open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 165 від 16.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.
vd20001016 vn165 за N 772/4993
Затверджено

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України

16.10.2000 N 165 ( z0770-00 )

Інструкція

щодо заповнення документа про перевезення

Інструкція розроблена відповідно до Положення про контроль за
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).
Вона визначає порядок заповнення документа про перевезення, форма
якого наведена в додатку 4 до зазначеного Положення.
1. Експортер/повідомник заповнює блоки з 1 до 22. 2. Імпортер (якщо це не особа, відповідальна за
утилізацію/видалення) заповнює блок 23. 3. Особа, яка відповідає за утилізацію/видалення, заповнює
блоки 24 та 25. 4. Блоки з 26 до 28 призначаються для заповнення митними
службами в пунктах пропуску через державний кордон. 5. Для забезпечення належного виконання положень Базельської
конвенції ( 995_022 ) доцільно застосовувати таку послідовність
щодо заповнення і розсилання документа про перевезення: Документ про перевезення має супроводжувати кожну партію
вантажу. У разі загального повідомлення для кожної партії вантажу
вимагається окремий документ про перевезення, до якого потрібно
прикласти копію повідомлення з усіма візами. Експортер/виробник заповнює документ про перевезення під час
відвантаження. Перший перевізник заповнює блок 10 і проставляє у
ньому свій підпис. Один примірник залишається в
експортера/виробника для долучення до справи. Кожний наступний перевізник робить те саме, що й перший
первізник, заповнюючи блок 11 чи блок 12 під час передачі вантажу.
Один примірник підписаного документа залишається у попереднього
перевізника для долучення до справи. Якщо в конкретному
перевезенні відходів бере участь більше трьох перевізників, то до
документа про перевезення слід зробити додаток, який міститиме
відповідну інформацію. Якщо особа, відповідальна за утилізацію/видалення, отримує
відходи, то уповноважений представник особи, відповідальної за
утилізацію/видалення, заповнює блок 24 і передає один примірник
останньому перевізнику. Особа, відповідальна за
утилізацію/видалення, повинна направити підписаний примірник
документа про перевезення експортеру і компетентному органу
держави експорту. Після завершення утилізації/видалення відходів
особа, відповідальна за утилізацію/видалення, заповнює блок 25
документа про перевезення і направляє його підписані примірники
експортеру і компетентному органу країни експорту.
Блок 1. Укажіть ту саму інформацію, що й у блоках 1 та 10
повідомлення. Блок 2. Укажіть ту саму інформацію, що й у блоці 2
повідомлення. Блок 3. Укажіть номер повідомлення, до якого відноситься
зазначена партія вантажу. Цей номер копіюється з верхнього правого
кута повідомлення. Укажіть також, чи застосовується до даного
конкретного перевезення одне повідомлення чи загальне повідомлення
для кількох перевезень. Блок 4. У разі кількох перевезень укажіть порядковий номер
відвантаження із загального числа перевезень, зазначених у блоці 4
повідомлення, наприклад у разі четвертого відвантаження із
загальної кількості намічених одинадцяти відвантажень згідно із
загальним повідомленням, укажіть "4 з 11". Блоки 5, 6, 7. Укажіть повну назву, адресу, номери телефону і
телефаксу кожного фактичного первізника, а також ім'я, адресу,
номери телефону і телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок
у будь-який час у разі виникнення будь-якої непередбаченої
ситуації у ході перевезення вантажу. Зазначте інформацію щодо
першого перевізника в блоці 5, щодо другого - у блоці 6 і щодо
останнього - у блоці 7. Якщо в перевезенні бере участь більше
трьох перевізників, то відповідну інформацію щодо кожного з них
потрібно викласти в додатку до документа про перевезення. Блоки 8, 9.Укажіть ту саму інформацію, що наводиться в блоках
8 та 9 повідомлення. Блоки 10, 11, 12. Укажіть транспортні засоби, що
застосовуються, і, у відповідних випадках, ліцензійний чи
реєстраційний номер транспортного засобу. Кожний наступний
перевізник (чи його представник) повинен підписати документ про
перевезення при отриманні вантажу. Перший перевізник заповнює блок
10, другий - блок 11 і останній - блок 12. Якщо в перевезенні бере
участь більше трьох перевізників, то відповідну інформацію щодо
кожного з них слід викласти в додатку до документа про
перевезення. Один примірник підписаної форми залишається в експортера. З
кожною наступною передачею вантажу іншому перевізнику один
примірник підписаної форми залишається у попереднього перевізника.
Перша дата передачі має відповідати даті фактичного початку
транскордонного перевезення. Блоки 13, 14, 15, 16. Укажіть ту саму інформацію, що наведена
у відповідних блоках повідомлення. Блок 17. Укажіть фактичну вагу (у кілограмах) чи фактичний
об'єм (у літрах) вантажу, що перевозиться, і, у разі можливості,
прикладіть копії квитанцій про зважування. Блок 18. Укажіть тип упаковки (коди див. на зворотному боці
форми) і число упаковок, з яких складається вантаж. Блок 19. Укажіть ту саму інформацію, яка наводиться у блоках
17, 18 і 19 повідомлення. Блок 20. Укажіть застережні заходи, які потрібно
застосовувати при поводженні з вантажем, наприклад інструкцію
виробника з техніки безпеки щодо поводження з відходами для
робітників, включно з діями у разі розливу, транспортні аварійні
картки. У разі потреби, слід користуватися додатками. Блок 21. Укажіть фактичну дату початку перевезення. Ця дата
має відповідати першій даті передачі вантажу, указаній у блоці 10. Блок 22. Під час відвантаження уповноважений представник
експортера/виробника підписує документ про перевезення і
проставляє в ньому дату. Прізвище уповноваженого представника
експортера/виробника також потрібно зазначити великими літерами
поруч з підписом. Слід відзначити, що своїм підписом у заяві експортер і/чи
виробник засвідчує, що інформація є повною і достовірною, і що
діють письмові контрактні зобов'язання і необхідні страхові чи
інші фінансові гарантії. Він також засвідчує, що від відповідних
компетентних органів отримано письмову згоду. Блок 23. Заповнюється імпортером чи особою, відповідальною за
утилізацію/видалення. Укажіть кількість отриманих відходів у
кілограмах чи літрах, дату їх отримання, назву імпортера і
поставте підпис його уповноваженого представника. Прізвище
уповноваженого представника імпортера також потрібно зазначити
великими літерами поруч з підписом. Укажіть також, прийнято чи не
прийнято зазначений вантаж, відзначивши хрестиком відповідний
квадрат. Якщо вантаж з якоїсь причини не прийнято, то імпортер
повинен терміново зв'язатися із своїм(и) компетентним(и)
органом(ами). В іншому разі імпортер чи особа, відповідальна за
утилізацію/видалення, (бажано протягом трьох робочих днів) повинна
направити підписані копії документа про перевезення експортеру і
компетентному(им) органу(ам) країни експорту та інших
заінтересованих країн. Оригінал документа про перевезення повинен
супроводжувати вантаж від початку перевезення до моменту отримання
відходів на об'єкті з утилізації/видалення і має бути заповнений і
підписаний перевізником(ами), коли він передається від імпортера
особі, відповідальній за утилізацію/видалення. Блок 24. Заповнюється уповноваженим представником особи,
відповідальної за утилізацію/видалення, після отримання
транскордонного вантажу відходів. У цьому блоці слід зазначити
кількість отриманих відходів у кілограмах чи літрах, дату
отримання, назву особи, відповідальної за утилізацію/видалення, і
поставити підпис та зазначити поруч великими літерами прізвище її
уповноваженого представника. Укажіть також, прийнято чи не
прийнято вантаж, відзначивши хрестиком відповідний квадрат. Якщо
вантаж з якоїсь причини не прийнято, то особа, відповідальна за
утилізацію/видалення, повинна терміново зв'язатися зі своїм(и)
компетентним(и) органом(ами). Зазначте також дату завершення
операції з утилізації/видалення відходів і метод
утилізації/видалення. Після отримання відходів особа,
відповідальна за утилізацію/видалення, повинна вручити підписаний
примірник документа про перевезення перевізнику. Особа,
відповідальна за утилізацію/видалення, повинна також направити
підписані копії документа про перевезення експортеру і
компетентному органу країни експорту. Деякі країни вимагають, щоб
це підтвердження видавалося протягом трьох робочих днів і
направлялося також іншим відповідним компетентним органам.
Оригінал документа про перевезення, як правило, залишається в
особи, відповідальної за утилізацію/видалення. Блок 25. Заповнюється уповноваженим представником особи,
відповідальної за утилізацію/видалення, для підтвердження факту
завершення операції з утилізації/видалення відходів. У цьому блоці
слід зазначити дату завершення операції з утилізації/видалення,
назву особи, відповідальної за утилізацію/видалення, і поставити
підпис уповноваженого представника особи, відповідальної за
утилізацію/видалення. Прізвище уповноваженого представника особи,
відповідальної за утилізацію/видалення, також має бути вказано
великими літерами поруч з підписом. Підписані примірники форми із заповненим блоком 25 повинні
направлятися експортеру і компетентному органу країни експорту.
Деякі країни вимагають, щоб підтвердження факту
утилізації/видалення відходів було дано протягом 180 днів після
отримання відходів і було направлено також іншим відповідним
компетентним органам. Оригінал документа про перевезення, як
правило, залишається в особи, відповідальної за
утилізацію/видалення. Блоки 26, 27, 28. (Зворотний бік форми) Призначені для митних служб у пунктах пропуску через
державний кордон країн експорту, імпорту і транзиту. Деякі країни
вимагають, щоб митний пункт на ділянці кордону, де відходи
залишають територію країни, надсилав копію документа про
перевезення компетентному(им) органу(ам), який(і) видали згоду на
експорт.
Начальник Управління відходів
Департаменту екологічної безпеки О.Толстіков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: