open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 584 від 23.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 листопада 2000 р.

за N 779/5000

Про затвердження змін та доповнень до Правил

видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29 березня 2000 р. N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту авіаційного транспорту" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення (додаються) до Правил
видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні (далі - Правила),
які затверджені наказом Мінтрансу від 07.12.98 N 486
( z0833-98 ) (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29.12.98 за N 833/3273). 2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Зареєструвати зазначені зміни та доповнення до Правил у
Міністерстві юстиції України в установленому чинним законодавством
порядку. 2.2. Довести зміни та доповнення до Правил усім зацікавленим
організаціям, зареєстрованим на території України, що здійснюють
експлуатацію та технічне обслуговування цивільних повітряних
суден, використання повітряного простору та обслуговування
повітряного руху, підготовку авіаційних фахівців. 2.3. Привести нормативно-правові акти, видані Укравіатрансом,
у відповідність до цих змін та доповнень до Правил. 3. З моменту введення цього наказу в дію наказ Комітету по
використанню повітряного простору України від 06.12.94 N 26
( z0305-94 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
21.12.94 за N 305/515) уважати таким, що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено

наказом Міністерства

транспорту України

від 23 жовтня 2000 р. N 584
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 листопада 2000 р.

за N 779/5000
Зміни та доповнення
до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні
1. У тексті Правил ( z0833-98 ) слово "Укравіація" замінити
словом "Укравіатранс", а слова "Голова Укравіації" замінити на
слова "Директор Укравіатрансу" у всіх відмінках. 2. Пункт 2.1.6 доповнити абзацом другим такого змісту: "У транзитних аеропортах засвідчення придатності до польоту
можливе після передпольотного огляду членом екіпажу без усунення
несправностей повітряного судна, яке зайняте в регулярних
повітряних перевезеннях, якщо інше не передбачено регламентом з
технічного обслуговування цього типу повітряного судна. Порядок
допуску членів екіпажу до передпольотного та післяпольотного
огляду з правом засвідчення придатності повітряного судна до
польоту визначає Укравіатранс". 3. Пункт 2.1.25 викласти в такій редакції: "2.1.25. Повітряний рух - рух повітряних суден у польоті, а
також рух на площі маневрування аеродрому". 4. Пункт 2.1.33 викласти в такій редакції: "2.1.33. Укравіатранс - Державний департамент авіаційного
транспорту є урядовим органом державного управління, який діє у
складі Мінтрансу та йому підпорядковується". 5. Пункт 2.2.13 вилучити. 6. У зв'язку з цим вважати пункти 2.2.14 та 2.2.15 відповідно
пунктами 2.2.13 та 2.2.14. 7. Пункт 2.2.15 викласти в такій редакції: "2.2.15. ГІБП - головна інспекція з безпеки польотів
Укравіатрансу". 8. Пункт 4.6 викласти в такій редакції: "4.6. Кандидат на одержання свідоцтва повинен
продемонструвати відповідність своїх знань та умінь вимогам цих
Правил. Порядок оцінки знань та вмінь визначається
Укравіатрансом". 9. У пункті 4.7: у першому абзаці вилучити скорочення "ВКК"; в другому абзаці скорочення "ВКК" замінити словами
"структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв та ГІБП". 10. У пункті 4.8 у першому реченні скорочення "ВКК" замінити
словами "структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв",
а третє речення викласти в такій редакції: "За результатами перевірки структурний підрозділ
Укравіатрансу з видачі свідоцтв, ураховуючи вимоги пункту 4.21 цих
Правил, узгоджує з ГІБП рішення про зняття або збереження
обмежень". 11. У пункті 4.21 скорочення "ВКК" замінити словами
"структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв,
узгодженого з ГІБП". 12. Пункт 4.22 доповнити четвертим абзацом такого змісту: "12 місяців для свідоцтва комерційного пілота
(літак-вертоліт)". 13. Розділ 4 доповнити пунктом 4.26 такого змісту: "4.26. Спеціалістам, які пройшли відповідну авіаційну
початкову підготовку поза системою ЦА, свідоцтво може бути видане
після перепідготовки за спеціальними програмами та перевірки рівня
кваліфікації згідно з цими Правилами". 14. У пунктах 5.3.1.3.1, 5.4.1.3.6, 5.5.1.3.5, 5.9.1.3.2,
5.13.1.3.2, 6.3.1.3.2, 6.6.1.3.2, 6.10.1.3.2 скорочення та слово
"ВКК Укравіації" замінити словами "структурний підрозділ
Укравіатрансу з видачі свідоцтв". 15. Розділ 6.12 доповнити пунктом 6.12.2.3 в такій редакції: "6.12.2.3. Кваліфікаційна відмітка про право на виконання
польотів на міжнародних повітряних лініях може бути внесена у
свідоцтво бортпровідника за умови володіння власником свідоцтва
однією з іноземних мов. Відповідні вимоги до обсягу знань іноземної мови визначає
експлуатант за узгодженням з Укравіатрансом". 16. Текст розділу 7 викласти в такій редакції: "7. Свідоцтво та кваліфікаційні відмітки диспетчерів служби
руху 7.1. Вимоги, що пред'являються до кандидата для одержання
свідоцтва 7.1.1. Вік кандидата - не менше 21 року. 7.1.2. Знання Кандидат продемонстрував знання, що відповідають рівню,
установленому для власника свідоцтва диспетчера служби руху, як
мінімум, з таких галузей: Повітряне право а) правила та положення щодо діяльності диспетчера служби
руху; Обладнання та технічні засоби для керування повітряним рухом б) принципи дії, використання, можливості та обмеження
обладнання, що використовується для керування повітряним рухом; Загальні знання в) принципи польоту, принципи експлуатації та функціонування
ПС, силових установок та систем, характеристики ПС щодо процесу
керування повітряним рухом; Можливості та обмеження людини г) можливості та обмеження людини під час ОПР стосовно
керування повітряним рухом (людський фактор); Мова ґ) володіння українською та російською мовами під час ОПР ПС
України, володіння англійською та російською мовами під час ОПР
іноземними ПС, здатність вимовляти без акценту або дефектів мови,
що можуть негативно впливати на ведення радіозв'язку; Метеорологія д) авіаційна метеорологія, розуміння та застосування
метеорологічної документації та інформації, виникнення та
характеристики особливих явищ погоди, що впливають на виконання
польотів та їх безпеку, принципи вимірювання висот; Повітряна навігація е) принципи аеронавігації, принципи дії, обмеження і точність
навігаційних систем та візуальних засобів, використання
аеронавігаційної інформації; Експлуатаційні процедури є) обслуговування повітряного руху, правила ведення
радіозв'язку та фразеологія радіообміну (штатні, позаштатні та
аварійні), використання відповідної авіаційної документації,
практичні методи забезпечення безпеки польотів. 7.1.3. Досвід Кандидат повинен успішно закінчити навчальний курс за
затвердженою програмою та успішно виконувати не менше трьох
місяців реальне керування повітряним рухом під контролем
диспетчера, який має відповідну кваліфікаційну відмітку. Необхідний досвід для отримання кваліфікаційної відмітки
диспетчера служби руху (п. 7.2) має зараховуватися як частина
досвіду, що передбачено цим пунктом. 7.1.4. Придатність за станом здоров'я Кандидат повинен мати діючий медичний сертифікат, що
відповідає третьому стандарту здоров'я. 7.2. Кваліфікаційні відмітки диспетчера служби руху (Ratings) 7.2.1. Кваліфікаційні відмітки диспетчерів служби руху
розподіляються за такими видами: а) кваліфікаційна відмітка аеродромного диспетчерського
обслуговування (Aerodrome Control Rating - TWR); б) кваліфікаційна відмітка диспетчерського обслуговування
підходу (Approach Control Rating - APP); в) кваліфікаційна відмітка радіолокаційного диспетчерського
обслуговування підходу (Approach Radar Control Rating - APP/R/); г) кваліфікаційна відмітка диспетчерського обслуговування за
посадковим радіолокатором (радіолокатор точного заходження на
посадку) (Approach Precision Radar Control Rating - PAR); ґ) кваліфікаційна відмітка диспетчерського обслуговування
району (Area Control Rating - ACC); д) кваліфікаційна відмітка радіолокаційного диспетчерського
обслуговування району (Area Radar Control Rating - ACC /R/). 7.2.2. Вимоги, що пред'являються до кандидата для внесення
кваліфікаційної відмітки диспетчера служби руху: 7.2.2.1. Знання Кандидат повинен продемонструвати відповідні наданим правам
знання, що визначають коло службових обов'язків: 7.2.2.1.1. Для кваліфікаційної відмітки аеродромного
диспетчерського обслуговування, як мінімум, з таких галузей: а) генеральний план аеродрому, фізичні характеристики та
візуальні засоби; б) структура повітряного простору; в) правила, процедури та джерела інформації, що
застосовуються; г) аеронавігаційні засоби; ґ) обладнання для диспетчерського обслуговування повітряного
руху та його використання; д) рельєф місцевості та характерні наземні орієнтири; е) характеристика повітряного руху; є) особливі явища погоди; ж) плани дій з проведення робіт з пошуку та рятування. 7.2.2.1.2. Для кваліфікаційної відмітки диспетчерського
обслуговування підходу та диспетчерського обслуговування району,
як мінімум, з таких галузей: а) структура повітряного простору; б) правила, процедури та джерела інформації, які
застосовуються; в) аеронавігаційні засоби; г) обладнання для диспетчерського обслуговування повітряного
руху та його використання; ґ) характеристика повітряного руху та потоків повітряного
руху; д) особливі явища погоди; е) плани дій з проведення робіт з пошуку та рятування. 7.2.2.1.3. Для кваліфікаційних відміток радіолокаційного
диспетчерського обслуговування підходу, диспетчерського
обслуговування за посадковим радіолокатором (радіолокатором
точного заходження на посадку), радіолокаційного диспетчерського
обслуговування району кандидат повинен відповідати вимогам, що
зазначені в підпункті 7.2.2.1.2, в обсязі, що передбачається колом
його відповідальності, та має продемонструвати рівень знань,
достатній для виконання ним його службових обов'язків, як мінімум,
з таких додаткових галузей: а) принципи функціонування, використання та обмеження
радіолокаторів, інших систем спостереження та пов'язаного з ними
обладнання; б) процедури з надання у відповідних випадках
радіолокаційного диспетчерського обслуговування підходу, точного
заходження на посадку або радіолокаційного обслуговування району,
включаючи процедури контролю за витримуванням безпечних висот
польоту. 7.2.2.2. Досвід Кандидат повинен успішно закінчити навчальний курс за
затвердженою програмою, успішно виконувати реальне керування
повітряним рухом під контролем диспетчера, який має відповідну
кваліфікаційну відмітку та спеціальну відмітку про допуск до
інструкторської роботи: 7.2.2.2.1. Для отримання кваліфікаційної відмітки
аеродромного диспетчерського обслуговування: диспетчерське
обслуговування аеродрому на тому диспетчерському пункті, для якого
запитується кваліфікаційна відмітка, протягом не менше 90 годин
або одного місяця, залежно від того, що надійде пізніше. 7.2.2.2.2. Для отримання кваліфікаційної відмітки
диспетчерського обслуговування підходу, радіолокаційного
диспетчерського обслуговування підходу, диспетчерського
обслуговування району, радіолокаційного диспетчерського
обслуговування району: диспетчерське обслуговування на тому
диспетчерському пункті, для якого запитується кваліфікаційна
відмітка, протягом не менше 180 годин або трьох місяців, залежно
від того, що надійде пізніше. Якщо для диспетчера радіолокаційного
обслуговування підходу необхідно забезпечувати заходження на
посадку за оглядово-диспетчерським локатором, то досвід має
включати не менше 25 таких заходжень на посадку під контролем
диспетчера, який має відповідну кваліфікаційну відмітку. 7.2.2.2.3. Для отримання кваліфікаційної відмітки
диспетчерського обслуговування за посадковим радіолокатором
(радіолокатором точного заходження на посадку): не менше 200
заходжень на посадку, 100 з яких необхідно здійснити на
відповідному сертифікованому тренажері, та не менше ніж 50
заходжень - на тому обладнанні та на тому робочому місці, для
якого запитується кваліфікаційна відмітка. 7.2.2.3. Досвід, який зазначено в п. 7.2.2.2, має бути
отриманий упродовж 6 місяців, безпосередньо перед одержанням
кваліфікаційної відмітки. 7.2.2.4. Коли кандидат уже мав кваліфікаційну відмітку
диспетчера керування повітряним рухом іншої категорії або таку
саму відмітку, але на іншому робочому місці, структурний підрозділ
Укравіатрансу з видачі свідоцтв визначає можливість зниження вимог
щодо досвіду, установлених для цієї кваліфікаційної відмітки. 7.2.2.5. Уміння Кандидат повинен виявити вміння, здатність приймати рішення
та виконувати обов'язки, які необхідні для безпечного,
упорядкованого та оперативного диспетчерського обслуговування на
рівні, що відповідає наданим правам. 7.2.2.6. Якщо кандидат одночасно одержує дві кваліфікаційні
відмітки диспетчера служби руху, то структурний підрозділ
Укравіатрансу з видачі свідоцтв визначає вимоги на підставі вимог,
що стосуються кожної кваліфікаційної відмітки. 7.2.3. Права власника кваліфікаційної відмітки та умови, що
мають дотримуватись при виконанні цих прав 7.2.3.1. Власник кваліфікаційної відмітки аеродромного
диспетчерського обслуговування, термін дії свідоцтва диспетчера
служби руху якого не скінчився, має право забезпечувати та/або
контролювати забезпечення аеродромного диспетчерського
обслуговування на тому аеродромі, де він одержав кваліфікаційну
відмітку. 7.2.3.2. Власник кваліфікаційної відмітки диспетчерського
обслуговування підходу, термін дії свідоцтва диспетчера служби
руху якого не скінчився, має право забезпечувати та/або
контролювати забезпечення диспетчерського обслуговування підходу
на аеродромі або аеродромах, де він отримав кваліфікаційну
відмітку, у межах повітряного простору або частини повітряного
простору, який перебуває під юрисдикцією диспетчерського органу,
що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу. 7.2.3.3. Власник кваліфікаційної відмітки радіолокаційного
диспетчерського обслуговування підходу, термін дії свідоцтва
диспетчера служби руху якого не скінчився, має право забезпечувати
та/або контролювати забезпечення диспетчерського обслуговування
підходу з використанням радіолокатора або іншої системи огляду на
аеродромі або аеродромах, де він отримав кваліфікаційну відмітку,
у межах повітряного простору або частини повітряного простору,
який перебуває під юрисдикцією диспетчерського органу, що
забезпечує диспетчерське обслуговування підходу. Якщо власник цієї кваліфікаційної відмітки відповідає вимогам
пункту 7.2.2.2.2, то він має право забезпечувати заходження ПС за
оглядовим радіолокатором. 7.2.3.4. Власник кваліфікаційної відмітки диспетчерського
обслуговування за посадковим радіолокатором (радіолокатором
точного заходження на посадку), термін дії свідоцтва диспетчера
служби руху якого не скінчився, має право забезпечувати та
контролювати заходження ПС на посадку з використанням посадкового
радіолокатора (радіолокатора точного заходження на посадку) на
аеродромі, де він одержав допуск. 7.2.3.5. Власник кваліфікаційної відмітки диспетчерського
обслуговування району, термін дії свідоцтва диспетчера служби руху
якого не скінчився, має право забезпечувати та/або контролювати
забезпечення диспетчерського обслуговування району в межах
повітряного простору або частини повітряного простору, де він
отримав кваліфікаційну відмітку. 7.2.3.6. Власник кваліфікаційної відмітки радіолокаційного
диспетчерського обслуговування району, термін дії свідоцтва
диспетчера служби руху якого не скінчився, має право забезпечувати
та/або контролювати забезпечення диспетчерського обслуговування
району із застосуванням радіолокатора в межах повітряного простору
або частини повітряного простору, де він отримав кваліфікаційну
відмітку. 7.2.4. Перед використанням прав, що зазначені в пункті 7.2.3,
власник свідоцтва має бути ознайомлений з усією діючою на даний
момент інформацією щодо особливостей обслуговування повітряним
рухом. 7.2.5. Термін дії кваліфікаційної відмітки 7.2.5.1. Кваліфікаційна відмітка втрачає чинність, якщо
диспетчер служби руху не виконує свої функціональні обов'язки,
передбачені кваліфікаційною відміткою протягом шести місяців. 7.2.5.2. Відмітка залишається недійсною до того часу, доки
знову не буде встановлена спроможність диспетчера здійснювати свої
функціональні обов'язки, що передбачені кваліфікаційною відміткою. 7.3. Спеціальна відмітка диспетчера-інструктора служби руху 7.3.1. Вимоги, що пред'являються до кандидата для внесення
спеціальної відмітки 7.3.1.1. Знання Кандидат повинен відповідати рівню знань, який потрібний для
одержання свідоцтва диспетчера служби руху згідно з пунктом 7.1.2
цих Правил. Окрім того, кандидат має успішно пройти курс
підготовки за затвердженою програмою та продемонструвати знання,
які відповідають правам, що надаються власнику спеціальної
відмітки диспетчера-інструктора з таких галузей: а) теорія та методика практичного навчання; б) розробка програм підготовки; в) планування індивідуального та групового навчання; г) використання навчальних посібників; ґ) елементи ефективного навчання; д) процес засвоєння матеріалу під час навчання; е) оцінка успішності осіб, які навчаються; є) оцінка практичної підготовки осіб, які навчаються; ж) аналіз та виправлення помилок під час навчання; з) можливості та обмеження людини щодо підготовки диспетчера; и) небезпека, пов'язана з імітацією виходу з ладу обладнання
ОПР. 7.3.1.2. Досвід Кандидат повинен відповідати вимогам, що пред'являються для
одержання свідоцтва диспетчера служби руху згідно з пунктом 7.1.3
цих Правил, має стаж роботи з безпосереднього керування повітряним
рухом протягом не менш як 4000 годин та кваліфікаційні відмітки на
тому диспетчерському пункті (секторі), на якому він навчає інших". 17. У пункті 8.1.2а слово та цифри "пункт 7.1.5" замінити на
"додаток 10". 18. Текст розділу 9 викласти в такій редакції: "9. Свідоцтва оператора служби руху (авіаційної станції) 9.1. Вимоги, що пред'являються до кандидата для одержання
свідоцтва оператора служби руху (авіаційної станції): 9.1.1. Вік кандидата - не менше 18 років. 9.1.2. Знання Кандидат повинен продемонструвати знання, що відповідають
рівню, установленому для власника свідоцтва оператора авіаційної
станції, як мінімум, у таких галузях: Загальні знання а) види та організація забезпечення обслуговування
повітряного руху в Україні; Мова б) володіння українською та російською мовами під час ОПР ПС
України, володіння англійською та російською мовами під час ОПР
іноземними ПС, здатність вимовляти без акценту або дефектів мови,
що можуть негативно впливати на ведення радіозв'язку/спілкування з
представниками експлуатантів повітряного транспорту; Експлуатаційні процедури в) процедури ведення радіозв'язку, авіаційна фразеологія,
телекомунікаційна мережа; Правила та положення г) правила та положення, що застосовуються в діяльності
оператора авіаційної станції; Обладнання електрозв'язку ґ) принципи, використання і обмеження обладнання
електрозв'язку на авіаційній станції. 9.1.3. Досвід Кандидат повинен: а) успішно пройти затверджений курс підготовки протягом 12
місяців, що безпосередньо передують одержанню свідоцтва, й успішно
виконувати свої обов'язки під керівництвом кваліфікованого
оператора служби руху (авіаційної станції) протягом не менше двох
місяців або б) успішно виконувати свої обов'язки під керівництвом
кваліфікованого оператора служби руху (авіаційної станції)
протягом не менше шести місяців 12-місячного курсу підготовки, що
безпосередньо передує одержанню свідоцтва. 9.1.4. Уміння Кандидат повинен продемонструвати вміння з таких питань: а) робота з устаткуванням зв'язку, що використовується для
даного виду обслуговування; б) ефективне й правильне прийняття та/або передача
відповідних повідомлень. 9.2. Права Власник свідоцтва оператора служби руху (авіаційної станції)
має право виконувати службові обов'язки з використанням
відповідного обладнання авіаційного електрозв'язку. 9.3. Перед використанням прав, що зазначені в пункті 9.2,
власник свідоцтва оператора служби руху (авіаційної станції)
зобов'язаний ознайомитися з усією діючою на даний момент
інформацією, що стосується типу обладнання зв'язку та
експлуатаційних процедур кола його службових обов'язків". 19. У таблиці пункту 11.1 у рядку з позначкою XIV після слів
"інші відомості" вилучити слова "посада, адреса - у разі зміни". 20. У пункті 11.3 таблицю викласти в новій редакції:
------------------------------------------------------------ Найменування свідоцтва |Серія |Кількість та колір смуг | --------------------------+------+------------------------| 1 | 2 | 3 | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво пілота-аматора | PA |одна, світло-коричневий | (літак) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво пілота-аматора | PR |одна, світло-сірий | (вертоліт) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво комерційного | CA |одна, світло-блакитний | пілота (літак) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво комерційного | CR |одна, темно-сірий | пілота (вертоліт) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво транспортного | TA |одна, темно-зелений | пілота (літак) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво транспортного | TR |дві, темно-сірий | пілота (вертоліт) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво пілота планера | GP |одна, рожевий | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво пілота вільного | BF |одна, фіолетовий | аеростата | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво пілота | UL |дві, світло-коричневий | надлегкого повітряного | | | судна | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво штурмана | FN |одна, червоний | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво бортінженера | FE |одна, коричневий | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво бортрадиста | RO |одна, оранжевий | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво бортоператора | LM |одна, темно-червоний | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво бортпровідника | ST |одна, кремовий | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво | FO |дві, червоний | льотчика-спостерігача | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво техніка ТО ПС | A-MT |одна, каштановий | (категорія A) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво техніка ТО ПС | B-MT |одна, каштановий | (категорія B) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво техніка ТО ПС | C-MT |одна, каштановий | (категорія C) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво інженера ТО ПС | A-ME |одна, каштановий | (категорія A) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво інженера ТО ПС | B-ME |одна, каштановий | (категорія B) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво інженера ТО ПС | C-ME |одна, каштановий | (категорія C) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво диспетчера | TC |одна, жовтий | служби руху | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво оператора | SO |дві, жовто-гарячий | служби руху (авіаційної | | | станції) | | | --------------------------+------+------------------------| Свідоцтво співробітника | OO |одна, світло-зелений | із забезпечення польотів | | | ----------------------------------------------------------- 21. У пункті 12.1.1 слова "захищеному папері" замінити
словами "пронумерованих бланках, що виготовляються на захищеному
папері", а також цей пункт доповнити новим реченням такого змісту: "У разі відсутності пронумерованих бланків свідоцтв,
оформлення та заповнення свідоцтв може проводитися на захищеному
папері відповідно до розділу 11 цих Правил". 22. Пункт 12.2.1 викласти в такій редакції: "12.2.1. Прийняття рішення про видачу свідоцтв авіаційним
спеціалістам здійснює структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі
свідоцтв". 23. У пункті 12.2.2 в кінці першого речення крапку замінити
на кому та друге речення викласти в такій редакції: "на підставі
відповідного рішення, яке приймається після розгляду". 24. У пункті 12.2.2.1 слова та цифри "пункт 7.1.6 цих Правил"
замінити на "додаток 2 до цих Правил"; слова та цифри "пункт 7.1.8
цих Правил та додаток 16 до цих Правил" замінити на "додатки 3, 4,
5, 6, 7, 8, 16 до цих Правил"; слова та цифри "пункт 7.1.11 цих
Правил" замінити на "додаток 9 до цих Правил". 25. Пункт 12.2.3 викласти в такій редакції: "12.2.3. Рішення про видачу свідоцтва затверджує заступник
директора Укравіатрансу з відповідного напрямку діяльності або
начальник управління, яке безпосередньо підпорядковане директору
Укравіатрансу. Право підпису свідоцтв надається посадовим особам відповідних
управлінь Укравіатрансу згідно з їх посадовими інструкціями". 26. У пункті 12.2.5 слова та скорочення "секретарем ВКК"
замінити словами "посадовою особою структурного підрозділу
Укравіатрансу з видачі свідоцтв". 27. У пункті 12.2.6 вилучити слова та скорочення "за рішенням
ВКК". 28. У пункті 12.2.8 скорочення "ВКК" замінити словами
"структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв". 29. У пунктах 12.2.12.1, 12.2.12.2, 12.2.12.5 скорочення та
слово "ВКК Укравіації" замінити словами "структурного підрозділу
Укравіатрансу з видачі свідоцтв" (тричі). 30. У пункті 12.3.1 цифри та слова "12 місяців для свідоцтва
диспетчера служби руху" замінити цифрами та словами "24 місяці для
свідоцтва диспетчера служби руху". 31. У пунктах 12.3.2, 12.3.4 скорочення та слово "ВКК
Укравіації" замінити словами "структурного підрозділу
Укравіатрансу з видачі свідоцтв" (двічі). 32. У пунктах 12.3.3.1, 12.3.3.3 в останньому рядку після
слова "іспити" зробити вставку та дописати слова "або відповідний
комплексний іспит". 33. У кінці пунктів 12.3.3.1, 12.3.3.3 крапку замінити
крапкою з комою та дописати слова "представити свідоцтво та стару
тимчасову додаткову частину" (двічі). 34. Пункт 12.3.5 викласти в такій редакції: "12.3.5. Початок терміну дії свідоцтв членів екіпажу та
персоналу служби руху встановлюється з дати видачі медичного
сертифіката, а для інших свідоцтв - з дати здачі останнього іспиту
з теоретичних дисциплін". 35. Пункт 12.3.6 викласти в такій редакції: "12.3.6. Право прийняття іспитів або комплексного іспиту з
теоретичних дисциплін мають експерти Укравіатрансу, експерти
сертифікаційних центрів або сертифікаційних підрозділів
організацій, яким надане таке право Укравіатрансом". 36. У пункті 12.3.8 скорочення та слово "ВКК Укравіації"
замінити словами "начальник структурного підрозділу Укравіатрансу
з видачі свідоцтв". 37. Пункт 12.7.3 викласти в такій редакції: "12.7.3. Пронумеровані бланки додаткових частин свідоцтв
надаються затвердженим сертифікаційним органам на підставі їх
заяв. Оплата вартості пронумерованих бланків додаткових частин
свідоцтв здійснюється за рахунками, що їх пред'являє бухгалтерія
Укравіатрансу". 38. Пункт 12.7.4 викласти в такій редакції: "12.7.4. Одержані пронумеровані бланки додаткових частин
свідоцтв повинні бути оприбутковані в реєстрі надходження
додаткових частин". 39. У пункті 12.7.5 слова "аркушів захищеного паперу"
замінити словами "пронумерованих бланків свідоцтв та додаткових
(тимчасових) частин". 40. У пункті 12.7.7 друге речення викласти в такій редакції: "Щокварталу подається звіт про витрату пронумерованих бланків
додаткових (тимчасових) частин свідоцтв". 41. У додатку 1 слова "Державна авіаційна адміністрація
України. State Aviation Administration of Ukraine" відповідно
замінити словами "Державний департамент авіаційного транспорту.
State Department of Aviation Transport". 42. У тексті змісту: додатка 2 - вилучити слова "присвоєння
класу"; додатків 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16 - вилучити слова
"продовження строку дії" (вісім разів); додатка 23 - скорочення
"ВКК" замінити словами "структурного підрозділу Укравіатрансу з
видачі свідоцтв". 43. У додатку 2 номер пункту "7.1.6" замінити на "12.2.2.1",
а також вилучити слова з назви заяви "присвоєння класу" та в
тексті заяви вилучити слова "підвищити клас". 44. У додатках 2, 11, 17 слово та скорочення "Рішення ВКК"
замінити словами "Рішення про видачу свідоцтва"; слово та
скорочення "Секретар ВКК" замінити словами "Посадова особа" та під
полем цього рядка записати слово "(підпис)", а слово та скорочення
"Голова ВКК" замінити словами "Матеріали для розгляду
підготовлені". 45. У додатках 3, 4, 5, 6, 7, 8 номер пункту "7.1.8" замінити
номером пункту "12.2.2.1" та після слова "Секретар" вилучити
скорочення "ВКК" (шість разів). 46. У додатку 9 номер пункту "7.1.11" замінити номером пункту
"12.2.2.1". 47. У додатку 10 номер пункту "7.1.15" замінити номером
пункту "8.1.2". 48. У додатках 12, 16, 18 після слова "Секретар" вилучити
скорочення "ВКК" (тричі). 49. У додатку 16 вилучити цифру та слова "7 Іноземна мова". 50. У додатку 15 у зразках свідоцтв транспортного пілота та
диспетчера служби руху вилучити слова "першого класу" (4 рази) та
для всіх свідоцтв слова "Державною авіаційною адміністрацією
України. State Aviation Administration of Ukraine" відповідно
замінити словами "Державним департаментом авіаційного транспорту.
State Department of Aviation Transport" (тричі). 51. У додатках 19, 20, 21 після слів "Секретар" та "Рішення"
відповідно вилучити скорочення "ВКК" (шість разів). 52. Додатки 22 та 23 викласти в новій редакції, що додається.
Начальник управління
супроводження та забезпечення
льотної діяльності В.В.Душеба
Додаток 22

до пункту 12.7.2 Правил

видачі свідоцтв

авіаційному персоналу в

Україні
Реєстр обліку свідоцтв та додаткових (тимчасових) частин
Надходження пронумерованих бланків додаткових

(тимчасових) частин

(ведеться в сертифікаційних центрах)
------------------------------------------------------------------ N |Назва |Дата | Підстава |Реєстраційні | Підпис | запису|бланка|надходження|(N документа)|номери бланків|посадової| | | | | | особи | ------+------+-----------+-------------+--------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------
Витрата пронумерованих бланків
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Видано свідоцтв |Видано додаткових частин | запису|--------------------------------------+---------------------------------------| |номер |серія |кількість |кількість |номер |серія |кількість |кількість | |бланка|та N |витрачених|зіпсованих|бланка|та N |витрачених|зіпсованих | | |свідоцтва|бланків |бланків | |свідоцтва|бланків |бланків | ------+------+---------+----------+----------+------+---------+----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------
Реєстр видачі свідоцтв та додаткових (тимчасових) частин
------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,|Назва |Серія | N |Місце |Дата |Відмітка |Примітка | з/п|ім'я, по |свідоцтва |та N |рішення |роботи|видачі |про | | |батькові |або |свідоцтва|та дата | |свідоцтва|отримання,| | | |додаткової| |про | | |документ | | | |частини | |видачу | | |про | | | |та номер | |свідоцтва | | |відправку | | | |бланка | |або | | |до АК, АП | | | | | |додаткової| | | | | | | | |частини | | | | | ---+---------+----------+---------+----------+------+---------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 23

до пункту 12.7.11 Правил

видачі свідоцтв

авіаційному персоналу в

Україні
Перелік
документів структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі
свідоцтв, МКК АП та АК, сертифікаційних центрів та терміни

їх зберігання
------------------------------------------------ | Назва документа | Термін |Примітка | | |зберігання | | |------------------------+-----------+---------| |1. Правила видачі |Постійно | | |свідоцтв авіаційному | | | |персоналу в Україні | | | |------------------------+-----------+---------| |2. Реєстр видачі | 50 років | | |свідоцтв та | | | |додаткових (тимчасових) | | | |частин | | | |------------------------+-----------+---------| |3. Акти перевірок | До | | |практичної роботи, |закінчення | | |сертифікаційні акти на |роботи | | |продовження терміну дії |за фахом | | |свідоцтв | | | |------------------------+-----------+---------| |4. Журнал обліку |До | | |застосованих обмежень |закінчення | | |за порушення |роботи | | | |за фахом | | |------------------------+-----------+---------| |5. Акти про визнання |5 років | | |недійсними та знищення | | | |свідоцтв, додаткових | | | |частин, зіпсованих | | | |пронумерованих бланків | | | |------------------------+-----------+---------| |6. Рішення, протоколи |25 років | | |щодо видачі свідоцтв, | | | |присвоєння | | | |класу/категорії | | | |кваліфікації авіафахівця| | | |(подання, заяви, | | | |клопотання, акти), | | | |визнання свідоцтв, | | | |виданих іншими державами| | | ------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: