open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 531/565 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 765/4986
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 487 ( z0685-15 ) від 30.04.2015 }
Про затвердження Порядку контролю за цільовим

використанням сировини, матеріалів, устаткування,

обладнання та комплектуючих виробів до них, що

ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних

проектів на території міста Шостки Сумської області

Згідно зі статтею 5 Указу Президента України від 27.06.99
N 726/99 ( 726/99 ) "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території міста Шостки Сумської області" (далі -
Указ) Н А К А З У Є М О :
1. Затвердити Порядок контролю за цільовим використанням
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них, що ввозяться в Україну для реалізації
інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області
(додається). 2. Митним органам забезпечити виконання умов звільнення від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких
визначається в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів), що ввозяться на митну територію України для реалізації
інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області,
відповідно до положень Указу ( 726/99 ). 3. Державній податковій інспекції у місті Шостці згідно з
узгодженим з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради планом
здійснювати відповідний контроль за додержанням чинного
законодавства щодо пільгового оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності на території міста
Шостки. 4. Головному управлінню податку на додану вартість Державної
податкової адміністрації України забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну
податкову адміністрацію України, Державну митну службу України.
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Голова Державної митної
служби України Ю.П.Соловков
Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України,

Державної митної служби

України від

13.10.2000 р. N 531/565
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2000 р.

за 765/4986
Порядок

контролю за цільовим використанням сировини,

матеріалів, устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, що ввозяться

в Україну для реалізації інвестиційних проектів

на території міста Шостки Сумської області

1. Звільняються від обкладання ввізним митом сировина,
матеріали, перелік яких визначається в порядку, установленому
Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання та
комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів) і податком
на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектуючі
вироби до них (крім підакцизних товарів) під час їх увезення в
Україну суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані
на території міста Шостки і, за укладеним з виконавчим комітетом
Шосткинської міської ради (далі - Виконавчий комітет) договором
(контрактом), реалізують схвалені цим Виконавчим комітетом
інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності
на території міста Шостки Сумської області. Ці пільги встановлюються на період реалізації таких
інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років, починаючи з
дати першого ввезення (оформлення ввізної вантажної митної
декларації). 2. Підставою для застосування пільг, указаних у пункті 1
цього Порядку, суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує
інвестиційний проект, схвалений Виконавчим комітетом (далі -
Суб'єкт), є наявність рішення про схвалення інвестиційного
проекту, видане Виконавчим комітетом, договір (контракт) щодо
реалізації цього інвестиційного проекту, укладений Суб'єктом з
Виконавчим комітетом, а також зовнішньоекономічний контракт та
специфікації до нього, з відміткою Виконавчого комітету. 3. Суб'єкт подає до митного органу, який здійснює митне
оформлення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
документи, вказані у пункті 2 цього Порядку. 4. Суб'єкт зобов'язаний до 5-го числа місяця, наступного за
звітним, подавати митному органу звіт про цільове використання
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них (крім підакцизних товарів), звільнених від
обкладання ввізним митом, а також устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
звільнених від обкладання податком на додану вартість (далі -
звіт), у трьох примірниках, за формою, що додається. Один примірник звіту залишається в справах митниці, другий -
з відміткою митниці до 20-го числа місяця, наступного за звітним,
подається цим Суб'єктом до органу державної податкової служби в
місті Шостці, третій - з відмітками митниці та вказаного органу
державної податкової служби подається Суб'єктом до 20-го числа
місяця, наступного за звітним, до Виконавчого комітету. 5. Контроль за цільовим використанням суб'єктами сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів) забезпечується взаємодією
Виконавчого комітету, державного податкового органу в місті
Шостці, Глухівської митниці з залученням фахівців відповідних
державних установ. 6. У разі виявлення під час перевірок державним податковим
органом фактів нецільового використання Суб'єктом устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів) цей податковий орган здійснює донарахування та стягнення
несплачених сум податку на додану вартість із застосуванням
передбачених законодавством фінансових санкцій, а також інформує
про це митницю, яка здійснила їх митне оформлення, та Виконавчий
комітет. Стягнення сум ввізного мита, донарахованих митним органом
унаслідок нецільового використання Суб'єктом звільнених від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів), здійснюється митним органом згідно з чинним
законодавством.
Начальник Головного управління
справляння податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації
України А.В.Богдан
Начальник управління платежів
Державної митної служби України С.В.Шульга
Додаток

до п.4 Порядку контролю за

цільовим використанням

сировини, матеріалів,

устаткування, обладнання

та комплектуючих виробів

до них, що ввозяться в

Україну для реалізації

інвестиційних проектів на

території міста Шостки

Сумської області
------------------------------------------------------------------ | До митниці | До органу державної | | податкової служби -----------------+----------------------+------------------------ ата відправлення | | -----------------+----------------------+------------------------ ата отримання | | -----------------------------------------------------------------
Звіт

про цільове використання сировини, матеріалів,

устаткування, обладнання та комплектуючих

виробів до них, звільнених від обкладання

ввізним митом, і устаткування, обладнання

та комплектуючих виробів до них, звільнених від

обкладання податком на додану вартість

за ________________________ 20____р.

(місяць)
Звіт подається суб'єктами підприємницької діяльності: до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - до митниці, що
здійснює митне оформлення; до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до органу
державної податкової служби у місті Шостці (з відповідною
відміткою митниці); до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до
виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області
(далі - Виконавчий комітет) (з відмітками митниці та органу
державної податкової служби).
Митниця _________________________________________________________

(місто, район)
Орган державної податкової служби _______________________________

(місто, район) ----------------------------------------------------------------- Назва суб'єкта підприємницької | діяльності (інвестора) | --------------------------------------+-------------------------- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | --------------------------------------+-------------------------- Реєстраційний номер платника податку | --------------------------------------+-------------------------- Місцезнаходження | --------------------------------------+-------------------------- Назва інвестиційного проекту | --------------------------------------+-------------------------- Дата і номер рішення Виконавчого | комітету про схвалення | інвестиційного проекту | --------------------------------------+-------------------------- Дата і номер договору (контракту) з | Виконавчим комітетом щодо реалізації | інвестиційного проекту | --------------------------------------+-------------------------- Дата і реєстраційний номер договору | (контракту) з іноземним постачальником| --------------------------------------+-------------------------- Дата першого ввезення (оформлення | ввізної вантажної митної декларації) | устаткування, обладнання та | комплектуючих виробів до них (крім | підакцизних товарів), без | обкладання податком на додану вартість| --------------------------------------+-------------------------- Дата першого ввезення (оформлення | ввізної вантажної митної декларації) | сировини, матеріалів, устаткування, | обладнання та комплектуючих виробів | до них (крім підакцизних товарів), | без обкладання ввізним митом | ----------------------------------------------------------------- Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами
митниці та органу державної податкової служби.
У тис. грн. ----------------------------------------------------------------- |Дата і номер|Митна |Умовно |Митна вартість |Залишок /п|вантажної |вартість|нараховані|використаних товарів| |митної |увезених|мито і | | |декларації* |товарів |податок на| | | | |додану | | | | |вартість | | --+------------+--------+----------+--------------------+-------- | | | |для | на інші | | | | |реалізації| потреби | | | | |інвести- | | | | | |ційних | | | | | |проектів | | --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- А| | | | | |на 1-е | | | | | |число | | | | | |звітного | | | | | |місяця --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- 1| | | | | | --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- 2| | | | | | --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- ..| | | | | | --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- Б| Усього | | | | | --+------------+--------+----------+----------+---------+-------- В| | | | | |на 1-е | | | | | |число | | | | | |місяця, | | | | | |наступ- | | | | | |ного за | | | | | |звітним ----------------------------------------------------------------- ------------- * Додаються копії ввізних вантажних митних декларацій.
Примітки:
1. Рядок В, графа 7 = рядок А, графа 7 + рядок Б, графа 3 -
рядок Б, графа 5 - рядок Б, графа 6. 2. Сума, зазначена в рядку Б графи 6, підлягає обкладенню
податком на додану вартість і внесенню до декларації про податок
на додану вартість. 3. Залишок товарів на 1-е число місяця, що настає за звітним
(рядок В графи 7), обов'язково розшифровується на окремому аркуші
за групами ввезених товарів (сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них).
Керівник ________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М. П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: