open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 533/567 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 766/4987
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 487 ( z0685-15 ) від 30.04.2015 }
Про затвердження Порядку контролю за цільовим використанням

сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, що ввозяться в Україну

для реалізації інвестиційних проектів на території

міста Харкова

Згідно зі статтею 7 Закону України від 11.05.2000 N 1714-III
( 1714-14 ) "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
території міста Харкова" (далі - Закон) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за цільовим використанням
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них, що ввозяться в Україну для реалізації
інвестиційних проектів на території міста Харкова (додається). 2. Митним органам забезпечити виконання умов звільнення від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, перелік та обсяги
яких визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів
України, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них
(крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість -
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів), що ввозяться на митну територію України для
реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова,
відповідно до положень Закону ( 1714-14 ). 3. Державній податковій адміністрації у місті Харкові згідно
з узгодженим з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної
діяльності планом здійснювати відповідний контроль за додержанням
чинного законодавства щодо пільгового оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності на території міста
Харкова. 4. Головному управлінню справляння податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації України забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну
податкову адміністрацію України, Державну митну службу України.
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Голова Державної митної
служби України Ю.П.Соловков
Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України,

Державної митної служби України

13 жовтня 2000 р. N 533/567
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 766/4987
Порядок

контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них, що
ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів

на території міста Харкова
1. Звільняються від обкладання ввізним митом сировина,
матеріали, перелік та обсяги яких визначаються в порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України, устаткування,
обладнання та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних
товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання
та комплектуючі вироби до них (крім підакцизних товарів) під час
їх увезення на митну територію України - на територію міста
Харкова - для потреб власного виробництва, пов'язаного з
реалізацією інвестиційних проектів у пріоритетних видах
економічної діяльності на території вказаного міста, суб'єктами
підприємницької діяльності, які зареєстровані на території цього
міста і, за укладеним з Радою з питань спеціального режиму
інвестиційної діяльності (далі - Рада) договором (контрактом),
реалізують схвалені нею вищезазначені проекти. Ці пільги встановлюються на період реалізації таких
інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років, починаючи з
дати першого ввезення (оформлення ввізної вантажної митної
декларації). 2. Підставою для застосування пільг, указаних у пункті 1
цього Порядку, суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує
схвалений Радою інвестиційний проект (далі - Суб'єкт), є наявність
рішення Ради про схвалення інвестиційного проекту, договір
(контракт) щодо реалізації цього інвестиційного проекту, укладений
Суб'єктом з Радою, а також зовнішньоекономічний контракт та
специфікації до нього, з відміткою Ради. 3. Суб'єкт подає до митного органу, який здійснює митне
оформлення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
документи, вказані у пункті 2 цього Порядку. 4. Суб'єкт зобов'язаний до 5-го числа місяця, наступного за
звітним, подавати митному органу звіт про цільове використання
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них (крім підакцизних товарів), звільнених від
обкладання ввізним митом, а також устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів),
звільнених від обкладання податком на додану вартість (далі -
звіт), у трьох примірниках, за формою, що додається. Один примірник звіту залишається в справах митниці, другий -
з відміткою митниці до 20-го числа місяця, наступного за звітним,
подається цим Суб'єктом до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням Суб'єкта, третій - з відмітками митниці та
вказаного органу державної податкової служби подається Суб'єктом
до 20-го числа місяця, наступного за звітним, до Ради. 5. Контроль за цільовим використанням суб'єктами сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів) забезпечується взаємодією Ради,
Державної податкової адміністрації в місті Харкові, Східної
регіональної митниці з залученням фахівців відповідних державних
установ. 6. У разі виявлення під час перевірок державним податковим
органом фактів нецільового використання Суб'єктом устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів) цей податковий орган здійснює донарахування та стягнення
несплачених сум податку на додану вартість із застосуванням
передбачених законодавством фінансових санкцій, а також інформує
про це митницю, яка здійснила їх митне оформлення, та Раду. Стягнення сум ввізного мита, донарахованих митним органом
унаслідок нецільового використання Суб'єктом звільнених від
обкладання ввізним митом сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів), здійснюється митним органом згідно з чинним
законодавством.
Начальник Головного управління
справляння податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації
України А.В.Богдан
Начальник управління платежів
Державної митної служби України С.В.Шульга
Додаток

до п.4 Порядку контролю за цільовим

використанням сировини, матеріалів,

устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, що

ввозяться в Україну для реалізації

інвестиційних проектів на території

міста Харкова
------------------------------------------------------------------ | До митниці | До органу державної | | податкової служби ----------------------+-----------------+------------------------ ата відправлення | | ----------------------+-----------------+------------------------ ата отримання | | -----------------------------------------------------------------
Звіт
про цільове використання сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них, звільнених від

обкладання ввізним митом, і устаткування, обладнання та

комплектуючих виробів до них, звільнених від обкладання

податком на додану вартість

за ________________________ 20__ р.

(місяць)
Звіт подається суб'єктами підприємницької діяльності: до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - до митниці, що
здійснює митне оформлення; до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до органу
державної податкової служби за місцезнаходженням такого суб'єкта
(з відповідною відміткою митниці); до 20-го числа місяця, наступного за звітним, - до Ради з
питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада)
(з відмітками митниці та органу державної податкової служби).
Митниця _____________________________________________________

(місто, район) Орган державної податкової служби ___________________________

(місто, район)
------------------------------------------------------------------ азва суб'єкта підприємницької діяльності | інвестора) | ------------------------------------------+---------------------- дентифікаційний код за ЄДРПОУ | ------------------------------------------+---------------------- еєстраційний номер платника податку | ------------------------------------------+---------------------- ісцезнаходження | ------------------------------------------+---------------------- азва інвестиційного проекту | ------------------------------------------+---------------------- ата і номер рішення Ради про схвалення | нвестиційного проекту | ------------------------------------------+---------------------- ата і номер договору (контракту) з | иконавчим комітетом Харківської міської | ади щодо реалізації інвестиційного проекту| ------------------------------------------+---------------------- ата і реєстраційний номер договору | контракту) з іноземним постачальником | ------------------------------------------+---------------------- ата першого ввезення (оформлення ввізної | антажної митної декларації) устаткування, | бладнання та комплектуючих виробів до них | крім підакцизних товарів), без обкладання | одатком на додану вартість | ------------------------------------------+---------------------- ата першого ввезення (оформлення ввізної | антажної митної декларації) сировини, | атеріалів, устаткування, обладнання та | омплектуючих виробів до них (крім | ідакцизних товарів), без обкладання | візним митом | ----------------------------------------------------------------- Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами
митниці та органу державної податкової служби.
У тис. грн. ----------------------------------------------------------------- N |Дата і номер|Митна |Умовно |Митна вартість | Залишок /п|вантажної |вартість|нараховані|використаних | |митної |увезених|мито і | товарів | |декларації* |товарів |податок |----------------| | | |на додану |для ре- |на інші| | | |вартість |алізації|потреби| | | | |інвести-| | | | | |ційних | | | | | |проектів| | --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ А | | | | | | на 1-е | | | | | | число | | | | | | звітного | | | | | | місяця --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ 1 | | | | | | --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ 2 | | | | | | --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ ..| | | | | | --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ Б |Усього | | | | | --+------------+--------+----------+--------+-------+------------ В | | | | | | на 1-е | | | | | | число | | | | | | місяця, | | | | | | наступного | | | | | | за звітним ----------------------------------------------------------------- ----------------------- * Додаються копії ввізних вантажних митних декларацій.
Примітки: 1. Рядок В, графа 7 = рядок А, графа 7 + рядок Б, графа 3 -
- рядок Б, графа 5 - рядок Б, графа 6. 2. Сума, зазначена в рядку Б графи 6, підлягає обкладенню
податком на додану вартість і внесенню до декларації про податок
на додану вартість. 3. Залишок товарів на 1-е число місяця, що настає за звітним
(рядок В графи 7), обов'язково розшифровується на окремому аркуші
за групами ввезених товарів (сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них).
Керівник ______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: