операцій

за __________ 20 __ р.
_____________________________________

(назва установи, що обслуговується) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ФК, за- |КЕКВ|Залишок|За звітом касира за |За звітом касира за |За звітом касира за |За звітом касира за |За звітом касира за | альний | |на по- | __.___._____ | __.___._____ | __.___._____ | __.___._____ | __.___._____ | онд, ви-| |чаток |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ и спеці-| |місяця |надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- | льного | | | ження | ток | шок | ження | ток | шок | ження | ток | шок | ження | ток | шок | ження | ток | шок | онду | | | | | на | | | на | | | на | | | на | | | на | | | | | |кінець| | |кінець| | |кінець| | |кінець| | |кінець| | | | | | дня | | | дня | | | дня | | | дня | | | дня | --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ --------+----+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього (за | ФК, видом | оштів): | -------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ сього: | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(продовження таблиці) --------------------------------------------------------------- За звітом касира за |За звітом касира за |За звітом касира за | __.___._____ | __.___._____ | __.___._____ | --------------------+--------------------+--------------------+ надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- |надход-|вида-|зали- | ження | ток | шок | ження | ток | шок | ження | ток | шок | | | на | | | на | | | на | | |кінець| | |кінець| | |кінець| | | дня | | | дня | | | дня | -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- -------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------+ | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------

Виконавець: ________ ________ ___________ Перевірив: ________ ________ ___________ (посада) (підпис) (ініціали і (посада) (підпис) (ініціали і прізвище) прізвище)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Код програмної
класифікації _____________
Вид коштів________________

Картка аналітичного обліку

касових видатків

за __________ 20 __ р.
_____________________________________

(назва установи, що обслуговується) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Видатки за кодами економічної класифікації |Разом виписки |----------------------------------------------------------------------------------------------| органу |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ержавно-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о казна-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | чейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (банку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 | 25 --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- асові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | идатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | а поча- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ок міся-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- сього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ісяць: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- початку| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оку: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Відшкодовано за кодами економічної класифікації |Разом виписки |----------------------------------------------------------------------------------------------| органу |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ержавно-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о казна-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | чейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (банку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 | 25 --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----- сього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: ________ ________ ___________ Перевірив: ________ ________ ___________ (посада) (підпис) (ініціали і (посада) (підпис) (ініціали і прізвище) прізвище)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Код програмної
класифікації _____________
Вид коштів________________

Картка аналітичного обліку

фактичних видатків

за __________ 20 __ р.
_____________________________________

(назва установи, що обслуговується) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ата|Номер | Дебет субрахунку 80 або 81 |мемо- |------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ріаль-|сума | у тому числі за кодами економічної класифікації видатків |ного | за |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ордера|орде-|1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ром, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усьо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 ----------------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- актичні видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | а початок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ісяця: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ----------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- сього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сього видатків з вирахуванням сум відшкодування (фактичні видатки): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ісяць: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- початку| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оку: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразок ярлика та титульної сторінки
Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Книга аналітичного обліку асигнувань,

перерахованих підвідомчим установам
за 20__ р.
Код програмної класифікації ______________________

Зразок парних сторінок книги аналітичного обліку асигнувань, перерахованих

підвідомчим установам до 46-ї сторінки включно
_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------------- --------------- омер реєстраційного рахунку __________ у ___________ відділенні Державного казначейства омер поточного рахунку _______________ у ___________ відділенні банку
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники |Разом| У тому числі за кодами економічної класифікації видатків | |---------------------------------------------------------------------------------- | |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- атверджено кошто-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рисом на рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- Зміни внесені до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кошторису | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x -----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дата |підстава| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразок непарних сторінок книги аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам до 47-ї сторінки включно ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дата |Назва та|Перера-| У тому числі асигнування за кодами економічної класифікації виписки | номер |ховано |---------------------------------------------------------------------------------- органу |докумен-|(відіз-|1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | ержавно-| та |вано) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о казна-| |асигну-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ейства | |вань, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | устано- | |разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и банку)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----------------------------------- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|Друкувати на останній сторінці у --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| правому нижньому куті --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|У книзі пронумеровано --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|________________ (____) сторінок --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|Головний бухгалтер М.п. --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|"__"_____________ 200_ р. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразок ярлика та титульної сторінки
Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Книга обліку асигнувань та прийнятих

зобов'язань
за 20___ р.

Зразок 2-ї та 4-ї сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань ________________________________
(код програмної класифікації) --------------------------------------------------------------------- Показники |Разом| У тому числі за кодами економічної | |--------------------------------------------- | | 1000| 1100| 1110| | | | | -----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- атверджено кошто-| | | | | | | | | рисом на рік | | | | | | | | | -----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- міни, внесені до | | | | | | | | | кошторису | x | x | x | x | x | x | x | x | x -----------------| | | | | | | | | дата |підстава| | | | | | | | | --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- ---------------------------------------------------------------------
Зразки 3-ї та 5-ї сторінок книги обліку

асигнувань та прийнятих зобов'язань -------------------------------------------------------------------- ласифікації видатків -------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- -----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---- --------------------------------------------------------------------
Зразок 6-ї, 8-ї, 10-ї і т.д. сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань до 46-ї сторінки включно
_________________________________
(код програмної класифікації) ----------------------------------------------------------------------------------------- ата|Номер|Найменува-|Предмет | Сума,| Прийнято |доку-|ння підп- |зобов'яза-|усього|-------------------------------------------------- |мента|риємства, |ння (най- | | у тому числі за кодами економічної | |установи, |менування | |-------------------------------------------------- | |організа- |матеріаль-| | 1000| 1100| 1110| | | | | | | |ції та ін-|них цінно-| | | | | | | | | | | |шої юриди-|стей, пе- | | | | | | | | | | | |чної осо- |релік пос-| | | | | | | | | | | |би, за |луг тощо) | | | | | | | | | | | |якою прий-| | | | | | | | | | | | |нято зобо-| | | | | | | | | | | | |в'язання | | | | | | | | | | | ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- ---+-----+----------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+---- -----------------------------------------------------------------------------------------
Зразок 7-ї, 9-ї, 11-ї і т.д. сторінок книги

обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань

до 47-ї сторінки включно ---------------------------------------------------------------- зобов'язань | Сплачено за -------------------------------------------------|зобов'язанням класифікації видатків | -------------------------------------------------+-------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-------------- ----+-----+-----+-----+-----+----------------------------------- ----+-----+-----+-----+-----|Друкувати на останній сторінці у ----+-----+-----+-----+-----| правому нижньому куті ----+-----+-----+-----+-----| ----+-----+-----+-----+-----|У книзі пронумеровано ----+-----+-----+-----+-----|________________ (____) сторінок ----+-----+-----+-----+-----| ----+-----+-----+-----+-----|Головний бухгалтер М.п. ----+-----+-----+-----+-----| ----+-----+-----+-----+-----|"__"_____________ 200_ р. ---------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки аналітичного

обліку фактичних видатків
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ата|Номер | Відшкодовано видатків |мемо- |------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ріаль-|сума | у тому числі за кодами економічної класифікації видатків |ного | за |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ордера|орде-|1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ром, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |усьо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ---+------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ----------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- сього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: ________ ________ ___________ Перевірив: ________ ________ ___________ (посада) (підпис) (ініціали і (посада) (підпис) (ініціали і прізвище) прізвище)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

_____________________
(назва установи)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ --------------- --------------- од програмної
класифікації_________________
Картка аналітичного обліку отриманих

асигнувань
за 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники |Разом| У тому числі за кодами економічної класифікації видатків | |---------------------------------------------------------------------------------- | |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- атверджено кошто-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рисом на рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- міни, внесені до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кошторису | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x -----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дата |підстава| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надійшло асигнувань ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дата |Назва та| Разом | У тому числі за кодами економічної класифікації видатків виписки | номер | |---------------------------------------------------------------------------------- органу |докумен-| |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | ержавно-| та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о казна-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | устано- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и банку)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки аналітичного обліку отриманих асигнувань ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дата |Назва та| Разом | У тому числі за кодами економічної класифікації видатків виписки | номер | |---------------------------------------------------------------------------------- органу |докумен-| |1000|1100|1110| | | | | | | | | | | | | | | | | ержавно-| та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о казна-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | устано- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и банку)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- --------+--------+-------+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: ________ ________ ___________ Перевірив: ________ ________ ___________ (посада) (підпис) (ініціали і (посада) (підпис) (ініціали і прізвище) прізвище)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

06.10.2000 N 100

---------------- (назва установи)
Ідентифікаційний ---------- код за ЄДРПОУ ----------

КАРТКА

АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ

за ________________________200___року ___________________________________

(назва установи, що обслуговується)

Код відомчої класифікації видатків ______________________________
Одиниця виміру: грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники |КЕКВ| Надійшло | Касові | Збільшено необоротні активи: |Інші| Залишок | | | коштів | видатки | | | коштів | | |------------+------------+---------------------------------------------------------------| | на кінець | | | за- | спе- | за- | спе- | основні засоби | інші |немате-|незавершене| | звітного | | |галь-|ціаль-|галь-|ціаль-| |необо- |ріальні|капітальне | | періоду | | | ний | ний | ний | ний | | ротні |активи |будівництво| |------------| | |фонд | фонд |фонд | фонд | | мате- | | | | за- | спе- | | | | | | | |ріальні| | | |галь-|ціаль-| | | | | | | |активи | | | | ний | ний | | | | | | |-----------------------------------+-------+-------+-----------| |фонд | фонд | | | | | | |101|102|103|104|105|106|107|108|109|112|114|121|122|141|142|143| | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 | 23 | 24 | 25 | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальні |2000| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Придбання |2100| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Придбання |2110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | і предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | довгостроко- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальне |2120| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Будівництво |2121| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | житла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Будівництво |2122| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | адміністра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тивних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Інше |2123| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальний |2130| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реставрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальний |2131| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | житлового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальний |2132| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | адміністра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тивних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальний |2133| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонт та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Реставрація |2134| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | культури, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | історії та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | архітектури | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Створення |2200| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | державних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | запасів і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | резервів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Придбання |2300| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | землі і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нематеріаль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | них активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальні |2400| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Капітальні |2410| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | підприємствам| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (установам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | організаціям)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+----+-----+------+-----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------| Інші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: ________ ____________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали і призвище)
Перевірив: ________ ____________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали і призвище)
( Порядок доповнено Карткою аналітичного обліку капітальних
видатків згідно з Наказом Державного казначейства N 98
( z0649-05 ) від 27.05.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: