open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 103 від 19.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

30 жовтня 2000 р.

за N 759/4980
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

казначейства

N 136 ( z1068-04 ) від 09.08.2004 )
Про затвердження Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету в органах

Державного казначейства

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства

N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001

N 16 ( z0124-02 ) від 31.01.2002 )

На виконання статті 24 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) та п.27 постанови Кабінету
Міністрів України "Про формування проекту Державного бюджету
України на 2001 рік, його попередні показники та заходи щодо
підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2001
рік" від 9 червня 2000 року N 937 ( 937-2000-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів
бюджету в органах Державного казначейства, що додається.
2. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності (Чечуліна О.О.) довести
зазначений Порядок управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
до відома та керівництва в роботі.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Бердія М.Г. та заступника Голови Даневича О.С.
Голова О.І.Кірєєв
Затверджено

Наказ Державного казначейства

України

19.10.2000 N 103
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2000 р.

за N 759/4980
Порядок

обліку зобов'язань розпорядників коштів

бюджету в органах Державного казначейства
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення обліку
зобов'язань розпорядників коштів бюджету, а також для
удосконалення механізму використання бюджетних коштів.
( Підпункт 1.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 1.2. Установлення контролю за здійсненням видатків бюджету
розпорядниками коштів бюджету регламентують такі
нормативно-правові акти: Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III
( 2542-14 ); Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
( 1458-14 ); Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ); постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 774
( 774-2000-п ) "Про заходи щодо організації виконання Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 N 17
( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ та організацій" (із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 222
( 222-2001-п ); постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2000 N 937
( 937-2000-п ) "Про формування проекту Державного бюджету України
на 2001 рік, його попередні показники та заходи щодо підготовки
проекту Закону про Державний бюджет України на 2001 рік". Підпункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
2. Визначення основних термінів
Визначення основних термінів, які вживаються в цьому Порядку,
наводяться в постанові Кабінету Міністрів України від 09.01.2000
N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження
та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ та організацій" (із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 222
( 222-2001-п ). ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) Визначення інших термінів, які вживаються в такому значенні
тільки у цьому Порядку:
( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
Зобов'язання - це відповідальність розпорядника коштів
бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає із
договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити
належну суму виконавцю за умов реалізації цих договорів (надалі -
зобов'язання). ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) Зобов'язання обліковуються органами Державного казначейства
на рахунках позабалансового обліку плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів. ( Абзац п'ятий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Зобов'язання розпорядника коштів бюджету сплатити кошти за
надані товари (послуги) чи інші ідентичні операції, що виникають
як наслідок виконання договорів (угод, замовлень) або відповідно
до первинних фінансових документів, тобто - кредиторська
заборгованість та/або попередня і авансова оплата, (надалі -
фінансове зобов'язання). ( Абзац шостий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Фінансові зобов'язання: ( Абзац пункту 2 в редакції Наказу
Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) обліковуються розпорядниками коштів бюджету як кредиторська
заборгованість та/або реєструються у відповідних регістрах
бухгалтерського обліку як попередня і авансова оплата; ( Абзац
пункту 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) органи Державного казначейства обліковують на рахунках
позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів ( v0001506-00 ).
( Абзац пункту 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
3. Взаємовідносини органів Державного казначейства

з розпорядниками коштів бюджету
3.1. Ураховуючи, що у попередні роки облік зобов'язань
розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства не
здійснювався, при його запровадженні розпорядники коштів бюджету
подають до відповідних органів Державного казначейства звіт форми
N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у порядку,
передбаченому відповідним нормативно-правовим актом, затвердженим
Державним казначейством України. ( Підпункт 3.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.2. Дані звіту форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" розпорядників коштів бюджету органи Державного
казначейства звіряють з відповідними даними бухгалтерського обліку
розпорядників коштів (баланс, меморіальні ордери N 4, 6, 7).
( Абзац перший підпункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) Органами Державного казначейства, за наявності документів
розпорядників, зазначених у пункті 3.1, фіксуються суми
кредиторської та дебіторської заборгованостей розпорядників коштів
бюджету у формі 7 кдк "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
Зазначені суми можуть змінюватися розпорядниками коштів бюджету
тільки в сторону їх зменшення. 3.3. Розпорядники коштів бюджету мають право брати
зобов'язання: при виконанні загального фонду кошторису в межах кошторисних
призначень, виходячи з необхідності забезпечення виконання
пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням
погашення заборгованості минулих періодів; при виконанні спеціального фонду кошторису в межах
кошторисних призначень (відповідно до зведення показників
спеціального фонду кошторису). Органи Державного казначейства не здійснюють облік
зобов'язань за власними надходженнями розпорядників (спеціальні
кошти, суми за дорученнями, інші власні надходження) та
субвенціями, одержаними розпорядниками коштів з бюджетів інших
рівнів. Підпункту 3.3 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.4. За зобов'язаннями та фінансовими зобов'язаннями
розпорядників коштів, які виникають у процесі виконання кошторису
доходів та видатків, розпорядники складають на паперових (у двох
примірниках) та електронних носіях Реєстр зобов'язань
розпорядників коштів бюджету (додаток 1), Реєстр фінансових
зобов'язань розпорядників коштів бюджету (додаток 2). В
обов'язковому порядку до зазначених реєстрів додаються первинні
документи або їх копії, засвідчені в установленому порядку, про
взяття зобов'язання та/або фінансового зобов'язання. На
відповідному документі або копії документа проставляються: номер
реєстраційного та/або спеціального реєстраційного рахунку
розпорядника, порядковий номер і дата занесення в Картку обліку
зобов'язань розпорядників коштів за загальним фондом кошторису
доходів та видатків (додаток 3) або в Картку обліку зобов'язань
розпорядників коштів за спеціальним фондом кошторису доходів та
видатків (додаток 4). Документи, що додавались до реєстрів
(додатки 1, 2), повертаються розпоряднику з відміткою "взято на
облік" і повторно подаються в момент проплати фінансового
зобов'язання для відмітки про виконання цього зобов'язання
(частково або повністю). У виняткових випадках, коли такі
документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку
органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку
України, розпорядники подають тільки відповідні реєстри. ( Абзац
перший підпункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) За довгостроковими зобов'язаннями, термін дії яких перевищує
один бюджетний рік (довгострокові угоди, більше 1 року), суми в
реєстрі (додаток 1) проставляються в межах планових показників
поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану.
( Підпункт 3.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Аналогічні реєстри (додаток 1) складаються за зобов'язаннями,
в яких не зазначаються суми (угоди про надання комунальних послуг
- газ, електроенергію, теплоенергію, воду тощо). У реєстрі суми
проставляються розпорядниками коштів бюджету розрахунково, але в
межах планових показників, на підставі доведених прогнозних
натуральних показників. ( Абзац підпункту 3.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Зобов'язаннями, за окремими видами видатків (наприклад,
заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні
види допомоги, витрати на службові відрядження тощо), уважаються
показники відповідно до кошторисних призначень. ( Абзац
підпункту 3.4 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) За валютними договорами (контрактами), коли сума зобов'язання
зазначена в іноземній валюті, а повинна сплачуватись з бюджету у
гривнях, сума проставляється розпорядником коштів бюджету
розрахунково, з урахуванням офіційного курсу валют на день
складання реєстру (додаток 1). ( Абзац підпункту 3.4 в редакції
Наказу Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) При реєстрації фінансових зобов'язань, що виникли на
виконання валютних договорів (контрактів), розпорядник коштів
бюджету проставляє суму в реєстрі (додаток 2) розрахунково, на
підставі вантажно-митних декларацій та інших відповідних
документів. При зміні курсу валют на дату здійснення операції
вносяться відповідні зміни до реєстрів (додатки 1, 2). ( Абзац
підпункту 3.4 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Окремі фінансові зобов'язання, наприклад заробітна плата,
стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги,
витрати на службові відрядження або попередня оплата, відповідно
до умов угоди, оформлюються розпорядниками коштів бюджету Довідкою
про суми фінансових зобов'язань (додаток 5) і подаються разом з
реєстром (додаток 2) до органів Державного казначейства протягом 3
днів з моменту їх виникнення для резервування коштів на відповідну
мету. ( Абзац підпункту 3.4 в редакції Наказу Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.5. Органи Державного казначейства звіряють подані
розпорядником реєстри зобов'язань та підтверджуючі документи на
предмет відповідності даних, уключених до реєстру (додатки 1, 2),
та перевіряють наявність залишків невикористаних бюджетних
асигнувань за відповідними кодами функціональної і економічної
класифікації видатків. ( Підпункт 3.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) 3.6. Одночасно з реєстрами за зобов'язаннями та/або
фінансовими зобов'язаннями розпорядників коштів, які перевищують
граничну межу, за умов якої застосовуються конкурсні процедури,
обов'язково подаються документи відповідно до статті 34 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель". ( Підпункт 3.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.7. У ході виконання умов одного зобов'язання можуть
виникати декілька фінансових зобов'язань у різні періоди часу.
Дані про таке зобов'язання включаються у повному обсязі
розпорядником коштів бюджету до реєстру зобов'язань (додаток 1), а
дані про фінансові зобов'язання у цьому випадку розпорядник
уключає до відповідних реєстрів фінансових зобов'язань у міру їх
виникнення (додаток 2). ( Підпункт 3.7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) 3.8. Зобов'язання розпорядників коштів бюджету можуть
переоформлюватись у разі внесення змін до кошторисів доходів і
видатків розпорядників як за загальним, так і за спеціальним
фондами згідно з вимогами нормативно-правових актів. У разі змін умов зобов'язань розпорядник коштів бюджету
повинен письмово повідомити про це органи Державного казначейства
та подати відповідні підтвердні документи. Внесення змін до карток
обліку здійснюється на підставі реєстрів (додатки 1, 2). При
знятті з обліку зобов'язань сума зобов'язання у графі 7 (додаток
1) та сума фінансового зобов'язання у графі 5 (додаток 2)
проставляється з мінусом. ( Абзац другий підпункту 3.8 в редакції
Наказу Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.9. Відповідальність за правильність заповнення реєстрів
(додатки 1, 2), достовірність і фактичну наявність зобов'язань та
фінансових зобов'язань, уключених до них, несуть розпорядники
коштів бюджету. ( Підпункт 3.9 в редакції Наказу Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.10. У випадках неналежного оформлення реєстрів (додатки 1,
2) або відсутності підтверджуючих документів, залишків бюджетних
асигнувань за відповідними кодами функціональної та економічної
класифікації видатків, окремо за загальним та спеціальним фондами,
органами Державного казначейства ці зобов'язання не обліковуються,
а повертаються на доопрацювання розпорядникам коштів бюджету з
обов'язковим зазначенням причини на другому примірнику реєстру.
( Підпункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 3.11. Якщо сума зобов'язання та/або фінансового зобов'язання
перевищує загальну суму асигнувань на взяття зобов'язань на
відповідну мету, то реєстрація зобов'язання не проводиться, а
фіксується органами Державного казначейства в окремому Журналі
реєстрації укладених угод розпорядниками коштів бюджету, суми яких
перевищують бюджетні асигнування (додаток 6). Про зазначене
подається Інформація про зобов'язання розпорядників коштів
бюджету, які перевищують річну суму асигнувань (додаток 7) до
органів Контрольно-ревізійного управління та вищим органам
Державного казначейства. Державне казначейство України узагальнює
отриману інформацію та передає її Контрольно-ревізійному
управлінню України та головним розпорядникам. ( Підпункт 3.11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію
та передає її Контрольно-ревізійному управлінню України та
головним розпорядникам. ( Підпункт 3.11 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 )
4. Облік та звітність органів Державного казначейства
4.1. Зобов'язання розпорядників коштів бюджету реєструються
органами Державного казначейства в бухгалтерському обліку
виконання бюджетів на рахунках позабалансового обліку Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів. 4.2. Реєстрація органами Державного казначейства в
бухгалтерському обліку виконання бюджетів зобов'язань та/або
фінансових зобов'язань розпорядників коштів бюджету здійснюється
на підставі реєстрів зобов'язань розпорядників коштів бюджету
(додатки 1, 2). 4.3. Для відображення даних про зобов'язання та/або фінансові
зобов'язання розпорядників коштів бюджету, які виникають у процесі
виконання загального та спеціального фондів кошторису доходів та
видатків розпорядників, органи Державного казначейства в
автоматичному режимі заносять дані з реєстрів (додатки 1, 2) у
картки обліку зобов'язань згідно з додатками 3, 4 за відповідними
кодами економічної класифікації видатків. Реєстраційний номер
присвоюється відповідно до порядку, зазначеного в пункті 3.4 цього
Порядку. 4.4. При реєстрації органами Державного казначейства в
бухгалтерському обліку виконання бюджетів зобов'язань
розпорядників коштів бюджету зменшуються їх бюджетні асигнування
на взяття зобов'язань за відповідним кодом економічної
класифікації видатків. У момент реєстрації в бухгалтерському
обліку виконання бюджетів фінансових зобов'язань розпорядників
зменшуються на зазначену суму відповідні зобов'язання, наслідком
яких є ці фінансові зобов'язання. ( Підпункт 4.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
( Підпункт 4.5 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
4.5. На підставі даних бухгалтерського обліку органи
Державного казначейства за загальним та спеціальним фондами
бюджету в терміни, установлені вищими органами Державного
казначейства, подають Інформацію про наявність фінансових
зобов'язань розпорядників коштів бюджету (додаток 8). Щомісячно
дані органів Державного казначейства звіряються зі звітами
бюджетних установ. ( Підпункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 )
5. Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету
5.1. Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету
здійснюється лише за наявності в обліку органів Державного
казначейства їх зобов'язань та/або фінансових зобов'язань та
залишків коштів на рахунках розпорядників. 5.2. Бюджетні установи та організації мають право на
визначення черговості оплати рахунків самостійно, виходячи з
потреби забезпечення виконання пріоритетних заходів. 5.3. При оплаті фінансових зобов'язань, які відповідно до
умов угоди необхідно проплатити як попередню або авансову оплату,
органи Державного казначейства відслідковують терміни виконання
робіт та/або надання послуг (відповідно до умов угоди). За такими
зобов'язаннями після настання терміну розпорядник коштів повинен
подати до органу Державного казначейства фінансові зобов'язання
(підтвердні документи про виконання умов угоди). У разі неподання
підтвердних документів органи Державного казначейства призупиняють
проведення платежів відповідно до ст.118 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ). ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.3 згідно з
Наказом Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від
12.10.2001 ) 5.4. Наявність узятих на облік реєстрів фінансових
зобов'язань розпорядників та копій підтвердних документів є
обов'язковою підставою для проведення видатків.
6. Прикінцеві положення
6.1. Розпорядники коштів бюджету повинні укладати угоди
(брати зобов'язання) та здійснювати видатки за виконанням
загального та спеціального фондів кошторисів доходів і видатків у
межах бюджетних асигнувань встановлених Державним бюджетом
України. ( Підпункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 ) 6.2. Керівники бюджетних установ відповідають за невиконання
та/або недотримання вимог, зазначених у розділі 3 цього Порядку. 6.3. Дія даного Порядку поширюється на розпорядників коштів
місцевих бюджетів, які перейшли на казначейське обслуговування, та
на одержувачів коштів бюджету за умови відкриття ними рахунків у
органах Державного казначейства і здійснення останніми оплати
рахунків. ( Підпункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 )
Начальник управління методології по
виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна
Додаток 1

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________
Назва розпорядника коштів ___________________________
Номер реєстраційного рахунку
Реєстр

зобов'язань розпорядників коштів бюджету

від "___"____________ 200__ року
Код коштів ____________
---------------------------------------------------------------------- N | КЕКВ | Дані зобов'язання | Примітка | з/п| |---------------------------------------+-----------------| | |дата|номер |з ким |термін|сума |попередня|інші | | | |документа|укладено|дії |зобов'я-|оплата |суттєві| | | | |угоду |угоди |зання* | |умови | | | | |(код за | |(грн.) | | | | | | |ЄДРПОУ) | | | | | ---+------+----+---------+--------+------+--------+---------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------
___________________
* Заповнюється, якщо сума проставлена в угоді, за відсутності -
сума проставляється розрахунково.
Керівник установи
Головний бухгалтер
М.п. Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )

Додаток 2

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 ) ___________________________
Назва розпорядника коштів ___________________________
Номер реєстраційного рахунку
Реєстр

фінансових зобов'язань розпорядників коштів бюджету

від "___"___________ 200__ року
Код коштів ___________
------------------------------------------------------------------------------------------ N |КЕКВ| Дані фінансового зобов'язання | Примітка | з/п| |---------------------------------------------------------------+---------------| | |дата|номер |сума |у т.ч.: | реквізити кредитора |дата |номер | | | |документа|зобов'я-|попередня|-----------------------------|реєстру|з/п у | | | | |зання |оплата |код за |назва|МФО |номер | |реєстрі| | | | |(грн.) | |ЄДРПОУ |банку|банку|рахунку| | | | | | | | |кредитора| | |в банку| | | ---+----+----+---------+--------+---------+---------+-----+-----+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник установи
Головний бухгалтер
М.п. Додаток 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )

Додаток 3

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________________
Назва органу Державного казначейства ___________________________
Назва розпорядника коштів ----------------------------- -------- ----------------------------- -------- омер реєстраційного рахунку КЕКВ ----------------------------- ----------------------------- юджетні призначення на рік з
урахуванням змін
Картка

обліку зобов'язань розпорядників коштів за загальним

фондом кошторису доходів та видатків
(грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата |Кредитор- |Асигнуван- | Зобов'язання | Фінансове зобов'язання |Залишок |Сума | Відмітка про хід виконання | з/п| |ська забо-|ня на |-----------------------------+-----------------------------|невикори- |невиконаних| фінансових зобов'язань | | |ргованість|взяття |дата|номер |сума|у т.ч.: |дата|номер |сума|у т.ч.: |станих |зобов'язань|------------------------------| | |на |зобов'язань| |документа| |попередня| |документа| |попередня|бюджетних |(гр.7-11) |часткове виконання|Сума | | |01.01.01 |з урахуван-| | | |оплата | | | |оплата |асигнувань | |------------------|невиконаних| | | |ням змін | | | | | | | | |на взяття | |номер | сума |фінансових | | | | | | | | | | | | |зобов'язань| |документа | |зобов'язань| | | | | | | | | | | | |(гр.4-7) | | | |(гр.11-16) | ---+------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ---+------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| За день | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| За місяць | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| З початку | | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )

Додаток 4

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________________
Назва органу Державного казначейства ___________________________
Назва розпорядника коштів ----------------------------- -------- ----------------------------- -------- омер реєстраційного рахунку КЕКВ ----------------------------- ----------------------------- юджетні призначення на рік з
урахуванням змін
Картка

обліку зобов'язань розпорядників коштів за спеціальним

фондом кошторису доходів та видатків
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Дата |Асигнуван- | Зобов'язання | Фінансове зобов'язання |Залишок |Сума | Відмітка про хід виконання | з/п| |ня на |-----------------------------+-----------------------------|невикори- |невиконаних| фінансових зобов'язань | | |взяття |дата|номер |сума|у т.ч.: |дата|номер |сума|у т.ч.: |станих |зобов'язань|------------------------------| | |зобов'язань| |документа| |попередня| |документа| |попередня|бюджетних |(гр.7-11) |часткове виконання|Сума | | |з урахуван-| | | |оплата | | | |оплата |асигнувань | |------------------|невиконаних| | |ням змін | | | | | | | | |на взяття | |номер | сума |фінансових | | | | | | | | | | | |зобов'язань| |документа | |зобов'язань| | | | | | | | | | | |(гр.4-7) | | | |(гр.11-16) | ---+------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---+------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | ---+------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| За день | | | | | | | | | | | | | | | ----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| За місяць | | | | | | | | | | | | | | | ----------+-----------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+-----------+-----------+----------+-------+-----------| З початку | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Додаток 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001 )

Додаток 5

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________________
Назва органу Державного казначейства ___________________________
Назва розпорядника коштів

Довідка

про суми фінансових зобов'язань*
(грн.) ---------------------------------------------------------------------- N |Код | КФК | КЕКВ |Сума фінансового |у т.ч.: | з/п|програмної | | | зобов'язання |попередня оплата| |класифікації| | | | | ---+------------+-------+---------+-----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------
_____________________
* Фінансові зобов'язання, які не оформлені конкретною угодою
згідно з п.3.4 Порядку реєстрації зобов'язань розпорядників
коштів бюджету в органах Державного казначейства ( z0759-00 ).
Керівник установи
Головний бухгалтер
М.п. Додаток 5 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 16 ( z0124-02 ) від 31.01.2002 )

Додаток 6

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________________
Назва органу Державного казначейства

Журнал

реєстрації укладених угод розпорядниками коштів бюджету,

суми яких перевищують бюджетні асигнування
( грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Номер та дата|Назва |Код |Код | КФК |КЕКВ |З ким |Термін|Сума*|План асигнувань |Кошторисні | з/п|реєстрації | угоди |розпорядника|одержу-|програм-| | |укладено|дії | |(кошторисні |призначення | |в органі |-------------|коштів |вача |ної | | |угоду |угоди | |призначення, |(спеціальний| |Державного |дата |номер | | |класифі-| | | | | |загальний фонд)**|фонд)** | |казначейства| | | | |кації | | | | | |-----------------| | | | | | | | | | | | | |на рік |у т.ч. на| | | | | | | | | | | | | | |звітний | | | | | | | | | | | | | | |період | | ---+------------+-----+-------+------------+-------+--------+-----+-----+--------+------+-----+-------+---------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
* У графі наводяться дані про суму коштів, за якою укладено угоду
(при зазначенні суми коштів в угоді) або яку отримано
розрахунково. * Наводяться дані про суми коштів, передбачені планом асигнувань,
наростаючим підсумком з початку року на звітну дату - за
загальним фондом та кошторисні призначення - за спеціальним
фондом.
М.п.
( Додаток 6 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 16 ( z0124-02 ) від 31.01.2002 )

Додаток 7

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
Інформація

про зобов'язання розпорядників коштів бюджету,

які перевищують річну суму асигнувань

за ____________________________________

(відділення Державного казначейства)
(грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата|Назва |Код |Номер | Коди бюджетної | Реквізити зобов'язання |Сума |Реквізити фінансового зобов'язання|Сума |Невикорис- |Відхилення| з/п| |розпоряд-|одержу-|реєстра-| класифікації |--------------------------|зобов'я-|----------------------------------|фінан- |тані аси- |(гр.13-20)| | |ника |вача |ційного |------------------------|дата|номер|з ким |термін|зання |дата |номер |реквізити одержувача |сового |гнування | | | |коштів | |рахунку |функціо-|програм-|еконо-| |доку-|укладено|дії | | |доку- | коштів |зобов'я-|(кошторисні | | | | | | |нальної |ної |мічної| |мента|угоду |угоди | | |мента |---------------------|зання |призначення)| | | | | | | | | | | |(код за | | | | |назва|МФО |номер | | | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ) | | | | |банку|банку|рахунку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в банку | | | | ---+----+---------+-------+--------+--------+--------+------+----+-----+--------+------+--------+-----+------+-----+-----+---------+--------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління (відділення)
Державного казначейства
Головний бухгалтер
М.п. Додаток 7 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 16 ( z0124-02 ) від 31.01.2002 )

( Додаток 8 (Журнал реєстрації укладених угод розпорядниками
коштів бюджету, суми яких перевищують граничну межу, за якими
застосовуються конкурсні процедури) виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 180 ( z0913-01 ) від 12.10.2001 )

Додаток 8

до Порядку обліку зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

в органах Державного

казначейства, затвердженого

наказом Державного

казначейства України від

19.10.2000 N 103

(у редакції наказу Державного

казначейства України від

12.10.2001 N 180 ( z0913-01 )
____________________________________
Назва органу Державного казначейства ______________________
Код області
Інформація

про наявність фінансових зобов'язань

розпорядників коштів бюджету

за "___"______________ 200__ року
(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------- Код бюджетної класифікації|Найменування|Усього|Загальний|Спеціальний| --------------------------|видатків |сума |фонд |фонд | функціо-|програм-|еконо- | | | | | нальної |ної |мічної | | | | | --------+--------+--------+------------+------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------
_____________________
* Дані у гр. 1, 2, 3 заповнюються відповідно за кодами
функціональної, відомчої і економічної класифікації, за якими
існують фінансові зобов'язання.
Начальник управління (відділення)
Державного казначейства
Головний бухгалтер
М.п.
( Додаток 8 в редакції Наказу Державного казначейства N 180
( z0913-01 ) від 12.10.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 16 ( z0124-02 ) від 31.01.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: