open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 418 від 24.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

9 листопада 2000 р.
vd20001024 vn418 за N 793/5014
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

№ 23 ( z0231-12 ) від 25.01.2012 }
Про внесення змін до окремих нормативно-правових

актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 368 ( z0841-01 ) від 28.08.2001 - зміни набувають чинності

з 01.01.2002
N 505 ( z0001-03 ) від 13.12.2002 )

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) та інформації Департаменту пруденційного нагляду щодо
необхідності внесення змін до окремих нормативно-правових актів
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 505 ( z0001-03 ) від 13.12.2002 )

( Пункт 2 втратив чинність з 01.01.2002 на підставі Постанови
Національного банку N 368 ( z0841-01 ) від 28.08.2001 )

3. Внести до Положення про порядок формування та використання
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, такі зміни: 3.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. З метою недопущення збитків від неповернення боргу
через неплатоспроможність позичальників (контрагентів банку)
оцінка кредитних ризиків здійснюється за всіма кредитними
операціями та коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках,
які відкриті в інших банках як у національній, так і в іноземній
валюті. Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій,
оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та
вартість застави в межах чинного законодавства". 3.2. Абзац шостий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "кредити, що надані у формі врахування векселів, та сумнівна
заборгованість за ними. Заборгованість за такими кредитами
визначається як різниця між номінальною сумою векселя і сумою
неамортизованого дисконту (N 2020 мінус N 2026, N 2027, N 2092);". 3.3. У пункті 3.1 виноску 5 викласти в такій редакції: "5 Крім контрагентів за факторинговими операціями". 3.4. У пункт 4.6 внести такі зміни: виноску 7 викласти в такій редакції: "7 До першокласного забезпечення належать: застава майнових
прав на грошові депозити (з урахуванням вимог розділу 7 цього
Положення); безумовні гарантії: урядів країн категорії "А",
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку
реконструкції та розвитку, банків з рейтингом не нижче ніж
"інвестиційний клас"; забезпечені гарантії банків України, а також
інше ліквідне забезпечення, що користується високим попитом на
ринку та може бути швидко реалізоване"; останнє речення характеристики класу "А" викласти в такій
редакції: "До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами
можуть належати: позичальники - банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче ніж показник А, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо); позичальники - банки
(резиденти), які дотримуються економічних нормативів, що
встановлені Інструкцією про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків (затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 14.04.98 N 141 ( z0323-98 ), із
змінами і доповненнями), за умови, що значення нормативів
платоспроможності (Н3) і достатності капіталу (Н4) становлять
відповідно не менше ніж 15% та 8%"; останнє речення характеристики класу "Б" викласти в такій
редакції: "До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами
можуть належати: позичальники - банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас", що
підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових
компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо);
позичальники - банки (резиденти), які дотримуються встановлених
економічних нормативів, за умови, що значення нормативів
платоспроможності (Н3) і достатності капіталу (Н4) становлять
відповідно не менше ніж 10% та 6%"; абзац сьомий викласти в такій редакції: "За результатами оцінки фінансового стану позичальник
відноситься до відповідного класу. Якщо рівень забезпечення за
окремою кредитною операцією не відповідає умовам визначеного
класу, то позичальника слід віднести на клас нижче, а якщо
забезпечення є першокласним, то клас позичальника можна
підвищити"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Клас позичальника за овердрафтом визначається без урахування
рівня забезпечення, якщо за оцінкою фінансового стану його
віднесено до класу "А" або "Б"". 3.5. У пункті 6.5 виноску 9 викласти в такій редакції: "9 Якщо за наданими гарантіями і поруками за оцінкою
фінансового стану позичальника віднесено до класу "Б" і нижче, то
категорія операції визначається відповідно до класу позичальника
(з урахуванням п. 5.3 цього Положення)". 3.6. Підпункт 7.1.1 пункту 7.1 доповнити останнім абзацом
такого змісту: "забезпечені гарантії банків України". 3.7. У підпункті 7.1.3 пункту 7.1 виноску 12 виключити та
таблицю відсотків вартості забезпечення, що береться до розрахунку
чистого кредитного ризику, викласти в такій редакції: -------------------------------------------------------------------- ласифіковані| Відсоток вартості забезпечення, що береться до редитні | розрахунку чистого кредитного ризику перації |------------------------------------------------------- | Гарантії | Застава |---------------------------+--------------------------- |Кабі-|уря- |міжна-|банків з|майно-|держав-|недержавних |нету |дів |родних|рейтин- |вих |них |цінних |Міні-|країн|бага- |гом не |прав |цінних |паперів, |стрів|кате-|тосто-|нижче |на |паперів|дорогоцінних |Укра-|горії|ронніх|ніж "ін-|грошо-| |металів, |їни |"А" |банків|вести- |ві де-| |рухомого і | | | |ційний |позити| |нерухомого | | | |клас", | | |майна та | | | |забезпе-| | |інших | | | |чені га-| | |майнових | | | |рантії | | |прав | | | |банків | | | | | | |України | | | ------------+-----+-----+------+--------+------+-------+------------ тандартна |100% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% ід контролем|100% |100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% убстандартна| 50% |100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% умнівна | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 10% езнадійна | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% --------------------------------------------------------------------
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Департаменту пруденційного нагляду довести цю постанову
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України до
відома самостійних структурних підрозділів Національного банку
України, Кримського республіканського, територіальних та по
м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України,
а також банків для керівництва та використання в роботі. 6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова В.С.Стельмах

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: