open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національної ради

з питань телебачення

і радіомовлення

27.11.2002 р. N 1026

ІНСТРУКЦІЯ

Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення про порядок здійснення перевірок

телерадіоорганізацій України

1.1. Ця Інструкція про порядок здійснення перевірок
телерадіоорганізацій України посадовими особами Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Інструкція)
встановлює загальні правила проведення перевірок
телерадіоорганізацій України.
1.2. Інструкція визначає порядок проведення перевірки
телерадіоорганізацій, строки проведення перевірок, перелік
документів, які стосуються предмету перевірки.
1.3. Викладені в Інструкції правила і рекомендації є
обов'язковими при здійсненні перевірок.
2. Законність (чинність) проведення перевірок
2.1. Перевірка дотримання телерадіоорганізацією чинного
законодавства та умов ліцензій (далі - перевірка) здійснюється
згідно з наказом голови Національної ради про проведення
перевірок, за рішенням Національної ради або за дорученням голови
Національної ради, першого заступника голови, заступника голови,
відповідального секретаря Національної ради.
2.2. Перевірки проводяться представниками Національної ради в
областях (регіонах) та працівниками апарату, які мають на це
повноваження. Можна залучати до перевірок представників
Національної ради з інших областей (регіонів).
2.3. У деяких випадках до перевірки можуть залучатися
представники місцевої державної влади, місцевого самоврядування,
громадських організацій, фахівці-експерти.
2.4. Для проведення перевірки Національною радою видається
документ у формі посвідчення на проведення перевірки (додаток N 1)
за підписом голови Національної ради (першого заступника),
скріплений печаткою.
2.5. Посвідчення на проведення перевірок ТРО реєструється в
книзі обліку (додаток N 2) із зазначенням номера, дати, керівника,
який підписав розпорядчий документ. Книга обліку має бути
пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою.
2.6. Книга обліку ведеться і зберігається загальним відділом
в установленому порядку.
3. Види перевірок
3.1. Планові перевірки
3.1.1. Планові перевірки проводяться згідно з наказом голови
Національної ради про проведення перевірок та рішення Національної
ради України з питань телебачення та радіомовлення.
3.1.2. Планові перевірки здійснюються у тих
телерадіоорганізаціях, у яких закінчується термін дії ліцензії
Національної ради, та телерадіоорганізаціях, які подали у
встановленому порядку заяви на участь у конкурсному відборі на
право користування каналами мовлення.
3.1.3. Представники Національної ради в областях (регіонах)
самостійно складають графіки перевірок цих ТРО та надсилають їх до
Національної ради.
3.1.4. Такі перевірки здійснюються згідно з даною Інструкцією
і завершуються не пізніше, ніж за три тижні до закінчення дії
ліцензії або розгляду результатів конкурсного відбору Національною
радою.
3.2. Позапланові перевірки
3.2.1. Для попередження правопорушень у діяльності ТРО
працівниками Національної ради (представниками Національної ради в
областях (регіонах) проводиться моніторинг програм та передач.
3.2.2. У разі виявлення порушення з боку ТРО при проведенні
моніторингу програм та передач (далі - моніторинг) представник
Національної ради в областях (регіонах), контрольно-аналітичний
відділ Національної ради (служба) повинен повідомити ТРО про
виявлені порушення та взяти письмове пояснення про причини цього
порушення.
3.2.3. Якщо протягом місяця зазначені порушення
продовжуються, представник Національної ради в області (регіоні),
контрольно-аналітичний відділ повинен в доповідній повідомити
керівництво Національної ради про виявлені факти порушення.
3.2.4. У разі доцільності здійснення перевірки зазначеної
ТРО, головою Національної ради, першим заступником голови,
заступником голови або відповідальним секретарем Національної ради
дається доручення про проведення перевірки.
4. Проведення перевірки ТРО
4.1. Проведення моніторингу
4.1.1. Напередодні перевірки (перед перевіркою) протягом доби
(з 00.00 до 00.00), здійснюється моніторинг програм даної
телерадіоорганізації та результати фіксуються в Акті проведення
моніторингу.
4.1.2. Моніторинг проводиться без попередження даної ТРО.
4.1.3. Моніторинг може проводитись у різні часові відрізки,
але загальний обсяг моніторингу не може бути менший ніж 25 % від
заявленого в ліцензії обсягу мовлення (якщо загальний обсяг
мовлення даної ТРО становить 24 години на добу, то загальний обсяг
моніторингу становитиме не менше 6 годин на добу).
4.1.4. Після проведення моніторингу, працівник Національної
ради, який здійснює перевірку телерадіоорганізації, зобов'язаний
попередити керівництво телерадіоорганізації про здійснення такої
перевірки не менше ніж за 3 доби до початку здійснення перевірки.
4.1.5. Перевірка проводиться не пізніше ніж за 10 діб після
проведення моніторингу.
4.1.6. Якщо перевірка здійснюється працівником Національної
ради під час відрядження, то керівництво телерадіоорганізації має
бути попереджене про здійснення такої перевірки не менше ніж за 1
добу до початку перевірки.
4.1.7. Працівник Національної ради, який здійснює перевірку,
повинен ознайомити керівника ТРО, на підставі чого проводиться
перевірка (наказ або розпорядження, посвідчення про відрядження,
документи, що засвідчують особу перевіряючого).
4.1.8. Працівник Національної ради, який здійснює перевірку,
має ознайомити керівника ТРО з результатами моніторингу.
4.1.9. Результати моніторингу необхідно звірити з ефірним
журналом передач, плей-листами, ефірними рекламними листами,
мережею мовлення та програмою передач за день, в який проводився
моніторинг.
4.1.10. Акт проведення моніторингу обов'язково має бути
підписаний працівником Національної ради, який здійснював
перевірку.
4.1.11. В акті проведення моніторингу обов'язково необхідно
зафіксувати ознаки порушень, що були виявлені під час моніторингу,
та фактичні показники: назва ТРО, ефірний логотип або ефірні
позивні, загальний обсяг проведеного моніторингу, відсоток
мовлення українською мовою, відсотки програм власного та
вітчизняного виробництва від загального обсягу мовлення.
4.1.12. Акт проведення моніторингу повинен бути погоджений
керівником ТРО підписом та печаткою у лівому верхньому куті.
4.1.13. У разі незгоди з результатами моніторингу керівник
ТРО у верхньому лівому куті має право зазначити "не згоден",
поставити свій підпис, дату та печатку.
4.1.14. У разі, коли результати моніторингу не можуть бути
підтверджені відповідними документами, це фіксується в Акті
перевірки дотримання телерадіоорганізацією законодавства України
та умов ліцензії (далі - Акт перевірки).
4.2. Складання та оформлення Акта перевірки
4.2.1. Для складання Акта перевірки працівник Національної
ради, який здійснює перевірку, має право отримувати та тимчасово
вилучати дублікати документів телерадіоорганізації (крім
фінансових), які стосуються предмета перевірки, а саме:
- ліцензію Національної ради;
- статутні документи;
- свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта
підприємницької діяльності;
- журнали реєстрації програм та передач;
- договори на право розповсюдження аудіо- та відеопродукції;
- текстові матеріали передач, наявність передач, записаних на
магнітну плівку, та їх зберігання протягом 10 днів;
- штатний розпис працівників;
- рекламні прайс-листи;
- перелік технічних засобів.
4.2.2. В Акті перевірки зазначаються результати проведеної
перевірки, а саме:
- порушення, які були виявлені під час перевірки;
- фактичне виконання умов, що зазначені в ліцензії.
4.2.3. У випадку, коли результати моніторингу не
підтверджуються відповідними документами, або результати
моніторингу не співпадають з наданими при перевірці документами,
даний факт обов'язково зазначається в Акті перевірки.
4.2.4. В Акті перевірки зазначаються всі документи, на
підставі яких робляться висновки щодо дотримання ТРО вимог чинного
законодавства та умов, що зазначені в ліцензії.
4.3. Нумерація (або індексація) та датування актів перевірки
4.3.1. Кожний з представників Національної ради України в
областях (регіонах) повинен мати журнал реєстрації актів
перевірки, в якому повинні бути зазначені наступні параметри:
порядковий номер Акта перевірки телерадіоорганізації, що
перевірялась, - назва телерадіоорганізації, - дата проведення
перевірки.
4.3.2. Кожний Акт перевірки має свій власний номер, який
присвоює перевіряючий (АКТ N область/N /рік), наприклад:
АКТ N Він/1/01
перевірки дотримання телерадіоорганізацією законодавства та

умов ліцензії
4.3.3. Для уніфікації всіх областей (регіонів) застосовуються
скорочення, наприклад: Волинська - Вл., Вінницька - Вн.,
Дніпропетровська - Дп., Донецька - Дн., Житомирська - Жт.,
Закарпатська - Зк., Запорізька - Зп.,
Івано-Франківська - Ів., Кіровоградська - Кр., м. Київ - Кв.,
Київська - Ко., АР Крим - Км., Львівська - Лв., Луганська - Лг.,
Миколаївська - Мк., Одеська - Од., Полтавська - Пл., Рівненська -
Рв., м. Севастополь - Св., Сумська - Су., Тернопільська - Тр.,
Харківська - Хр., Херсонська - Хс., Хмельницька - Хм., Черкаська -
Чк., Чернігівська - Чр., Чернівецька - Чн.
4.4. Засвідчення Акта перевірки
4.4.1. Засвідчення актів перевірки здійснюється шляхом їх
підписання, затвердження та проставлення печатки.
4.4.2. Акт підписується, з одного боку, посадовими особами
Національної ради, представниками, які залучені до перевірки, з
іншого, - керівництвом ТРО, що перевіряється.
4.4.3. У разі незгоди з результатами перевірки, керівник ТРО
має право не підписати Акт перевірки.
4.4.4. У разі непідписання Акта перевірки, керівник ТРО
зобов'язаний написати пояснення з причин, за яким керівник не
погоджується з результатами перевірки.
4.5. Оформлення результатів перевірки
4.5.1. За результатами перевірки представниками Національної
ради в областях (регіонах) та працівникам апарату, які мають на це
повноваження в довільній формі, складається письмова
кваліфікаційна характеристика ТРО, що перевірялася, та пропозиції
щодо прийняття відповідного рішення.
5. Передача матеріалів, що стосуються перевірки
5.1. Матеріали перевірки ТРО мають бути оброблені і надіслані
до Національної ради протягом 3-х діб.
5.2. У пакеті матеріалів перевірки обов'язковими є:
- акт моніторингу програм та передач (завірений керівником
ТРО);
- акт перевірки дотримання телерадіоорганізацією
законодавства та умов ліцензії (завірений керівником ТРО);
- договори на право розповсюдження аудіо- та відеопродукції
на час проведення моніторингу;
- витяг з ефірного журналу передач або плей-листи, ефірні
рекламні листи, сітку мовлення та програму передач за день, в який
проводився моніторинг працівником Національної ради;
- кваліфікаційна характеристика ТРО.
Додаток 1

до рішення Національної ради

09.10.2002 р. N 839
Пр. N 33 Про затвердження

Інструкції про порядок

здійснення перевірок ТРО

України

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення перевірки
від "___" ____________ 200_ р. N ______

Видане _________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, N посвідчення)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
для проведення перевірки ТРО ___________________________________

(найменування ліцензіата)
щодо додержання ліцензійних умов _______________________________
на період з "___" __________ 200_ р. до "___" __________ 200_ р.
Голова Національної ради М. П.
Додаток 2

до рішення Національної ради

09.10.2002 р. N 839
Пр. N 33 Про затвердження

Інструкції про порядок

здійснення перевірок ТРО

України

КНИГА

обліку посвідчень на право проведення

перевірки ТРО України
--------------------------------------------------------------------------------------- | | | Місце | | |Реєстрацій-| Вид | N | Номер |Найменування|знаходження| Склад | Термін | ний номер | перевірки | /п|посвід-| ліцензіата |ліцензіата |комісії|проведення| наказу | (планова, |Підпис | чення | | | |перевірки |(розпоряд- |позапланова)| | | | | | | ження) | | --+-------+------------+-----------+-------+----------+-----------+------------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 --------------------------------------------------------------------------------------
"Вісник Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення",
N 6, грудень, 2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: