open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З

N 568 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 листопада 2000 р.

за N 818/5039
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 409 ( z0705-11 ) від 23.05.2011 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про

порядок справляння акцизного збору в разі ввезення

товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

на митну територію України, затвердженої наказом

Держмитслужби від 21.01.2000 N 33
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Держмитслужби

N 15/3-121-ЕП ( v-121342-01 ) від 15.01.2001 )

У зв'язку з набранням чинності наказом Держмитслужби від
17.05.2000 N 285 "Про затвердження переліків товарів та інших
предметів, митне оформлення яких при ввезенні на митну територію
України (вивезенні за межі митної території України) здійснюється
із застосуванням податкових пільг відповідно до актів
законодавства, і документів, подання яких потрібне для
використання пільгового режиму оподаткування" (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29.06.2000 за N 375/4596 ( z0374-00,
z0375-00 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Інструкції про порядок справляння
акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України,
затвердженої наказом Держмитслужби від 21.01.2000 N 33
( z0073-00 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
08.02.2000 за N 73/4294 (далі - Інструкція), виклавши її в новій
редакції (додається).
2. Управлінню статистики (Овдієнко Н.Т.) разом з
Інформаційно-аналітичним митним управлінням (Копосов С.А.) унести
відповідні зміни до нормативно-довідкової бази та програмного
забезпечення.
3. Управлінню митних платежів (Шульга С.В.) і Правовому
управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню справами (Карпенко В.П.) після державної
реєстрації наказу забезпечити його розсилку до митних органів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
Голова Служби Ю.Соловков
Затверджено

Наказ Державної митної служби

України

21.01.2000 N 33

( z0073-00 )

(у редакції наказу Державної

митної служби України

13.10.2000 N 568)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2000 р.

за N 818/5039
Інструкція

про порядок справляння акцизного збору

в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності на митну територію України
1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію про порядок справляння акцизного збору в
разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
на митну територію України (далі - Інструкція) розроблено на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 66
( 66-97-п ) "Про затвердження Порядку справляння податку на
добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на
митну територію України", зі змінами та доповненнями. Інструкція визначає порядок справляння акцизного збору з
товарів, що ввозяться в Україну суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності, та контролю за правильністю його обчислення й
своєчасністю сплати, незалежно від дати укладення та умов
контрактів, а також порядок застосування положень актів
законодавства щодо звільнення від сплати цього податку. 1.2. Товари, що ввозяться в Україну, обкладаються акцизним
збором за ставками згідно із чинним законодавством. Перелік
товарів (продукції), які підлягають обкладенню акцизним збором, та
ставки цього збору наведено в додатку 1. 1.3. Акцизний збір сплачується платниками податку одночасно
зі сплатою мита та митних зборів. Моментом сплати акцизного збору
є момент оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД) з
метою вільного використання підакцизних товарів на митній
території України, а саме проставлення на ВМД відбитка особистої
номерної печатки інспектора митниці. Перерахування відповідних сум коштів на спеціальний рахунок
митного органу здійснюється платником податку або особою,
уповноваженою на декларування на підставі договору, до оформлення
попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари в
порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
23.01.97 N 52 ( 52-97-п ) "Про Порядок внесення обов'язкових
платежів у разі імпорту окремих видів товарів". Перерахування
вважається здійсненим з моменту надходження коштів на спеціальний
рахунок митного органу. Товари, за які не був сплачений акцизний збір, митному
оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони відповідно до
актів законодавства звільняються від обкладення цим збором. 1.4. Контроль за правильністю обчислення й своєчасністю
сплати акцизного збору з товарів, що ввозяться в Україну, під час
митного оформлення здійснюється митними органами. 1.5. Нарахування та стягнення акцизного збору при митному
оформленні давальницької сировини здійснюються з урахуванням
положень Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) та наказу
Міністерства фінансів України від 13.02.96 N 26 ( z0078-96 ) "Про
затвердження Положення про порядок видачі, обліку, погашення та
відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання),
що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.02.96 за N 78/1103. 1.6. На територіях вільних економічних зон положення цієї
Інструкції застосовуються з урахуванням особливостей, визначених
законом України про створення та умови функціонування конкретної
зони. 1.7. Митна вартість товарів та інших предметів визначається
згідно зі статтями 16 та 17 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ). 1.8. Акцизний збір справляється в національній валюті.
2. Об'єкти обкладення акцизним збором
2.1. Об'єктами обкладення акцизним збором відповідно до
пункту 1.2 цієї Інструкції є: 2.1.1. Митна вартість товарів (продукції), які ввозяться
(пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах
бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи
із частковою оплатою. 2.1.2. Митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені
за межами митної території України з давальницької сировини,
реімпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається
на митну територію України із зони митного контролю (магазинів
безмитної торгівлі), перерахована у валюту України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату
митного оформлення товарів (продукції). 2.2. До об'єктів обкладення акцизним збором не належать: 2.2.1. Підакцизні товари, що експортуються за межі митної
території України за іноземну валюту. 2.2.2. Підакцизні товари, які розміщуються на митних
ліцензійних складах, у магазинах безмитної торгівлі. 2.2.3. Зразки підакцизних товарів, що тимчасово ввозяться на
митну територію України з метою показу чи демонстрації на час
проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків під
зобов'язання організатора виставки про зворотне вивезення таких
зразків і залишаються власністю іноземних юридичних осіб. 2.3. До об'єктів обкладення акцизним збором алкогольних
напоїв та тютюнових виробів не належать: митна вартість увезених і конфіскованих на території України
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, власника яких не
визначено, а також таких, що перейшли до держави за правом
спадкоємства; митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
перевозяться через територію України транзитом; митна вартість імпортованої сировини, що ввозиться або
використовується для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових
виробів; митна вартість зразків алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, тимчасово ввезених на територію України з метою показу чи
демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних
осіб і їх використання на території України не має комерційного
характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, тимчасово ввезені в Україну й призначені для показу чи
демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад,
семінарів, ярмарків тощо, пропускаються через митний кордон за
рішенням митного органу в кількості, достатній з урахуванням мети
переміщення.
3. База обкладення акцизним збором
3.1. Базою обкладення акцизним збором (основою нарахування)
при обчисленні його суми із застосуванням ставки акцизного збору в
процентах є: при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України -
митна вартість, якщо інше не передбачено законами України; при митному оформленні готової продукції з давальницької
сировини українського замовника, яка повертається на митну
територію України, чи готової продукції із сировини іноземного
замовника, що реалізується на митній території України, - митна
вартість готової продукції, якщо інше не передбачено законами
України. Митна вартість таких товарів чи готової продукції з
давальницької сировини українського замовника не може бути меншою
ніж мінімальна митна вартість, якщо таку визначено Кабінетом
Міністрів України. 3.2. Базою обкладення акцизним збором (основою нарахування)
при обчисленні його суми із застосуванням ставки акцизного збору у
фіксованих сумах при ввезенні товарів, у тому числі вироблених з
давальницької сировини, є їх вага, об'єм, кількість або інший
натуральний показник, визначений у фізичних одиницях виміру,
установлених відповідними законами України.
4. Платники акцизного збору
4.1. Платниками акцизного збору є: суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи - виробники підакцизних
товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з
давальницької сировини; нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів
(послуг) на митній території України безпосередньо або через їх
постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із
законодавством; будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні
особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які
ввозять на митну територію України підакцизні товари, незалежно
від наявності внесених до них іноземних інвестицій; юридичні та фізичні особи, які купують (одержують в інші
форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари
в податкових агентів.
4.2. Платниками акцизного збору на алкогольні напої та
тютюнові вироби є: суб'єкти підприємницької діяльності - українські виробники
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за
дорученням яких виготовляється ця продукція на давальницьких
умовах; суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від дати їх
реєстрації та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю
без створення юридичної особи, які ввозять алкогольні напої та
тютюнові вироби на митну територію України як для власних, так і
для виробничих потреб з метою продажу або реалізації на умовах
комісії та реекспорту; юридичні особи, міжнародні організації, їх філії, відділення,
інші відокремлені підрозділи, які здійснюють реалізацію
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на митній території
України, включаючи операції з увезення (імпорту) в Україну
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, якщо реалізація таких
товарів на території України здійснюється цими суб'єктами через
постійні представництва, розташовані на території України.
5. Товари, з яких не справляється акцизний збір
5.1. Акцизний збір не справляється з: 5.1.1. Митної вартості сировини, імпортованої для виробництва
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозиться
підприємствами - виробниками алкогольних напоїв і тютюнових
виробів безпосередньо для виготовлення таких товарів, за наявності
довідки податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням
цього підприємства (форма довідки визначається Державною
податковою адміністрацією України). Один примірник довідки
залишається в справах митного органу. 5.1.2. Підакцизних товарів, які переміщуються через митну
територію України транзитом. При настанні гарантійного випадку під час транзиту товарів
через територію України перерахування відповідних сум до
державного бюджету здійснюється в порядку, установленому
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.96 N 1216
( 1216-96-п ) "Про Положення про надання фінансових гарантій
митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення". 5.1.3. Підакцизних товарів, які ввозяться в Україну в режимі
тимчасового ввезення під зобов'язання про зворотне вивезення. 5.1.4. Конфіскованого, спадкового, безхазяйного майна,
коштовностей та інших цінностей, які перейшли за правом
спадкування у власність держави. 5.1.5. Товарів, що поставляються в Україну відповідно до
положень Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ). 5.1.6. Підакцизних товарів, які ввозяться в Україну на
виконання положень міжнародних угод за участю України, якщо
відповідна угода передбачає звільнення від цього виду збору. 5.2. У разі реалізації та відчуження підакцизних товарів,
зазначених у пункті 5.1 цієї Інструкції, акцизний збір
справляється на загальних підставах.
6. Порядок нарахування
6.1. Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено у
відсотках до митної вартості товару, обчислюється за формулою
Са = В * А,
де Са - сума акцизного збору, В - митна вартість, А - ставка
акцизного збору. Приклад такого нарахування наведено в додатку 2.
6.2. Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено в
грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару,
обчислюється за формулою

Са = Н * А,
де Са - сума акцизного збору, Н - кількість товару у фізичних
одиницях виміру, визначених відповідним законом, А - ставка
акцизного збору. Приклад такого нарахування наведено в додатку 3.
7. Порядок стягнення не сплаченого в установлені терміни

акцизного збору
Не сплачені у визначені терміни суми акцизного збору з
товарів, що ввозяться, а також суми цього податку, не сплачені
внаслідок інших дій (порушення митних правил), що спричинили їх
недоїмку, списуються уповноваженими установами банку за рішеннями
суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів у
порядку, установленому чинним законодавством.
Начальник Управління
митних платежів С.Шульга
Додаток 1

до п. 1.2 Інструкції

про порядок справляння

акцизного збору в разі

ввезення товарів суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності на митну

територію України

Перелік товарів (продукції), які

підлягають обкладенню акцизним збором

згідно з чинним законодавством, та ставки цього збору
--------------------------------------------------------------------- од виробів |Опис товару за Гармонізованою | Ставки |Законодавчий за | системою опису та кодування | акцизного | акт армонізова-| товарів | збору у | ною | | твердих | системою | | ставках з | опису та | | одиниці | кодування | | товару | товарів | |(продукції)| | | або у | | | відсотках | | |до обороту | -----------+------------------------------+-----------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 -----------+------------------------------+-----------+------------- | | | 203 00 |Пиво солодове | 0,14 грн. |ЗУ N 1581-III | | за 1 л |( 1581-14 ) | | | 23.03.2000 | | | 204 (крім |Вина виноградні натуральні, | 0, 8 грн. | ЗУ N 2137-III 204 10, |включаючи кріплені (з | за 1 л | ( 2137-14 ) 204 30, |урахуванням статті 2 цього | | 07.12.2000 204 21 |Закону) | | 00, | | | 204 29 | | | 00) | | | 204 10 |Вина ігристі, шампанське: в | 1,6 грн. | - " - |тому числі шампанські вина, | за 1 л | |що містять у назві слово | | |"Champagne" | | | | | 204 21 100 |Вино газоване (за винятком | 1,6 грн. | - " - 204 29 100 |зазначеного в субпозиції 2204 | за 1 л | |10) | | | | | 204 30 |інші сусла виноградні (в тому | 0 | - " - |числі коньячні та шампанські | | |виноматеріали) | | | | | 205 |Вермути та інші вина | 2,6 грн. | ЗУ N 1582-III |виноградні натуральні з | за 1л | ( 1582-14 ) |добавкою рослинних або | | 23.03.2000 |ароматичних екстрактів (з | | |урахуванням статті 2 цього | | |Закону) | | | | | 206 |інші напої зброджені (сидр | 2,6 грн. | - " - |яблучний, сидр грушевий - | за 1л | |перру, медовий напій) | | | (з урахуванням статті 2 | | |цього Закону) | | | | | 207 |Спирт етиловий |16 грн. за | - " - |неденатурований з вмістом |1 л 100% | |спирту не менш як 80 % |спирту | |об'єму; спирт етиловий та | | |інші спиртні напої, | | |денатуровані, будь-якої | | |міцності | | |(з урахуванням статті 6 цього | | |Закону) | | | | | 208 |Спирт етиловий |16 грн. за | ЗУ N 1582-III крім |неденатурований з вмістом |1 л 100% | ( 1582-14 ) 208 10 900 |спирту менш як 80 % об'єму; |спирту | 23.03.2000 |міцні спиртні напої, лікери | | ільки |та інші алкогольні напої, | | пирт |складові спиртові | | оньячний) |напівфабрикати, що | | |використовуються для | | |виготовлення напоїв (з | | |урахуванням статті 6 цього | | |Закону) | | | | | 208 10 900 |Тільки спирт коньячний (з | 0 | - " - |урахуванням статті 4 цього | | |Закону) | | | | | 401 |Тютюнова сировина. Тютюнові | 0 | ЗУ N 1246-XIV |відходи | | ( 1246-14 ) | | | 19.11.99 402 10 000 |Сигари (в т. ч. сигари з | 20 грн. | - " - |обрізаними кінцями), сигарили |за 100 шт. | |(сигари тонкі), інші | | | | | 402 20 001 |Сигарети без фільтру з тютюну | 5 грн. | ЗУ N 2138-III |(цигарки) |за 1000 шт.| ( 2138-14 ) | | | 07.12.2000 402 20 002 |Сигарети з фільтром з тютюну | 10 грн. | - " - |(цигарки) |за 1000 шт.| | | | 403 (крім |інший промислово виготовлений | 0 | ЗУ N 1246-XIV 403 99 |тютюн і промислові замінники | | ( 1246-14 ) 00, |тютюну | | 19.11.99 403 10 | | | 00) | | | 403 10 000 |тютюн для паління ( в тому | 10 грн. | - " - |числі із замінниками або без | за 1 кг | |замінників тютюну в будь-якій | | |пропорції) | | | | | 403 99 100 |тютюн для жування, тютюн для | 10 грн. | - " - |нюхання | за 1 кг | |Легкі дистиляти: | | | | | 710 00 110 |для специфічних процесів | 12 євро | ЗУ N 1214-XIV |переробки |за 1000 кг | ( 1214-14 ) | | | 04.11.99 | | | 710 00 150 |для хімічних перетворень в | 12 євро | - " - |процесах, не зазначених у |за 1000 кг | |позиції 2710 00 110 | | |Спеціальні бензини: | | | | | 710 00 210 |уайт - спірит | 12 євро | - " - | |за 1000 кг | 710 00 250 |інші | 20 євро | - " - | |за 1000 кг | |Бензини моторні: | | | | | 710 00 310 |бензини авіаційні | 20 євро | ЗУ N 1214-XIV | |за 1000 кг | ( 1214-14 ) | | | 04.11.99 | | | 710 00 330 |А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, | 60 євро | ЗУ N 1962-III 710 00 350 |А-92, |за 1000 кг | ( 1962-14 ) |АІ-93, А-95, А-96, А-98 | | 21.09.2000 |та бензини моторні інших | | |марок | | | | | 710 00 330 |Тільки бензини моторні | | 710 00 350 |сумішеві з вмістом не менше 5 | | |відсотків високооктанових | | |кисневмісних добавок | | | |20 євро за | ЗУ N 1214-XIV |А-76 Ек, А-80 Ек, | 1000 кг | ( 1214-14 ) | | | 04.11.99 |А-92 Ек, АІ-93 Ек, |20 євро за | - " - | | 1000 кг | |А-95 Ек, А-98 Ек | | - " - | |20 євро за | |паливо бензинове реактивне | 1000 кг | - " - 710 00 370 | | | |інші легкі фракції |20 євро за | - " - 710 00 390 | | 1000 кг | | | | | |20 євро за | | | 1000 кг | |Середні дистиляти: | | | | | 710 00 410 |для специфічних процесів |20 євро за| - " - |переробки | 1000 кг | | | | 710 00 450 |для хімічних перетворень в | 12 євро | - " - |процесах, не зазначених у |за 1000 кг | |позиції 2710 00410 | | |Для інших цілей: гас | | |(керосин): | | | | | 710 00 510 |паливо реактивне |12 євро за | - " - | | 1000 кг | 710 00 550 |інший | 20 євро | - " - 710 00 590 | |за 1000 кг | | | | 710 00 610 |Важкі дистиляти (дизельне | 30 євро | ЗУ N 1962-III 710 00 650 |пальне) |за 1000 кг | ( 1962-14 ) 710 00 690 | | | 21.09.2000 | | | 113 |Ювелірні вироби | 55% | ЗУ N 1214-XIV 114 | | | ( 1214-14 ) | | | 04.11.99 |Транспортні засоби з | | |поршневим двигуном | | |внутрішнього згоряння із | | |запалюванням від іскри та з | | |кривошипно - шатунним | | |механізмом: | | | | | 703 21 100 |- з робочим об'ємом | 0,2 євро | ЗУ N 2134-III |циліндрів двигуна не більш |за 1 куб.см| ( 2134-14 ) |як 1000 куб. см, нові | | 07.12.2000 | | | 703 21 90 |- з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна не більш | | |як 1000 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 21 901 |- до 5 років включно | 0,4 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 21 903 |- понад 5 років | 0,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 22 |- з робочим об'ємом | 0,2 євро | - " - 10, |циліндрів двигуна більш як |за 1 куб.см| 703 22 190 |1000 куб. см, але не більш як | | |1500 куб. см, нові: | | |автомобілі, обладнані для | | |проживання; інші | | | | | 703 22 90 |- з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна більш як | | |1000 куб. см, але не більш як | | |1500 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 22 901 |- до 5 років включно | 0,4 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 22 903 |- понад 5 років | 0,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 23 |- з робочим об'ємом | 0,3 євро | - " - 10, |циліндрів двигуна більш як |за 1 куб.см| 703 23 190 |1500 куб. см, але не більш як | | |2200 куб. см, нові: | | |автомобілі, обладнані для | | |проживання; інші | | | | | 703 23 |- з робочим об'ємом | 0,6 євро | - " - 10, |циліндрів двигуна більш як |за 1 куб.см| 703 23 190 |2200 куб. см, але не більш як | | |3000 куб. см, нові: | | |автомобілі, обладнані для | | |проживання; інші | | | | | 703 23 90 |- з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна більш як | | |1500 куб. см, але не більш як | | |2200 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 23 901 |- до 5 років включно | 0,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 23 903 |- понад 5 років | 0,9 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 23 90 |- з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна більш як | | |2200 куб. см, але не більш як | | |3000 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 23 901 |- до 5 років включно | 1,2 євро | ЗУ N 2134-III | |за 1 куб.см| ( 2134-14 ) | | | 07.12.2000 | | | 703 23 903 |- понад 5 років | 1,8 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 24 100 |- з робочим об'ємом циліндрів | 1,0 євро | |двигуна більш як 3000 куб. |за 1 куб.см| - " - |см, нові | | | | | 703 24 90 |- з робочим об'ємом циліндрів | | |двигуна більш як 3000 куб. | | |см, що були у користуванні: | | | | | 703 24 901 |- до 5 років включно | 2,0 євро | - " - | |за 1 куб.см| 703 24 903 |- понад 5 років | 3,0 євро | - " - | |за 1 куб.см| |інші автомобілі з двигуном | | |внутрішнього згоряння | | |(дизельні та напівдизельні | | |двигуни, що працюють | | |на пальному з низьким | | |цетановим числом): | | | | | 703 31 100 |- з робочим об'ємом циліндрів | 0,2 євро | - " - |двигуна не більш як 1500 куб. |за 1 куб.см| |см, нові | | | | | 703 31 90 |- з робочим об'ємом циліндрів | | |двигуна не більш як 1500 куб. | | |см, що були у користуванні: | | | | | 703 31 901 |- до 5 років включно | 0,4 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 31 903 |- понад 5 років | 0,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 32 |- з робочим об'ємом | 0,3 євро | - "- 10, |циліндрів двигуна більш як |за 1 куб.см| 703 32 190 |1500 куб. см, але не більш як | | |2500 куб. см, нові: | | |автомобілі, обладнані для | | |проживання; інші | | | | | 703 32 90 |- з робочим об'ємом циліндрів | | |двигуна більш як 1500 куб. | | |см, але не більш як | | |2500 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 32 901 |- до 5 років включно | 0,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 32 903 |- понад 5 років | 0,9 євро | ЗУ N 2134-III | |за 1 куб.см| ( 2134-14 ) | | | 07.12.2000 | | | 703 33 |- з робочим об'ємом | 0,8 євро | - " - 10, |циліндрів двигуна більш як |за 1 куб.см| 703 33 190 |2500 куб. см, нові: | | |автомобілі, обладнані для | | |проживання; інші | | | | | 703 33 90 |- з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна більш як | | |2500 куб. см, що були у | | |користуванні: | | | | | 703 33 901 |- до 5 років включно | 1,6 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 33 903 |- понад 5 років | 2,4 євро | - " - | |за 1 куб.см| | | | 703 90 |інші (з електродвигуном, |100 євро за| - " - |інші) | 1 шт. | | | | 703 10 |Автомобілі, спеціально | 0,6 євро | |призначені для руху по |за 1 куб.см| - " - |снігу; спеціальні автомобілі | | |для перевезення гравців у | | |гольф та інші подібні | | |транспортні засоби | | | | | 711 40 000 |Мотоцикли (включаючи мопеди) | 0,2 євро | - " - 711 50 000 |і велосипеди з встановленим |за 1 куб.см| 711 90 000 |допоміжним двигуном, з | | |колясками або без них, з | | |об'ємом циліндрів двигуна | | |більш як 500 куб. см, але не | | |більш як 800 куб. см; більш | | |як 800 куб. см; інші | | | | | 716 10 990 |Причепи і напівпричепи | 100 євро | - " - |житлові, масою більш як 3500 | за 1 шт. | |кг | | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Листа Держмитслужби N 15/3-121-ЕП
( v-121342-01 ) від 15.01.2001 )

Додаток 2

до пункту 6.1 Інструкції

про порядок справляння

акцизного збору в разі

ввезення товарів суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності на митну

територію України
Приклад нарахування акцизного збору, якщо ставку встановлено у

відсотках до митної вартості товару
Митна вартість товару (ювелірні вироби) - 10 000 грн. Сума ввізного мита - 5000 грн. Ставка акцизного збору - 55%
--------------------------------------------------------------------- 7 |Нарахування |Вид | Основа нарахування| Ставка | Сума | СП | |мита та |----+--------------------+--------+-------+-----| |митних зборів | 027| 15 000 грн. | 55% | 8 250 | 01 | | | | | | | |

Додаток 3

до пункту 6.2 Інструкції

про порядок справляння

акцизного збору в разі

ввезення товарів суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності

на митну територію України

Приклад нарахування акцизного збору, якщо ставку

встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної

одиниці виміру товару
Кількість товару (сигарети з тютюну (цигарки) - 1 000 000 шт. Ставка акцизного збору - 10 грн. за 1000 шт.
--------------------------------------------------------------------- 7 |Нарахування |Вид | Основа нарахування| Ставка | Сума | СП | |мита та |----+--------------------+--------+-------+-----| |митних зборів | 027| 1 000 000 шт. |10 грн. | 10 000| 01 | | | | |за 1000 | | | | | | |шт. | | |

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: