open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 532/566 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 764/4985
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 487 ( z0685-15 ) від 30.04.2015 }
Про затвердження Порядку контролю за цільовим
використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання

та комплектуючих виробів до них, що ввозяться в Україну

для реалізації інвестиційних проектів на територіях

пріоритетного розвитку в Житомирській області

Згідно зі статтею 9 Закону України від 03.12.99 N 1276-XIV
( 1276-14 ) "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (далі -
Закон) Н А К А З У Є М О :
1. Затвердити Порядок контролю за цільовим використанням
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них, що ввозяться в Україну для реалізації
інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області (додається). 2. Митним органам забезпечити виконання умов звільнення від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, перелік та обсяги
яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів
України, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них
(крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість -
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України для
реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного
розвитку в Житомирській області, відповідно до положень Закону
( 1276-14 ). 3. Державній податковій адміністрації в Житомирській області
згідно з узгодженим з Радою з питань територій пріоритетного
розвитку планом здійснювати відповідний контроль за додержанням
чинного законодавства щодо пільгового оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області. 4. Головному управлінню податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації України забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну
податкову адміністрацію України, Державну митну службу України.

Голова Державної Голова Державної митної
податкової адміністрації служби України
України

М.Я. Азаров Ю.П.Соловков

Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України,

Державної митної служби

України 13 жовтня 2000 р.

N 532/566
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 764/4985

Порядок

контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них,

що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних

проектів на територіях пріоритетного розвитку в

Житомирській області
1. Звільняються від обкладання ввізним митом сировина,
матеріали, перелік та обсяги яких визначаються в порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування,
обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних
товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання
та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів) під час
їх увезення в Україну для потреб власного виробництва, пов'язаного
з реалізацією інвестиційних проектів на територіях пріоритетного
розвитку в Житомирській області, суб'єктами підприємницької
діяльності, які, за укладеним з органом місцевого самоврядування
договором (контрактом), реалізують схвалені Радою з питань
територій пріоритетного розвитку (далі - Рада) вказані
інвестиційні проекти. Ці пільги встановлюються на період реалізації таких
інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років, починаючи з
дати першого ввезення (оформлення ввізної вантажної митної
декларації). 2. Підставою для застосування пільг, указаних у пункті 1
цього Порядку, суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує
схвалений Радою інвестиційний проект (далі - Суб'єкт), є наявність
рішення Ради про схвалення інвестиційного проекту, договір
(контракт) щодо реалізації цього інвестиційного проекту, укладений
Суб'єктом з органом місцевого самоврядування, а також
зовнішньоекономічний контракт та специфікації до нього, з
відміткою Ради. 3. Суб'єкт подає до митного органу, який здійснює митне
оформлення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
документи, вказані у пункті 2 цього Порядку. 4. Суб'єкт зобов'язаний до 5-го числа місяця, наступного за
звітним, подавати митному органу звіт про цільове використання
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них (крім підакцизних товарів), звільнених від
обкладання ввізним митом, а також устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
звільнених від обкладання податком на додану вартість (далі -
звіт), у трьох примірниках, за формою, що додається. Один примірник звіту залишається в справах митниці, другий -
з відміткою митниці до 20-го числа місяця, наступного за звітним,
подається цим Суб'єктом до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням Суб'єкта, третій - з відмітками митниці та
вказаного органу державної податкової служби подається Суб'єктом
до 20-го числа місяця, наступного за звітним, до Ради. 5. Контроль за цільовим використанням суб'єктами сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів) забезпечується взаємодією Ради,
Державної податкової адміністрації в Житомирській області,
Житомирської митниці з залученням фахівців відповідних державних
установ. 6. У разі виявлення під час перевірок органом державної
податкової служби фактів нецільового використання Суб'єктом
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів) цей податковий орган здійснює донарахування
та стягнення несплачених сум податку на додану вартість із
застосуванням передбачених законодавством фінансових санкцій, а
також інформує про це митницю, яка здійснила їх митне оформлення,
та Раду. Стягнення сум ввізного мита, донарахованих митним органом
унаслідок нецільового використання Суб'єктом звільнених від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів), здійснюється митним органом згідно з чинним
законодавством.
Начальник Головного управління справляння А.В.Богдан
податку на додану вартість Державної
податкової адміністрації України
Начальник управління платежів Державної С.В.Шульга
митної служби України

Додаток

до п.4 Порядку контролю за цільовим

використанням сировини, матеріалів,

устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, що

ввозяться в Україну для реалізації

інвестиційних проектів на територіях

пріоритетного розвитку в Житомирській

області
------------------------------------------------------------------ | До митниці |До органу державної | | | податкової служби | ---------------------+---------------------+--------------------| Дата відправлення | | | ---------------------+---------------------+--------------------| Дата отримання | | | -----------------------------------------------------------------
Звіт
про цільове використання сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них, звільнених від

обкладання ввізним митом, і устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, звільнених від обкладання

податком на додану вартість

за ________________________ 20____р.

(місяць)
Звіт подається суб'єктами підприємницької діяльності: до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - до митниці, що
здійснює митне оформлення; до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до органу
державної податкової служби за місцезнаходженням такого суб'єкта
(з відповідною відміткою митниці); до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до Ради з
питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада) (з
відмітками митниці та органу державної податкової служби).
Митниця _____________________________________________________

(місто, район)
Орган державної податкової служби____________________________

(місто, район)
------------------------------------------------------------------ Назва суб'єкта підприємницької | | діяльності (інвестора) | | ----------------------------------------+-----------------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------------+-----------------------| Реєстраційний номер платника податку | | ----------------------------------------+-----------------------| Місцезнаходження | | ----------------------------------------+-----------------------| Назва інвестиційного проекту | | ----------------------------------------+-----------------------| Дата і номер рішення Ради про схвалення | | інвестиційного проекту | | ----------------------------------------+-----------------------| Дата і номер договору (контракту) з | | органом місцевого самоврядування щодо | | реалізації інвестиційного проекту | | ----------------------------------------+-----------------------| Дата і реєстраційний номер договору | | (контракту) з іноземним постачальником | | ----------------------------------------+-----------------------| Дата першого ввезення (оформлення | | ввізної вантажної митної декларації) | | устаткування, обладнання та | | комплектуючих виробів до них (крім | | підакцизних товарів), без обкладання | | податком на додану вартість | | ----------------------------------------+-----------------------| Дата першого ввезення (оформлення | | ввізної вантажної митної декларації) | | сировини, матеріалів, устаткування, | | обладнання та комплектуючих виробів до | | них (крім підакцизних товарів), без | | обкладання ввізним митом | | -----------------------------------------------------------------
Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами
митниці та органу державної податкової служби.
У тис. грн. ----------------------------------------------------------------- N |Дата і номер | Митна | Умовно | Митна вартість|Залишок | з/п| вантажної | вартість|нараховані| використаних | | | митної | увезених| мито і | товарів | | |декларації * | товарів |податок на|---------------| | | | | додану |для |на ін-| | | | | вартість |власних |ші по-| | | | | |потреб |треби | | | | | |щодо | | | | | | |реаліза-| | | | | | |ції | | | | | | |інвести-| | | | | | |ційних | | | | | | |проектів| | | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| А | | | | | |на 1-е | | | | | | |число | | | | | | |звітного| | | | | | |місяця | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| 1 | | | | | | | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| 2 | | | | | | | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| ...| | | | | | | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| Б |Усього | | | | | | ---+--------------+---------+----------+--------+------+--------| В | | | | | |на 1-е | | | | | | | число | | | | | | |місяця, | | | | | | |наступ- | | | | | | |ного за | | | | | | |звітним | -----------------------------------------------------------------
-------------------- * Додаються копії ввізних вантажних митних декларацій.
Примітки:
1. Рядок В, графа 7 = рядок А, графа 7 + рядок Б, графа 3 -
рядок Б, графа 5 - рядок Б, графа 6. 2. Сума, зазначена в рядку Б графи 6, підлягає обкладенню
податком на додану вартість і внесенню до декларації про податок
на додану вартість. 3. Залишок товарів на 1-е число місяця, що настає за звітним
(рядок В графи 7), обов'язково розшифровується на окремому аркуші
за групами ввезених товарів (сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них).
Керівник _____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: