open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 579 від 19.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2000 р.

за N 792/5013
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 588 ( z0751-05 ) від 25.06.2005 )
Про затвердження Порядку прийняття

Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на
територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких

запроваджується режим спеціальної митної зони

(спеціальний митний режим)

Відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ),
законів України про створення спеціальних (вільних) економічних
зон в окремих регіонах, Митного кодексу України ( 1970-12 ) та
інших законодавчих актів, з метою дотримання митними органами
єдиної методології під час приймання Держмитслужбою об'єктів
митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних)
економічних зон Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття Держмитслужбою об'єктів
митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних)
економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної
зони (спеціальний митний режим), що додається.
2. Начальникам митниць: 2.1. Довести зазначений Порядок до місцевих органів
самоврядування та місцевих державних адміністрацій, органів
господарського розвитку й управління спеціальних (вільних)
економічних зон. 2.2. Своєчасно інформувати Держмитслужбу про дату остаточного
обстеження й прийняття об'єктів митної інфраструктури на території
спеціальних (вільних) економічних зон.
3. Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю.М.) та
Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
Голова Служби Ю.П.Соловков
Затверджено

Наказ Держмитслужби України

19 жовтня 2000 р. N 579
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2000 р.

за N 792/5013
Порядок

прийняття Держмитслужбою об'єктів митної

інфраструктури на територіях спеціальних

(вільних) економічних зон, на яких

запроваджується режим спеціальної митної зони

(спеціальний митний режим)
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон" ( 2673-12 ), законів України про створення
спеціальних (вільних) економічних зон в окремих регіонах, Митного
кодексу України ( 1970-12 ) та інших законодавчих актів з метою
дотримання митними органами єдиної методології під час приймання
Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на територіях
спеціальних (вільних) економічних зон. Організація фінансування робіт з облаштування об'єктів митної
інфраструктури на території спеціальної (вільної) економічної зони
(далі - СЕЗ) відповідно до законів України про створення
спеціальних (вільних) економічних зон в окремих регіонах
здійснюється органом господарського розвитку й управління СЕЗ. Підставою для обстеження та прийняття Держмитслужбою об'єктів
митної інфраструктури на території СЕЗ є повідомлення органу
господарського розвитку й управління СЕЗ про завершення всіх робіт
з облаштування об'єктів митної інфраструктури. Для прийняття об'єктів митної інфраструктури Держмитслужбою
чи за її дорученням регіональною митницею створюється комісія, до
складу якої можуть входити представники центрального апарату
Держмитслужби, регіональних митниць та митниць, місцевих
держадміністрацій і органів господарського розвитку й управління
СЕЗ. Комісією може проводитися попередня перевірка стану
готовності до експлуатації об'єктів митної інфраструктури на
території СЕЗ. За результатами попередньої перевірки складається
протокол, у якому мають бути відображені виявлені недоліки з
питань, які вноситимуться до акта про прийняття об'єкта. Прийняття об'єктів митної інфраструктури на території СЕЗ
здійснюється за актом, який складається комісією й у разі усунення
всіх недоліків, виявлених під час попередніх перевірок,
затверджується Держмитслужбою чи уповноваженою нею регіональною
митницею. Акт про прийняття в експлуатацію об'єктів митної
інфраструктури затверджується Держмитслужбою в разі дотримання
таких вимог: 1. Територія СЕЗ має бути огороджена по периметру таким
чином, щоб забезпечувати запобігання несанкціонованому й
неконтрольованому проникненню на неї або за її межі та переміщенню
нею фізичних осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів. З урахуванням характеру виробництва, особливостей
розташування на місцевості, режиму пропуску на територію СЕЗ тощо
регіональна митниця може встановлювати додаткові вимоги до
обладнання огорожі та забезпечення охорони території СЕЗ
(наявність договору зі службою охорони, якщо в підприємства
відсутні підрозділи, які здійснюють охорону території; освітлення
в нічний час; застосування електронної системи охорони та
спостереження; мобільний контроль; установлення вишок для
візуального спостереження). 2. Пункти пропуску через межі території спеціальної (вільної)
економічної зони (контрольно-пропускні пункти) установлюються для
забезпечення можливості здійснення ефективного митного контролю
під час переміщення на територію (з території) СЕЗ громадян,
транспортних засобів, товарів та інших предметів суб'єктів
господарювання СЕЗ. При встановленні контрольно-пропускних пунктів
(далі - КПП) та визначенні режиму їх роботи потрібно враховувати
різноманітні фактори та особливості конкретної СЕЗ (інтенсивність
та напрямки руху транспортних засобів, пішоходів, початок та
кінець робочої зміни тощо). Залежно від цього режим роботи КПП
може бути цілодобовим, протягом робочого дня, протягом незначного
часу з викликом інспекторів митниці або на початку та в кінці
робочої зміни. Якщо переміщення на територію (з території) СЕЗ
залізничного транспорту та морських суден не буде носити
безперервного характеру, то митний контроль і пропуск цих
транспортних засобів можна здійснювати за викликом інспекторів
митниці. Це забезпечить виконання завдань, покладених на митні
органи, оптимальною кількістю особового складу та рівномірну
завантаженість співробітників. КПП та інші споруди, призначені для
виконання службових обов'язків співробітниками митниці, мають
містити приміщення (з розрахунку 4 - 5,5 кв. м на посадову особу)
з меблями, металевими шафами для зберігання службової
документації, митних забезпечень, зброї та засобів захисту,
засобами радіотелефонного зв'язку, ПЕОМ з локальною мережею для
обліку товарів, які ввозяться на територію/вивозяться з території
СЕЗ, а також протипожежною та охоронною сигналізацією. У разі
потреби КПП доцільно обладнати засобами спостереження за
переміщенням транспорту, морських плавзасобів, товарів через межі
спеціальної (вільної) економічної зони та засобами обмеження таких
переміщень (датчиками, світлофорами тощо). Слід також передбачити кімнату для особистого огляду громадян
з урахуванням вимог статті 32 Митного кодексу України ( 1970-12 ). 3. Для розміщення затриманих і конфіскованих товарів,
предметів та автотранспортних засобів потрібно передбачити
складське приміщення, розташоване на території СЕЗ і обладнане
меблями й складським обладнанням, протипожежною та охоронною
сигналізацією. 4. Службові та складські приміщення, обладнання, засоби
зв'язку й транспортні засоби, потрібні виключно для здійснення
митного контролю та митного оформлення, надаються працівникам
митниці органом господарського розвитку й управління СЕЗ (за його
згодою) на безоплатній основі. 5. Для митного огляду автомобілів та залізничних вагонів
органом господарського розвитку й управління СЕЗ обладнуються
майданчики з оглядовою ямою, естакадою, вагами, іншими засобами
контролю в разі потреби та засобами техніки безпеки. 6. Для забезпечення функціонування СЕЗ та здійснення митного
контролю за переміщенням товарів через її межі органові
господарського розвитку й управління СЕЗ потрібно: узгодити з митницею вид перепусток, порядок їх видачі та
порядок пропуску на територію/з території СЕЗ транспортних
засобів, товарів та громадян; узгодити з митним органом та затвердити схеми зон митного
контролю, обладнати й позначити їх межі на місцевості; підготувати карти території СЕЗ зі схемою розміщення в них
підприємств, установ, організацій, суміжних та сервісних служб. 7. Митниця спільно з органом господарського розвитку й
управління СЕЗ має підготувати, узгодити з іншими контрольними
органами технологічну схему митного контролю товарів, що
переміщуються через межі території СЕЗ. 8. Митниця має право встановлювати додаткові вимоги до
облаштування об'єктів митної інфраструктури для забезпечення
запобігання несанкціонованому проникненню на територію СЕЗ і
переміщенню через її межі фізичних осіб, транспортних засобів,
товарів, а також якісного митного контролю й митного оформлення. Спеціальний митний режим на території СЕЗ запроваджується з
дня затвердження Державною митною службою України акта про
прийняття-передання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
Начальник Управління
організації митного контролю Ю.М.Дьомін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: